Идет загрузка документа (1132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления отчетных данных страховщиков

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 03.02.2004 № 39
редакция действует с 17.07.2020

Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 3 лютого 2004 року N 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 р. за N 517/9116

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 15 вересня 2005 року N 4619
,
 від 30 червня 2011 року N 413
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг,
від 16 жовтня 2012 року N 1759
,
 від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 24 січня 2013 року N 287
,
 від 11 липня 2013 року N 2262
,
від 17 жовтня 2013 року N 3723
,
від 31 грудня 2013 року N 4824
,
 від 4 лютого 2016 року N 295
,
 від 24 листопада 2016 року N 2924
,
від 7 вересня 2017 року N 3701
,
від 12 грудня 2017 року N 4462
,
від 22 березня 2018 року N 407
,
від 4 вересня 2018 року N 1521
,
від 19 травня 2020 року N 925

Додатково див.
 наказ Міністерства фінансів України
 від 28 березня 2002 року N 210

З метою впорядкування механізму подання та складання страховиками звітних даних щодо їх діяльності та відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про страхування" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок складання звітних даних страховиків (додається).

2. Встановити, що форми звітних даних страховиків складаються та подаються згідно з цим розпорядженням, починаючи зі звіту за другий квартал 2004 року з перерахунком за перший квартал.

3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) та департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Ігнащенко В. А.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за страховою діяльністю Парнюка В. О.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Порядок складання звітних даних страховиків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 33, 34 Закону України "Про страхування", статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

2. Цей Порядок визначає процедуру складання, терміни подання до Нацкомфінпослуг, звітних даних щодо здійснення страхової діяльності та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану страховика, зокрема щодо достатності страхових зобов'язань.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

актуарій - особа, яка отримала свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, видане у порядку, встановленому Кваліфікаційними вимогами до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року N 3519, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за N 265/10545;

достовірні звітні дані страховика - звітність страховика, яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

звітна дата - дата, на яку складаються звітні дані;

звітні дані страховика - звітність страховика (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними цим Порядком;

звітність страховика - фінансова звітність, консолідована фінансова звітність (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) та звітні дані страховика;

коригуючий звіт - звітність страховика з позначкою "коригуючий", яка є підставою для заміни інформації відповідної форми, що попередньо була подана до Нацкомфінпослуг;

актуарний звіт - встановлена Нацкомфінпослуг стандартизована форма розкриття інформації щодо достатності визнаних страхових зобов'язань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування та витрат, пов'язаних із виконанням таких договорів, що містить рекомендації про потребу доформування страхових резервів для забезпечення адекватності зобов'язань страховика, що складається актуарієм в установленому порядку за результатами проведених актуарних розрахунків.

II. Порядок складання форм звітності даних страховика

1. Фінансова звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та звітні дані страховика складаються і подаються до Нацкомфінпослуг в електронній формі у вигляді документів, передбачених цим Порядком, з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Обов'язковими реквізитами пакета звітності страховика є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера страховика, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Усі реквізити типу "грошовий" та "відсотки" заповнюються з розділовим знаком "кома".

Одиниці виміру:

грошових показників - тис. грн з одним десятковим знаком після коми;

кількісних показників - одиниці в абсолютних величинах.

Звітність страховика, що подається до Нацкомфінпослуг, повинна бути достовірною та повною.

2. За термінами складання звітність страховика поділяється на проміжну та річну.

Проміжна та річна звітність страховика подається до Нацкомфінпослуг у терміни, визначені пунктами 5, 11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419.

Якщо в останній день терміну подання звітності страховика, встановленого цим пунктом, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ страховика до спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика, останнім днем подання такої звітності вважається наступний робочий день після дня усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ страховика до спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксується дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.

3. Проміжна та річна звітність страховика складається щокварталу за I квартал (станом на 31 березня звітного року), перше півріччя (станом на 30 червня звітного року), 9 місяців (станом на 30 вересня звітного року) та за рік (станом на 31 грудня звітного року) наростаючим підсумком з початку звітного періоду в такому складі:

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ у редакції
 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19.05.2020 р. N 925)

1) загальні відомості про страховика (додаток 1);

2) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

3) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

4) пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4);

5) проміжна фінансова звітність у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

4. Пункт 4 розділу ІІ виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19.05.2020 р. N 925,
 у зв'язку з цим пункти 5 - 17 вважати відповідно пунктами 4 - 16)

4. Річна звітність складається страховиком станом на 31 грудня звітного року в такому складі:

1) загальні відомості про страховика (додаток 1);

2) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

3) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

4) пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4);

5) річна фінансова звітність.

5. Разом із річною звітністю до Нацкомфінпослуг страховики подають:

1) інформацію щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затвердженими розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року N 484, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2014 року за N 352/25129, у паперовій або електронній формі;

2) звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог статей 121, 122 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (подається страховиками, які створені у формі акціонерних товариств) у паперовій або електронній формі;

3) актуарний звіт (додаток 5) у паперовій формі.

Якщо документи, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 5 цього пункту, подаються страховиком до Нацкомфінпослуг разом із річною звітністю в електронній формі, такі документи мають бути долучені до пакету річної звітності страховика та подані з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

6. Фінансова установа, яка має намір набути статус страховика (перестраховика) та не отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на послуги у сфері страхування щодо проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством, починаючи з кварталу, в якому її було внесено до Державного реєстру фінансових установ, подає до Нацкомфінпослуг фінансову звітність у складі та у терміни, визначені цим Порядком.

7. У разі прийняття Нацкомфінпослуг у порядку, встановленому законом, рішення про анулювання страховику всіх ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством, такий страховик повинен подавати до Нацкомфінпослуг звітність страховика відповідно до цього Порядку до дати виключення такого страховика з Державного реєстру фінансових установ.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 7 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 19.05.2020 р. N 925,
 у зв'язку з цим пункти 7 - 16 вважати відповідно пунктами 8 - 17)

8. Якщо страховик складає та подає консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), страховик також подає таку звітність до Нацкомфінпослуг у терміни, визначені пунктом 11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419.

9. У разі самостійного виявлення страховиком помилок, що містяться в раніше поданій ним до Нацкомфінпослуг проміжній або річній звітності, він має право подати виправлену звітність у формі коригуючого звіту з долученням до нього пояснень із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких було допущено помилки, протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Виправлену звітність у формі коригуючого звіту страховик подає до Нацкомфінпослуг із дотриманням вимог пункту 1 цього розділу.

Виправлення помилок у формах звітності проводиться з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704.

