Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании порядка изучения и отбора кандидатов на службу на должности рядового и начальствующего состава МЧС Украины

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Приказ, Инструкция от 14.01.2004 № 14
Утратил силу

Про удосконалення порядку вивчення та відбору кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 14 січня 2004 року N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2004 р. за N 479/9078

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
 у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 23 квітня 2004 року N 180

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 3 лютого 2015 року N 126)

У відповідності до Указу Президента України від 27.01.2003 N 47/2003 "Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" та з метою якісного відбору кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України та нормативного забезпечення процесу оновлення кадрового потенціалу, здатного за своїми моральними та діловими якостями, загальноосвітнім рівнем і фізичною підготовленістю виконувати покладені на нього обов'язки щодо захисту життя та здоров'я громадян України, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасову інструкцію про порядок відбору, вивчення та призначення осіб, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України (далі - Тимчасова інструкція), що додається.

2. Начальникам Головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України, Державного центру сертифікації виробів протипожежного призначення, Спеціалізованого загону ДПО, Вінницького училища професійної підготовки, ректорам вищих навчальних закладів МНС України:

2.1. Взяти на особистий контроль роботу з відбору кадрів. Добір та всебічне вивчення кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України вважати найважливішими завданнями керівників структурних підрозділів усіх ступенів та працівників з роботи з персоналом. Рішення про прийняття кандидатів на службу та направлення на курси первинної підготовки до навчальних центрів (пунктів), училищ професійної підготовки, інших навчальних закладів МНС України для вступних випробувань приймати тільки після поглибленого психологічного обстеження, ретельної перевірки їх ділових та моральних якостей, освітнього рівня, стану здоров'я та фізичної підготовки.

2.2. Осіб з числа цивільної молоді, які відібрані для направлення на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, вивчати в порядку й за правилами, які визначені цією Тимчасовою інструкцією.

2.3. Вжити необхідних заходів щодо формування повноцінного резерву нового приймання, який за своєю підготовкою, досвідом роботи, діловими та моральними якостями, організаторськими здібностями, а також за станом здоров'я і віком зможе принести найбільшу користь.

2.4. Вивчити вимоги Тимчасової інструкції з керівниками всіх рівнів та працівниками підрозділів роботи з персоналом.

3. Покласти на Департамент ресурсного забезпечення та резервів, Головні управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, навчальні заклади та науково-дослідні установи МНС України виготовлення бланків документації, визначених додатками до Тимчасової інструкції.

4. Департаменту кадрової політики з метою запобігання порушенням при прийманні кандидатів на службу здійснювати постійні перевірки дотримання вимог Тимчасової інструкції в низових підрозділах, принципово реагувати на виявлені недоліки, надавати практичну допомогу в її застосуванні.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра полковника внутрішньої служби Бута В. П.

 

Міністр
генерал-полковник
внутрішньої служби
 

 
 
Г. В. Рева
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Державного комітету України
з нагляду за охороною праці
 

 
 
В. А. Плетньов
 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України
 

 
В. В. Загородній
 

Заступник Міністра
внутрішніх справ України
генерал-майор міліції
 

 
 
В. О. Жук
 

Заступник Міністра
оборони України
 

 
М. Д. Малюта
 

 

ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відбору, вивчення та призначення осіб, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України

Цією Тимчасовою інструкцією визначається порядок відбору, вивчення та призначення осіб, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу та зараховуються на очну форму навчання до вищих навчальних закладів МНС України.

1. Загальні положення

1.1. На службу на посади рядового і начальницького складу МНС України приймаються громадяни України, які пройшли професійний відбір і відповідають вимогам Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 N 114, інших нормативно-правових документів, що регламентують діяльність МНС України.

1.2. Вимоги до професійних якостей громадян, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу, визначаються посадовими обов'язками відповідно до штатних посад.

1.3. Вивчення кандидатів має за мету забезпечення своєчасного і якісного комплектування посад рядового і начальницького складу особами, які за своїми особистими, діловими, моральними якостями, освітнім рівнем, станом здоров'я та віком можуть принести найбільшу користь при виконанні службових обов'язків.

1.4. Посадові особи, на яких покладено завдання відбору, якісного та об'єктивного вивчення осіб, котрі приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу, несуть за це персональну відповідальність.

