Идет загрузка документа (115 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и личного приема граждан в Министерстве юстиции Украины, в учреждениях и организациях, относящихся к сфере его управления, утвержденную приказом Министерства юстиции Украины от 18.03.2004 N 26/5

Минюст
Приказ от 07.05.2004 № 35/5
Утратил силу

Про внесення змін до Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2004 N 26/5

Наказ Міністерства юстиції України
від 7 травня 2004 року N 35/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2004 р. за N 585/9184

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 18 березня 2004 року N 26/5
згідно з
 наказом Міністерства юстиції України
 від 15 лютого 2017 року N 388/5)

На виконання Закону України від 2 жовтня 1996 року "Про звернення громадян", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" та з метою належної реалізації наказу Міністерства юстиції України від 18.03.2004 N 26/5 "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за N 342/8941, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2004 N 26/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за N 342/8941, такі зміни:

1.1 Пункт 7.3 викласти в такій редакції:

"За результатами узагальнення, аналізу складається аналітичний звіт, який повинен мати такі дані:

- статистичні дані за звітний період щодо кількості звернень громадян, поданих на особистому прийомі та надісланих поштою, у порівнянні з показниками за попередній рік;

- дані щодо змісту основних питань, які порушують громадяни. Характерні приклади звернень;

- кількісні дані щодо структури звернень за їх видами (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги, інформаційні запити);

- дані аналізу звернень за місцем проживання заявників. Порівняння з даними попередніх років. Оцінити та навести причини;

- кількість і питома вага звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни. Які основні питання ними порушуються. Як здійснюються розгляд та вирішення порушених ними питань. Навести приклади;

- кількість і питома вага звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. Які основні питання ними порушуються. Як здійснювалися розгляд та вирішення порушених ними питань. Навести приклади;

- ужиті заходи щодо забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об'єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням;

- дані щодо особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами щодо графіків прийому громадян, у тому числі в позаробочий час і за місцем проживання громадян, та їх дотримання, наявності приміщень для прийому громадян та їх належного обладнання;

- дані щодо звернень громадян, у яких ідеться про недоліки в роботі, оскарження рішень посадових осіб. Що зроблено за такими зверненнями, які заходи вжито для припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень. Навести приклади;

- навести виявлені факти порушень Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про статус народного депутата України", невирішення порушених у зверненні обґрунтованих питань, що призвело до повторного звернення, тяганини. Навести дані та конкретні приклади про притягнення відповідних осіб до встановленої законом відповідальності, заходи, ужиті для посилення персональної відповідальності посадових та службових осіб;

- як аналізуються та узагальнюються звернення громадян для виявлення причин, що їх породжують;

- пропозиції до вдосконалення".

1.2 Унести зміни до додатків 6, 7, 8, 9, виклавши їх у новій редакції (додаються).

2. Управлінню розгляду звернень та прийому громадян (Процан Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями) та довести його до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України М. М. Шупеню.

 

Міністр 

О. В. Лавринович 

 

Департамент, Управління 

Усього звернень 

Заяви 

Скарги 

Пропозиції 

Надійшло від 

Невиконання рішення суду 

Кошти 

Аліменти 

Інші 

Кабінету Міністрів України 

Адміністрації Президента України 

Верховної Ради України 

Інших органів влади та управлінь 

Заявника 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 = 2 + 3 + 4 

1 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 

10 = 11 + 12 + 13 

1 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 

1 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 

1 = 28 + 29 + 32 + 33 + 34 + 35 

2 = 18 + 19 + 20 + 21 + 26 + 28 

3 = 22 + 23 + 27 + 29 

Звернення 

Наслідки розгляду 

Направлено за належністю 

Перебуває на розгляді 

На дії або бездіяльність нотаріусів 

На роботу органів реєстрації актів цивільного стану громадян 

Заяви 

Скарги 

Пропозиції 

Заяви 

Скарги 

Заяви 

Скарги 

Заяви 

Скарги 

Заяви 

Скарги 

Задоволено 

Відмовлено 

Обґрунтовані 

Необґрунтовані 

Обґрунтовані 

Необґрунтовані 

Враховано 

Відхилено 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вирішено 

Строки розгляду 

Узято на контроль 

Категорія 

  

Позитивно 

Надано роз'яснення 

До 15 днів 

До 30 днів 

До 45 днів 

З порушенням строків 

Колективні 

Від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни 

Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та громадян, які потребують соцзахисту, постраждалих від аварії на ЧАЕС 

