Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовых норм принадлежности огнетушителей

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Приказ, Нормы от 02.04.2004 № 151
Утратил силу

Про затвердження Типових норм належності вогнегасників

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 2 квітня 2004 року N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2004 р. за N 554/9153

Наказ скасовано як такий, що втратив актуальність
 та встановлює регуляторні бар'єри
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 року N 166-р)

З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року N 870, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові норми належності вогнегасників, що додаються.

2. Начальникам Державного департаменту пожежної безпеки, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести до відома керівного складу територіальних органів управління МНС України та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів Типових норм належності вогнегасників і забезпечити здійснення контролю за їх виконанням.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Борисова П. Ф.

 

Міністр 

Г. В. Рева 

 

ТИПОВІ НОРМИ
належності вогнегасників

1. Загальні положення

1.1. Типові норми належності вогнегасників (далі - норми) поширюються на виробничі, складські, лабораторні, адміністративні та побутові будинки, приміщення об'єктів різного призначення, громадські будинки та споруди і призначені для вибору типу вогнегасників та визначення їх необхідної кількості для оснащення зазначених об'єктів.

1.2. Ці норми не поширюються на:

будинки, споруди та приміщення, у яких зберігаються, виробляються або перебувають в обігу вибухові речовини і засоби підриву, сильнодійні отруйні речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби;

підземні споруди підприємств гірничовидобувної промисловості;

електрорухомий склад і підземні споруди метрополітенів;

дорожні транспортні засоби та транспортні засоби залізничного, повітряного, річкового і морського транспорту.

1.3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, з огляду на специфічні умови й особливості пожежної небезпеки виробництв, можуть додатково розробляти свої галузеві норми належності вогнегасників, що затверджуються у встановленому порядку після узгодження з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Вимоги галузевих норм належності вогнегасників мають бути не нижчі від установлених цими нормами, а також не повинні суперечити викладеним у них положенням.

1.4. Нормативні посилання

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань;

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги;

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров;

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (затверджені МВС СРСР 27.02.86 і введені в дію 01.01.87. Зміна N 1 затверджена МВС СРСР 11.05.87).

1.5. Терміни та визначення понять

У цьому нормативно-правовому акті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1.5.1. Вогнегасник - технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною.

1.5.2. Переносний вогнегасник - вогнегасник, за масою і конструктивним виконанням придатний для перенесення та застосування однією людиною.

Маса спорядженого переносного вогнегасника не перевищує 20 кг.

1.5.3. Пересувний вогнегасник - вогнегасник, змонтований на колесах чи візку, придатний для переміщення та застосування людиною.

Маса спорядженого пересувного вогнегасника не перевищує 450 кг.

1.5.4. Водяний вогнегасник - вогнегасник із зарядом водної вогнегасної речовини.

1.5.5. Водопінний вогнегасник - вогнегасник із зарядом водопінної вогнегасної речовини.

1.5.6. Аерозольний водопінний вогнегасник - водопінний вогнегасник одноразового використання, з якого вогнегасна речовина подається в розпиленому вигляді.

1.5.7. Порошковий вогнегасник - вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку.

1.5.8. Вуглекислотний вогнегасник - вогнегасник із зарядом діоксиду вуглецю.

1.5.9. Об'єкт захисту вогнегасником (вогнегасниками) - рухоме або нерухоме майно юридичної або фізичної особи, до якого встановлено вимоги пожежної безпеки і яке потребує наявності вогнегасника (вогнегасників) як елемента системи його захисту від пожежної небезпеки.

1.6. Позначення вогнегасників

У цих нормах наведені такі позначення типів вогнегасників:

ВВ - вогнегасник водяний;

ВВП - вогнегасник водопінний;

ВВПА - вогнегасник водопінний аерозольний;

ВВК - вогнегасник вуглекислотний;

ВП - вогнегасник порошковий.

Цифра після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини у кілограмах, що міститься у його корпусі. Цифра після позначення аерозольного водопінного вогнегасника означає масу вогнегасної речовини в грамах, що міститься в його корпусі.

2. Основні вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками

2.1. Виробничі, складські, лабораторні, адміністративні та побутові будинки і приміщення об'єктів різного призначення, громадські будинки та споруди повинні бути оснащені переносними або пересувними вогнегасниками, які відповідають вимогам ДСТУ 3675-98 і ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) відповідно та сертифіковані в Україні в установленому порядку. Ця вимога стосується також будинків, споруд та приміщень, обладнаних будь-якими типами установок пожежогасіння, пожежної сигналізації або внутрішніми пожежними кран-комплектами.

