Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий проведения конкурсов, перечня документов, подаваемых для предоставления финансовой поддержки фермерских хозяйств через механизм микрокредитования

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 01.04.2004 № 116
Утратил силу

Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, які подаються для надання фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 1 квітня 2004 року N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2004 р. за N 504/9103

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 квітня 2013 року N 253)

Додатково див. наказ
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 19 червня 2017 року N 304

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 року N 325, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсів, перелік документів, які подаються для надання фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту реформування сільського господарства в установленому порядку:

2.1. Подати Порядок на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести Порядок до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики України, Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

В. А. Слаута 

 

Порядок та умови проведення конкурсів, перелік документів, які подаються для надання фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору фермерських господарств щодо надання фінансової підтримки через механізм мікрокредитування.

1.2. Завданням конкурсу є визначення переліку фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка для відшкодування витрат за отриманими цими господарствами в банках (кредитних спілках) кредитами за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік.

2. Організація та проведення конкурсу

2.1. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, регіональні відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (далі - Фонд) подають пропозиції до Фонду щодо складу конкурсної комісії (далі - комісія) у кількості семи осіб, який затверджується наказом генерального директора Фонду.

2.2. Комісію очолює директор регіонального відділення Фонду.

2.3. До складу комісії входять представники Фонду, Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, а також за згодою представники громадських організацій.

2.4. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється регіональним відділенням Фонду в друкованих засобах масової інформації відповідних органів виконавчої влади у 3-денний строк після затвердження складу комісії.

2.5. Повідомлення про проведення конкурсу має містити строк проведення конкурсу, вимоги щодо участі в ньому, кінцевий строк подання заявок та інших документів, адресу регіонального відділення Фонду, за якою приймаються документи, телефон для довідок.

3. Умови проведення конкурсу

3.1. Для участі в конкурсі допускаються фермерські господарства, які отримали кредити в банках (кредитних спілках) у поточному році, але не пізніше 1 грудня 2004 року (далі - претендент).

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає до комісії заявку у двох примірниках за зразком згідно з додатками 1 - 4, а також:

копію Статуту фермерського господарства;

нотаріально посвідчену копію кредитної угоди;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним (завірений банком);

довідку-розрахунок банку про суму плати за весь період користування кредитом з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації;

фінансову звітність за останній рік та останній звітний період за затвердженою формою;

інформацію про прострочену заборгованість з виплати заробітної плати, про заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом, а також заборгованість з орендної плати за земельні та майнові паї (у разі, якщо така заборгованість існує).

3.3. До вищевказаних додаються документи, перелік яких установлений згідно з напрямками надання фінансової підтримки фермерським господарствам, визначеним пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 325, для відшкодування витрат, пов'язаних:

1) із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок) у сумі до 100 тис. гривень на одне фермерське господарство - у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, але не більш як 14 відсотків річних, і з погашенням частини кредиту, отриманого для придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (вітчизняного виробництва), - у розмірі до 15 відсотків суми кредиту, але не більш як 15 тис. гривень на одне фермерське господарство. Додаються такі документи:

копія платіжного документа про оплату за трактор, комбайн, вантажний автомобіль;

копія видаткової накладної на одержання трактора, комбайна, вантажного автомобіля;

копія технічного талона про реєстрацію трактора, комбайна, вантажного автомобіля в установленому порядку та довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий облік.

Для будівництва (реконструкції) тваринницьких приміщень, включаючи вартість проектно-кошторисної документації, - у розмірі до 30 відсотків суми кредиту, але не більш як 30 тис. гривень на одне фермерське господарство. Додаються такі документи:

копія документів, що посвідчують право на земельну ділянку (державних актів або договорів оренди);

статистична звітність за формою N 2-інвестиції - квартальна "Звіт про капітальні інвестиції";

довідка про підтвердження витрат на будівництво (реконструкцію) приміщення;

копія проектно-кошторисної документації та висновок державної експертизи проектно-кошторисної документації;

2) із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок) у сумі до 50 тис. гривень на одне фермерське господарство, отриманими для організації виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності, - у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, але не більш як 14 відсотків річних. Додаються такі документи:

копія документів, що посвідчують право на земельну ділянку (державних актів або договорів оренди);

бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування доцільності виділення допомоги фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів);

баланс фермерського господарства за останній звітний період;

інформація про банківські реквізити фермерського господарства;

лист-клопотання управління сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації про необхідність фінансової підтримки;

3) з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) у сумі до 1 тис. гривень, отриманого для розроблення проекту відведення земельних ділянок з метою ведення фермерського господарства. Додаються такі документи:

копії рішення та згоди органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства та на розроблення землевпорядною організацією проекту відведення земельних ділянок;

копія договору про розроблення проекту відведення земельних ділянок, укладеного замовником з виконавцем, що має ліцензію на виготовлення цих проектів;

