Идет загрузка документа (224 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил контроля судов с целью обеспечения безопасности мореплавания

Минтранс
Приказ, Правила от 17.07.2003 № 545
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

Наказ Міністерства транспорту України
від 17 липня 2003 року N 545

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2004 р. за N 353/8952

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 1 листопада 2011 року N 487
,
від 12 червня 2014 року N 250
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

З метою забезпечення безпеки судноплавства та відповідно до статті 90 Кодексу торговельного мореплавства України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098 "Питання безпеки судноплавства України", Положення про капітана морського торговельного порту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 N 573 та зареєстрованого в Мін'юсті України 02.11.2000 за N 774/4995, Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 18.10.2000 р. N 574 та зареєстрованого в Мін'юсті України 02.11.2000 за N 775/4996, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства (додаються).

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Скворцов Г. П.) забезпечити подання вказаних Правил на державну реєстрацію.

3. Наказ Міністерства транспорту України від 11.02.2002 N 77 "Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства" вважати таким, що не набрав чинності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Кроля С. С.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

ПРАВИЛА
контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

(У тексті Правил та додатках 2, 3 до них слова "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку; у тексті Правил та додатку 6 до них слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" у всіх відмінках замінено словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

(У тексті Правил та додатках до них абревіатуру "ІДПН" замінено абревіатурою "СКМП", слово "Держрибфлотінспекція" у всіх відмінках замінено словами "Держрибагентство України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12 червня 2014 року N 250)

(У тексті Правил та додатках 2, 3 до них слово "Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено словом "Укртрансбезпека" у відповідному відмінку; у тексті Правил та додатках 6, 12 до них слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у всіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Правил та додатках 2, 3, 6, 12 до них слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "Укртрансбезпека" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "Морська адміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1. Загальні положення

1.1. Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства (далі - Правила) розроблені для встановлення порядку державного контролю в портах за дотриманням на суднах вимог Міжнародних конвенцій, Кодексу торговельного мореплавства України, законодавчих актів України з безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля.

1.2. Правила поширюються на морські судна та річкові судна, які мають право прямувати морськими шляхами, незалежно від прапора і форми власності, що перебувають у портах і на внутрішніх водних шляхах України, Державну службу морського та річкового транспорту України, Державне агентство рибного господарства України, капітанів морських портів та служби капітанів морських портів (далі - СКМП).

(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
 від 12.06.2014 р. N 250)

Ці Правила не поширюються на:

- маломірні (малі) судна;

- річкові судна, які не перебувають на внутрішніх морських шляхах;

- військові кораблі та судна;

- кораблі та судна Державної прикордонної служби України;

(абзац шостий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

- риболовні судна, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

1.3. Правила розроблені відповідно до:

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року;

Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 року із змінами, внесеними Протоколом 1978 року до неї;

Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року;

Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року;

Міжнародної конвенції про обмірювання суден 1969 року;

Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року;

Конвенції про мінімальні норми на торговельних суднах N 147 Міжнародної організації праці;

Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 року;

Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ), прийнятого резолюцією Міжнародної морської організації (надалі - IMO) A.741(18), із поправками, прийнятими резолюцією IMO MSC.104(73);

Процедур контролю суден державою порту, прийнятих резолюцією ІМО А.1052(27);

(абзац одинадцятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

Керівництва із впровадження Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ) Адміністраціями, прийнятого резолюцією ІМО А.1022(26);

(абзац дванадцятий пункту 1.3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

Керівництва з надання допомоги державам прапора в імплементації документів IMO, прийнятого резолюцією IMO A.847(20);

Меморандуму про порозуміння щодо контролю суден державою порту в Чорноморському регіоні (далі - Чорноморський меморандум).

Кодексу торговельного мореплавства України;

Абзац шістнадцятий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278
,
 у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять четвертий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять третім
)

Закону України "Про страхування";

Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів";

Закону України "Про морські порти України";

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250,
у зв'язку з цим абзаци
вісімнадцятий - двадцять четвертий
 вважати відповідно дев'ятнадцятим - двадцять п'ятим)

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року N 1095;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250
,
 у редакції
наказів Міністерства
 інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 895;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250,
у зв'язку з цим абзаци
двадцятий - двадцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять шостим,
абзац двадцятий пункту 1.3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 733 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів";

Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року N 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за N 632/23164;

(абзац двадцять другий пункту 1.3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

Абзац двадцять четвертий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

Абзац двадцять п'ятий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250,
у зв'язку з цим абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий
 вважати відповідно абзацами
двадцять третім, двадцять п'ятим)

Положення про капітана морського рибного порту, затвердженого наказом Державного комітету рибного господарства України від 24 вересня 1998 року N 130 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1998 року за N 654/3094).

Абзац двадцять п'ятий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

1.4. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Державний інспектор

Державний інспектор - посадова особа Морської адміністрації, Держрибагентства України або служби капітана морського порту України, яка має відповідну кваліфікацію і уповноважена в установленому законодавством порядку здійснювати контроль за дотриманням на суднах, що заходять у морські порти України, правил мореплавства та вимог міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та визначення готовності суден до виходу в море.
Державними інспекторами є:
інспектор контролю державою порту (далі - ІКДП);
інспектор служби капітана морського порту (далі - ІСКМП);
інспектор держави прапора (далі - ІДП).

