Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил сертификации учебных заведений гражданской авиации Украины по подготовке специалистов по организации воздушного движения

Минтранс
Приказ, Правила от 02.04.2004 № 275
Утратил силу

Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху

Наказ Міністерства транспорту України
від 2 квітня 2004 року N 275

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 р. за N 526/9125

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 31 травня 2018 року N 485)

(Установлено, що протягом перехідного періоду, який передбачається до 31 грудня 2019 року, сертифікати авіаційних навчальних закладів, спеціальні положення щодо підготовки, програми та керівництва, видані та схвалені відповідно до Правил, затверджених цим наказом, є чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року, згідно з наказом Державної авіаційної служби України від 31 травня 2018 року N 485)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 року N 573 "Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту", а також з метою впровадження вимог щодо підготовки спеціалістів із організації повітряного руху цивільної авіації України у відповідності із стандартами Європейського Союзу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, що додаються.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Максимов В. О.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести цей наказ до відома авіаційних навчальних закладів України, центрів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації авіаційних спеціалістів, підприємств, організацій та установ, які здійснюють підготовку та сертифікацію спеціалістів із організації повітряного руху.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Міністр 

Г. М. Кірпа 

 

ПРАВИЛА
СЕРТИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ З ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

(У тексті Правил слова "Державний департамент авіаційного транспорту України" та "Укравіатранс" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Правила сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху (далі - Правила) розроблені з метою впровадження вимог до авіаційних навчальних закладів, центрів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації авіаційних спеціалістів (далі - підготовка), підприємств, організацій та установ, які належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України (далі - навчальних закладів), відповідно до міжнародних стандартів.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

1.2. Дія Правил поширюється на юридичних осіб, зареєстрованих на території України, які здійснюють підготовку спеціалістів з організації повітряного руху.

1.3. Правила встановлюють вимоги до вищезазначених навчальних закладів, процедури отримання та продовження терміну дії сертифіката навчального закладу, а також контроль за їх роботою.

1.4. Правила застосовуються для визначення спроможності навчальних закладів здійснювати підготовку за заявленими напрямками для отримання та/або продовження терміну дії певного свідоцтва/кваліфікаційної відмітки спеціалістів із організації повітряного руху. 

1.5. Нормативні посилання

При розробці цих Правил використовувались такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Положення про використання повітряного простору України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 401;

Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджені наказом Мінтрансу України від 07.12.98 N 486, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.12.98 за N 833/3273 (із змінами та доповненнями);

Конвенція про міжнародну організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944) та додатки до неї;

"Руководство по созданию и работе авиационных учебных центров" (Doc. 9401-AN/921), перше видання, 1983, ICAO;

Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.98 N 889);

"Руководство по обучению" (Doc. 7192, AN/857), ICAO (частини 1, B-5, E-1, F-1);

Регулятивна вимога Євроконтролю з безпеки - "Персонал служб організації повітряного руху" (ESARR 5), друге видання від 11.04.2002.

1.6. Визначення

У цих Правилах терміни мають такі значення:

відновлення кваліфікаційної відмітки - процедура, що виконується для відновлення дії відповідної кваліфікаційної відмітки на визначений законодавством термін;

екзаменатор - це особа, яка має необхідну професійну підготовку, досвід та допуск для проведення теоретичної або професійної перевірок (тестування) спеціалістів відповідного напрямку для видачі/продовження терміну дії відповідного свідоцтва або кваліфікаційної відмітки;

кваліфікаційна відмітка (Rating) - запис у свідоцтві, в якому вказуються особливі умови, права та обмеження щодо власника цього свідоцтва;

організація повітряного руху - комплекс бортових та наземних функцій (організація повітряного простору, обслуговування повітряного руху та організація потоків повітряного руху), необхідних для забезпечення безпечного руху повітряних суден на всіх етапах польоту;

підготовка за затвердженою програмою - початкова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів відповідного напрямку, що здійснюються за спеціальними програмами, які затверджені у встановленому порядку повноважним органом;

продовження терміну дії кваліфікаційної відмітки - процедура, що виконується під час дії відповідної кваліфікаційної відмітки для продовження терміну її дії на визначений законодавством термін.

