Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного положения о службе судебных распорядителей и организации ее деятельности

Государственная судебная администрация
Положение, Приказ от 21.04.2004 № 51/04
Утратил силу

Про затвердження Тимчасового положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності

Наказ Державної судової адміністрації України
від 21 квітня 2004 року N 51/04

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2004 р. за N 564/9163

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної судової адміністрації України
 від 14 липня 2011 року N 112)

Відповідно до статей 126, 132 Закону України "Про судоустрій України" та з метою забезпечення організації діяльності служби судових розпорядників НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасове положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності (далі - Тимчасове положення), що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення військових судів, безпеки та координації роботи судової міліції (Гайдученко В. Д.) та юридичному управлінню (Тимошенко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.

4. Управлінню документального забезпечення та контролю за виконанням (Бровко Т. В.) довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Балаклицького І. І.

 

Голова 

В. Карабань 

 

ПОГОДЖЕНО
рішенням Ради суддів України
від 26 вересня 2003 р. N 23 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 21 квітня 2004 р. N 51/04

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 травня 2004 р. за N 564/9163 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЛУЖБУ СУДОВИХ РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тимчасове положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності (далі - Тимчасове положення) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій України" та Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 3 березня 2003 року N 182, і визначає порядок створення та діяльності служби судових розпорядників (далі - служба).

1. Загальні положення

1.1. Дія Тимчасового положення поширюється на місцеві (місцеві, військові місцеві, господарські місцеві) та апеляційні (апеляційні, військові апеляційні, господарські апеляційні) суди загальної юрисдикції (далі - суди), структурні підрозділи Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України), територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - територіальні управління державної судової адміністрації).

1.2. У структурі апаратів судів утворюються підрозділи - служба судових розпорядників (далі - підрозділи служби).

1.3. Організаційне забезпечення діяльності й роботи підрозділів служби здійснюється:

а) ДСА України - через відділ організації діяльності служби судових розпорядників ДСА України, відділи та сектори організації діяльності служби судових розпорядників територіальних управлінь державної судової адміністрації, а також через голів судів;

б) територіальними управліннями державної судової адміністрації - через відділи та сектори організації діяльності служби судових розпорядників територіальних управлінь державної судової адміністрації, а також через голів судів.

1.4. У своїй діяльності працівники служби керуються Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами з питань діяльності служби, цим Тимчасовим положенням, правилами та інструкціями, а також розпорядженнями голови суду та судді.

2. Підрозділи служби судів

2.1. Підрозділи служби утворюються та діють у судах для забезпечення додержання особами, які є в суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні (далі - головуючий).

2.2. Підрозділи служби підпорядковуються головам відповідних судів.

До складу підрозділів служби входять за посадами судові розпорядники та старші судові розпорядники (далі - судові розпорядники).

У судах, де штатна чисельність підрозділу служби становить більше двох осіб, вводиться посада старшого судового розпорядника, який водночас є керівником цього підрозділу.

У судах, де в підрозділі служби посада старшого судового розпорядника відсутня, безпосереднє керівництво цим підрозділом здійснює голова суду або за його дорученням заступник голови суду чи керівник апарату відповідного суду.

2.3. На посаду судового розпорядника призначається особа, яка має повну або базову вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, без вимог до стажу роботи.

На посаду старшого судового розпорядника призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом у державній службі не менше двох років.

2.4. Судові розпорядники забезпечуються спеціальним форменим одягом, зразки якого затверджуються Головою ДСА України за погодженням з Радою суддів України.

2.5. Судові розпорядники не можуть бути залучені до виконання функцій, не передбачених посадовими інструкціями та цим Тимчасовим положенням.

2.6. Основними завданнями та функціями підрозділів служби є:

а) перевірка та підготовка залу судового засідання до роботи в ньому суду;

б) забезпечення виконання учасниками судового процесу та іншими особами, присутніми в залі судового засідання, розпоряджень головуючого та у разі необхідності взаємодія зі спеціальними підрозділами судової міліції Міністерства внутрішніх справ України (далі - судова міліція), іншими правоохоронними органами щодо підтримання громадського порядку в залі судового засідання та у приміщенні суду.

