Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке присвоения классной квалификации военнослужащим Национального центра управления и испытаний космических средств

Национальное космическое агентство Украины
Приказ, Инструкция от 13.04.2004 № 103
редакция действует с 04.12.2009

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Національного центру управління та випробувань космічних засобів

Наказ Національного космічного агентства України
від 13 квітня 2004 року N 103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 р. за N 524/9123

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Національного космічного агентства України
 від 29 жовтня 2009 року N 351

З метою удосконалення порядку присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Національного центру управління та випробувань космічних засобів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Національного центру управління та випробувань космічних засобів (додається).

2. Наказ Національного космічного агентства України від 22.03.2000 N 49 скасувати.

3. Наказ довести до Управління оборонних програм, Управління економіки і фінансів, Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

4. Управлінню оборонних програм (Махонін Є. І.) та юридичному сектору (Ілючок М. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Генерального директора Національного космічного агентства України Комарова В. Г.

 

Генеральний директор 

О. О. Негода 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Національного центру управління та випробувань космічних засобів

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок присвоєння (підтвердження), зниження класної кваліфікації офіцерському складу, прапорщикам, військовослужбовцям за контрактом, вимоги до них, склад та обов'язки кваліфікаційної комісії.

1.2. Залежно від рівня підготовки, досвіду та тривалості роботи на посаді військовослужбовцям, діяльність яких пов'язана з експлуатацією та застосуванням космічних засобів, засобів спеціального контролю, засобів зв'язку, системи електропостачання, засобів радіоелектронної боротьби, автомобільної та інженерної техніки (далі - технічні засоби), установлена така класна кваліфікація: "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас", "майстер".

1.3. Послідовність присвоєння класності - "3-й клас", "2-й клас", "1-й клас", "майстер". Офіцерському складу, прапорщикам і військовослужбовцям за контрактом подальша класна кваліфікація присвоюється не раніше ніж через рік. Заміна послідовності присвоєння або скорочення строків подання не дозволяються.

1.4. Класну кваліфікацію присвоює:

а) "майстер":

Генеральний директор Національного космічного агентства України - керівному складу Національного центру управління та випробувань космічних засобів (далі - НЦУВКЗ);

Начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів - військовослужбовцям НЦУВКЗ, підпорядкованих філій, крім керівного складу НЦУВКЗ;

б) "1-й клас", "2-й клас", "3-й клас":

Генеральний директор Національного космічного агентства України - керівному складу НЦУВКЗ;

Начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів - військовослужбовцям НЦУВКЗ, керівному складу підпорядкованих філій, крім керівного складу НЦУВКЗ;

Начальники філій - військовослужбовцям філій, крім керівного складу філій.

1.5. Для проведення іспитів військовослужбовців на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації планами професійної підготовки передбачаються до 5 днів навчального часу та залучаються необхідні технічні засоби і обладнання.

2. Вимоги, що висуваються до військовослужбовців, представлених до присвоєння класної кваліфікації

2.1. До присвоєння класної кваліфікації "3-й клас" представляються офіцерський склад, прапорщики і військовослужбовці за контрактом одночасно з допуском до самостійної роботи за займаною посадою після засвоєння ними курсу теоретичної та практичної підготовки.

2.2. До присвоєння класної кваліфікації "2-й клас" представляються військовослужбовці 3-го класу, які виконали не менше ніж 100 сеансів управління та забезпечення управління космічними апаратами (далі - КА), обробки інформації, застосування технічних засобів за призначенням або брали участь у випробуваннях, організації випробувань не менше одного модернізованого технічного засобу.

2.3. До присвоєння класної кваліфікації "1-й клас" представляються військовослужбовці 2-го класу, які виконали не менше ніж 150 сеансів управління та забезпечення управління КА, обробки інформації, застосування технічних засобів за призначенням або брали участь у випробуваннях, організації випробувань не менше двох модернізованих чи одного дослідного зразка технічних засобів.

2.4. Для присвоєння класної кваліфікації "майстер" представляються військовослужбовці 1-го класу, які виконали не менше ніж 200 сеансів управління та забезпечення управління КА, обробки інформації, застосування технічних засобів за призначенням або брали участь у випробуваннях, організації випробувань не менше одного модернізованого та одного дослідного зразка технічних засобів і мають посвідчення на право керування автомобілем.

2.5. До підтвердження класної кваліфікації представляються військовослужбовці, які за період від присвоєння або підтвердження класної кваліфікації до її чергового підтвердження виконали не менше 50 сеансів управління та забезпечення управління КА, обробки інформації, застосування технічних засобів за призначенням або брали участь у випробуваннях, організації випробувань модернізованого чи дослідного зразка технічних засобів.

