Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинской военно-спортивной игре "Патриот"

Минобороны, Министерство образования и науки, Министерство по делам семьи; детей и молодежи
Положение, Приказ от 05.04.2004 № 274/112/10
Утратил силу

Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-спортивну гру "Патріот"

Наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства оборони України,
Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді
від 5 квітня 2004 року N 274/112/10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2004 р. за N 500/9099

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України,
 Міністерства оборони України,
 Міністерства молоді та спорту України
 від 7 вересня 2015 року N 913/465/3200)

З метою реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, ухваленої Указом Президента України від 25.10.2002 N 948/2002, та забезпечення єдності виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни, формування у неї патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську військово-спортивну гру "Патріот", що додається.

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Довести до відома керівників загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів Положення про Всеукраїнську військово-спортивну гру "Патріот".

2.2. Сприяти проведенню 1-го (міського, районного) і 2-го /обласного/ етапів Всеукраїнської військово-спортивної гри "Патріот".

2.3. Залучати військові частини і вищі військові навчальні заклади, ветеранські та інші громадські організації до військово-патріотичної, пошуково-краєзнавчої, спортивно-масової, оборонно-масової та культурно-просвітницької роботи серед учнівської та студентської молоді з питань підготовки її до захисту Вітчизни.

3. Органам військового управління, командирам з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, організацій та установ, військовим комісарам сприяти організації та проведенню Всеукраїнської військово-спортивної гри "Патріот".

4. Міністерству України у справах сім'ї, дітей та молоді спільно з фондом "Ветерани-Молодь-Майбутнє" (за його згодою) забезпечити виготовлення символіки Всеукраїнської військово-спортивної гри "Патріот" (шевронів, емблем, знаків розрізнення, вимпелів тощо).

5. Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством оборони України здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Всеукраїнської військово-спортивної гри "Патріот".

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Десятова Т. М., т. в. п. начальника Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України генерал-майора Алещенко В. І., першого заступника Міністра України у справах сім'ї, дітей та молоді Пекарєва І. М.

 

Міністр освіти і науки України 

В. Г. Кремень 

Міністр оборони України 

Є. К. Марчук 

Міністр України у справах
сім'ї, дітей та молоді
 

 
В. І. Довженко
 

 

Положення
про Всеукраїнську військово-спортивну гру "Патріот"

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська військово-спортивна гра "ПАТРІОТ" (далі - гра "Патріот") є формою позаурочної та позанавчальної роботи з початкової військової і прикладної фізичної підготовки учнівської та студентської молоді.

1.2. Положення про гру "Патріот" розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Концепції допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді, затвердженої Указом Президента України від 25.10.2002 N 948/2002, Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 N 1770.

1.3. Гра "Патріот" проводиться з метою:

забезпечення єдності виховання, розвитку і психологічної підготовки дітей та молоді до захисту Вітчизни;

формування у дітей та молоді патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання вимог Конституції України;

підтримання і розвитку шефських зв'язків військових частин і вищих військових навчальних закладів з навчальними закладами, в яких проводиться допризовна підготовка;

залучення ветеранських та інших громадських організацій до виховання учнівської та студентської молоді.

1.4. Головними завданнями гри "Патріот" є:

виховання у дітей та молоді морально-психологічних якостей: мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості та ініціативності на основі кращих традицій Українського війська;

ознайомлення учасників гри з основами законодавства та знань щодо захисту Вітчизни, цивільної оборони, надання першої допомоги;

удосконалення фізичного розвитку молоді, підготовки до військової служби в Збройних Силах та інших військових формуваннях України;

вивчення історії українських військових формувань;

удосконалення педагогічних форм і методів навчання основам військової справи;

виховання в учасників гри свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточення, формування здорового способу життя;

зміцнення дружби між дітьми та серед юнацтва різних регіонів України;

організація змістовного дозвілля молоді.

1.5. Організаційною основою гри "Патріот" є добровільне об'єднання дітей та юнацтва у загони, що створюються в навчальних закладах і (або) за місцем їх проживання під керівництвом відповідних штабів гри.

1.6. Гра "Патріот" проводиться Міністерством освіти і науки, Міністерством оборони, Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді за участю інших центральних органів виконавчої влади, Міжнародного благодійного фонду "Ветерани-Молодь-Майбутнє" та громадських організацій.

Безпосереднє керівництво грою "Патріот" здійснює Головний штаб, склад якого затверджується спільним наказом організаторів гри.

