Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты

Минтранс
Приказ от 31.01.2004 № 54
действует с 03.04.2004

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Наказ Міністерства транспорту України
від 31 січня 2004 року N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2004 р. за N 356/8955

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000 N 678 (із змінами і доповненнями), та статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457 (із змінами і доповненнями), НАКАЗУЮ:

1. Унести до нормативно-правових актів Міністерства транспорту України такі зміни:

1.1. У Правилах користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Мінтрансу України від 25.02.99 N 113 та зареєстрованих у Мін'юсті України 15.03.99 за N 165/3458:

пункт 5 доповнити реченням такого змісту:

"У разі неповернення залізниці вантажовласником вагона (контейнера) протягом 15 діб після прийняття їх вантажовласником плата за користування за ці 15 діб, а потім за кожні 5 діб стягується, не очікуючи повернення вагона (контейнера)";

у другому реченні пункту 8 слово "кількість" замінити словом "номери";

в абзаці третьому пункту 12 слова "визначаються в договорах на переробку вантажів" замінити словами "зазначаються в актах про затримку вагонів";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Плата за користування стягується з вантажовласника також у разі затримки вагонів (контейнерів) під час перевезення в усіх випадках, крім тих, які залежать від залізниці";

друге речення пункту 15 після слова "неї" доповнити словами "або на станції відправлення".

1.2. У Правилах приймання вантажів до перевезення, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 861/5082:

у пункті 2:

термін "контейнерна відправка" викласти в такій редакції: "контейнерна відправка - партія вантажу за однією накладною для перевезення в універсальному чи спеціалізованому контейнері або перевезення власного універсального чи спеціалізованого контейнера в порожньому стані";

доповнити пункт новим терміном "контрейлерна відправка - це завантажені на залізничні вагони автопоїзд, знімний автомобільний кузов, напівпричеп, тягач і т. ін.";

у пункті 21:

слова "легкозаймисті", "легкозаймистих", "нелегкозаймисті" замінити відповідно словами "легкогорючі", "легкогорючих", "нелегкогорючі";

доповнити пункт абзацом третім такого змісту:

"У верхній частині накладної на перевезення легкогорючих вантажів відправник зобов'язаний проставити штемпелі червоного кольору "Легкогорючий", "Прикриття 3/0-0-1-0";

у додатку до пункту 21:

у назві додатка слово "легкозаймистих" замінити словом "легкогорючих";

у позиції "Плити деревинноволоконні ізоляційні" слова "деревинноволоконні ізоляційні" замінити словами "деревноволокнисті та деревностружкові".

1.3. У третьому абзаці пункту 2 Правил видачі вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 862/5083, слово "обслуговування" замінити словом "експлуатацію".

1.4. У Правилах оформлення перевізних документів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 863/5084:

в абзаці другому пункту 2.1 після слів "Рід вагона" додати слова "N РС (номер рефрижераторної секції)";

пункт 2.6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Маса вантажу вважається правильною, якщо різниця між фактично виявленою масою і зазначеною в перевізних документах не перевищує 0,2 %";

пункт 3.5 після слова "документах" доповнити словами "та присвоєння номера відправки".

1.5. У Правилах розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 864/5085:

перше речення пункту 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. За перевезення порожніх транспортерів, які направляються під завантаження, платежі сплачуються на станції завантаження за накопичувальною карткою на підставі пересильної накладної; за перевезення вантажних вагонів залізниць для заводського ремонту платежі сплачуються на станції призначення за перевізними документами форми ГУ-64";

в абзаці першому пункту 1.12:

перше речення в кінці доповнити словами "за накопичувальною карткою";

доповнити реченням такого змісту:

"До спеціальних (спеціалізованих) вагонів належать усі вагони, крім критих, платформ та напіввагонів";

у пунктах 2.2, 2.5 та 2.9 слова "дохідний субрахунок" у всіх відмінках замінити словом "рахунок";

в абзаці другому пункту 2.3 слово "ТехПД" замінити словом "залізниця";

пункт 2.6 доповнити абзацом такого змісту:

"У випадках, визначених чинним законодавством, на суми платежів і зборів, що підлягають сплаті, залізниця нараховує податок на додану вартість, який списується з особового рахунку платника";

у додатку 1 пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Залізниця зобов'язується приймати до перевезення та видавати вантажі вантажовласника, подавати під навантаження (вивантаження) вагони (контейнери) згідно із затвердженими планами і заявками вантажовласника та надавати йому додаткові послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, перелік яких зазначається в додатку до цього договору".