10. Достовірність та повнота річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність), а також впевненість щодо річних звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності повинні бути підтверджені суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

11. Страховики оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) разом із аудиторським звітом та інформацію про інші показники своєї діяльності згідно з вимогами до розкриття інформації, встановленими законодавством.

(пункт 11 розділу ІІ у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 19.05.2020 р. N 925)

12. У термін до 01 червня року, наступного за звітним, страховики разом із супровідним листом подають до Нацкомфінпослуг у паперовій формі:

аудиторський звіт щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність);

звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.

13. Якщо останній день подання документів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення терміну подання документів є перший після нього робочий день.

14. Поданням звітності страховика є відправлення страховиком пакета звітності з накладеними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера страховика відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг з доданням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика.

Датою подання звітності страховика до Нацкомфінпослуг є остання з дат:

дата відправлення пакета звітності страховика, зафіксована у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика;

кваліфікована електронна позначка часу, додана до останнього кваліфікованого електронного підпису керівника або головного бухгалтера страховика.

Якщо пакет звітності підписаний кваліфікованим електронним підписом інших осіб, а не тих, інформація про яких міститься в Державному реєстрі фінансових установ як про керівника та/або головного бухгалтера фінансової установи, така звітність вважається поданою лише за наявності у складі пакета звітності у супутніх документах інформації (копій установчих та/або організаційно-розпорядчих документів страховика), що підтверджує право таких осіб засвідчувати своїми підписами документи страховика.

15. Датою подання документів, що подаються відповідно до цього Порядку та/або можуть бути подані у паперовій формі, є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника. У разі надання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг датою подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції. Такі документи зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного бухгалтера.

Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного бухгалтера.

16. Звітність страховика вважається не поданою до Нацкомфінпослуг, якщо:

звітність подано не в повному обсязі (відсутні обов'язкові форми та додатки, зазначені в цьому Порядку, звітність не заповнено);

під час подання пакета звітності страховика не було дотримано вимог, встановлених пунктом 14 розділу II цього Порядку.

17. Звітність страховика вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники звітності містять інформацію, яка суперечить даним бухгалтерського обліку страховика за відповідний період або інформації щодо господарських операцій страховика відповідно до первинних бухгалтерських та інших документів під час здійснення господарської діяльності;

показники фінансової звітності, складеної відповідно до законодавства, суперечать показникам звітних даних щодо здійснення страхової діяльності, що подаються страховиком до Нацкомфінпослуг, з урахуванням поданої страховиком коригуючої звітності;

звітність містить розбіжності в показниках, зокрема інформація, відображена у звітності на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками з урахуванням поданої страховиком коригуючої звітності.

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про страховика

1. Повне найменування (українською мовою)

 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

3. Місцезнаходження (із зазначенням поштового індексу)

 

4. Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ

 

5. Електронна пошта (за наявності)

 

6. Організаційно-правова форма

 

7. Банківські реквізити

 

8. Участь в об'єднанні фінансових установ (назва об'єднання)

 

9. Назва посади, прізвище та ініціали керівника

 

10. Прізвище та ініціали головного бухгалтера

 

11. Кількість штатних працівників

 

12. Кількість агентів - юридичних осіб

 

13. Кількість агентів - фізичних осіб

 

14. Кількість працівників

 

 

ЗВІТ
про доходи та витрати страховика

за ______________________________________ року ________________________________________
                                      (звітний період)                                                                                       (назва страховика)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Усього

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Страхові платежі (премії, внески), усього

010

 

 

 

 

 

від філій

011

 

 

 

 

 

від страхувальників - фізичних осіб

012

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

013

 

 

 

 

 

із них від перестрахувальників-нерезидентів

014

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам

020

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

021

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на початок звітного періоду

030

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на кінець звітного періоду

040

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду

050

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі), 010 - 020 + 030 - 040 - 050 + 060

070

 

 

 

 

 

II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя

Страхові платежі (премії, внески)

080

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам

090

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

091

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080 - 090 - 140 + 280

100

 

 

 

 

 

III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)

Дохід від надання послуг для інших страховиків

110

 

 

 

 

 

у тому числі суми агентських винагород

111

 

 

 

 

 

із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя

112

 

 

 

 

 

Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України "Про страхування"

120

 

 

 

 

 

IV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи

Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій

130

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються з резервів із страхування життя

140

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум

141

 

 

 

 

 

Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику

142

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками

150

 

 

 

 

 

із них перестраховиками-нерезидентами

151

 

 

 

 

 

Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками

160

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів

170

 

 

 

 

 

Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки

180

 

 

 

 

 

Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування

190

 

 

 

 

 

із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами

191

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

200

 

 

 

 

 

Фінансові доходи

210

 

 

 

 

 

у тому числі доходи від участі в капіталі

211

 

 

 

 

 

                      доходи за облігаціями

212

 

 

 

 

 

                      доходи від депозитів

213

 

 

 

 

 

                      дивіденди за акціями

214

 

 

 

 

 

Інші доходи

220

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи

230

 

 

 

 

 

V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми

Страхові виплати та страхові відшкодування

240

 

 

 

 

 

у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати / страхового відшкодування закінчився

241

 

 

 

 

 

Виплати викупних сум

250

 

 

 

 

 

VI. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати

Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій

260

 

 

 

 

 

Відрахування у резерв катастроф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

270

 

 

 

 

 

Відрахування у резерви із страхування життя

280

 

 

 

 

 

Відрахування до резерву належних виплат страхових сум

281

 

 

 

 

 

Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя

282

 

 

 

 

 

Відрахування у централізовані страхові резервні фонди

290

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

300

 

 

 

 

 

у тому числі на агентські винагороди

301

 

 

 

 

 

із яких страховикам-нерезидентам

302

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

310

 

 

 

 

 

у тому числі на винагороди брокерам

311

 

 

 

 

 

із яких брокерам-нерезидентам

312

 

 

 

 

 

на комісійні винагороди перестрахувальникам

313

 

 

 

 

 

із яких перестрахувальникам-нерезидентам

314

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

320

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

321

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

322

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

323

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу*

324

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

325

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах

330

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

331

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

332

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

333

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу

334

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

335

 

 

 

 

 

Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг

340

 

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати

350

 

 

 

 

 

Інші витрати на збут послуг

360

 

 

 

 

 

у тому числі витрати на рекламу та маркетинг

361

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

370

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

380

 

 

 

 

 

у тому числі втрати від участі в капіталі

381

 

 

 

 

 

проценти за користування кредитами

382

 

 

 

 

 

проценти за облігаціями випущеними

383

 

 

 

 

 

Інші витрати

390

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати

400

 

 

 

 

 

VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)

Результат основної діяльності

410

 

 

 

 

 