1.7. Скорочення

У цих Правилах скорочення мають такі значення:

УПР - управління повітряним рухом;

ОПР - обслуговування повітряного руху;

ЦА - цивільна авіація.

2. Загальні засади та вимоги до навчальних закладів

2.1. Навчальні заклади, що здійснюють підготовку кандидатів на отримання відповідних свідоцтв спеціалістів з організації повітряного руху (далі - спеціалістів) та/або внесення кваліфікаційних відміток у ці свідоцтва, повинні мати відповідний сертифікат, виданий Державіаслужбою України.

2.2. Для отримання сертифіката на право проведення зазначеної підготовки відповідний навчальний заклад має подати до Державіаслужби України заявку за встановленою формою (додаток 1 до цих Правил).

2.3. Загальні вимоги до навчального закладу для отримання відповідного сертифіката полягають в тому, що:

основне місце діяльності заявника є в Україні;

навчальний заклад відповідає вимогам цих Правил.

2.4. У разі, коли навчальний заклад порушить вимоги цих Правил або буде не в змозі їх виконувати, сертифікат навчального закладу рішенням Державіаслужби України може бути анульований або його дія призупинена.

2.5. Для отримання права на виконання додаткових видів підготовки заявник направляє до Державіаслужби України заявку для внесення змін у діючий сертифікат.

2.6. Усі види підготовки персоналу із організації повітряного руху проводяться за затвердженими в Державіаслужбі України програмами.

2.7. З метою забезпечення підготовки заявник повинен довести Державіаслужбі України свою платоспроможність.

2.8. Усі види тренажерів, що використовуються в процесі підготовки спеціалістів для отримання кваліфікаційної відмітки диспетчера служби руху, повинні бути допущеними для використання у встановленому порядку.

2.9. Право видачі та/або продовження терміну дії свідоцтва може бути надано навчальному закладу за умови делегування Державіаслужбою України на те відповідних повноважень та затвердження у цьому навчальному закладі:

відповідних екзаменаторів;

програм підготовки спеціалістів;

переліку контрольних та/або тестових завдань для перевірки рівня знань.

2.10. Заявник на отримання сертифіката навчального закладу несе витрати, пов'язані з проведенням комісією Державіаслужби України перевірки щодо видачі/продовження терміну дії відповідного сертифіката та подальших інспектувань навчального закладу з метою контролю його відповідності вимогам цих Правил.

2.11. Підготовка спеціалістів може здійснюватись в іноземних навчальних закладах за умови наявності відповідного сертифіката або дозволу, виданого цій організації повноважним органом ЦА відповідної держави, та визнання цієї організації Державіаслужбою України. Визнання Державіаслужбою України іноземного навчального закладу здійснюється на підставі:

2.11.1. Заяви до Державіаслужби України авіаційної організації, зареєстрованої в Україні, про необхідність підготовки відповідних спеціалістів за кордоном, до якої додаються:

документи, що підтверджують статус іноземного навчального закладу;

дані про передбачені види підготовки та кваліфікацію інструкторів іноземного навчального закладу;

програми за заявленими видами підготовки;

зразки сертифікатів (свідоцтв), що видаються після закінчення програми підготовки.

2.11.2. Розгляду наданих документів у відповідному структурному підрозділі Державіаслужби України.

2.11.3. Розгляду засобів та обладнання, що використовуються для навчання: тренажери, навчальні класи та інше (за місцем розташування навчального закладу).

2.11.4. Подання звіту (акта) комісії (яка складається з фахівців Державіаслужби України) про інспектування та висновків щодо спроможності навчального закладу проводити відповідну підготовку.

2.11.5. Рішення директора Державіаслужби України щодо визнання іноземного навчального закладу.

2.11.6. У разі, коли іноземний навчальний заклад має відповідний сертифікат, що виданий Об'єднаними авіаційними владами Європи (JAA) або Федеральною авіаційною адміністрацією Сполучених Штатів Америки (FAA), рішення про визнання цієї організації Державіаслужбою України може бути прийняте без додаткового розгляду засобів та обладнання, що використовується для підготовки за місцем розташування.

3. Вимоги до керівного складу навчальних закладів, підготовки, персоналу із підготовки та засобів підготовки

3.1. При проведенні процедури сертифікації навчального закладу враховуються досвід та підготовка керівництва (персоналу) навчального закладу.