2.6. До іспитів на підвищення (підтвердження) класної кваліфікації допускаються військовослужбовці, які сумлінно виконують свої функціональні обов'язки, особисто не припустилися грубих порушень правил несення чергування та грубих дисциплінарних порушень, мають добрі і відмінні оцінки за основними предметами професійної підготовки відповідно до Керівництва з організації професійної підготовки в установах НЦУВКЗ, яке введене в дію наказом Національного космічного агентства України від 15.12.99 N 154.

3. Склад та обов'язки кваліфікаційної комісії

3.1. Для визначення ступеня професійної підготовленості військовослужбовців, які представляються до присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації, на кожний навчальний рік наказами відповідних начальників, яким згідно з п. 5 розд. 1 цієї Інструкції надано право присвоєння відповідної класної кваліфікації, призначаються кваліфікаційні комісії.

3.2. До складу кваліфікаційної комісії входять:

- голова комісії - заступник начальника із застосування КА і науково-дослідної, випробувальної роботи або головний інженер;

- члени комісії:

заступник начальника установи (філії) із застосування КА і науково-дослідної, випробувальної роботи;

головний інженер;

керівники підрозділів, що організовують професійну підготовку.

До складу комісії залучаються не менше 5 осіб.

3.3. В обов'язки кваліфікаційних комісій входять:

- розгляд представлених документів та допуск військовослужбовців до складання іспитів для надання класної кваліфікації;

- приймання іспитів у військовослужбовців для надання класної кваліфікації;

- розробка проекту наказу та інших документів, які необхідні для присвоєння класної кваліфікації;

- розгляд скарг щодо рішення про присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям.

3.4. Обов'язки щодо ведення обліку осіб, що отримали класну кваліфікацію, виконує служба підготовки кадрів.

4. Порядок присвоєння та зниження класної кваліфікації

4.1. Строки і порядок роботи кваліфікаційних комісій визначаються наказами начальників, які їх призначають, але не пізніше ніж за 10 днів до початку випробувань.

4.2. Начальники установ (філій, центрів) подають на ім'я голови відповідної кваліфікаційної комісії список військовослужбовців, які представлені до присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (додаток 1).

4.3. Випробування проводяться за такими розділами:

а) для офіцерського складу:

- теоретична частина (включаються 3 - 5 питань з тематики основних предметів професійної підготовки, передбачених для відповідної категорії військовослужбовців, та знання керівних документів з експлуатації та застосування технічних засобів);

- практична частина (включається перевірка практичних навичок: застосування технічних засобів, виконання індивідуальних нормативів на технічних засобах, керування підлеглими розрахунками);

б) для інших категорій військовослужбовців:

- теоретична частина (перевірка знань технічних засобів, теоретичних основ обладнання, фізичних процесів роботи окремих блоків, вузлів);

- практична частина (перевірка практичних навичок уміння готувати технічні засоби до застосування за призначенням, обслуговувати їх, усувати несправності та виконувати встановлені нормативи).

4.4. Ступінь професійної підготовленості військовослужбовців визначається, виходячи з отриманої на випробуваннях загальної оцінки з урахуванням оцінок на останній підсумковій перевірці.

Для присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації:

- "майстер" - необхідно мати оцінки "відмінно" з усіх винесених на випробування предметів, а з фізичної підготовки не нижче "добре";

- "1-й клас" - необхідно мати оцінки "відмінно" з основних предметів, а з неосновних предметів не нижче "добре";

- "2-й клас" - необхідно мати оцінки не нижче "добре".

4.5. Військовослужбовці, які не склали іспити за одним з розділів, що вказані в п. 4.3, до подальших випробувань не допускаються.

До повторних випробувань ці військовослужбовці можуть бути допущені під час проведення чергових випробувань на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації в кінці наступного періоду навчання.

4.6. За результатами випробувань оформляється акт (додаток 2), який затверджується начальником, що призначив кваліфікаційну комісію. Разом з актом подаються списки військовослужбовців, яким присвоюється (підтверджується) класна кваліфікація (додаток 3).

4.7. На підставі акта відповідним начальником видається наказ про присвоєння (підтвердження) військовослужбовцям класної кваліфікації. Витяг з наказу про присвоєння (підтвердження) військовослужбовцям класної кваліфікації направляється до установ (філій), у яких вони проходять службу.

Датою присвоєння (підтвердження) військовослужбовцем класної кваліфікації вважається день підписання наказу про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації.

4.8. Військовослужбовці, яким присвоєна класна кваліфікація (крім 3-го класу), зобов'язані підтверджувати її один раз на рік. Якщо вони не підтвердили присвоєну їм класну кваліфікацію, то наказом відповідного начальника їх класна кваліфікація знижується на один ступінь.

4.9. Військовослужбовці, які не підтвердили класну кваліфікацію з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження та інш.), зберігають право на присвоєну їм раніше класну кваліфікацію до чергового засідання кваліфікаційної комісії, про що видається наказ відповідного начальника.

