Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Особом отделе криминалистических исследований паспортных документов Государственной пограничной службы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Положение, Приказ от 20.03.2004 № 266
Утратил силу

Про затвердження Положення про Окремий відділ криміналістичних досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби України

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 20 березня 2004 року N 266

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2004 р. за N 567/9166

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 20 квітня 2007 року N 278

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 24 квітня 2009 року N 305)

(У назві і тексті наказу, назві Положення слова "Центральну лабораторію криміналістичних досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби України" замінено словами "Окремий відділ криміналістичних досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби України" згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 квітня 2007 року N 278)

Відповідно до пункту 17 статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", з метою судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України, інших правоохоронних органів із запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів та інших правопорушень у сфері охорони державного кордону НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Окремий відділ криміналістичних досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби України (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України вжити комплекс організаційних та практичних заходів з виконання вимог цього Положення та керуватися ним у службовій діяльності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

4. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник
 

 
 
М. М. Литвин
 

 

Положення
про Окремий відділ криміналістичних досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби України

(У тексті Положення слова "Центральна лабораторія криміналістичних досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби України (далі - Центральна лабораторія)" замінено словами "Окремий відділ криміналістичних досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби України (далі - Окремий відділ)" у відповідних відмінках згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 квітня 2007 року N 278)

1. Окремий відділ криміналістичних досліджень паспортних документів Державної прикордонної служби України (далі - Окремий відділ) є самостійним структурним підрозділом Державної прикордонної служби України, призначеним для проведення криміналістичних досліджень та судової експертизи (після порушення кримінальної справи) паспортних документів, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України (далі - паспортні документи), з метою запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів та інших правопорушень шляхом застосування експертно-криміналістичних засобів, підпорядкованим Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби).

2. У своїй діяльності Окремий відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Адміністрації Держприкордонслужби і цим Положенням.

3. Основні завдання Окремого відділу:

проведення криміналістичних досліджень та судової експертизи після порушення кримінальної справи паспортних документів для органів Державної прикордонної служби України, інших правоохоронних органів з метою запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів та інших правопорушень у сфері охорони державного кордону;

проведення організаційно-методичної роботи у забезпеченні судово-експертної і техніко-криміналістичної діяльності;

подання пропозицій щодо розроблення техніко-криміналістичних засобів та забезпечення їх використання в практичній діяльності;

експлуатаційно-технічне та метрологічне забезпечення техніко-криміналістичних засобів органів Державної прикордонної служби України;

участь у формуванні загальнодержавного криміналістичного обліку.

4. Окремий відділ відповідно до покладених на нього завдань:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.04.2007 р. N 278)

розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази, необхідної для судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України із запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів та інших правопорушень у сфері охорони державного кордону;

проводить криміналістичні дослідження та судову експертизу (після порушення кримінальної справи) паспортних документів;

формує банк даних описів паспортних документів та виявлених у них підробок;

розробляє методичні рекомендації та інші засоби методичного забезпечення криміналістичних досліджень, судових експертиз та перевірки паспортних документів;

проводить організаційно-методичну роботу з метою підвищення кваліфікації експертних кадрів;

створює експертно-кваліфікаційну комісію та організовує її роботу;

видає буклети із зразками діючих паспортних документів та описом підробок, які можуть у них зустрічатись, а також інших документів, що використовуються під час перетинання державного кордону;

веде в установленому порядку облік та аналізує експертну практику, упроваджує в практичну діяльність державні автоматизовані інформаційно-пошукові системи, складає у межах своєї компетенції державну статистичну звітність;

уносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансування для проведення криміналістичних досліджень та судових експертиз.

5. Окремий відділ має право:

запитувати в органах Державної прикордонної служби України інформацію, документи і матеріали, які потрібні для виконання покладених на нього завдань;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.04.2007 р. N 278)

надавати начальникам органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України обов'язкові для виконання рекомендації щодо поліпшення роботи з перевірки паспортних документів та виявлення в них підробок;

отримувати в установленому законом порядку від установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності натурні зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію, іншу інформацію, потрібну для створення і поновлення методичної та нормативної бази з питань криміналістичних досліджень та судової експертизи;

за дорученням керівництва Адміністрації Держприкордонслужби і на запрошення державних спеціалізованих органів та установ брати участь у науково-практичних нарадах, конференціях, семінарах з питань експертної діяльності.

