Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым перечням и тарифам операций (услуг), осуществляемых Национальным банком Украины, его территориальными управлениями и учреждениями по операциям (услугам), связанным с деятельностью клиентов и банков - корреспондентов Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 19.03.2004 № 120
действует с 24.04.2004

Про затвердження Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 19 березня 2004 року N 120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2004 р. за N 474/9073

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 47, 7 грудня 2005 р.)

З метою своєчасного вилучення з обігу зношених банкнот і забезпечення потреб банків розмінними монетами в національній валюті України, а також у зв'язку з потребою приведення переліку і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами, у відповідність до вимог Законів України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" і "Про податок з доходів фізичних осіб" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (із змінами):

Розмірів плати, що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 791/8112 (додаються);

Переліку і тарифів операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (додаються);

Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 785/8106 (додаються).

2. Внести зміни до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених зазначеною постановою і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108, виклавши їх в редакції, що додається.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Персональну відповідальність за виконання цієї постанови покласти на керівників відповідних структурних підрозділів.

5. Контроль за дотриманням вимог цієї постанови покласти на Фінансовий департамент (О. М. Кандибка) та Департамент аудиту (В. М. Матвійчук).

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Розмірів плати,
що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України

1. У колонці "Найменування":

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. 

Проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій у системі електронних міжбанківських переказів, електронної пошти, системі "клієнт банку - банк", у депозитарії, які виникли внаслідок помилок, порушень технології оброблення інформації (у тому числі й розповсюдження комп'ютерних вірусів) і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення архівів електронних банківських документів, уключаючи архіви АРМ-НБУ та АРМ-СТП, допущених персоналом замовника"; 

  

у пункті 5 слова "в системі електронних платежів" замінити словами "в системі електронних переказів".

 

Директор Фінансового департаменту
Національного банку України
 

 
О. М. Кандибка
 

 

Зміни до Переліку і тарифів операцій,
що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування

1. Операції під номерами 9, 10, 11, 13 і 56 викласти в такій редакції:

"9. 

Касове обслуговування бюджетних установ і організацій банкнотами в національній валюті України  

0,18 % від виданої суми банкнот 

10. 

Підкріплення кас банків банкнотами в національній валюті України для видачі підприємствам зв'язку на виплату пенсій  

До 0,18 % від виданої суми банкнот 

11. 

Підкріплення кас уповноважених банків банкнотами в національній валюті України для виплати з рахунків групи 257 бюджетним установам та організаціям, що переведені на обслуговування до Державного казначейства України  

До 0,18 % від виданої суми банкнот". 

"13. 

Підкріплення банкнотами в національній валюті України кас установ банків  

До 0,5 % від виданої суми банкнот". 

"56. 

Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в системі електронних переказів
Розрахунок проводиться згідно із загальним обсягом документообігу замовника через систему електронних переказів за місяць із застосуванням часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів6  

0,20 грн. за один документ". 

2. У колонці "Найменування операцій" в операціях під номерами:

52 - слово "платежів" замінити словами "міжбанківських переказів";

53 і 57 - слово "платежів" замінити словом "переказів";

65 - слова "платіжних реквізитів" замінити словами "реквізитів розрахункових документів".

3. У колонці "Тарифи" в операціях під номерами:

5 - цифру та слова "3 неопод. мінім. доходів громадян" замінити цифрами та словом "75 грн.";

6 - цифру та слова "2 неопод. мінім. доходів громадян" замінити цифрами та словом "50 грн.";

8 - цифри та слова "0,2 неопод. мінім. доходів громадян" замінити цифрою та словом "5 грн.";

61 - цифри та слова "0,5 неопод. мінім. доходів громадян" замінити цифрами та словами "12 грн. 50 коп.";

63 - цифру та слова "1 (один) неопод. мінім. доходів громадян" замінити цифрами та словом "25 грн.";

64 - цифри та слова "0,5 неопод. мінім. доходів громадян" та "1 (один) неопод. мінім. доходів громадян" замінити відповідно цифрами та словами "12 грн. 50 коп." та "25 грн.".

4. Доповнити Перелік і тарифи операціями під номерами 66 - 69 такого змісту:

"66. 

Підкріплення розмінною монетою кас банків (у тому числі для видачі підприємствам зв'язку на виплату пенсій, бюджетним установам і організаціям)  

10 грн. за 1000 штук 

67. 