1.6. У Правилах обчислення термінів доставки вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 865/5086:

пункт 2.2 доповнити словами "та при перевезенні порожніх власних і орендованих вагонів";

у пункті 2.6 слова "Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах СССР колеи 1520 мм" N ЦД/4172, затвердженої Міністерством шляхів сполучення СРСР від 14.12.83" замінити словами "Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики" N ДЧ-1835, затвердженої на 30-му засіданні Ради залізничного транспорту країн - учасниць СНД 19.10.2001".

1.7. Правила зберігання вантажів, затверджені наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстровані в Мін'юсті України 24.11.2000 за N 866/5087, доповнити новими пунктами 8 та 9 такого змісту:

"8. Збір за зберігання вантажів у вагонах (контейнерах) у разі затримки їх з вини одержувача після закінчення терміну безоплатного зберігання сплачується незалежно від місця затримки (на станції призначення та на підходах до неї, на прикордонних, припортових станціях тощо).

9. За зберігання на місцях загального користування вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоюють в очікуванні оформлення перевезення (у т. ч. під митним оформленням та з інших причин, не залежних від залізниці), збір сплачується з моменту ввезення вантажу на станцію до моменту закінчення затримки".

1.8. У Правилах реалізації вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 869/5090:

в абзаці сьомому пункту 4 слово "депозитного" виключити;

в абзаці четвертому пункту 5 слова "депозитний рахунок Укрзалізниці" замінити словами "рахунок залізниці";

у пункті 6 слово "депозитний" виключити.

1.9. Абзац другий пункту 4 Правил перевезення вантажів у транспортних пакетах, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 874/5095, доповнити словами "та його маса".

1.10. У Правилах обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Мін'юсті України 24.11.2000 за N 875/5096:

абзац четвертий пункту 1.1 після слова "власники" доповнити словом "(користувачі)";

абзац перший пункту 1.7 після слова "колії" доповнити словами "що перебувають на балансі залізниць", а після слова "які" доповнити словами "після передачі";

абзаци перший та другий пункту 1.8 викласти в такій редакції:

"Відповідно до статті 9 Статуту залізниць України для виконання вантажних операцій залізниця може надавати за договором підприємствам у тимчасове користування підвищені колії, склади, майданчики, розташовані біля станційних та інших, що перебувають на балансі залізниці, колій (місця незагального користування).

У цьому разі укладається договір про подачу та забирання вагонів за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил. Виконання вантажних операцій на таких підвищених коліях, складах, майданчиках (місцях незагального користування) може здійснюватися також на письмове прохання вантажовласника з дозволу начальника станції. Збір за подачу й забирання вагонів, до/з цих місць нараховується за таблицею 2 Тарифного керівництва N 1, затвердженого наказом Мінтрансу України від 15.11.99 N 551 та зареєстрованого в Мін'юсті України 01.12.99 за N 828/4121";

друге речення абзацу п'ятого пункту 2.1 доповнити словами "а також порядок визначення відповідальності залізниці і порту за невиконання погодженої між ними добової норми вивантаження вагонів";

пункт 2.8 доповнити словами "за погодженням з власником під'їзної колії";

пункт 6.1 доповнити першим абзацом такого змісту: "За погодженням залізниці і власника (користувача) під'їзної колії може розроблятися єдиний технологічний процес роботи під'їзної колії та станції примикання"; у зв'язку з цим абзаци перший і другий вважати абзацами другим та третім;

у пункті 6.2 перше речення виключити;

у пункті 6.4:

абзац другий доповнити словами "не пізніше 20 календарних днів після складання протоколу";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Укрзалізниця спільно з власником під'їзної колії у місячний термін після одержання протоколу розглядає викладені в ньому розбіжності і приймає рішення щодо їх урегулювання";

у пункті 5 додатка 1 слова "чи розклад" виключити;

абзац другий пункту 11 додатка 1 викласти в такій редакції:

"Час перебування вагонів на під'їзній колії обчислюється з моменту закінчення передавальних операцій при передачі вагонів Залізницею Власнику колії до моменту закінчення цих операцій при поверненні вагонів Залізниці";

абзац перший у пункті 1 додатка 2 після слова "яка" доповнити словами "належить Користувачу, Залізниці (непотрібне закреслити) та";

пункт 10 додатка 2 викласти в такій редакції:

"Час перебування вагонів на під'їзній колії обчислюється з моменту подачі вагонів на під'їзну колію до моменту отримання Залізницею повідомлення Користувача про готовність вагонів до забирання";

додаток 3 викласти в редакції, що додається;

у Загальних положеннях додатка 6 абзац перший виключити;

у пункті 1.2.3 додатка 6:

в абзаці третьому слово "Максимальна" замінити словом "Середньодобова";

у чисельнику формули (1.4) величину "+tп" виключити;

величину "Пмакс" замінити на величину "Псд" за всім текстом цього пункту;

в абзаці сьомому пункту 3.1 додатка 6:

перше речення після слова "колію" доповнити словами "що обслуговується локомотивом залізниці";

друге речення виключити;

пункт 3.3 додатка 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Маршрути з порожніх чи навантажених вагонів формуються відправником відповідно до ПТЕ і плану формування поїздів";

у пункті 8 додатка 6 останній абзац викласти в такій редакції:

"Єдині технологічні процеси складають наново або коригують у разі зміни технології, розмірів виробництва або технічного оснащення станції чи під'їзної колії. У разі відсутності потреби коригування дія ЄТП продовжується до його переукладання або коригування, які здійснюються після виникнення потреби в цьому".

