Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 06.04.2004 № 160
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 6 квітня 2004 року N 160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 р. за N 518/9117

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674, що додаються.

2. Генеральному економічному департаменту (І. А. Шумило) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. П. Яценюка та Генеральний економічний департамент (І. А. Шумило).

5. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. У поясненні щодо заповнення форми N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" абзац сорок четвертий після слова та цифр "(колонки 4, 5)" доповнити словами та цифрами "код валюти (колонка 13)", слово та цифри "колонки 6 - 25" замінити словом та цифрами "колонки 6 - 12, 14 - 25".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. Таблицю балансових рахунків частини 1 пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381-А, N 381-Д "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України" після рахунку 3306 доповнити рахунками та словами "3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316".

2.2. У колонці 1 "Код валюти" таблиці форми N 553 "Звіт про рух коштів на розподільчих рахунках суб'єктів господарської діяльності" цифровий код валюти російський рубль "810" замінити цифровим кодом "643".

2.3. Абзац третій пояснення щодо заповнення форми N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку" після рахунку 3308 доповнити рахунком 3318.

2.4. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

рядки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 викласти в такій редакції:

"3.1 боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку;

3.2 боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж;

3.3 боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення;

3.4 боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

після рядка 3.4 доповнити рядком 3.5 такого змісту:

"3.5 боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення;

рядки 6.1, 6.2 викласти в такій редакції:

"6.1 боргові цінні папери в торговому портфелі банку;

6.2 боргові цінні папери в портфелі банку на продаж";

після рядка 6.2 доповнити рядком 6.3 такого змісту:

"6.3 боргові цінні папери в портфелі банку до погашення";

колонку "назва показника" рядка 13 після слова "банком" доповнити словами "у тому числі";

таблицю форми після рядка 13 доповнити рядками 13.1, 13.2 такого змісту:

"13.1 короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком;

13.2 довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком";

у поясненні щодо заповнення форми:

у таблиці:

рядки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 викласти в такій редакції:

"

3.1 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку  

  

(1400 + 1401 + 1402) + (1405А - 1405П) - 1406 + 1407 

За аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то приймається до запитання) 

3.2 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж  

  

(1410 + 1411 + 1412) + (1415А - 1415П) - 1416 + 1417 

За аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то приймається до запитання) 

3.3 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення  

  

(1420 + 1421 + 1422) - 1426 + 1427 

За аналітичним обліком 

3.4 

боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж  

  

(1430 - 1436) + 1437 + (1435А - 1435П) 

За аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то приймається до запитання) 

"

після рядка 3.4 доповнити рядком 3.5 такого змісту:

"

3.5 

боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення 

  

(1440 - 1446) + 1447 

За аналітичним обліком 

"

рядки 6.1, 6.2 викласти в такій редакції:

"

6.1 

боргові цінні папери в торговому портфелі банку  

  

(3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014) + (3015А - 3015П) - 3016 + 3017 

За аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то приймається до запитання) 

6.2 

боргові цінні папери в портфелі банку на продаж  

31 

(3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114) + (3115А - 3115П) - 3116 + 3117 

За аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то приймається до запитання) 

"

після рядка 6.2 доповнити рядком 6.3 такого змісту:

"

6.3 

боргові цінні папери в портфелі банку до погашення 

32 

(3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214) - 3216 + 3217 

За аналітичним обліком 

"

рядок 13 викласти в такій редакції:

"

13 

Цінні папери власного боргу, емітовані банком, у тому числі:  

33 

 

 

"

після рядка 13 доповнити рядками 13.1, 13.2 такого змісту:

"

13.1 

короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком  

  

(3300 + 3301 + 3305) - 3306 + 3307 

За аналітичним обліком  

13.2 

довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком 

  

(3310 + 3311 + 3315) - 3316 + 3317 

За аналітичним обліком  

"

3. Форму N 691 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

 

