Идет загрузка документа (969 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обслуживания государственного бюджета по расходам и операциям по предоставлению и возврату кредитов, предоставленных за счет средств государственного бюджета

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 25.05.2004 № 89
Утратил силу

Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

(назва у редакції наказу Державного казначейства України
Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

Наказ Державного казначейства України
від 25 травня 2004 року N 89

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2004 р. за N 716/9315

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного казначейства України
 від 28 грудня 2004 року N 226
,
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 23 червня 2006 року N 164
,
від 20 грудня 2006 року N 337
,
 від 15 лютого 2007 року N 45
,
від 4 червня 2007 року N 114
,
 від 2 жовтня 2007 року N 187
,
 від 16 квітня 2008 року N 129
,
 від 28 серпня 2008 року N 358
(зміни, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, абзацами четвертим та п'ятим підпункту 1.3,
 підпунктами 1.4, 1.5 пункту 1 та пунктом 8 Змін, затверджених наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 28 серпня 2008 року N 358, в частині змін, що вносяться
 до додатків 1, 2 цього наказу, набрали чинності з 15 грудня 2008 року)
,
 від 13 лютого 2009 року N 60
,
 від 30 грудня 2009 року N 554
,
 від 23 грудня 2010 року N 501

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2011 року N 1223)

(Зміни до цього наказу, передбачені з 1 січня 2010 року наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 28 серпня 2008 року N 358, внесені не будуть у зв'язку з виключенням абзацу третього пункту 2підпункту 2.3 пункту 2, пунктів 4, 7 та пункту 8 Змін в частині змін, що вносяться до додатка 29, наказу Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 28 серпня 2008 року N 358 згідно з наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 16 липня 2009 року N 286)

Додатково див. лист
 Державного казначейства України
 від 9 листопада 2004 року N 07-06/2268-9903
,
лист Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 10 серпня 2006 року N 3.4-06/1429-7595

Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні, НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Державного казначейства України
Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

1. Затвердити Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Державного казначейства України
Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

2. Наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, розділи 3, 4 Порядку - з 01.01.2005, а розділи 6 та 7 Порядку - з 01.04.2005.

(пункт 2 в редакції наказу Державного
 казначейства України від 28.12.2004 р. N 226)

3. Управлінню інформаційних технологій (Ніколаєв О. Б.) забезпечити Державне казначейство України та територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. З моменту набрання чинності цим наказом визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України: від 22.01.2001 N 3 "Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 104/5295, та від 10.08.2001 N 140 "Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.08.2001 за N 756/5947.

5. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) забезпечити державну реєстрацію зазначеного наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а органи Державного казначейства - до установ, що ними обслуговуються.

7. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С. В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

(назва у редакції наказу Державного казначейства України
Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

(У тексті Порядку слово "управління" замінено словами "Головні управління" у відповідному відмінку, слово "відділення" замінено словом "управління" у відповідному відмінку згідно з наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 16 квітня 2008 року N 129)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування Державного бюджету України за видатками з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

1.2. При казначейському обслуговуванні Державного бюджету України за видатками застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

Визначення термінів, які вживаються в цьому Порядку:

Відкриті асигнування - це право, надане головним розпорядникам та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з урахуванням прийнятих бюджетних зобов'язань. Відкриті асигнування забезпечуються ресурсами у порядку, визначеному Державним казначейством України.

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Код коштів - це деталізована ознака напряму спрямування коштів державного бюджету (загальний фонд; спеціальний фонд у частині надходжень, які направляються на здійснення спеціальних видатків; плата за послуги, що надаються бюджетними установами; інші джерела власних надходжень бюджетних установ тощо).

Кредитор - розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня або одержувач бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування з державного бюджету для здійснення операцій з надання кредитів з бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі позичальнику та забезпечує повернення цих коштів до бюджету.

(пункт 1.2 доповнено терміном згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Кредитування - це операції, пов'язані з наданням коштів з державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості, у результаті яких з'являються зобов'язання позичальника перед бюджетом (надання кредитів, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі), та операції, пов'язані з поверненням цих коштів до бюджету.

(пункт 1.2 доповнено терміном згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Меморіальні документи - це документи, що використовуються органами Державного казначейства для безготівкових розрахунків з рахунку на рахунок без виходу в Систему електронних платежів Національного банку України та документально підтверджують зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо.

Позичальник - юридична або фізична особа, яка отримує у тимчасове користування кошти державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості на певну визначену мету відповідно до нормативно-правових актів.

(пункт 1.2 доповнено терміном згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

2. Основні положення про формування єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів

2.1. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників коштів бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів за територіями (обласний рівень), чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Державного казначейства України. Відповідальні виконавці визначають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і подають головному розпоряднику для зведення мережі по головному розпоряднику.

До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного бюджету.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

Підприємство (установа, організація) не може бути включено одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою.

Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем.

Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету.

Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало власними силами для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надало послуги, поставило товари), то таке підприємство (установа, організація) не включається до мережі відповідного розпорядника.

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів уключаються підприємства (установи, організації), унесені до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у порядку, встановленому Державним казначейством України, з урахуванням даних цього реєстру.

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені установи чи їх відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників нижчого рівня.

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України).

У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством.

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) подають Державному казначейству України на паперових та електронних носіях мережу установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету, за формою, наведеною в додатку 1. У разі виникнення протягом бюджетного періоду змін мережі головні розпорядники складають реєстр змін до мережі за формою згідно з додатком 2.

Державне казначейство України перевіряє подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державного казначейства України) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають інформацію щодо мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів до Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління) для внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.06.2006 р. N 164
,
від 20.12.2006 р. N 337,
 від 16.04.2008 р. N 129,
 від 28.08.2008 р. N 358,
 від 13.02.2009 р. N 60,
 від 30.12.2009 р. N 554,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

2.2. Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, складають мережу у порядку, визначеному для головних розпорядників. Ці розпорядники (крім районних державних адміністрацій) обслуговуються у відповідних Головних управліннях та включають до мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, які обслуговуються в органах Державного казначейства України відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя). Районні державні адміністрації обслуговуються у відповідних управліннях Державного казначейства України (далі - управління) та включають до мережі розпорядників та одержувачів, які обслуговуються у даному управлінні.

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом першим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501,
у зв'язку з цим абзац перший уважати абзацом другим)

Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають Головним управлінням на паперових та електронних носіях дані про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у територіальному розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного періоду. Районні державні адміністрації подають мережу відповідним управлінням. Головні управління (управління) перевіряють подану інформацію державних адміністрацій та розпорядників нижчого рівня на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та за наявності скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державного казначейства). Головні управління (управління) отриману інформацію вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129,
 у редакції наказів Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358
,
 від 30.12.2009 р. N 554
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 казначейства України Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

2.3. Складання мережі Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України (далі - силові структури) має особливості, відмінні від інших головних розпорядників: розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному управлінні (базовому), включають до мережі розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому Головному управлінні (транзитному).

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 28.08.2008 р. N 358
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

Базові Головні управління Державного казначейства - це Головні управління, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, що розташовані на території іншого Головного управління (транзитного).

Транзитні Головні управління Державного казначейства - це Головні управління, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, які включені до мережі розпорядників бюджетних коштів, розташованих на території іншого Головного управління (базового).

Абзац четвертий пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями.

(пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

2.4. Пункт 2.4 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501,
у зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.8 уважати відповідно пунктами 2.4 - 2.7)

2.4. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни мережі розпорядників бюджетних коштів у разі внесення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів (найменування чи місця обслуговування) тощо.

Про зміни мережі головні розпорядники повідомляють Державне казначейство України, а розпорядники нижчого рівня - відповідні органи Державного казначейства України. Реєстр змін до мережі з відповідним обґрунтуванням подається на паперових та електронних носіях за формою згідно з додатком 2.

Після внесення змін до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) протягом трьох робочих днів подає відповідному органу Державного казначейства України реєстр змін до мережі.

Виключення з мережі установи (підприємства, організації), що ліквідується або реорганізується, проводиться лише після передання установі - правонаступнику (підприємству, організації) планових показників, обсягів відкритих асигнувань, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.

Державне казначейство України та Головні управління (управління) відповідно вносять зміни до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на підставі поданих головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня реєстрів змін до мережі, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 28.08.2008 р. N 358
,
 від 30.12.2009 р. N 554,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

2.5. Повна відповідальність за достовірність даних, наведених у мережі, несуть розпорядники бюджетних коштів. Органи Державного казначейства є користувачами мережі розпорядників бюджетних коштів.

2.6. У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів установлених вимог цього Порядку при складанні мережі та змін до неї, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів документ повертається на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

(пункту 2.6 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

2.7. Державне казначейство України надає головним розпорядникам бюджетних коштів (на їх звернення) інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних носіях.

Державне казначейство України щоденно надає Міністерству фінансів України інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного бюджету відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Державним казначейством України.

(главу 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з наказом Державного
 казначейства України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

3. Організація роботи органів Державного казначейства щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх дотриманням

3.1. Міністерство фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству України на паперових та електронних носіях затверджений річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України  від 16.04.2008 р. N 129)

Державне казначейство України реєструє дані зазначених документів, про що на оригіналі документів ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Дані річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету Державне казначейство України відображає на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Зазначені рахунки по обліку планових показників відкриваються на підставі документів, отриманих від Міністерства фінансів України, та закриваються по закінченні бюджетного періоду в автоматизованому режимі.

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України  від 16.04.2008 р. N 129)

Державне казначейство України протягом трьох робочих днів після отримання від Міністерства фінансів України зазначених документів доводить до головних розпорядників витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету (додатки 4, 5, 6 та 7). Отримані головними розпорядниками від Державного казначейства України витяги є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету, планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету розпорядників та планів використання бюджетних коштів одержувачів.

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України  від 16.04.2008 р. N 129)

Підприємства (установи, організації) затверджують кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету, плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету своїм підвідомчим установам та організаціям, діяльність яких координується через них.

(абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України  від 16.04.2008 р. N 129)

3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій) протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету подають Державному казначейству України розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на паперових і електронних носіях за формами, наведеними в додатках 8, 9, 10 та 11.

(абзац перший пункту 3.2 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України  від 16.04.2008 р. N 129)

Абзац другий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164,
 у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий уважати
 відповідно абзацами другим та третім)

Державне казначейство України перевіряє зазначені документи на відповідність даним мережі, показникам розпису державного бюджету, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу).

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 уважати відповідно абзацами третім та четвертим
,
 абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

У разі невідповідності зазначені документи повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головні розпорядники.

