Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета, предусмотренных для доплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям всех организационно-правовых форм хозяйствования за поголовье овцематок и ярок старше одного года

Минфин, Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 10.03.2004 № 70/197
Утратил силу

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для доплати сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за поголів'я вівцематок і ярок старше одного року

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України
від 10 березня 2004 року N 70/197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 2004 р. за N 359/8958

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України,
 Міністерства фінансів України
 від 15 вересня 2005 року N 469/629)

З метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників та забезпечення цільового і ефективного використання коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" для виплати доплат сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за приріст та наявне поголів'я вівцематок та ярок старше одного року, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1760 "Про заходи щодо розвитку та державної підтримки вівчарства на 2003 - 2010 роки" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для доплати сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за поголів'я вівцематок і ярок старше одного року (далі - Порядок), що додається. Для органів місцевого самоврядування цей Порядок має рекомендаційний характер.

2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г. І.) Міністерства аграрної політики України у встановленому порядку:

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики України, Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних, Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій.

3. Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 16 квітня 2003 року N 112/297, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2003 року за N 343/7664, "Про затвердження Порядку нарахування і виплати коштів державного бюджету, передбачених для доплати сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року" вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Мельника Ю. Ф. та заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.

 

Міністр аграрної політики
України
 

 
В. Слаута
 

Перший заступник Міністра
фінансів України
 

 
Ф. Ярошенко
 

 

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, передбачених для доплати сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за поголів'я вівцематок і ярок старше одного року

1. Цей Порядок, розроблений на виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1760 "Про заходи щодо розвитку та державної підтримки вівчарства на 2003 - 2010 роки", визначає механізм використання коштів державного бюджету (КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва") у частині виплати доплат сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання (далі - сільськогосподарські товаровиробники) за поголів'я вівцематок і ярок старше одного року за двома напрямками і застосовується до прийняття відповідного закону згідно із частиною 3 статті 16 Господарського кодексу України:

за приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року сільськогосподарським товаровиробникам, які утримували з 1 січня 2003 року до 1 січня 2004 року не менше 10 голів вівцематок і ярок старше одного року (далі - приріст поголів'я), - у розмірі до 50 гривень за кожну добавлену голову;

за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня 2004 року та збережене на 1 липня (1 червня) 2004 року сільськогосподарським товаровиробникам, що утримують на 1 січня 2004 року не менш як 40 голів вівцематок і ярок старше одного року (далі - наявне і збережене поголів'я), - у розмірі до 40 гривень на одну голову.

2. Сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи, які за станом на 1 січня 2003 року утримували не менше 10 голів вівцематок і ярок старше одного року і збільшили їх чисельність з 1 січня 2003 до 1 січня 2004 років, до 15 березня поточного року подають управлінням сільського господарства і продовольства районних та Севастопольської міської державних адміністрацій копії форми N 24 (звіт про стан тваринництва).

Сільськогосподарські товаровиробники - фізичні особи, які за станом з 1 січня 2003 до 1 січня 2004 року утримували не менше 10 голів вівцематок і ярок старше одного року і збільшили їх чисельність до 15 березня поточного року, подають управлінням сільського господарства і продовольства районних та Севастопольської міської державних адміністрацій довідки про наявність поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, видані сільськими, селищними, міськими та районними в містах радами.

Управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій на підставі одержаних від сільськогосподарських товаровиробників документів розраховують приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року у сільськогосподарських товаровиробників та складають зведені відомості за формою згідно з додатком 1 у 3-х примірниках (у графі "Сільськогосподарський товаровиробник" також обов'язково зазначаються поточні й особисті рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті у відділеннях банків) і до 20 березня поточного року подають їх Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій.

Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних та Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій протягом 5 днів узагальнюють отриману інформацію і до 25 березня поточного року подають зведені відомості Міністерству аграрної політики України в розрізі районів за формою згідно з додатком 1.

Сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи подають до 10 липня 2004 року управлінням сільського господарства і продовольства районних та Севастопольської міської державних адміністрацій копії форми N 24 (звіт про стан тваринництва) про наявне поголів'я за станом на 1 січня та збережене на 1 липня поточного року.

