Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации таможенного контроля и таможенного оформления воздушных судов перевозчиков и товаров, перемещаемых этими судами

Государственная таможенная служба
Приказ, Инструкция от 06.04.2004 № 240
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами

Наказ Державної митної служби України
від 6 квітня 2004 року N 240

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 р. за N 522/9121

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 10 жовтня 2007 року N 842

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 серпня 2018 року N 671)

Відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами (далі - Інструкція).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 29.08.2001 N 579 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.09.2001 за N 790/5981.

3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С. М.) і Департаменту правового забезпечення (Очич Ю. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Пункт 4 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842,
у зв'язку з цим пункти 5 - 6 уважати відповідно пунктами 4 - 5)

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

Інструкція
про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами

(У тексті Інструкції слово "карго-маніфест" у всіх відмінках замінено словом "каргоманіфест" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної митної служби України від 10 жовтня 2007 року N 842)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Митного кодексу України, Міжнародних стандартів та рекомендованої практики "Спрощення формальностей" (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію), постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (зі змінами) і з метою визначення послідовності дій посадових осіб регіональних митниць, митниць (далі - митні органи) при здійсненні митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами через митний кордон України.

(пункт 1.1 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.2. Терміни вживаються в цій Інструкції в такому значенні:

авіаційна вантажна накладна - документ, що свідчить про укладення договору про повітряне перевезення товарів, прийняття товарів до перевезення та визначає умови перевезення;

вантажна відомість (далі - каргоманіфест) - документ, у якому зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вага товарів, що навантажуються на борт (вивантажуються з борту) повітряного судна (далі - ПС), яке перебуває під митним контролем, та інші відомості, що використовуються під час переміщення товарів;

генеральна декларація - документ, форму якого визначено Міжнародними стандартами та рекомендованою практикою "Спрощення формальностей" (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію) і який містить відомості про власника ПС або про виконавця рейсу, а також реєстраційний номер ПС чи його військовий знак, а також номер і дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, призначення, час прибуття тощо;

документ контролю за доставкою товарів (далі - ДКД) - документ (попередня вантажна митна декларація, попереднє повідомлення, вантажна митна декларація тощо), що містить відомості про переміщувані товари, відправника, одержувача тощо й потрібний для здійснення контролю за переміщенням цих товарів між митними органами;

міжнародний рейс - політ, виконання якого розпочинається та/або закінчується за межами України незалежно від кількості проміжних посадок на території України;

склад - склад тимчасового зберігання, склад митного органу, склад магазину безмитної торгівлі, митний ліцензійний склад, що розміщені на території міжнародного аеропорту;

технічна посадка - посадка ПС у міжнародному аеропорту з некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів, навантаження/вивантаження товарів чи пошти) у зв'язку з метеорологічними умовами, для дозаправлення ПС пально-мастильними матеріалами, заміни екіпажу чи з інших причин.

термін виключено 

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Абзац пункту 1.2 виключено 

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.3. ПС і товари, що переміщуються ними через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митний контроль і митне оформлення здійснюються митним органом, розташованим у міжнародному аеропорту, у взаємодії з органами державної влади, на які законодавством покладено функції з проведення інших видів контролю, з метою забезпечення дотримання норм законодавства України з питань митної справи.

1.4. У пунктах пропуску через державний кордон України, на стоянках ПС та в інших місцях, передбачених у міжнародних аеропортах для митного контролю й митного оформлення ПС і товарів, митний орган за погодженням з органом охорони державного кордону та адміністрацією конкретного аеропорту встановлює зони митного контролю.

На ПС митні органи встановлюють тимчасові зони митного контролю. Вимоги щодо дотримання режиму тимчасової зони митного контролю доводяться до відома осіб, безпосередньо присутніх під час здійснення митного контролю й митного оформлення.

Місце стоянки ПС для проведення митного контролю та митного оформлення, вивантаження або навантаження товарів, а також посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією аеропорту за погодженням з митним органом і органом охорони державного кордону.