Результат фінансових операцій

420

 

 

 

 

 

у тому числі від участі в капіталі

421

 

 

 

 

 

Результат іншої звичайної діяльності

430

 

 

 

 

 

Результат надзвичайних подій

440

 

 

 

 

 

VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій

Податок на прибуток від звичайної діяльності

450

 

 

 

 

 

у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя

451

 

 

 

 

 

на валові доходи від діяльності із страхування життя

452

 

 

 

 

 

на операції з перестраховиками-нерезидентами

453

 

 

 

 

 

Податки на прибуток від надзвичайних подій

460

 

 

 

 

 

IX. Чистий:

Прибуток

470

 

 

 

 

 

Збиток

 

 

 

 

 

 

____________
* Установи асістансу - установи з організації надання медичної допомоги.

Керівник

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗВІТ
про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

за ______________________________________ року
(звітний період)

N
з/п

Місцезнаходження

Кількість філій за областями

Кількість дирекцій філій за областями

Кількість відділень філій за областями

Кількість представництв у областях

Страхові платежі (премії, внески)

Страхові виплати та страхові відшкодування

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вінницька область

 

 

 

 

 

 

2

Волинська область

 

 

 

 

 

 

3

Дніпропетровська область

 

 

 

 

 

 

4

Донецька область

 

 

 

 

 

 

5

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

6

Закарпатська область

 

 

 

 

 

 

7

Запорізька область

 

 

 

 

 

 

8

Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

9

Київська область

 

 

 

 

 

 

10

Кіровоградська область

 

 

 

 

 

 

11

м. Київ

 

 

 

 

 

 

12

Луганська область

 

 

 

 

 

 

13

Львівська область

 

 

 

 

 

 

14

Миколаївська область

 

 

 

 

 

 

15

Одеська область

 

 

 

 

 

 

16

Полтавська область

 

 

 

 

 

 

17

Рівненська область

 

 

 

 

 

 

18

Сумська область

 

 

 

 

 

 

19

Тернопільська область

 

 

 

 

 

 

20

Харківська область

 

 

 

 

 

 

21

Херсонська область

 

 

 

 

 

 

22

Хмельницька область

 

 

 

 

 

 

23

Черкаська область

 

 

 

 

 

 

24

Чернівецька область

 

 

 

 

 

 

25

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

26

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі Севастополь

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звітних даних страховика

_____________________________________________
(найменування страховика)
за _______________________________________ року
(звітний період)

Розділ 1

Пояснювальна записка до звітних даних страховика повинна містити такі обов'язкові складові:

1. Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема:

1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах, застосовані страховиком методи формування страхових резервів, зокрема порядок визначення часток надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та сум часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам, із відповідних видів страхування;

2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком під час проведення перевірки адекватності страхових зобов'язань страховика;

3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, а також щодо перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань);

4) пояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого отримання) протягом звітного періоду, зокрема поворотної фінансової допомоги, наявності діючих (неповернутих) позик кредитів, у тому числі поворотної фінансової допомоги. За відсутності таких кредитів та інших позик, зокрема поворотної фінансової допомоги, про це треба зазначити;

5) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, зокрема інформація про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, реквізити відповідних договорів, строк, на який видані позики/допомоги, стан погашення таких позик/допомог, наявність дійсних (неповернутих) позик та/або фінансових допомог. За відсутності таких позик, фінансових допомог про це треба зазначити;

6) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді, зокрема інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого обтяження, строк обтяження;

7) розкриття інформації про потенційні зобов'язання страховика.

Страховиком розкривається інформація про події, що не відображаються у звітності страховика за звітний період, але містять додаткову інформацію про фінансовий стан страховика, а саме:

виникнення зобов'язань, що пов'язані з розглядом судових справ, у яких учасником є страховик, та можуть вплинути на фінансовий стан страховика. За відсутності таких судових справ на розгляді в суді про це треба зазначити;

виникнення нових податкових зобов'язань (зміна податкових зобов'язань у зв'язку зі зміною законодавства, зміна облікової політики тощо). За відсутності потенційних податкових зобов'язань про це треба зазначити;

виникнення зобов'язань із капітальних вкладень (придбання основних засобів, нематеріальних активів тощо). За відсутності таких зобов'язань про це треба зазначити;

виникнення зобов'язань з оренди (договірні зобов'язання, пов'язані з орендою основних засобів та нематеріальних активів тощо). За відсутності таких зобов'язань про це треба зазначити;

виникнення безвідкличних позабалансових зобов'язань (гарантії, поруки за третіх осіб, інші безвідкличні позабалансові зобов'язання тощо). За відсутності таких зобов'язань про це треба зазначити;

8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели до зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату, зокрема вид (суть), мета здійснення операції, обсяги операції, реквізити та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів);

9) коригування звітності.

Страховиком розкривається інформація щодо коригувань у звітному періоді фінансової звітності та звітних даних. Якщо в зазначений період фінансова звітність та звітні дані не коригувалася, про це треба зазначити;

10) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов'язань за договорами страхування (перестрахування). Страховиком розкривається інформація про наявність у суді справ, які стосуються часткового виконання або невиконання таким страховиком зобов'язань за договорами страхування (перестрахування), із розкриттям сум претензій до страховика за такими судовими позовами, наявності сформованих страхових резервів за такими договорами, іншої інформації, яка може мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. За відсутності таких судових позовів про це треба зазначити;

11) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки.

Страховиком розкривається інформація про особу, яка здійснювала актуарні розрахунки, із зазначенням реєстраційного номера свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

2. Розкриття інформації щодо показників річної звітності, а саме:

1) забезпечення безперервності діяльності.

Страховиком розкриваються основні положення плану щодо забезпечення безперервної діяльності страховика і дії на випадок кризових ситуацій із розкриттям зовнішніх та/або внутрішніх чинників, які можуть призвести до суттєвих фінансових втрат. За відсутності такого плану треба про це зазначити;

2) корпоративне управління.

Страховиком розкривається внутрішня організаційна структура страховика, інформація про систему відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками щодо управління товариством;

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових установах, зокрема страховиках.

Страховиком розкривається інформація щодо загального розміру внесків страховика до статутних капіталів інших фінансових установ, зокрема страховиків, а також розкривається інформація щодо дотримання цими фінансовими установами нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності.

Також страховиком розкривається інформація про наявність у страховика дочірніх підприємств та їх перелік. За відсутності у страховика дочірніх підприємств треба про це зазначити.

Додатково розкривається інформація про країну реєстрації таких установ та підприємств із визначенням частки участі страховика в таких підприємствах, вид економічної діяльності таких підприємств.