1.11. У Правилах пломбування вагонів і контейнерів, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 793/5984:

у пункті 4 слово "дротяних" виключити;

абзац четвертий пункту 14 викласти в такій редакції:

"на рефрижераторному автономному та переобладнаному у критий (тип 918) вагонах, виготовлених заводом "Дессау", - по одному (одній) з кожного боку вагона на пристроях для накладення ЗПП у нижній частині дверей. На запірний важіль і натискну плиту механізму розкривання дверей накладається закрутка";

у назві додатка слово "дротяними" виключити.

1.12. У Правилах перевезення вантажів навалом і насипом, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 795/5986:

абзац перший пункту 2.2 після слова "комбікорми" доповнити словами "жом сушений, макуха (що містить не більше 1,5 % олії і більше 11 % вологи), шрот (що містить більше 1,5 % олії і більше 11 % вологи)";

у додатку 1:

після групи 47 додати цифри і слова "52 Цукор-сирець";

у групі 54 після слова "комбікормової" додати слова "та відходи харчової ";

у додатку 2:

слова "Жмих картопляний та буряковий" замінити словами "Жом картопляний та буряковий (крім гранульованого)";

слова "Жужелиця різна" виключити;

після слів "Макулатура різна" додати слова "Макуха (крім гранульованої)";

після слів "Цегла різна" додати слова "Шлак різний";

після слова "Шрот" додати слова "(крім гранульованого)";

додаток 3 після слів "двоярусні платформи для перевезення легкових автомашин" скрізь за текстом доповнити словами "спецплатформи для автопоїздів" (українською та російською мовами).

1.13. У Правилах перевезення вантажів у вагонах відкритого типу, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 796/5987:

додаток після слів "Прилавки холодильні в тарі*" доповнити словами і цифрами "Присад доменний - 31611";

в абзаці першому примітки ** до додатка:

слово "Легкозаймистий" замінити словом "Легкогорючий";

слова "Торф, торфоплити, тріски вологістю не менше 40 % перевозяться без укриття" виключити.

1.14. У пункті 7 Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.08.2001 N 542 та зареєстрованих у Мін'юсті України 10.09.2001 за N 798/5989, число "120" замінити числом "1000".

1.15. У графі 2 додатків 4 та 5 до Правил перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні, затверджених наказом Мінтрансу України від 28.05.2002 N 334 та зареєстрованих у Мін'юсті України 08.07.2002 за N 566/6854, слово "середньодобова" замінити словом "добова".

1.16. У другому абзаці пункту 8 Правил складання актів, затверджених наказом Мінтрансу України від 28.05.2002 N 334 та зареєстрованих у Мін'юсті України 08.07.2002 за N 567/6855, слова "і дорожньої відомості" виключити.

1.17. У Правилах планування перевезень вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 09.12.2002 N 873 та зареєстрованих у Мін'юсті України 29.12.2002 за N 1030/7318:

абзац перший пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"Планування перевезень вантажів у власних або орендованих вагонах здійснюється відправниками за окремими замовленнями (форма ГУ-12) незалежно від того, належать ці вагони відправникові, одержувачу чи оператору. Замовлення на перевезення вантажів у власних вагонах, що не належать відправнику, погоджуються з власником вагонів. Якщо оператор виконує функції відправника, то замовлення на перевезення вантажів надаються оператором";

доповнити пункт 2.3 абзацом третім такого змісту:

"Зміна запланованих перевезень у вагонах парку залізниць на перевезення у власних вагонах здійснюється з дозволу залізниці на підставі заяви відправника, наданої не пізніше трьох діб до дня навантаження, за погодженням з власником вагонів";

пункт 2.6 після слова "дні" доповнити словами "(не враховуючи дня подання)";

у пункті 2.9 слова "змінювати в межах плану номенклатуру вантажів" виключити;

пункт 2.12 доповнити абзацом такого змісту:

"У замовленні на позапланові перевезення вантажів зазначаються всі відомості, передбачені в пункті 2.2 цих Правил; замовлення засвідчується підписом керівника та печаткою підприємства-відправника";

