Идет загрузка документа (497 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления отчетности финансовыми компаниями, финансовыми учреждениями - юридическими лицами публичного права, доверительными обществами, а также юридическими лицами - субъектами хозяйствования, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но имеют определенную законами и нормативно-правовыми актами Госфинуслуг или Нацкомфинуслуг возможность предоставлять услуги по финансовому лизингу

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 27.01.2004 № 27
Утратил силу

Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

(назва із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 січня 2004 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2004 р. за N 431/9030

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 20 серпня 2004 року N 2088
,
 від 12 серпня 2005 року N 4451
,
 від 13 грудня 2007 року N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 16 липня 2013 року N 2281
,
від 17 жовтня 2013 року N 3723
,
 від 30 січня 2014 року N 277
,
 від 12 серпня 2014 року N 2401
,
від 15 серпня 2017 року N 3453

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 26 вересня 2017 року N 3840)

Додатково див. розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 10 квітня 2008 року N 502

Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, а також з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) разом з Департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш К. Г.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Ю. А. Авксентьєв
 

 

 

ПОРЯДОК
надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

(назва із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

(У тексті Порядку, крім заголовка, та у додатках 1, 4, 14 до нього, крім відмітків до них та крім розділу "Інформація про активи фінансової компанії - управителя та майно, що перебуває в управлінні" додатка 1, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

(У тексті Порядку та додатках до нього після слів "фінансова компанія" в усіх відмінках та числах доповнено словами "фінансовими установами - юридичними особами публічного права" у відповідних відмінках та числах згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 серпня 2017 року N 3453)

Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правила складання та подання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права), довірчими товариствами та юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі - лізингодавці) до Нацкомфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

журнал прийняття звітності - електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття звітності, у якому фіксується інформація щодо присвоєння реєстраційного номера, за яким реєструється надходження звітності, дати їх прийняття до інформаційного масиву даних, та інформація щодо їх остаточного прийняття після перевірки. Дані в журналі захищені від унесення несанкціонованих змін;

прийнята звітність - звітність в електронній та паперовій формах, подана до Нацкомфінпослуг у строки та в обсязі, що встановлені цим Порядком, за умови відповідності паперової форми звітності за складом інформації електронній формі та внесення електронної форми звітності до журналу прийняття звітності, про що зроблено відмітку співробітником Нацкомфінпослуг на титульному аркуші звітності;

дата виконання зобов'язань за договором - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором;

річна фінансова звітність - фінансова звітність, складена за формами, установленими законодавством України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

фінансова компанія - адміністратор - фінансова компанія, яка надає фінансову послугу з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; 

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом шостим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

фінансова компанія - управитель - фінансова компанія, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

(пункт 1.2 доповнено абзацом восьмим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

(розділ 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

2. Види звітності та терміни її надання фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами та лізингодавцями

(назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377
,
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723)

2.1. Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності за:

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377
,
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723)

а) місяць;

б) квартал;

в) рік.

2.2. Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності за:

а) квартал;

б) рік.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.2 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377,
у зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.4 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.5)

2.3. Лізингодавці подають до Нацкомфінпослуг квартальну звітність.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

2.4. Звітність, що складається відповідно до цього Порядку (крім звітності лізингодавців), подається до Нацкомфінпослуг у такі терміни:

(абзац перший пункту 2.4 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 17.10.2013 р. N 3723)

а) за місяць - до 15-го числа місяця включно, наступного за звітним;

б) квартальну та річну - у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419.

(підпункт "б" пункту 2.4 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 30.01.2014 р. N 277)

в) підпункт "в" пункту 2.4 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30.01.2014 р. N 277)

2.5. Лізингодавці подають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг до 20 числа місяця включно, наступного за звітним кварталом.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

3. Склад звітності фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права

1. Звітність фінансової компанії - управителя подається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 1);

2) інформацію про діяльність управителя (додатки 2, 3);

3) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

2. Інформація про діяльність управителя формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

3. Управителі, які не створили відповідних фондів, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктами 1 та 3 пункту 1 цього розділу.