Окремо страховиком зазначається інформація щодо виконання особами, які є засновниками (учасниками) страховика, зобов'язань щодо формування капіталу страховика та у разі, якщо такі особи є фінансовими установами, розкривається інформація щодо дотримання такою установою нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності з виокремленням інформації щодо окремої юридичної особи і групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що складає фінансову групу (за наявності такої фінансової групи).

Додатково розкривається інформація про країну реєстрації таких установ та підприємств і вид економічної діяльності таких підприємств;

4) належність страховика до фінансових груп.

Страховиком розкривається інформація щодо участі в банківських та/або небанківських фінансових групах із зазначенням структури власності такої групи.

Також страховиком розкривається інформація про припинення існування банківської та/або небанківської фінансової групи та/або зміну своєї структури власності, та/або вихід страховика з такої групи;

5) система управління ризиками.

Страховиком розкриваються загальна структура та основні завдання, функції та підзвітність підрозділу страховика (або відповідального працівника), що виконує функцію оцінювання ризиків, перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй діяльності (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, операційний ризик, ризик учасника фінансової групи); перелік ризиків, які потребують мінімізації і пом'якшення їх наслідків, та стратегія керівництва щодо зменшення вразливості страховика до таких ризиків;

6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів;

7) управління капіталом.

Страховик розкриває інформацію щодо політики та процесів управління капіталом, здатності власників у майбутньому надавати за потреби додаткову фінансову підтримку страховику. Також страховиком може зазначатися інформація щодо можливості додаткової капіталізації страховика завдяки новим (додатковим) інвесторам;

8) внутрішній аудит страховика.

Страховиком розкривається інформація про підрозділ (фахівця) з внутрішнього аудиту, його підпорядкування наглядовій (спостережній) раді страховика, а у разі, коли законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової (спостережної) ради, вищому органу управління страховика;

9) інша звітність.

Страховиком розкривається інформація щодо статусу страховика у фінансовій групі (материнське або дочірнє підприємство), інформація щодо складання консолідованої фінансової звітності цим страховиком, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, або складання консолідованої звітності щодо діяльності цього страховика як учасника фінансової групи.

Також страховиком може розкриватися інформація щодо складання звітності іншої, ніж передбачена цим Порядком, із використанням облікових політик, обов'язковість яких не визначена законодавчими актами України;

10) інформація щодо подій після дати балансу.

Страховиком розкривається інформація про події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження відповідним органом страховика фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика;

3. Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, зокрема розкриття інформації про величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та/або перестрахування.

Страховиком розкривається інформація щодо:

структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів за формою, встановленою таблицею 1:

Таблиця 1

        Інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності
               та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів
                   __________________________________________________ станом на ___.___.20__
                                                      (найменування страховика, код за ЄДРПОУ)

Показники

Усього, тис. грн

Наявність обтяжень, обмежень щодо володіння активами (застави, гарантії, зобов'язання, заборона на відчуження, цільове використання тощо), правочин, внаслідок якого відбулося обтяження, обмеження щодо володіння, строк обтяження, обмеження щодо володіння та/або інформація щодо неможливості суб'єкта аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначити балансову вартість даного активу

Активи, які враховано до нормативу платоспроможності, та достатності капіталу, тис. грн

Активи, які враховано до нормативу ризиковості операцій (представлення коштів сформованих страхових резервів), тис. грн

Активи, які враховано до нормативу якості активів, тис. грн

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

1) грошові кошти на поточних рахунках, у тому числі:

 

 

 

 

 

2) банківські вклади (депозити) та рахунки умовного зберігання (ескроу), у тому числі:

 

 

 

 

 

у таких банках (найменування та код за ЄДРПОУ банка):

 

 

 

 

 

3) банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах, у тому числі:

 

 

 

 

 

у таких банках (найменування та код за ЄДРПОУ банка):

 

 

 

 

 

4) нерухоме майно

 

 

 

 

 

у тому числі (у розрізі об'єктів нерухомого майна, із зазначенням місцезнаходження):

 

 

 

 

 

5) акції

 

 

 

 

 

у тому числі таких емітентів найменування та код за ЄДРПОУ емітента):

 

 

 

 

 

6) облігації підприємств (крім цільових облігацій)

 

 

 

 

 

у тому числі таких емітентів найменування та код за ЄДРПОУ емітента):

 

 

 

 

 

7) іпотечні сертифікати та іпотечні облігації

 

 

 

 

 

у тому числі таких емітентів найменування та код за ЄДРПОУ емітента):

 

 

 

 

 

8) облігації місцевих позик та облігації міжнародних фінансових організацій

 

 

 

 

 

у тому числі таких емітентів (найменування та код за ЄДРПОУ емітента):

 

 

 

 

 

9) цінні папери, що емітуються державою

 

 

 

 

 

10) права вимоги до перестраховиків:

 

 

 

 

 

у тому числі до таких перестраховиків - резидентів (найменування, код за ЄДРПОУ та рейтинг фінансової надійності перестраховика-резидента):
-

 

 

 

 

 

у тому числі до таких перестраховиків - нерезидентний (найменування, код за ЄДРПОУ та рейтинг фінансової надійності перестраховика-нерезидента):

 

 

 

 

 

11) інвестиції в економіку України за напрямами інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1211

 

 

 

 

 

12) кредити страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми - для страхових резервів із страхування життя

 

 

 

 

 

13) довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва

Х

 

Х

 

Х

14) готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, розрахунок яких установлений Національним банком України

 

 

 

 

 

15) залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, що сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України всього,
із них:

 

 

 

 

 

залишки коштів, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України, в обсязі не більше ніж розміри коштів, що використовуються виключно для виконання таким страховиком зобов'язань за укладеними договорами обов'язкового страхування (перестрахування) цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, збільшені на дебіторську заборгованість, що виникла внаслідок розрахунків з прямого врегулювання збитків (вимог) за такими договорами та угодами з прямого врегулювання збитків (вимог), зменшені на суму кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок таких розрахунків зі страховиками

 

 

 

 

 

16) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування за окремими видами страхування*

 

 

 

 

 

17) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та за договорами, визначеними в пункті 5 розділу II Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за N 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 вересня 2018 року N 1638)

 

 

 

 

 

18) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування з видів страхування, не зазначених у рядках 16 та 17 цієї таблиці

 

 

 

 

 

19) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування життя

 

 

 

 

 

20) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування з нерезидентами, із зазначенням країни походження такого перестраховика та рейтингу, присвоєного такими рейтинговими агентствами: A.M.Best (США); Moody's Investors Service (США); Standard & Poor's (США); Fitch Ratings (Великобританія)

 

 

 

 

 

21) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування, не зазначеними у рядках 17, 20 цієї таблиці

 

 

 

 

 

22) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній виключно з метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних закладах відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків

 

 

 

 

 

23) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення страхового відшкодування за іншого страховика за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

 

 

 

 

24) дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами (депозитами), цінними паперами, емітентом яких є держава

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Рядок заповнюється за окремими видами страхування, перелік яких визначено у Положенні про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженому
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року N 850, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за N 782/32234.

структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу за формою, встановленою таблицею 2:

Таблиця 2

    Інформація щодо структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності
           капіталу __________________________________________________ станом на __.__.20___
                                                          (найменування страховика, код за ЄДРПОУ)

Види страхування

Резерв незароблених премій, тис. грн

Непрострочена дебіторська заборгованість за:

укладеними договорами страхування, тис. грн

укладеними договорами перестрахування, із зазначенням перестраховика/перестрахувальника, країни походження такого перестраховика/перестрахувальника та її рейтингу

тис. грн

найменування перестраховика

код за ЄДРПОУ (для перестраховика-
резидента) / код країни та її рейтинг (для перестраховика-
нерезидента)

1

2

3

4

5

6

1. Окремі види страхування всього, із них:

 

 

 

 

 

1) обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації

 

 

 

 

 

2) обов'язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

 

 

 

 

 

3) обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України

 

 

 

 

 

4) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності

 

 

 

 

 

5) обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

 

 

 

 

 

6) обов'язкове страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

 

 

 

 

 

7) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

 

 

 

 

8) страхування повітряного транспорту

 

 

 

 

 

9) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

 

 

 

 

інших видів водного транспорту)

 

 

 

 

 

11) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

 

 

 

 

12) страхування сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

13) страхування наземного транспорту (крім залізничного)

 

 

 

 

 

14) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

 

 

 

 

 

2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

 

 

 

Х

Х

3. Страхування життя

 

 

 

 

 

4. Інші види страхування, не зазначені у рядках 1 - 3 цієї таблиці

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Х

Х

Керівник

___________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів за формою, встановленою таблицею 3:

Таблиця 3

   Інформація щодо структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності
                              капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів
                       ________________________________________________ станом на ___.___.20__
                                                  (найменування страховика, код за ЄДРПОУ)

Види страхування

Усього, (графа 3 + 4 + 8), тис. грн

Права вимоги до перестраховиків, із них:

до перестраховиків у резерві заявлених, але не виплачених збитків, та резерві належних виплат страхових сум, тис. грн

до перестраховиків-резидентів (за виключенням прав вимог у резерві заявлених, але не виплачених збитків, та резерві належних виплат страхових сум)

до перестраховиків-нерезидентів (за виключенням прав вимог у резерві заявлених, але не виплачених збитків, та резерві належних виплат страхових сум)

сума, тис. грн

найменування перестраховика

код за ЄДРПОУ

рейтинг фінансової надійності перестраховика-
резидента (із зазначенням рейтингового агентства)

сума, тис. грн

найменування перестраховика

код країни та її рейтинг (для перестраховика-
нерезидента із зазначенням рейтингового агентства)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Окремі види страхування усього,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) обов'язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) обов'язкове страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) страхування повітряного транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за внутрішніми договорами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за міжнародними договорами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) страхування сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) страхування наземного транспорту (крім залізничного)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Страхування життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші види страхування, не зазначені у рядках 1 - 3 цієї таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Керівник

___________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого майна протягом звітного періоду, що обліковується на балансі за формою, встановленою таблицею 4:

Таблиця 4

            Розкриття інформації щодо набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого майна
                                            протягом звітного періоду, що обліковується на балансі
                            ___________________________________________ станом на ___.___.20__
                                                  (найменування страховика, код за ЄДРПОУ)

N з/п

Інформація щодо набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого майна протягом звітного періоду, що обліковується на балансі страховика

Інформація щодо звіту про оцінку нерухомого майна та його рецензії

Характеристика нерухомого майна (будівлі та споруди / земельні ділянки, загальна площа, місцезнаходження)

Підстава набуття (договір купівлі-
продажу, міни, дарування, тощо) / Проведення дооцінки

Вартість набуття / сума дооцінки, тис. грн

Дата набуття / дооцінки

Наявність звіту про оцінку майна

Наявність рецензії на звіт про оцінку нерухомого майна

Дата

Реквізити суб'єкту оціночної діяльності

Вартість нерухомого майна, відповідно до звіту

Дата

Реквізити рецензента

Висновок рецензії про відповідність звіту вимогам нормативно-
правових актів з оцінки майна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

4. Інша інформація, що потребує уточнення, деталізації та додаткових пояснень (зазначається страховиком за потреби).

Розділ 2
Показники діяльності із страхування життя

за ________________________________ року
(звітний період)

Показники

Код рядка

Усього

За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду

За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку

За іншими договорами накопичувального страхування*

За договорами страхування життя лише на випадок смерті

За іншими договорами страхування життя**

1

2

3

4

5

6

7

8

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків)

010

 

 

 

 

 

 

від резидентів

011

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

012

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

013

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

014

 

 

 

 

 

 

від нерезидентів

015

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

016

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

017

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

018

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), що сплачуються перестраховикам

020

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

021

 

 

 

 

 

 

Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду

030

 

 

 

 

 

 

у тому числі резерви довгострокових зобов'язань

031

 

 

 

 

 

 

Величина зміни резервів із страхування життя, у тому числі, яка відповідає:

040

 

 

 

 

 

 

інвестиційним доходам, що застосовуються для розрахунку страхових тарифів

041

 

 

 

 

 

 

індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за офіційним індексом інфляції

042

 

 

 

 

 

 

частині інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, що залишилась після передбачених статтею 9 Закону України "Про страхування" обов'язкових відрахувань в математичні резерви та вирахувань витрат страховика на ведення справи

043

 

 

 

 

 

 

загальному обсягу збільшення розмірів страхових сум та (або) страхових виплат (бонусів), які визначено за іншими фінансовими результатами діяльності згідно з договорами страхування, що передбачають участь страхувальника у інвестиційному доході страховика

044

 

 

 

 

 

 

величині зміни розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за договорами страхування, грошові зобов'язання за якими визначено у вільно конвертованій валюті або розрахункових величинах

045

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний дохід, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя

050

 

 

 

 

 

 

у тому числі направлений на збільшення резервів із страхування життя

051

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя на кінець звітного періоду

060

 

 

 

 

 

 

у тому числі у резервах довгострокових зобов'язань (математичних резервах)

061

 

 

 

 

 

 