копія акта приймання-передавання виконаних робіт;

копія платіжного документа про оплату проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;

4) з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) у сумі до 3 тис. гривень на одне фермерське господарство, отриманого для проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів фермерських господарств у навчальних закладах, які готують спеціалістів для сільського господарства. Додаються такі документи:

копія договору фермерського господарства та навчального закладу про перепідготовку, підвищення кваліфікації члена господарства;

підтвердний документ про оплату за навчання;

5) із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних установ) у сумі до 5 тис. гривень на одне фермерське господарство - у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, але не більш як 14 відсотків річних, і з погашенням частини кредиту, отриманого для проведення досліджень організації та ведення фермерського господарства, надання рекомендацій щодо використання досягнень науково-технічного прогресу в діяльності фермерських господарств, - у розмірі до 50 відсотків кредиту. Необхідно подати такі документи:

копія договору фермерського господарства з державною науково-дослідною установою або навчальним закладом про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві;

висновки вченої ради науково-дослідної установи або навчального закладу про ефективність упровадження наукової розробки у фермерському господарстві.

3.4. Претендент несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації.

3.5. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня публікації інформаційного повідомлення, а закінчує за 2 робочих дні до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії.

3.6. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення переліку фермерських господарств для надання фінансової підтримки через механізм мікрокредитування (далі - книга реєстрації) згідно з додатком 5. Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою регіонального відділення Фонду.

Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.

3.7. Фонд та регіональні відділення Фонду надають консультативну та методичну допомогу при підготовці пакета документів, а також допомагають у роботі комісії.

3.8. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія має право проводити перевірку документів. Якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект документів або виявлено недостовірність даних у документах, передбачених цим Порядком, то такі документи не реєструються та повертаються претенденту із зазначенням причини повернення. Реєстрація або повернення документів проводиться в день їх надходження.

3.9. Заявки на участь у конкурсі, одержані комісією після закінчення строку подання, визначеного пунктом 3.5 цього Порядку, не розглядаються.

3.10. Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є дата засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Комісія розглядає заявки претендентів не рідше одного разу на місяць. Дата останнього розгляду - не пізніше 15 листопада 2004 року.

3.11. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

3.12. Обов'язковою вимогою для отримання коштів фінансової підтримки фермерськими господарствами через механізм мікрокредитування є відсутність заборгованості перед бюджетом, Фондом і його регіональними відділеннями та іншої кредиторської заборгованості.

3.13. Основними критеріями при визначенні переможців конкурсу є:

створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;

спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих видів сільськогосподарської продукції.

При цьому перевага надається:

фермерським господарствам, які застрахували майно та врожай сільськогосподарських культур від негативного впливу;

новоствореним фермерським господарствам;

фермерським господарствам, які створюються молодими сім'ями;

фермерським господарствам, які здійснюють господарську діяльність у трудонедостатніх населених пунктах;

фермерським господарствам, що спеціалізуються на виробництві тваринницької продукції, веденні селекційної роботи в тваринництві та насінництва в рослинництві.

3.14. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії.

3.15. Комісія не має права приймати рішень щодо визначення переможців конкурсів понад бюджетні призначення, доведені Міністерством аграрної політики України, які встановлені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

3.16. Комісія протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення надсилає претендентам повідомлення про результати конкурсу. Крім того, переможцям конкурсу комісія видає довідку для пред'явлення її банкам (кредитним спілкам), які надали кредити, за формою згідно з додатками 6, 7, про що робиться відмітка у книзі реєстрації.

 

Заступник начальника
Департаменту реформування
сільського господарства
 

 
 
В. Т. Матвійко
 

 

Заявка
на участь у конкурсі для надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків.

Відомості про юридичну особу:

Повна назва фермерського господарства ______________________________

Голова фермерського господарства __________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

Телефон _______________________, телефакс _________________________

Телетайп ______________________, Е-mail ___________________________

Форма власності __________________________________________________

Види діяльності ___________________________________________________

Ідентифікаційний код ______________________________________________

Банківські реквізити _______________________________________________
_________________________________________________________________

Дата і номер державної реєстрації ____________________________________

Повна назва органу державної реєстрації ______________________________

Орган управління майном __________________________________________

Назва банку, який надає кредит ______________________________________

Сума кредиту, грн. ________________________________________________

Термін використання кредиту _______________________________________

Цільове використання кредиту ______________________________________

Плата за кредит, % ________________________________________________

Плата за кредит, грн. ______________________________________________

Потреба у відшкодуванні витрат _____________________________________ 

З вимогами Порядку та умов проведення конкурсу ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Керівник 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

Реєстраційний N ______________

___ ____________ 2004 р. 

 

Заявка
на участь у конкурсі для надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних з погашенням кредитів банків

Прошу допустити до участі в конкурсі для надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних з погашенням кредитів банків.