(абзац другий пункту 1.4 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

Інспектор контролю державою порту (ІКДП) 

- державний інспектор Морської адміністрації, якого атестовано в установленому порядку для здійснення контролю за дотриманням на іноземних суднах міжнародних конвенцій України. 

Інспектор держави прапора (ІДП) 

- державний інспектор Морської адміністрації, Держрибагентства України, який має відповідну кваліфікацію і якого атестовано в установленому порядку для здійснення контролю за дотриманням на українських суднах законодавчих актів і міжнародних конвенцій України. 

Перевірка 

- відвідання судна для перевірки дійсності відповідних свідоцтв та інших документів, а також загального стану судна, його устаткування і екіпажу. 

Явні підстави 

- докази того, що стан судна чи його обладнання в значній мірі не відповідають відомостям, що містяться у суднових свідоцтвах, чи того, що капітан чи екіпаж не знайомі з важливішими судновими процедурами. 

Більш детальна перевірка 

- перевірка, що виконується, якщо судно не має діючих свідоцтв, або коли є явні підстави вважати, що стан судна чи його обладнання в значній мірі не відповідають відомостям, що містяться у суднових свідоцтвах, чи того, що капітан чи екіпаж не знайомі з найважливішими судновими процедурами. 

Судно, яке не виконує вимог (далі - субстандартне судно) 

- судно, у якого корпус, механізми, обладнання і постачання або експлуатаційна безпека суттєво нижче стандартів, які вимагаються відповідною конвенцією, або екіпаж якого не відповідає документу про безпечний склад екіпажу. 

Затримання 

- заборона виходу судна з порту, яка здійснюється капітаном порту згідно з законодавством, коли стан судна або його екіпаж в істотній мірі не відповідають чинним вимогам. 

Міжнародний рейс 

- рейс з порту України до порту за межами України. 

Адміністрація держави прапора 

- уряд держави, під прапором якої плаває судно, або уповноважений урядовий орган. 

1.5. З метою забезпечення безпеки мореплавства та запобігання забрудненню із суден усі судна, що перебувають у морських портах України, підлягають обов'язковому контролю ІСКМП і вибірковому контролю ІКДП.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

1.6. Для виконання державними інспекторами обов'язків щодо контролю держав прапора та контролю державою порту морські порти забезпечують їх приміщеннями і створюють для них нормальні умови для роботи.

1.7. Здійснюючи перевірки суден, державні інспектори повинні керуватись чинним законодавством України та міжнародними договорами з безпеки судноплавства, стороною яких є Україна.

Державний інспектор зобов'язаний поінформувати капітана судна про право капітана судна, судновласника або власника судна на оскарження результатів перевірки.

(пункт 1.7 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250,
у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим)

Дії державних інспекторів не повинні заважати нормальній роботі суден, що перевіряються або перебувають поряд, та не наражати їх своїми діями на небезпеку.

У разі виявлення порушень установлених вимог з безпеки судноплавства з боку судна і судновласника капітан порту, посадові особи Морської адміністрації, Держрибагентства України та СКМП повинні вжити усіх заходів, передбачених чинним законодавством.

1.8. Під час перевірок суден державні інспектори Морської адміністрації повинні бути одягнутими у формений одяг, мати при собі та пред'являти капітанам суден, що перевіряються, посвідчення інспектора контролю державою порту, зразок та опис якого наведено в додатку 12 до цих Правил.

(главу 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

1.9. Державні інспектори Морської адміністрації, які виконують функції ІКДП, або кандидати на посаду такого інспектора повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1) ІКДП повинен мати стаж роботи не менше ніж один рік як державний інспектор, який виконує функції ІКДП (у разі відсутності необхідного стажу роботи ІКДП зараховується також стаж роботи стажером ІКДП), а також:

повну вищу освіту та кваліфікацію судноводія, суднобудівника, механіка, електромеханіка, радіоінженера і стаж роботи за цією професією не менше ніж п'ять років та

диплом капітана чи старшого помічника капітана суден валовою місткістю 500 одиниць і більше та загальний стаж роботи на морських суднах на рівні управління не менше ніж п'ять років або

диплом старшого чи другого механіка суден з головною енергетичною установкою потужністю 750 кіловат і більше та загальний стаж роботи на морських суднах на рівні управління не менше ніж п'ять років;

2) ІКДП також вважається належним чином кваліфікованим, якщо він:

має еквівалентну кваліфікацію, пов'язану з експлуатацією морських суден або їх технічним обслуговуванням, стаж роботи за цією професією не менше ніж п'ять років;

пропрацював не менше ніж два роки як ІДП. У разі відсутності необхідного стажу роботи ІДП зараховується також стаж роботи стажером ІКДП;

3) ІКДП повинен володіти англійською мовою в межах, достатніх для взаємного розуміння з членами екіпажів суден, що перевіряються, та якісного складання актів перевірок суден та інших документів, пов'язаних з перевіркою;

4) ІКДП повинен знати вимоги відповідних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів України, що стосуються безпеки судноплавства.