перше речення абзацу другого пункту 2.13 після слова "відправлення" доповнити словами "на ім'я начальника Дирекції залізничних перевезень";

абзац третій пункту 2.13 після слова "станції" доповнити словами "за погодженням з Дирекцією";

у пункті 3.2 число "20" замінити числом "15";

у пункті 3.3 число "17" замінити числом "13";

абзац другий пункту 3.8 після слова "відправниками" доповнити словами "за їх згодою";

перше речення пункту 3.13 викласти в такій редакції:

"Перевезення імпортних та транзитних вантажів у контейнерах та швидкопсувних, що надходять через морські (річкові) порти, здійснюються за пред'явленням за заявками, наданими станції відправлення за три дні до дня навантаження; інших вантажів - за заявками відправників (вантажовласників, експедиторів), наданими залізниці відправлення за 10 днів до прибуття судна";

пункт 5.4 виключити;

абзац другий пункту 6.2 доповнити реченням такого змісту:

"Звітна доба - це час із 17 годин 00 хвилин однієї доби до 17 години 00 хвилин наступної доби за київським часом";

в абзаці другому пункту 6.3 слова "від дня" замінити словами "з наступного дня після";

у додатку 5 слова "Примітка. Гр. 12 для вантажів, перевезення яких планується тільки у вагонах, не заповнюється" замінити словами "Згоден, не згоден (непотрібне закреслити) на подавання під навантаження вагонів парку залізниць інших держав".

1.18. У Правилах перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 18.04.2003 N 299 та зареєстрованих у Мін'юсті України 07.07.2003 за N 558/7879:

абзац третій пункту 1.2.7 викласти в такій редакції:

"Якщо після вивантаження порожні власні (орендовані) цистерни очищалися (промивалися, дезінфікувалися), у перевізних документах на порожні цистерни одержувач у графі "Найменування вантажу" зазначає:

"Порожня цистерна після перевезення ___________________________
____________________________________________________________, 
                (указується повне найменування вантажу, номер ООН, клас небезпеки) 

що прибула за накладною N _______________________________ із станції 
__________________________________________________ залізниці злита,
                 (указуються станція і залізниця відправлення вантажу) 

очищена (промита, продезінфікована), безпечна";

у пункті 1.5.11 слово "унаслідок" замінити словами "за наслідки";

абзац перший пункту 2.4.1 після слова "власних" доповнити словами "та орендованих";

у примітці до пункту 2.5.12 слово "зріджений" замінити словом "скраплений";

у графі 1 додатка 1:

для вантажів "Бітуми в'язкі", "Бітуми рідкі", "Мазут мастильний", "Мазут пом'якшувач", "Мазути топкові", "Парафіни нафтові, тверді", "Смола деревинна", "Смола кам'яновугільна", "Смоли нафтові важкі" виключити слова і цифри "див. п. 1.7";

для вантажу "Гідропероксид кумілу (гіпериз)*" цифри "2116" замінити цифрами "3109";

для вантажу "Концентрат поліізобутилену" виключити цифри "1760";

для вантажу "Сік яблучний" слова і цифри "див. п. 2.3.4" виключити;

для вантажу "Сірковуглець (вуглецю дисульфід)" слова і цифри "див. п. 2.7.5" замінити словами і цифрами "див. п. 2.7.3";

у графі 2 додатка 1 для вантажу "Концентрат поліізобутилену" цифри "803" виключити;

позицію "Спирт винний ректифікований" виключити;

у графі 5 додатка 1:

для вантажу "Алюмінію оксихлорид, розчин (коагулянт)" увести цифру "8";

для вантажу "Аміак безводний скраплений" слово "Аммик" замінити словом "Аммиак";

для вантажів "Аміак безводний скраплений", "Аміли і аміліни*", "Ангідрид сірчистий (сірки діоксид зріджений)", "Бутадієн інгібований", "Гексафторпропілен", "н-Пентан (ізопентан, пентан рідкий)", "Фракція вуглеводнева, широка (ШФЛВ)", "Хладон-12 (дифтордихлорметан R12)" доповнити словами "С горки не спускать";

для вантажу "Сірка розплавлена" слово "расплавленая" замінити словом "расплавленная";

для вантажу "Фарби" слово "Фарба" замінити словом "Краски";

у графі 6 додатка 1:

для вантажів "Ангідрид сірчистий (сірки діоксид зріджений)", "Пропілен (пропен)", "Псевдобутилен", "Фракція вуглеводнева, широка (ШФЛВ)", "Хладон-12 (дифтордихлорметан R12)" слова "Спускати з гірки обережно" замінити словами "Не спускати з гірки";

для вантажу "Бутилен (бутен-1)" слово "Скріплений" замінити словом "Скраплений";

для вантажу "Деемульгатори типу СНПХ, СНПХ-4501, які містять метанол", включити слово "Отруйно";

для вантажу "Піридин" включити слово "Їдке";

для вантажу "Пластифікатор дибутиладипінат" виключити слово "Їдке";

для вантажу "Фракція пропан-бутанова" цифри "0-0-1-0" замінити цифрами "0-0-3-0";

у додатку 1 графу 7 виключити;

у кінці додатка 1 примітку 6 виключити.