Зміна такого місця проводиться з відома митного органу й органу охорони державного кордону, за винятком випадків аварії та стихійного лиха, при цьому адміністрація міжнародного аеропорту невідкладно повідомляє про це митний орган і орган охорони державного кордону.

1.5. ПС, що виконують міжнародні рейси, і товари, що переміщуються ними, підлягають митному контролю та митному оформленню:

по прибутті на митну територію України - після проведення прикордонного контролю;

при вибутті з митної території України - до початку прикордонного контролю.

1.6. У разі нетривалої стоянки ПС відповідно до затвердженого розкладу руху митний контроль здійснюється одночасно з прикордонним контролем.

Якщо прикордонний і митний контроль ПС здійснюється спільно, то складається акт про результати контролю ПС за формою, що встановлюється Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною митною службою України.

1.7. Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів, потрібних для такого контролю, митного огляду ПС і товарів, що переміщуються через митний кордон України з їх використанням, а також в інших формах, передбачених законодавством України з питань митної справи.

За відсутності на борту ПС вантажів за рішенням посадової особи (старшого зміни) підрозділу митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення ПС, митний контроль ПС може здійснюватися документально без присутності посадових осіб митного органу на борту цього ПС. Про таке рішення ця посадова особа (старший зміни) повідомляє представника міжнародного аеропорту або авіаперевізника та органу охорони державного кордону. Документи на ПС передаються представником перевізника для оформлення у підрозділ митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення ПС.

(пункт 1.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.8. Навантажування, вивантажування, перевантажування, розпакування, перепакування товарів, що перебувають під митним контролем, усунення пошкоджень упаковки здійснюються з дозволу митного органу.

1.9. Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються членами екіпажу ПС, здійснюються на борту ПС або в іншому визначеному митним органом місці.

(пункт 1.9 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2. Митний контроль і митне оформлення ПС, що виконує міжнародний рейс

Адміністрація міжнародного аеропорту щодня інформує митний орган у строки та за формою, погодженою з ним, про план польотів ПС на добу й протягом доби - про поточне виконання та зміни в ньому.

Інформацію про посадку (зліт) ПС надають митному органу служби міжнародного аеропорту. При цьому повідомляються номер рейсу, маршрут руху, тип ПС, кількість пасажирів, термінал, у якому пасажири проходитимуть контроль, номер стоянки ПС і уточнюється порядок доставки посадових осіб контрольних служб на стоянку ПС (зі стоянки ПС). Періодичність надання інформації узгоджується керівництвом митного органу та адміністрацією міжнародного аеропорту.

Час початку митного контролю ПС, що прибуває на митну територію України (вибуває з митної території України), установлюється з урахуванням розкладу руху ПС.

Декларування ПС, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання вантажної митної декларації. Відомості про таке ПС зазначаються в генеральній декларації.

У встановлених законодавством випадках митному органу подаються:

зобов'язання командира судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) повітряного судна (далі - Зобов'язання) за формою, що додається;

вантажна митна декларація на запаси для споживання.

ПС, митне оформлення якого по прибутті (при вибутті) завершено, реєструється посадовою особою митного органу в журналі реєстрації прибуття/вибуття ПС. Форма журналу встановлюється митним органом.

ПС, що переміщуються через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, міни, оренди, лізингу тощо, декларуються митному органу у відповідному митному режимі з поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому Держмитслужбою порядку.

(абзац четвертий глави 2 замінено абзацами четвертим - дев'ятим
 згідно з наказом  Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.1. Митний контроль і митне оформлення ПС по прибутті

2.1.1. По прибутті ПС посадова особа митного органу уточнює в уповноваженого представника міжнародного аеропорту або авіаперевізника місце доставки пасажирів, їх багажу.

2.1.2. До початку митного контролю ПС на його борт піднімається при потребі вповноважений представник санітарно-епідеміологічної служби з метою з'ясування санітарно-епідеміологічної ситуації на борту ПС і унеможливлення поширення інфекцій на території України. За сприятливої санітарно-епідеміологічної ситуації на борт ПС піднімається посадова особа митного органу.