(главу 1 доповнено пунктом 1.9 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

1.10. Повноваження на виконання функцій контролю державою порту надаються інспектору Морською адміністрацією.

(главу 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2. Типи контролю

2.1. Контроль суден службами капітанів морських портів

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.1.1. Під час стоянки в порту для отримання дозволу капітана морського порту на вихід з порту усі судна підлягають огляду ІСКМП або ІКДП у випадках, передбачених пунктом 2.2 цієї глави.

(абзац перший підпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

При цьому перевіряються:

- суднові документи і свідоцтва та інші документи (в залежності від типу судна, призначення, району плавання і прапора) за переліком, наведеним у додатку 1;

- відповідність технічного стану суден вимогам міжнародних договорів України та національних актів законодавства з безпеки судноплавства;

(абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

- абзац п'ятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250,
 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим)

- підготовленість екіпажу у відповідності до методів особистого виживання, протипожежної безпеки та боротьби з пожежею, а також компетентність у питаннях особистої безпеки та громадських обов'язків.

2.1.2. Під час перевірки суднових документів і свідоцтв інспектор СКМП зобов'язаний переконатися у тому, що:

- термін дії свідоцтв (додатків і переліків до них) не закінчився;

- журнали ведуться відповідно до встановлених правил;

- вантажні документи оформлені відповідно до встановлених правил.

2.1.3. Для встановлення морехідного стану судна і готовності до виходу його в море інспектор СКМП зобов'язаний перевірити:

- укомплектованість екіпажу відповідно до суднової ролі та свідоцтва про мінімальний склад екіпажу;

- знання екіпажем персональних обов'язків та процедур проведення суднових тривог;

(абзац третій підпункту 2.1.3 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

- відповідність вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS 74) та Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зі змінами, внесеними Протоколом 1978 року (MARPOL 73/78);

(абзац четвертий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

- укомплектованість судна навігаційним устаткуванням і приладами;

- наявність на судні навігаційних керівництв і посібників на рейс, який має відбутися, відкоригованих на дату виходу;

- відповідність завантаження (розміщення, закріплення, сепарації вантажу) судна вимогам суднових документів і нормативних документів, що стосуються безпечного перевезення вантажів;

- наявність та правильність укладання відправниками, перевізниками, одержувачами договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів морського перевезення небезпечних вантажів у водах під юрисдикцією України на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

- розрахунки остійності і, якщо це вимагається типом судна, розрахунки загальної міцності на час ведення вантажних операцій і на рейс;

- кріплення палубного, великовагового і великогабаритного вантажу відповідно до Порадника з кріплення генеральних вантажів на морських суднах;

- відповідність кількості рятувальних засобів на судні кількості членів екіпажу та кількості пасажирів згідно з пасажирським свідоцтвом;

(абзац одинадцятий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

- наявність документів, що підтверджують відповідність суднових засобів глобальної морської системи зв'язку для забезпечення безпеки мореплавства зв'язку вимогам глави IV Конвенції SOLAS 74;

(абзац дванадцятий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

- попередню прокладку, рейсовий план, маршрут переходу для українських суден обмеженого району плавання.

2.1.4. Перевірку судна слід проводити у присутності капітана і старшого механіка або осіб, що їх заміщують, чи осіб, визначених капітаном або старшим механіком, таким чином, щоб не заважати нормальній роботі судна й екіпажу.

2.1.5. Якщо перевіркою встановлені наявність необхідних суднових документів і належний порядок їх ведення, відсутні повідомлення про вчинені судном заборонені скидання, а загальне враження про судно та екіпаж є позитивним, то перевірка на цьому повинна бути закінчена.

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.1.6. Якщо перевіркою судна встановлено, що:

- є повідомлення про забруднення судном довкілля;

- судно має ознаки субстандартного;

- є інші явні підстави для висновку про невідповідність судна встановленим вимогам,

то повинні бути поінформовані ІКДП або ІДП для проведення більш детальної перевірки.

(абзац підпункту 2.1.6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.1.7. Більш детальна перевірка судна повинна бути проведена також за таких обставин:

- якщо є докази, що вантажні операції проводяться з порушеннями технології розміщення, сепарації або кріплення вантажів на судні;

- якщо в результаті спостережень за проведенням навчальної пожежної тривоги і навчальної тривоги для залишення судна виявлено, що члени екіпажу не знайомі з процедурами дій у надзвичайних ситуаціях;

- якщо виявлено, що розклад з тривог не відповідає чинним вимогам;

- якщо є докази, що особи командного складу не в змозі повноцінно спілкуватися один з одним або з іншими членами екіпажу.

2.1.8. За результатами перевірок, передбачених підпунктами 2.1.1 - 2.1.7 цього пункту складаються акти перевірки за формою A (додаток 2) та формою B (додаток 3) українською або англійською мовами (форма B складається у разі необхідності).

