Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по учету почтовых отправлений, почтовых переводов, периодических изданий, выплат пенсий и денежной помощи, а также в формы учета

Государственный комитет связи и информатизации Украины
Приказ от 31.03.2004 № 64
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до Інструкції з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги, а також до форм обліку

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 31 березня 2004 року N 64

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2004 р. за N 507/9106

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 зв'язку України від 17 грудня 1998 року N 173

згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 3 лютого 2014 року N 69)

З метою удосконалення статистичного обліку на підприємствах поштового зв'язку та приведення нормативних і нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про поштовий зв'язок" та Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Інструкції з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги, затвердженої наказом Держкомзв'язку України від 17.12.98 N 173, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.99 за N 2/3295 (у редакції наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 16.01.2002 N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2002 за N 103/6391) (додаються).

2. Викласти форми первинного обліку N 2а та N 2-EMS, затверджені наказом Держкомзв'язку України від 17.12.98 N 173, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.99 за N 2/3295 (у редакції наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 16.01.2002 N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2002 за N 103/6391), у новій редакції (додаються).

3. Начальнику Відділу стратегії розвитку поштового зв'язку Держкомзв'язку України Гавриш Н. Г. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Генеральному директору Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" Мухіну В. Г., генеральному директору Державного підприємства спеціального зв'язку Огринському П. І. довести цей наказ до відома підпорядкованих філіалів та структурних підрозділів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомзв'язку України Коляденка В. А.

 

Голова 

О. Яценко 

 

Зміни і доповнення
до Інструкції з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги

1. У преамбулі слова "22.12.97 N 1446 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 N 1515)" замінити словами "17.08.2002 N 1155".

2. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Повідомлення про вручення поштових відправлень (поштових переказів), що надсилаються відправникам після вручення поштових відправлень (виплати поштових переказів), обліковуються: прості - як прості поштові картки, рекомендовані - як рекомендовані поштові картки.".

3. Пункт 5 доповнити абзацом другим в такій редакції:

"Дозволяється в об'єктах поштового зв'язку, що здійснюють сортування письмової кореспонденції, провадити облік простих листів, поштових карток і бандеролей у розрізі відділень (пунктів) поштового зв'язку.". Абзац другий відповідно вважати абзацом третім.

4. Абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

"До безоплатних поштових відправлень належать:

прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами (одержувачами) яких є військовослужбовці строкової служби;

посилки масою до 15 кг з одягом військовослужбовців, призваних на строкову службу, що відправляються в установленому порядку військовими частинами;

секограми, у тому числі міжнародні, за винятком тих, що пересилаються повітряним видом транспорту.".

5. До пункту 8:

в абзаці четвертому вилучити слова "об'єктами поштового зв'язку, що обслуговують даний населений пункт, а також в інших населених пунктах, що обслуговуються іншими об'єктами поштового зв'язку";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Вихідні, вхідні та транзитні поштові відправлення поділяються на внутрішні, що пересилаються в межах України, та міжнародні, що пересилаються за межі України та надходять до України".

6. Пункт 13 після слів "рекомендовані листи, поштові картки й бандеролі" доповнити словами "секограми (прості й рекомендовані)".

7. У пункті 14 слова "секограми (прості й рекомендовані)" вилучити.

8. Абзац перший пункту 16 після слова "облік" доповнити словом "вихідних".

9. Абзац четвертий пункту 17 доповнити другим реченням такого змісту: "Зважування вихідної письмової кореспонденції провадиться за підгрупами: у межах області та за межі області". Друге речення відповідно вважати третім реченням.

10. У пункті 27 цифри "110" замінити цифрами "90", а цифри "150" - цифрами "120". 

11. У пункті 35 цифри "98 - 100" замінити цифрами "90 - 92".

12. До пункту 36:

у першому абзаці слова "Державного комітету зв'язку України від 1 грудня 1998 року N 160" замінити словами "Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 12 липня 2002 року N 139 "Про затвердження спеціалізованих форм бланків, книг, ярликів, що застосовуються у поштовому зв'язку, та технічних умов щодо їх виготовлення";

абзац другий після слів "(далі - Х-звіт РРО)" доповнити словами "реєстри форми N 11";

абзац третій після слова "РРО" доповнити словами "накладні форми N 16";

абзац четвертий після слова "РРО" доповнити словами "реєстри форми N 11".

13. У пункті 38 цифри "101 - 109" замінити цифрами "93 - 101".

14. У пункті 40 цифри "31 - 37" замінити цифрами "28 - 32".

15. Пункт 42 після слова "підпорядкованістю" доповнити словами "для узагальнення і подання інформації до органів державної статистики".

16. До пункту 43:

абзац перший доповнити словами "суцільним рахунком та ведеться на бланках спеціалізованих форм первинного обліку N 2-EMS";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Підставою для обліку відправлень EMS є первинна документація: для вихідних - квитанційна книжка форми N 1, Х-звіт РРО; для вхідних - письмові карти CN31 або накладні Ф.16; для транзитних - письмові карти CN31 або накладні Ф.16. Підставою для обліку транзитних мішків є накладні здачі CN38".