2. Порядок і терміни проведення гри "Патріот"

2.1. Гра "Патріот" організується і проводиться штабами відповідного рівня протягом навчального року поетапно:

1-й етап - у районах, містах (крім професійно-технічних і вищих навчальних закладів) - щороку.

2-й етап - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (за участю загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів) - один раз на два роки.

3-й етап - Всеукраїнський, завершальний - один раз на два роки.

Терміни проведення завершального етапу та умови фінансування повідомляються організаторами додатково.

2.2. Для проведення 1-го і 2-го етапів гри "Патріот" спільним рішенням органів управління освітою, у справах сім'ї та молоді та структурних підрозділів Міністерства оборони утворюються відповідні штаби. Організація гри "Патріот" покладається на штаб.

До складу штабів входять представники органів управління центральних органів виконавчої влади, що зазначені в пункті 1.6 Положення, військових комісаріатів, військових частин, спортивних і профспілкових організацій, засобів масової інформації, а також офіцери, генерали запасу або у відставці, представники фонду "Ветерани-Молодь-Майбутнє", що залучаються за їх згодою.

Штаб:

розробляє організаційну структуру гри "Патріот";

здійснює організаційне і методичне керівництво щодо проведення групових вправ та оцінювання теоретичних знань учасників;

розробляє рекомендації щодо організації та проведення гри;

проводить огляди, оборонно-масові конкурси, змагання, олімпіади;

узагальнює кращу військово-патріотичну роботу і висвітлює її в засобах масової інформації;

формує команди для участі у наступному етапі.

2.3. Очолює гру "Патріот" представник Міністерства оборони.

Для організації та проведення 3-го етапу (завершального) створюється Головний штаб гри "Патріот", який очолює представник Міністерства освіти і науки.

До складу Головного штабу входять представники організаторів гри, міністерств та інших органів виконавчої влади, спортивних організацій та Товариства сприяння обороні України, цивільної оборони, профспілкових організацій, засобів масової інформації, а також офіцери, генерали запасу або у відставці, задіяні в героїко-патріотичному вихованні молоді.

Головний штаб гри "Патріот":

визначає терміни і місце проведення завершального етапу;

затверджує перелік необхідної документації для його організації і проведення;

приймає рішення щодо символіки гри, запроваджує перехідний вимпел гри "Патріот";

здійснює фінансове забезпечення завершального етапу;

затверджує план проведення.

3. Учасники гри "Патріот"

3.1. Учасниками гри "Патріот" можуть бути учні, студенти, вихованці загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих (I - IV рівнів акредитації) навчальних закладів, крім курсантів та слухачів вищих навчальних закладів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх сил, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної митної служби, віком від 15 до 21 року на засадах добровільності.

Учасники гри поділяються на вікові групи: 15 - 17 років; 17 - 21 рік.

Учасники гри умовно називаються "курсантами".

3.2. Курсант гри "Патріот" має право:

вирішального голосу при розгляді будь-яких питань гри;

обирати і бути обраним старшим загону;

брати участь в усіх заходах, що стосуються гри;

виносити на розгляд штабів, зборів загону будь-які питання гри;

апелювати (звертатися з заявами, оскарженнями) до будь-якого органу гри;

звертатися з питаннями та пропозиціями до штабів усіх рівнів та одержувати вичерпну інформацію про хід гри.

3.3. Курсант гри "Патріот" зобов'язаний:

готувати себе до захисту Вітчизни;

визнавати це Положення і дотримуватися його вимог;

брати активну участь у роботі загону;

працювати над всебічним самовдосконаленням;

дотримуватися морально-етичних норм;

бути вимогливим до себе та інших з питань охорони і збереження навколишнього природного середовища.

4. Підведення підсумків гри "Патріот"

4.1. Штаби 1-го і 2-го етапів гри "Патріот" узагальнюють роботу загонів і до 15 травня поточного року подають штабу вищого рівня зведену інформацію.

4.2. Переможці 1-го, 2-го та 3-го етапів гри "Патріот" мають право на першочергове оформлення документів військовим комісаріатом за місцем їх проживання до вступу у вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони України.

4.3. Кращі наставники, керівники загонів, організатори гри нагороджуються пам'ятними знаками, дипломами Головного штабу гри "Патріот".

Загони, що зайняли призові місця, нагороджуються перехідним вимпелом та дипломами організаторів гри.

Переможці 3-го етапу в обох вікових групах нагороджуються призами, дипломами, цінними подарунками.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти
 

 
В. В. Супрун
 

Опрос