Звіт про формування резерву під активи у вигляді цінних паперів

за станом на __________ 200_ року 

____________________
(назва банку) 

  

_________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Назва показника 

Балансова вартість на початок місяця 

Придбано за місяць (+) 

Погашено за місяць (-) 

Продано за місяць (-) 

Списано за рахунок резерву (-) 

Переведено до іншого портфеля (-) 

Отримано в результаті переведення з іншого портфеля (+) 

Інші зміни балансової вартості 

Балансова вартість з урахуванням переоцінки 

Справедлива вартість на кінець місяця 

Сума очікуваного відшкодування на кінець місяця 

Розрахункова сума зменшення корисності 

Сума фактично визнаного зменшення корисності 

Відхилення (+/-) 

зміна курсу (+/-) 

амортизація премії або дисконту (+/-) 

нараховані проценти, дивіденди (+) 

усього 

у т. ч. цінних паперів, справедлива вартість яких менше балансової 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1. Торговий портфель - усього 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

1.1. У тому числі вкладення у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

  

  

  

  

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

2. Портфель на продаж - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

2.1.1. У тому числі вкладення у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

  

  

  

  

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

х 

2.2. Пайові цінні папери 

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

2.2.1. У тому числі вкладення у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

  

  

х 

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

х 

  

  

  

х 

2.3. Боргові цінні папери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

3. Портфель до погашення - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

4. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

х 

  

  

х 

х 

5. Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

______
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер

______
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 691
Звіт про формування резерву під активи у вигляді цінних паперів

Форму розроблено відповідно до Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.12.2003 N 561 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 5/8604 (далі - Положення).

Банки здійснюють перегляд на зменшення корисності всіх цінних паперів, крім цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю, та інвестицій у дочірні компанії. Корисність цінних паперів зменшується, якщо їх балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування. Зменшення корисності відображається шляхом формування резервів.

Банки відображають суму фактично визнаного зменшення корисності (суму фактично сформованих резервів) за балансовими рахунками відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами).

Банки заповнюють форму окремо за кожним портфелем цінних паперів.

Опис параметрів заповнення форми

Рядок 1 (Торговий портфель - усього) - зазначаються цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю за такими рахунками: 1400, 1401, 1402, 3002, 3003, 3005, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - та за якими резерв не формується;

рядок 1.1 - зазначаються вкладення у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковуються за справедливою вартістю за такими рахунками: 3003, 3005 (за аналітичним обліком).

Рядок 2 (Портфель на продаж - усього) - зазначаються цінні папери, що обліковуються за такими рахунками:

Рядок 2 = рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 2.3;

рядок 2.1 - зазначаються лише ті цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю за такими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1430, 3102, 3103, 3105, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 (за аналітичним обліком);

рядок 2.1.1 - зазначаються вкладення у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковуються за справедливою вартістю за такими рахунками: 3103, 3105 (за аналітичним обліком);

рядок 2.2 - зазначаються пайові цінні папери, що обліковуються за собівартістю за такими рахунками: 3102, 3103, 3105 (за аналітичним обліком);

рядок 2.2.1 - зазначаються вкладення у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковуються за справедливою вартістю за такими рахунками: 3103, 3105 (за аналітичним обліком);

рядок 2.3 - зазначаються боргові цінні папери, що обліковуються за амортизованою собівартістю за такими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 (за аналітичним обліком).

Рядок 3 (Портфель до погашення - усього) - зазначаються боргові цінні папери, що обліковуються за такими рахунками: 1420, 1421, 1422, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 - та за якими формується резерв.

Рядок 4 (Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - усього) - зазначаються пайові цінні папери, що обліковуються за такими рахунками: 4102, 4103, 4109, 4202, 4203, 4209.

Колонка 2 - зазначається балансова вартість цінних паперів відповідного портфеля на початок (перше число) звітного місяця. Дані цієї колонки мають збігатися з даними колонки 12 звіту за попередній звітний місяць.

