Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, решения по повестке дня несостоявшегося собрания учредителей негосударственного пенсионного фонда

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 18.03.2004 № 183
Утратил силу

Про затвердження Порядку прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися

(заголовок із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 березня 2004 року N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2004 р. за N 681/9280

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 18 липня 2013 року N 2363)

Відповідно до вимог частини другої пункту 2 статті 16 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися (далі - Порядок), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.), юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Порядок прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

(У тексті Порядку слова "Держфінпослуг" та "Комісія" в усіх відмінках замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших чинних нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2. Цим Порядком установлюється процедура прийняття рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду (далі - фонд), які не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників (далі - збори засновників, які не відбулися).

3. Терміни та поняття у цьому Порядку вживаються відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

4. Адміністратор недержавних пенсійних фондів (далі - адміністратор) письмово повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про збори засновників, які не відбулися, протягом 10 робочих днів з дати, на яку було призначено останні збори засновників, які не відбулися.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

5. Адміністратор разом із зазначеним письмовим повідомленням надає до Нацкомфінпослуг наступні документи за кожними зборами засновників, які не відбулися:

- порядок денний зборів засновників;

- проекти рішень з кожного питання порядку денного зборів засновників (за наявності);

- перелік засновників (представників засновників), що зареєструвались для участі у зборах засновників;

- перелік засновників (представників засновників), яким було відмовлено в реєстрації для участі у зборах (із зазначенням підстав для такої відмови);

- інші документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного зборів засновників.

Усі документи, зазначені в пунктах 4 та 5 цього Порядку, повинні бути завірені підписом керівника адміністратора або керівника відповідного структурного підрозділу адміністратора (у разі, якщо адміністратором є одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду) та скріплені печаткою адміністратора.

Залежно від змісту питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися, Нацкомфінпослуг може вимагати від адміністратора надання додаткових документів, крім зазначених у пунктах 4 та 5 цього Порядку, для використання їх при прийнятті рішень з питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися, про що адміністратору надсилається відповідний письмовий запит.

6. Рішення з питань порядків денних зборів засновників, які не відбулися, приймаються Нацкомфінпослуг.

(пункт 6 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421)

7. Засідання Нацкомфінпослуг, на якому розглядатиметься питання про прийняття рішень за порядками денними зборів засновників, які не відбулися, має бути проведене не пізніше ніж через 30 робочих днів з моменту отримання від адміністратора всіх документів, необхідних для розгляду питань порядків денних та прийняття рішень за ними.

8. На засідання Нацкомфінпослуг, на якому розглядатимуться питання, зазначені в пункті 7 цього Порядку, можуть бути запрошені члени ради фонду, представники адміністратора, засновників фонду, що були присутні на останніх зборах засновників, які не відбулися, а також інші особи, присутність яких на засіданні Нацкомфінпослуг є доцільною.

9. Копія розпорядження Нацкомфінпослуг про прийняття рішення з питань порядків денних зборів засновників, які не відбулися, надсилається адміністраторові та (або) раді фонду протягом 5 робочих днів після проведення засідання Нацкомфінпослуг, на якому були прийняті такі рішення.

10. Рішення, прийняті на засіданні Нацкомфінпослуг з питань порядків денних зборів засновників, які не відбулися, доводяться до відома всіх учасників фонду в порядку, установленому статутом фонду.

11. Рішення, прийняті на засіданні Нацкомфінпослуг з питань порядків денних зборів засновників, які не відбулися, можуть бути оскаржені в установленому чинним законодавством порядку.

12. Нацкомфінпослуг здійснює контроль за дотриманням вимог цього Порядку відповідно до чинного законодавства.

 

Член Комісії -
директор Департаменту нагляду
за недержавними пенсійними фондами
 

 
 
А. Рибальченко
 

Опрос