3.1.1. Структура управління навчального закладу повинна забезпечувати контроль усіх видів підготовки відповідно до затверджених програм, виконання вимог цих Правил особами, які мають необхідний досвід та відповідні якості. Інформація про структуру керівництва із зазначенням індивідуальних обов'язків відображається в Керівництві з підготовки в навчальному закладі.

3.1.2. Навчальний заклад повинен мати кількість кваліфікованого та компетентного персоналу, яка відповідає обсягу заявленої підготовки.

3.1.3. Кількість курсантів (слухачів) у групі не повинна перевищувати 20 осіб.

3.2. Облікові матеріали з підготовки курсантів/слухачів

3.2.1. Навчальний заклад повинен вести та зберігати нижчезазначені облікові матеріали протягом періоду не менше 5 років:

інформацію про теоретичну та практичну (тренажерну) підготовку, отриману кожним курсантом/слухачем;

детальні та регулярні звіти інструкторів (викладачів) про хід навчального процесу, в т. ч. оцінки з теоретичних екзаменів та виконання вправ тренажерної підготовки;

особисті дані курсантів/слухачів (дати закінчення терміну дії медичних сертифікатів, кваліфікаційних відміток тощо).

3.2.2. Форма облікових матеріалів з підготовки курсантів/слухачів повинна бути чітко визначена в Керівництві з підготовки в навчальному закладі.

3.2.3. За вимогою Державіаслужби України навчальний заклад повинен представляти облікові матеріали та звіти про підготовку.

3.3. Програма підготовки

3.3.1. Програма підготовки повинна бути розроблена для кожного курсу, запропонованого до вивчення. Програма повинна вміщувати:

розподілення теоретичної та тренажерної підготовки (щотижнево та поетапно);

перелік стандартних вправ і коротке викладення змісту навчальних дисциплін з контрольними питаннями (тестами).

Тренажерна та теоретична підготовка має бути розподілена за етапами таким чином, щоб забезпечити курсантам/слухачам можливість застосувати отримані знання під час виконання практичних вправ.

3.3.2. Усі програми, за якими проводиться підготовка в навчальному закладі для видачі свідоцтв або кваліфікаційних відміток, мають бути затверджені Державіаслужбою України у встановленому порядку.

3.3.3. Затверджені програми підготовки мають бути доступними для персоналу навчального закладу та курсантів/слухачів. Перелік контрольних та/або тестових завдань для проведення екзаменів підлягає публікації в навчальному закладі.

3.3.4. Програми повинні розроблятись відповідно до стандартів та рекомендованої практики міжнародних авіаційних організацій та враховувати поправки до них.

3.4. Засоби з теоретичної підготовки

Для забезпечення теоретичної підготовки мають бути в наявності такі засоби:

приміщення для теоретичних занять, які відповідають поточній кількості курсантів;

демонстраційне обладнання для полегшення засвоювання теоретичних занять;

лінгафонні засоби для підготовки;

засоби для тестування;

бібліотека, яка містить учбові матеріали за всіма програмами підготовки;

кімнати для викладачів;

приміщення для друкарського та копіювального обладнання.

3.5. Засоби з практичної (тренажерної) підготовки

Засоби з практичної (тренажерної) підготовки повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам.

3.6. Вимоги до абітурієнтів

3.6.1. Курсант/слухач, якого прийнято для проходження підготовки, повинен мати медичний сертифікат, який відповідає свідоцтву, на отримання якого він претендує, а також повинен відповідати початковим вимогам, що зазначені у відповідній програмі підготовки, затвердженій в Державіаслужбі України.

3.6.2. Навчальний заклад є відповідальним за відповідність кожного курсанта/слухача, який зарахований до навчання, встановленим вимогам.

3.7. Керівництво з підготовки в навчальному закладі

3.7.1. Навчальний заклад повинен підготувати, узгодити в Державіаслужбі України та виконувати Керівництво з підготовки в навчальному закладі, що вміщує інформацію, інструкції та дозволяє персоналу виконувати свої обов'язки і керувати курсантами/слухачами відповідно до вимог курсу підготовки.

Інформація, що міститься в Керівництві з підготовки в навчальному закладі та інших затверджених документах навчального закладу, має бути доступна персоналу та, у разі потреби, для курсантів/слухачів. Також має бути встановлена процедура внесення змін у ці документи та контролю за ними.

