Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке учета, хранения, оформления и выдачи пенсионных удостоверений в Пенсионном фонде Украины и его органах

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление от 25.03.2004 № 4-1
Утратил силу

Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 25 березня 2004 року N 4-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2004 р. за N 427/9026

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами правління Пенсійного фонду України
 від 31 січня 2005 року N 3-2
,
 від 28 березня 2007 року N 6-1
,
 від 25 березня 2011 року N 8-5
,
 від 29 квітня 2011 року N 11-1
,
 від 26 вересня 2011 року N 28-5
,
 від 21 лютого 2012 року N 4-2
,
 від 29 жовтня 2012 року N 20-1
,
 від 2 квітня 2015 року N 7-1
,
 від 8 квітня 2016 року N 7-1

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 3 листопада 2017 року N 26-1)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" з метою виконання пункту 45 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1)

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах (додається).

2. Затвердити зразок та опис бланка пенсійного посвідчення (додаток).

3. Установити, що пенсійні посвідчення старого зразка дійсні на всій території України до їх обміну в установленому порядку на нові посвідчення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року N 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (зі змінами) пенсійне посвідчення може виготовлятися у вигляді платіжної картки. При цьому у разі одержання особою платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, пенсійне посвідчення відповідно до цієї постанови не видається.

(пункт 3 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 08.04.2016 р. N 7-1)

4. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

 

ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

1. Цей Порядок визначає механізм обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень (далі - посвідчення) в Пенсійному фонді України (далі - Фонд) та територіальних органах Фонду.

Платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, видаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" та Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року N 7-1.

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" та пункту 4.9 розділу IV Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року N 13-1), документом, який підтверджує призначення громадянину пенсії, є пенсійне посвідчення.

3. Виготовлення посвідчень Фондом забезпечується у місячний строк на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім'я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) у разі призначення пенсії по інвалідності - групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);

8) терміну дії посвідчення.

Посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, у посвідченні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові батька (матері) або опікуна, піклувальника (законного представника).

Відомості про групу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність, зазначаються в посвідченні незалежно від виду призначеної пенсіонеру пенсії.

Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, в посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад: "інвалід II групи/загальне захворювання по зору").

Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", у посвідченні після виду пенсії зазначається найменування органу, в якому особа перебувала на військовій службі.

4. Сформовані відомості щодо кожної особи, якій призначено пенсію, подаються управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об'єднаними управліннями (далі - управління Фонду) до відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Фонду) щотижня в електронній формі до 12-ї години понеділка тижня, наступного за тим, у якому ці відомості були зібрані.

Разом з відповідними відомостями подається електронна копія фотокартки особи, якій призначено пенсію.

5. Головні управління Фонду не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості, подають до Фонду зведені відомості в електронній формі разом з електронними копіями фотокарток.

6. Фонд на підставі відомостей, отриманих від територіальних управлінь, забезпечує виготовлення посвідчень.

Пенсіонерам, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, у посвідченні реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається.

7. Для організації приймання і передавання посвідчень у Фонді, територіальних управліннях Фонду згідно з наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання і передавання посвідчень (далі - відповідальні особи).

8. Виготовлені посвідчення відповідальна особа Фонду передає відповідним головним управлінням Фонду за актом приймання-передавання встановленої форми (додаток 1). Передавання посвідчень здійснюється не рідше ніж двічі на місяць.

9. У дводенний строк з моменту отримання посвідчень від Фонду відповідальні особи головних управлінь Фонду передають посвідчення відповідним управлінням Фонду за актом приймання-передавання встановленої форми.

10. Посвідчення видаються безкоштовно територіальними управліннями Фонду пенсіонерам або особам, що їх представляють.

Посвідчення видається особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред'явленні паспорта, відповідного посвідчення, свідоцтва про народження, рішення суду або інших документів, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження), під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень (додаток 2).

11. Посвідчення до їх передавання або видачі зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

12. Посвідчення підлягає знищенню у випадку неточного запису, виявлення помилки, у випадку смерті особи, якій призначено пенсію, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Посвідчення, яке стало непридатним або строк дії якого закінчився, підлягає знищенню.

13. Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників територіальних управлінь Фонду, чисельністю не менше 3 осіб. Головою комісії за посадою є начальник територіального управління Фонду.

Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписується всіма членами комісії.

14. У разі якщо посвідчення стало непридатним для користування, втрачено або пенсіонер виявив бажання отримувати інший вид пенсії, за заявою пенсіонера видається нове посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

15. В посвідченнях, виданих особам, які є інвалідами, та особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", використовуються такі скорочення назв причин інвалідності та найменувань органів, в яких особа перебувала на військовій службі:

1) загальне захворювання - інвалідність внаслідок загального захворювання;

2) з дитинства - інвалідність з дитинства;

3) трудове каліцтво - інвалідність внаслідок трудового каліцтва;

4) професійне захворювання - інвалідність внаслідок професійного захворювання;

5) інвалід війни - інваліди внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) дитина-інвалід - діти віком до 18 років, які в установленому порядку визнані інвалідами;

7) інвалід армії - інваліди внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби;

8) інвалід з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань - інваліди внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

9) потерпілий від аварії на Чорнобильській АЕС - потерпілі від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

10) МО України - Міністерство оборони України;

11) СБ України - Служба безпеки України;

12) МВС України - Міністерство внутрішніх справ України;

13) ДСНС України - Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

14) ДФС України - Державна фіскальна служба України;

15) ДП служба України - Державна пенітенціарна служба України;

16) МІ України - Міністерство інфраструктури України;

17) СЗР України - Служба зовнішньої розвідки України;

18) УДО України - Управління державної охорони України;

19) ДПС України - Державна прикордонна служба України;

20) АДССЗЗІ України - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

21) Нацполіція України - Національна поліція України;

22) Нацгвардія України - Національна гвардія України.

 

Директор департаменту
інформаційно-аналітичних
систем та електронних реєстрів

О. Малецький

 

АКТ
приймання-передавання пенсійних посвідчень
від "___" ________ 20__ року N ________________

Прийнято пенсійні посвідчення від ______________________________________________________
                                                                                                                  (найменування територіального органу
                                                                                                                            Пенсійного фонду України)
через ________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище, ініціали відповідальної особи)

Усього отримано: _________________

Усього повернуто: _________________

Відповідальна особа

__________________________
(найменування територіального
органу Пенсійного фонду України,
що передав пенсійне посвідчення)

_______
(підпис)

______________
(посада, прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

__________________________
(найменування територіального
органу Пенсійного фонду України,
що прийняв пенсійне посвідчення)

_______
(підпис)

______________
(посада, прізвище, ініціали)

 

ЖУРНАЛ
обліку пенсійних посвідчень

в _______________________________________________________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

Примітка. Графи 1 - 4 заповнюються відразу після приймання пенсійних посвідчень за актом приймання-передавання.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-2
,
від 28.03.2007 р. N 6-1
,
від 25.03.2011 р. N 8-5
,
від 29.04.2011 р. N 11-1
,
від 21.02.2012 р. N 4-2
,
від 29.10.2012 р. N 20-1
,
 у редакції постанови правління Пенсійного
 фонду України від 08.04.2016 р. N 7-1)

 

Зразок та опис бланка пенсійного посвідчення

1. Зразок бланка пенсійного посвідчення

Лицьовий бік

  

УКРАЇНА
Пенсійний фонд України
ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
N ________________________
 

  

  

Прізвище:
Ім'я:
По батькові:
Дата народження:
Стать:
Номер особового рахунку:
Вид пенсії:
Термін дії:
Дата видачі:
Ким видано:
 

 

 

 

М. П. 

 
  

фото

 

  


Ідентифікаційний
штрих-код
 


Серія ААА
N 000000 

Підпис: 


 

Зворотний бік

Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує право на одержання пенсії і засвідчує особу його власника при одержанні належних до виплати сум пенсії, зверненні до органів Пенсійного фонду України та інших державних органів з питань пенсійного забезпечення.

