Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению исполнителей программы развития виноградарства и садоводства, финансируемой из государственного бюджета

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 04.06.2004 № 206
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку виноградарства і садівництва, що фінансується з державного бюджету

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2004 року N 206

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2004 р. за N 736/9335

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 18 серпня 2005 року N 399)

Додатково див. наказ
Міністерства аграрної політики України
 від 8 липня 2005 року N 308

На виконання пункту 36 статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" з визначення виконавців програми розвитку виноградарства і садівництва та відповідно до наказу Мінагрополітики та Мінфіну України від 21 травня 2004 року N 178/346 (зареєстровано в Мін'юсті України 26 травня 2004 року за N 663/9262) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку виноградарства і садівництва, що фінансується з державного бюджету, що додається.

2. Управлінню з питань садівництва, виноградарства та виноробства (Агафонов М. Ф.), Юридичному управлінню (Бочковська С. М.) в установленому порядку:

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра - керівника апарату Лузана Ю. Я.

 

Міністр 

В. А. Слаута 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку виноградарства і садівництва, що фінансується з державного бюджету

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає порядок організації та проведення конкурсу з визначення виконавців державної програми розвитку виноградарства і садівництва.

Фінансування за рахунок коштів державного бюджету здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами.

1.2. Конкурси проводяться двічі на рік - до 1 лютого та до 1 липня поточного року.

2. Конкурсна комісія

2.1. Конкурсна комісія (далі - Комісія) у складі 7 - 9 осіб створюється Міністерством аграрної політики України. Склад Комісії затверджується наказом Міністра.

2.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її склад.

2.3. Основними завданнями та функціями Комісії є:

- розгляд документів підприємств-претендентів для участі в конкурсі;

- визначення переможців конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження Міністру аграрної політики України.

2.4. Керує діяльністю Комісії й організовує її роботу голова, а в разі його відсутності - заступник голови, які в межах своєї компетенції скликають засідання Комісії, головують на засіданнях Комісії, дають доручення членам Комісії.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Рішення про проведення конкурсу приймає Міністерство аграрної політики. Після прийняття рішення, але не пізніше як за 15 днів до дати проведення конкурсу, Міністерство повідомляє Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій, Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міськдержадміністрації (далі - Уповноважені органи), які, у свою чергу, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення конкурсу повідомляють зацікавлені підприємства й організації (далі - Претенденти) про дату проведення конкурсу.

3.2. Для участі в конкурсі Претенденти подають на розгляд Уповноваженим органам такі матеріали:

- лист-звернення з проханням про включення до участі в конкурсі;

- довідку органів статистики про включення Претендента до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- техніко-економічне обґрунтування проекту з визначенням обсягів посадок та фінансування на поточний рік (додатки 4, 5);

- копію титульного аркуша проекту на посадку багаторічних насаджень або бізнес-план;

- копію титульного аркуша проекту на будівництво зрошення або бізнес-план;

- довідку про наявність сільськогосподарських угідь, площ багаторічних насаджень, основні показники виробничої діяльності підприємства за останні 2 роки (додатки 1, 2);

- довідку про наявність в галузі виробничих потужностей та спеціалізованої техніки (додаток 3).

3.3. Приймання документів від Претендентів закінчується за три дні до дати проведення конкурсу.

3.4. Уповноважені органи приймають документи, узагальнюють їх та направляють до Міністерства аграрної політики не пізніше ніж за один день до дати проведення конкурсу.

Документи подаються запакованими в конверти, на яких зазначаються повна назва та реквізити Претендента.

3.5. Подані на конкурс документи реєструються секретарем Комісії в журналі обліку.

4. Визначення переможців конкурсу

4.1. При визначенні переможців конкурсу Комісія надає переваги підприємствам, які:

- мають високі показники врожайності, валового збору винограду, плодово-ягідної продукції та інших сільськогосподарських культур;

- щорічно забезпечують посадку нових площ виноградників або садів і ягідників;

- мають у структурі сільськогосподарських угідь високий рівень спеціалізації з виноградарства або садівництва й ягідництва;

- забезпечені спеціалізованою технікою та кадрами;

- мають переробну базу, холодильники або сховища для зберігання.

4.2. Підставою для відмови є:

- невідповідність показникам, наведеним у додатках 1, 2, 3;

- подання недостовірної інформації;

- подання неповного комплекту документів відповідно до пункту 3.2;

- подання неналежним чином оформлених документів.

4.3. У разі відмови на підставі виявлення невідповідності показників, подання неповного комплекту та неналежним чином оформлених документів Претендент має право подати матеріали до Комісії після усунення причин, що стали підставою для відмови.

