Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок продажи активов в счет погашения налогового долга должника в процедурах банкротства

Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины
Приказ от 16.04.2004 № 147
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 16 квітня 2004 року N 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2004 р. за N 563/9162

Наказ втратив чинність 
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства економіки України
 від 7 червня 2001 року N 123
згідно з наказом Міністерства економіки України
 від 14 вересня 2006 року N 295)

Відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та з метою посилення захисту інтересів держави і забезпечення умов для погашення податкових зобов'язань платника податків у разі прийняття рішень щодо продажу його активів у процедурах банкрутства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 07.06.2001 N 123 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за N 536/5727, що додаються.

2. Управлінню з питань власності та банкрутства в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту реформування відносин власності Мельника О. В.

 

Виконуючий обов'язки Міністра 

В. М. Вощевський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. А. Копилов
 

Заступник Голови
Державної податкової
адміністрації України
 

 
 
С. І. Лекарь
 

 

ЗМІНИ
до Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 07.06.2001 N 123 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за N 536/5727

1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок визначає порядок продажу активів платника податків, який має податковий борг, у ході провадження у справі про банкрутство такого боржника відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації державного майна".

2. В абзаці першому пункту 1.5:

слова "будь-які" виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"До складу активів не включається рухоме майно, виконання зобов'язань щодо якого регулюється Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

3. У пункті 2.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Якщо пропозиції щодо санації боржника - державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, передбачають продаж активів, то продаж активів такого боржника організовує Агентство з питань банкрутства відповідно до умов укладеного договору з керуючим санацією. У цьому випадку за дорученням керуючого санацією Агентство з питань банкрутства проводить розроблення плану санації або його експертизу, надає висновки щодо відновлення платоспроможності (виконання плану санації) боржника";

абзац другий доповнити словами "а продаж активів боржника організовує Агентство з питань банкрутства відповідно до умов укладеного договору з керуючим санацією".

4. Пункт 2.10 доповнити новим реченням: "Продаж активів боржника організовує Агентство з питань банкрутства відповідно до умов укладеного договору з арбітражним керуючим".

5. У пункті 7.5:

в абзаці першому цифри та слова "2512 "Кошти державного бюджету цільового характеру" замінити цифрами та словами "3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету";

в абзацах другому та третьому цифри "2512" замінити цифрами "3412";

в абзаці шостому:

після слів "(обов'язкових платежів)" доповнити словами "що надходять";

цифри "02.04.99", "174", "13.05.99" та "304/3597" замінити відповідно цифрами "03.09.2001", "342", "18.10.2001" та "887/6078".

6. У тексті Порядку слова "арбітражного провадження", "арбітражним судом" замінити відповідно словами "провадження" та "господарським судом".

 

Заступник начальника
управління з питань
власності та банкрутства
 

 
 
І. В. Федорець
 

Опрос