2.1.3. Командир ПС (інший уповноважений представник авіаперевізника) подає посадовій особі митного органу для здійснення митного контролю підписану командиром ПС генеральну декларацію, каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні документи.

При потребі посадовій особі митного органу додатково подаються: список пасажирів та інші документи, передбачені законодавством України з питань митної справи й потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення.

2.1.4. Дані про кількість членів екіпажу ПС, пасажирів, товарів (вантажу) тощо вносяться до генеральної декларації.

(абзац перший підпункту 2.1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Посадова особа митного органу перевіряє повноту даних, унесених до генеральної декларації, і опитує командира ПС чи іншого вповноваженого представника авіаперевізника щодо наявності на борту ПС товарів, у тому числі таких, що надійшли без товаросупровідних документів, або наявності документів, що надійшли без товарів.

2.1.5. При здійсненні митного огляду проводиться загальний огляд ПС з урахуванням його конструктивних особливостей, а також вибірковий поглиблений огляд окремих вузлів ПС.

(абзац перший підпункту 2.1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Митний огляд чи переогляд ПС здійснюється тільки в присутності вповноваженого представника авіаперевізника.

При здійсненні митного огляду ПС враховуються належність ПС (країна, власник); реєстрація ПС; вид рейсу (літерний, регулярний чи чартерний); маршрут польоту; наявність посадок у державах транзиту; наявність міжурядових угод про повітряне сполучення між урядами України та країни власника ПС або авіаперевізника тощо.

2.1.6. Митний огляд ПС здійснюється обов'язково, якщо митний орган має інформацію про незаконне переміщення товарів або якщо при перевірці документів чи вибірковому огляді виявлено ознаки, що вказують на можливість переміщення цим ПС товарів з порушенням законодавства України. У таких випадках до проведення митного огляду можуть залучатися посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил і підрозділів митної варти.

2.1.7. По закінченні митного огляду ПС і за відсутності зауважень посадова особа митного органу проставляє відбиток особистої номерної печатки на генеральній декларації.

За наявності зауважень посадова особа митного органу зазначає їх у генеральній декларації та засвідчує запис проставленням відбитка штампа "Під митним контролем". Відбиток особистої номерної печатки проставляється на генеральній декларації після усунення зауважень.

(абзац другий підпункту 2.1.7 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.1.8. Митний контроль і митне оформлення ПС, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюються без митного огляду.

2.1.9. Примірники генеральної декларації, каргоманіфесту й інших документів, що були підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення ПС, з відмітками митного органу залишаються в справах митного органу.

Абзац другий підпункту 2.1.9 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2. Митний контроль і митне оформлення ПС при вибутті

2.2.1. Підставою для здійснення митного контролю ПС є подані посадовій особі митного органу командиром ПС (іншим уповноваженим представником авіаперевізника) підписана командиром ПС генеральна декларація, авіаційні вантажні накладні, каргоманіфести й товаросупровідні документи, а також відомості про запаси споживання, потрібні для здійснення міжнародного рейсу, які перебувають на борту ПС.

(абзац перший підпункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

При потребі посадовій особі митного органу додатково подаються список пасажирів та інші документи, передбачені законодавством України з питань митної справи й потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Абзац третій підпункту 2.2.1 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Абзац четвертий підпункту 2.2.1 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.2. Митний огляд ПС здійснюється відповідно до підпунктів 2.1.5, 2.1.6 цієї Інструкції.

(підпункт 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.3. За відсутності зауважень посадова особа митного органу проставляє в генеральній декларації та каргоманіфесті відбитки особистої номерної печатки.

За наявності зауважень посадова особа митного органу зазначає їх у генеральній декларації та засвідчує запис проставленням відбитка штампа "Під митним контролем". Відбиток особистої номерної печатки проставляється на генеральній декларації після усунення зауважень.