(абзац третій пункту 3.2 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Дані розподілів показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду головних розпорядників, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обліковуються в Державному казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

(абзац четвертий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 30.12.2009 р. N 554
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

3.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів узагальнює одержані від головних розпорядників дані, формує річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного бюджету (додатки 12, 13, 14 та 15) за територіями, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів для кожного Головного управління. Зазначені документи доводяться до Головних управлінь на паперових та електронних носіях. Оригінали зазначених документів надсилаються відповідним Головним управлінням, копії залишаються у Державному казначействі України.

(абзац перший пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

Доведення річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету за силовими структурами до транзитних Головних управлінь проводиться через базові Головні управління протягом трьох робочих днів після отримання розпису від Державного казначейства України.

(абзац другий пункту 3.3 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом  Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

Зазначені документи повинні бути підписані керівником відповідного структурного підрозділу Державного казначейства України.

(абзац третій пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Головне управління реєструє отримані документи, про що на оригіналі ставиться відбиток штампа (за формою згідно з додатком 3), та відображає зазначену інформацію на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Протягом трьох робочих днів витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету за територіями доводяться до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в Головному управлінні (додатки 4, 5, 6 та 7).

(абзац четвертий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

Управління на підставі бази даних формують витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету і доводять до розпорядників та одержувачів, що обслуговуються у управлінні.

(абзац п'ятий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають свою мережу та обслуговуються в Головному управлінні, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету подають відповідному Головному управлінню (управлінню) на паперових та електронних носіях розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (додатки 8, 9, 10 та 11).

(абзац перший пункту 3.4 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

Абзац другий пункту 3.4 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164,
 у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати
 відповідно абзацами другим та третім)

Головні управління (управління) протягом двох робочих днів перевіряють зазначені документи на відповідність даним мережі, показникам розпису державного бюджету за територіями, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності зазначені документи повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

(абзац другий пункту 3.4 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 30.12.2009 р. N 554
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

Показники зазначених документів обліковуються в Головному управлінні (управлінні) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, в автоматизованому режимі, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.

(абзац третій пункту 3.4 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

3.5. Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Державного казначейства на паперових та електронних носіях затверджені кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду. Вищі навчальні заклади та наукові установи подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Одержувачі бюджетних коштів подають відповідним органам Державного казначейства на паперових та електронних носіях плани використання бюджетних коштів.

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

Зазначені документи звіряються з даними бухгалтерського обліку показників, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Дані зведення показників спеціального фонду кошторису на всіх рівнях органів Державного казначейства України повинні звірятися з даними спеціального фонду кошторису відповідного розпорядника.

(пункт 3.5 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164,
 у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати
 відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

У разі невідповідності даних зазначених документів даним бухгалтерського обліку орган Державного казначейства повертає зазначені документи на доопрацювання розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів приводять зазначені документи у відповідність до даних розпису. Оригінали документів повертаються розпорядникам бюджетних коштів, а копії, завірені в установленому порядку, залишаються в органах Державного казначейства України.

(абзац четвертий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

Показники кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів обліковуються в органах Державного казначейства на відповідних рахунках позабалансового обліку.

(абзац п'ятий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

3.6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для прийняття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань.

3.7. У період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та планів використання бюджетних коштів видатки бюджетних установ (організацій) та одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до чинного законодавства.

3.8. Якщо розпис державного бюджету не затверджено до початку бюджетного періоду і Державне казначейство України отримує від Міністерства фінансів України тимчасовий розпис на певний період, то витяги з нього доводяться до головних розпорядників у порядку та терміни, що визначені у пункті 3.1. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які затверджуються у встановленому законодавством порядку, а вищі навчальні заклади та наукові установи також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками. Одержувачі коштів складають на цей період тимчасові плани використання коштів.

(абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

У разі необхідності до зазначених документів вносяться зміни, які оформляються аналогічно до порядку, визначеного для внесення змін до кошторисів та планів використання бюджетних коштів.

(пункт 3.8 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня зведений тимчасовий кошторис не складається, розподіл показників зведених тимчасових кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету та зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету органам Державного казначейства не подається.

(абзац третій пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Тимчасовий розпис за територіями Державним казначейством України не складається.

Під час складання річного розпису асигнувань бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду установ на наступний рік ураховуються видатки, проведені згідно з тимчасовим розписом бюджету та тимчасовими кошторисами.

3.9. Видатки, здійснені у період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів, в обов'язковому порядку повинні бути враховані у кошторисі, плані асигнувань загального фонду державного бюджету, плані спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведенні показників спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів та плані використання бюджетних коштів одержувачів, у всіх зведених планових показниках.

У разі невідповідності показників зазначених документів проведеним видаткам, здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі після законодавчо визначеного терміну органи Державного казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у встановленому Державним казначейством України порядку тільки відповідно до затверджених та взятих на облік кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів.

4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджету

4.1. Унесення змін до розпису Державного бюджету України можливе у випадках та порядку, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та іншими нормативно-правовими актами.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

4.2. Державне казначейство України отримує від Міністерства фінансів України в установленому порядку оригінал та одну копію довідок про зміни до річного розпису державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету.

Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися тільки в межах залишку невикористаних планових показників. Зміни до річного розпису державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету, оформлені іншими документами, Державним казначейством України не приймаються.

(пункт 4.2 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

4.3. Державне казначейство України після перевірки показників зазначених документів з даними позабалансового обліку здійснює реєстрацію довідок та відображає інформацію про суми змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку в автоматизованому режимі, про що на оригіналі та копії довідки ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Копія довідки протягом одного робочого дня з моменту реєстрації надсилається головному розпоряднику і є підставою для внесення в установленому порядку змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду, зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду кошторису установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

Державне казначейство України щоденно формує базу даних уточнених показників річного розпису асигнувань державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету з урахуванням отриманих від Міністерства фінансів України довідок.

(абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

4.4. Протягом трьох робочих днів після отримання довідок головні розпорядники надають Державному казначейству України реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду, реєстр змін зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формою, наведеною в додатках 16, 17, 18 та 19) на паперових та електронних носіях.

(абзац перший пункту 4.4 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

Якщо зазначені зміни викликані змінами в підпорядкуванні та/або розташуванні установ чи іншими змінами мережі головного розпорядника, то головний розпорядник реєстри змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду державного бюджету, зведеного плану спеціального фонду (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду подає одночасно із змінами до мережі відповідних розпорядників.

(абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

Зміни до розподілів показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки Міністерства фінансів України, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. До Державного казначейства України в обов'язковому порядку подаються реєстри змін, внесених на підставі довідки Міністерства фінансів України, та реєстри змін, що вносяться в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику, та внесення яких не потребує довідки Міністерства фінансів України.

(абзац третій пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 28.08.2008 р. N 358
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

Унесення змін до зведення показників спеціального фонду проводиться лише в разі внесення змін до розпису витрат спеціального фонду бюджету та/або перерозподілу планових показників спеціального фонду між територіями в межах призначення розпорядника бюджетних коштів.

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - шостим)

Дані про зміни подаються Державному казначейству не пізніше 25 числа поточного місяця. Відповідальність за достовірність даних несуть головні розпорядники.

(абзац п'ятий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

Головний розпорядник у триденний термін після отримання копії затвердженої довідки доводить зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня та затверджує зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду, планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету в установленому порядку.

(абзац шостий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

4.5. Подані реєстри змін Державне казначейство України протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до розпису державного бюджету, розпису державного бюджету (з урахуванням внесених змін), зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань загального фонду державного бюджету, зведеним планам спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду кошторису (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Показники реєстрів змін обліковуються в Державному казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.

(абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

На підставі отриманих реєстрів змін формуються повідомлення про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 20, 21, 22 та 23) у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів для кожного Головного управління, які підписуються керівником відповідного структурного підрозділу і передаються Головним управлінням на паперових та електронних носіях. Оригінали повідомлень надсилаються відповідним Головним управлінням на паперових носіях наступного робочого дня після перевірки реєстрів змін головним розпорядником, копія залишається у Державному казначействі України.

Після отримання зазначених документів Головні управління обліковують їх дані на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на оригіналі документів ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.

(абзац перший пункту 4.5 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 28.08.2008 р. N 358
,
 абзац перший пункту 4.5 замінено абзацами першим - третім
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 уважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

Органи Державного казначейства України протягом одного робочого дня після отримання повідомлень про зміни розписів доводять витяги із зазначених документів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які в них обслуговуються.

(пункт 4.5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129,
у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом п'ятим)

Розпорядники бюджетних коштів доводять зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня.

Розпорядники нижчого рівня, які мають свою мережу та обслуговуються в Головному управлінні, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягу з повідомлення про зміни розписів подають відповідному Головному управлінню (управлінню) реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формою, наведеною в додатках 16, 17, 18 та 19) на паперових та електронних носіях.

(пункт 4.5 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 абзац шостий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Подані реєстри змін Головне управління (управління) протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам повідомлення про зміни до розпису державного бюджету за територією, розпису державного бюджету за територією (з урахуванням внесених змін), зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань загального фонду державного бюджету, зведеним планам спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду кошторису (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

(пункт 4.5 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554
,
 абзац сьомий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Показники зазначених документів обліковуються в Головному управлінні (управлінні) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.

(пункт 4.5 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554)

4.6. Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) оформляються довідками про зміни кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету, плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду в законодавчо встановленому порядку.

(абзац перший пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Абзац другий пункту 4.6 виключено

(абзац другий пункту 4.6 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 виключено згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 уважати відповідно абзацами другим - п'ятим)

Бюджетна установа протягом наступного робочого дня після затвердження довідки, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, подає її на паперових та електронних носіях відповідному органу Державного казначейства. Орган Державного казначейства у свою чергу звіряє дані, що наведені в довідці, та обліковує їх на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. На оригіналі довідки ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Довідка, взята на облік органом Державного казначейства, є невід'ємною частиною кошторису, плану асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України) та плану спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) бюджетної установи.

(абзац другий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554)

Розпорядники одночасно з довідкою про зміни кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету при необхідності подають відповідному органу Державного казначейства в установленому порядку інформацію щодо коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань.

(абзац третій пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року.

Протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником установи, що затвердив кошторис без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку подають відповідним розпорядникам завірені органом Державного казначейства копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

(абзац п'ятий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

4.7. Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться одержувачами бюджетних коштів в порядку, встановленому для їх затвердження, за формою, що відповідає плану використання бюджетних коштів.

У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів подає в установленому порядку до відповідного органу Державного казначейства інформацію щодо внесення змін до обліку бюджетних зобов'язань.

(абзац другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

5. Організація роботи органів Державного казначейства щодо обліку та консолідації інформації за бюджетними зобов'язаннями

(назва глави 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

5.1. Органи Державного казначейства обліковують бюджетні зобов'язання відповідно до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667.

