Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об официальных печатных изданиях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 01.04.2004 № 88
редакция действует с 15.07.2014

Про затвердження Положення про офіційні друковані видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(заголовок у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2014 р. N 732)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 1 квітня 2004 року N 88

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2004 р. за N 568/9167

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2014 року N 732

Відповідно до Конституції України, Законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про мови в Українській РСР", Указів Президента України "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку", "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про офіційні друковані видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

(пункт 1 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2014 р. N 732)

2. Виконавчому секретарю М. Каскевичу забезпечити:

державну реєстрацію рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення набуває чинності відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Виконавчого секретаря М. Каскевича.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Положення
про офіційні друковані видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(У заголовку та тексті Положення слово "Державна" у всіх відмінках замінено словом "Національна" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2014 року N 732)

Преамбулу виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.06.2014 р. N 732)

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому Положенні вживаються терміни у такому значенні:

висвітлення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) - одержання, збирання, створення, поширення, зберігання і використання інформації про діяльність Комісії, задоволення інформаційних потреб держави, професійних учасників фондового ринку, громадських об'єднань, пересічних громадян про діяльність Комісії та з питань формування державної політики на ринку цінних паперів щодо сприяння розвитку та функціонуванню фондового ринку на сучасному етапі;

офіційні друковані видання Комісії - друковані видання (газети, журнали, відомості, збірники, бюлетені, інформаційні листи, вісники тощо), засновником (співзасновником) яких є Комісія, започатковані для інформування широкого кола громадськості про діяльність Комісії, у тому числі про нормативно-правові акти щодо розвитку фондового ринку, а також публікації обов'язкової інформації учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

порядок висвітлення діяльності Комісії - розклад, обсяг, форми і методи оприлюднення відомостей про діяльність Комісії в межах, визначених чинним законодавством, газетних (журнальних) площ;

офіційна інформація Комісії - офіційна документована інформація, створена в процесі діяльності Комісії, яка доводиться до відома населення відповідно до чинного законодавства України;

інформаційні служби Комісії (прес-служба) - структурний підрозділ Комісії, що виконує інформаційно-аналітичні функції та забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та з громадськістю.

1.2. Загальні засади висвітлення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційними друкованими виданнями Комісії

Офіційні друковані видання Комісії відповідно до чинного законодавства України висвітлюють всі аспекти діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також розвиток фондового ринку в Україні та світі.

Комісія надає офіційним друкованим виданням інформацію про свою діяльність через відповідну інформаційну службу Комісії, яка відповідно до функціональних обов'язків має забезпечувати журналістам вільний доступ до такої інформації, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну таємницю".

Офіційні друковані видання Комісії можуть проводити власний аналіз щодо діяльності Комісії, коментувати, але при цьому належним чином та професійно висвітлювати стратегічні напрями діяльності та розвитку фондового ринку, які є програмою діяльності державного органу.

У цих офіційних друкованих виданнях Комісії оприлюднюються відомості про діяльність Комісії, які підготовлені та надаються сектором взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Комісії (прес-служба) під рубрикою: "Новини. Інформація. Хроніка. Повідомлення": реєстрація емісій; скасування, зупинення, ліквідація випусків цінних паперів; ліцензування профучасників на ринку цінних паперів; атестація профучасників фондового ринку; корпоративні новини; реєстрація, діяльність інвестфондів та інвесткомпаній; щодо типових порушень на ринку цінних паперів, судової практики та звернень громадян; проблемні питання регіонів на ринку цінних паперів і діяльність Комісії та її територіальних органів.

Розрив чи змішування тексту офіційної інформації, що оприлюднюється, коментарями офіційних друкованих видань Комісії або журналістом не допускається.

1.3. Акредитація журналістів офіційних друкованих видань Комісії

Відповідна інформаційна служба (прес-служба) Комісії заздалегідь інформує редакції офіційних друкованих видань щодо проведення заходів, планів.

Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення Комісії, доступу до інформації, документів і технічних засобів визначається чинним законодавством України, враховуючи загальний режим (регламент роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку). Про цей порядок заздалегідь повідомляється акредитованим журналістам і технічним працівникам; зазначені особи здійснюють реєстрацію перед входом до приміщення. У разі порушення цього порядку акредитованим журналістом або технічним працівником офіційного друкованого видання Комісії їх акредитація може бути припинена Комісією. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації вручається журналісту чи технічному працівнику офіційного друкованого видання Комісії і таке саме повідомлення одночасно подається до офіційного друкованого видання Комісії, в якому вони працюють. Журналіст, технічний працівник, редакція офіційного друкованого видання Комісії, який вони представляють, можуть оскаржити це рішення в Комісії, в суді.

1.4. Мова поширення інформації про діяльність Комісії

Мова поширення інформації про діяльність Комісії визначається відповідно до Конституції України та законів України. Офіційним друкованим виданням Комісії забороняється самостійний переклад офіційної інформації з державної мови на іншу мову. У разі публікації матеріалу іншою мовою Комісія має забезпечити автентичність перекладу з державної мови на іншу мову.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.06.2014 р. N 732)

1.5. Порядок фінансування офіційних друкованих видань Комісії

Порядок фінансування офіційних друкованих видань визначається згідно з чинним законодавством України та з урахуванням вимог відповідного договору.

Комісія в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на висвітлення її діяльності як державного органу, може формувати замовлення своїм офіційним друкованим виданням щодо:

підготовки та публікації аналітично-інформаційних оглядів, репортажів та інших матеріалів про події, що відбуваються в Комісії, про діяльність Комісії за певні періоди (місяць, квартал, півріччя, рік тощо);

організації систематичних (проблемних, тематичних) сторінок (рубрик) у офіційних друкованих виданнях Комісії;

створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність Комісії роз'яснювального характеру: коментарі, відповіді на запити, консультації тощо.

Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СЛУЖБИ ТА ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОМІСІЇ

2.1. Інформаційні служби Комісії

Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань формування державної політики на ринку цінних паперів щодо сприяння розвитку та функціонуванню фондового ринку на сучасному етапі, що спрямована на створення позитивного іміджу Комісії, сприяння більшій популярності та поваги з боку учасників фондового ринку висвітлюється в офіційних друкованих виданнях Комісії на умовах, визначених чинним законодавством України та у відповідних договорах.

2.2. Опублікування нормативно-правових актів Комісії

Нормативно-правові акти Комісії публікуються в офіційних друкованих виданнях Комісії (газетах, журналах, відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) відповідно до чинного законодавства України.

У разі отримання від прес-служби Комісії нормативно-правових актів ці документи у десятиденний термін підлягають оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях Комісії.

2.3. Особливості висвітлення діяльності Комісії в офіційних друкованих виданнях Комісії

Для висвітлення діяльності Комісії у кожному офіційному друкованому виданні Комісії, відповідно до чинного законодавства України та умов, визначених у відповідних договорах, забезпечується надання необхідного обсягу в кожному номері для публікації.

2.4. Підстави відповідальності

Порушеннями вважаються всі допущені в процесі висвітлення діяльності Комісії офіційними друкованими виданнями Комісії відхилення від норм, зазначених у статті 47 Закону України "Про інформацію", статті 41 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

2.5. Відносини між Комісією та офіційними друкованими виданнями

Примірні форми договорів із питання щодо діяльності офіційних друкованих видань Комісії затверджуються Комісією.

(пункт 2.5 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2014 р. N 732)

 

Член Комісії 

С. Бірюк 

Опрос