(підпункт 2.1.8 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.1.9. Більш детальна перевірка українських суден здійснюється державними інспекторами Морської адміністрації (Держрибагентства України) і, якщо це потрібно, із залученням, фахівців класифікаційного товариства, наукових і проектно-конструкторських організацій морського транспорту тощо.

(абзац перший підпункту 2.1.9 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

Більш детальна перевірка іноземних суден здійснюється відповідно до підрозділу 2.2. цих Правил.

2.1.10. Якщо в результаті перевірки судна виявлені і занесені у форму B дані про серйозну невідповідність судна вимогам чинного законодавства, правил мореплавства та міжнародних конвенцій України, капітан порту повинен у встановленому порядку відмовити у видачі дозволу на вихід судна в море до усунення виявлених недоліків.

Явні недоліки, перелічені в акті перевірки за формою B, що стосуються корпусу судна, його механізмів, обладнання або пристроїв, фіксуються за допомогою фото- або відеозасобів. Фото- та/або відеоматеріали в паперовому та/або електронному вигляді зберігаються у справах перевірок суден у відповідних територіальних органах Морської адміністрації за місцем складання та на запит можуть надаватися судновласнику, власнику судна, уповноваженим ними особам або заінтересованим органам.

(абзац другий підпункту 2.1.10 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.2. Контроль державою порту (контроль іноземних суден)

2.2.1. З метою уникнення додаткового навантаження на судновий персонал та запобігання можливим претензіям та/або непорозумінням з боку капітана судна, власника судна та судновласника необхідно уникати перевірок одного судна ІСКМП та ІКДП в різний час та за можливості проводити спільні перевірки. Для цього капітан морського порту надає інформацію у відповідний територіальний орган Морської адміністрації для ІКДП про захід суден у порт у найкоротший строк після отримання повідомлення про захід судна в порт, але не менше ніж за три дні до заходу судна в порт.

ІКДП після перевірки інформації про судно в інформаційній системі, передбаченій Чорноморським меморандумом, у строк не менше ніж за 24 години до заходу судна в порт надає інформацію капітану морського порту стосовно того, буде судно перевірятися ІКДП чи ні. У разі необхідності перевірки судна ІКДП та ІСКМП узгоджуються час та місце проведення спільної перевірки.

За результатами перевірки ІКДП та ІСКМП складають акти перевірок відповідно до повноважень, обмінюються інформацією щодо результатів перевірок.

(пункт 2.2 доповнено новим підпунктом 2.2.1 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250,
у зв'язку з цим підпункти 2.2.1 - 2.2.15
 вважати відповідно підпунктами 2.2.2 - 2.2.16)

2.2.2. Іноземні судна під час перебування в українських портах підлягають контролю державою порту, який здійснюється ІКДП. Організація роботи ІКДП здійснюється Морською адміністрацією.

2.2.3. Огляд суден ІКДП здійснюється в таких випадках:

- вибірково, згідно з процедурами Чорноморського меморандуму, беручи до уваги, що щорічною загальною кількістю перевірок мають охоплюватись, принаймні, не менш як 15 відсотків загальної кількості іноземних торговельних суден, що відвідують порти України;

(абзац другий підпункту 2.2.3 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

- на підставі інформації СКМП про необхідність здійснення більш детальної перевірки;

- при отриманні повідомлення від іноземної ІКДП про слідування в український порт субстандартного судна або судна, на якому недоліки, виявлені ІКДП, не були усунені в попередньому порту;

- при отриманні інформації від членів екіпажу або інших осіб про невідповідність судна вимогам міжнародних конвенцій, про забруднення судном довкілля або про порушення умов перевезення вантажів і пасажирів тощо.

2.2.4. Перевірка суден здійснюється відповідно до рекомендацій Комітету Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту в Чорноморському регіоні, пропонованих до виконання резолюцією ІМО А.1052(27).

(абзац перший підпункту 2.2.4 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

Надання відповідної інформації, пов'язаної із здійсненням контролю державою порту, Міжнародній морській організації та органам Чорноморського меморандуму здійснюється Морською адміністрацією.

2.2.5. Перевірка судна проводиться у присутності капітана і старшого механіка або осіб, що їх заміщують, або осіб, визначених капітаном чи старшим механіком, таким чином, щоб не заважати нормальній роботі судна і праці екіпажу.

2.2.6. За результатами огляду судна ІКДП складається акт за формою A (додаток 4) та, у разі необхідності, формою B (додаток 5).

2.2.7. Під час оформлення акта за формою B необхідно чітко вказувати назву, номер правила, пункту або підпункту нормативного документа, вимоги якого порушені. 

Явні недоліки, перелічені в акті перевірки за формою B, що стосуються корпусу судна, його механізмів, обладнання або пристроїв, фіксуються за допомогою фото- або відеозасобів. Фото- та/або відеоматеріали в паперовому та/або електронному вигляді зберігаються у справах перевірок суден у відповідних територіальних органах Морської адміністрації за місцем складання та на запит можуть надаватися представникам судновласника, власника судна, уповноваженим ними особам або заінтересованим органам.