Повторні 

У департаменті (управлінні) 

У Міністерстві 

Скарги 

Заяви 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інформаційний запит 

Роз'яснення законодавства 

Скарги на дії начальників та заступників управлінь юстиції 

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про звернення громадян" 

Притягнуто до відповідальності за порушення законодавства 

43 

44 

45 

46 

47 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
 

 
Ю. Г. Процан
 

 

 
_________  

Прийнято громадськими приймальнями 

Прийнято керівництвом 

Усього звернень 

Заяви 

Скарги 

Пропозиції 

Надійшло від 

Невиконання рішення суду 

Кабінету Міністрів України 

Адміністрації Президента України 

Верховної Ради України 

Міністерства юстиції України 

Інших органів влади та управлінь 

Заявника 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

Обласне 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Районне 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 = 4 + 5 + 6 

3 = 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 

3 = 13 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 

3 = 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 

3 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 

13 = 14 + 15 + 16 

4 = 23 + 24 + 25 + 26 + 31 + 34 

5 = 27 + 28 + 32 + 35 

З них 

Звернення 

З інших питань 

Наслідки розгляду 

Кошти 

Аліменти 

Інші 

На дії або бездіяльність нотаріусів 

На роботу органів реєстрації актів цивільного стану громадян 

Заяви 

Скарги 

Заяви 

Скарги 

Заяви 

Скарги 

Заяви 

Скарги 

Задоволено 

Відмовлено 

Обґрунтовані 

Необґрунтовані 

Обґрунтовані 

Необґрунтовані 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Звернення, що перебувають на розгляді 

Направлено за належністю 

Вирішено 

Категорія 

Повторні 

Пропозиції 

Позитивно 

Надано роз'яснення 

Колективні 

Від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни 

Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та громадян, які потребують, соцзахисту, постраждалих від аварії на ЧАЕС 

Заяви 

Скарги 

Пропозиції 

Заяви 

Скарги 

Скарги 

Заяви 

Враховано 

Відхилено 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Роз'яснення законодавства 

Скарги на дії 

Звернення, розглянуті з порушенням термінів 

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про звернення громадян" 

Притягнуто до відповідальності за порушення законодавства 

Державних виконавців 

Працівників управління 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
 

 
Ю. Г. Процан
 

 

Департамент, Управління 

Запити 

Звернення 

10 днів 

11 - 30 днів 

Перебуває на розгляді 

Розглянуто з порушенням терміну 

З питань 

Невиконання рішення суду 

З них 

Легалізації об'єднань громадян 

Нотаріату  

Реєстрації актів цивільного стану громадян 

Кошти 

Аліменти 

Інші 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 + 2 = 3 + 4 + 5 + 6 

1 + 2 = 7 + 11 + 12 + 13 + 14 

1 + 2 = 15 + 16 + 17 

1 + 2 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 5 

1 + 2 = 24 + 25 + 5 

  

В інтересах 

Наслідки розгляду 

Вирішено 

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про статус народного депутата України"

Притягнуто до відповідальності за порушення законодавства 

Роз'яснення законодавства 

Громадян 

Юридичних осіб 

Депутатська діяльність 

Задоволено 

Відмовлено 

Обґрунтовані 

Необґрунтовані 

Враховано 

Відхилено 

Позитивно 

Надано роз'яснення 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
 

 
Ю. Г. Процан
 

 

  

Запити 

Звернення 

10 днів 

11 - 30 днів 

Перебуває на розгляді 

Розглянуто з порушенням терміну 

З питань 

Невиконання рішення суду 

З них 

Легалізації об'єднань громадян 

Нотаріату 

Реєстрації актів цивільного стану громадян 

Кошти 

Аліменти 

Інші 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

Обласне 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Районне 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 + 2 = 3 + 4 + 5 + 6 

1 + 2 = 7 + 11 + 12 + 13 + 14 

1 + 2 = 15 + 16 + 17 

1 + 2 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 5 

1 + 2 = 24 + 25 + 5 

  

В інтересах 

Наслідки розгляду 

Вирішено 

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про статус народного депутата України" 

Притягнуто до відповідальності за порушення законодавства 

Роз'яснення законодавства 

Громадян 

Юридичних осіб 

Депутатська діяльність 

Задоволено 

Відмовлено 

Обґрунтовані 

Необґрунтовані 

Враховано 

Відхилено 

Позитивно 

Надано роз'яснення 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
 

 
Ю. Г. Процан
 

Опрос