(абзац другий підпункту 2.2.3 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.4. Вибуття ПС за межі митної території України можливе тільки після завершення всіх передбачених законодавством України видів контролю й з дозволу адміністрації міжнародного аеропорту, митного органу та органу охорони державного кордону.

(підпункт 2.2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.5. Примірники генеральної декларації, каргоманіфесту й інших документів, що були підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення ПС, з відмітками митного органу залишаються в справах митного органу.

Абзац другий підпункту 2.2.5 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.3. Контроль за зворотним вивезенням за межі митної території України (увезенням на митну територію України) ПС, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України:

2.3.1. Контроль за зворотним вивезенням ПС за межі митної території України (увезенням на митну територію України) здійснюється митним органом, через який ПС було тимчасово ввезено (тимчасово вивезено), на підставі інформації про фактичний виліт ПС з аеропорту та приліт його в аеропорт України, наданої Державіаадміністрацією.

Підтвердження інформації про зворотне вивезення (увезення) ПС здійснюється автоматично на підставі інформації Державіаадміністрації з використанням можливостей програмно-інформаційного комплексу "Контроль за зворотним вивезенням повітряного судна за межі митної території України (увезенням на митну територію України)" (далі - ПІК).

2.3.2. У встановлених законодавством випадках командиром ПС подаються два примірники Зобов'язання, що оформлюється за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції. Допускається подання митному органу Зобов'язання, заповненого англійською чи російською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову.

Один примірник оформленого Зобов'язання залишається у справах митного органу на контролі, а другий передається командиру ПС для подання митному органу при зворотному вивезенні (увезенні) ПС.

Якщо під час виконання міжнародного рейсу ПС здійснює внутрішні перевезення пасажирів і товарів територією України:

Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України ПС) оформлюється митним органом у першому міжнародному аеропорту прибуття ПС на митну територію України та передається командиром ПС митному органу в останньому міжнародному аеропорту відправлення з митної території України;

Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України ПС) оформлюється митним органом в останньому міжнародному аеропорту відправлення з митної території України та передається командиром ПС митному органу в першому міжнародному аеропорту прибуття ПС на митну територію України.

Оформлене митним органом Зобов'язання зберігається в окремій справі митного органу та знімається з контролю після виконання командиром ПС наданого зобов'язання.

2.3.3. Митний орган, якому було надане Зобов'язання, ставить його на контроль шляхом унесення до ПІК інформації про строк повернення цього ПС і зазначення в примірнику Зобов'язання, що залишилося у справах митного органу на контролі, реєстраційного номера, присвоєного в ПІК інформації про виліт з аеропорту України/приліт в аеропорт України ПС, щодо якого було надано Зобов'язання.

Інформація про виконання Зобов'язання вноситься до ПІК посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого розташований аеропорт, через який було здійснено зворотне вивезення (ввезення) ПС, шляхом зазначення дати оформлення ПС, коду структурного підрозділу митного органу, яким було оформлено Зобов'язання, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), номера особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення ПС, і реєстраційного номера, присвоєного в ПІК інформації про виліт з аеропорту України (приліт в аеропорт України) цього ПС.

Для зняття Зобов'язання з контролю у відповідному полі Зобов'язання проставляються такі відмітки:

якщо аеропорт зворотного вивезення ПС збігається з аеропортом увезення цього ПС (аеропорт зворотного ввезення ПС збігається з аеропортом вивезення цього ПС), то посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого розташований цей аеропорт, проставляє на обох примірниках Зобов'язання відбиток особистої номерної печатки;

якщо зворотне ввезення (вивезення) ПС відбулося через інший аеропорт, ніж аеропорт вивезення (увезення) цього ПС, то посадова особа митного органу, яка здійснила митний контроль і митне оформлення ПС по прибутті (при вибутті), проставляє на Зобов'язанні, поданому командиром ПС, відбиток особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу, у справах якого Зобов'язання перебуває на контролі, на підставі інформації в ПІК зазначає на цьому Зобов'язанні дату оформлення ПС, номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення ПС, реєстраційний номер, присвоєний у ПІК інформації про приліт в аеропорт України (про виліт з аеропорту України) цього ПС, і засвідчує запис відбитком особистої номерної печатки.