(абзац другий підпункту 2.2.7 пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.2.8. Підпункт 2.2.8 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.2.9. Підпункт 2.2.9 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250,
у зв'язку з цим підпункти 2.2.10 - 2.2.16
 вважати відповідно підпунктами 2.2.8 - 2.2.14)

2.2.8. Якщо прийняте рішення про затримання судна, акти за формою A і B обов'язково надсилаються капітану порту, в якому здійснювалася перевірка судна, Морській адміністрації і Адміністрації держави прапора судна. 

2.2.9. Дії капітана порту мають бути спрямовані на те, щоб дозвіл на вихід судна в море був наданий після усунення всіх виявлених ІКДП недоліків, які становлять явну загрозу для безпеки мореплавства і охорони довкілля.

2.2.10. Якщо недоліки, що викликали затримання судна, не можуть бути усунені в порту перевірки, цьому судну може бути дозволено перейти до найближчого судноремонтного заводу або порту, вибраного капітаном судна, з дотриманням умов, узгоджених з капітаном порту, Морською адміністрацією і Адміністрацією держави прапора судна.

2.2.11. Для надання дозволу на вихід судна в море згідно з п. 2.2.9 капітан порту повинен отримати згоду адміністрації судоремонтного заводу або порту, куди йде судно для ремонту, і впевнитись, що на судні виконані необхідні заходи щодо забезпечення безпечного переходу. Повідомлення адміністрації судноремонтного заводу або порту, до якого іде судно, капітан порту надсилає за формами, наведеними в додатку 6 або 7.

2.2.12. Адміністрація судноремонтного заводу або порту, яка отримала таке повідомлення, повинна інформувати капітана порту, який надіслав повідомлення, про вжиті заходи за формою додатків 8 або 9.

2.2.13. Якщо внаслідок огляду судна отримані дані про скидання судном шкідливих речовин у портах, біля віддалених від берега терміналів або в територіальних морських водах України, Морська адміністрація повідомляє про це компетентні органи Міністерства екології та природних ресурсів України для проведення ними розслідування та притягнення до відповідальності винних осіб згідно з чинним законодавством. 

2.2.14. Обставини скидання забруднювальних речовин із суден викладаються у звіті за формою, наведеною в додатку 10, яка в установленому порядку подається до IMO.

2.3. Контроль держави прапора
(контроль українських суден Морською адміністрацією та Держрибагентством України)

2.3.1. Українські судна згідно з Керівництвом щодо надання допомоги державам прапора в імплементації документів IMO, затвердженим резолюцією A.847(20), підлягають періодичному інспектуванню державними інспекторами Морської адміністрації (Держрибагентства України).

2.3.2. Інспектування українських суден Морською адміністрацією (Держрибагентством України) здійснюється для впевнення в тому, що ці судна відповідають вимогам чинного законодавства, правил мореплавства та міжнародних конвенцій України; суднові документи відповідають установленим вимогам та фактичному стану судна, його обладнання, постачання та системи управління безпекою.

Морська адміністрація інспектує судна, що плавають під Державним Прапором України; за винятком суден флоту рибного господарства.

Держрибагентство України інспектує українські судна флоту рибного господарства.

2.3.3. Інспектування українських суден здійснюється Морською адміністрацією (Держрибагентством України) в таких випадках:

- вибірково в плановому порядку за графіками, затвердженими начальником Морської адміністрації (начальником Держрибагентства України);

- на підставі заяви судновласника;

- якщо під час перевірки судноплавної компанії виявлені недоліки з питань управління безпечною експлуатацією суден;

- на підставі інформації СКМП про необхідність здійснення більш детальної перевірки;

- при отриманні актів про затримку суден іноземними ІКДП;

- при отриманні інформації від членів екіпажу або від інших осіб про невідповідність судна вимогам міжнародних конвенцій, про забруднення судном довкілля або про порушення на ньому умов перевезення вантажів і пасажирів тощо.

2.3.4. Під час інспектування суден державні інспектори Морської адміністрації (Держрибагентства України) повинні максимально застосовувати Процедури контролю суден державою порту, затверджені резолюцією ІМО А.1052(27). У разі необхідності до інспектування залучаються державні інспектори СКМП, представники класифікаційного товариства, наукових і проектно-конструкторських організацій морського транспорту тощо.

(підпункту 2.3.4 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.3.5. Перевірку судна слід проводити у присутності капітана і старшого механіка або осіб, що їх заміщують, або осіб, визначених капітаном або старшим механіком, таким чином, щоб не заважати нормальній роботі судна і праці екіпажу.

(підпункту 2.3.5 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.3.6. За результатами перевірки суден інспекторами Морської адміністрації (Держрибагентства України) складається акт за формою A (додаток 2), а у разі наявності недоліків, які вимагають вжиття певних заходів - додатково акт за формою B (додаток 3). Під час складання акта за формою B необхідно чітко вказувати назву, номер правила, пункту або підпункту нормативного акта, вимоги якого порушені.