Під час будівництва, реконструкції, технічного переоснащення об'єкти (будинки, споруди, приміщення), будівельні майданчики, а також тимчасові споруди і підсобні приміщення повинні бути оснащені вогнегасниками відповідно до цих норм.

Під час здавання в експлуатацію збудованих об'єктів (будинків, споруд, приміщень), а також після реконструкції, розширення, капітального ремонту вони повинні бути оснащені вогнегасниками відповідно до цих норм.

2.2. Відповідальними за своєчасне і повне оснащення об'єктів вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння, забезпечення їх технічного обслуговування, навчання працівників правилам користування ними є власники об'єктів (або орендарі, якщо це обумовлено договором оренди).

2.3. Власники підприємств та уповноважені ними особи, а також орендарі зобов'язані утримувати в справному стані вогнегасники і не допускати їх використання не за призначенням.

2.4. Норми належності вогнегасників для конкретних об'єктів повинні встановлюватися нормами технологічного проектування або галузевими правилами пожежної безпеки з урахуванням положень, викладених у цих нормах.

2.5. За відсутності норм належності вогнегасників для конкретних об'єктів тип та необхідну кількість вогнегасників визначають за цими нормами.

2.6. Для вибору типу та необхідної кількості вогнегасників для оснащення об'єкта слід ураховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, характер їх взаємодії з вогнегасними речовинами, а також площу приміщень, будинків і споруд.

2.7. Необхідну кількість вогнегасників визначають окремо для кожного поверху та приміщення об'єкта.

Приміщення, у якому розміщені декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, оснащують вогнегасниками за нормами найбільш небезпечного виробництва.

За наявності декількох приміщень з однаковим рівнем пожежної небезпеки необхідну кількість вогнегасників для їх захисту визначають згідно з нормами належності, наведеними в таблицях 1 - 3, та з урахуванням сумарної площі цих приміщень.

2.8. Критеріями вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для захисту об'єкта є:

рівень пожежної небезпеки об'єкта (будинку, споруди, приміщення);

клас пожежі горючих речовин та матеріалів, наявних у ньому;

придатність вогнегасника для гасіння пожежі певного класу та відповідність умовам його експлуатації;

вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу;

категорія приміщення за вибухопожежною або пожежною небезпекою;

наявність у приміщенні модульної установки автоматичного пожежогасіння;

площа об'єкта.

Класи пожеж та їх символи визначені в ГОСТ 27331-87.

Крім визначених ГОСТ 27331-87 класів пожеж, існує клас пожежі (E) - горіння електроустановок, що перебувають під напругою електричного струму. 

Категорія будинків та приміщень виробничого і складського призначення за вибухопожежною або пожежною небезпекою визначається відповідно до вимог НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86).

3. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників

3.1. Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для оснащення об'єктів слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками.

3.2. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників проводиться згідно з нормами належності, наведеними в таблицях 1 - 4. У таблицях 1 - 3 нормування для захисту приміщення, залежно від його площі, передбачено для одного типу вогнегасника, а саме: порошкового, водяного, водопінного або вуглекислотного. Тип вогнегасника потрібно вибирати, виходячи з особливостей конкретного об'єкта.

3.3. Вибір типу вогнегасника обумовлений розмірами можливих осередків пожеж на об'єкті.

3.4. При виборі типу вогнегасників необхідно враховувати кліматичні умови експлуатації будинків та споруд. Придатність переносних і пересувних вогнегасників до гасіння пожеж різних класів та діапазони температур їх експлуатації наведено в додатку 1.

3.5. Якщо на об'єкті можливі осередки пожеж різних класів, то слід вибирати вогнегасники окремо для кожного класу пожежі або віддавати перевагу більш універсальному вогнегаснику щодо області застосування. При виборі таких вогнегасників їх кількість повинна дорівнювати більшому значенню, що отримане для кожного класу пожежі окремо.