4. Фінансові компанії - управителі надають інформацію, передбачену підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, щодо кожного створеного фонду окремо.

5. Звітність фінансової компанії - адміністратора подається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 15);

2) інформацію про діяльність фінансової компанії - адміністратора (додаток 16);

3) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

6. Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

7. Фінансові компанії - адміністратори, які не створили груп, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктами 1 та 3 пункту 5 цього розділу.

8. Фінансові компанії - адміністратори надають інформацію, передбачену підпунктом 2 пункту 5 цього розділу, щодо всіх створених груп.

9. Звітність за квартал подається на останній день звітного кварталу та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління у формі N 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без урахування майна, переданого установниками в управління;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 4);

(абзац другий підпункту 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 30.01.2014 р. N 277)

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп у формі N 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без урахування активів учасників груп;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

3) для фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 6 - 9 та/або 11 - 13);

проміжну фінансову звітність фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 10);

проміжну фінансову звітність довірчого товариства відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг.

10. Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, які протягом кварталу не укладали та не виконували договорів, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену абзацами другим, третім, п'ятим та шостим підпункту 3 цього розділу.

11. Звітність за IV квартал фінансовими компаніями (у тому числі фінансовими компаніями - управителями та фінансовими компаніями - адміністраторами), фінансовими установами - юридичними особами публічного права та довірчими товариствами подається у складі річної звітності.

(пункт 11 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 30.01.2014 р. N 277
,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

12. Пункт 12 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30.01.2014 р. N 277,
у зв'язку з цим пункт 13 вважати пунктом 12)

12. Річна звітність подається станом на останній день звітного року та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління у формі N 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп у формі N 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

3) для фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 6 - 9 та/або 11 - 13);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 10);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг.

(пункт 12 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 30.01.2014 р. N 277)

(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377
,
у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723)

13. До 01 червня року, наступного за звітним, фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок аудиторської фірми або аудитора, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що підтверджує достовірність, повноту річної звітності та відповідність показників нормативів, установлених для зазначених фінансових установ чинним законодавством.

(розділ 3 доповнено пунктом 13 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 30.01.2014 р. N 277
,
пункт 13 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

4. Склад звітності лізингодавців

(назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377)

4.1. Звітність лізингодавця подається на останній день звітного кварталу та містить:

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377)

а) титульний аркуш (додаток 14);

б) довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

в) довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 6);

(підпункт "в" пункту 4.1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

г) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

4.2. Лізингодавці надають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг за умови, якщо рішення Нацкомфінпослуг про видачу лізингодавцю Довідки прийнято не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу, за який надається звітність.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

4.3. Пункт 4.3 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

5. Порядок надання звітності

5.1. Звітність супроводжується листом фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права або лізингодавця, в якому зазначаються найменування, місцезнаходження, телефони, звітний період і перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

5.2. Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права та лізингодавці подають звітність, передбачену цим Порядком, в електронній та паперовій формах.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, передбачені пунктами 5.1, 5.6 та абзацом другим пункту 5.13 цього розділу. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

(пункт 5.2 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723)

5.3. Паперова форма звітності, передбачена цим Порядком, має бути підписана керівником і головним бухгалтером та засвідчена печаткою фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права або лізингодавця.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

5.4. Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права та лізингодавці зобов'язані надати електронну форму звітності у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

5.5. Електронна форма звітності складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Порядком, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг.

5.6. Звіт у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації відповідають електронній формі звіту. Відповідність інформації в паперовій та електронній формах підтверджується підписом керівника фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права або лізингодавцем на титульному аркуші звіту.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

5.7. Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.

Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори заповнюють форми звітних даних за місяць, що подаються до Нацкомфінпослуг, у грошовій одиниці України - гривнях. Квартальна та річна звітність надаються у тисячах гривень.