Явні недоліки, перелічені в акті перевірки за формою B, що стосуються корпусу судна, його механізмів, обладнання або пристроїв, фіксуються за допомогою фото- або відеозасобів. Фото- та/або відеоматеріали в паперовому та/або електронному вигляді зберігаються у справах перевірок суден у відповідних територіальних органах Морської адміністрації за місцем складання та на запит можуть надаватися представникам судновласника, власника судна, уповноваженим ними особам або заінтересованим органам.

(абзац другий підпункту 2.3.6 пункту 2.3 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

2.3.7. Якщо інспектором прийняте рішення про затримання судна, акти за формою A і B обов'язково надсилають у копіях капітану порту, в якому здійснювалася перевірка судна, Морській адміністрації (для всіх суден), Держрибагентству України (для суден флоту рибного господарства), судновласнику і класифікаційному товариству, яке здійснює нагляд за виконанням вимог міжнародних конвенцій на судні.

2.3.8. Затримання українських суден, надання дозволу на перехід суден до судноремонтного заводу або порту, а також повідомлення про скидання шкідливих речовин із суден здійснюються Морською адміністрацією (Держрибагентством України) згідно з пунктами 2.2.7 - 2.2.15 цих Правил.

2.3.9. Після надходження актів перевірки у разі затримання українських суден інспекторами контролю державою порту в іноземних портах, Морська адміністрація в установленому порядку (див. п. 2.2.3) надає в IMO інформацію про заходи щодо усунення недоліків за формою додатка 11 (для всіх суден).

2.4. Спеціальний контроль за риболовними суднами під прапором України, які виходять у закордонне плавання або у виключну (морську) економічну зону України

2.4.1. Спеціальний контроль здійснюється додатково з метою забезпечення дотримання риболовними суднами під прапором України міжнародних Конвенцій щодо риболовства, законодавства прибережних держав відносно регулювання рибного промислу, національних правил риболовства, відповідального риболовства та вимог безпеки мореплавства.

2.4.2. Перевірка готовності судна до виходу в рейс здійснюється Держрибагентством України в присутності капітана і старшого механіка згідно з чек-листом, який розробляється і затверджується Укрдержрибгоспом. Чек-лист складається у двох примірниках, один з яких передається капітану судна, а другий залишається у Держрибагентстві України.

2.4.3. Результати перевірки та виявлені зауваження державний інспектор Держрибагентства України відображає у чек-листі.

Під час перевірки готовності судна до виходу у море державний інспектор Держрибагентства України зобов'язаний перевірити судно і його екіпаж з будь-якого питання, що пов'язане з веденням промислу та забезпеченням безпеки мореплавства.

Обов'язковій перевірці підлягають:

- наявність на борту судна правил рибальства прибережних держав;

- відповідність знарядь лову вимогам правил рибальства для передбачених рейсовим завданням районів промислу;

- справність гідроакустичного пошукового та контрольного устаткування знарядь лову;

- справність технічних засобів контролю судна для роботи у виключних економічних (морських) зонах іноземних держав та зонах регульованого рибальства;

- технічний і санітарний стан технологічного обладнання для обробки риби та збереження рибопродукції;

- маркування суден та знарядь лову;

- виявлення фактів ведення нерегульованого і непідзвітного промислу;

У разі необхідності державний інспектор Держрибагентства України має право залучати будь-яких фахівців галузі для встановлення готовності судна до плавання та ведення промислу.

2.4.4. До виходу судна у рейс судновласник зобов'язаний усунути зауваження, що були виявлені при проведенні перевірки.

2.4.5. На суднах, що заходять у морський порт (портопункт) з короткочасною стоянкою без припинення рейсу (з метою поповнення запасів, укриття від непогоди, вивантаження риби та рибопродукції в проміжному порту без зміни екіпажу тощо), перевірка Держрибагентством України не здійснюється, але капітан судна зобов'язаний повідомити про це СКМП

2.5. Порядок оскарження результатів перевірки судна

2.5.1. Результати перевірки судна можуть бути оскаржені капітаном судна, судновласником або власником судна у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду.

2.5.2. Оскарження акта перевірки судна не зупиняє його дію.

2.5.3. Скаргу за результатами перевірки судна може бути подано протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта перевірки судна капітаном судна або уповноваженою особою власника судна чи судновласника для передачі акта судновласнику чи власнику судна.

У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин за заявою судновласника або власника судна цей строк поновлюється з дня надходження такої заяви з відповідним обґрунтуванням.

2.5.4. Скарга на результати перевірки судна розглядається органом (посадовою особою), правомочним(ою) розглядати скаргу, в десятиденний строк з дня її надходження.

2.5.5. Орган (посадова особа), правомочний(а) розглядати скаргу, вживає вичерпних заходів щодо надання особам, яких стосується скарга, можливості надати свої зауваження та висловитися по суті.

2.5.6. Орган (посадова особа), правомочний(а) розглядати скаргу, при розгляді скарги перевіряє правомірність і обґрунтованість складеного акта перевірки судна і приймає одне з таких рішень:

залишає скаргу без задоволення;

задовольняє скаргу та скасовує повністю чи частково акт перевірки судна;

частково задовольняє скаргу та пропонує проведення повторної перевірки судна для уточнення деталей.