4.4. Про відмову Претендент повідомляється Комісією письмово із зазначенням причин, що стали підставою для відмови, протягом місяця.

4.5. Рішення Комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

4.6. Після закінчення роботи Комісії складається протокол (два примірники), який підписується всіма членами Комісії. Протокол про результати проведення конкурсу затверджує Міністр аграрної політики України.

4.7. Переможці конкурсу повідомляються Комісією за факсом, телефоном, телефонограмою або письмово в тижневий термін з дня затвердження Міністром аграрної політики України результатів проведення конкурсу.

4.8. Рішення Комісії можуть бути оскаржені Претендентами в установленому порядку.

 

Начальник Управління з питань
садівництва, виноградарства
та виноробства
 

 
 
М. Ф. Агафонов
 

 

Довідка
про наявність площ багаторічних насаджень та показники виробничої діяльності

_____________________
(назва підприємства)

  

Наявність насаджень
на 01.01.200_, га 

Урожайність,
ц/га 

Валовий збір*),
тис. тонн/тис. штук 

площа,
усього 

у т. ч. молоді 

200_ р. 

200_ р. 

200_ р. 

200_ р. 

Виноградники 

  

  

  

  

  

  

Сади 

  

  

  

  

  

  

Ягідники 

  

  

  

  

  

  

Маточники  

  

  

  

  

  

  

____________
*) Для розсадників - обсяги виробництва садивного матеріалу.

 
М. П.
 

Керівник 

___________________
(підпис) 

  

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

 

Начальник Управління з питань
садівництва, виноградарства
та виноробства
 

 
 
М. Ф. Агафонов
 

 

Окремі показники

______________________________
(назва підприємства)

Площа с. г. угідь 

_______ га 

у т. ч. багаторічні насадження 

_______ га 

з них: 

виноградники 

_______ га 

  

сади 

_______ га 

  

маточні насадження 

_______ га 

Питома вага багаторічних насаджень
у структурі сільськогосподарських угідь 

 
_______ % 

Середньорічна чисельність працівників 

_______ чол. 

у т. ч. зайнятих у галузі 

_______ чол. 

М. П. 

Керівник 

___________________
(підпис) 

  

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

 

Начальник Управління з питань
садівництва, виноградарства
та виноробства
 

 
 
М. Ф. Агафонов
 

 

Наявність на 01.01.200_
виробничих потужностей

  

Кількість
(штук) 

Потужність
(тис. тонн) 

Фруктосховища
у т. ч. охолоджувані 

  

  

Цехи (лінії) переробки продукції 

  

  

Спеціалізована техніка (основні види) 

  

  

М. П. 

Керівник 

___________________
(підпис) 

  

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

 

Начальник Управління з питань
садівництва, виноградарства
та виноробства
 

 
 
М. Ф. Агафонов
 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про намічені обсяги робіт (включно до 1 липня) із закладення та догляду за молодими багаторічними насадженнями в 200__ році

в _________________________________
(назва підприємства, район, область)

Культура 

Посадка 

Догляд за молодими 

Установка шпалер 

Будівництво зрошення 

Проектні роботи 

Усього витрат,
тис. грн. 

площа,
га 

потреба в коштах,
тис. грн. 

у т. ч. вартість саджанц.,
тис. грн. 

площа,
га 

потреба в коштах,
тис. грн. 

площа,
га 

потреба в коштах,
тис. грн. 

площа,
га 

вартість робіт, тис. грн. 

вартість,
тис. грн. 

Виноградники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сади й ягідники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маточники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Керівник 

___________________
(підпис) 

М. П. 

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

 

Начальник Управління з питань
садівництва, виноградарства
та виноробства
 

 
 
М. Ф. Агафонов
 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про фактично виконані роботи за 1 півріччя 200_ р. із закладення та догляду за молодими багаторічними насадженнями

в _____________________________________
(назва підприємства, район, область)

Культура 

Посадка 

Догляд за молодими 

Установка шпалер 

Будівництво зрошення 

Проектні роботи 

Усього витрат,
тис. грн. 

площа,
га 

факт. витрати,
тис. грн. 

у т. ч. вартість саджанц.,
тис. грн. 

площа,
га 

факт. витрати,
тис. грн. 

площа,
га 

факт. витрати,
тис. грн. 

площа,
га 

вартість робіт,
тис. грн. 

вартість,
тис. грн. 

Виноградники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сади й ягідники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маточники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М. П.
 

Керівник 

___________________
(підпис) 

  

Головний бухгалтер 

___________________
(підпис) 

 

Начальник Управління з питань
садівництва, виноградарства
та виноробства
 

 
 
М. Ф. Агафонов
 

Опрос