(пункт 5.1 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

5.2. Органи Державного казначейства України на підставі даних обліку узагальнюють інформацію щодо бюджетних зобов'язань, які підлягають оплаті, і подають її у встановлений термін за встановленими формами Державному казначейству України для надання відповідної інформації головним розпорядникам та Міністерству фінансів України з метою прийняття ними управлінських рішень.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

5.3. Державне казначейство України при виконанні державного бюджету згідно з чинним законодавством обліковує боргові зобов'язання держави та перед державою на відповідних балансових рахунках.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.3 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

6. Організація роботи органів Державного казначейства з проведення операцій щодо відкриття асигнувань за загальним фондом державного бюджету

6.1. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених видатків, та наданням кредитів здійснюється на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду Державного бюджету, складених Державним казначейством України та затверджених Міністерством фінансів України (додатки 24, 25).

(пункт 6.1 доповнено новим абзацом першим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60
,
 абзац перший пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників коштів з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів на рахунках державного бюджету єдиного казначейського рахунку.

(пункт 6.1 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60,
у зв'язку з цим абзаци перший - третій
 уважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Державне казначейство України обліковує пропозиції про відкриті асигнування із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених видатків, у розрізі головних розпорядників на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку в автоматизованому режимі.

(абзац третій пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

При внесенні змін до пропозицій складається довідка за формою пропозицій та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

(абзац четвертий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60)

Асигнування за захищеними видатками відкриваються на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.

(абзац п'ятий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

(пункт 6.1 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

6.2. На підставі затверджених пропозицій Державне казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету (додаток 26) у розрізі головних розпорядників, яке підписується керівником відповідного структурного підрозділу Державного казначейства України.

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

Розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за захищеними видатками готується в автоматизованому режимі на підставі помісячного розпису в перший робочий день місяця.

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці. При цьому Державне казначейство України обліковує відкриті асигнування за напрямами їх використання з метою контролю за виконанням розподілів відкритих асигнувань головних розпорядників.

6.3. На підставі розпорядження суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам.

Виписка з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками (з обов'язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) друкується у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 27, один з яких залишається в Державному казначействі України, другий надається головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

(абзац другий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Головні розпорядники протягом наступного робочого дня після отримання виписки про відкриття асигнувань подають відповідному структурному підрозділу Державного казначейства України розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної і економічної класифікації видатків та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях та з урахуванням наявних фінансових зобов'язань за формою, наведеною у додатку 28.

(абзац третій пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

Відповідальність за несвоєчасне надання розподілу відкритих асигнувань несуть головні розпорядники.

Отримані розподіли за підписом керівника та головного бухгалтера установи або осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів надано право підписання меморіальних, у тому числі розпорядчих та розрахункових, документів, перевіряються в автоматизованому режимі щодо відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом з протоколом розбіжностей за підписом виконавця, який перевіряв розподіл. Розподіли, в яких не виявлено помилок та відхилень, реєструються у журналі реєстрації розподілу відкритих асигнувань в автоматизованому режимі (додаток 29). При цьому на розподілах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Другий примірник розподілу повертається головному розпоряднику. Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

(абзац шостий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

Перевірені розподіли групуються Державним казначейством України за територіями і на їх підставі складаються реєстри на відкриття асигнувань за формою згідно з додатком 30, які засобами електронного зв'язку передаються Головним управлінням. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за формою, наведеною в додатку 31, та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі зведення реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках управлінського обліку.

(абзац сьомий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

6.4. Зміни до сум відкритих асигнувань вносяться на підставі довідки про зміни пропозицій або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (у частині захищених видатків). У такому разі готується нове розпорядження із зазначенням суми про збільшення (+) чи зменшення (-) асигнувань головному розпоряднику та, при потребі, із зазначенням кодів програмної класифікації.

(абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

За умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань або у разі помилково здійснених операцій головним розпорядником, до Державного казначейства України подається лист з обґрунтуванням необхідності здійснення перерозподілу виділених асигнувань та коригувальний розподіл на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування.

(абзац другий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Державне казначейство України після отримання від головного розпорядника коригувального розподілу здійснює запит щодо наявності на рахунках розпорядника, стосовно якого прийняте рішення про зменшення асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань та зареєстрованих фінансових зобов'язань. Орган Державного казначейства, який отримав запит щодо можливості коригування відкритих асигнувань, направляє зазначену інформацію Державному казначейству України і не здійснює операції з відкритими асигнуваннями на зазначену суму до моменту отримання коригувального реєстру або листа Державного казначейства України щодо відновлення операцій з відкритими асигнуваннями.

(абзац третій пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

У разі відсутності на рахунках розпорядника (одержувача), стосовно якого прийняте рішення про зменшення асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань, необхідних для проведення коригування відповідно до листа та коригувального розподілу головного розпорядника, або наявності в обліку зареєстрованих фінансових зобов'язань Державне казначейство України направляє головному розпоряднику коштів лист з обґрунтуванням причин повернення коригувального розподілу без виконання.

(пункт 6.4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554)

У разі внесення змін до річного розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників (одержувачів) чи переходу розпорядників (одержувачів) на обслуговування до іншого органу Державного казначейства (внесення змін до мережі) відповідні головні розпорядники приймають рішення про коригування відкритих з початку року асигнувань. Для коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки, та залишків невикористаних відкритих асигнувань головний розпорядник подає до Державного казначейства України окремі коригувальні розподіли відкритих асигнувань. Державне казначейство України після отримання від головного розпорядника коригувального розподілу направляє запит до Головних управлінь щодо суми відображених в бухгалтерському обліку касових видатків та залишків невикористаних відкритих асигнувань, які підлягають перерозподілу, у розрізі розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, кодів програмної та економічної класифікації.

(пункт 6.4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554,
у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий
 уважати відповідно абзацами шостим і сьомим)

На підставі листа головного розпорядника та інформації, отриманої від органу Державного казначейства, в якому обслуговується зазначений розпорядник, відповідний структурний підрозділ Державного казначейства України приймає рішення щодо можливості коригування суми відкритих асигнувань і, за умови прийняття позитивного рішення, готує коригувальні реєстри та зведення реєстрів відкритих асигнувань з приміткою "коригування асигнувань" або "коригування асигнувань, за якими проведені касові видатки". Примітка "коригування асигнувань" застосовується у випадках коригування обсягів відкритих асигнувань, за якими ще не проведені касові видатки. Примітка "коригування асигнувань, за якими проведені касові видатки" застосовується у випадках необхідності коригування відкритих асигнувань і проведених касових видатків.

(абзац шостий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

У порядку, встановленому для виконання реєстрів, коригувальні реєстри передаються засобами електронного зв'язку відповідним Головним управлінням для подальшого їх виконання.

6.5. Головні управління реєструють отримані реєстри на відкриття асигнувань в журналі реєстрації реєстрів на відкриття асигнувань (додаток 32). Суми відкритих асигнувань в автоматизованому режимі відображаються на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на реєстрах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Органи Державного казначейства надають розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

(абзац перший пункту 6.5 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

Інші дії з розподілу відкритих асигнувань проводяться аналогічно діям, які здійснюються на рівні Державного казначейства України.

6.6. Відкриття асигнувань розпорядникам, які обслуговуються транзитними Головними управліннями, здійснюється через базові Головні управління.

(абзац перший пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Розпорядники коштів (обласний рівень) на підставі виписки про відкриті асигнування, отриманої від органів Державного казначейства, складають та подають безпосередньо до базового Головного управління розподіли відкритих асигнувань у розрізі транзитних Головних управлінь і підвідомчих розпорядників нижчого рівня (районний рівень) на паперових і електронних носіях та з урахуванням наявних бюджетних зобов'язань (додаток 28).

(абзац другий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

Базове Головне управління на підставі розподілів асигнувань, поданих розпорядниками (обласний рівень), формує реєстри в розрізі територій та підпорядкованих установ і направляє їх відповідним транзитним Головним управлінням за місцезнаходженням розпорядників нижчого рівня.

(абзац третій пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

6.7. Державне казначейство України (центральний рівень) формує самостійно розподіли відкритих асигнувань та коригувальні розподіли державних адміністрацій за скороченою економічною класифікацією видатків за формою відповідно до додатка 28. У розподілі замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться відмітка "Сформовано ДКУ: виконавець _____".

(абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

При цьому виписка про відкриті асигнування зазначеним головним розпорядникам не надається. Асигнування цим головним розпорядникам зараховуються на рахунки, відкриті за рахунками позабалансового обліку, відкриті в Головних управліннях за місцем обслуговування.

Інші дії щодо організації роботи з виконання державного бюджету за видатками державних адміністрацій здійснюються у порядку, визначеному в пунктах 6.3 - 6.5.

7. Організація роботи органів Державного казначейства з проведення операцій щодо відкриття асигнувань у частині інших надходжень спеціального фонду державного бюджету

7.1. Кошти спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для здійснення головними розпорядниками цільових видатків державного бюджету в регламентованому режимі, акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням вимог, встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

(пункт 7.1 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

7.2. На підставі виписки з вищезазначених рахунків, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), Державне казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів та видів надходжень (додаток 33) на паперових та електронних носіях.

(абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 13.02.2009 р. N 60)

Пропозиції щодо відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету не складаються.

(пункт 7.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 уважати відповідно абзацами третім - п'ятим
,
 абзац другий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Якщо відкриті асигнування мають цільове призначення, про це зазначається у примітці.

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України на суму цього розпорядження готує на електронних та паперових носіях розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (додаток 34).

(пункт 7.2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим)

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України готує на електронних та паперових носіях розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету (додаток 34).

(абзац четвертий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

7.3. На підставі розпорядження про відкриті асигнування суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, відкриті за рахунками позабалансового обліку, передбачені головним розпорядникам для обліку відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету.

Виписка щодо відкритих асигнувань (з обов'язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) друкується у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 27, один з яких залишається в Державному казначействі України, другий надається головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

(абзац другий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

7.4. Головні розпорядники в порядку, викладеному в пункті 6.3, подають Державному казначейству України розподіли відкритих асигнувань.

Усі інші дії з розподілу відкритих асигнувань проводяться аналогічно до дій, які здійснюються відповідно до пунктів 6.3 - 6.5 глави 6 цього Порядку.

(пункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

7.5. Пункт 7.5 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129,
у зв'язку з цим пункти 7.6 та 7.7 уважати відповідно пунктами 7.5 та 7.6)

7.5. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання "на початок періоду".

(пункт 7.5 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

7.6. У кінці бюджетного періоду інформація про залишки невикористаних розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету на територіях надається Головними управліннями до Державного казначейства України.

Залишки невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету, які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки", перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою".

(абзац другий пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету з метою врахування її при формуванні планових показників на відповідний бюджетний період доводиться до головного розпорядника:

протягом трьох робочих днів після завершення бюджетного періоду - інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету на центральному рівні;

протягом 15 днів після завершення бюджетного періоду - інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету з урахуванням залишків на суму невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом бюджету в територіальних органах Державного казначейства України.