Відомості про юридичну особу:

Повна назва фермерського господарства _____________________________

Голова фермерського господарства _________________________________

Місцезнаходження _______________________________________________

Телефон _______________________, телефакс ________________________

Телетайп ______________________, Е-mail ___________________________

Форма власності _________________________________________________

Види діяльності __________________________________________________

Ідентифікаційний код _____________________________________________

Банківські реквізити ______________________________________________
________________________________________________________________

Дата і номер державної реєстрації ___________________________________

Повна назва органу державної реєстрації _____________________________

Орган управління майном _________________________________________

Назва банку, який надає кредит ____________________________________

Сума кредиту, грн. _______________________________________________

Термін використання кредиту ______________________________________

Цільове використання кредиту _____________________________________

Плата за кредит, % _______________________________________________

Плата за кредит, грн. _____________________________________________

Потреба у відшкодуванні витрат ____________________________________

З вимогами Порядку та умов проведення конкурсу ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Керівник 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

Реєстраційний N ______________

___ ____________ 2004 р. 

 

Заявка
на участь у конкурсі для надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами кредитних спілок

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами кредитних спілок.

Відомості про голову фермерського господарства:

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________

Паспорт номер ___________ серія ______________, виданий ___________

Адреса реєстрації ____________ ____________________________________

Адреса постійного місця проживання _______________________________

Телефон _______________________, телефакс ________________________

Телетайп ______________________, Е-mail __________________________

Назва фермерського господарства___________________________________

Види діяльності фермерського господарства __________________________

Ідентифікаційний код _____________________________________________

Назва кредитної спілки, яка надає кредит ____________________________

Сума кредиту, грн. _______________________________________________

Термін використання кредиту ______________________________________

Цільове використання кредиту _____________________________________

Плата за кредит, % _______________________________________________

Плата за кредит, грн. _____________________________________________

Потреба у відшкодуванні витрат ____________________________________ 

З вимогами Порядку та умовами проведення конкурсу ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Керівник 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

Реєстраційний N ______________

___ ____________ 2004 р. 

 

Заявка
на участь у конкурсі для надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних з погашенням кредитів кредитних спілок

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних з погашенням кредитів кредитних спілок.

Відомості про голову фермерського господарства:

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________

Паспорт номер ___________ серія ______________, виданий ___________

Адреса реєстрації _________________________________________________

Адреса постійного місця проживання _______________________________

Телефон _______________________, телефакс ________________________

Телетайп ______________________, Е-mail __________________________

Назва фермерського господарства __________________________________

Види діяльності фермерського господарства __________________________

Ідентифікаційний код _____________________________________________

Назва кредитної спілки, яка надає кредит ____________________________

Сума кредиту, грн. _______________________________________________

Термін використання кредиту ______________________________________

Цільове використання кредиту _____________________________________

Плата за кредит, % _______________________________________________

Плата за кредит, грн. _____________________________________________

Потреба у відшкодуванні витрат ____________________________________ 

З вимогами Порядку та умовами проведення конкурсу ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Керівник 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

Реєстраційний N ______________

___ ____________ 2004 р. 

 

Книга реєстрації
учасників конкурсу щодо визначення переліку фермерських господарств для надання фінансової підтримки через механізм мікрокредитування

Реєстраційний номер заявки претендента 

Дата реєстрації документів 

Найменування та місцезнаходження претендента 

Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка подала документи 

Відмітка про результати конкурсу 

Гранична сума передбаченої компенсації, грн. 

Дата видачі довідки (для переможців конкурсу) 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала довідку 

 

ДОВІДКА
про надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних з погашенням кредитів банків (кредитних спілок) за рахунок державного бюджету

Надана __________________________________________________________
                                                                (назва фермерського господарства) 

про те, що воно дійсно за результатами конкурсу визнане отримувачем фінансової підтримки для відшкодування витрат у розмірі __________, пов'язаних з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) за рахунок Державного бюджету України на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 325 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування".

Граничний розмір відшкодування встановлений комісією у сумі _________.

________________________________________________________________
                                                            (сума цифрами та літерами) 

Голова комісії 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Секретар комісії 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

М. П. 

  

  

Реєстраційний N ________

___ ____________ 2004 р. 

 

ДОВІДКА
про надання фінансової підтримки для відшкодування витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок) за рахунок державного бюджету

Надана __________________________________________________________
                                                   (назва фермерського господарства) 

про те, що воно дійсно за результатами конкурсу визнане отримувачем фінансової підтримки для відшкодування витрат у розмірі _____ % річних, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредиту банку (кредитної спілки) за рахунок Державного бюджету України на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 325 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування".

Граничний розмір відшкодування встановлений комісією у сумі _________.

________________________________________________________________
                                                            (сума цифрами та літерами) 

Голова комісії 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Секретар комісії 

________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

М. П. 

  

  

Реєстраційний N ________

___ ____________ 2004 р. 

____________ 

Опрос