2. Організація відбору кандидатів на посади рядового і начальницького складу

2.1. Якісний відбір громадян на службу на посади рядового і начальницького складу є однією з основних умов успішного виконання покладених на Міністерство та його структурні підрозділи завдань. Організація цієї роботи покладається на керівників територіальних органів управління та підрозділів МНС на місцях, навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також на підрозділи роботи з персоналом.

2.2. Основними напрямками діяльності з відбору кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України є:

регулярне інформування населення про порядок приймання і умови служби шляхом проведення спеціальних цільових програм з використанням засобів масової інформації. Розробка та проведення цих програм здійснюються працівниками підрозділів роботи з персоналом за участю відповідних структурних підрозділів територіальних органів управлінь та центрів протипожежної пропаганди;

професійно орієнтаційні заходи серед окремих груп населення (учнів, студентів, військовослужбовців, членів молодіжних організацій та спортивних товариств, працівників підприємств, установ та організацій) з питань служби на посадах рядового і начальницького складу проводяться шляхом регулярних виступів працівників у засобах масової інформації та під час зустрічей і звітів перед населенням і трудовими колективами з матеріалами, що пропагують та популяризують діяльність Міністерства.

2.3. Питання відбору кандидатів на службу включається самостійним розділом у плани службової діяльності органів та підрозділів МНС України.

У плані визначаються поточна та перспективна потреба в кадрах, конкретні джерела комплектування вакантних посад та створення резерву нового приймання. При цьому аналізується та враховується потреба в кадрах, пов'язана зі зміною штатної чисельності, службовим переміщенням працівників, звільненням, а також з необхідністю задовольнити потребу в кадрах інших органів та підрозділів МНС України та вищих навчальних закладів МНС України.

Безпосередній пошук кандидатів на службу здійснюється працівниками структурних підрозділів та підрозділів роботи з персоналом.

3. Вивчення кандидатів для прийняття на службу на посади рядового і начальницького складу

3.1. Вивчення кандидатів для прийняття на службу на посади рядового і начальницького складу здійснюється в три етапи:

професійно-психологічний відбір (розпочинається після письмової заяви кандидата про бажання працювати в системі МНС України та про згоду на проходження професійного відбору);

соціально-правовий відбір (попереднє вивчення та вивчення за обліками МВС України);

медичний відбір (проводиться за соматичними, психіатричними, психофізіологічними показниками).

3.2. Організація попереднього вивчення кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України покладається на керівників структурних підрозділів територіальних органів управління, навчальних закладів та науково-дослідних установ, начальників відповідних служб, де буде працювати кандидат, та працівників роботи з персоналом.

3.3. Визначення професійно важливих психологічних якостей особистості та їх відповідності вимогам професійної діяльності (спеціальності) здійснюється працівниками служби психологічного забезпечення.

3.4. З кандидатами, які пройшли професійно-психологічний відбір і яких визнано придатними до служби на посадах рядового і начальницького складу, проводяться співбесіди керівником підрозділу та працівником підрозділу роботи з персоналом.

Під час співбесід вивчаються особисті документи кандидата (свідоцтво про народження, паспорт, військовий квиток, трудова книжка, документи про освіту та інші документи), його ділові та особисті якості, попередня трудова діяльність, мотиви вступу на службу, стан здоров'я.

Якщо внаслідок співбесіди буде встановлено, що кандидат відповідає вимогам статті 19 Закону України "Про пожежну безпеку", йому роз'яснюються чинні нормативно-правові акти, які регламентують діяльність МНС України, порядок і специфіка проходження служби, характер майбутньої роботи, умови грошового, матеріального та пенсійного забезпечення, соціального захисту та інше.

3.5. Підрозділами, що відібрали кандидата на службу (навчання у навчальних закладах МНС України), здійснюється його вивчення за місцем попередньої трудової діяльності (навчання).

(пункт 3.5 в редакції наказу Міністерства України з питань надзвичайних
 ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 23.04.2004 р. N 180)

3.6. Після прийняття начальником підрозділу рішення щодо доцільності подальшого вивчення кандидата останній подає до підрозділу роботи з персоналом:

власноручно написану автобіографію і заповнену анкету (додатки 1 і 2). Кандидат перед заповненням анкети та написанням автобіографії попереджується про те, що правильність і достовірність викладених ним даних будуть перевірені. Форми і методи перевірки при цьому не розголошуються;

оригінали особистих документів про народження, освіту, трудову книжку або її дублікат, а також характеристики з попередніх місць роботи чи навчання за останні три роки.

