Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предоставлении отдельных финансовых услуг юридическими лицами - субъектами хозяйствования, по своему правовому статусу не являющимися финансовыми учреждениями

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 22.01.2004 № 21
редакция действует с 07.06.2013

Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 січня 2004 року N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2004 р. за N 492/9091

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 24 червня 2005 року N 4241
,
від 3 липня 2008 року N 819
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 13 листопада 2012 року N 2197
,
 від 5 березня 2013 року N 712

Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, а також з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Юридичні особи, які мають намір надавати фінансові послуги, що відповідно до законодавства потребує набуття ними статусу фінансової установи, можуть надавати ці послуги лише після набуття ними такого статусу в установленому законодавством порядку. 

2. Фінансові послуги, регулювання яких віднесене до компетенції Держфінпослуг, мають право суміщати фінансові установи, які набули цього статусу, відповідно до вимог законодавства України.

3. Затвердити Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами (додається).

4. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) разом з департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації.

5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш К. Г.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Положення
про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

(У тексті Положення посилання на додатки 5 - 7 вважаються посиланнями відповідно на додатки 6 - 8 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 липня 2008 року N 819)

(У тексті Положення, крім підпункту 3 пункту 2.1 глави 2, слова "Держфінпослуг" та "Перелік" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Нацкомфінпослуг" та "Реєстр" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13 листопада 2012 року N 2197)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про фінансовий лізинг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

1.2. Положення встановлює можливості надання послуг з фінансового лізингу та порядок, якого необхідно дотримуватись при наданні цієї послуги юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначене законами та нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, право надавати послугу з фінансового лізингу (далі - юридичні особи).

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.3.1. Фінансова послуга з фінансового лізингу (послуга з фінансового лізингу) - операції з фінансовими активами, які полягають в набутті юридичною особою (лізингодавцем) у власність речі у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передачі цієї речі у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) на підставі договору фінансового лізингу;

1.3.2. Приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується лізингодавцем при здійсненні діяльності з надання послуг з фінансового лізингу.

1.4. Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, застосовуються відповідно до Закону України "Про фінансовий лізинг".

1.5. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які надають послуги з фінансового лізингу та укладають договори з лізингоодержувачами та продавцями (постачальниками) відповідно до вимог Закону України "Про фінансовий лізинг".

(пункт 1.3 замінено трьома пунктами згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

2. Можливості надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами

2.1. Юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг, а також за наявності:

(абзац перший пункту 2.1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

1) внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу, затверджених уповноваженим органом юридичної особи, згідно з установчими документами;

2) кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та виконання відповідних договорів), які мають вищу освіту за фінансовим, економічним або юридичним напрямами, та не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;

3) довідки про взяття на облік юридичної особи (далі - Довідка), виданої Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг (додаток 1);

(підпункт 3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

4) керівників (засновників), які не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;

5) документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 5 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

2.2. Юридичні особи, які систематично надають послуги з фінансового лізингу (уклали протягом календарного року три та більше договорів фінансового лізингу) або уклали хоча б один договір фінансового лізингу на суму, що дорівнює чи перевищує 80000 гривень, у своїй діяльності повинні керуватись вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та іншими нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

3. Облік юридичних осіб

3.1. Для отримання Довідки юридична особа подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

3.1.1. Заяву про взяття на облік юридичної особи (додаток 2).

3.1.2. Реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3) із загальною інформацією про юридичну особу.

3.1.3. Копії зареєстрованих установчих документів та всіх змін і доповнень до них на момент подання заяви, засвідчені нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа.

3.1.4. Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 виключено

(підпункт 3.1.4 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819
,
 виключено згідно з розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 13.11.2012 р. N 2197,
у зв'язку з цим підпункти 3.1.5 - 3.1.9
 вважати відповідно підпунктами 3.1.4 - 3.1.8)

3.1.4. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням).

(підпункт 3.1.4 пункту 3.1 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 05.03.2013 р. N 712)

3.1.5. Довідку про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників юридичної особи (додаток 4).

3.1.6. Довідку про відсутність у керівників (засновників) непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини (у довільній формі).

3.1.7. Копію документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи, яка засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи".

(пункт 3.1 доповнено підпунктом 3.1.7 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

3.1.8. Копію наказу юридичної особи про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, яка засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи.

(пункт 3.1 доповнено підпунктом 3.1.8 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

3.2. Зазначені у підпунктах 3.1.2 та 3.1.6 пункту 3.1 цього Положення документи надаються юридичною особою також в електронній формі у форматі DBASE-IV. При цьому структура файлів та їх опис встановлюється Нацкомфінпослуг додатково.