3.7.2. Керівництво з підготовки в навчальному закладі повинно включати опис та встановлювати стандарти, навчальні дисципліни та мету для кожної стадії підготовки. Основна інформація, що включається в Керівництво з підготовки в навчальному закладі, зазначена в додатку 2 до цих Правил.

4. Вимоги до екзаменаторів/експертів (далі - екзаменатор)

4.1. Екзаменатор з теоретичної підготовки

4.1.1. Екзаменатор з теоретичної підготовки повинен мати відповідний авіаційний досвід та досвід роботи як інструктор/викладач відповідної дисципліни.

4.1.2. Екзаменатор з англійської мови повинен мати свідоцтво на право викладання і відповідний досвід з викладання загальної англійської мови та процедур ведення радіотелефонного зв'язку англійською мовою.

4.2. Екзаменатор з практичної підготовки

4.2.1. Екзаменатор з практичної підготовки повинен мати свідоцтво і кваліфікаційну відмітку не нижче рівня свідоцтва або кваліфікаційних відміток тих кандидатів на їх отримання, яким він уповноважений проводити перевірки, і, якщо не визначене інше, проводити підготовку для одержання цього свідоцтва або кваліфікаційної відмітки.

4.2.2. Будь-яке відхилення від вимог, зазначених у пункті 4.2.1 цих Правил, може бути допущено тільки за відсутності екзаменатора із зазначеним рівнем підготовки. У такому разі за письмовим рішенням Державіаслужби України для проведення екзаменування із практичних питань можуть бути вповноважені екзаменатори або інспектори Державіаслужби України без відповідності цим вимогам.

4.2.3. Кандидат на одержання відповідного допуску екзаменатора з практичної підготовки повинен провести, принаймні, одну практичну перевірку в ролі такого екзаменатора, включаючи інструктаж, проведення перевірки, оцінювання кандидата, якому здійснюється перевірка, післятренажерний розбір і ведення облікових записів (документація). Ця перевірка має виконуватися під контролем екзаменатора Державіаслужби України або екзаменатора, спеціально уповноваженого Державіаслужбою України для цієї мети.

4.2.4. Екзаменатори не мають права приймати екзамен на одержання свідоцтва або кваліфікаційної відмітки у тих кандидатів, з якими вони проводили тренування, за винятком, якщо Державіаслужба України дав письмову згоду на це.

5. Екзамени з теоретичної та практичної (тренажерної) підготовки

5.1. Кандидат на отримання відповідного свідоцтва повинен скласти екзамени з кожної дисципліни згідно із сертифікаційним актом, форма якого передбачена додатком 12 Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, які затверджені наказом Міністерства транспорту України від 07.12.98 N 486 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.12.98 за N 833/3273.

5.2. Перелік питань для проведення відповідного екзамену повинен найбільш повно охоплювати програму кожної дисципліни та бути затвердженим Державіаслужбою України разом із затвердженням відповідної програми підготовки.

5.2.1. Питання для комп'ютерного варіанту проведення екзамену складаються за такими принципами:

екзамен має відповідати ясно сформульованій меті, сфера та глибина знань, що будуть оцінюватись, мають бути повністю визначені;

чим важливіша галузь знань для конкретного фаху, тим більше питань має бути включено в екзамен;

більша частина питань має бути багатоваріантного типу з чотирма альтернативними відповідями;

питання мають стосуватися суттєвих моментів галузей знань (а не в дрібних деталях) або однієї й тієї самої методики розрахунку числових задач, відрізняючись тільки цифровими значеннями. Приклади розрахунків мають бути в наявності в центральному банку питань;

питання, що вимагають спеціальних знань з конкретного робочого місця, не слід включати до екзамену на отримання свідоцтва;

скорочення слід використовувати тільки в міжнародній прийнятій формі. У сумнівних випадках треба використовувати повну форму, наприклад, кут атаки = 12 градусів, замість альфа = 12 градусів;

питання та відповіді повинні бути сформульовані якнайпростіше. Потрібно уникати складних речень, незвичних граматичних та подвійних заперечень;

не більше 8 різних тверджень має бути серед запропонованих відповідей, оскільки кандидат може визначити правильну відповідь шляхом виключення найменш імовірних комбінацій відповідей;

питання повинні мати одну правильну відповідь;

правильна відповідь має бути однозначною та повною;

питання мають посилатися на екзаменаційну програму;

слід ураховувати ймовірно можливий час для відповідей на одне питання;

перелік дисциплін та тривалість екзаменів з теоретичної підготовки зазначаються у відповідних програмах, що затверджуються Державіаслужбою України.