Сільськогосподарські товаровиробники - фізичні особи подають до 10 липня 2004 року управлінням сільського господарства і продовольства районних та Севастопольської міської державних адміністрацій довідки про наявне поголів'я за станом на 1 січня та збережене на 1 червня поточного року, видані сільськими, селищними, міськими та районними в містах радами.

Якщо у сільськогосподарських товаровиробників за станом на 1 липня (1 червня) 2004 року чисельність наявного поголів'я виявилась меншою, ніж за станом на 1 січня 2004 року, але їх кількість не менш як 40 голів, для нарахування доплат приймається кількість вівцематок і ярок старше одного року, наявних на 1 липня (1 червня), - для фізичних осіб поточного року.

Управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій на підставі одержаних від сільськогосподарських товаровиробників документів складають зведені відомості про наявне та збережене поголів'я у сільськогосподарських товаровиробників за формою згідно з додатком 4 у 3-х примірниках (у графі "Сільськогосподарський товаровиробник" також обов'язково зазначаються поточні й особисті рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті у відділеннях банків) та до 15 липня (червня) поточного року подають зведені відомості Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій.

Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних та Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій протягом 5 днів узагальнюють отриману інформацію і до 20 липня (червня) поточного року подають її Міністерству аграрної політики України в розрізі районів за формою згідно з додатком 2.

3. Міністерство аграрної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України на підставі інформації, наданої Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського господарства і продовольства обласних та Управлінням сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій, затверджує розподіл виділених бюджетних асигнувань відповідно до Порядку касового виконання державного бюджету.

Державне казначейство України за розподілом Міністерства аграрної політики України доводить бюджетні асигнування Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних та Управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій.

Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій у межах отриманих бюджетних асигнувань надають відповідним територіальним органам Державного казначейства розподіли коштів між управліннями сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій.

Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської та районних державних адміністрацій надають відповідним територіальним органам Державного казначейства платіжні доручення та підтвердні документи, визначені у абзацах 1, 2 пункту 2, для отримання бюджетних асигнувань, що спрямовуються на виплату доплат за приріст поголів'я та наявне і збережене поголів'я, на поточні і особисті рахунки сільськогосподарських товаровиробників в установах банків.

4. Управління сільського господарства районних державних адміністрацій складають зведені відомості щодо нарахованих і сплачених сум доплат і до 15 числа місяця, наступного за звітним, подають їх Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій за формою згідно з додатками:

додаток 3 - про нарахування і сплату коштів державного бюджету за приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання, які утримували за станом з 1 січня 2003 до 1 січня 2004 року не менше 10 голів вівцематок і ярок старше одного року;

додаток 4 - про нарахування і сплату коштів державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня та збережене на 1 липня (1 червня) 2004 року.

Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних та Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій до 20 числа місяця, наступного за звітним, подають відомості Міністерству аграрної політики України щодо нарахованих і сплачених сум доплат у розрізі районів (додаток 3) та додаток 4 - за наявне і збережене поголів'я вівцематок і ярок старше одного року.

5. Бухгалтерський облік отриманих доплат сільськогосподарськими товаровиробниками за приріст поголів'я та наявне і збережене поголів'я вівцематок і ярок старше одного року здійснюється у встановленому законодавством порядку.

6. Сільськогосподарські товаровиробники, що здійснюють господарську діяльність з вирощування овець не за місцем реєстрації, подають копії форми N 24 (звіт про стан тваринництва) та довідки для фізичних осіб про поголів'я вівцематок і ярок старше одного року управлінню сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації за місцем здійснення підприємницької діяльності.

7. Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних та Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій подають до Мінагрополітики квартальні і річний звіти про використання бюджетних коштів, передбачених на виплати доплат сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за поголів'я вівцематок і ярок старше одного року. 

8. Міністерство аграрної політики України подає Міністерству фінансів України звіт про ефективність використання бюджетних коштів, інформацію щодо нарахованих і сплачених сум доплат сільськогосподарським товаровиробникам за формою згідно з додатками 5 і 6.