(пункт 7.6 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

8. Особливості здійснення окремих видатків розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України

(назва глави 8 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

8.1. Видатки в іноземній валюті на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, здійснюються через рахунки, відкриті в установах банків.

(пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

8.2. Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня), у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України, подають Державному казначейству України зведені кошториси, відповідно до яких Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю вказаних сум у зазначених документах сумам, зазначеним у розписі видатків бюджету.

(пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

8.3. Державне казначейство України з урахуванням вимог пунктів 6.1-6.2, абзаців першого і другого пункту 6.3 глави 6 цього Порядку відкриває асигнування на проведення видатків та інформує відповідних розпорядників про відкриті асигнування у загальновстановленому порядку. На підставі отриманої інформації розпорядники формують та подають Державному казначейству України розподіл відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях за формою, наведеною у додатку 28. Подальші дії регламентовані абзацами третім - шостим пункту 6.3. Коригування сум відкритих асигнувань здійснюється з урахуванням вимог пункту 6.4 глави 6 цього Порядку.

(пункт 8.3 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

8.4. На підставі отриманих розподілів Державне казначейство України готує розпорядження на перерахування коштів (додаток 35).

(абзац перший пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

Операції щодо відкриття асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового обліку, та формується аналітична база даних Державного казначейства України.

(абзац другий пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

8.5. На підставі розпорядження на перерахування коштів бюджетні кошти з рахунків, відкритих у Державному казначействі України для обліку коштів державного бюджету, перераховуються на відповідні рахунки головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), відкриті в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", з віднесенням витрат з купівлі іноземної валюти на видатки за відповідними бюджетними програмами.

Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) зазначені кошти протягом двох робочих днів спрямовують на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) розподіляють валютні кошти між підвідомчими установами у межах планових показників затверджених кошторисів та перераховують розподілені кошти за кордон на відповідні рахунки підвідомчих установ, відкриті в установах банків.

Якщо протягом двох робочих днів іноземна валюта не була придбана, кошти повертаються головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня) на рахунок, з якого вони перераховувались, відкритий в Державному казначействі України.

(пункт 8.5 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

8.6. За наявності на валютному рахунку Державного казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті ця сума може бути перерахована з валютного рахунку Державного казначейства України на валютний рахунок розпорядника бюджетних коштів.

У окремих випадках, передбачених нормативно-правовими актами, Державне казначейство України за зверненням головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, в порядку, встановленому законодавством.

У вищезазначених випадках головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) подають до Державного казначейства України заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Державним казначейством України за формою, наведеною в додатку 36.

(пункт 8.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

8.7. Залишки валютних коштів, виділені з державного бюджету на утримання підвідомчих установ головного розпорядника бюджетних коштів, розташованих за межами України, на кінець бюджетного періоду не підлягають перерахуванню в установленому Державним казначейством України порядку до державного бюджету. Головний розпорядник бюджетних коштів повідомляє Державне казначейство України про суми залишків коштів на рахунках підвідомчих йому установ, відкритих в установах банків за межами України, у порядку, установленому Державним казначейством України. Зазначені в повідомленні залишки коштів повинні відповідати залишкам коштів, відображених головним розпорядником бюджетних коштів у формах річної фінансової звітності.

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.7 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

8.8. На суму залишку коштів, який склався на кінець бюджетного періоду на рахунках розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України, Державне казначейство України відкриває головному розпоряднику бюджетних коштів асигнування в межах показників розпису.

На суму відкритих асигнувань головний розпорядник бюджетних коштів формує та подає до Державного казначейства України розподіли відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях з приміткою "коригування асигнувань". Державне казначейство України не формує розпорядчі документи на перерахування бюджетних коштів з рахунків, відкритих для обліку коштів державного бюджету, на відповідні рахунки головного розпорядника бюджетних коштів, відкриті у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

(абзац другий пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.8 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

8.9. Підвідомчі установи головного розпорядника бюджетних коштів, розташовані за межами України, залишки коштів, які склались на початок року, використовують у поточному бюджетному році за призначенням у межах сум, передбачених на ці цілі в розписі загального фонду державного бюджету, та відповідно до затверджених кошторисів.

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.9 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129,
 у зв'язку з цим пункти 8.7 - 8.8 уважати відповідно пунктами 8.10 - 8.11)

8.10. Відображення в бухгалтерському обліку операцій та складання звітності про виконання кошторисів розпорядників та їх підвідомчих установ, рахунки яких відкриті в установах банків, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Державного казначейства України.

8.11. Відповідальність за дотримання бюджетного законодавства, цільове направлення та використання бюджетних коштів покладається на відповідних розпорядників, рахунки яких відкриті в установах банків.

9. Організація роботи органів Державного казначейства щодо обслуговування одержувачів бюджетних коштів

9.1. Асигнування державного бюджету, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду та зведеного плану спеціального фонду відповідного розпорядника. Одержувачі бюджетних коштів уключаються до мережі відповідного розпорядника на відповідній території. На їхнє ім'я в органі Державного казначейства відкриваються відповідні рахунки.

9.2. Одержувач бюджетних коштів подає до органів Державного казначейства план використання бюджетних коштів за формою, встановленою Міністерством фінансів України. План використання бюджетних коштів затверджується одержувачем бюджетних коштів та погоджується розпорядником, через якого він безпосередньо отримує бюджетні кошти. При складанні цього документа застосовуються назви повної економічної класифікації видатків, але без зазначення їх цифрових кодів.

Зміни до плану використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів вносяться за формою плану використання. Процедура внесення змін до плану використання бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів аналогічна процедурі внесення змін до кошторису розпорядника.

Звітність одержувачами бюджетних коштів складається у порядку, встановленому Державним казначейством України, тільки за тим кодом, за яким їм були передбачені кошти відповідним розпорядником.

План використання бюджетних коштів є основним плановим документом, на підставі якого одержувачу бюджетних коштів перераховуються бюджетні кошти і він має право на їх використання. За відсутності зазначеного документа рахунок одержувачу бюджетних коштів не відкривається.

9.3. Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надало послуги, поставило товари), то воно не включається до мережі розпорядника, а оплата виконаних робіт (наданих послуг тощо) здійснюється на підставі договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, актів виконаних робіт, звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, листів-погоджень у випадках, передбачених законодавством, накладних, товарно-транспортних накладних та рахунків до них, рахунків-фактур, трудових угод, заявок на перерахування коштів на карткові рахунки тощо шляхом перерахування належних коштів (відшкодування витрат за фактично здійснені роботи, надані послуги) на поточний рахунок підприємства (установи, організації), відкритий в установі банку.

10. Особливості здійснення окремих видатків державного бюджету

10.1. Процедури перерахування дотацій та субвенцій здійснюються у загальновстановленому порядку. Однак при їх здійсненні мають місце особливості (відмінності), що регламентовані таким чином:

10.1.1. Головні розпорядники, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, не пізніше ніж через 15 днів після прийняття рішення про місцевий бюджет подають Державному казначейству України на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів з визначенням розпорядників бюджетних коштів на рівні відповідних місцевих бюджетів (далі - уповноважені органи) за кожною бюджетною програмою за формою, наведеною у додатку 1.

(абзац перший підпункту 10.1.1 пункту 10.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Мережа розпорядників бюджетних коштів у частині міжбюджетних трансфертів має дворівневу структуру і складається з головного розпорядника (центральний рівень) та уповноваженого органу на рівні відповідного місцевого бюджету.

(абзац другий підпункту 10.1.1 пункту 10.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Головні розпорядники у разі виникнення змін їх мережі подають Державному казначейству України з відповідним обґрунтуванням на паперових та електронних носіях реєстри змін до мережі за формою, наведеною у додатку 2.

(підпункт 10.1.1 пункту 10.1 доповнено новим абзацом третім
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим)

Державне казначейство України отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

(абзац четвертий підпункту 10.1.1 пункту 10.1 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

10.1.2. Після затвердження розпису державного бюджету Міністерство фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Державне казначейство України на підставі цих документів формує територіальний розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 37 - 39) та протягом трьох робочих днів доводить його на паперових та електронних носіях до відома Головних управлінь, які в свою чергу доводять їх до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

У разі внесення змін Міністерство фінансів України надає Державному казначейству України зміни до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами. Після отримання від Міністерства фінансів України змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами Державне казначейство України формує повідомлення про зміни (додатки 40 - 42) та доводить їх протягом трьох робочих днів на паперових та електронних носіях до Головних управлінь, які в свою чергу доводять до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

(підпункт 10.1.2 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 04.06.2007 р. N 114
,
 від 30.12.2009 р. N 554,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

10.1.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів після отримання від Міністерства фінансів України розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами (зміни до помісячного розподілу) доводить розпис, помісячний розподіл (зміни до них) на паперових носіях до головних розпорядників, яким законом про Державний бюджет України на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів.

(підпункт 10.1.3 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

10.1.4. Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через обласні фінансові органи надають інформацію щодо взятих бюджетних зобов'язань до Головних управлінь, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Державного казначейства України.

(абзац перший підпункту 10.1.4 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Державне казначейство України інформує головних розпорядників та Міністерство фінансів України про бюджетні зобов'язання в частині міжбюджетних трансфертів.

(абзац другий підпункту 10.1.4 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

10.1.5. Державне казначейство України в автоматизованому режимі обліковує пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами в розрізі територій на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку згідно з помісячним розписом з урахуванням бюджетних зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). При внесенні змін до пропозицій складається довідка та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

(абзац перший підпункту 10.1.5 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами складаються з дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, та затверджуються Міністерством фінансів України.

(підпункт 10.1.5 пункту 10.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60
,
 абзац другий підпункту 10.1.5 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Пропозиції щодо відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами не складаються.

(підпункт 10.1.5 пункту 10.1 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60
,
 абзац третій підпункту 10.1.5 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

10.1.6. На підставі затверджених пропозицій Державне казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду бюджету в частині міжбюджетних трансфертів (у розрізі територій), яке підписується керівником відповідного структурного підрозділу Державного казначейства України.

(абзац перший підпункту 10.1.6 пункту 10.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

За коштами спеціального фонду державного бюджету розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету готується у розрізі територій та видів надходжень на підставі виписки з рахунків, відкритих за відомчою ознакою, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів.

(абзац другий підпункту 10.1.6 пункту 10.1 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України на суму цього розпорядження готує розпорядження про перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки".