3.7. Працівник підрозділу роботи з персоналом зобов'язаний звірити всі дані, вказані в заяві, автобіографії і анкеті, з даними військового квитка, трудової книжки та інших документів кандидата.

3.8. За результатами попереднього вивчення кандидата працівником, який проводив вивчення, готується довідка, у якій зазначаються:

яким чином відібрано кандидата (з питання працевлаштування звернувся особисто; звернувся до працівників під час проведення профорієнтаційних заходів; рекомендований як можливий кандидат на службу конкретним працівником; відібраний із числа випускників вищих навчальних закладів; рекомендований трудовим колективом чи командуванням військової частини тощо);

хто і коли проводив ознайомлювальну співбесіду з інформуванням про основні вимоги, що висуваються до кандидата на посади рядового і начальницького складу, його ділових і моральних якостей, характеру та умов служби;

ким, у який спосіб і в які терміни проводилось вивчення ділових особистих та моральних якостей кандидата;

які професійно важливі якості виявлені під час вивчення кандидата і наскільки рівень його загальної підготовки дає змогу зробити висновок про можливість освоєння ним обов'язків за передбачуваною посадою;

коли було проведено вивчення кандидата за місцем трудової діяльності (навчання) і які його результати;

(абзац шостий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.2004 р. N 180)

основні мотиви вибору можливої служби (навчання) в підрозділах МНС України;

інші, отримані в процесі попереднього вивчення кандидата, відомості про відповідність кандидата вимогам і умовам прийняття на службу.

На підставі матеріалів вивчення кандидата, аналізу отриманих відомостей готується довідка, в якій робиться висновок про доцільність приймання на службу (направлення на навчання).

Довідка підписується працівником підрозділу, який здійснював попереднє вивчення кандидата, та записується в перший розділ висновку про приймання на службу в МНС України (направлення на навчання до навчального закладу МНС України) (додаток 3).

Отримані в результаті попереднього вивчення матеріали направляються для подальшої роботи до підрозділу роботи з персоналом.

4. Вивчення придатності кандидата за станом здоров'я та фізичної підготовки

4.1. Після прийняття рішення про подальше вивчення кандидата працівник підрозділу роботи з персоналом видає йому направлення на медичний огляд (додаток 4) для проходження медичного огляду та психофізіологічного обстеження.

4.2. Медичний огляд та психофізіологічне обстеження проводиться з метою визначення придатності кандидата за станом здоров'я для служби на посадах рядового і начальницького складу.

4.3. Кандидат проходить медичний огляд у медичних закладах МОЗ, МВС, Міноборони за місцем свого проживання, де отримує довідки про стан здоров'я від таких медичних спеціалістів: нарколога, психіатра, терапевта, хірурга, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога, дерматолога, венеролога та з туберкульозного диспансеру.

4.4. Перелік обмежень при визначенні медичними спеціалістами придатності кандидата до служби (навчання) визначається МНС України згідно з чинним законодавством.

4.5. Водночас з медичним оглядом для визначення психофізіологічних показників професійного добору, за допомогою яких оцінюються особисті якості, проводиться психофізіологічне обстеження кандидата в Інституті судової загальної соціальної психіатрії та наркології і його філіях, а в регіонах, де відсутні філії зазначеного інституту, - у центрах психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору при відділах охорони здоров'я УМВС України в областях та м. Севастополі. Цей висновок щодо доцільності проходження служби кандидата на передбачуваній посаді носить рекомендаційний характер.

4.6. Довідки медичних спеціалістів та висновок психофізіологічного обстеження подаються кандидатом до відділу (сектору) медико-біологічного забезпечення територіального органу управління МНС України, на начальника якого покладаються їх вивчення та аналіз.

4.7. На підставі вивчення та аналізу довідок медичних спеціалістів та висновку психофізіологічного обстеження начальник відділу (сектору) медико-біологічного забезпечення робить висновок щодо придатності кандидата до проходження служби на посадах рядового та начальницького складу, який оформляється довідкою (додаток 5).

4.8. Результати медичного огляду та психофізіологічного обстеження кандидата подаються до підрозділу роботи з персоналом, де записуються у другий розділ висновку про приймання на службу з посиланням на номер та дату довідки, виданої начальником відділу (сектору) медико-біологічного забезпечення.