2.7. Судові розпорядники мають право:

а) на підставі відповідного запиту чи доручення суду звертатись до юридичних і фізичних осіб, отримувати в установленому порядку від них документи, матеріали та інформацію;

б) вносити пропозиції голові відповідного суду щодо покращання умов, удосконалення форм і методів роботи підрозділу служби, забезпечення належної взаємодії з правоохоронними органами та працівниками апарату суду;

в) робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, вимагати від них додержання порядку та вживати заходів щодо усунення порушень. Їхні вимоги щодо дотримання порядку є обов'язковими для всіх присутніх;

г) для припинення у приміщенні суду порушень громадського порядку і затримання осіб, які чинять протиправні дії, звертатися за допомогою до працівників судової міліції та інших посадових осіб правоохоронних органів.

2.8. Старший судовий розпорядник, а за відсутності такої посади в підрозділі служби голова суду (заступник голови суду чи керівник апарату суду) зобов'язаний:

а) організовувати та планувати роботу підрозділу служби суду з урахуванням дати, місця, часу та особливостей проведення судового засідання, кількості учасників процесу і громадян, ступеня соціальної небезпеки підсудних осіб тощо;

б) вести журнал обліку розпоряджень керівників суду та суддів щодо організації заходів для забезпечення проведення судового засідання;

в) визначати необхідну кількість судових розпорядників для забезпечення проведення судового засідання;

г) організовувати забезпечення готовності до слухання справи залу судового засідання, іншого приміщення у разі проведення виїзного засідання;

ґ) проводити інструктажі судових розпорядників перед початком судового засідання;

д) здійснювати контроль за виконанням судовими розпорядниками розпоряджень голови суду та головуючого;

е) організовувати взаємодію підрозділу служби з працівниками апарату суду з питань підготовки залу судового засідання до слухання справи;

є) координувати дії з керівниками підрозділів конвойної служби міліції, внутрішніх військ МВС України та органів внутрішніх справ щодо своєчасної доставки в суд підсудних і взятих під варту осіб, а також інформувати головуючого про затримку чи неможливість доставки в суд цих осіб;

ж) здійснювати, у разі необхідності, взаємодію зі спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання;

з) вживати заходів щодо створення безпечних умов для роботи судових розпорядників та вносити відповідні пропозиції голові суду;

и) організовувати та проводити з судовими розпорядниками навчання з питань діяльності служби, підвищення професійного рівня її працівників;

і) звітувати про роботу підрозділу служби.

2.8.1. Старший судовий розпорядник, крім зазначених, також виконує обов'язки судового розпорядника, які визначаються у його посадовій інструкції.

2.9. Судовий розпорядник зобов'язаний:

а) забезпечувати виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;

б) здійснювати перевірку та забезпечувати готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідати про це головуючому;

в) забезпечувати безпечні умови роботи у залі судового засідання суддям та працівникам апарату суду;

г) визначати учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, конкретні місця розміщення;

ґ) оголошувати про вхід суду до залу судового засідання та вихід з нього;

д) запрошувати, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу;

е) за розпорядженням головуючого приймати від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи, і передавати їх суду;

є) забезпечувати дотримання вимог процесуального законодавства щодо того, щоб свідки, які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав;

ж) у разі необхідності, за розпорядженням головуючого, надавати допомогу секретарю судового засідання у забезпеченні фіксування судового процесу технічними засобами;

з) забезпечувати виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживати заходів до обмеження входу в зал судового засідання сторонніх осіб;

и) вживати заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;

і) за відсутності у суді працівників судової міліції вживати заходів щодо недопущення сторонніх осіб у нарадчу кімнату на час написання судового рішення;

ї) для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого, здійснювати термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів;

й) після закінчення слухання судом справи здійснювати огляд залу судового засідання і готувати його до наступного засідання;

к) виконувати інші розпорядження головуючого щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання, а також голови суду, що стосуються забезпечення роботи суду.