3.6. За необхідності застосування різних типів вогнегасників допускається здійснювати заміну одного типу на інший із забезпеченням рівності сумарної вогнегасної здатності вогнегасників за класом пожежі, характерної для цього об'єкта. Для зручності здійснення такої заміни в додатку 2 наведено коефіцієнти ефективності вогнегасників, які є відносними значеннями ефективності пожежі класів A та B. Наприклад, порошковий вогнегасник ВП-9 для пожежі класу B, який має коефіцієнт ефективності 13, можна замінити на два вогнегасники - порошковий ВП-6 (має коефіцієнт ефективності 8) та водопінний ВВП-6 (має коефіцієнт ефективності 5), які мають сумарний коефіцієнт ефективності 13.

Таблиця 1

Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств

N з/п 

Гранична захищувана площа, м2 

Клас
можливої пожежі 

Мінімальна кількість порошкових вогнегасників  

Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг 

Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг 

12 

20 

50 

100 

150 

10 

11 

12 

1 Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих газів і рідин 

1.1 

до 25 включно 

A, B, C, (E) 

1.2 

більше 25 до 50 включно 

A, B, C, (E) 

1.3 

більше 50 до 150 включно 

A, B, C, (E) 

1.4 

більше 150 до 250 включно 

A, B, C, (E) 

1.5 

більше 250 до 500 включно 

A, B, C, (E) 

1.6 

більше 500 до 1000 включно 

A, B, C, (E) 

16 

16 

12 

12 

1.7 

більше 1000 

A, B, C, (E) 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 1.6 таблиці 1, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 1.2 таблиці 1, 150 м2 - згідно з пунктом 1.3 таблиці 1, 250 м2 - згідно з пунктом 1.4 таблиці 1, 500 м2 - згідно з пунктом 1.5 таблиці 1, 1000 м2 - згідно з пунктом 1.6 таблиці 1 

2 Приміщення категорії В за відсутності горючих газів і рідин  

2.1 

до 50 включно 

A, (E) 

2.2 

більше 50 до 100 включно 

A, (E) 

2.3 

більше 100 до 300 включно 

A, (E) 

2.4 

більше 300 до 500 включно 

A, (E) 

2.5 

більше 500 до 1000 включно 

A, (E) 

2.6 

більше 1000 

A, (E) 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 2.5 таблиці 1, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 2.1 таблиці 1, 100 м2 - згідно з пунктом 2.2 таблиці 1, 300 м2 - згідно з пунктом 2.3 таблиці 1, 500 м2 - згідно з пунктом 2.4 таблиці 1, 1000 м2 - згідно з пунктом 2.5 таблиці 1 

3 Приміщення категорії Г 

3.1 

до 50 включно 

B, C 

3.2 

більше 50 до 100 включно 

B, C 

3.3 

більше 100 до 300 включно 

B, C 

3.4 

більше 300 до 500 включно 

B, C 

3.5 

більше 500 до 1000 включно 

B, C 

11 

11 

3.6 

більше 1000 

B, C 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 3.5 таблиці 1, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 3.1 таблиці 1, 100 м2 - згідно з пунктом 3.2 таблиці 1, 300 м2 - згідно з пунктом 3.3 таблиці 1, 500 м2 - згідно з пунктом 3.4 таблиці 1, 1000 м2 - згідно з пунктом 3.5 таблиці 1 

4 Приміщення категорій Г; Д  

4.1 

до 50 включно 

A, (E) 

4.2 

більше 50 до 150 включно 

A, (E) 

4.3 

більше 150 до 500 включно 

A, (E) 

4.4 

більше 500 до 1000 включно 

A, (E) 

4.5 

більше 1000 

A, (E) 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 4.4 таблиці 1, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 4.1 таблиці 1, 150 м2 - згідно з пунктом 4.2 таблиці 1, 500 м2 - згідно з пунктом 4.3 таблиці 1, 1000 м2 - згідно з пунктом 4.4 таблиці 1 

Примітки:

1. Знаком "-" позначені порошкові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша. 

3.7. При виборі вогнегасників необхідно користуватися переліками, наведеними в додатках 3 та 4.

3.8. Громадські та адміністративно-побутові будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. Крім того, слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше:

на 20 м2 площі підлоги в таких приміщеннях: офісні приміщення з ПЕОМ, комори, електрощитові, вентиляційні камери та інші технічні приміщення;

на 50 м2 площі підлоги приміщень архівів, машзалів, бібліотек, музеїв.

Додатково вищевказані приміщення можуть оснащуватися аерозольними водопінними вогнегасниками з масою заряду вогнегасної речовини 400 г і більше.