3.3. Вимоги до оформлення документів, що подаються юридичною особою для взяття на облік:

3.3.1. Документи мають бути викладені державною мовою відповідно до законодавства України.

3.3.2. Документи мають відповідати вимогам законодавства України.

3.3.3. Документи мають бути підписані керівником та засвідчені печаткою юридичної особи.

3.3.4. Строк, що минув з моменту підписання всіх документів (крім установчих), не повинен перевищувати одного місяця.

3.3.5. Інформація, яка подається в електронній формі, має відповідати інформації у паперовій формі та подаватися у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг.

(підпункт 3.3.5 пункту 3.3 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

3.4. Розгляд документів юридичної особи здійснює відповідний департамент Нацкомфінпослуг.

3.5. Процедура взяття на облік юридичної особи включає:

3.5.1. Перевірку наданих юридичною особою до Нацкомфінпослуг документів щодо їх комплектності та повноти інформації, яка вказана в цих документах відповідно до цього Положення.

3.5.2. Перевірку електронної форми документів, що подається юридичною особою, на відповідність встановленим Нацкомфінпослуг вимогам та наданим документам.

3.5.3. Прийняття рішення про видачу юридичній особі Довідки.

3.5.4. Схвалення Нацкомфінпослуг, як колегіальним органом, рішення про видачу юридичній особі Довідки в установленому порядку.

3.5.5. Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі - Реєстр), оформлення і видача юридичній особі Довідки.

(підпункт 3.5.5 пункту 3.5 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

3.6. Усі документи, що подаються до Нацкомфінпослуг, належать до категорії документів довгострокового зберігання і мають надаватися в швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

3.7. Заяву про взяття на облік юридичної особи разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Нацкомфінпослуг разом з описом.

3.8. Юридична особа несе відповідальність згідно з законодавством за достовірність інформації, вказаної в усіх документах, поданих для отримання Довідки, та в їх електронних копіях.

3.9. Заява про взяття на облік юридичної особи або про переоформлення Довідки залишається без розгляду, якщо:

3.9.1. Документи подані не в повному обсязі.

3.9.2. Документи не відповідають вимогам цього Положення.

3.9.3. Виявлено недостовірність інформації у документах, поданих юридичною особою для видачі Довідки.

3.9.4. Виявлено невідповідність інформації, вказаної в реєстраційній картці юридичної особи та електронній формі документів, інформації, яка зазначена в паперових документах, поданих для отримання Довідки юридичною особою.

3.10. Залишення заяви без розгляду з причин, не зазначених в пункті 3.9 цього Положення, не дозволяється.

3.11. Про залишення заяви без розгляду юридична особа повідомляється у письмовій формі з зазначенням підстав для прийняття такого рішення у строк не більше ніж 30 робочих днів з дня одержання Нацкомфінпослуг документів.

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

3.12. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, юридична особа має право повторно подати заяву, яка розглядається у встановленому порядку.

3.13. Не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від юридичної особи Нацкомфінпослуг зобов'язана прийняти рішення про взяття юридичної особи на облік.

3.14. Повідомлення про прийняття рішення про видачу юридичній особі Довідки надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

(пункт 3.14 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

3.15. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення щодо видачі юридичній особі Довідки не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення оформлюється Довідка та вноситься інформація про юридичну особу до Реєстру.

(пункт 3.15 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

3.16. Якщо юридична особа протягом тридцяти календарних днів з дня отримання нею повідомлення про прийняття рішення про взяття на облік не звернулась за отриманням Довідки, Нацкомфінпослуг скасовує рішення про взяття на облік та анулює Довідку.

(главу 3 доповнено пунктом 3.16 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

3.17. Рішення Нацкомфінпослуг про залишення заяви без розгляду може бути оскаржене в судовому порядку.

(главу 3 доповнено пунктом 3.17 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

4. Порядок надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами

(назва глави із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

4.1. Юридичні особи зобов'язані затвердити внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу.

4.2. Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу мають обов'язково містити:

4.2.1. Порядок, особливості надання послуг з фінансового лізингу юридичною особою.

4.2.2. Порядок здійснення внутрішнього контролю за наданням послуг з фінансового лізингу клієнтам.

4.2.3. Порядок обліку укладених та виконаних договорів фінансового лізингу та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

4.3. Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу мають обов'язково визначати відповідальність посадових осіб та працівників, до службових (посадових) обов'язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів.

4.4. Облік договорів фінансового лізингу здійснюється шляхом ведення юридичною особою журналу обліку укладених та виконаних договорів.

Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться в хронологічному порядку та має містити таку інформацію:

а) номер запису за порядком;

б) дату і номер укладеного договору;

в) повне найменування юридичної особи лізингоодержувача;

г) код за ЄДРПОУ лізингоодержувача;

(підпункт "г" пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

ґ) розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.);

д) дату закінчення дії договору.

У разі необхідності юридична особа може доповнити журнал обліку укладених та виконаних договорів додатковою інформацією.

Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться юридичною особою в електронній формі з забезпеченням можливості розкриття інформації відповідно до законодавства України. Юридична особа зобов'язана забезпечити зберігання електронної форми журналу укладених та виконаних договорів таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

4.5. Договори фінансового лізингу зберігаються протягом п'яти років після припинення зобов'язань за договором. Додатки до договорів зберігаються разом з відповідними договорами.

4.6. Юридичні особи зобов'язані надавати звітність щодо надання фінансових послуг у встановленому Нацкомфінпослуг порядку.

4.7. Юридична особа зобов'язана протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення змін в інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи (додаток 3), надіслати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 5 до цього Положення та надати реєстраційну картку юридичної особи (у паперовому та електронному вигляді) та документи, які підтверджують такі зміни.

(главу 4 доповнено пунктом 4.7 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

5. Переоформлення, видача дубліката Довідки та її анулювання

5.1. Підставами для переоформлення Довідки є:

5.1.1. Зміна найменування юридичної особи, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією.

5.1.2. Зміна місцезнаходження юридичної особи.

5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Довідки, передбачених пунктом 5.1, юридична особа подає:

5.2.1. Заяву про переоформлення Довідки про взяття на облік юридичної особи (додаток 6), яка має містити причини переоформлення.

5.2.2. Реєстраційну картку юридичної особи з загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 3 (у паперовому та в електронному вигляді).

5.2.3. Копії змін до установчих документів юридичної особи про зміну місцезнаходження або найменування, засвідчені нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа.

5.2.4. Підпункт 5.2.4 пункту 5.2 виключено

(підпункт 5.2.4 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819
,
 виключено згідно з розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 13.11.2012 р. N 2197,
у зв'язку з цим підпункт 5.2.5 вважати підпунктом 5.2.4)

5.2.4. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням), з унесеними змінами.

(пункт 5.2 доповнено підпунктом 5.2.4 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819
,
 підпункт 5.2.4 пункту 5.2 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 05.03.2013 р. N 712)

5.3. Підставами для видачі дубліката Довідки є:

5.3.1. Втрата Довідки.

5.3.2. Пошкодження Довідки.

5.4. Видача дубліката Довідки здійснюється на підставі:

5.4.1. Заяви про видачу дубліката Довідки про взяття на облік юридичної особи (додаток 7), яка має містити причини такої видачі.

5.4.2. Непридатної для використання Довідки (у разі її наявності), якщо підставою для видачі дубліката Довідки є її пошкодження.

5.4.3. Документа, що підтверджує публікацію повідомлення про втрату Довідки у друкованих засобах масової інформації (якщо підставою є втрата Довідки).

5.5. Документи, що подаються юридичною особою для переоформлення або видачі дубліката Довідки, розглядаються протягом 15 робочих днів відповідно до порядку, визначеного у пункті 3.5 цього Положення.

(абзац перший пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

Про переоформлення або видачу дубліката Довідки до Реєстру вноситься відповідний запис.

5.6. Анулювання Довідки з одночасним виключенням запису з Реєстру проводиться у разі:

5.6.1. Припинення юридичною особою надання послуг з фінансового лізингу.

5.6.2. Державної реєстрації припинення юридичної особи.

(підпункт 5.6.2 пункту 5.6 у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

5.6.3. Систематичного (два та більше разів на рік) неповідомлення юридичною особою Нацкомфінпослуг у встановлені цим Положенням строки про зміни в інформації, яка міститься в документах, поданих юридичною особою для внесення змін до Реєстру, та/або установлений перевіркою факт відсутності юридичної особи за місцезнаходженням, зазначеним у Довідці, неповідомлення Нацкомфінпослуг та державного реєстратора у строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.

(пункт 5.6 доповнено підпунктом 5.6.3 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819)

5.7. У разі необхідності виключення з Реєстру та анулювання Довідки у випадку, передбаченому підпунктом 5.6.1 пункту 5.6 цього Положення, юридична особа повинна подати:

5.7.1. Заяву про анулювання запису в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (додаток 8).

(підпункт 5.7.1 пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

5.7.2. Інформацію про виконання всіх зобов'язань щодо договорів фінансового лізингу або припинення таких зобов'язань іншим способом (у довільній формі).