5.3. Навчальний заклад, що проводить екзамени, повинен забезпечити кандидата відповідними схемами, картами та наочними посібниками, а також електронними калькуляторами з пам'яттю. Кандидат не повинен використовувати будь-який інший електронний калькулятор або обладнання з пам'яттю.

5.4. До початку екзамену кандидат повинен представити документи, що засвідчують особу.

5.5. Зміст екзаменаційних листів повинен зберігати конфіденційний характер.

5.6. Відмітка про успішне складання екзамену заноситься в екзаменаційний лист за умови, якщо кандидат дав правильні відповіді мінімум на 75 % запитань.

5.7. Кандидат повинен скласти всі необхідні екзамени.

5.8. Відмітки про складання екзаменів з теоретичної та практичної підготовки дійсні для продовження строку дії свідоцтва протягом 6 місяців.

5.9. Зміст та порядок проведення екзаменів тренажерної підготовки для отримання свідоцтв спеціалістів зазначаються у відповідних програмах підготовки, що затверджуються Державіаслужбою України.

5.10. Якщо кандидат на отримання свідоцтва або кваліфікаційної відмітки не згоден з результатом екзамену, то він може звернутись у письмовій формі до голови сертифікаційної комісії Державіаслужби України з обґрунтуванням свого звернення для прийняття відповідного рішення щодо перездачі екзамену.

6. Сертифікація навчального закладу

6.1. Для отримання сертифіката навчального закладу відповідна організація має подати до Державіаслужби України заявку за встановленою формою (додаток 1 до цих Правил).

6.2. До заявки додаються завірені керівником навчального закладу копії:

Статуту;

Положення про навчальний заклад;

установчого договору;

свідоцтва про державну реєстрацію;

документів, що свідчать про сплату зборів.

6.3. Продовження терміну дії сертифіката навчального закладу проводиться також після подання до Державіаслужби України відповідної заявки.

6.4. Заявка на продовження терміну дії сертифіката навчального закладу має бути подана до Державіаслужби України не пізніше ніж за три місяці до закінчення його терміну дії.

6.5. При попередній оцінці заявки Державіаслужба України з'ясовує наявність у заявника:

керівних документів цивільної авіації України;

підрозділів, персоналу, обладнання, будівель, тренажерів та інших засобів, необхідних для виконання заявлених видів підготовки;

програм за всіма видами підготовки;

фінансово-економічних ресурсів, що забезпечують якісне та безпечне проведення заявлених видів підготовки;

відповідності заявленої інформації вимогам цих Правил.

6.6. У двомісячний термін Державіаслужба України направляє заявнику письмове повідомлення (акт попередньої оцінки) з переліком недоліків, що були виявлені під час попередньої оцінки.

6.7. Після закінчення попередньої оцінки Державіаслужба України визначає проведення перевірки заявника та направляє до навчального закладу комісію.

6.8. Склад комісії та програма перевірки заявника затверджується директором Державіаслужби України.

6.9. Перевірці підлягають:

кількість та кваліфікація персоналу (включаючи книжки диспетчерів, терміни дії свідоцтв, кваліфікаційних відміток, допусків інструкторського складу тощо);

реєстрація, документація та технічний стан тренажерів;

відповідність заявленим видам підготовки засобів навчання, наявних приміщень та їх обладнання;

Керівництво з підготовки та внесення змін і доповнень до нього;

ведення відповідної облікової документації;

процес теоретичної підготовки;

процес тренажерної підготовки;

організація внутрішнього інспектування заявника;

докази наявності достатніх фінансових ресурсів.

6.10. Після виконання програми перевірки комісія в 10-денний термін складає акт, де робить висновок про спроможність заявника проводити заявлені види діяльності та доцільність видачі відповідного сертифіката.