Результати розгляду скарг доводяться до відома заінтересованих сторін.

(главу 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

3. Прикінцеві положення

3.1. Під час здійснення контролю суден слід уживати всіх необхідних заходів, щоб уникнути необґрунтованого затримання або необґрунтованого відкладання виходу судна у море. Слід ураховувати, що головною метою контролю суден є недопущення виходу судна у море, якщо воно небезпечне або являє собою надмірну загрозу спричинення шкоди морському середовищу. Державний інспектор повинен використовувати професійні знання для того, щоб визначити, чи слід затримати судно до усунення недоліків чи дозволити йому вихід у море з наявністю певних недоліків з урахуванням конкретних умов запланованого рейсу.

3.2. Слід усвідомлювати, що будь-яке обладнання може вийти з ладу, а одержання запасних частин або змінних деталей може бути утрудненим. У таких випадках вихід судна не повинен бути необґрунтовано відкладений, якщо, на думку інспектора, вжиті альтернативні заходи безпеки.

3.3. Якщо судно необґрунтовано затримано або його вихід у море необґрунтовано відкладений, воно має право на відшкодування будь-яких завданих у зв'язку з цим збитків або шкоди.

3.4. Судновласник або його представник мають право оскаржити затримання, здійснене державним інспектором. Саме оскарження не може бути причиною скасування затримання. Державний інспектор повинен належним чином сповістити капітана судна про право оскарження.

 

Директор
Державного департаменту
морського і річкового транспорту
 

 
 
Г. Скворцов
 

 

Перелік свідоцтв і документів, які перевіряються на суднах під усіма прапорами

1. Міжнародне міряльне свідоцтво.

2. Свідоцтво про безпеку пасажирського судна.

3. Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо конструкції.

4. Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо устаткування та постачання.

5. Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо радіоустаткування.

6. Свідоцтва про вилучення.

7. Свідоцтво про безпеку вантажного судна.

8. Документ про відповідність

(Правило II-2/54 СОЛАС 74 - для суден, побудованих до 01.07.2002.

Правило II-2/19 СОЛАС 74 - для суден, побудованих після 01.07.2002).

9. Спеціальний перелік або маніфест небезпечних вантажів або докладний план розміщення вантажів.

10. Міжнародне свідоцтво про придатність судна до перевезення скраплених газів наливом або Свідоцтво про придатність судна до перевезення скраплених газів наливом, у залежності від обставин.

11. Міжнародне свідоцтво про придатність судна до перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом або Свідоцтво про придатність судна для перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом, у залежності від обставин.

12. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою.

13. Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню під час перевезення шкідливих рідких речовин наливом.

14. Міжнародне свідоцтво про вантажну марку.

15. Міжнародне свідоцтво про вилучення для вантажної марки.

16. Частини I та II журналу нафтових операцій.

17. Судновий план надзвичайних заходів з боротьби із забрудненням нафтою.

18. Міжнародні свідоцтва про запобігання забрудненню стічними водами, сміттям та шкідливими викидами в атмосферу з додатками.

19. Журнал вантажних операцій.

20. Свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу судна.

21. Дипломи та кваліфікаційні свідоцтва згідно з ПДНВ 78/95.

22. Медичні свідоцтва членів екіпажу (МОП N 73).

23. Інформація з остійності.

24. Свідоцтво з управління безпекою або тимчасове свідоцтво з управління безпекою (глава IX СОЛАС 74).

25. Копія документа про відповідність або копія тимчасового документа про відповідність (глава IX СОЛАС 74).

26. Підшивки актів огляду (для навалочних суден або нафтових танкерів, відповідно до резолюції А.744(18)).

27. Інформація про відношення А/Аmax (для пасажирських суден "ро-ро").

28. Документ про дозвіл на перевезення зерна.

29. Свідоцтво про безпеку судна спеціального призначення.

30. Свідоцтво про безпеку високошвидкісного судна і дозвіл на експлуатацію високошвидкісного судна.

31. Свідоцтво про безпеку морської пересувної бурової установки.

32. Дані системи автоматичного виміру, реєстрації і управління за останній баластний рейс (для нафтових танкерів).

33. Розклад з тривог, схема протипожежного захисту і схема з боротьби за живучість.

34. Судновий вахтовий журнал, який містить записи про іспити і навчання, і журнал для записів перевірок і технічного обслуговування рятівних засобів і пристроїв.

35. Керівництво про методи та пристрої (для танкерів-хімовозів).

36. Порадник з кріплення вантажу.

37. Свідоцтво про реєстрацію або інший документ з національності судна.

38. План управління ліквідацією сміття.

39. Журнал операцій зі сміттям.

40. Буклет навалочного судна (правило 7 глави VI СОЛАС 74).

41. Доповіді про попередні перевірки в рамках контролю суден державою порту.

42. Класифікаційні свідоцтва.

43. Міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна*.

44. Міжнародне свідоцтво про вилучення для риболовного судна*.
____________
* Зазначені свідоцтва надаються риболовним суднам довжиною 24 і більше метрів, окрім суден, що використовуються виключно для обробки риби та інших ресурсів моря, перевезення риби, проведення досліджень і навчання.