Підкріплення банкнотами в національній валюті України кас банків у межах зданої ними суми зношених банкнот  

безкоштовно 

68. 

Підкріплення кас банків розмінною монетою в межах кількості зданих до територіального управління Національного банку монет відповідних номіналів

безкоштовно 

69. 

Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в системі термінових переказів
Розрахунок проводиться згідно із загальним обсягом документообігу замовника через систему термінових переказів за місяць із застосуванням часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів7 

0,20 грн. за один документ". 

5. У виносках до Переліку і тарифів:

виноску 3 після цифри "7" доповнити цифрою "8";

виноску 6 викласти в такій редакції:

"6 Документами замовника є:

документи СЕП від замовника, крім тих, що бракуються з вини замовника (помилки типу "Жовте сальдо", "Помилка в розрахункових документах" тощо);

документи СЕП для замовника, причому платежі з "нічного" рахунку враховуються в день їх підтвердження;

документи СТП для замовника, отримані замовником, який не є учасником системи термінових переказів.

Таким чином, розрахункова палата бере плату із замовника за щоденне оброблення в системі електронних переказів Національного банку порції електронної інформації, тобто кожного електронного розрахункового документа або електронного розрахункового повідомлення.

Плата за документообіг у системі електронних переказів (моделі 2, 3 та 4, 5, 6, 7) здійснюється головним банком відповідно до загального обсягу документів, які надходять від усіх філій, тій розрахунковій палаті, з якою працює його АРМ-НБУ.

Плата за документообіг у системі електронних переказів (8-а модель) здійснюється головним банком та кожною філією окремо тій розрахунковій палаті, з якою працює їх АРМ-НБУ.

Алгоритм розрахунку вартості послуг:

для початкових документів замовника за часовими інтервалами:

08:00 - 16:00 S1 = <тариф> · <кількість початкових документів>,

16:00 - 19:00 S2 = [K1 · (1 - L1) + L1] х

х <тариф> · <кількість початкових документів>,

19:00 - кінець S3 = [K2 · (1 - L2) + K1 · L2] х

х <тариф> · <кількість початкових документів>,

де K1 = 1,5; K2 = 3,0; L1 = 0,10; L2 = 0,05;

для відповідних документів замовника без часових інтервалів:

S4 = <тариф> · <кількість відповідних документів>.

Загальна вартість послуг S = S1 + S2 + S3 + S4";

доповнити виноскою 7 такого змісту:

"7 Документами замовника є:

документи СТП від замовника;

документи СТП для замовника.

Таким чином, Центральна розрахункова палата бере плату із замовника за щоденне оброблення в системі термінових переказів Національного банку порції електронної інформації, тобто кожного електронного розрахункового документа або електронного розрахункового повідомлення.

Плата за документообіг у системі термінових переказів здійснюється банком відповідно до загального обсягу документів, які надходять від усіх філій, Центральній розрахунковій палаті. Алгоритм розрахунку вартості послуг системи термінових переказів установлюється відповідно до алгоритму вартості послуг, розрахованого для системи електронних переказів, який наведений у виносці 6".

 

Директор Фінансового департаменту
Національного банку України
 

 
О. М. Кандибка
 

 

Зміни до Переліку і тарифів
з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України

1. У колонці "Тарифи" у послузі під номером 11 цифру та слова "1 (один) неопод. мінім. доходів громадян" замінити цифрами та словом "20 грн.".

2. У колонці "Найменування послуг" у послузі під номером 13 слово "платежів" замінити словами "міжбанківських переказів".

3. Послугу під номером 15 виключити.

4. Номер послуги "16" викласти в такій редакції:

"16. 

За використання установами Державного казначейства України наданого каналу зв'язку в системі електронної пошти Національного банку:  

(щомісячно) 

під час використання обладнання Національного банку  

100 грн. 

під час використання обладнання Замовника  

60 грн.". 

5. Послуги під номерами 25 - 28 замінити відповідно послугами під номерами 26 - 29, послугу під номером 29 замінити послугою під номером 31, послугу під номером 30 замінити послугою під номером 32 та послугу під номером 31 замінити послугою під номером 33.

6. Доповнити Перелік і тарифи послугами під номерами 34 - 37 такого змісту:

"34. 

За використання наданого порту постійного доступу в системі електронної пошти Національного банку2:  

(щомісячно) 

через асинхронний порт  

100 грн. 