Колонка 3 - зазначається вартість придбаних за місяць цінних паперів.

Колонка 4 - зазначається вартість погашених за місяць цінних паперів.

Колонка 5 - зазначається вартість проданих за місяць цінних паперів.

Колонка 6 - зазначається вартість цінних паперів, списаних за рахунок сформованого резерву.

Колонка 7 - зазначається вартість цінних паперів, що переводиться з одного портфеля до іншого. Сума в цій колонці відображається у відповідному рядку залежно від того, з якого портфеля переводяться цінні папери.

Колонка 8 - зазначається вартість групи цінних паперів у відповідному рядку залежно від того, до якого портфеля переводяться цінні папери.

Колонка 9 - зазначаються зміни у балансовій вартості цінних паперів у зв'язку зі зміною валютного курсу тих цінних паперів, номінал яких виражено в іноземній валюті (різниця між балансовою вартістю та вартістю після зміни курсу).

Колонка 10 - зазначається результат амортизації цінних паперів (премія або дисконт).

Колонка 11 - зазначається сума нарахованих процентів, дивідендів.

Колонка 12 - зазначається балансова вартість цінних паперів на кінець звітного місяця (за станом на перше число місяця, наступного за звітним).

Дані колонки 12 = дані колонки 2 + дані колонки 3 - дані колонки 4 - дані колонки 5 - дані колонки 6 - дані колонки 7 + дані колонки 8 + дані колонки 9 + дані колонки 10 + дані колонки 11.

Колонка 13 - зазначається балансова вартість з урахуванням інших змін тих цінних паперів, справедлива вартість яких менше ніж балансова.

Колонка 14 - зазначається справедлива вартість цінних паперів.

Колонка 15 - зазначається сума очікуваного відшкодування цінних паперів, що не мають активного ринку, і яка розраховується на основі методики визначення суми очікуваного відшкодування за вкладеннями в цінні папери, що віднесені до портфеля на продаж (глава 5 Положення) та Методики визначення суми очікуваного відшкодування для цінних паперів, що утримуються до погашення (глава 6 Положення), з урахуванням методики визначення класу емітента (глава 7 Положення).

Колонка 16 - зазначається розрахункова сума зменшення корисності цінних паперів (розрахункова сума резерву), яка дорівнює сумі перевищення балансової вартості цінних паперів над сумою очікуваного відшкодування.

У зв'язку з тим, що відповідно до пункту 3.7 Положення інвестиції в дочірні компанії не підлягають перегляду на зменшення корисності, а інвестиції в асоційовані компанії підлягають перегляду на зменшення корисності один раз на рік, колонки 15 та 16 за рядком 4 заповнюються банками у частині вкладень в асоційовані компанії раз на рік.

Колонка 17 - зазначається сума фактичного визнання зменшення корисності цінних паперів (сума сформованого резерву) у портфелях банку:

рядок 2 (портфель на продаж) - 1490, 3190;

рядок 2.2.1 (у частині вкладень у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів) - 3190;

рядок 3 (портфель до погашення) - 1491, 3290.

Колонка 18 - зазначається сума відхилення розрахункової суми зменшення корисності цінних паперів від фактично визнаної (різниця сум колонки 17 і колонки 16).

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) сума фактично невизнаного зменшення корисності (тобто сума недосформованого резерву), що зазначається зі знаком мінус у колонці 18 (рядок 5), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично визнаного зменшення корисності (суми сформованого резерву) над його розрахунковою сумою до розрахунку приймається нуль.

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) на суму фактично визнаного зменшення корисності (тобто суму фактично сформованого резерву) за вкладеннями у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковуються у портфелі на продаж за собівартістю (зазначається у колонці 17 рядок 2.2.1) коригується (збільшується) загальна сума регулятивного капіталу банку".

 

Директор Генерального
економічного департаменту
 

 
І. А. Шумило
 

Директор Економічного
департаменту
 

 
В. М. Галь
 

Опрос