2.3.4. З урахуванням мети тимчасового ввезення (вивезення) ПС та інших обставин строк, зазначений у Зобов'язанні, може бути продовжений митним органом, якому було надане це Зобов'язання, чи митним органом, у зоні діяльності якого перебуває це ПС, на підставі обґрунтованої заяви командира ПС або перевізника (експлуатанта) про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) ПС. При цьому строк тимчасового вивезення ПС продовжується митним органом, якому було надане Зобов'язання, без пред'явлення митному органу цього ПС.

Якщо внаслідок дії надзвичайних обставин або невідворотних подій ПС, яким здійснювалося міжнародне перевезення, неможливо пред'явити митному органу, то разом із заявою командир ПС або перевізник (експлуатант) повинен подати митному органу, якому було надано Зобов'язання, документи, що засвідчують причини неможливості пред'явлення ПС, видані відповідними державними органами та легалізовані консульською установою України в країні, де сталася подія під час перебування (польоту) ПС.

2.3.5. Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) ПС здійснюється шляхом накладення начальником митного органу чи вповноваженою ним особою відповідної резолюції на заяві, а також унесення інформації до ПІК. На примірнику Зобов'язання, що перебуває на контролі в митному органі, учиняється відповідний запис ("Продовжено до ___.___.20__ р."; код митного органу, яким було продовжено строк зворотного ввезення (вивезення) ПС, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 /зі змінами/).

2.3.6. У разі виявлення фактів порушення Зобов'язання протокол про порушення митних правил складається митним органом, посадова особа якого виявила це порушення.

2.3.7. Якщо Зобов'язання не надавалося, але по закінченні одного року з дати тимчасового ввезення (вивезення) ПС інформація про його зворотне вивезення (ввезення) відсутня в ПІК, то митний орган негайно вживає заходів для з'ясування причин і обставин відсутності інформації про зворотне вивезення (увезення) цього ПС, установлення його місцезнаходження, а також вивчає питання щодо наявності факту порушень митних правил.

(главу 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, що переміщуються ПС

3.1. Митний контроль товарів, що ввозяться на митну територію України

3.1.1. Вивантаження товарів з борту ПС на транспортні засоби для подальшої доставки на склад здійснюється після закінчення прикордонного контролю вповноваженими представниками міжнародного аеропорту, перевізника або власника товарів на підставі каргоманіфесту, авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документів з дозволу митного органу та під його контролем.

(абзац перший підпункту 3.1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

На зазначених документах посадова особа митного органу має право робити написи із застереженнями, які регулюють процес вивантаження та є обов'язковими для виконання всіма особами, що беруть участь у процесі вивантаження.

3.1.2. У разі виявлення під час вивантаження з борту ПС місць із пошкодженою упаковкою посадова особа митного органу робить запис у відповідній авіаційній вантажній накладній "Пошкоджено упаковку", зазначає кількість таких місць та завіряє запис особистим підписом і відбитком штампа "Під митним контролем".

Товари, що надійшли без документів, направляються в зону митного контролю у спеціально визначене для цього місце на складі та зберігаються окремо від інших товарів.

Відомості про вивантаження з борту ПС товарів, зокрема таких, що надійшли без документів, про кількість місць із пошкодженою упаковкою та про перевезення їх на відповідний склад уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника заносить до каргоманіфесту.

Ці відомості засвідчуються підписами вповноважених представників міжнародного аеропорту, перевізника, а також посадової особи митного органу.

Документи, що надійшли без товарів, повертаються вповноваженому представникові авіаперевізника.

3.1.3. У разі вивантаження з ПС товарів, пошти без розміщення на складі посадова особа митного органу робить відповідні відмітки в каргоманіфесті.