(абзац другий пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723)

Лізингодавці заповнюють форми звітних даних у тисячах гривень.

У звітних даних не повинно бути підчисток, помарок і виправлень.

Звітні дані повинні містити достовірну та повну інформацію про діяльність фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця.

(розділ 5 доповнено новим пунктом 5.7 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377)

5.8. Інформація в різних формах звітних даних повинна бути порівнюваною та несуперечливою.

Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці зобов'язані забезпечити правильність складання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду (року), повинна відповідати інформації на початок наступного звітного періоду (року) за відповідними рядками.

(розділ 5 доповнено новим пунктом 5.8 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377,
у зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.12 уважати відповідно пунктами 5.9 - 5.14)

5.9. Звітність направляється поштою з повідомленням про вручення або подається представником фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права чи лізингодавця.

(пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

5.10. При поданні звітності через уповноважену особу фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права або лізингодавця титульний аркуш до звітності подається у двох примірниках. При цьому службою діловодства Нацкомфінпослуг повертається один примірник титульного аркуша до звітності з відміткою про дату надходження звітності.

(абзац перший пункту 5.10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Датою подання звітності вважається дата її реєстрації службою діловодства Нацкомфінпослуг.

(абзац другий пункту 5.10 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

5.11. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника. При невиконанні умов цього пункту та пунктів 2.4, 2.5 і 5.10 цього Порядку звітність уважається поданою несвоєчасно.

(пункт 5.11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

5.12. У разі, якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

5.13. У разі, якщо звітність складена та/або подана з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема:

електронна форма звітності фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або юридичної особи не відповідає паперовій формі;

звітність подана не в повному обсязі або тільки в одній із форм (паперовій або електронній);

звітність містить суперечливі дані;

звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою, Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця відповідно до чинного законодавства.

(пункт 5.13 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377)

5.14. У разі самостійного виявлення фінансовою компанією, фінансовою установою - юридичною особою публічного права, довірчим товариством або лізингодавцем помилок, що містяться в раніше поданій звітності, фінансова компанія, фінансова установа - юридична особа публічного права, довірче товариство або лізингодавець має право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені ці помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

(пункт 5.14 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 16.07.2013 р. N 2281)

6. Порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права та лізингодавцями

(назва розділу 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13.12.2007 р. N 8377)

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

 

Член Комісії -
директор Департаменту нагляду
за фінансовими компаніями
 

 
 
К. Отченаш
 

 

Титульний аркуш

  

               ЗАТВЕРДЖЕНО 

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада 

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Підпис 

  

Дата  

"___" ___________ 20__ року 


  

М. П. 

  

Контактна особа з питань складеної інформації 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада 

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  


Інформація фінансової компанії - управителя за ________ _______ року

Інформація про фінансовий стан фінансової компанії - управителя
(без урахування балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні)

(грн)

____________
* Коди рядків відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

Інформація про активи фінансової компанії - управителя та майно, що перебуває в управлінні

(грн.)

Інформація про створені фонди

(додаток 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 17.10.2013 р. N 3723
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Інформація про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФФБ _______________________ типу ____, номер фонду _______________

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ ____________________________________

Вартість будівництва _________________________________ (грн)

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1.1. Сума кредитів, отриманих управителем для фінансування будівництва, у тому числі:

010

 

 

 

 

з терміном погашення до 12 міс.

011

 

 

 

 

з терміном погашення понад 12 міс.