(абзац третій підпункту 10.1.6 пункту 10.1 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

На підставі розпорядження про відкриті асигнування суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

10.1.7. Головним розпорядникам надається виписка з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками у розрізі місцевих бюджетів (додаток 43) та інформація щодо бюджетних зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням бюджетних зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

(абзац перший підпункту 10.1.7 пункту 10.1 із змінами, внесеними
 згідно з
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

На підставі виписки про відкриті асигнування (у разі потреби в інформації щодо зобов'язань місцевих бюджетів) головні розпорядники наступного робочого дня після отримання виписки подають на паперових та електронних носіях Державному казначейству України розподіли відкритих асигнувань (додаток 28) у розрізі місцевих бюджетів, визначених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

На підставі письмового звернення головного розпорядника бюджетних коштів розподіли відкритих асигнувань може складати Державне казначейство України. У цьому випадку замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться відмітка "Сформовано ДКУ: виконавець ___________.

(абзац третій підпункту 10.1.7 пункту 10.1 у редакції
 наказу Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 15.02.2007 р. N 45)

Отримані розподіли, підписані відповідальними особами головного розпорядника, перевіряються Державним казначейством України в автоматизованому режимі щодо відповідності помісячному розпису асигнувань, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів з урахуванням зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

(абзац четвертий підпункту 10.1.7 пункту 10.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Відповідальні особи, уповноважені підписувати документи, визначаються установою (організацією).

За своєчасне надання розподілу відкритих асигнувань відповідають головні розпорядники.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом з протоколом розбіжностей за підписом посадової особи, яка перевіряла розподіл.

Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

10.1.8. Перевірені розподіли групуються Державним казначейством України за територіями у розрізі місцевих бюджетів і на їх підставі в автоматизованому режимі складаються реєстри на відкриття асигнувань за формою згідно з додатком 30 та передаються засобами електронного зв'язку Головного управління.

(абзац перший підпункту 10.1.8 пункту 10.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

На підставі реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового і управлінського обліку та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань за формою, наведеною в додатку 31.

Головні управління на підставі отриманих реєстрів відображають суми асигнувань на рахунках, відкритих у розрізі уповноважених органів за рахунками позабалансового обліку. Органи Державного казначейства України надають уповноваженим органам виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

Органи Державного казначейства України перераховують суми міжбюджетних трансфертів на підставі платіжних доручень, наданих уповноваженими органами, на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Згідно з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування уповноваженого органу Головного управління може складати платіжні документи на перерахування сум міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів.

(підпункт 10.1.8 пункту 10.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 15.02.2007 р. N 45)

10.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів за програмами, які закріплені за Міністерством фінансів України, здійснюється таким чином:

10.2.1. Надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються відповідно до підпунктів 10.1.2, 10.1.5 - 10.1.7 пункту 10.1 цієї глави з урахуванням наступного.

(абзац перший підпункту 10.2.1 пункту 10.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Державне казначейство України за дорученням Міністерства фінансів України складає розподіл відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами, закріпленими за Міністерством фінансів України.

За бюджетними програмами, які закріплені за Міністерством фінансів України, на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя рахунки відкриваються на ім'я територіальних фінансових органів.

(абзац третій підпункту 10.2.1 пункту 10.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Державне казначейство України на підставі даних звітів про виконання державного бюджету, отриманих від органів Державного казначейства, направляє Міністерству фінансів України інформацію про здійснені загальнодержавні видатки в розрізі відповідних програм та кодів економічної класифікації видатків.

Міністерство фінансів України як головний розпорядник враховує зазначену інформацію, отриману від Державного казначейства України, при формуванні зведених фінансових звітів.

10.2.2. Головні управління подають на електронних носіях Державному казначейству України інформацію щодо стану перерахування міжбюджетних трансфертів щоденно в розрізі місцевих бюджетів.

(абзац перший підпункту 10.2.2 пункту 10.2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію і доводить її на електронних носіях до головних розпорядників та Міністерства фінансів України.

10.2.3. Перерахування міжбюджетних трансфертів шляхом прямих міжбюджетних відносин із органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

(підпункт 10.2.3 пункту 10.2 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 30.12.2009 р. N 554)

10.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом складання наказів Державного казначейства України, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

(абзац перший пункту 10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного періоду.

(абзац четвертий пункту 10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

(пункт 10.3 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

(пункт 10.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164,
 пункт 10.1 замінено новими пунктами 10.1 - 10.3 згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 20.12.2006 р. N 337,
 у зв'язку з цим пункт 10.2 вважати пунктом 10.4)

10.4. Особливості здійснення видатків з обслуговування боргових зобов'язань держави полягають у такому:

10.4.1. Державне казначейство України щомісячно (із щодекадним уточненням) отримує від Міністерства фінансів України графіки платежів за державним боргом, на підставі яких складаються графіки проведення платежів з обслуговування державного боргу та графіки закупівлі й конвертації валютних коштів для проведення зазначених платежів.

(абзац перший підпункту 10.4.1 пункту 10.4 у редакції
наказу Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

На підставі графіків, отриманих від Міністерства фінансів України, Державне казначейство України складає пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по зовнішньому державному боргу та внутрішньому державному боргу на відповідний період (додатки 44, 45).

(підпункт 10.4.1 пункту 10.4 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

У разі недостатності необхідної суми коштів на валютних рахунках для здійснення видатків з обслуговування боргових зобов'язань держави Державне казначейство України здійснює закупівлю валюти та/або конвертацію валютних коштів.

10.4.2. Підставою для проведення видатків з обслуговування державного боргу є розпорядження Міністерства фінансів України, яке надається Державному казначейству України на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - 10 банківських днів з дня його виписки.

(підпункт 10.4.2 пункту 10.4 у редакції наказу
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

10.4.3. До розпоряджень додаються копії завірених в установленому порядку кредитних угод, укладених між Кабінетом Міністрів України (в особі Міністерства фінансів України) та іноземними кредиторами, банками-агентами; платіжних інструкцій іноземних кредиторів; рахунків-фактур; договорів про придбання товарів, виконання робіт, надання послуг; актів виконаних робіт; документів стосовно державних закупівель та інших документів, які є підставою для здійснення платежів згідно з чинним законодавством.

10.4.4. До платежів з обслуговування державного боргу належать платежі зі сплати:

відсотків (доходу) за державними борговими зобов'язаннями;

видатків на управління державним боргом, пов'язаних з наданням послуг з обслуговування державного боргу (юридичних, рейтингових, дорадчих, агентських, управлінських, банківських, інформаційних, перекладацьких та інших), визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 N 68-р.

(абзац третій підпункту 10.4.4 пункту 10.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

10.4.5. Платежі з обслуговування державного боргу здійснюються Державним казначейством України в національній та іноземній валютах у такому порядку:

виплата відсотків (доходу) за борговими зобов'язаннями здійснюється безпосередньо на рахунки кредиторів або банків-агентів відповідно до угод, укладених Міністерством фінансів України з кредиторами та банками-агентами як в національній, так і в іноземній валютах. Операції в іноземній валюті здійснюються з валютних рахунків Державного казначейства України;

інші платежі з обслуговування державного боргу здійснюються в національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Міністерства фінансів України в Державному казначействі України; в іноземній валюті - з валютних рахунків Державного казначейства України на рахунки виконавців послуг згідно з підтвердними документами, визначеними пунктом 10.4.3.

(абзац третій підпункту 10.4.5 пункту 10.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 13.02.2009 р. N 60)

10.4.6. Платежі з погашення державного боргу здійснюються Державним казначейством України у такому ж порядку, як і видатки з обслуговування державного боргу.

11. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень спеціального фонду

11.1. Кошти, що належать до власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 11.1 у редакції наказу
Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 30.12.2009 р. N 554)

Власні надходження бюджетної установи мають бути спрямовані на ті бюджетні програми, які передбачені призначеннями спеціального фонду державного бюджету з урахуванням вимог законодавства.

(пункт 11.1 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

11.2. На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державного казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків.

Власні надходження бюджетної установи використовуються відповідно до затвердженого кошторису з урахуванням вимог законодавства.

(пункт 11.2 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

11.3. Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси установ, зараховуються на рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки.

(пункт 11.3 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

11.4. На спеціальні реєстраційні рахунки кошти зараховуються без конкретного віднесення до кодів економічної класифікації видатків, однак здійснення видатків проводиться відповідно до кошторису за конкретними кодами економічної класифікації видатків шляхом оплати рахунків за надані послуги, виконані роботи, отримані товари з урахуванням довідок про внесення змін.

Залишки власних надходжень на спеціальних реєстраційних рахунках, які склались на початок року, використовуються установами протягом поточного року для здійснення видатків, передбачених у кошторисах на поточний рік.

(пункт 11.4 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

11.5. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами. Відповідальність за прийняте рішення несе розпорядник бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 11.5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

Перерахування таких коштів здійснюється з рахунків, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників, лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень.

(абзац другий пункту 11.5 у редакції наказу
Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 30.12.2009 р. N 554)

Розпорядниками, які перераховують кошти, отримані в поточному році, такі операції відображаються як зменшення доходів, а які отримують, - відповідно як отримання доходів.

У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.

12. Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

12.1. Органи Державного казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету або планів використання бюджетних коштів.

З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

(абзац третій пункту 12.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

(пункт 12.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

12.2. Відповідно до встановлених повноважень Державне казначейство України здійснює контроль за наявністю асигнувань для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних зобов'язань певним асигнуванням за їх економічними характеристиками. Відповідальність за взяті бюджетні зобов'язання та цільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно із законодавством.

(пункт 12.2 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

12.3. Органи Державного казначейства України здійснюють платежі на підставі платіжних доручень (додаток 46) за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

(абзац перший пункту 12.3 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 20.12.2006 р. N 337
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих фінансових зобов'язань тощо.

У випадках проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Державного казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг.

(абзац третій пункту 12.3 у редакції наказу
Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 30.12.2009 р. N 554)

(пункт 12.3 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

12.4. Окремі видатки Міністерства оборони України та деяких головних розпорядників (за окремими кодами бюджетної класифікації видатків, перелік яких узгоджується з Державним казначейством України і відповідним головним розпорядником), незалежно від суми разового платежу, здійснюються тільки на підставі платіжних доручень. Тобто здійснення видатків, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю та/або носять гриф "Таємно", проводиться без подання підтвердних документів. Відповідальність та контроль за проведенням таких операцій покладаються на розпорядників бюджетних коштів.

12.5. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, повинні повертатися ним у строки, встановлені законодавством України. Повернення коштів здійснюється органом Державного казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти.

(главу 12 доповнено новим пунктом 12.5 згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554,
у зв'язку з цим пункти 12.5 - 12.15
 уважати відповідно пунктами 12.6 - 12.16)

12.6. Платіжні доручення (додаток 46) подаються до органів Державного казначейства України в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити платіжних доручень та вимоги щодо заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976.

(пункт 12.6 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 20.12.2006 р. N 337)

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

(пункт 12.6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

12.7. Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Державного казначейства України щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання та підпис казначея.

(абзац перший пункту 12.7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 13.02.2009 р. N 60)

Після проведення платежу на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 47).