через синхронний порт  

300 грн. 

35. 

Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ (включаючи супроводження вбудованих програмних засобів захисту) прямих учасників СЕП 

40 грн. (щомісячно) 

36. 

Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ (включаючи супроводження вбудованих програмних засобів захисту), яке пов'язане з виконанням інформатизаційних задач (за винятком прямих учасників СЕП) 

40 грн. (щомісячно) 

37. 

Супроводження програмного забезпечення АРМ-СТП (включаючи супроводження вбудованих програмних засобів захисту) 

20 грн. (щомісячно)". 

 

Директор Фінансового департаменту
Національного банку України
 

 
О. М. Кандибка
 

 

Перелік і тарифи
послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями

Номери послуг 

Найменування послуг 

Тарифи (у гривнях) 

Реєстрація банку  

5100 

Реєстрація банківського об'єднання 

3400 

Реєстрація змін до статуту банку, що пов'язані з його реорганізацією 

3400 

Реєстрація інших змін до статуту банку 

2550 

Реєстрація змін до статуту банківського об'єднання 

1700 

Реєстрація філії банку 

1700 

Реєстрація змін до положення про філію  

680 

Погодження перетворення філії у відділення без зміни його місцезнаходження 

170 

Зміни до статуту банку та положення про відокремлені підрозділи банку, що пов'язані з перейменуванням банку, зміною його адреси місцезнаходження (назви міста, вулиці тощо) без фактичного переміщення банку та його відокремлених підрозділів  

170 

10 

Надання банку і банківській корпорації ліцензії на здійснення банківських операцій  

2210 

11 

Переоформлення наданих банку і банківській корпорації ліцензії та письмового дозволу на здійснення банківських операцій у зв'язку із зміною їх назви  

85 

12 

Надання банку і банківській корпорації письмового дозволу на здійснення банківських операцій (у тому числі надання нового дозволу з розширеним переліком операцій)  

2210 

13 

Надання банківській корпорації ліцензії на виконання окремих операцій  

2210 

14 

Погодження відкриття відділення банку, операції якого відображаються на балансі банку або його філії 

340 

15 

Погодження змін до положення про відділення банку, операції якого відображаються на балансі банку або його філії  

170 

16 

Реєстрація представництва українського банку на території України 

340 

17 

Реєстрація змін до положення про представництво українського банку на території України 

170 

18 

Реєстрація представництва іноземного банку в Україні  

4250 

19 

Погодження дозволу на здійснення банківських операцій, виданого банком - юридичною особою своїм філіям (у тому числі погодження нового дозволу з розширеним переліком операцій)  

680 

20 

Погодження дозволу на здійснення операцій, виданого банком своїй філії, у разі її розширення (якщо немає потреби виїзду для відповідної перевірки за місцезнаходженням філії)  

170 

21 

Погодження дозволу на здійснення операцій, виданого банком своїй філії, у зв'язку зі зміною назви банку або назви філії  

170 

22 

Погодження дозволу на здійснення операцій, виданого банком своїй філії, у зв'язку з переоформленням у разі зміни реквізитів банківської ліцензії чи письмового дозволу банку 

35 

23 

Реєстрація та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом грошей 

4250 

24 

Надання небанківській установі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій  

2210 

25 

Надання небанківській фінансовій установі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій 

1700 

26 

Переоформлення наданої небанківській установі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій у зв'язку із зміною її назви  

85 

27 

Погодження дозволу на здійснення окремих банківських операцій, виданого небанківською установою - юридичною особою своїй філії, у разі зміни назви небанківської установи 

170 

28 

Погодження дозволу на здійснення окремих банківських операцій, виданого небанківською установою - юридичною особою своїй філії, у разі її розширення  

680 

29 

Надання банківської ліцензії (дозволу) філії іноземного банку  

2210 

30 

Надання дозволу (погодження) на створення дочірнього банку українського банку на території іншої держави  

8500 

31 

Надання дозволу (погодження) на створення філії українського банку на території іншої держави 

8500 

32 

Надання дозволу (погодження) на створення представництва українського банку на території іншої держави  

1700 

33 

Погодження дозволу на здійснення банківських операцій, виданого банком - юридичною особою своїй філії, що створена на території іншої держави  

850 

34 

Реєстрація пункту обміну іноземної валюти уповноваженого банку, іншої фінансової установи 