частка перестраховиків-нерезидентів

062

 

 

 

 

 

 

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат

070

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати

080

 

 

 

 

 

 

резидентам

081

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам;

082

 

 

 

 

 

 

юридичним особам (крім перестрахувальників);

083

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам;

084

 

 

 

 

 

 

нерезидентам

085

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам;

086

 

 

 

 

 

 

юридичним особам (крім перестрахувальників);

087

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам

088

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати у вигляді ануїтетів

090

 

 

 

 

 

 

Виплати викупних сум

100

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестрахувальникам

101

 

 

 

 

 

 

із яких перестрахувальникам-нерезидентам

102

 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат, що отримуються від перестраховиків

130

 

 

 

 

 

 

у тому числі числі від перестраховиків-нерезидентів

131

 

 

 

 

 

 

Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків

140

 

 

 

 

 

 

у тому числі від перестраховиків-нерезидентів

141

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова виплата, здійснена за окремим страховим випадком

150

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

160

 

 

 

 

 

 

у тому числі: на агентські винагороди

161

 

 

 

 

 

 

із яких страховикам-нерезидентам

162

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

170

 

 

 

 

 

 

у тому числі: на винагороди брокерам

171

 

 

 

 

 

 

із яких брокерам-нерезидентам

172

 

 

 

 

 

 

на комісійні винагороди перестрахувальникам

173

 

 

 

 

 

 

із яких перестрахувальникам-нерезидентам

174

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

180

 

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

181

 

 

 

 

 

 

    на оплату експертних (оцінних) робіт

182

 

 

 

 

 

 

    на оплату послуг установ асістансу

183

 

 

 

 

 

 

    із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

184

 

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах

190

 

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

191

 

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

192

 

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу

193

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

195

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду

200

 

 

 

 

 

 

у тому числі укладених на користь страхувальників

201

 

 

 

 

 

 

Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду

210

 

 

 

 

 

 

Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду

220

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова сума за окремою застрахованою особою

230

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду

240

 

 

 

 

 

 

____________
* До цієї графи заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування:
досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний);
дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування.
До цієї графи заносяться також дані за договорами, в яких разом із вищезазначеними ознаками має місце страхування інших ризиків (смерті, інвалідності тощо).

** До цієї графи заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у графах 4, 5, 6).

Розділ 3
Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя,

за ________________________________ року
(звітний період)

Показники

Код рядка

Усього

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів добровільного страхування, що визначаються відповідно до нормативно-правових актів, на дату складання звітності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків):

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від резидентів

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від нерезидентів

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам)

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від резидентів

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від нерезидентів

025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються перестраховикам

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: перестраховиками-нерезидентами

041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі частка перестраховиків-нерезидентів

061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі:

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резерв заявлених, але не виплачених збитків;

071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені;

072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резерв катастроф;

073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резерв коливань збитковості.

074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиків-нерезидентів

081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат/відшкодувань

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати/відшкодування:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентам

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам;

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридичним особам (крім перестрахувальників);

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентам

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам;

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридичним особам (крім перестрахувальників);

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами 

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова виплата/відшкодування за окремим страховим випадком

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: на агентські винагороди

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких страховикам-нерезидентам

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на винагороди брокерам

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких брокерам-нерезидентам

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на комісійні винагороди перестрахувальникам

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких перестрахувальникам-нерезидентам

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі зі страхувальниками - фізичними особами

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зі страхувальниками - юридичними особами

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова сума за окремим об'єктом страхування (за окремою застрахованою особою)

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за договорами страхування, укладеними із страхувальниками - фізичними особами

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг відповідальності

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4
Показники діяльності з видів обов'язкового страхування

за __________________________________ року
(звітний період)

Показники

Код рядка

Усього

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів обов'язкового страхування, які визначаються відповідно до Закону України "Про страхування"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків)

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від резидентів

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від нерезидентів

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам)

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від резидентів

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від нерезидентів

025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: від страхувальників - фізичних осіб;

026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників - юридичних осіб (крім перестрахувальників);

027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються перестраховикам

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зокрема частка перестраховиків-нерезидентів

061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі:

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резерв заявлених, але не виплачених збитків;

071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені;

072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резерв катастроф;

073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резерв коливань збитковості

074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах, інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиків-нерезидентів

081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат/відшкодувань

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати/відшкодування

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентам

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам;

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридичним особам (крім перестрахувальників);

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентам

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: фізичним особам;

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридичним особам (крім перестрахувальників);

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова виплата/відшкодування за окремим страховим випадком

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: на агентські винагороди

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких страховикам-нерезидентам

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на винагороди брокерам

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких брокерам-нерезидентам

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на комісійні винагороди перестрахувальникам

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких перестрахувальникам-нерезидентам

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі зі страхувальниками - фізичними особами

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зі страхувальниками - юридичними особами

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова сума за окремим об'єктом страхування (за окремою застрахованою особою)

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов'язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за договорами страхування, укладеними із страхувальниками - фізичними особами

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг відповідальності

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.1
Показники діяльності з державного обов'язкового страхування

за __________________________________ року
(звітний період)

Вид страхування
Кількість та визначення (назва) вписуваних рядків залежить від здійснених у звітному періоді видів державного обов'язкового страхування, які визначаються відповідно до чинних на дату складання звітності нормативно-правових актів

Код рядка

Залишок страхових платежів (премій, внесків) на початок звітного періоду

Страхові платежі (премії, внески)

Страхові виплати

Залишок страхових платежів (премій, внесків) на кінець звітного періоду

Кількість випадків, з яких не виконано зобов'язання, на кінець звітного періоду

Обсяг страхових сум, які не були виплачені на кінець звітного періоду

Фактичні витрати на проведення страхування

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори

010

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів МВС України

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне обов'язкове особисте страхування працівників митних органів

030

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури

040

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування життя і здоров'я народних депутатів

050

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні

060

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

070

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне особисте страхування службових осіб державних органів у справах захисту споживачів

080

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю

090

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування спортсменів вищих категорій

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування працівників державної лісової охорони

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування життя і здоров'я суддів

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне страхування донорів крові та (або) її компонентів

130

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне обов'язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в т. ч. здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади

140

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкове державне страхування державних виконавців

150

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків

160

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5
Пояснення щодо операцій перестрахування

за ____________________________ року
(звітний період)

1. Характеристика операцій з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами та перестраховиками-резидентами:

а) пояснення щодо операцій з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами, яким належить сума часток страхових платежів відповідно до укладених договорів перестрахування, необхідно навести за такою формою:

тис. грн

____________
* Відповідно до Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів, встановлених Нацкомфінпослуг.

** Частку страхових виплат, відшкодувань відображати за звітний період, незалежно від строку та періоду укладання договорів.

