Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к Положению об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 15.04.2004 № 336
действует с 18.05.2004

Про затвердження змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 15 квітня 2004 року N 336

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2004 р. за N 581/9180

З метою реалізації вимог статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1800 "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами" на підставі підпункту 2 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами (далі - Положення), затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 25, зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.08.2003 за N 715/8036 (додаються).

2. Управлінню внутрішнього аудиту і апеляцій (Работін М. В.) забезпечити подання змін до Положення на погодження до Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту і апеляцій (Работін М. В.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації після погодження з Держфінмоніторингом.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Комісії Оперенка Г. М.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. голови
Державного департаменту
фінансового моніторингу
 

 
 
Я. В. Янушевич
 

 

 

Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

Підпункт 5.4 пункту 5 Положення доповнити абзацом десятим такого змісту: "При проведенні ідентифікації осіб працівниками установи складаються анкети, що підписуються відповідальним працівником та зберігаються протягом п'яти років після проведення фінансової операції. Рекомендовані форми анкет наведені в додатках 1 - 4".

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

  

N ____-ФОР 

Дата заповнення 

200  року 

АНКЕТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - РЕЗИДЕНТА

(заповнювати розбірливо українською мовою)

1. РЕКВІЗИТИ ОСОБИ (обов'язкові для заповнення)

Прізвище ________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

Дата народження _________________________________________________

Документ, що посвідчує особу (паспорт)

Серія ______ N ___________________________________________________

Орган, що видав __________________________________________________

______________________________ Дата видачі "___" ____________ ____ р.

Місце проживання:

Індекс ____________________________ Область _______________________

Район ________________________ Насел. пункт _______________________

Вул. ____________________________________ Буд. ________ Кв. ________

Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів _____________________

  

2. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ (заповнюється у разі наявності)

Код міжміського зв'язку (_______________) Конт. тел. __________________

_________________________________________________________________

Електронна адреса _________________________________________________ 
  

3. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (заповнюється у разі наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дані документа, що посвідчує особу (заповнюється, якщо уповноважена особа є фізичною особою):

Вид документа _______________________ Серія _______ N _____________

Ким виданий _____________________________________________________
_________________________________________________________________

Дата видачі "___" ____________ 20__ р.

Дані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ ЗА БАЖАННЯМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

 

П. І. Б. (ПІДПИС) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ, ЩО СКЛАЛА АНКЕТУ

____________ /_______ ________ / 

М. П. 

 

N ____-ЮОР 

Дата заповнення 

200  року 

АНКЕТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РЕЗИДЕНТА

(заповнювати розбірливо українською мовою)

1. Особа

1.1 Найменування _________________________________________________

1.2 Код ЄДРПОУ __________________________________________________ 
  

2. Дані реєстрації (свідоцтво про реєстрацію)

2.1 Країна реєстрації ______________________________________________

2.2 Документ про реєстрацію _______________________________________

2.2.1 Серія ____________ 2.2.2 Номер ________________________________

2.2.3 Дата видачі _________________________________________________

2.3 Ким виданий  

3. Юридична адреса

3.1 Країна ______________________________________________________

3.2 Область _____________________________________________________

3.3 Район _______________________________________________________

3.4 Місто (селище, село) __________________________________________

3.5 Вулиця ______________________________________________________

3.6 Буд. ______ кв. _______________________________________________

3.7 Індекс  

4. Банк

4.1 Найменування ________________________________________________

4.2 МФО ________________________________________________________

4.3 Рахунки ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. Зв'язок (заповнюється у разі наявності)

5.1 Телефон ______________________________________________________

5.2 Електронна адреса _____________________________________________

5.3 URL (у разі наявності)  

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (заповнюється у разі наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дані документа, що посвідчує особу (заповнюється, якщо уповноважена особа є фізичною особою):

Вид документа _________________________ Серія _______ N ___________

Ким виданий ____________________________________________________
________________________________________________________________

Дата видачі "___" ____________ 20__ р.

Дані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ ЗА БАЖАННЯМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

 

П. І. Б. (ПІДПИС) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ, ЩО СКЛАЛА АНКЕТУ

___________ /_______ _______ / 

М. П. 

 

N ____-ФОН 

Дата заповнення 

200 року 

АНКЕТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - НЕРЕЗИДЕНТА

(заповнювати розбірливо українською мовою)

1. РЕКВІЗИТИ ОСОБИ (обов'язкові для заповнення)

Прізвище _______________________________________________________

Ім'я ____________________________________________________________

По батькові (у разі його наявності) __________________________________

Дата народження ________________________________________________

Громадянство ___________________________________________________

Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)

Серія ___________ N _____________________

Місце видачі ____________________________________________________

Дата видачі "___" ____________ ____ р.

Ким виданий ___________________________________________________

Місце проживання:

Індекс ______________________________ Країна _____________________

Насел. пункт ____________________________________________________

Вул. ___________________________________ Буд. ________ Кв. ________

Адреса тимчасового перебування:

Індекс __________________________ Країна ________________________

Насел. пункт ___________________________________________________

Вул. ______________________________ Буд. ___________ Кв. _________

  

2. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ (заповнюється у разі наявності)

Код міжнародного зв'язку (______________) Конт. тел. ________________
_______________________________________________________________

Електронна адреса ______________________________________________ 
  

3. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (заповнюється у разі наявності)

Прізвище, ім'я (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дані документа, що посвідчує особу (заповнюється, якщо уповноважена особа є фізичною особою):

Вид документа __________________________ Серія _______ N ________

Ким виданий ___________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата видачі "___" ____________ 20__ р.

Дані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ ЗА БАЖАННЯМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

П. І. Б. (ПІДПИС) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ, ЩО СКЛАЛА АНКЕТУ

___________ /______ _______ / 

М. П. 

 

N ____-ЮОН 

Дата заповнення 

200  року 

АНКЕТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - НЕРЕЗИДЕНТА

(заповнювати розбірливо українською мовою)

1. Особа

1.1 Повне найменування _________________________________________
______________________________________________________________ 
  

2. Дані про реєстрацію (на підставі копії легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію)

2.1 Країна реєстрації _____________________________________________

2.2 Документ про реєстрацію ______________________________________

2.2.1 Серія ______________ 2.2.2 Номер _____________________________

2.2.3 Дата видачі _________________________________________________ 

3. Юридична адреса

3.1 Країна _______________________________________________________

3.2 Населений пункт ______________________________________________

3.3 Вулиця _____________________________ буд. ______ кв. ___________

3.4 Індекс  

4. Банк

4.1 Найменування ________________________________________________

4.2 Місцезнаходження ____________________________________________

4.3 МФО _______________________________________________________

4.4 Рахунки _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

5. Зв'язок (заповнюється у разі наявності)

5.1 Телефон ____________________________________________________

5.2 Електронна адреса ___________________________________________

5.3 URL (у разі наявності)  

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (заповнюється у разі наявності)

Прізвище, ім'я (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дані документа, що посвідчує особу (заповнюється, якщо уповноважена особа є фізичною особою):

Вид документа __________________________ Серія _______ N ________

Ким виданий ___________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата видачі "___" ____________ 20__ р.

Дані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ВКАЗУЄТЬСЯ ЗА БАЖАННЯМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
  

 

П. І. Б. (ПІДПИС) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ, ЩО СКЛАЛА АНКЕТУ

____________ /_______ _______ / 

М. П. 

____________

Опрос