Таблиця 2

Норми належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств

N з/п 

Гранична захищувана площа, м2 

Клас можливої пожежі 

Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників 

Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг 

Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) із зарядом вогнегасної речовини, кг 

12 

20 

50 

100 

150 

10 

11 

1 Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин 

1.1 

до 25 включно 

1.2 

більше 25 до 50 включно 

1.3 

більше 50 до 150 включно 

12 

12 

1.4 

більше 150 до 250 включно 

1.5 

більше 250 до 500 включно 

12 

10 

1.6 

більше 500 до 1000 включно 

16 

12 

1.7 

Більше 1000 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 1.6 таблиці 2, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 1.2 таблиці 2, 150 м2 - згідно з пунктом 1.3 таблиці 2, 250 м2 - згідно з пунктом 1.4 таблиці 2, 500 м2 - згідно з пунктом 1.5 таблиці 2, 1000 м2 - згідно з пунктом 1.6 таблиці 2 

2 Приміщення категорії В за відсутності горючих рідин  

2.1 

до 50 включно 

2.2 

більше 50 до 100 включно 

2.3 

більше 100 до 300 включно 

12 

12 

2.4 

більше 300 до 500 включно 

2.5 

більше 500 до 1000 включно 

14 

10 

2.6 

більше 1000 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 2.5 таблиці 2, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 2.1 таблиці 2, 100 м2 - згідно з пунктом 2.2 таблиці 2, 300 м2 - згідно з пунктом 2.3 таблиці 2, 500 м2 - згідно з пунктом 2.4 таблиці 2, 1000 м2 - згідно з пунктом 2.5 таблиці 2 

3 Приміщення категорії Г 

3.1 

до 50 включно 

3.2 

більше 50 до 100 включно 

3.3 

більше 100 до 300 включно 

3.4 

більше 300 до 500 включно 

11 

11 

3.5 

більше 500 до 1000 включно 

12 

3.6 

більше 1000 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 3.5 таблиці 2, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 3.1 таблиці 2, 100 м2 - згідно з пунктом 3.2 таблиці 2, 300 м2 - згідно з пунктом 3.3 таблиці 2, 500 м2 - згідно з пунктом 3.4 таблиці 2, 1000 м2 - згідно з пунктом 3.5 таблиці 2 

4 Приміщення категорій Г; Д  

4.1 

до 50 включно 

4.2 

більше 50 до 150 включно 

4.3 

більше 150 до 500 включно 

12 

12 

4.4 

більше 500 до 1000 включно 

16 

16 

4.5 

більше 1000 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 4.4 таблиці 2, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 4.1 таблиці 2, 150 м2 - згідно з пунктом 4.2 таблиці 2, 500 м2 - згідно з пунктом 4.3 таблиці 2, 1000 м2 - згідно з пунктом 4.4 таблиці 2 

Примітки:

1. Знаком " - " позначені водяні та водопінні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Для гасіння пожеж класу B слід застосовувати водяні вогнегасники із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу B. 

3.9. При захисті від пожежі приміщення з наявністю ПЕОМ, телефонних станцій тощо слід використовувати вуглекислотні вогнегасники або аерозольні водопінні вогнегасники.

3.10. Приміщення, у яких розміщені ПЕОМ, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 (старе позначення - ОУ-2) чи ВВК-2 (старе позначення - ОУ-3) або один ВВПА-400 на три ПЕОМ, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення.

3.11. Приміщення, обладнані модульними установками автоматичного пожежогасіння, якщо в них немає постійного перебування людей, можуть забезпечуватися вогнегасниками на 50 % від їх норм належності для цих приміщень.

Таблиця 3

Норми належності вуглекислотних вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств

N з/п 

Гранична захищувана площа, м2 

Клас
можливої пожежі 

Мінімальна кількість вуглекислотних вогнегасників  

Переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг 

Пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг 

3,5 

14 

18 

28 

56 

10 

1 Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин 

1.1 

до 25 включно 

B, (E) 

1.2 

більше 25 до 50 включно 

B, (E) 

1.3 

більше 50 до 150 включно 

B, (E) 

13 

13 

1.4 

більше 150 до 250 включно 

B, (E) 

1.5 

більше 250 до 500 включно 

B, (E) 

1.6 

більше 500 до 1000 включно 

B, (E) 

1.7 

більше 1000 

B, (E) 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 1.6 таблиці 3, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 1.2 таблиці 3, 150 м2 - згідно з пунктом 1.3 таблиці 3, 250 м2 - згідно з пунктом 1.4 таблиці 3, 500 м2 - згідно з пунктом 1.5 таблиці 3, 1000 м2 - згідно з пунктом 1.6 таблиці 3 