 

Начальник Відділу стратегії
розвитку поштового зв'язку
 

 
Н. Гавриш
 

 

_________________________________
(найменування підприємства поштового
зв'язку/його філії, структурного підрозділу/) 

  

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

  

Код за ДКУД 

 

БЛАНК ОБЛІКУ ОБМІНУ

за ____________ місяць ____ рік

в одиницях

Числа місяця 

N
з/п запису 

Прості листи, картки й бандеролі 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 

внутрішні 

міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжнародні 

у межах області 

за межі області 

платні 

безоплатні 

платні 

безоплатні 

А 

Б 

10 

В 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Рекомендовані листи, картки й бандеролі 

вихідні 

вхідні 

Транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (12 + 13 + 14) 

внутрішні 

міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні)

у т. ч. міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні)

у т. ч. міжнародні 

у межах області 

за межі області 

А 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

З 1 до 10  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Числа місяця 

N з/п запису 

Секограми (прості й рекомендовані) 

Спеціальні мішки "М"  

Рекламна продукція (листи, листівки, буклети тощо)  

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

вихідна 

вхідна

транзитна 

усього

у т. ч. міжнародні 

усього

у т. ч. міжнародні 

усього

у т. ч. міжнародні 

усього (29 + 30) 

у межах області 

за межі області 

А 

Б 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

В 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Внутрішні листи та бандеролі з оголошеною цінністю, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (34 + 35 + 36) 

внутрішні 

міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні) 

міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжнародні 

у межах області 

за межі області 

усього 

у т. ч. дрібні пакети 

усього 

у т. ч. дрібні пакети 

А 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

З 1 до 10  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Посилки звичайні масою до 10 кг 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (44 + 45 + 46 + 47 + 48) 

внутрішні 

міжнародні 

з гр. 43 відправлено в контейнерах 

усього (внутрішні та міжнародні)

у т. ч. міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжнародні 

у межах області 

за межі області 

платні 

безоплатні 

платні 

безоплатні 

А 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

З 1 до 10  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Період 

Посилки звичайні масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

усього (внутрішні та міжнародні) (55 + 56 + 57 + 58 + 60) 

внутрішні 

міжнародні 

з гр. 54 відправлено в контейнерах 

усього (внутрішні та міжнародні) 

міжнародні 

усього (внутрішні та міжнародні) 

у т. ч. міжнародні 

у межах області 

за межі області 

з них з оголошеною цінністю 

усього 

у т. ч. з оголошеною цінністю 

усього 

у т. ч. з оголошеною цінністю 

платні 

безоплатні 

платні 

безоплатні 

А 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

З 1 до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 11 до 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 21 до 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за місяць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Період 

Поштові перекази (прості, телеграфні, електронні) 

Періодичні видання за передплатою та вроздріб 

Прямі контейнери 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

платні, включаючи перекази післяплати 

усього 

з гр. 73 з пенсією і грошовою допомогою 

з гр. 73 міжнародні 

за передплатою 

у роздріб 

у т. ч. міжнародні 

за
передплатою

у роздріб 

у т. ч. міжнародні 

усього 

у т. ч. за передплатою 

у межах області 

за межі області 

усього 

з гр. 68 з пенсією і грошовою допомогою 

з гр. 68 електронні 

з гр. 68 телеграфні 

з гр. 68 міжнародні 

А 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

З 1 до 10  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 11 до 20  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З 21 до 31  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89. Виплата пенсій та грошової допомоги: у місті ___________, у селі, смт ___________

Поштові речі

Числа місяця 

N
з/п запису 

Транзитні 

Постпакети з відміткою "службовий" 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

мішки (ящики) з кореспонденцією та періодичними друкованими виданнями  

мішки страхові

контейнери з посилками, періодичними друкованими виданнями, страховими мішками, мішками (ящиками) з кореспонденцією та міжнародними поштовими відправленнями, порожні контейнери 

вихідні 

вхідні 

транзитні 

прості 

рекомендовані 

з оголошеною цінністю 

прості 

рекомендовані 

з оголошеною цінністю 

прості 

рекомендовані 

з оголошеною цінністю 

А 

Б 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

В 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р.  

____________
(підпис)   

 

Начальник Відділу стратегії
розвитку поштового зв'язку
 

 
Н. Гавриш
 

 

_______________________________
(найменування оператора поштового зв'язку
 /його філії, структурного підрозділу/) 

  

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

  

Код за ДКУД 

 

БЛАНК ОБЛІКУ ОБМІНУ

за ____________ місяць ____ рік

Відправлення міжнародної прискореної пошти EMS

одиниць

Числа місяця 

Номер запису 

Вихідні 

Вхідні 

Транзитні 

Підпис працівника зв'язку, який здійснював облік 

з документами 

з товарним вкладенням

з документами 

з товарним вкладенням

відправлення 

мішки 

А 

Б 

В 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р.  

_____________________
(прізвище і підпис керівника)   

 

Начальник Відділу стратегії
розвитку поштового зв'язку
 

 
Н. Гавриш
 

Опрос