У разі, якщо прийнято рішення про відмову кандидату в прийнятті на службу (навчання) у зв'язку з наявністю в нього нервово-психічної патології або негативних психологічних показників, установлений діагноз та результат психофізіологічного обстеження йому не повідомляються.

4.9. Вивчення фізичної підготовки кандидата на службу (навчання) організовують працівники підрозділу роботи з персоналом відповідно до вимог та нормативів, установлених МНС України.

5. Вивчення кандидата на службу на посади рядового і начальницького складу за обліками МВС України

5.1. Вивчення кандидата на посади рядового і начальницького складу МНС України за обліками МВС України проводиться з метою уточнення відомостей стосовно кандидата на службу.

Вивчення здійснюється шляхом використання інформаційних можливостей органів внутрішніх справ, перевірки за обліками з метою уточнення відомостей стосовно самого кандидата.

5.2. Вивчення здійснюється стосовно кандидатів, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України, та тих, хто направляється на денну форму навчання до вищих навчальних закладів МНС України.

5.3. Кандидати, які оформляються на службу, відповідно до Закону України "Про інформацію" самостійно беруть у Департаменті інформаційних технологій при МВС України, управліннях (відділах) інформаційних технологій при Головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, Управліннях МВС України в областях, місті Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС) довідку про відсутність (наявність) судимості.

Не можуть бути прийняті на службу на посади рядового і начальницького складу особи, які раніше засуджувались за вчинення злочину.

5.4. Матеріали вивчення за обліками Департаменту інформаційних технологій при МВС України, управлінь (відділів) інформаційних технологій при ГУМВС, УМВС доповідаються начальнику, який має право призначати на посади, а його результати записуються у четвертий розділ висновку (додаток 3).

6. Рішення про приймання на службу в МНС України

6.1. Рішення про приймання на службу в МНС України (направлення на навчання до вищого навчального закладу МНС України) приймає начальник, який має право призначати на посади.

6.2. Після закінчення вивчення кандидата у п'ятому розділі висновку (додаток 3) робиться запис про прийняте рішення щодо можливості його призначення на конкретну посаду з визначенням підрозділу, де він буде проходити службу, або направлення на навчання з визначенням вищого навчального закладу.

Висновок підписується керівником підрозділу, куди оформляється кандидат, заступником начальника підрозділу роботи з персоналом, працівником, який проводив попереднє вивчення кандидата, і затверджується начальником підрозділу, який має право призначати на посади.

6.3. Кандидат, стосовно якого було прийняте рішення про приймання на службу (направлення на навчання), подає до підрозділу роботи з персоналом заяву (додаток 6).

6.4. Позитивний висновок про приймання на службу (направлення на навчання) кандидата та його заява є підставами для призначення на посаду рядового чи начальницького складу МНС України (направлення на навчання до відомчого вищого навчального закладу).

6.5. Якщо в даний час кандидат не може бути призначений на посаду рядового чи начальницького складу МНС України з причини, яка не перешкоджає прийманню на службу, його зараховують до резерву.

Матеріали вивчення даного кандидата зберігаються в підрозділі і дійсні протягом: довідка про придатність до проходження служби та висновок психофізіологічного обстеження - 6 місяців, матеріали вивчення за обліками МВС - 1 рік.

6.6. У разі, якщо кандидат не може бути прийнятий на службу в МНС України, працівником, який проводив його вивчення, робиться відповідний запис у п'ятому розділі висновку (додаток 3), про що доводиться до відома керівника підрозділу, куди передбачалось призначення кандидата. Останній сповіщається про те, що йому в прийнятті на службу в МНС України відмовлено за умовами приймання.

6.7. Повторне приймання на службу в МНС України раніше звільнених осіб здійснюється на загальних підставах, як кандидатів нового прийому, з обов'язковим погодженням із фахівцями з питань запобігання правопорушенням територіальних органів управління, а на посади середнього та старшого начальницького складу - також з Управлінням внутрішньої безпеки МНС України та Департаментом кадрової політики МНС України. 

6.8. Поновлення на службі в МНС України осіб, раніше звільнених через службову невідповідність та за порушення дисципліни, не допускається.