(абзац другий пункту 12.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 20.12.2006 р. N 337)

(пункт 12.7 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

12.8. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

а) неправильного заповнення реквізитів, якщо не заповнено хоча б один з реквізитів, та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного документа;

б) відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм;

в) відсутності в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань та фінансових зобов'язань;

г) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням;

ґ) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;

д) обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами;

е) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

є) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника;

ж) надходження до органів Державного казначейства України відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства у сфері державних закупівель та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;

з) відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та відсутності або недостатності коштів (у частині власних надходжень) на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;

и) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планах спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

і) неподання документів, що підтверджують отримання товарів (робіт, послуг) за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких воно надійшло. До платіжного доручення, не прийнятого у зв'язку із причинами, зазначеними у підпунктах "б" - "д", "є", "ж", "и" та "і" цього пункту, складається попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства (додаток 48) з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства в письмовій формі. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства обов'язково реєструються органами Державного казначейства України в журналі реєстрації попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства (додаток 49).

(пункт 12.8 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
із змінами, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 02.10.2007 р. N 187,
 від 16.04.2008 р. N 129,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

12.9. Меморіальні документи (у тому числі платіжні доручення та інші розрахункові документи) повинні містити реквізити, які визначені Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976.

На першому примірнику ставляться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб розпорядника (одержувача бюджетних коштів), які мають право підписів згідно з картками зі зразками підписів.

Абзац третій пункту 12.8 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

12.10. Строк дії платіжного доручення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів установлений у межах 10 календарних днів з дня його виписки. День заповнення платіжного доручення не враховується.

Перерахування коштів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Державного казначейства.

(абзац другий пункту 12.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
від 30.12.2009 р. N 554)

Органи Державного казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами чинного законодавства.

12.11. Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях.

(абзац перший пункту 12.11 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічні реквізитам документа на паперових носіях.

(абзац другий пункту 12.11 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

Під час підписання розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Державного казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.

12.12. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів відповідають за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків, кодів бюджетної класифікації тощо.

(абзац перший пункту 12.12 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

Усі операції органів Державного казначейства повинні оформлятися відповідними документами, що є підставою для відображення їх в обліку, і вміщувати конкретну інформацію про характер операції.

12.13. Органи Державного казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.

12.14. Органи Державного казначейства при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з їх рахунків та рахунків одержувачів бюджетних коштів надають розпоряднику та одержувачу бюджетних коштів виписки з рахунку про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 47).

(пункт 12.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
від 30.12.2009 р. N 554)

12.15. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати кошти перераховуються (за згодою працівників підприємств, установ та організацій) на вкладні рахунки відповідно до платіжних доручень та заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки за формою, наведеною в додатку 50.

(пункт 12.15 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
від 20.12.2006 р. N 337
,
 від 02.10.2007 р. N 187
,
 від 28.08.2008 р. N 358)

12.16. У разі проведення операцій розпорядниками в натуральній формі зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Державного казначейства довідку про надходження у натуральній формі, що наведена в додатку 51.

(абзац перший пункту 12.16 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337
,
 від 02.10.2007 р. N 187
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів.

12.17. Для коригування касових видатків у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) розпорядників (одержувачів) чи переходу розпорядників (одержувачів) на обслуговування до іншого органу Державного казначейства (внесення змін до мережі) орган Державного казначейства після отримання коригувальних реєстрів на відкриття асигнувань, які передбачені в пункті 6.4, формує меморіальний документ та здійснює коригування проведених з початку року касових видатків.

(главу 12 доповнено пунктом 12.17 згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

13. Порядок оформлення документів для виплати готівки розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів

13.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства заявку на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (додаток 50) у двох примірниках.

(абзац перший пункту 13.1 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337
,
 від 02.10.2007 р. N 187)

Після видачі готівки один примірник повертається розпоряднику або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея, наведеним у додатку 3, другий примірник зберігається в органах Державного казначейства.

(абзац другий пункту 13.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

У заявках на видачу готівки на виплату заробітної плати указуються суми податку з доходів фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), інші податки і обов'язкові платежі, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

(абзац четвертий пункту 13.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

13.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску.

(абзац перший пункту 13.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску, зазначається період, за який здійснено виплату.

(абзац другий пункту 13.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

(пункт 13.2 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

13.3. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів несуть відповідальність за правильність нарахування заробітної плати і прирівняних до неї платежів, за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та єдиного внеску при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів, а також за дані, зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".

(пункт 13.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

13.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки.

(пункт 13.4 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

13.5. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до закінчення терміну відрядження.

Відповідальність за цільове використання готівки несе розпорядник або одержувач бюджетних коштів.

13.6. Після отримання підприємством (установою, організацією) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Державного казначейства України подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей складається за формою, наведеною в додатку 52, затверджується керівником підприємства (установи, організації) або його заступником та підписується комісією, яка створена відповідним розпорядником.

(абзац другий пункту 13.6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 20.12.2006 р. N 337
,
 від 02.10.2007 р. N 187)

(пункт 13.6 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

У разі неподання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства протягом трьох робочих днів після закінчення терміну, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Державного казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

(пункт 13.6 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

Видача готівки відновлюється після подання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.

(пункт 13.6 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)

13.7. На підставі перевіреної заявки відповідальні особи органів Державного казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.

Уповноважені особи розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Державного казначейства за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів.

(абзац другий пункту 13.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

Для отримання готівки з рахунків Державного казначейства групи 257 розпорядникам видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник зі свого реєстраційного рахунку здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Державного казначейства в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.

13.8. Передача чекової книжки розпоряднику здійснюється на підставі довіреності розпорядника установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Державного казначейства, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику. В журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначається назва розпорядника, номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів списують чекові книжки в загальновстановленому порядку.

(пункт 13.8 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

13.9. Пункт 13.9 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164,
 у зв'язку з цим пункти 13.10 і 13.11 уважати
 відповідно пунктами 13.9 і 13.10)

13.9. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів відправники коштів у розрахункових документах (квитанціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків і номери відповідних рахунків розпорядників, що відкриті в органах Державного казначейства.

(пункт 13.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

13.10. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток бюджетним установам відкривається картковий рахунок. Карткові рахунки відкриваються в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи установи, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю установи, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків бюджетної установи. При казначейському обслуговуванні сума платіжного доручення на перерахування коштів складається на підставі заявки розпорядника бюджетних коштів.

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи бюджетної установи. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунку або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомата.

Довірена особа бюджетної установи зобов'язана подати до бухгалтерії установи авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до чинного законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно з чинним законодавством.

Відповідальність за здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків покладається на керівництво бюджетних установ відповідно до чинного законодавства.

Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.

14. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті

14.1. Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після відкриття в установах банків рахунку для обліку операцій в іноземній валюті бюджетна установа подає до відповідного органу Державного казначейства довідку банку про відкриття рахунку на її ім'я.

14.2. При необхідності здійснення розрахунків за зобов'язаннями, пов'язаними з міжнародною діяльністю, розпорядники узгоджують з Державним казначейством України питання щодо можливості перерахування наявних на рахунках Державного казначейства України коштів в іноземній валюті чи необхідності здійснення її закупівлі.

За наявності на валютному рахунку Державного казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті та відповідно гривневого еквіваленту на його реєстраційному рахунку розпорядник подає до Державного казначейства України заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті (додаток 53), підтвердні документи в установленому порядку, реєстри зобов'язань та платіжне доручення на відшкодування з реєстраційного рахунку гривневого еквіваленту перерахованих коштів в іноземній валюті.

(абзац другий пункту 14.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337
,
 від 02.10.2007 р. N 187)

Абзац третій пункту 14.2 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

14.3. У разі недостатності необхідної суми на валютному рахунку Державного казначейства України для здійснення розпорядником видатків на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, та на виконання зобов'язань України із сплати внесків до міжнародних організацій і конвенційних органів Державне казначейство України здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, з віднесенням витрат на закупівлю до видатків за відповідними бюджетними програмами.

У вищезазначених випадках розпорядник подає до Державного казначейства України заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Державним казначейством України за формою, наведеною в додатку 36.

(главу 14 доповнено новим пунктом 14.3 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501,
у зв'язку з цим пункти 14.3 - 14.7 уважати відповідно пунктами 14.4 - 14.8)

14.4. Для погашення зобов'язань, узятих розпорядниками бюджетних коштів в іноземній валюті, пов'язаних з міжнародною діяльністю, Державне казначейство України на підставі поданої заявки-доручення, виходячи із наявності коштів на валютних рахунках, відкритих на ім'я Державного казначейства, та потреби в іноземній валюті приймає рішення про перерахування коштів з валютного рахунку на рахунок розпорядника, відкритий в установі банку.

14.5. Державне казначейство України готує платіжний документ на перерахування коштів в іноземній валюті з рахунку Державного казначейства України на рахунок бюджетної установи, указаний в заявці.

14.6. Гривневий еквівалент перерахованої валюти в той самий день на підставі наданих розпорядниками бюджетних коштів реєстрів зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних доручень списується з реєстраційного рахунку розпорядника.

(пункт 14.6 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

14.7. У разі здійснення розрахунків розпорядниками бюджетних коштів за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання договорів і не пов'язані з міжнародною діяльністю, розпорядник подає до органів Державного казначейства України платіжне доручення на перерахування коштів з відповідних рахунків в національній валюті для закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.

(абзац перший пункту 14.7 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 30.12.2009 р. N 554)

При можливості здійснення видатків розпорядника в іноземній валюті за рахунок коштів, наявних на відповідних валютних рахунках, відкритих на ім'я Державного казначейства України в установах банків, розпорядник подає до Державного казначейства України заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті за формою відповідно до додатка 53.

(абзац другий пункту 14.7 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337
,
 від 02.10.2007 р. N 187)

Подальші дії регламентовані у пунктах 14.2. - 14.6.

(абзац третій пункту 14.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

14.8. На суму коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, у частині, яка згідно із законом про Державний бюджет України належить до доходів загального фонду державного бюджету, Міністерством фінансів України на підставі даних Міністерства закордонних справ України дається дозвіл на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямовування їх на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України, у частині, яка згідно з законом про Державний бюджет України належить до доходів спеціального фонду державного бюджету. Міністерством закордонних справ України готується повідомлення про зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямування їх на здійснення виплат, пов'язаних з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами та функціонуванням консульських установ за кордоном.

(абзац перший пункту 14.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
від 30.12.2009 р. N 554)

На суму дозволів та повідомлень Міністерство закордонних справ України надає до Державного казначейства України розподіл відкритих асигнувань у національній валюті України на паперових та електронних носіях з приміткою "Дозвіл від ____________ N ______" (Повідомлення від ____________ N ____).