012

 

 

 

 

1.2. Сума внесків, зроблених установниками управління майном, у тому числі:

020

 

 

 

 

фізичних осіб

021

 

 

 

 

юридичних осіб

022

 

 

 

 

1.3. Власні кошти управителя, направлені на фінансування будівництва

030

 

 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

2.1. Загальна сума фінансування будівництва, кошти:

040

 

 

 

 

на поточному рахунку фонду в банку

041

 

 

 

 

на депозитному рахунку в банку

042

 

 

 

 

передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва

043

 

 

 

 

списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки за цим рахунком

044

 

 

 

 

винагорода управителю

045

 

 

 

 

2.2. Розрахунки забудовника з управителем:

050

 

 

 

 

обсяг виконаних робіт

051

 

 

 

 

зменшення замовлення

052

 

 

 

 

відмова від участі у ФФБ

053

 

 

 

 

інші випадки

054

 

 

 

 

2.3. Розрахунки управителя з установниками управління майном, яким передані майнові права:

060

 

 

 

 

фізичних осіб

061

 

 

 

 

юридичних осіб

062

 

 

 

 

Керівник управителя

____________

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

___________

(П. І. Б.)

 

М. П.

 

 

 

 

(додаток 2 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723
,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Інформація про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФОН _____________________________

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Отримано за період, нараховано %

Сплачено за період, погашено %

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

1.1. Сума внесків до ФОН установниками управління майном, у тому числі

010

 

 

 

 

фізичних осіб

011

 

 

 

 

юридичних осіб

012

 

 

 

 

викуплені управителем

013

 

 

 

 

1.2. Власні кошти

020

 

 

 

 

1.3. Обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості

030

 

 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Розміщено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Загальна сума фінансових інвестицій

040

 

 

 

 

кошти на поточному рахунку в банку

041

 

 

 

 

кошти на депозитних рахунках у банках

042

 

 

 

 

кошти на фінансування будівництва

043

 

 

 

 

кошти на придбання нерухомості, у тому числі

044

 

 

 

 

до основних засобів

045

 

 

 

 

для продажу

046

 

 

 

 

інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю

047

 

 

 

 

інші доходи управителя від операцій з нерухомістю

048

 

 

 

 

3. Рух капіталу управителя

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Унесено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Розрахунки за зобов'язаннями

050

 

 

 

 

викуп сертифікатів ФОН

фізичних осіб

051

 

 

 

 

юридичних осіб

052

 

 

 

 

страхові платежі

053

 

 

 

 

інші зобов'язання

054

 

 

 

 

Керівник управителя

___________

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

__________

(П. І. Б.)

 

М. П.

 

 

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723
,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Титульний аркуш

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада 

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Підпис  

  

Дата  

"___" ____________ 200_ року 


  

М. П. 

  

Контактна особа з питань складеної інформації 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада 

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  


Інформація фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права за _____ квартал ____ року

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

за період з ____________ до ______________

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права _____________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права _____________________________

Керівник фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права


__________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права


__________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

  

  

  

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період з ____________ до ______________

_____________________________
(найменування лізингодавця)

_____________________________
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Інформація про вартість активів, щодо яких укладені договори лізингу лізингодавцем

 

Нові договори лізингу, тис. грн

Портфель договорів лізингу, тис. грн

вартість предмета лізингу (за звітний період)

вартість договору (за звітний період)

вартість предмета лізингу (на кінець періоду)

вартість договору (на кінець періоду)

1. За видами активів

ОБЛАДНАННЯ:

будівельне обладнання та техніка

 

 

 

 

обладнання для харчової переробки

 

 

 

 

сільськогосподарське обладнання та техніка (крім транспорту)

 

 

 

 

медичне обладнання

 

 

 

 

поліграфічне обладнання

 

 

 

 

комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання

 

 

 

 

банківське обладнання

 

 

 

 

торговельне обладнання

 

 

 

 

промислове обладнання

 

 

 

 

інше обладнання

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ:

легкові автомобілі (до 4 пасажиромісць)

 

 

 

 

автомобільний транспорт для пасажироперевезень (більше 4 пасажиромісць)

 

 

 

 

автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого менше або дорівнює 3,5 т

 

 

 

 

автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого більше 3,5 т

 

 

 

 

водний транспорт

 

 

 

 

залізничний транспорт

 

 

 

 

авіатранспорт

 

 

 

 

інший транспорт

 

 

 

 

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

 

 

 

 

2. За галузями

будівництво

 