7. Рішення про видачу сертифіката навчальному закладу та нагляд за авіаційними навчальними закладами, що мають відповідний сертифікат

7.1. На підставі акта комісії Державіаслужби України із перевірки, що затверджується начальником відповідного управління Державіаслужби України, директор Державіаслужби України приймає рішення щодо видачі сертифіката навчальному закладу.

7.2. Уперше сертифікат навчальному закладу видається на один рік, а продовження терміну дії - на термін, що не перевищує три роки. До сертифіката додаються спеціальні положення щодо підготовки (додаток 3 до цих Правил).

7.2.1. У сертифікаті навчального закладу зазначаються:

назва організації, якій видається сертифікат;

місцезнаходження;

номер сертифіката;

конкретні види підготовки, які дозволено здійснювати навчальному закладу;

термін дії сертифіката;

дата видачі сертифіката;

підпис директора Державіаслужби України.

7.2.2. У спеціальних положеннях щодо підготовки зазначаються:

назва організації, якій видаються спеціальні положення щодо підготовки;

номер сертифіката;

детальний перелік видів підготовки;

інші дозволені види діяльності та підготовки (наприклад, вивчення англійської мови);

термін дії спеціальних положень;

дата видачі спеціальних положень;

підпис директора Державіаслужби України.

7.3. У разі відмови у видачі сертифіката навчальному закладу Державіаслужба України у місячний термін письмово інформує заявника про це із зазначенням причин такого рішення.

7.4. Після отримання сертифіката навчальний заклад може починати виконання дозволених видів підготовки. З цього часу він несе відповідальність за якісне виконання навчання у повній відповідності до отриманого сертифіката та спеціальних положень, вимог цих Правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ЦА України.

7.5. Нагляд за авіаційними навчальними закладами, що мають відповідний сертифікат, виконується Державіаслужбою України.

7.6. Контроль за виконанням цих Правил навчальним закладом проводиться Державіаслужбою України не рідше як один раз на рік.

7.7. У разі виявлення в процесі інспектування авіаційного навчального закладу будь-яких недоліків, особа, яка перевіряє, повинна визначити їх причини та вимагати вжиття негайних заходів щодо їх усунення, а при наступній перевірці визначити ефективність цих заходів та необхідність вжиття додаткових запобіжних заходів.

7.8. Якщо інспекційною перевіркою визнано, що навчальний заклад порушує вимоги цих Правил та/або інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ЦА України, або не в змозі їх виконувати, директор Державіаслужби України приймає рішення про призупинення дії сертифіката навчального закладу або його анулювання.

7.9. Призупинення дії сертифіката навчального закладу за рішенням директора Державіаслужби України здійснюється до усунення порушень, але на термін не більше одного року.

7.10. Якщо призупинення терміну дії сертифіката навчального закладу триває довше одного року, це веде до анулювання сертифіката навчального закладу.

7.11. У разі призупинення дії або анулювання сертифіката відповідний авіаційний навчальний заклад має без затримки повернути сертифікат офіційній особі Державіаслужби України, яка його видала.

7.12. Навчальний заклад, сертифікат якого було анульовано, може поновити свою діяльність з підготовки авіаційного персоналу після виконання процедур у порядку, визначеному розділом 6 цих Правил.

7.13. Оскарження відмови у видачі, призупинення або анулювання сертифіката навчального закладу проводиться в установленому законодавством порядку.

 

Т. в. о. заступника
директора Укравіатрансу
 

 
В. Настасієнко
 

 

ЗАЯВКА
на отримання сертифіката авіаційного навчального закладу з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху в Україні

1. Відомості про заявника:

1.1. Найменування: _______________________________________________

1.2. Місцезнаходження: ____________________________________________
________________________________________________________________

1.3. Телеграфна адреса АФТН (за наявності): _____________________
___________________________________________________________

1.4. Телекс, телефон, факс, E-mail: ______________________________
___________________________________________________________

2. Причина подання заявки: ________________________________________
                                                                                    (отримання або продовження терміну
________________________________________________________________
                              дії сертифіката, отримання спеціальних положень з підготовки) 

3. Опис організації діяльності заявника:

3.1. Організаційна структура (може бути викладено в додатку)

3.2. П. І. Б. осіб, які мають право підпису фінансових документів:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.3. Організація управління діяльністю заявника та головні штатні співробітники (включаючи їх посади, прізвища, освіту та практичний досвід /може бути викладено в додатку/).