5.7.3. Оригінал Довідки.

5.8. В разі виключення з Реєстру та анулювання Довідки у випадку, передбаченому підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цього Положення, юридична особа повинна подати:

5.8.1. Заяву про анулювання запису в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (додаток 8).

(підпункт 5.8.1 пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

5.8.2. Оригінал Довідки.

5.9. Рішення Нацкомфінпослуг про виключення з Реєстру та анулювання Довідки може бути оскаржене в судовому порядку.

(главу 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

6. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

6.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

 

Член Комісії - директор департаменту
нагляду за фінансовими компаніями
 

 
К. Отченаш
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ДОВІДКА
про взяття на облік юридичної особи

___________________________________________________________________________________
                                                                                (повне найменування юридичної особи)

___________________________________________________________________________________
                                                                               (скорочене найменування юридичної особи)

___________________________________________________________________________________
                                                                                                    (місцезнаходження)

___________________________________________________________________________________
                                                                                       (код за ЄДРПОУ)

як такої, що має право надавати

                                                               послуги з фінансового лізингу
___________________________________________________________________________________,
                                                                                         (вид фінансової послуги)

дата прийняття та номер рішення про взяття на облік
____________________________________________________________________________________

серія та номер довідки
____________________________________________________________________________________

дата видачі довідки
____________________________________________________________________________________ 

 

Голова Нацкомфінпослуг ____________________ 

/______________/ 

(дата) 

(підпис)

М. П. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Заява
про взяття на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

скорочене найменування юридичної особи _____________________________________________
__________________________________________________________________________________,

місцезнаходження __________________________________________________________________,

код за ЄДРПОУ юридичної особи ______________________________________,

просить узяти на облік юридичну особу як таку, що має намір систематично надавати  фінансову послугу:

                                                                   з фінансового лізингу 
____________________________________________________________________________________

       Два примірники опису (переліку) документів додаються.

       У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших питань, пов'язаних з узяттям на облік, звертатися до

____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові,
____________________________________________________________________________________
                                                                                             номер телефону, факсу)

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П. 

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

 

Реєстраційна картка юридичної особи

Інформацію підтверджую,
відомості, зазначені в
електронній формі, що додається,
збігаються з даними паперової форми 

Посада 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

 

Дата 

___ ____________ 200_ року 

Підпис
 

 


Інформація про банківські реквізити

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

 

Довідка про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників юридичної особи

за станом на ____________ 200_ року

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П. 

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

 

Повідомлення
про внесення змін в інформації, які відбулися в діяльності юридичної особи

Повне найменування юридичної особи __________________________________________________

Скорочене найменування юридичної особи (за наявності) __________________________________

Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ юридичної особи ______________________________________

Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _____________________________________

Серія та номер Довідки _______________________________________________________________

Дата видачі Довідки __________________________________________________________________

Просить внести такі зміни до інформації, які відбулися в діяльності юридичної особи:

1.

2.

3.

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

____________________
(найменування посади керівника)

М. П.

_______________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.07.2008 р. N 819,
у зв'язку з цим додатки 5 - 7 уважати відповідно додатками 6 - 8
,
 додаток 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Заява
про переоформлення Довідки про взяття на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Місцезнаходження ______________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ юридичної особи __________________________________

Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _________________________________

Серія та номер Довідки ___________________________________________________________
Дата видачі Довідки ______________________________________________________________

просить внести зміни до інформації про юридичну особу, яка міститься у
Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги:

у зв'язку з _________________________________________________________
(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П.
 

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про видачу дубліката Довідки про взяття на облік юридичної особи

Повне найменування юридичної особи ____________________________________________
______________________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи ________________________________________
______________________________________________________________________________
Місцезнаходження _____________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ юридичної особи _________________________________

Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік ________________________________

Серія та номер Довідки __________________________________________________________
Дата видачі Довідки _____________________________________________________________

просить видати дублікат Довідки

у зв'язку з ___________________________________________________________
(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються. 

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П.
 

__________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Заява
про анулювання запису в
Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Повне найменування юридичної особи _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Скорочене найменування юридичної особи _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Місцезнаходження ______________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ юридичної особи __________________________________

Дата прийняття та номер рішення про взяття на облік _________________________________

Серія та номер Довідки ___________________________________________________________
Дата видачі Довідки ______________________________________________________________

             просить анулювати запис в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги:  

у зв'язку з ________________________________________________________
(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

_________________________
(найменування
посади керівника)

 
М. П.
 

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)

(Положення в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2005 р. N 4241)

____________

Опрос