2 Приміщення категорії Г 

2.1 

до 50 включно 

B, (E) 

2.2 

більше 50 до 100 включно 

B, (E) 

2.3 

більше 100 до 300 включно 

B, (E) 

13 

13 

2.4 

більше 300 до 500 включно 

B, (E) 

2.5 

більше 500 до 1000 включно 

B, (E) 

2.6 

більше 1000 

B, (E) 

На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 2.5 таблиці 3, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 2.1 таблиці 3, 100 м2 - згідно з пунктом 2.2 таблиці 3, 300 м2 - згідно з пунктом 2.3 таблиці 3, 500 м2 - згідно з пунктом 2.4 таблиці 3, 1000 м2 - згідно з пунктом 2.5 таблиці 3 

Примітки:

1. Знаком " - " позначені вуглекислотні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні можливості виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша. 

Таблиця 4

Норми належності вогнегасників для гаражів та автомайстерень

N з/п 

Кількість місць стоянки автомобілів у боксі гаража 

Мінімальна кількість вогнегасників одного з типів 

порошковий 

водяний* 

водопінний 

до 10 

один ВП-5 або один ВП-6 

два ВВ-9 

два ВВП-9 

більше 10 

на кожні наступні 15 місць стоянки - згідно з пунктом 1 таблиці 4 

____________
* Водяний вогнегасник із зарядом, придатним для гасіння пожеж класів A та B. 

Примітка. Додатково гаражі та автомайстерні можуть оснащуватися ВВПА з масою заряду 400 г і більше.  

3.12. Для захисту квартир житлових будинків і будинків індивідуальної забудови слід використовувати переносні вогнегасники з розрахунку один водяний (ВВ-5, ВВ-6) чи водопінний (ВВП-6) вогнегасник або один порошковий (ВП-2, ВП-3) вогнегасник на одну квартиру або на один будинок індивідуальної забудови. Кухні або кімнати для приготування їжі вищевказаних будинків додатково можуть оснащуватися одним аерозольним водопінним вогнегасником з масою заряду вогнегасної речовини 400 г і більше.

3.13. На об'єкті (у будинку, споруді, приміщенні) вогнегасники повинні розміщуватися згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009-83.

3.14. У приміщеннях, у яких немає постійного перебування обслуговувального персоналу, вогнегасники слід розміщувати ззовні приміщення або на вході в нього.

3.15. У приміщеннях, у яких обслуговувальний персонал перебуває постійно, вогнегасники потрібно розміщувати в середині приміщення, запобігаючи створенню перешкод для евакуації людей.

3.16. Черговий персонал об'єктів різного призначення під час чергування може додатково бути забезпечений аерозольним водопінним вогнегасником з масою заряду вогнегасної речовини 400 г і більше.

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України
 

 
 
І. Я. Кріса
 

УЗГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови Державного
комітету України з нагляду
за охороною праці 

 
 
В. А. Плетньов  

 

ПРИДАТНІСТЬ ВОГНЕГАСНИКІВ ДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ РІЗНИХ КЛАСІВ ТА ДІАПАЗОНИ ТЕМПЕРАТУР ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Тип вогнегасника  

Придатність до гасіння пожеж класів 

Діапазон температур експлуатації, не менше 

(E) 

Порошковий 

від мінус 20° C до плюс 50° C, або
від мінус 30° C до плюс 50° C, або
від мінус 40° C до плюс 50° C, або
від мінус 50° C до плюс 50° C 

Водопінний 

-* 

від плюс 5° C до плюс 50° C, або
від 0° C до плюс 50° C, або
від мінус 10° C до плюс 50° C, або
від мінус 20° C до плюс 50° C 

Водопінний аерозольний 

від 0° C до плюс 50° C 

Водяний 

+** 

-* 

від плюс 5° C до плюс 50° C, або
від 0° C до плюс 50° C, або
від мінус 10° C до плюс 50° C, або
від мінус 20° C до плюс 50° C 

Вуглекислотний 

від мінус 20° C до плюс 50° C 

Примітка. Знак "+" означає придатність вогнегасника для гасіння пожежі цього класу; знак "-" означає непридатність для гасіння пожежі цього класу.