1.19. В Інструкції про порядок надання, використання та захисту кодів експедиторських організацій, затвердженій наказом Мінтрансу України від 23.04.2001 N 229 та зареєстрованій в Мін'юсті України 08.06.2001 за N 490/5681:

у пункті 4.3 після слова "організацію" додати слово "залізницю";

пункти 4.4 і 4.5 викласти в такій редакції:

"4.4. Про прийняте рішення щодо подальшого транспортування вантажу за призначенням експедиторська організація повідомляє Укрзалізницю письмово (лист, телеграма, факс) не пізніше 4 діб з моменту звернення до Укрзалізниці про затримку вагонів. Якщо протягом цього часу повідомлення від експедитора не надійшло, Укрзалізниця діє згідно з положеннями статті 21 СМГС.

4.5. Збитки, яких зазнала залізниця внаслідок затримки транзитних вантажів, відшкодовуються експедиторською організацією, за зверненням якої ці вантажі були затримані. Експедиторська організація згідно з чинним законодавством може стягнути суми відшкодування зі сторони, винної у неправомірному використанні її коду".

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Федюшин Ю. М.):

2.1. Подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести зазначені в цьому наказі зміни та доповнення до відома працівників залізниць, підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які користуються залізничним транспортом.

2.3. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць цих змін та доповнень, узяти їх до керівництва та забезпечити виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту Дунаєва Л. Ф.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

Примірний договір
між залізницею і морським (річковим) портом про обробку вагонів з вантажами

________________________________ залізниця (далі - Залізниця) в особі ________________________, який діє на підставі статуту Залізниці, з одного боку, і _____________________ порт (далі - Порт) в особі начальника Порту ___________________________, який діє на підставі статуту Порту, з другого боку, домовилися про таке:

1. Терміни, що вживаються у цьому договорі

Контрагент Порту - вантажовласник або експедитор.

Експедитор - довірена особа вантажовласника.

Дозування вагонів - довантаження у вагони або вивантаження з вагонів частини вантажів.

Конвенційна заборона - тимчасова заборона навантаження вагонів на адресу Порту або з Порту.

Добова норма вивантаження - узгоджена Залізницею та Портом кількість вагонів, які Залізниця повинна подати в Порт під вивантаження, а Порт вивантажити з урахуванням добової переробної спроможності згідно з ЄТП роботи Станції і Порту. Ця норма встановлюється щоденно змінно-добовим планом роботи Станції і Порту в залежності від наявної кількості вагонів у Порту, на припортовій Станції та на підходах до неї.

2. Предмет договору

2.1. Залізниця здає/приймає, а Порт приймає/здає експортні, транзитні, імпортні вантажі, що перевозяться за участю морського (річкового), залізничного транспорту, а також господарські вантажі для Порту або для його контрагентів.

Порт надає Залізниці перелік контрагентів, коди вантажоодержувачів і експедиторів, з якими він має договори.

2.2. На станції від імені Залізниці виступає Станція ___________________.
                                                                                                                                (назва станції) 

3. Обов'язки сторін

Залізниця і Порт зобов'язуються дотримуватися технології робіт з приймання і видачі всіх вантажів, викладеної у цьому договорі та в Єдиному технологічному процесі роботи Станції і Порту, з питань:

планування;

інформаційного забезпечення;

узгодження навантаження, розвантаження вагонів;

інших питань, пов'язаних з технологією роботи.

3.1. Порт зобов'язується:

здійснювати місячне планування завозу і вивозу експортних, імпортних і транзитних вантажів, обсяг якого не повинен перевищувати узгодженого Портом як у цілому, так і з окремих фронтів вивантаження, контролювати ритмічність завозу згідно з узгодженими обсягами;

приймати всі узгоджені Портом експортні та транзитні вантажі та відповідати за користування вагонами від моменту подачі Залізницею Порту на фронти навантаження/розвантаження або приймально-здавальні колії до моменту здачі їх Залізниці (розділ 6 цього договору). Нести перед Залізницею відповідальність відповідно до розділу 7;

надавати Станції доручення вантажоодержувачів (вантажовласників), одержувати вантажі Портом;