3. Організаційне забезпечення діяльності служби

3.1. Заходи щодо організаційного забезпечення діяльності підрозділів служби у судах планують, організовують та виконують відділи і сектори організації діяльності служби судових розпорядників, що утворюються у структурі ДСА України та територіальних управліннях державної судової адміністрації.

3.1.1. Відділ організації діяльності служби судових розпорядників (далі - відділ) ДСА України здійснює свої повноваження безпосередньо та через відділи і сектори організації діяльності служби судових розпорядників територіальних управлінь державної судової адміністрації.

3.1.2. У територіальному управлінні державної судової адміністрації залежно від обсягу роботи та штатної чисельності управління утворюється відділ або сектор організації діяльності служби судових розпорядників (далі - відділ (сектор) територіального управління державної судової адміністрації), який здійснює організацію діяльності підрозділів служби в судах через голів судів (заступників голів судів, керівників апарату судів) та старших судових розпорядників.

3.2. Основними завданнями відділу ДСА України є:

а) організація і координація діяльності служби;

б) надання практичної та методичної допомоги підрозділам служби судів та відділам (секторам) територіальних управлінь державної судової адміністрації;

в) контроль за виконанням підрозділами служби судів та відділами (секторами) територіальних управлінь державної судової адміністрації вимог законодавства України, а також аналіз практики застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, розробка пропозицій щодо удосконалення цього законодавства;

г) розробка проектів інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності служби.

3.2.1. Відділ ДСА України відповідно до покладених на нього завдань:

а) здійснює розробку організаційних заходів щодо підвищення ефективності роботи служби;

б) надає методичну допомогу, роз'яснення щодо правильного застосування відповідних нормативно-правових актів з питань діяльності служби;

в) вживає заходів щодо забезпечення підрозділів служби судів необхідною методичною і нормативно-правовою літературою, а також форменим одягом;

г) на базі визначених ДСА України вищих навчальних закладів спільно з Академією суддів України організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників служби;

ґ) відповідно до компетенції ДСА України взаємодіє з органами державної влади та органами суддівського самоврядування з питань організаційного забезпечення діяльності служби;

д) здійснює перевірки організації роботи територіальних управлінь державної судової адміністрації з питань діяльності служби;

е) в установленому порядку проводить за участю відповідних структурних підрозділів ДСА України перевірки за фактами порушень працівниками підрозділів служби судів та відділів (секторів) територіальних управлінь державної судової адміністрації вимог чинного законодавства України, а також за результатами перевірок подає висновки та пропозиції керівництву ДСА України;

є) забезпечує розгляд запитів народних депутатів України та звернень громадян з питань діяльності служби;

ж) вивчає і узагальнює практику роботи підрозділів служби у судах, відділів (секторів) територіальних управлінь державної судової адміністрації та поширює позитивний досвід роботи;

з) узагальнює звіти підрозділів служби судів, відділів (секторів) територіальних управлінь державної судової адміністрації щодо результатів їх роботи, готує відповідні аналітичні матеріали, вносить пропозиції щодо удосконалення діяльності служби.

3.2.2. Відділ ДСА України має право:

а) представляти ДСА України в державних органах, громадських організаціях з питань, що стосуються діяльності служби;

б) вимагати усунення виявлених порушень і недоліків у діяльності підрозділів служби судів та відділів (секторів) територіальних управлінь державної судової адміністрації;

в) отримувати від голів судів, керівників територіальних управлінь державної судової адміністрації звіти та іншу інформацію щодо діяльності служби.

3.2.3. Відділ ДСА України очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДСА України з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі не менше двох років або на керівних посадах в інших сферах не менше трьох років.