Пенсіонер має право на одержання лише одного виду державної пенсії.

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти органи Пенсійного фонду України за місцем проживання про влаштування на роботу, у тому числі за сумісництвом, зміни у складі сім'ї та інші обставини, які відповідно до законодавства визначають право на пенсію та її розмір.

Пенсіонер зобов'язаний пред'являти пенсійне посвідчення на вимогу посадових осіб органів Пенсійного фонду України та повідомляти про втрату посвідчення.

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 0-000, 200_ р. 

2. Опис бланка пенсійного посвідчення

1) Бланк пенсійного посвідчення (далі - посвідчення) має вигляд прямокутного аркуша паперу з закругленими кутами, надрукованого способами офсетного та високого друку.

2) Посвідчення надруковано на захищеному папері з включеннями у вигляді точок, які світяться під дією ультрафіолетового проміння жовтим та синім кольорами.

3) З лицьового боку надруковано:

фарбою жовтого кольору - зображення Малого Державного Герба України;

фарбою червоного кольору - контур зображення Малого Державного Герба України, фрагменти сіток різної геометрії, сітка із ліній, виконаних мікротекстом у позитивному зображенні "Пенсійний фонд України" (висота літер 0,20 мм), дві лінії мікротексту в негативному зображенні "Пенсійне посвідчення", зображення Малого Державного Герба, що повторюються багато разів;

фарбою темно-жовтого кольору - фрагменти сіток різної геометрії, спеціальні растрові зображення;

фарбою, невидимою при денному світлі, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння слабкого блакитного свічення, в центрі посвідчення виконано орнаментальний рисунок.

Захисною фарбою чорного кольору у верхній частині посвідчення надруковано слово "УКРАЇНА", нижче "Пенсійний фонд України", "ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ" та знак "N". У нижній частині бланка цією самою фарбою надруковано слово "Серія" та три літери, що її позначають, а також печатка Пенсійного фонду України.

Посвідчення має два чистих поля розміром:

35,0 х 50,0 мм - для ідентифікації власника посвідчення;

15,0 х 30,0 мм - для розміщення ідентифікаційного штрих-коду власника посвідчення.

Посвідчення має шестизначну нумерацію, виконану захисною фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння оранжевого свічення.

4) Зі зворотного боку надруковано:

фарбами червоного та жовтого кольору - дві антисканерні сітки з псевдорельєфним рисунком у вигляді решітки та словами "Пенсійне посвідчення". Одну із сіток виконано райдужним друком з використанням фарби жовтого кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння жовтого свічення;

фарбою чорного кольору, яка набуває під дією ультрафіолетового проміння червоного свічення, - текст такого змісту:

"Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує право на одержання пенсії і засвідчує особу його власника при одержанні належних до виплати сум пенсій, зверненні до органів Пенсійного фонду України та інших державних органів з питань пенсійного забезпечення.

Пенсіонер має право на одержання лише одного виду державної пенсії.

Пенсіонер зобов'язаний повідомити органи Пенсійного фонду України за місцем проживання про влаштування на роботу, у тому числі за сумісництвом, зміни у складі сім'ї та інші обставини, які відповідно до законодавства визначають право на пенсію та її розмір.

Пенсіонер зобов'язаний пред'являти пенсійне посвідчення на вимогу посадових осіб органів Пенсійного фонду України та повідомляти про втрату посвідчення". Реквізити виготовлювача: "Держзнак. ПК "Україна". Зам. (далі - номер замовлення із п'яти цифр (0-0000) та рік виготовлення бланка".

5) Після внесення відомостей про власника посвідчення документ ламінується захисною термоплівкою розміром 105,0 х 74,0 ± 0,5 мм.

 

Начальник
юридичного управління
 

 
Т. Б. Рябцева
 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 28.03.2007 р. N 6-1,
 від 29.04.2011 р. N 11-1
,
 від 26.09.2011 р. N 28-5
,
 від 02.04.2015 р. N 7-1
,
 від 08.04.2016 р. N 7-1)

Опрос