 

 

 

добувна промисловість

 

 

 

 

сільське господарство

 

 

 

 

легка промисловість

 

 

 

 

машинобудування

 

 

 

 

медичне обслуговування

 

 

 

 

металургія

 

 

 

 

переробна промисловість

 

 

 

 

сфера послуг

 

 

 

 

транспорт та логістика

 

 

 

 

харчова промисловість

 

 

 

 

хімічна промисловість

 

 

 

 

комп'ютерна та телекомунікаційна сфера

 

 

 

 

інше

 

 

 

 

3. За строком дії договорів

менше або дорівнює 2 рокам

 

 

 

 

більше 2 або дорівнює 5 рокам

 

 

 

 

більше 5 або дорівнює 10 рокам

 

 

 

 

більше 10 років

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів лізингу

Інформація про джерела фінансування нових договорів лізингу

Керівник лізингодавця

_______________________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа,
на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку
лізингодавця

 
 
 
_______________________
(підпис)

 
 
 
____________
(П. І. Б.)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12.08.2014 р. N 2401
,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права __________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії
, фінансової установи - юридичної особи публічного права __________________________
за період з ___________ до ___________

Показник діяльності 

Кількість (шт.) 

Загальний обсяг (тис. грн.) 

укладено 

виконано 

укладено 

виконано 

1. Договорів факторингу,
у тому числі:
 

  

  

  

  

1.1. З юридичними особами,
у тому числі: 

  

  

  

  

наявна вимога 

  

  

  

  

майбутня вимога 

  

  

  

  

наступне відступлення права грошової вимоги 

  

  

  

  

міжнародні договори, з них: 

  

  

  

  

договори експорту 

  

  

  

  

договори імпорту 

  

  

  

  

1.2. З фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі: 

  

  

  

  

наявна вимога 

  

  

  

  

майбутня вимога 

  

  

  

  

наступне відступлення права грошової вимоги 

  

  

  

  

міжнародні договори,
з них: 

  

  

  

  

договори експорту 

  

  

  

  

договори імпорту 

  

  

  

  

2. Договори факторингу за галузями (тис. грн.): 

  

  

  

  

будівництво 

  

  

  

  

добувна промисловість 

  

  

  

  

легка промисловість 

  

  

  

  

машинобудування 

  

  

  

  

металургія 

  

  

  

  

сільське господарство 

  

  

  

  

сфера послуг 

  

  

  

  

транспорт 

  

  

  

  

харчова промисловість 

  

  

  

  

хімічна промисловість 

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

3. Джерела фінансування факторингових операцій за звітний період (тис. грн.): 

  

  

  

  

власні кошти 

  

  

  

  

позичкові кошти,
у тому числі банківські кредити 

  

  

  

  

залучені кошти 

  

  

  

  

Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права ______________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії
, фінансової установи - юридичної особи публічного права _________________
за період з _______________ до ________________________

Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права __________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії
, фінансової установи - юридичної особи публічного права _________
за період з ______________ до ____________________

Номер
з/п
 

Показник діяльності поручителя  

Кількість, шт. 

Обсяг,
тис. грн.
 

1. 

Сплачено за договорами поруки,
у тому числі:
 

  

  

1.1. 

сплата основного боргу 

  

  

1.2. 

сплата процентів 

  

  

1.3. 

сплата неустойки 

  

  

1.4. 

сплата відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором 

  

  

2. 

Припинених договорів поруки,
у тому числі у зв'язку з:
 

  

  

2.1. 

припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності 

  

  

2.2. 

відмовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем 

  

  

2.3. 

переведенням боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника 

  

  

2.4. 

закінченням зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, непред'явленням вимоги кредитором протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання до поручителя; у разі, якщо строк виконання зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, якщо кредитор не пред'явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки 

  

  

Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Довідка про обсяги та кількість операцій довірчого товариства

Найменування довірчого товариства _____________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства _____________________
за період з _______________ до ________________________

Інформація про довірче товариство

Інформація про довірених осіб

Інформація про цінні папери в розпорядженні

Керівник
М. П. 