*** Інформація про страхового (перестрахового) брокера заповнюється, якщо операція перестрахування проводилася за його посередництвом.

б) пояснення щодо операцій з перестрахування з перестраховиками-резидентами, яким безпосередньо належить сума часток страхових платежів відповідно до укладених договорів перестрахування, необхідно навести за такою формою:

тис. грн

2. Характеристика операцій з перестрахування з перестрахувальниками-нерезидентами та перестрахувальниками-резидентами:

а) пояснення щодо операцій з перестрахування щодо укладення (продовження) договорів перестрахування з перестрахувальниками-нерезидентами, згідно з якими перестраховикам сплачується (передбачається до сплати) частка страхових платежів (внесків, премій) за цими договорами, наводиться за такою формою:

б) пояснення щодо операцій з перестрахування щодо укладення (продовження) договорів перестрахування з перестрахувальниками-резидентами, згідно з якими перестраховикам сплачується (передбачається до сплати) частка страхових платежів (внесків, премій) за цими договорами, наводиться за такою формою:

Розділ 6
Умови забезпечення платоспроможності страховика

за __________________________________ року
(звітний період)

6.1. Наявність сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду

6.2. Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна сума активів /рядок балансу 280/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 010/ - загальна сума зобов'язань /сума рядків балансу 430, 480, 620, 630/ (для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець звітного періоду)

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, - більша із визначених величин:
1. /сума надходжень страхових премій за попередні 12 місяців - (сума страхових премій, належних перестраховикам х відповідний показник*)/ х 0,18
2. /сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - (сума виплат, компенсованих перестраховиками х відповідний показник*)/ х 0,26

 

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють страхування життя:
загальна величина резерву довгострокових зобов'язань х 0,05

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, та мають страхові зобов'язання за договорами страхування життя:
більша із визначених величин нормативного запасу платоспроможності (без врахування договорів страхування життя) + величина нормативного запасу платоспроможності (для договорів страхування життя)

 

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом = фактичний запас платоспроможності - відповідна величина нормативного запасу платоспроможності

 

____________
* Показник визначається в порядку, запровадженому
статтею 30 Закону України "Про страхування".

6.3. Створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань

6.3.1. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду з

_____________________________________________________________________________________
(види страхування)

а) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/4"

У разі якщо резерви незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів страхування встановлювались залежно від часток надходжень сум страхових платежів та часток страхових платежів, що сплачувались перестраховикам, величина яких визначалася за різною процентною базою, кількість розрахунків буде залежати від кількості застосованих процентних баз. При цьому у назві кожного розрахунку необхідно зазначити види страхування, за якими здійснювався такий розрахунок.

б) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/365" - "pro rata temporis"*

____________
* Розрахунок резерву незаробленої премії методом "1/365" - "pro rata temporis" на будь-яку дату визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожним договором.

** Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за такими видами страхування, з урахуванням дати вступу в дію договору перестрахування.

в) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/24" - "паушальним"*

____________
* Розрахунок частки перестраховиків у резерві незароблених премій методом "1/24" - " паушальним методом" на будь-яку дату визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожною групою договорів.

** Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за такими видами страхування, з урахуванням дати вступу в дію договору перестрахування.

6.3.2. Розміщення страхових резервів

Частка перестраховиків-резидентів у страхових резервах

Частка перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах

N
з/п

Код країни

Найменування перестраховика-
нерезидента

Частка перестраховика-
нерезидента у страхових резервах, тис. грн

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-
нерезидента*

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" для представлення страхових резервів

УСЬОГО (на кінець звітного періоду відповідно до показників форми 1 "Баланс")

У тому числі ті, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актів

технічні резерви

резерви з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

резерви із страхування життя

УСЬОГО:

 

 

 

 

1) грошові кошти на поточних рахунках

 

 

 

 

у тому числі 1.1) в іноземній валюті

 

 

 

 

2) банківські вклади (депозити)

 

 

 

 

у тому числі 2.1) в іноземній валюті

 

 

 

 

3) банківські метали

 

 

Х

 

4) нерухоме майно

 

 

Х

 

5) акції

 

 

Х

 

6) облігації

 

 

Х

 

7) іпотечні сертифікати

 

 

 

 

8) цінні папери, що емітуються державою

 

 

 

 

9) права вимоги до перестраховиків

 

 

 

 

у тому числі
9.1) до перестраховиків-нерезидентів

 

 

 

 

10) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України*

 

 

 

 

у тому числі
10.1) розроблення та впровадження високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

 

 

 

 

10.2) розвиток інфраструктури туризму;

 

 

 

 

10.3) добування корисних копалин;

 

 

 

 

10.4) перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва;

 

 

 

 

10.5) будівництво житла;

 

 

 

 

10.6) розвиток транспортної інфраструктури,
у тому числі будівництво та реконструкція автомобільних доріг;

 

 

 

 

10.7) розвиток сектору зв'язку та телекомунікацій

 

 

 

 

10.8) розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою

 

 

 

 

11) кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому з Національним банком України 

 

 

 

 

12) довгострокові кредити для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

13) готівка в касі

 

 

 

 

У разі наявності прикладається копія дозволу на іншу, ніж визначено нормативно-правовими актами, структуру розміщення страхових резервів.

У разі представлення сформованих страхових резервів акціями, які котируються на фондовій біржі, прикладаються підтверджувальні документи про котировку таких акцій.

____________
*
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1211 "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів".

6.3.3. Розшифровка окремих статей балансу

1) "Незавершене будівництво" (на кінець звітного періоду)

2) "Основні засоби" (на кінець звітного періоду)

3) "Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" (на кінець звітного періоду)

Види інвестицій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Термін вкладень

Сума вкладень

Примітки

початок

кінець

 

Довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції (сума рядків 040, 045 та 220), зокрема

Х

Х

Х

 

Х

акції

Х

 

 

 

 

у тому числі ПрАТ
1. ________________*
повна назва емітента ПАТ
1. ________________*
повна назва емітента

 

 

 

 

 

облігації

Х

 

 

 

 

у тому числі
1. ________________*
повна назва емітента

 

 

 

 

 

цінні папери, що емітуються державою

Х

 

 

 

 

у тому числі
1. ________________*
повна назва емітента та вид цінного папера

 

 

 

 

 

інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України**

 

 

 

 

 

у тому числі
1. _________________
повна назва отримувача інвестиції та коротка характеристика об'єкта інвестування