4. Перелік передбачуваних видів підготовки авіаційного персоналу:
________________________________________________________________
                        (зазначаються назви курсів за видами підготовки і спеціальностями)
________________________________________________________________

5. Відомості про навчальну базу:

5.1. Перелік споруд, що використовуються в навчальному процесі, та їх площа:
________________________________________________________________
                (приміщення для проведення теоретичної підготовки, тренажерів та інше) 

5.2. Перелік авіаційного обладнання: ________________________________
                                                                                              (зазначаються засоби з практичної 
________________________________________________________________
                                     підготовки і процедурні та комплексні тренажери, інше) 

6. Відомості про всі види обов'язкового страхування: ___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Опис організації внутрішнього інспектування заявника.

8. Відомості про інструкторський склад (окремо щодо інструкторів/викладачів з теоретичної підготовки та інструкторів з тренажерної підготовки), в яких зазначаються освіта, кваліфікація (номер свідоцтва та наявні кваліфікаційні відмітки для інструкторів з тренажерної підготовки).

9. Відомості про платоспроможність заявника.

10. Відомості, які заявник хоче повідомити додатково.

11. Заявник гарантує виконання всіх вищезазначених заходів для забезпечення належних умов навчання.

12. Заявник зобов'язується:

12.1. Не здійснювати діяльності, окрім указаної в сертифікаті авіаційного навчального закладу цивільної авіації та в доданих до нього спеціальних положеннях щодо підготовки, без попереднього направлення нової заявки на отримання нового сертифіката та/або спеціальних положень щодо підготовки.

12.2. Надавати право та забезпечувати фахівцям відповідного структурного підрозділу Державіаслужби України умови для контролю організації, забезпечення та виконання підготовки, що проводить заявник.

12.3. У разі зміни доказової документації, поданої в заявці на отримання сертифіката авіаційного навчального закладу цивільної авіації, інформувати Державіаслужбу України у 10-денний строк.

13. До заявки долучаються: ________________________________________
                                                                                         (документи згідно з додатками)
Я, ______________________________________________________________
                                  (П. І. Б., повна назва посади керівника, який подає заявку)
засвідчую, що вказана в даній заявці та долучених до неї документах інформація є точною і правильною.

________________________
(підпис заявника) 

  

  

М. П. "___" ____________ 200_ р.
     (дата) 

 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВКЛЮЧАЄТЬСЯ В КЕРІВНИЦТВО З ПІДГОТОВКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Керівництво з підготовки в навчальному закладі повинно містити таку інформацію:

Частина 1. План підготовки

Мета курсу  

Інформація про перспективи підготовки слухачів, рівень кваліфікації та дотримання обмежень в період навчання 

Вимоги до кандидатів на підготовку 

Мінімальний вік.
Вимоги до початкової освіти (у тому числі знання мови).
Вимоги до стану здоров'я 

Навчальні програми  

Програми теоретичної підготовки.
Програми підготовки на диспетчерському тренажері 

Щоденний та щотижневий розклад для кожної програми 

Порядок проведення курсу та розклад часу занять 

Програма підготовки 

Загальний порядок щоденних та щотижневих занять з теоретичної та практичної підготовки.
Обмеження програм щодо максимального часу підготовки курсантів (тренажерної, теоретичної), наприклад за день/тиждень/місяць.
Обмеження робочого часу курсантів.
Мінімальний час відпочинку між робочими періодами  

Облік результатів підготовки 

Правила зберігання облікових документів.
Облік присутності.
Форма ведення облікових записів.
Особи, відповідальні за перевірку облікових записів та книжок диспетчерів курсантів/слухачів.
Характер і частота проведення перевірок обліку.
Стандартизація облікових записів.
Правила ведення книжок диспетчерів 

Перевірки та екзамени 

Тренажерні:
а) поточні перевірки;
б) професійні перевірки.
Теоретичні:
а) поточні перевірки;
б) професійні перевірки.
Допуск до тестування.
Правила, які належать до додаткової підготовки перед повторним тестуванням.
Звіти та облікові записи з тестування.
Процедури з підготовки екзаменаційних білетів, типи запитань та оцінок, стандарти для отримання оцінки "склав".
Процедури аналізу та перегляду запитань, заміни екзаменаційних білетів за потреби.
Процедури перездачі екзаменів 