3.1.4. Товари, що надійшли в спеціалізованих авіаційних контейнерах з пристроями для пломбування й накладеним митним забезпеченням, переміщуються на склад із занесенням до каргоманіфесту даних про кількість і номери накладеного митного забезпечення.

3.1.5. Посадова особа митного органу, яка дала дозвіл на вивантаження товарів з борту ПС і перевезення їх на склад, завіряє каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні та товаросупровідні документи відбитком штампа "Під митним контролем".

У каргоманіфесті, або авіаційних вантажних накладних, або товаросупровідних документах уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника робить запис:

     "Прийнято до перевезення _____________________________ місць і товаросупровідні документи".
                                                                                           (кількість) 

Запис засвідчується особистим підписом цього представника із зазначенням посади, дати, ініціалів, прізвища.

(підпункт 3.1.5 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.1.6. Операції з переміщення товарів з борту ПС на склад контролюються посадовими особами митного органу документально або безпосередньо.

Документальний контроль здійснюється шляхом перевірки документів і відомостей, необхідних для такого контролю, або з використанням інших форм контролю, передбачених Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

(підпункт 3.1.6 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.1.7. Безпосередній контроль здійснюється шляхом супроводження посадовою особою митного органу проведення операції з переміщення товарів транспортними засобами з борту ПС на склад, а також прийняття, вивантаження товарів і поміщення їх на склад.

(підпункт 3.1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.1.8. Переміщення товарів на склад здійснюється транспортними засобами міжнародного аеропорту або перевізника спеціально встановленими адміністрацією цього аеропорту транспортними коридорами (маршрутами), погодженими з митним органом.

3.1.9. Підставою для вивантаження товарів з транспортного засобу міжнародного аеропорту або перевізника для поміщення на склад є наявність на каргоманіфесті відбитка штампа "Під митним контролем", проставленого посадовою особою митного органу, яка контролює поміщення товарів на склад.

(підпункт 3.1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.1.10. Розпакування й перепакування місць із пошкодженою упаковкою при перевезенні товарів на ПС проводяться на складі під контролем посадової особи митного органу.

При цьому вповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника, або власника товару складає акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування у присутності посадової особи митного органу за формою, установленою наказом Державної митної служби України від 18.11.2002 N 630 "Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2002 за N 932/7220.

3.1.11. Дозволяється вивозити товари за межі складу, якщо ці товари:

оформлено відповідно до заявленого митного режиму;

направляються під митним контролем у митницю призначення;

вивозяться за межі митної території України за наявності заборони на їх увезення або в разі відмови інших органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, пропустити ці товари на митну територію України;

(абзац четвертий підпункту 3.1.11 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

а також в інших випадках, передбачених законодавством України, з письмового дозволу керівника митного органу.

Не допускається перебування в зоні митного контролю товарів, що повністю оформлені в митному відношенні й видані вповноваженим представником міжнародного аеропорту або перевізника одержувачеві цих товарів.

3.1.12. Митний орган:

веде облік товарів, що переміщуються з борту ПС на склад та вивозяться зі складу, і контролює їх переміщення до розміщення в митний режим, заявлений митному органу;

здійснює реєстрацію й зберігання документів, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України, у порядку, установленому Держмитслужбою України.

3.2. Митний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України

3.2.1. Товари поміщуються на склад міжнародного аеропорту, з якого здійснюватиметься їх вивезення за межі митної території України, з дозволу митного органу, під його контролем і з обов'язковим наданням авіаційної вантажної накладної та товаросупровідних документів.

(підпункт 3.2.1 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.2.2. Підставою для вивезення товарів зі складу для їх навантаження на борт ПС є каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні документи та документи, що свідчать про завершення митного оформлення.

Абзац другий підпункту 3.2.2 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.2.3. Посадова особа митного органу перевіряє відповідність даних, зазначених у каргоманіфесті, даним, зазначеним в авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах, проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на каргоманіфесті, що є дозволом на вивезення товарів зі складу й навантаження на борт ПС.