_______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або
особа, на яку покладено
ведення бухгалтерського
обліку 

_______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток 10 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженнями Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Інформація про платіжну організацію платіжної системи

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (скорочене найменування)
                                                 за період з _____________ до ______________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _________________
Дата затвердження правил платіжної системи: "___" ___________ 20__ року
Реєстраційний номер документа, яким затверджені правила: _____________

Інформація про членів платіжної системи, частиною якої є платіжна організація:

Інформація про розрахунковий банк платіжної системи:

Платіжні картки, які емітовані та використовуються членами в платіжній системі:

Загальний обсяг проведення розрахунків за допомогою платіжних карток даної системи:

Помилкових транзакцій за період: ______________
На загальну суму, тис. грн.: ______________

Інформація про члена платіжної системи

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (скорочене найменування) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:____________

Дата укладання договору про вступ до платіжної системи: "___" ___________ 20__ року
Дата укладання договору про обслуговування розрахунків платіжними картками в платіжній системі між процесинговим центром і розрахунковим банком (у разі, якщо член системи є банком): "___" ___________ 20__ року

Загальний обсяг обслуговування розрахунків членом платіжної системи за допомогою платіжних карток даної системи:

Помилкових транзакцій за період: ______________
На загальну суму, тис. грн.: ________________
Сума відшкодувань, тис. грн.: ________________

Дані про емітовані платіжні картки (у разі, якщо член платіжної системи є емітентом):

Видано карток:

фізичним особам, од. __________

корпоративних карток, од. _________

кількість укладених договорів обслуговування підприємств (у разі, якщо член платіжної системи є еквайром), од. ____________.

Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Інформація про клірингову установу

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (скорочене найменування) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ____________

Дата реєстрації клірингової установи: "___" ___________ 20__ року

Види клірингу, що здійснюються: 

  

кліринг цінних паперів 

так/ні 

кліринг у платіжній системі 

так/ні 

Інформація щодо наявних ліцензій на здійснення діяльності

Інформація про обсяги надання послуг

Обсяги операцій за період з "___" ___________ 20__ року до "___" ___________ 20__ року

Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами позики (кредиту)

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права _____________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії
, фінансової установи - юридичної особи публічного права ____________________
за період з _________ до ________________

Показник діяльності 

Кількість (шт.) 

Загальний обсяг (тис. грн.) 

укладено 

виконано 

укладено 

виконано 

1. Договорів позики (кредиту),
у тому числі:
 

  

  

  

  

1.1. З юридичними особами,
у тому числі: 

  

  

  

  

позики коштами 

  

  

  

  

позики фінансовими активами 

  

  

  

  

кредиту 

  

  

  

  

міжнародні договори
з них: 

  

  

  

  

договори експорту 

  

  

  

  

договори імпорту 

  

  

  

  

1.2. З фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності,
у тому числі: 

  

  

  

  

позики коштами 

  

  

  

  

позики фінансовими активами 

  

  

  

  

кредиту 

  

  

  

  

міжнародні договори
з них: 

  

  

  

  

договори експорту 

  

  

  

  

договори імпорту 

  

  

  

  

2. Договори позики (кредиту) за галузями (тис. грн.):  

  

  

  

  

будівництво 

  

  

  

  

добувна промисловість 

  

  

  

  

легка промисловість 

  

  

  

  

машинобудування 

  

  

  

  

металургія 

  

  

  

  

сільське господарство 

  

  

  

  

сфера послуг 

  

  

  

  

транспорт 

  

  

  

  

харчова промисловість 

  

  

  

  

хімічна промисловість 

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

3. Джерела фінансування послуг з надання позики (кредиту) за звітний період (тис. грн.): 

  

  

  

  

власні кошти 

  

  

  

  

банківські кредити 

  

  

  

  

позичкові кошти юридичних осіб 

  

  

  

  

залучені кошти фізичних осіб 

  

  

  

  

інші джерела 

  

  

  

  

Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Титульний аркуш

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада 

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Підпис  

  

Дата  

"___" ____________ 200_ року 


  

М. П. 