340 

35 

Реєстрація пункту обміну іноземної валюти підприємства (організації), який працює на підставі агентських угод з уповноваженим банком (фінансовою установою) 

3400 

36 

Надання реєстраційного номера (свідоцтва) про реєстрацію кореспондентського рахунку в іноземній валюті та гривнях  

170 

37 

Унесення змін до раніше наданих реєстраційних номерів (свідоцтв) про реєстрацію кореспондентського рахунку в іноземній валюті та гривнях  

85 

38 

Надання індивідуальної ліцензії на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями  

255 

39 

Надання індивідуальної ліцензії на відкриття та використання резидентом рахунку в іноземному банку  

850 

40 

Надання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон  

1700 

41 

Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України 

1700 

42 

Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей 

1700 

43 

Надання уповноваженому банку індивідуальної ліцензії на вивезення банківських металів  

1700 

44 

Надання уповноваженому банку спеціального дозволу на ввезення на територію України банківських металів 

850 

45 

Надання уповноваженому банку індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів  

1700 

46 

Надання уповноваженому банку індивідуальної ліцензії на вивезення банкнот іноземних держав  

1700 

47 

Надання уповноваженому банку спеціального дозволу на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків  

850 

48 

Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти як засобу платежу на території України  

3400 

49 

Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як застави  

1700 

50 

Надання уповноваженому банку (фінансовій установі) висновку про погодження агентської угоди  

1700 

51 

Надання юридичній особі та фізичній особі - суб'єктам підприємницької діяльності індивідуальної ліцензії на здійснення переказу валютних цінностей за межі України або переказу в Україну валюти України  

850 

52 

Надання індивідуальної ліцензії на здійснення переказу іноземної валюти за кордон фізичною особою  

170 

53 

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей  

170 

54 

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну валюти України 

170 

55 

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів 

170 

56 

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей 

1700 

57 

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) валюти України в Україну 

1700 

58 

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну валютних цінностей 

1700 

59 

Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії і спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями та індивідуальної ліцензії на перевищення законодавчо встановленого строку розрахунку за експортно-імпортною операцією 

У розмірі 50 % від тарифу на видачу відповідної індивідуальної ліцензії, дозволу 

60 

Сертифікація аудитора, тимчасового адміністратора та ліквідатора банківської установи (за кожне проходження сертифікації) 

680 

61 

Продовження терміну чинності сертифіката аудитора, тимчасового адміністратора та ліквідатора банківських установ 

340 

62 

Видача дубліката в разі втрати або значного пошкодження аудитором, тимчасовим адміністратором або ліквідатором банківських установ сертифіката, термін чинності якого не закінчився  

85 

63 

Реєстрація договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученими від нерезидента кредитами, позиками (у тому числі поворотною фінансовою допомогою) в іноземній валюті:  

  

фінансовою установою (крім банку), іншою юридичною особою та фізичною особою, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності 

170 

фізичною особою 

50 

64 

Оформлення додатка до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), дубліката реєстраційного свідоцтва та дубліката додатка:  

  

фінансовою установою (крім банку), іншою юридичною особою та фізичною особою, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності 

85 

фізичною особою  

20 

65 

Передавання довідки про курси іноземних валют і ставки рефінансування телефаксом юридичній особі (крім органу виконавчої влади) та фізичній особі - суб'єктові підприємницької діяльності 

За домовленістю сторін та згідно з калькуляціями витрат 

66 

Надання довідки юридичній особі (крім органів державної влади і банків) про курси іноземних валют і ставки рефінансування за попередній період на письмовий запит  

Згідно з калькуляціями витрат 

67 

Надання довідки фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності про курси іноземних валют і ставки рефінансування за попередній період на письмовий запит  

Згідно з калькуляціями витрат 

68 

Оформлення довідки, видача дубліката замість втраченої або пошкодженої довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентам України та які перебувають за її межами  

20 

69 

Оформлення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентові України та які перебувають за її межами, у разі подання деклараційного повідомлення з простроченням терміну  

85 

70 

Надання індивідуальних ліцензій (спеціальних дозволів) на здійснення операцій з валютними цінностями неприбутковими установами і організаціями, зареєстрованими в Україні 

170 

71 

Повторна сертифікація комп'ютерної системи, що використовується в пункті обміну іноземної валюти  

2550 

 

Директор Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
В. В. Пушкарьов
 

Опрос