На суму поданих розподілів за дозволами готуються реєстри на відкриття асигнувань та складається зведення реєстрів відкритих асигнувань.

На суму поданих розподілів за повідомленнями готується розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду та готується розпорядження на перерахування коштів з рахунку Державного казначейства України (додаток 35).

Реєстри на відкриття асигнувань, зведення реєстрів відкритих асигнувань та розпорядження готуються з приміткою "Коригування асигнувань відповідно до наказу Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України із зазначенням номера та дати дозволу / повідомлення і до Головних управлінь не направляються.

(розділ 14 доповнено пунктом 14.8 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

15. Розділ 15 виключено 

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164,
 у зв'язку з цим розділи 16 і 17 уважати відповідно
 розділами 15 і 16 з відповідною зміною нумерації їх пунктів)

15. Організація роботи органів Державного казначейства при проведенні розрахунків за окремими рішеннями

15.1. Окремі грошові взаємні розрахунки з погашення заборгованості розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та суб'єктів господарювання за отримані товари, продукцію, надані послуги, виконані роботи тощо проводяться відповідно до вимог законодавчих актів.

Обов'язковою умовою проведення зазначених розрахунків є відкриття рахунків суб'єктам господарювання в системі органів Державного казначейства.

Зазначені розрахунки проводяться за згодою їх учасників на підставі спільних протокольних рішень шляхом залучення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку або за рахунок кредитів банку через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.

15.2. При проведенні розрахунків за загальним та спеціальним фондами державного бюджету процедура відкриття асигнувань розпорядникам здійснюється у загальновстановленому порядку.

15.3. Поповнення єдиного казначейського рахунку за рахунок доходів загального та спеціального фонду державного бюджету, належних до перерахування Державному казначейству України, здійснюється на підставі розпорядження, яке готується відповідно до платіжних документів учасників розрахунків та виписки з рахунку, відкритого за відповідним балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, а також підтвердних документів, перелік яких установлюється відповідним законодавчо-нормативним актом.

15.4. Проведені розрахунки відображаються в обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та/або спеціального фонду державного бюджету, відкриті асигнування та здійснені видатки бюджетних установ - за відповідними кодами бюджетної класифікації.

16. Облік та складання звітності органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України

16.1. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету для органів Державного казначейства установлюється окремими нормативно-правовими актами Державного казначейства України відповідно до вимог чинного законодавства.

16.2. Пункт 16.2 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

16.2. Головні розпорядники бюджетних коштів, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів, при складанні зведеного звіту про виконання кошторисів відображають операції про виділені з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти.

(розділ 16 доповнено пунктом 16.2 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 20.12.2006 р. N 337)
 

17. Порядок обслуговування операцій з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

17.1. Головний розпорядник бюджетних коштів, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (далі - кредитори) та використовує такі бюджетні призначення у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Позичальники не включаються до мережі відповідного розпорядника і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та підтвердних документів.

Кредитор спрямовує кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені в установленому порядку мету, завдання та напрями цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Кредитор та позичальник відповідають згідно із законодавством за цільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту із загального/спеціального фонду державного бюджету, а також за їх своєчасне та повне повернення.

17.2. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів з кредитування здійснюється відповідно до глави 2 цього Порядку.

17.3. Організація роботи органів Державного казначейства України щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань в частині кредитування та контролю за їх дотриманням здійснюється відповідно до глави 3 цього Порядку. Форма витягу з річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету наведена в додатку 54.

17.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджету в частині кредитування, здійснюється відповідно до глави 4 цього Порядку.

17.5. Організація роботи органів Державного казначейства України з проведення операцій з надання кредитів із загального/спеціального фонду державного бюджету здійснюється відповідно до глав 6 та 7 цього Порядку.

17.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Державного казначейства України, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів відповідно до умов кредитних договорів.

(абзац перший пункту 17.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Відповідно до покладених завдань Державне казначейство України контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Державного казначейства України здійснюють платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків за формою, наведеною в додатку 46, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

(абзац третій пункту 17.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 23.12.2010 р. N 501)

Платіжні документи приймаються органами Державного казначейства України від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань у частині кредитування.

17.7. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до глави 12 цього Порядку.

17.8. Процедура повернення кредитів, наданих із загального/спеціального фонду державного бюджету, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до закону про державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів та кредитного договору.

Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

(Порядок доповнено главою 17 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 16.04.2008 р. N 129)

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

(У тексті додатків слово "УДК" замінено словами "орган ДКУ" у відповідному відмінку згідно з наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 16 квітня 2008 року N 129)

(У тексті додатків слова "ступінь розпорядника" замінено словами "рівень розпорядника" у відповідному відмінку, а слово "назва" замінено словом "найменування" у відповідному відмінку згідно з наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 13 лютого 2009 року N 60)

МЕРЕЖА УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
в 20__ році

КВК ______                            ______________________________________________________________________
                                                                                                                             (найменування розпорядника коштів) 

____________
* Рівень розпорядника коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

** Код розпорядника коштів вищого рівня з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника коштів або розпорядника коштів нижчого рівня).

М. П. 

Керівник установи (організації) 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу) 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 1 у редакції наказів Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358
,
 від 13.02.2009 р. N 60
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 30.12.2009 р. N 554)

 

РЕЄСТР ЗМІН ДО МЕРЕЖІ
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
в 20__ році

КВК ______                                        __________________________________________________________
                                                                                                                              (найменування розпорядника коштів) 

М. П. 

Керівник установи (організації) 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу) 

______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 2 у редакції наказів Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358
,
 від 13.02.2009 р. N 60
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 30.12.2009 р. N 554)

 

____________
* При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний N зобов'язання" та "КЕКВ/КККБ________" не заповнюються.

(додаток 3 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

 

ВИТЯГ
З РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) на 200_ рік

КВК ________

___________________________________________
(
найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн.)

Начальник відділу

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 4 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

 

ВИТЯГ
З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ / НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)

на 20__ рік

КВК ________           _____________________________________________________________
                                                                                  (
найменування головного розпорядника бюджетних коштів) 

(тис. грн.)

Начальник відділу 

_____________
(підпис) 

__________________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 5 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

 

ВИТЯГ
З РІЧНОГО РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ на 200_ рік

(тис. грн.)

____________
* У графі "Код" заповнюються коди
програмної класифікації видатків та коди видів надходжень, які направляються на виконання зазначених програм.

Начальник відділу

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 6 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

 

ВИТЯГ
З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ) на 200_ рік

КВК ________

___________________________________________
(
найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн.)

Начальник відділу

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 7 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ___________________________

(грн.)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
__________________
(підпис) 

 
_______________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 8 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ___________________________________

(грн.)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
___________________
(підпис) 

 
______________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 9 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів __________________________

(грн.)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
____________________
(підпис) 

 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 10 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 16.04.2008 р. N 129)

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ______________________________

(грн.)  

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Разом за спеціальним фондом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(________)            ____________________________________              ________________            ________________________            ____________
(код території)                (найменування розпорядника бюджетних коштів)                          (код розпорядника)                        (найменування органу ДКУ)                     (код органу ДКУ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

____________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 11 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

 

РІЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (РІЧНИЙ РОЗПИС ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

_______________________________________
(
найменування органу Державного казначейства України)

(грн.)

Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
_____________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 12 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

 

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

___________________________________________
(
найменування органу Державного казначейства України)

(грн.)

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України 

______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 13 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

 

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)
на 20__ рік

___________________________________________
(
найменування органу Державного казначейства України)

(грн.)

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України 

______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 14 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

 

РІЧНИЙ РОЗПИС ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ
на 20__ рік

___________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)  

(грн.) 

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Разом за спеціальним фондом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

(_______)            ________________________________________________________
      (
КВК)                                       (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) 

(__________)      ________________________________________________________
(код розпорядника)                    (найменування розпорядника бюджетних коштів

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК  

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України 

____________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 15 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від ___________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
на 20___ рік

КВК ____________________ ____________________________________________________________
                                                                                                   (
найменування розпорядника бюджетних коштів)
                                          довідка N _____ від _____________________ 

(грн.)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
_________________
(підпис) 

 
________________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 16 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

 

РЕЄСТР ЗМІН N _____ від _______________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

довідка N _____ від ________________

Код та найменування відомчої класифікації головного розпорядника бюджетних коштів ___________________________

(грн.)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
__________________
(підпис) 

 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 17 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

 

РЕЄСТР ЗМІН N ______ від _______________
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)
на 20__ рік

Код та найменування відомчої класифікації головного розпорядника бюджетних коштів ___________________________________

(грн.)

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

 
__________________
(підпис) 

 
___________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 18 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

 

РЕЄСТР ЗМІН N ___ від ___________
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20___ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ______________________________

(грн.)  

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

разом 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

інші джерела власних надходжень* 

інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(________)         ___________________________________________         (_______________)       ________________________      ____________
(код території)                    (найменування розпорядника бюджетних коштів)                             (код розпорядника)                   (найменування органу ДКУ)             (код органу ДКУ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

____________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 19 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 28.08.2008 р. N 358
,
 від 23.12.2010 р. N 501)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від _____________
ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

_____________________________________________________________
(код та
найменування органу Державного казначейства України)

(грн.)

Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
_____________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 20 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від _____________
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
на 20__ рік

____________________________________________________
(код та
найменування органу Державного казначейства України)

(грн.)

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України 

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 21 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____ від _____________
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА
ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)
на 20__ рік

____________________________________________________
(код та
найменування органу Державного казначейства України)

(грн.)

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України 

_____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 22 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від ____________
ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ
на 20__ рік

___________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України) 

(грн.) 

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

разом 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

інші джерела власних надходжень* 

інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

(_______)              ________________________________________________________
       (
КВК)                                           (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) 

(__________)       _________________________________________________________
(код розпорядника)                              (найменування розпорядника бюджетних коштів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 23 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 28.08.2008 р. N 358
,
 від 23.12.2010 р. N 501)
 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду Державного бюджету на період з ____________ по ____________

Підлягає розподілу _________ тис. грн.

Голова Державного
казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
_____________________
(ініціали, прізвище) 

(Порядок доповнено новим додатком 24 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60)
 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань для надання кредитів із загального фонду Державного бюджету на період з ____________ по ____________

Підлягає розподілу _________ тис. грн.

Голова Державного
казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
______________________
(ініціали, прізвище) 

(Порядок доповнено новим додатком 25 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60,
у зв'язку з цим додатки 24 - 39 уважати відповідно додатками 26 - 41;
 у тексті Порядку посилання на додатки 24 - 39
 замінено посиланнями на додатки 26 - 41)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___________
ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ АСИГНУВАНЬ НА УЗАГАЛЬНЕНІ РАХУНКИ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ від ____________

(грн.)

Разом за розпорядженням: 

  

  

____________
* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних трансфертів зазначається
найменування бюджету, якому перераховується трансферт.