розкредитовувати перевізні документи на вантажі, що прибули;

передавати Станції інформацію про підхід суден з імпортом і для навантаження експорту із зазначенням роду вантажу, його кількості, тоннажу судна, дати і часу постановки його до причалу;

подавати змінно-добову заявку на подачу порожніх і навантажених вагонів під вантажні операції не пізніше _______ годин попередньої доби із зазначенням фронтів і родів вантажів, які будуть навантажуватися або вивантажуватися, з виділенням вагонів, що обробляються за прямим варіантом;

письмово інформувати Станцію про місце розвантаження вагонів з експортними або господарськими вантажами протягом _______ хвилин після пред'явлення Порту вантажних документів для розмітки;

здійснювати своїми силами і засобами охорону вагонів з моменту їх приймання і до передачі Залізниці;

у разі потреби - робити дозування вагонів, сплачуючи Станції за виконану маневрову роботу;

забезпечувати освітлення фронтів обробки вагонів не нижче встановлених норм, утримання та очищення колій і стрілочних переводів відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України;

спільно із Станцією своєчасно і якісно розслідувати всі випадки недостачі, псування і пошкодження вантажів;

повністю очищати вагони від вантажу, знімати реквізити кріплення після розвантаження, забезпечувати цілість вагонів згідно із статтею 35 Статуту залізниць України;

виконувати за дорученням вантажовласників або експедиторів пломбування завантажених вагонів;

інформувати Залізницю про вагони, що прибули в Порт поза планом завозу;

додаткові плани на завезення експортних вантажів погоджувати із Залізницею.

3.2. Залізниця зобов'язується:

регулярно надавати Порту попередню інформацію про підхід вагонів з вантажами із зазначенням роду вантажу, дати і часу прибуття на припортову станцію (у тому числі кількість "покинутих" поїздів, кількість вагонів за кодами вантажоодержувачів /експедиторів/, номери вагонів і їхню дислокацію);

інформувати Порт про наявність конвенційної заборони щодо навантаження вантажів за окремими призначеннями;

контролювати ритмічність навантаження та завозу вантажів згідно з узгодженими Портом обсягами;

здійснювати подачу вагонів під вивантаження та навантаження за розміткою і заявкою Порту згідно із змінно-добовим планом;

вести облік часу користування вагонами, переданими Порту, а також не прийнятих Портом і затриманих з вини Порту на Станції;

провадити перевірку маси вантажу, видачу його Порту у випадках, передбачених статтею 52 Статуту залізниць України;

передавати Порту для розслідування і вжиття заходів для відшкодування збитків усі комерційні акти, акти загальної форми, експертизи, інші документи;

своєчасно здійснювати забирання з території Порту розвантажених та навантажених Портом вагонів.

4. Планування

4.1. Місячне планування роботи Порту і Станції з перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів здійснюється відповідно до Правил планування перевезень вантажів з урахуванням переробної спроможності згідно з ЄТП роботи Станції і Порту, зайнятості складських ємностей, підходу суден і наявності вагонів, призначених на фронти розвантаження.

Залізниця і Порт можуть відмовити в завозі експортного і транзитного вантажу, виходячи з наведених вище умов.

Порт і Залізниця щомісяця не пізніше 25 числа узгоджують обсяги завозу вантажів на наступний місяць окремо за кожною номенклатурою. Це узгодження оформляється протоколом за підписами Порту, Залізниці, Державного об'єднання "Укрморпорт" (далі - ДО "Укрморпорт") і Укрзалізниці.

4.2. Узгодження додаткового завозу вантажів здійснюється ДО "Укрморпорт" і Укрзалізницею при наявності письмової згоди Порту та Залізниці призначення.

Узгодження в односторонньому порядку ДО "Укрморпорт" або Укрзалізницею додаткового завозу вантажів не допускається.

4.3. Добове планування роботи Станції і Порту здійснюється о ___ годині начальниками Порту і Станції або їх заступниками з оформленням змінно-добового плану роботи за підписами обох сторін. При добовому плануванні роботи Порту і Залізниці передбачаються першочергова подача та вивантаження вагонів належності інших залізничних адміністрацій.

4.4. Норма вивантаження на кожну добу встановлюється змінно-добовим планом, який складається на підставі узгоджених обсягів завозу вантажів на місяць, виходячи з наявності вагонів у Порту, на Станції та на підходах до неї рівномірно протягом доби в розмірі не менше переробної спроможності вантажних фронтів з урахуванням роду вантажу відповідно до ЄТП роботи Станції і Порту.

4.5. Кількість вагонів, які планується перевантажувати за прямим варіантом, зазначається у змінно-добовому плані роботи.