7. Первинна (курсова) підготовка осіб, призначених на посади рядового і начальницького складу

7.1. Кандидат, відносно якого відповідним начальником приймається позитивне рішення щодо доцільності приймання на службу, призначається на посаду рядового або начальницького складу з випробувальним терміном.

7.2. Первинна (курсова) підготовка кандидата на службу здійснюється шляхом проходження ознайомлювального періоду в органі управління або у підрозділі, куди він призначений, без допуску до участі в практичних діях з ліквідації надзвичайних ситуацій.

7.3. Ознайомлювальний період триває з моменту призначення працівника на посаду до направлення його до навчального закладу МНС України, при цьому загальний термін первинної (курсової) підготовки не має перевищувати 6 місяців.

7.4. Після закінчення первинної (курсової) підготовки особи, які успішно склали випускні іспити, приймають Присягу та зараховуються на службу до МНС України з присвоєнням спеціального звання.

7.5 Кандидати на службу, які раніше проходили первинну підготовку та мають відповідні документи встановленого зразка згідно з чинними на час їх отримання нормативно-правовими актами, повторну первинну (курсову) підготовку не проходять.

7.6. У разі відрахування слухача з навчання за порушення дисципліни, невиконання навчального плану, власним бажанням його звільнення здійснюється відповідно до норм законодавства про працю.

8. Порядок переведення військовослужбовців МНС України на посади начальницького складу

8.1. Військовослужбовець МНС України при виявленні бажання щодо подальшого проходження служби на посаді начальницького складу звертається до керівника підрозділу, який має право призначати на посади, де він планує продовжувати службу.

8.2. У разі наявності відповідних вакансій та потреби в даному кандидаті на переведення керівником підрозділу, який має право призначення на посади, організовується його вивчення.

8.3. У ході вивчення збираються та аналізуються такі відомості, які характеризують кандидата на переведення:

освітній рівень та фахова підготовка, а також необхідність проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації;

особисті та професійні якості;

остання атестація;

стан здоров'я (кандидат направляється на військово-лікарську комісію для визначення придатності до подальшого проходження служби на запропонованій посаді);

наявність (відсутність) судимості (кандидатом надається відповідна довідка МВС України).

8.4. При позитивних результатах вивчення керівником підрозділу, куди планується переведення кандидата, готуються та направляються до Департаменту кадрової політики МНС України наступні документи:

рапорт військовослужбовця на ім'я Міністра про згоду на призначення на посаду начальницького складу та переатестування в спеціальне звання, завізований керівниками підрозділів, де він проходить службу і куди переходить;

подання на призначення на посаду;

біографічна довідка;

довідка військово-лікарської комісії;

довідка МВС України про наявність (відсутність) судимості.

8.5. Після розгляду матеріалів Департаментом кадрової політики та прийняття позитивного рішення наказом МНС України з особового складу військовослужбовець призначається на посаду начальницького складу з обов'язковим присвоєнням спеціального звання, в порядку переатестування.

8.6. Кандидати на посади номенклатури Міністра призначаються після розгляду питання їх переведення на засіданні Вищої атестаційної комісії МНС України.

9. Порядок переведення на посади начальницького складу МНС України військовослужбовців та осіб, які мають спеціальні звання, інших міністерств та відомств

9.1. Направлення з інших міністерств та відомств до МНС України військовослужбовців та осіб, які мають спеціальні звання, з виключенням зі списків особового складу відбувається за згодою цих осіб та погодженням з керівництвом цих міністерств та відомств.

9.2. При зверненні працівника іншого міністерства чи відомства до керівника підрозділу МНС України, який має право призначати на посади, з проханням щодо переведення для подальшого проходження служби на посаду начальницького складу у разі наявності відповідних вакансій та потреби в даному кандидаті організовується його вивчення згідно з вимогами пункту 8.3 цієї Тимчасової інструкції. Одночасно керівником, до якого звернувся кандидат на переведення, направляється до МНС України клопотання щодо направлення до міністерства чи відомства, де проходить службу кандидат, запиту на його особову справу.

9.3. При позитивних результатах вивчення кандидата на переведення та його особової справи підрозділом, куди звернувся кандидат, направляється до Департаменту кадрової політики МНС України особова справа разом з документами, зазначеними в пункті 8.4 цієї Тимчасової інструкції.