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
Мінагрополітики України
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

Директор Департаменту зведеного
бюджету Мінфіну України
 

 
С. О. Рибак
 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про поголів'я вівцематок і ярок старше одного року та його приріст у сільськогосподарських товаровиробників усіх організаційно-правових форм господарювання, які утримували за станом з 1 січня 2003 до 1 січня 2004 року не менше 10 голів вівцематок і ярок старше одного року

________________ район* ______________________ АР Крим, область** 

Сільськогосподарський товаровиробник*
(район)** 

Поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, голів 

Чисельність поголів'я, на яке нараховується доплата (приріст поголів'я) 

на 01.01.2003 

на 01.01.2004 

Начальник управління сільського господарства
і продовольства районної державної адміністрації*

Міністр агропромислового комплексу АР Крим;
начальник Головного управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації;
начальник управління сільського господарства
і продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації**

_________________________ (підпис)

"___" ____________ р.

М. П.

____________
* До абзацу 3 пункту 2.

** До абзацу 4 пункту 2.

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня та збережене на 1 липня (1 червня) 2004 року у сільськогосподарських товаровиробників усіх організаційно-правових форм господарювання

_________________ район* _____________________ АР Крим, область** 

Сільськогосподарський товаровиробник*
(район)** 

Чисельність поголів'я, голів 

на 01.01.2004 

на 01.07.2004
(на 01.06.2004) 

на яке нараховується доплата 

Начальник управління сільського господарства
і продовольства районної державної адміністрації*

Міністр агропромислового комплексу АР Крим;
начальник Головного управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації;
начальник управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації**

_________________________ (підпис)

"___" ____________ р.

М. П.

____________
* До абзацу 8 пункту 2.

** До абзацу 9 пункту 2.

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування і сплату коштів державного бюджету за приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання, які утримували за станом з 1 січня 2003 до 1 січня 2004 року не менше 10 голів вівцематок і ярок старше одного року

___________________ район* __________________ АР Крим, область** 

Сільськогосподарський товаровиробник*
(район)** 

Чисельність поголів'я, на яке нараховано доплати (приріст поголів'я) 

Сума доплати, тис. грн. 

Примітка 

нараховано 

отримано 

Начальник управління сільського господарства
і продовольства районної державної адміністрації*

Міністр агропромислового комплексу АР Крим;
начальник Головного управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації;
начальник управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації**

_________________________  (підпис)

"___" ____________ р.

М. П.

____________
* До абзацу 2 пункту 4.

** До абзацу 3 пункту 4.

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування і сплату коштів державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня та збережене на 1 липня (1 червня) 2004 року

________________ район* ________________ АР Крим, область** 

Сільськогосподарський товаровиробник*
(район)** 

Чисельність наявного і збереженого поголів'я, на яке нараховано доплати 

Сума доплати, тис. грн. 

Примітка 

нараховано 

отримано 

Начальник управління сільського господарства
і продовольства районної державної адміністрації*

Міністр агропромислового комплексу АР Крим;
начальник Головного управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації;
начальник управління сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації**

_________________________ (підпис)

"___" ____________ р.

М. П.

____________
* До абзацу 2 пункту 4.

** До абзацу 3 пункту 4.

ІНФОРМАЦІЯ
щодо нарахованих та сплачених коштів державного бюджету за приріст поголів'я вівцематок і ярок старше одного року сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання, які утримували за станом з 1 січня 2003 до 1 січня 2004 року не менше 10 голів вівцематок і ярок старше одного року

Регіон 

Поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, голів 

Сума доплати, тис. грн. 

на 01.01.2003 

на 01.01.2004 

чисельність поголів'я, на яке нараховано доплати (приріст поголів'я) 

нарахована 

сплачена 

Заступник Міністра аграрної
політики України 

  

_______________________ підпис

"___" ____________ р.

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо нарахованих та сплачених коштів державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам усіх організаційно-правових форм господарювання за наявне поголів'я вівцематок і ярок старше одного року на 1 січня та збережене на 1 липня (1 червня) 2004 року

Регіон 

Поголів'я вівцематок і ярок старше одного року, голів 

Сума доплати, тис. грн. 

на 01.01.2003 

на 01.07.
(01.06)
2004 

на яке нараховано доплату 

нарахована 

сплачена 

Заступник Міністра аграрної
політики України 

  

_______________________ підпис

"___" ____________ р.

____________

Опрос