Директор Департаменту 

________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 26 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

 

_________________                 ___________________________________
      (код казначейства)                            (
найменування органу Державного казначейства України)

__________                  ____________________________
 (код клієнта)                                                  (
найменування клієнта)

__________________________________
                                 (
найменування рахунку)

ВИПИСКА
З РАХУНКУ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ
ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ _______________
за період з __________ до __________ 20__ р.

КВК: ___________

Вхідний залишок: _________________

(грн.)

                                                                                                 Усього оборотів __________ _________

                                                                                                      Вихідний залишок _____________ 

______________
(посада виконавця) 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 27 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

 

___________________________________
      (
найменування розпорядника бюджетних коштів)
КВК _________ 

РОЗПОДІЛ
ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ З РАХУНКУ N _________________
від "___" ______________ 20__ р. N __________

Код коштів ______

(грн.)

Сума, всього, у т. ч. щодо ГУ ДКУ, КПК та КЕКВ/КККБ

Суму писати словами:

Керівник 

________________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________________
(підпис)

М. П. 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 28 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 30.12.2009 р. N 554)

 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ
ЗА ПЕРІОД ____________________

 

Код коштів ___________

КВК _________________

(додаток 29 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

 

РЕЄСТР
НА ВІДКРИТТЯ АСИГНУВАНЬ
_______________________________________
(
найменування органу Державного казначейства України)
від ___ ____________ 20__ р. N _________

Код коштів _________

(грн.)

Усього __________________________________________
                                               (суму писати словами) 

Директор Департаменту 

_________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 30 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 16.04.2008 р. N 129)

 

ЗВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ N ______
ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Код коштів_________

(грн.)

Сума словами:

Директор Департаменту 

________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 31 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)
 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЄСТРІВ НА ВІДКРИТТЯ АСИГНУВАНЬ
ЗА ПЕРІОД ____________________

Код коштів ___________

(Порядок доповнено новим додатком 32 згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554,
у зв'язку з цим додатки 32 - 34 уважати відповідно додатками 33 - 35,
 у тексті  Порядку посилання на додатки 32 - 34
 замінено посиланнями на додатки 33 - 35)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ВІДКРИТІ АСИГНУВАННЯ ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ від ____________ N _________

(грн.)

Разом за розпорядженням: 

  

Директор Департаменту 

________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 33 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ від ____________

МФО: 820172

ЄДРПОУ: 20055032

(грн.)

Разом за розпорядженням 

________________________________
(суму писати словами) 

____________
* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних трансфертів зазначається
найменування бюджету, якому перераховується трансферт.

Директор Департаменту 

___________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

Отримав: директор Департаменту 

___________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 34 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА N ______________
від ___ ____________ 200_ р. за N ____________

Код коштів _______

(грн.)

Разом_______________________________
                                (суму писати словами)

Директор Департаменту 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали, прізвище) 

Директор Департаменту 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали, прізвище) 

Отримав: керівник органу Державного казначейства України

___________________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 35 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 28.08.2008 р. N 358)
 

ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N _____
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ДЕРЖАВНИМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ УКРАЇНИ

"___" ____________ 20__ року

Найменування розпорядника бюджетних коштів ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер поточного рахунку N _______________, відкритого в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" МФО 322313.

Просимо забезпечити іноземною валютою на суму _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (суму та назву іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (код
програмної класифікації і повна назва, код економічної класифікації видатків)

Валюту перерахувати на рахунок N ___________________________________, відкритий у ____________________________________________________________________________________

Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням протягом ________ банківських днів.

Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків у сумі ________ перераховано на рахунок Державного казначейства Україні N _________________

Банківську комісію в сумі _________ грн перераховано на рахунок Державного казначейства України N _________

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі ___________ грн перераховано на рахунок Державного казначейства України N _________________

  

Керівник 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис)  

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

(Порядок доповнено новим додатком 36 згідно з
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554,
у зв'язку з цим додатки 35 - 52 уважати відповідно додатками 37 - 54,
 у тексті  Порядку посилання на додатки 35 - 52
 замінено посиланнями на додатки 37 - 54)

 

____________________________________
______________________________________________________

РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код органу ДКУ 


Орган ДКУ________________________________ 

(грн.)

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 37 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337)
 

 

_________________________________________
_____________________________________________________

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код органу ДКУ 


Орган ДКУ_____________________________________________ 

(грн.)

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 38 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337)

 

__________________________________________
________________________________________________________________

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
АСИГНУВАНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код органу ДКУ 


Орган ДКУ_______________________________________ 

(грн.)

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 39 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337)

 

_________________________________________
____________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від ____________ 200_
ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код органу ДКУ 


Орган ДКУ________________________________ 

(грн.)

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 40 у редакції наказів Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337)

 

________________________________________________
___________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ ВІД ____________ 200_
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код органу ДКУ 


Орган ДКУ______________________________________ 

(грн.)

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 41 у редакції наказів Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337)

 

_____________________________________________
_____________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ ВІД ____________ 200_
ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
(МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ)

на 200_ рік

Код органу ДКУ 


Орган ДКУ_______________________________________ 

(грн.)

 

Директор Департаменту
Державного казначейства України  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 42 у редакції наказів Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 від 20.12.2006 р. N 337)

 

__________________________
(код органу Державного
казначейства України) 

___________________________
(найменування органу
Державного казначейства України) 

___________
(код клієнта) 

____________________________
(найменування клієнта) 

__________________________________
(
найменування рахунку) 

ВИПИСКА
З РАХУНКУ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ
ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ __________________

за період з ____________ до ____________ 200_ р.

КВК ___________ 

Вхідний залишок _________________ 

(грн.)

Усього оборотів __________ _________

Вихідний залишок _______________

 

Виконавець 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

(Порядок доповнено додатком 43 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 23.06.2006 р. N 164
,
 додаток
43 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 20.12.2006 р. N 337)
 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по зовнішньому державному боргу на період з _________ по _________

на суму __________ тис. грн.

____________
* Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації) валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку та відрахувань до Пенсійного фонду України.

Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку України станом на _________

Голова Державного
казначейства України 

 
______________
(підпис) 

 
______________________
(ініціали, прізвище) 

(Порядок доповнено новим додатком 44 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60)
 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по внутрішньому державному боргу на період з _________ по _________

на суму __________ тис. грн.

Голова Державного
казначейства України 

 
______________
(підпис) 

 
______________________
(ініціали, прізвище) 

(Порядок доповнено новим додатком 45 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 13.02.2009 р. N 60,
у зв'язку з цим додатки 44 - 52 уважати відповідно додатками 46 - 54;
 у тексті Порядку посилання на додатки
44 - 52
 замінено посиланнями на додатки 46 - 54)

 

ЗРАЗОК

Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.

(Порядок доповнено додатком 46 згідно з
наказом Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України Міністерства фінансів України від 20.12.2006 р. N 337
,
 додаток 46 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 30.12.2009 р. N 554)
 

(Порядок доповнено додатком 47 згідно з наказом Державного
 казначейства України Міністерства фінансів України від 20.12.2006 р. N 337
,
 додаток
47 у редакції наказів Державного казначейства
казначейства України Міністерства фінансів України від 04.06.2007 р. N 114
,
 від 16.04.2008 р. N 129)
 

______________________________________________
      (найменування органу Державного казначейства України)
______________________________________________
   (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів)
______________________________________________
   (номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку) 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про неналежне виконання бюджетного законодавства
N ___ від ____________

Платіжне доручення N _________________ "___" ______________ 20__ року
                                                                                                           (дата)
на суму __________________________________________________________________________ грн.
                                                                                                (писати словами)
на користь ___________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування отримувача коштів)
повернуто без виконання та попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства у зв'язку з* _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в термін до
_____________________________________________________________________________________ 

Керівник органу Державного
казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
__________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

Виконавець 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

  

тел. _______________________ 

  

  

____________
* Причина попередження вказується відповідно до пункту 12.8 глави 12 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що визначають підставу для попередження із посиланням на відповідний абзац, пункт, статтю.
 

(Порядок доповнено новим додатком 48 згідно з наказом Державного
 казначейства України Міністерства фінансів України від 02.10.2007 р. N 187
,
додаток 48 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)
 

_______________________________________________________________
                            (найменування органу Державного казначейства України) 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

(Порядок доповнено новим додатком 49 згідно з наказом Державного
 казначейства України Міністерства фінансів України від 02.10.2007 р. N 187,
 у зв'язку з цим додатки
48 - 52 вважати відповідно додатками 50 - 54,
додаток 49 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)
 

________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України) 

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ
НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ

"___" _____________ 20__
(дата подачі заявки) 

_____________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування розпорядника бюджетних коштів)
_________________________________________________________
                                                 (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку,
КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
_________________________________________________________
                                                       (мета, суми в розрізі кодів
економічної класифікації видатків)
перерахувати кошти в сумі _____________________________________________________________;
                                                                                                                              (писати словами) 

2) видачу готівки ______________________________________________________________________
_________________________________________________________
                                                                              (мета, суми в розрізі кодів
економічної класифікації видатків)
видати чек на суму ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (писати словами)
на ім'я _______________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія ______, N __________ від ____________, виданий _____________________________________

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 20__* ______________________________
                                                                                 (місяця, за який проводиться розрахунок)                        (сума)

I. Розрахункова відомість із заробітної плати** за _________ місяць 20_____

(грн.) 

II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати**

III. Нарахування на заробітну плату**

(грн.) 

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах ____________________________________________
                                                                        (підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 20__ становить (відсутня)* ________________________
                                              (місяць, наступний за розрахунковим періодом)                                                     (сума)

Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, утриманими та нарахованими на заробітну плату,
на 01 __ 20__ становить (відсутня)* ______________________________________________________
 (місяць, наступний за розрахунковим періодом)                                                          (сума)
_________________________________________________________ 

IV. Виплата готівки на інші видатки (грн.)

(грн.)

____________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.

** У разі відсутності показників проставляються прочерки. 

Керівник установи 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Штамп казначея 

  

(Порядок доповнено додатком 50 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 20.12.2006 р. N 337
,
 додаток 50 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 04.06.2007 р. N 114
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 30.12.2009 р. N 554
,
 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 23.12.2010 р. N 501)
 

Довідка
              про надходження у натуральній формі
                      за ____________ 20__ року
                           (місяць) 

Установа ___________________________________________________________________
Територія __________________________________________________________________
Код та
найменування відомчої класифікації видатків головного розпорядника бюджетних
коштів _____________________________________________________________________
Код та
найменування програмної класифікації видатків державного бюджету _________________
Код та
найменування тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ___________________

(грн.)

 

Керівник 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

(Порядок доповнено додатком 51 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства
 фінансів України від 20.12.2006 р. N 337
,
додаток 51 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів
 України від 30.12.2009 р. N 554)
 

АКТ
ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

м. _______________  

"___" ____________ 200_ р. 

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання ________________________________________________________
                                                                                                                     (місце