9.4. Після розгляду матеріалів Департаментом кадрової політики із зацікавленими структурними підрозділами МНС України та прийняття позитивного рішення до міністерства чи відомства за місцем проходження служби кандидата на переведення направляється лист на його відрядження в розпорядження МНС України.

9.5. Після надходження витягу з наказу про відрядження кандидата в розпорядження МНС України наказом Міністра з особового складу він призначається на посаду начальницького складу одночасно з присвоєнням спеціального звання, в порядку переатестування.

10. Порядок переведення на посади рядового і молодшого начальницького складу військовослужбовців МНС України за контрактом

10.1. Вивчення та підготовка документів на переведення на посади рядового і молодшого начальницького складу військовослужбовців МНС України за контрактом здійснюється згідно з вимогами пунктів 8.3 та 8.4 цієї Тимчасової інструкції.

10.2. Після розгляду матеріалів Департаментом кадрової політики та прийняття позитивного рішення наказом заступника Міністра (роботи з персоналом) військовослужбовець МНС України за контрактом відряджається до підрозділу, де буде проходити службу.

10.3. На підставі наказу про відрядження військовослужбовець МНС України за контрактом керівником підрозділу, який має право призначення на посаду, призначається на посаду рядового або молодшого начальницького складу одночасно з присвоєнням спеціального звання, в порядку переатестування.

11. Особова справа

Особова справа працівника, який має спеціальне звання, складається з чотирьох розділів.

На зворотному боці титульної обкладинки особової справи розміщується фотокартка розміром 9 х 12 см працівника, який має спеціальне звання, у повсякденному форменому одязі зі знаками розрізнення згідно з останнім спеціальним званням. На зворотному боці фотокартки чорнилом (кульковою ручкою) робиться запис прізвища, імені та по батькові працівника, який має спеціальне звання, що засвідчується підписом працівника роботи з персоналом або безпосереднього начальника та скріплюється печаткою підрозділу роботи з персоналом. При присвоєнні чергового спеціального звання фото замінюється.

На початку особової справи за титульним аркушем обкладинки зберігається "Біографічна довідка" (додаток 7), яку складає працівник підрозділу роботи з персоналом.

У першій частині справи зберігаються послужний список, висновок комісії щодо визначення вислуги років, висновки щодо підтвердження окремих періодів служби.

У другій частині - матеріали вивчення кандидата (характеристики з попередніх місць роботи та навчання, матеріали вивчення за обліками МВС України, довідка попереднього вивчення), матеріали стажування, свідоцтва про проходження первинної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, атестаційні та нагородні листи, службові характеристики, подання на присвоєння спеціальних звань, призначення на посади, переведення і переміщення по службі, встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та звільнення.

У третій частині - заява про приймання на службу, автобіографія, анкета, медична довідка, контракт, текст присяги із власноручним підписом кандидата та довідка психолога з висновком про психологічну придатність кандидата на конкретну посаду.

У четвертій частині (окрема папка) - витяги з наказів, висновки за матеріалами службових перевірок (розслідувань), документи архівів про періоди проходження служби, рапорти, копії особистих документів, інші відомості, що мають значення для характеристики кандидата та проходження служби.

У конверті, який знаходиться на зворотному боці обкладинки особової справи, зберігаються особисті документи: трудова книжка, військовий квиток, фотокартки.

 

Директор Департаменту кадрової
політики МНС України
генерал-лейтенант
 

 
 
І. О. Шевченко
 

 

АВТОБІОГРАФІЯ

___________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові) 

Пишеться власноручно, за довільною формою, без виправлень, із зазначенням дати (числа, місяця, року) і місця народження, громадянства, національності, освіти, коли і які навчальні заклади закінчили, служби у Збройних Силах, МВС, Національній гвардії, Внутрішніх військах, Службі безпеки, а також роботи від початку трудової діяльності і причин переходу з однієї роботи на іншу, виконання громадської роботи, складу сім'ї - коротких відомостей про дружину (чоловіка), дітей, батька, матір, братів і сестер; чи притягувались самі або родичі до відповідальності.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Домашня адреса, номер телефону ___________________________________
_________________________________________________________________

Дата заповнення автобіографії та особистий підпис.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.2004 р. N 180)

 

Директор Департаменту кадрової
політики МНС України
генерал-лейтенант
 

 
 
І. О. Шевченко
 

 

АНКЕТА

1. Прізвище, ім'я та по батькові ______________________________________
                                                 (укажіть і колишні, якщо змінювали їх в установленому порядку) 

2. Дата народження ________________ 3. Місце народження _____________
_________________________________________________________________
                                                  (село, місто, район, область, республіка) 

4. Національність _________________ 5. Громадянство __________________

6. Членство у партіях, політичних рухах _______________________________
_________________________________________________________________
                                                                         (з якого часу) 

7. До яких виборних органів обрані чи обиралися _______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8. Освіта _________________________________________________________
_________________________________________________________________
               (коли і який навчальний заклад закінчили, де навчаєтесь, набута спеціальність)
_________________________________________________________________

9. Науковий ступінь, вчене звання __________________________________

10. Чи маєте наукові праці, винаходи _________________________________

11. Рідна мова, якими іншими мовами володієте і в якій мірі ______________
_________________________________________________________________

12. Чи притягались до кримінальної, адміністративної відповідальності _____
_________________________________________________________________
                                                      (коли, ким, за що, міра покарання) 

13. Відношення до військового обов'язку ______________________________
                                                                                                   (призовник, військовозобов'язаний,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                                N військового квитка, невійськовозобов'язаний)

14. Ваші родичі (мати, батько, брати, сестри, діти, дружина (чоловік))

Ступінь родинних зв'язків 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Число, місяць, рік та місце народження 

Місце роботи, посада 

Місце проживання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Робота, що виконувалась від початку трудової діяльності (враховуючи навчання у вищих, середніх спеціальних і професійно-технічних закладах, військову службу). Назви підприємств, установ та організацій, міністерств, відомств вказувати такими, якими були на час роботи в них. У відомостях про проходження військової служби називати посаду та номер військової частини (установи).

Дата
(місяць, рік) 

Посада та найменування підприємства, установи та організації, міністерства, відомства 

Місцезнаходження підприємства, установи та організації (область, місто, республіка) 

приймання

звільнення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Які маєте державні нагороди ____________________________________
                                                                                    (коли, ким і якою нагородою нагороджені)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

17. Паспорт ______________________________________________________
                                                                         (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________________________________

18. Ідентифікаційний код __________________________________________

19. Місце проживання _____________________________________________
                                                                               (домашня адреса та номер телефону)
_________________________________________________________________

"___" ____________ 200_ року 

Особистий підпис ______________ 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.2004 р. N 180)
 

Директор Департаменту кадрової
політики МНС України
генерал-лейтенант
 

 
 
І. О. Шевченко
 

 

ВИСНОВОК
про приймання на службу в МНС України
(направлення на навчання до навчального закладу МНС України)

___________________________________________
                             (прізвище, ім'я та по батькові кандидата в родовому відмінку) 

1. Довідка про наслідки попереднього вивчення кандидата ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка проводила попереднє вивчення)

2. Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата до служби (навчання) в МНС України та наслідки його психологічного обстеження
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
               (назва військово-лікарської комісії, дата медогляду, N документа, результати)
_________________________________________________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові працівника з роботи з персоналом)

3. Результати вивчення фізичної підготовки кандидата __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Наслідки вивчення за обліками МВС України ________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові працівника з роботи з персоналом)

5. Висновок за наслідками попереднього вивчення та вивчення за обліками
МВС _____________________________________________________________
  (призначити на конкретну посаду з визначенням підрозділу, куди буде направлений кандидат;
            направити на навчання із зазначенням вищого навчального закладу МНС України)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

__________________________________
__________________________________
(начальник підрозділу, куди призначається кандидат) 

 
_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________________________
__________________________________
(заступник начальника підрозділу з роботи з персоналом) 

 
_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

__________________________________
__________________________________
(працівник, який проводив попереднє вивчення) 

 
_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 200_ р.

 

Директор Департаменту кадрової
політики МНС України
генерал-лейтенант
 

 
 
І. О. Шевченко
 

 

НАПРАВЛЕННЯ
на медичний огляд

1. Прошу здійснити медичний огляд _________________________________
                                                                                                            (спеціальне чи військове
_________________________________________________________________
                               звання, посада, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 

для визначення стану здоров'я з метою вирішення:

1.1. Придатності до служби в МНС України як кандидата на службу
_________________________________________________________________
                                                                  (указати посаду, службу) 

1.2. Придатності до вступу _______________________________________________
                                                                      (указати назву навчального закладу, його факультет) 
_________________________________________________________________

1.3. Придатності до військової служби ___________________________________
                                                                                                     (при переміщенні вказати посаду,
_________________________________________________________________
                                                     при звільненні - причину, вислугу років) 

1.4. Можливості проживання в умовах __________________________________
                                                                                                             (указати місце проживання, 
_________________________________________________________________
                                                                      характер клімату) 

1.5. Потреби у відпустці за станом здоров'я.

2. До цього проходив (не проходив) ________________________________
_________________________________________________________________

3. Висновок військово-лікарської комісії прошу надіслати _____________
_________________________________________________________________
                                                                                  (адреса) 

Начальник підрозділу
з роботи з персоналом _______________ телефон N ___________________

       М. П. 

"___" ____________ 200 р.

 

Директор Департаменту кадрової
політики МНС України
генерал-лейтенант
 

 
 
І. О. Шевченко
 

 

ДОВІДКА

_________________________________________________________________
                                (спеціальне чи військове звання, прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________
                                                              рік народження, місце служби) 

Пройшов(ла) медичний огляд _______________________________________
                                                                                       (указати назву лікувального закладу) 

"___" ____________ 200_ р.

Діагноз і постанова військово-лікарської комісії про причинний зв'язок захворювання, поранення (травми, контузії, каліцтва)
_________________________________________________________________
                     (указати діагноз і постанову ВЛК про причинний зв'язок захворювання,
_________________________________________________________________
                                                        поранення, травми, контузії, каліцтва)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Начальник відділу (сектору)
медико-біологічного забезпечення 

  

  

_____________________________
(спеціальне звання) 

_____________
(підпис) 

__________________
(прізвище і ініціали) 

Гербова печатка

"___" ____________ 200_ р.

 

Директор Департаменту кадрової
політики МНС України
генерал-лейтенант
 

 
 
І. О. Шевченко
 

 

Заява

Прошу прийняти мене на посаду ___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

З умовами проходження служби в МНС України, матеріального та пенсійного забезпечення ознайомлений.

Покладені на мене обов'язки буду виконувати сумлінно.

_________________
(дата) 

  

__________________
(підпис) 

 

Директор Департаменту кадрової
політики МНС України
генерал-лейтенант
 

 
 
І. О. Шевченко
 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

(Зразок)

Капітан внутрішньої служби Петренко Петро Петрович

Працює заступником начальника 14-ї підпорядкованої державної пожежної частини з охорони Подільського району ГУ МНС України в м. Києві.

Громадянство громадянин України

Число, місяць і рік народження 5 травня 1960 року

Місце народження м. Київ

Освіта вища, Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР, рік закінчення - 1981, спеціальність - "Протипожежна техніка та безпека", кваліфікація - "Пожежний технік"; Вища інженерна пожежно-технічна школа МВС СРСР, рік закінчення - 1986, спеціальність - "Протипожежна техніка та безпека", кваліфікація - "Інженер протипожежної техніки та безпеки"

Науковий ступінь, вчене звання не має

Володіння мовами українською, російською - вільно

Нагороди, почесні звання у 2000 році нагороджений орденом "За заслуги" 3-го ступеня

Прийняття присяги державного службовця не приймав

Ранг державного службовця не має

Загальний стаж роботи з вересня 1979 року

Стаж державної служби не має

Депутат ради з 1998 по 2000 роки обирався депутатом Подільської районної

Ради народних депутатів м. Києва

Стягнення не має

Трудова діяльність

09.1979 - 10.1981 

курсант Львівського пожежно-технічного училища МВС СРСР 

10.1981 - 08.1983  

інспектор 10-ї самостійної воєнізованої пожежної частини з охорони Мінського району м. Києва 

08.1983 - 05.1990 

інспектор 8-ї самостійної воєнізованої пожежної частини з охорони Мінського району м. Києва 

05.1990 - 12.2003 

начальник караулу 12-ї воєнізованої пожежної частини МВС з охорони Подільського району м. Києва 

12.2003 - т/час 

заступник начальника 14-ї підпорядкованої державної пожежної частини ГУ МНС України в м. Києві  

Заступник начальника управління по роботі з персоналом 

 

Директор Департаменту кадрової
політики МНС України
генерал-лейтенант
 

 
 
І. О. Шевченко
 

Опрос