5. Робота за прямим варіантом

5.1. За прямим варіантом перевантажуються тільки ті експортні та імпортні вантажі, для яких у Порту відсутні склади зберігання (наливні вантажі, цукор-сирець, зерно насипом, а також швидкопсувні вантажі), а інші вантажі, у т. ч. транзитні - за узгодженням сторін.

Станція і Порт уживають заходів до першочергової подачі вагонів під навантаження або вивантаження за прямим варіантом і до своєчасного звільнення фронтів від раніше поданих вагонів.

5.2. У разі навантаження і вивантаження вагонів за прямим варіантом (судно - вагон, вагон - судно) фронт навантаження або вивантаження встановлюється за кількістю механізмів, але не менше фронту, установленого цим договором.

5.3. Вивантаження вагонів за прямим варіантом "вагон - судно" і навантаження вагонів за прямим варіантом "судно - вагон" здійснюються за окремою домовленістю між Залізницею, Портом і вантажовласником.

6. Подача і забирання вагонів

6.1. Станція повідомляє Порт про вантажі, що прибули під вивантаження для розмітки вагонів за вантажними фронтами шляхом вручення документів представникові Порту в погоджений час і в погодженому місці.

6.2. Представник Станції розмічає вагони, що прибули ________________
_______________________________________________________________
                                                    (місце, терміни і зміст розмітки) 

6.3. Станція і Порт здійснюють приймання і здавання навантажених і порожніх вагонів протягом __________ у _____________________________ з перевіркою технічного
 (час)                                          (місце)
стану вагонів, їх очищення після вивантаження згідно з пунктом 3.2.

6.4. Вагони на фронти навантаження та вивантаження подаються після повідомлення, яке передається за 2 години до подавання першої партії, далі вагони подаються по закінченні навантаження, вивантаження попередньої партії та приймально-здавальних операцій, про що Порт повідомляє Станцію.

6.5. Максимальна кількість вагонів, що подаються одночасно, і розміри фронтів навантаження, вивантаження встановлюються додатком до цього договору.

6.6. Порожні вагони вважаються поданими з моменту постановки їх на фронт навантаження відповідно до заявки Порту, а навантажені - з моменту постановки їх до місць вивантаження, а в разі обслуговування локомотивом Порту - з моменту передачі їх на передавальних коліях N _________.

6.7. Відстань для нарахування збору за подачу, забирання вагонів установлена _______ км в обидва кінці.

6.8. Навантаження або вивантаження вагонів уважаються закінченими з моменту готовності до забирання вагонів згідно з ЄТП. Про час готовності до забирання усієї партії вагонів Порт письмово повідомляє Станцію.

6.9. Час подачі вагонів і час готовності до забирання їх проставляється у відомості плати за користування вагонами на підставі Пам'ятки про користування вагонами (контейнерами) і повідомлення.

7. Порядок розрахунків та відповідальність Сторін

7.1. Плата за користування вагонами Портом нараховується за час з моменту їхньої передачі Порту до моменту приймання Залізницею від Порту.

Облік часу користування вагонами, поданими в Порт, провадиться за відомостям плати за користування вагонами (контейнерами) за їх номерами. Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) складаються Станцією в трьох примірниках і підписуються представниками Станції і Порту. У відомості плати за користування вагонами (контейнерами) у графі "Примітка" проставляється код країни належності вагона й інші відомості.

Вагони, що з вини Порту недозаявлені проти добової норми вивантаження (пункти 4.1, 4.2 цього договору) і простоюють на припортовій Станції та на підходах до неї в "покинутих" поїздах в очікуванні подачі в Порт, оформляються актами загальної форми з покладанням на Порт відповідальності за користування вагонами і контейнерами, зберігання і охорону вантажів у них.

7.2. За невиконання плану навантаження вантажів Порт і Залізниця відповідають згідно із статтею 106 Статуту залізниць України.

7.3. За невиконання норми вивантаження вагонів, установленої добовим планом (пункти 4.3, 4.4 цього договору), Порт і Залізниця несуть матеріальну відповідальність.

Розмір матеріальної відповідальності за невиконання плану вивантаження вагонів визначається згідно зі статтею 106 Статуту залізниць України - дві добові ставки плати за користування вагонами за кожний неподаний (з вини Залізниці), невивантажений (з вини Порту) вагон.

Залізниця і Порт звільняються від відповідальності за невиконання запланованої добової норми вивантаження вагонів у разі форс-мажорних обставин.

Облікова картка виконання плану вивантаження ведеться за формою додатка 4 до Правил перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні. Штраф за невиконання плану вивантаження нараховується по закінченні місяця шляхом підсумовування недовивантажень за всі дні місяця окремо з вини Залізниці і Порту. Сума штрафу, що сплачується, визначається балансовим методом: від більшої суми віднімається менша, різниця підлягає сплаті у 10-денний термін стороні, на яку нарахована менша сума.