____________
* Застосування небезпечне для життя людини.

** Для водяних вогнегасників із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу B. 

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України
 

 
 
І. Я. Кріса
 

 

КОЕФІЦІЄНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЕГАСНИКІВ ЗА ЇХ ВОГНЕГАСНОЮ ЗДАТНІСТЮ ЩОДО ГАСІННЯ МОДЕЛЬНИХ ВОГНИЩ ПОЖЕЖІ КЛАСІВ A ТА B

Тип та позначення вогнегасника 

Коефіцієнт ефективності вогнегасника за його вогнегасною здатністю щодо гасіння модельного вогнища пожежі 

класу A 

класу B 

Водяний 

ВВ-2 

2*  

ВВ-3 

3*  

ВВ-5; ВВ-6 

5*  

ВВ-9 

8*  

ВВ-12 

13*  

Водопінний 

ВВП-6 

ВВП-9 

ВВП-12 

13 

ВВП-50 

17 

ВВП-100 

12 

22 

ВВП-150 

20 

35 

Водопінний аерозольний 

ВВПА-400 

0,4 

0,7 

Вуглекислотний  

ВВК-1,4; ВВК-2 

ВВК-3,5; ВВК-5 

ВВК -7 

ВВК-14; ВВК-18 

ВВК-28 

ВВК-56 

13 

Порошковий 

ВП-2 

ВП-3 

ВП-4 

ВП-5 

ВП-6 

ВП-8 

13 

ВП-9 

13 

ВП-12; ВП-20 

12 

17 

ВП-50 

20 

22 

ВП-100 

30 

35 

ВП-150 

40 

58 

____________
* Для водяних вогнегасників із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу B. 

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України
 

 
 
І. Я. Кріса
 

 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ОСНАЩЕНІ ПЕРЕНОСНИМИ ВОГНЕГАСНИКАМИ

Тип та позначення вогнегасника 

Найменування об'єктів, які рекомендується оснащувати переносними вогнегасниками 

Водяний 

ВВ-5,
ВВ-6 

Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, кіоски 

ВВ-9,
ВВ-12 

Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні та побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні 

Водопінний 

ВВП-6 

Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, кіоски 

ВВП-9,
ВВП-12 

Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні та побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні 

Водопінний аерозольний  

ВВПА-400 

Громадські будинки та споруди, квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, адміністративні та побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, лабораторні приміщення, гаражі та автомайстерні, кіоски та торговельні ятки 

Вуглекислотний* 

ВВК-1,4,
ВВК-2 

Громадські будинки та приміщення з наявністю ПЕОМ, приміщення обчислювальних центрів, споруди промислових підприємств 

ВВК-3,5,
ВВК-5 

Громадські будинки, споруди та приміщення з наявністю ПЕОМ, приміщення обчислювальних центрів, споруди промислових підприємств 

Порошковий** 

ВП-2,
ВП-3,
ВП-4 

Квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивідуальної забудови, приміщення для зберігання автомототранспорту, що розташовані у підвальних та цокольних поверхах житлових будинків, пересувні ремонтні майстерні та лабораторії 

ВП-5,
ВП-6,
ВП-9,
ВП-12 

Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні будинки і приміщення, адміністративні та побутові будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні 

____________
* Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати можливість зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення.

** Порошкові вогнегасники слід застосовувати після евакуації людей з приміщення. 

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України
 

 
 
І. Я. Кріса
 

 

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ОСНАЩЕНІ ПЕРЕСУВНИМИ ВОГНЕГАСНИКАМИ

Тип та позначення вогнегасника 

Найменування об'єктів, які рекомендується оснащувати переносними вогнегасниками 

Водопінний 

ВВП-50,
ВВП-100,
ВВП-150 

Виробничі, сільськогосподарські, складські будинки і приміщення та споруди промислових підприємств, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції 

Вуглекислотний*

ВВК-14,
ВВК-18,
ВВК-28,
ВВК-56 

Споруди промислових підприємств та енергетичних об'єктів, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції 

Порошковий**  

ВП-20,
ВП-50,
ВП-100,
ВП-150 

Виробничі, сільськогосподарські, складські будинки і приміщення, споруди промислових підприємств, гаражі та автомайстерні, склади нафти та нафтопродуктів, автозаправні станції 

____________
* Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати можливість зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення.

** Порошкові вогнегасники слід застосовувати після евакуації людей з приміщення. 

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України
 

 
 
І. Я. Кріса
 

Опрос