6. Окремий відділ очолює начальник Окремого відділу, який підпорядковується першому заступнику Голови Державної прикордонної служби України - директору Департаменту охорони державного кордону. Він призначається та звільняється з посади Головою Державної прикордонної служби України в установленому порядку.

7. Начальник Окремого відділу відповідає за:

виконання завдань, поставлених перед Окремим відділом;

виховання, дисципліну, моральний і психологічний стан особового складу, виконання правил внутрішнього розпорядку, належний професійний рівень виконання робіт співробітниками Окремого відділу;

зберігання і стан технічних та інших матеріальних засобів.

Начальник Окремого відділу є прямим начальником для всього особового складу Окремого відділу.

8. Начальник Окремого відділу зобов'язаний:

знати в повному обсязі законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регламентують судово-експертну діяльність, прикордонний контроль та пропуск через державний кордон України осіб і транспортних засобів;

організовувати та всебічно забезпечувати діяльність Окремого відділу, планувати її роботу, керувати діяльністю підлеглих;

контролювати організаційний і професійний рівень проведення робіт у Окремому відділі та надання обґрунтованих й об'єктивних висновків щодо досліджуваних документів та матеріалів;

готувати пропозиції щодо вдосконалення форм і засобів здійснення прикордонного контролю та підвищення рівня захисту паспортних документів України на право перетинання державного кордону;

організовувати та підтримувати взаємодію з установами і підрозділами МЗС, МВС, ДМС, СБУ, Мін'юсту України та інших органів виконавчої влади, які мають відношення до здійснення перевірки та оформлення документів на право перетинання державного кордону, а також у встановленому порядку з відповідними установами іноземних держав;

забезпечувати зберігання й ефективне використання коштів і державного майна, закріпленого за Окремим відділом;

особисто опрацьовувати документи бойової готовності та мобілізаційної підготовки.

9. Начальник Окремого відділу має право:

представляти в установленому порядку інтереси Окремого відділу у державних органах та установах;

визначати і затверджувати повноваження структурних підрозділів та особового складу Окремого відділу;

затверджувати в межах своєї компетенції документи щодо виконання покладених на Окремий відділ завдань;

подавати пропозиції щодо структури, штату та кошторису на утримання Окремого відділу в межах граничної чисельності;

виносити на розгляд керівництва Адміністрації Держприкордонслужби окремі питання, пов'язані з організацією діяльності Окремого відділу, криміналістичних досліджень та судової експертизи паспортних документів, придбанням нових технічних засобів тощо;

запитувати в установленому порядку від керівників органів Державної прикордонної служби України потрібні для роботи інформацію, документи та матеріали;

надсилати в органи Державної прикордонної служби України інформаційно-аналітичні матеріали з описами зразків дійсних і підроблених паспортних документів та рекомендації щодо поліпшення роботи з перевірки документів на право перетинання державного кордону й виявлення в них підробок;

вести листування з відповідними структурними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

розпоряджатися коштами на розвиток матеріально-технічної бази Окремого відділу.

10. Структура і штат Окремого відділу затверджуються Головою Державної прикордонної служби України.

Штат комплектується військовослужбовцями та працівниками і затверджується Головою Державної прикордонної служби України.

Підрозділи Окремого відділу організовують свою діяльність згідно з цим Положенням.

11. Окремий відділ веде документацію та подає звіти, що стосуються криміналістичних досліджень та судової експертизи, до Адміністрації Державної прикордонної служби України.

12. Окремий відділ є юридичною особою, утримується за рахунок бюджету Державної прикордонної служби України, має гербову печатку зі своїм найменуванням, інші печатки і штампи, розрахунковий рахунок в установі банку.

 

Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління прикордонного
контролю та реєстрації
полковник
 

 
 
 
 
В. Г. Антонюк
 

Опрос