  

Контактна особа з питань складеної інформації 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада 

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  


Інформація юридичної особи за _____ квартал _____ року

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.12.2007 р. N 8377
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 15.08.2017 р. N 3453)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
 комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.08.2004 р. N 2088,
 в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 12.08.2005 р. N 4451)

 

Титульний аркуш

 

Інформацію підтверджую.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" _____________ 20__ року


М. П.

 

 

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із зазначенням коду ММТЗ

 


Інформація фінансової компанії - адміністратора фінансових активів для придбання товарів у групі за ____________ ____ року

Інформація про фінансовий стан фінансової компанії - адміністратора
(без урахування балансу, на якому обліковуються періодичні платежі учасників груп)

(грн)

Інформація про активи фінансової компанії - адміністратора та періодичні платежі учасників груп

(грн)

Інформація про створені групи

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість діючих договорів про адміністрування на кінець звітного періоду

 

 

 

2. Кількість:

учасників групи, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі не більше двох періодичних платежів, права вимоги щодо яких забезпечені заставою відповідно до Закону України "Про заставу"

 

 

 

учасників групи, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі трьох та більше періодичних платежів, права вимоги щодо яких забезпечені заставою відповідно до Закону України "Про заставу"

 

 

 

3. Кількість припинених договорів про адміністрування:

за ініціативи фінансової компанії - адміністратора, у тому числі:

 

 

 

з учасником, який не отримав товар

 

 

 

з учасником, який отримав товар

 

 

 

за ініціативи учасника групи, у тому числі:

 

 

 

з учасником, який не отримав товар

 

 

 

з учасником, який отримав товар

 

 

 

____________
1 Коди рядків відповідно до Балансу (Звіту про фінансовий стан), передбаченого
додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

2 Відповідно до пункту 7.7 розділу VII Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 жовтня 2012 року N 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за N 1805/22117.

3 Відповідно до пункту 7.8 розділу VII Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 жовтня 2012 року N 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за N 1805/22117.

4 Без урахування коефіцієнтів зваження.

5 За даними окремого балансу, на якому обліковуються періодичні платежі учасників груп.

(Порядок доповнено додатком 15 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723
,
додаток 15 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

 

Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора _________________ (ідентифікаційний код юридичної особи ___________)

за ____________ 20__ року

(грн)

 

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1. Джерела фінансування придбання товарів

1.1. Сума періодичних платежів, сплачених учасниками групи, у тому числі:

періодичні платежі фізичних осіб

011

 

 

 

 

періодичні платежі юридичних осіб

012

 

 

 

 

1.2. Резервний капітал

020

 

 

 

 

1.3. Неустойка

030

 

 

 

 

1.4. Винагорода

сплата винагороди фізичними особами

041

 

 

 

 

сплата винагороди юридичними особами

042

 

 

 

 

2. Фінансування придбання товарів у групах

2.1. Загальна сума фінансування придбання товарів у групах:

на поточних рахунках, відкритих ліцензіатом для зарахування платежів учасників груп

051

 

 

 

 

на депозитних рахунках банку

052

 

 

 

 

сплачені постачальнику (надходження - плата за товар, видатки - повернення коштів від постачальника)

053

 

 

 

 

3. Розподіл та отримання товарів учасниками групи

3.1. Розрахунки за отримані товари

загальна вартість отриманих товарів учасниками групи, у тому числі:

061

 

 

 

 

4. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

4.1. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

071

 

 

 

 

Керівник фінансової компанії- адміністратора
 
_________________ (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку _________________ (П. І. Б.)

М. П.

 

(Порядок доповнено додатком 16 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 17.10.2013 р. N 3723
,
додаток 16 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 15.08.2017 р. N 3453)

____________

Опрос