7.4. За користування вагонами і контейнерами Порт сплачує Залізниці плату згідно з Правилами користування вагонами і контейнерами.

За подачу і забирання вагонів з фронтів навантаження (вивантаження), за маневрову роботу, зберігання вантажів у вагонах, послуги і роботи, замовлені Портом, Порт сплачує збір згідно з Тарифним керівництвом N 1 з відповідними оголошеними Укрзалізницею коефіцієнтами підвищення.

7.5. За пошкодження вагонів і контейнерів Портом при навантаженні (вивантаженні), маневрових пересуваннях засобами Порту, а також за втрату і пошкодження наданих Станцією спеціальних пристосувань (піддонів, стропів, стяжок, хлібних щитів, печей тощо) Порт сплачує Залізниці фактичну вартість пошкоджених чи втрачених частин вагонів, контейнерів, пристосувань.

7.6. За додаткові роботи та послуги, що виконує Залізниця за заявками Порту, які не передбачені Правилами і Тарифним керівництвом N 1, розрахунки провадяться за договірними тарифами.

7.7. Розрахунки між Залізницею і Портом за всіма видами платежів проводяться через Технологічний центр з обробки перевізних документів (ТехПД) Залізниці на взаємно узгоджених умовах.

7.8. При необхідності вибірки окремих вагонів (груп вагонів) для окремих причалів, фронтів або прискореного підвозу вагонів з "покинутих" поїздів ця робота виконується за письмовою заявкою Порту з оплатою маневрової роботи за ставками Тарифного керівництва N 1 з розрахунку 0,5 години за кожну підібрану групу. У групу включаються всі вагони, що прибули в одному поїзді, і вже розмічені Портом до подачі. При підборі вагонів з "покинутих" поїздів затрачений час підборки вказується в акті загальної форми, що додається до перевізних документів.

8. Додаткові умови

8.1. Працівники Порту, призначені для керівництва навантаженням і кріпленням вантажу, зобов'язані здати іспити для визначення знань Технічних умов навантаження і кріплення вантажів у порядку і в терміни, установлені для працівників залізничного транспорту у відповідності до вимог статті 69 Статуту залізниць України.

Особи, що не склали іспити, до роботи з навантаження вантажів не допускаються. Залізнична накладна за підписом осіб, що не склали іспити, до оформлення не приймається.

8.2. З метою забезпечення безпеки руху, маневрової роботи, особливо в місцях перетинання залізничних колій й автомобільних доріг, а також дотримання особистої безпеки Сторони керуються Правилами технічної експлуатації й інструкціями, затвердженими Укрзалізницею, начальником Залізниці, інструкціями з безпеки руху поїздів і техніки безпеки при виконанні маневрової роботи.

Випадки порушення безпеки руху, пошкодження рухомого складу розглядаються начальником Станції і Порту, що підтверджується спільним рішенням - протоколом за обопільними підписами.

8.3. Станція своїми силами і засобами очищає від снігу, сміття, бруду паркові, приймально-відправні, витяжні колії і стрілочні переводи на Станції.

Порт очищає своїми силами і засобами під'їзні, прискладські, причальні колії, переїзди і стрілочні переводи згідно з додатком.

Відповідальність за затримку вагонів через неможливість подачі і забирання їх унаслідок неочищення колій і стрілочних переводів, покладається на винну Сторону.

8.4. Станція надає приміщення для залізничної диспетчерської Порту й утримує його своїми засобами і за свій рахунок. Порт надає також приміщення для працівників Станції, які беруть участь у приймально-здавальних операціях, і виконує ремонт цих приміщень своїми засобами і за свій рахунок.

8.5. Порушення однією із Сторін умов цього договору оформляється актом за підписами представників Станції і Порту. Жодна зі Сторін не має права відмовитися від підписання акта. У разі непогодження з актом про це робиться примітка Сторони, яка не згодна, і викладається мотивоване пояснення незгоди з актом.

8.6. Порт і Залізниця регулярно, один раз на _______ днів, проводять координаційну нараду з аналізом результатів спільної роботи і виконання умов цього договору.

8.7. З усіх питань, не передбачених цим договором, Сторони керуються ЄТП, Статутом залізниць України, Правилами перевезення вантажів та іншими нормативними актами, що діють на морському, річковому та залізничному транспорті.

8.8. Усі суперечки, що можуть виникнути в процесі виконання цього договору, розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.9. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ___

9. Інші умови

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Місцезнаходження Сторін:

Залізниця 

Порт 

Печатка 

Печатка 

Дата 

Дата 

Погоджено: 

 

____________

Опрос