3.2.4. Після навантаження товарів на транспортний засіб представника аеропорту або перевізника у каргоманіфесті або авіаційних вантажних накладних чи товаросупровідних документах уповноважений представник міжнародного аеропорту або перевізника
робить запис "Прийнято до перевезення ______ місць і
                                                                                             (кількість)
товаросупровідні документи. ____________________".
                                                        (посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)

(абзац перший підпункту 3.2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Цей запис засвідчується підписом цього представника.

(абзац другий підпункту 3.2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Один примірник каргоманіфесту передається посадовій особі митного органу, якою надано дозвіл на вивезення товарів зі складу.

3.2.5. Переміщення товарів зі складу в спеціальних авіаційних контейнерах з накладеним митним забезпеченням для навантаження на борт ПС здійснюється із занесенням до каргоманіфесту даних про кількість і номери накладеного митного забезпечення.

3.2.6. Операції з переміщення товарів зі складу й навантаження на борт ПС контролюються посадовими особами митного органу документально або безпосередньо в порядку, зазначеному в підпунктах 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 цієї Інструкції.

3.2.7. Посадова особа митного органу, яка здійснює митне оформлення вибуття ПС, проводить перевірку відповідності даних, зазначених у каргоманіфесті, авіаційних вантажних накладних і товаросупровідних документах, наявному товарові й за відсутності зауважень проставляє відбиток особистої номерної печатки на каргоманіфесті.

Відбиток особистої номерної печатки на каргоманіфесті є дозволом на навантаження товарів на борт ПС.

Примірник каргоманіфесту реєструється та зберігається в справі митного органу в установленому Держмитслужбою України порядку. Інші документи повертаються вповноваженому представникові аеропорту або авіаперевізника.

3.2.8. Підпункт 3.2.8 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842,
 у зв'язку з цим підпункти 3.2.9 - 3.2.10
 уважати відповідно підпунктами 3.2.8 - 3.2.9)

3.2.8. Підтвердження факту пропуску товарів через митний кордон України здійснюється в порядку, визначеному Держмитслужбою України.

3.2.9. Документи, що є підставою для пропуску товарів через митний кордон України, реєструються в митному органі та зберігаються ним у порядку, установленому Держмитслужбою України.

3.3. Митний контроль і митне оформлення предметів, що перевозяться пасажирами на борту ПС

3.3.1. Предмети, що перевозяться як багаж пасажирами ПС (далі - предмети), підлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку.

Митний контроль і митне оформлення предметів здійснюються посадовими особами митного органу в зоні митного контролю.

3.3.2. Вивантаження предметів, доставка їх у зону митного контролю по прибутті ПС здійснюються вповноваженим представником міжнародного аеропорту або перевізника під контролем митного органу.

(підпункт 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.3.3. Предмети, що прямують транзитом через територію України, переміщуються на борт ПС, яке здійснюватиме їх подальше перевезення, уповноваженим представником міжнародного аеропорту або перевізника під контролем митного органу.

У разі відсутності такого ПС предмети доставляються в зону митного контролю, де перебувають під контролем митного органу до прибуття ПС, яке здійснюватиме їх подальше перевезення.

Абзац третій підпункту 3.3.3 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Абзац четвертий підпункту 3.3.3 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Абзац п'ятий підпункту 3.3.3 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.3.4. Предмети переміщуються з дозволу митного органу на борт ПС, що вибуває, після закінчення їх митного контролю.

(абзац перший підпункту 3.3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Посадка пасажирів на борт ПС проводиться з дозволу митного органу й органу охорони державного кордону за погодженням з командиром ПС або вповноваженим представником авіаперевізника.

3.3.5. Підпункт 3.3.5 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.3.6. Підпункт 3.3.6 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

4. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення ПС, що здійснює технічну посадку, транзитний рейс, і товарів, що переміщуються ним

4.1. Якщо під час виконання міжнародного рейсу ПС здійснює внутрішні перевезення територією України, то митний контроль товарів і ПС здійснюється митним органом у першому міжнародному аеропорту при прибутті ПС на митну територію України та в останньому міжнародному аеропорту при вибутті ПС за межі України.