 

 

 

 

 

вклади в банках (депозити):

Х

 

 

 

 

у тому числі
1. ___________________
назва банківської установи

 

 

 

 

 

іпотечні сертифікати

Х

 

 

 

 

у тому числі
1. __________
повна назва емітента*

 

 

 

 

 

____________
* У примітці вказати номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів і дату його видачі.

** У примітці вказати нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, згідно з яким здійснено таку інвестицію, а також додати копії документів, що засвідчують виконання вимог чинного законодавства під час здійснення інвестицій

4) "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів", "Інша поточна дебіторська заборгованість" (на кінець звітного періоду)

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер)

Термін вкладень

Сума вкладень

Примітка

початок

кінець

Довгострокова, за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів і інша поточна дебіторська заборгованість (сума рядків 050, 180, 190 та 210), у тому числі за:

Х

Х

Х

 

Х

довгостроковими кредитами для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України*, зокрема

Х

 

 

 

 

1. _________________
повна назва отримувача кредиту та коротка характеристика об'єкта кредитування

 

 

 

 

 

кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому з Національним банком України, зокрема

Х

 

 

 

 

1. _________________
прізвище, ім'я, по батькові отримувача кредиту та напрямки його використання

 

 

 

 

 

____________
* У примітці вказати нормативно-правовий акт, згідно з яким здійснювалося таке кредитування.

5) "Грошові кошти та їх еквіваленти" (на кінець звітного періоду)

____________
* У примітці зазначити запроваджений Національним банком України ліміт залишку каси.

** Сума інвестицій у цінні папери наводиться із зазначенням у примітці виду цінного папера, номера свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів і дати його видачі; сума коштів, вкладена у банківські метали, наводиться для кожного зберігача та виду металу окремо із зазначенням у примітці виду металу.

6) "Резервний капітал" (на кінець звітного періоду)

7) "Неоплачений капітал" (на кінець звітного періоду)

 

8) "Вилучений капітал" (на кінець звітного періоду)

9) "Страхові резерви" (на кінець звітного періоду)

10) "Частка перестраховиків у страхових резервах" (на кінець звітного періоду)

11) "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" та "Інші поточні зобов'язання" (на кінець звітного періоду)

Розділ 7
Пояснення щодо припинення договорів страхування

Перелік
достроково припинених договорів страхування

за ____________________________ року
(звітний період)

________________________________________________________________________________

Керівник

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19.05.2020 р. N 925)

 

Актуарний звіт

за __________________
   (звітний період)

Я, актуарій ____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові актуарія, який склав цей звіт)

свідоцтво _______________________________________________________________ (далі - актуарій),
(номер, дата видачі свідоцтва про відповідність кваліфікаційним
вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками)

щодо страхових резервів страховика _______________________________________________________
______________________________________________________________________ (далі - страховик):
                                    (найменування страховика, щодо якого складено цей звіт)

(далі в одному з тверджень ставиться позначка "Ц")

підтверджую адекватність зобов'язань станом на _____________________;
                                                                                                                              (звітна дата)

зазначаю про необхідність доформування страхових резервів для забезпечення адекватності зобов'язань у розмірі ___________________ тис. грн.

Під адекватністю зобов'язань страховика передбачаю достатність визнаних страхових зобов'язань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування, та витрат, пов'язаних із виконанням таких договорів.

При цьому застерігаю: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________ (застереження надається за потреби)

Детальна інформація щодо адекватності зобов'язань страховика надається за формою 1 для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, або за формою 2 для страховика, що здійснює страхування життя.

Також надаю рекомендації страховику щодо:

1) стресостійкості та оцінки достатності капіталу з точки зору очікуваної платоспроможності страховика ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

2) методів оцінки страховиком своїх зобов'язань _____________________________________________

3) страхових тарифів страховика __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4) витрат на ведення справи страховика ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5) витрат, пов'язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційних витрат) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6) інших обставин, що можуть мати значний вплив на страховика з актуарної точки зору ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інформація щодо врахування страховиком рекомендацій актуарія (актуаріїв), наведених у актуарному звіті за попередній звітний період (попередні звітні періоди) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Форма 1. Інформація про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків)

Вид страхування*

Розмір сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненою актуарієм щодо резерву незароблених премій, та розміром сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 8 таблиці 2 форми 1

Розмір сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненою актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 6 таблиці 3 форми 1

Сукупний розмір дефіцитів резерву незароблених премій та резерву збитків, тис. грн, що визначається як max{0;(3)} + max{0;(5)}

Різниця між сумою оцінок адекватності зобов'язань, здійсненою актуарієм щодо резерву незароблених премій та резерву збитків, та сумою сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву збитків, тис. грн, що визначається як (3) + (5)

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 

 

 

 

 

 

 

Разом за всіма видами

 

 

 

 

 

 

____________
* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов'язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 7.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Пояснення щодо результатів перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо сформованих страховиком страхових резервів (заповнюється на розсуд актуарія за потреби): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву незароблених премій

____________
* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов'язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 8.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Порядок розрахунку (методики та формули, застосовані актуарієм, а також за потреби пояснення) величин, наведених у графах 3 - 7 ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву збитків

Вид страхування*

Розмір сформованого страховиком резерву заявлених, але не виплачених збитків, тис. грн

Розмір сформованого страховиком резерву збитків, що виникли, але не заявлені, тис. грн. Якщо такий резерв не формується, зазначається "0"

Сума резерву збитків, розрахована актуарієм ланцюговим методом згідно з пунктом 2 додатка до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року
N 3104
, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за N 19/10299, тис. грн

Сума резерву збитків, розрахована актуарієм методом іншим, ніж ланцюговий, тис. грн.
Якщо актуарій не вважає доцільним здійснювати перевірку суми резерву збитків методом іншим, ніж ланцюговий, зазначається величина згідно з колонкою 4

Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненою актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн, що визначається як (5) - (2) - (3), тис. грн

1

 2

 3

 4

 5

6

 

 

 

 

 

 

Разом за всіма видами

 

 

Х

Х

 

____________
* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов'язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 6.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Пояснення щодо статистики та методів, використаних при розрахунку величин, наведених у графах 4, 5:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату ("run-off test")

____________
* За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше ніж 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше ніж 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату за результатом перевірки адекватності зобов'язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 5.

Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться в окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Коментар актуарія щодо необхідності внесення змін до методу формування резерву заявлених, але не виплачених збитків і резерву збитків, які виникли, але не заявлені, а також визначення тієї частини сформованих резервів, що є оцінкою витрат на врегулювання _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Актуарій

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Форма 2. Інформація про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування життя

Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань