Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий Национального банка Украины на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью оплаты валютных ценностей

Национальный банк
Постановление от 09.04.2004 № 165
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

Постанова Правління Національного банку України
від 9 квітня 2004 року N 165

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2004 р. за N 475/9074

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Правління Національного банку України
 від 29 січня 2003 року N 36
згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 14 квітня 2015 року N 234)

Відповідно до статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України" та статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою врегулювання здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 36 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 90/7411, такі зміни:

1.1. У пункті 1.4 глави 1 слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Генеральний департамент банківського нагляду".

1.2. Главу 2 після пункту 2.1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.2. Якщо цінні папери були придбані нерезидентом у власність до набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 36 "Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів" і резидент не має змоги подати документи, передбачені підпунктом "е" пункту 2.1 глави 2 цього Положення, то резидент для отримання ліцензії подає такі документи:

а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1;

б) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору (угоди) про купівлю-продаж цінних паперів;

в) оригінал або копію довідки про взяття резидента на облік як платника податків в органі державної податкової служби (якщо резидент підлягає обліку як платник податків);

г) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України;

ґ) копію документа, що свідчить про державну реєстрацію іноземної інвестиції (за наявності);

д) документальне підтвердження операції, у результаті здійснення якої право власності на цінні папери українських емітентів перейшло до нерезидента (документи, які подаються, мають бути нотаріально засвідченими);

е) оригінал або копію документа, що підтверджує право власності нерезидента на цінні папери;

є) письмове обґрунтування неможливості подання документів, передбачених підпунктом "е" пункту 2.1 цього Положення;

ж) копію офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів (за умови, що цінні папери котируються на фондовій біржі або включені до обігу в торговельно-інформаційній системі);

з) звіт про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості цінних паперів українських емітентів, складений суб'єктом оціночної діяльності України та засвідчений нотаріально. Термін між датами оцінки і надходження документів до Департаменту має становити не більше 30 календарних днів".

У зв'язку з цим пункт 2.2 уважати пунктом 2.3.

2. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Операційне та територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

Опрос