Митний орган, який здійснює митний контроль таких товарів і ПС, інформує про це митні органи, розташовані в місцях наступних посадок ПС на митній території України.

4.2. Митний орган в аеропорту, де ПС здійснило технічну посадку, обов'язково інформує митний орган у міжнародному аеропорту України - місці наступної посадки цього ПС про направлення в цей аеропорт ПС і товарів, що переміщуються ним.

Інформування здійснюється в будь-якій доступній формі з обов'язковим зазначенням прізвища посадової особи митного органу, що надіслала повідомлення, і підтвердженням отримання цієї інформації із зазначенням прізвища посадової особи митного органу, яка отримала таку інформацію.

4.3. Вивантаження товарів з борту ПС та розвантаження на склад і у зворотному напрямку під час транзитних перевезень здійснюються згідно з пунктами 3.1 і 3.2 цієї Інструкції.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

4.4. У разі тривалої стоянки ПС, що виконує транзитний рейс і здійснило передбачену розкладом руху чи технічну посадку, та неможливості забезпечити постійний нагляд митного органу за ПС на останнє накладається митне забезпечення.

Таке ПС невідкладно передається авіаперевізником за погодженням з митним органом і органом охорони державного кордону під охорону вповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони.

При цьому складається в трьох примірниках акт в довільній формі про прийняття-передання ПС з товарами на зберігання під митним контролем. Один примірник цього акта надається перевізнику, другий - уповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони, третій - митному органу.

(абзац третій пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Такий акт після вибуття ПС підлягає зберіганню разом з примірником генеральної декларації, підписаної командиром ПС, у встановленому митним органом порядку.

4.5. Митний огляд та переогляд ПС здійснюються згідно з пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 цієї Інструкції.

4.6. Якщо в митного органу відсутні підстави вважати, що на борту ПС, яке здійснює технічну посадку, перебувають товари, увезення в Україну та транзит яких через територію України заборонено, то митний контроль здійснюється документально.

5. Главу 5 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842,
у зв'язку з цим главу 6 уважати главою 5)

5. Прикінцеві положення

5.1. Митний контроль та митне оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України з використанням ПС, здійснюються з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України" і наказу Державної митної служби України від 01.12.2003 N 812 "Про затвердження Порядку митного контролю й митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, що перетинають державний кордон України з метою використання їх при проведенні заходів оперативно-тактичного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за N 1166/8487.

5.2. У разі виявлення порушень митних правил або інших порушень законодавства України на будь-якому етапі здійснення митного контролю й митного оформлення ПС і товарів, предметів, пошти, що перевозяться ним, посадова особа митного органу зобов'язана вжити заходів, передбачених законодавством, з метою запобігання протиправним діям і притягнення до відповідальності винних осіб або в передбачених випадках доповісти про порушення начальникові митного органу для інформування про це інших компетентних органів.

 

Заступник начальника Управління
технологій митного контролю
 

 
І. Г. Ляденко
 

 

Зобов'язання
командира судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) повітряного судна*

       Я, ________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство командира повітряного судна,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          номер посвідчення члена екіпажу, ким видано)

зобов'язуюсь у строк до "___" ____________ 20__ р. 

  

вивезти за межі митної
території України** 


ввезти на митну
територію України** 


повітряне судно _______________________________________________________________________.
                                                                                         (тип, бортовий номер)
Експлуатант __________________________________________________________________________.

      Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 340, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений. 

"___" ____________ 20__ р. 

________________________________________
(підпис особи, яка надає зобов'язання) 

Реєстраційний номер зобов'язання ________
 

  

 
Місце для відбитка
штампа "Під митним
контролем"
  


 
Місце для відмітки про
зняття зобов'язання з
контролю
  


____________

* При тимчасовому вивезенні повітряного судна за межі митної території України заповнюється в двох примірниках.

** Непотрібне перекреслити.

(Інструкцію доповнено додатком згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

____________

Опрос