4.10. Офіцерам, які відряджені для навчання у військово-навчальні заклади, класна кваліфікація зберігається на весь період навчання. Після закінчення військово-навчального закладу вони повинні скласти випробування на підтвердження (присвоєння) класної кваліфікації у встановленому порядку.

4.11. Військовослужбовці, які призначені на посади інших військово-облікових спеціальностей, зобов'язані підтвердити раніше присвоєну класну кваліфікацію за спеціальністю та посадою, на які вони призначені.

4.12. Військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію 1-го та 2-го класів, знижується класна кваліфікація на один ступінь начальником, який має право присвоювати відповідну класну кваліфікацію, якщо під час загальних перевірок ними отримані незадовільні оцінки із спеціальної підготовки, а військовослужбовцям, які мають кваліфікацію "майстер", - задовільні оцінки.

4.13. Класна кваліфікація знижується до 3-го класу у разі:

- події на технічному засобі з вини військовослужбовця;

- припущення браку в ремонті технічного засобу;

- порушення правил експлуатації та збереження технічного засобу;

- грубого порушення правил несення чергування;

- грубого дисциплінарного порушення.

Військовослужбовці можуть бути допущені до випробувань на підвищення класної кваліфікації на загальних підставах не раніше ніж через рік з дня зниження класної кваліфікації.

4.14. Наявність у військовослужбовців класної кваліфікації "майстер" або "1-й клас" протягом двох років ураховується при висуванні їх на вищі посади, вступі до військово-навчальних закладів та при достроковому присвоєнні військових звань.

4.15. Пункт 4.15 виключено

(згідно з наказом Національного космічного
 агентства України від 29.10.2009 р. N 351)

 

Начальник управління
оборонних програм
 

 
Є. І. Махонін
 

 

Голові кваліфікаційної комісії 

________________
установа, філія 

Список
військовослужбовців ________________________, 
                               установа, філія
які представлені до присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації 

N
з/п 

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові 

Військово-облікова спеціальність 

Підстави щодо подання 

Раніше присвоєна класна кваліфікація, дата та номер наказу 

Виконання вимог (згідно з розділом 2) 

Оцінки 

Загальна оцінка професійної підготовки 

ТСП 

СП 

полковник Іваненко І. В. 

0815678 

"майстер", 01.07.98 N 171 

Виконав 50 СУ 

Начальник 

__________________
установа, філія, центр 

полковник 

С. В. Петренко 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

 

Начальник управління
оборонних програм
 

 
Є. І. Махонін
 

 

Національне космічне агентство України
Національний центр управління та випробувань космічних засобів
___________________________________________
установа, філія

"Затверджую"
Начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів 

полковник 

С. В. Петренко 

"___" ____________ 200_ року 

Акт за результатами випробувань

Комісія у складі: голова комісії полковник Іванчук С. С., члени комісії: _________ згідно з наказом начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів від "___" ____________ 200_ року N ___, керуючись Інструкцією про порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Національного центру управління та випробувань космічних засобів, яка затверджена наказом Національного космічного агентства України від 13.04.2004 N 103, у термін з "___" до "___" ____________ 200_ року розглянула подані документи та провела іспити для присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації військовослужбовцям

N з/п 

Військове звання 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Військово-облікова спеціальність 

Раніше присвоєна класна кваліфікація, номер, дата наказу про присвоєння 

Оцінка з основних предметів 

Висновок комісії 

Теор. 

Практ. 

полковник 

Іваненко І. В. 

5414002 

Майстер, N 94 17.07.98 

Підтв. М 

Голова комісії: полковник 

С. С. Іванчук 

Члени комісії: 

  

Секретар комісії: майор 

І. В. Петринчук 

 

Начальник управління
оборонних програм
 

 
Є. І. Махонін
 

 

Список
військовослужбовців ____________________, 
                                            установа 
яким присвоєна (підтверджена) класна кваліфікація 

1. Присвоєна класна кваліфікація "майстер":

полковник Іваненко І. В., військово-облікова спеціальність 0811002.

2. Підтверджена класна кваліфікація "1-й клас":

підполковник Коваленко П. П., військово-облікова спеціальність 2903003.

3. Присвоєна класна кваліфікація "2-й клас":

старший солдат Чкан А. О., військово-облікова спеціальність 913546.

4. Підтверджена класна кваліфікація "2-й клас":

капітан Сидорчук О. М., військово-облікова спеціальність 3101013;

старший лейтенант Стиров М. В., військово-облікова спеціальність 8503003.

Голова комісії
полковник 

 
С. С. Іванчук 

Штату відповідає: 

  

М. П. 

  

Начальник установи (філії) 

___________________ 

Начальник відділу кадрів 

___________________ 

Головний бухгалтер 

___________________ 

 

Начальник управління
оборонних програм
 

 
Є. І. Махонін
 

Опрос