Ефективність підготовки 

Індивідуальні обов'язки.
Загальна оцінка.
Зв'язок між відділами.
Виявлення незадовільних результатів підготовки (окремих курсантів/слухачів).
Дії щодо виправлення незадовільних результатів підготовки.
Порядок заміни інструкторів/викладачів.
Система внутрішнього зворотного зв'язку для визначення недосконалості підготовки.
Порядок тимчасового усунення курсанта від підготовки.
Правила внутрішнього розпорядку.
Звітність та документація 

Стандарти та рівень готовності на різних етапах 

Індивідуальні обов'язки.
Стандартизація.
Вимоги та процедури стандартизації.
Застосування критеріїв проведення перевірок 

Частина 2. Тренажерна підготовка

Загальна структура підготовки на тренажерах відповідно до затверджених програм.

Частина 3. Теоретична підготовка

Загальна структура з деталізацією підготовки з кожного предмета. Затверджені плани окремих занять включають відомості про конкретні навчальні засоби, що надаються для використання. Також зазначаються відомості щодо наявності у кожного інструктора/викладача з теоретичної підготовки затверджених конспектів лекцій з кожної дисципліни.

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА
 
 

 

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION

СЕРТИФІКАТ
APPROVAL CERTIFICATE

Цей сертифікат видано: ____________________________________________
This certificate is issued to:                                        (назва організації) 

Її місцезнаходження: ______________________________________________
Whose business address is:

                            Номер: ____________________________________
                            Number: 

Цим сертифікатом засвідчується, що дана організація відповідає вимогам законодавства України та виданих відповідно до нього нормативно-правових актів, які регулюють навчальний процес і діяльність авіації в Україні, та підтверджується, що їй надано право здійснювати підготовку для отримання свідоцтв спеціалістів з організації повітряного руху та/або внесення кваліфікаційних відміток у свідоцтва цих спеціалістів згідно із затвердженими програмами та обмеженнями, які визначені у додатках до цього сертифіката.

This certifies that this organization meets the Ukraine legislation Requirements and the Regulations issued in accordance with the normative documents, which regulate the educational processes and training of aviation activity, and confirms for training to obtain licence/ratings of Air Traffic Management personnel in compliance with approved programs and limitations specified in the relevant Attachments to this certificate.

Цей сертифікат не підлягає передаванню.
This certificate is not transferable.

Цей сертифікат дійсний до __________________ за умови відсутності призупинення строку дії або анулювання з боку повноважних органів регулювання діяльності.

This certificate is valid until _______________ under the condition that there is no suspension in relation to the period of validity or disaffirmation, issued by authorized regulatory body.

Дата видачі: _____________________
Date of issue: 

Підпис: ____________________
Signature: 

  

Директор: __________________
Director: 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА
 

  

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION
 

СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ
SPECIFIC PROVISIONS FOR TRAINING

Видані _______________________________________________________________
Issued to                                                                  (назва організації) 

                                         Сертифікат ______________________________________
                                         Approval Certificate

ЧАСТИНА А
Part A

ДОЗВІЛ НА ПІДГОТОВКУ
СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ
Authorization for Air Traffic Management personnel training

1. Дозволяється здійснювати підготовку для отримання свідоцтва:
Authorized to carry out training for obtaining of licence:

2. Дозволяється здійснювати підвищення кваліфікації/перепідготовку для внесення кваліфікаційних відміток у відповідне свідоцтво:
Authorized to carry out advanced training/transition training for obtaining of licence ratings:

 
 
 

  

Аркуш 1
(всього 2
аркуші)
1 of 2 

Назва організації
The name of Organization 

СПП А
SPT A 

3. Дозволяється:
Authorized:

3.1. Видача свідоцтв:
Licence issuance:

3.2. Продовження терміну дії свідоцтв спеціалістів з організації повітряного руху
Air Traffic Management personell licence revalidation

4. Інші види діяльності:
Other activity

 

Директор
Director 

______________________________ 


Дата введення в дію 

00.00.0000 

Effective date 

  

Ці Положення дійсні до 

00.00.0000 

These Specific provisions for training is valid until 

  


Аркуш 2
(всього 2
аркуші)

2 of 2 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

____________

Опрос