3.2.4. Начальник відділу ДСА України:

а) здійснює керівництво відділом, організовує його роботу;

б) організовує виконання доручень керівництва ДСА України;

в) здійснює взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами ДСА України;

г) готує та вносить керівництву ДСА України пропозиції щодо удосконалення роботи відділу та служби;

ґ) визначає посадові обов'язки працівників відділу;

д) вносить керівництву ДСА України пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення, а також заохочення чи притягнення до відповідальності працівників відділу;

е) несе відповідальність за роботу відділу та служби.

3.3. Основними завданнями відділу (сектору) територіального управління державної судової адміністрації є:

а) організація та забезпечення діяльності служби у судах;

б) надання практичної та методичної допомоги судам з питань організації роботи служби, у тому числі:

в організації та проведенні навчань щодо вивчення вимог чинного законодавства з питань діяльності служби;

у впровадженні в практику діяльності підрозділів служби судів нових форм та методів роботи;

у забезпеченні підрозділів служби методичними і нормативно-правовими актами та форменим одягом.

3.3.1. Відділ (сектор) територіального управління державної судової адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

а) бере участь у перевірках організації діяльності підрозділів служби у судах, контролює додержання судовими розпорядниками вимог чинного законодавства;

б) узагальнює та аналізує звіти підрозділів служби судів, готує зведені звіти, аналітичні довідки, інші матеріали та вносить відповідні пропозиції керівництву територіального управління;

в) співпрацює з іншими структурними підрозділами територіального управління, органами виконавчої влади, органами суддівського самоврядування, судовою міліцією та правоохоронними органами з питань діяльності служби;

г) вносить аргументовані пропозиції щодо необхідності внесення змін і доповнень до законодавчих актів, інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності служби;

ґ) розглядає та надає в установленому порядку відповіді на запити народних депутатів України, звернення громадян, а також листи установ, організацій щодо діяльності служби та її працівників.

3.3.2. Відділ (сектор) територіального управління державної судової адміністрації має право:

а) звертатися й отримувати із судів звіти, аналітичні довідки, інформацію та інші матеріали щодо діяльності підрозділів служби;

б) представляти територіальне управління державної судової адміністрації, за дорученням його керівництва, в місцевих органах виконавчої влади, правоохоронних органах, органах суддівського самоврядування з питань діяльності служби;

в) перевіряти, за дорученням керівництва ДСА України чи територіального управління державної судової адміністрації, організацію роботи служби у судах, дотримання її працівниками вимог чинного законодавства України;

г) за результатами перевірок готувати узагальнені довідки; вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків; порушувати клопотання щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до порушників.

3.3.3. На посаду керівника відділу (сектору) територіального управління державної судової адміністрації призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра або спеціаліста, стаж роботи в державній службі за фахом не менше двох років або на керівних посадах в інших сферах не менше трьох років.

3.3.4. Керівник відділу (сектору) територіального управління державної судової адміністрації:

а) здійснює керівництво відділом (сектором) та організовує його роботу;

б) визначає посадові обов'язки працівників відділу (сектору);

в) організовує та забезпечує виконання розпоряджень, інших доручень керівництва ДСА України, територіального управління державної судової адміністрації щодо проведення заходів для організації діяльності та забезпечення роботи підрозділів служби у судах;

г) надає пропозиції керівництву територіального управління державної судової адміністрації щодо покращання роботи відділу (сектору);

ґ) звітує про роботу відділу (сектору);

д) є відповідальним за роботу відділу (сектору).

4. Відповідальність

Працівники підрозділів служби у судах, відділу ДСА України та відділів (секторів) територіальних управлінь державної судової адміністрації при виконанні покладених на службу та відділи (сектори) завдань не повинні допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи заподіяти шкоди підприємствам, організаціям і громадянам, принизити їх честь і гідність; учинення інших неправомірних дій.

Працівники, які допустили неправомірні дії, а також невиконання чи неналежне виконання покладених на них обов'язків, несуть відповідальність відповідно до законів України.

 

Заступник Голови Державної
судової адміністрації України
 

 
І. Балаклицький
 

Опрос