Додатковий перелік свідоцтв і документів, які перевіряються на суднах під українським прапором

1. Копія відповідної ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом (у разі надання таких послуг).

2. Свідоцтво на право плавання під державним прапором України.

3. Свідоцтво про право власності на судно.

4. Свідоцтво про придатність до плавання.

5. Суднове санітарне свідоцтво.

6. Ліцензія на право користування судновою радіостанцією.

Додатковий перелік документів, які перевіряються на риболовних суднах, що плавають під Державним Прапором України

1. Талон чи дозвіл на вилучення водних живих ресурсів (в залежності від району та виду промислу).

2. Пункт 2 виключено 

2. Промисловий журнал.

3. Санітарний журнал.

4. Рейсове завдання.

5. Наявність на борту судна правил риболовства районів промислу згідно з рейсовим завданням.

6. Чек-лист Держрибагентства України.

7. Пункт 7 виключено 

7. Повідомлення про включення судна в систему дистанційного контролю (тільки для риболовних суден).

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

 

АКТ ПЕРЕВІРКИ СУДНА*

(Орган державного контролю, що склав акт) 

Копія: 

Капітану
Судновласнику 

  

(адреса) 

Якщо судно затримано, копія: 

Капітану порту
Морській адміністрації
Держрибагентству України (для суден флоту рибного господарства)
Класифікаційному товариству (якщо недоліки стосуються його компетенції) 

(телефон) 

  

  

(телефакс) 

  

  

1 

Назва органу державного контролю, що склав акт _____________________ 

2 

Назва судна ___________________ 

3 

Прапор судна _______________ 

4 

Тип судна ______________________________________________________ 

5 

Позивний сигнал ______________ 

6 

Номер IMO ________________ 

7 

Валова місткість _______________ 

8 

Дедвейт ___________________ 

9 

Рік побудови __________________ 

10 

Дата проведення перевірки __________________________ 

11 

Місце проведення перевірки _____ 

12 

Класифікаційне товариство __________________________

13 

Дата звільнення від затримання** __________________________ 

14 

Відомості про компанію __________________________ 

15 

Свідоцтва: 

__________________________ 

а) Назва (див. на звороті) 

б) Організація, що його видала 

в) Дата видачі та строк дії 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

10 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

г) Інформація про останній проміжний або щорічний огляд** 

  

Дата 

Організація, що виконала огляд 

Місце 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

10 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

16 

Недоліки 

 немає 

 є (див. додану ФОРМУ B 

17 

Судно затримане 

 ні 

 так*** 

18 

Підтверджувальна документація 

 немає 

 є (див. додаток) 

Установа, що видала акт ___________ 

Прізвище ________________________
  (особи, яка належним чином уповноважена 
                органом державного контролю)
 

Телефон ________________________ 

  

Телефакс _______________________ 

Підпис __________________________ 

Цей акт належить зберігати на судні протягом двох років і у будь-який час надавати державним інспекторам для ознайомлення.

____________
* Цей акт перевірки виданий тільки з метою інформування капітана та судновласника про те, що перевірка виконана згідно з Правилами контролю суден з метою безпеки мореплавства.

** Заповнюється у випадку затримання судна.

*** Капітани та судновласник проінформовані про те, що докладна інформація про затримку може бути у майбутньому опублікована. 

(див. на звороті)

СКОРОЧЕННЯ:

Скорочення 

Назва свідоцтв 

СП 

Свідоцтво про безпеку пасажирського судна 

СК 

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо конструкції 

СОП 

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо устаткування та забезпечення 

СР 

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо радіоустаткування 

СЗ 

Свідоцтво про звільнення від вимог МК СОЛАС 74 

ДВ (Пр. II-2/54) 

Документ про відповідність (Правило II-2/54 МК СОЛАС 74, спеціальні вимоги для суден, що перевозять небезпечні вантажі) 

СПНВ 

Свідоцтво про придатність судна для перевезення навалочних вантажів 

СЗН 

Свідоцтво про придатність судна для перевезення зерна насипом 

ДВМКУБ 

Документ про відповідність судноплавної компанії вимогам МКУБ 

СУБ 

Свідоцтво про управління безпекою 

МСВМ 

Міжнародне свідоцтво про вантажну марку 

МСЗВМ 

Міжнародне свідоцтво про звільнення для вантажної марки 

ММС 

Міжнародне міряльне свідоцтво 

МСЗН  

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою (Свідоцтво IOPP) 

МСНД 

Доповнення до Свідоцтва IOPP 

МССВ 

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню стічними водами 

СЗЗС 

Свідоцтво про запобігання забрудненню сміттям 

СМСЕ 

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна 

КС 

Класифікаційне свідоцтво 

СДПУ 

Свідоцтво про право плавання під державним прапором України (судновий патент) 

СПВС 

Свідоцтво про право власності на судно 

СПП 

Свідоцтво про придатність до плавання  

ПС 

Пасажирське свідоцтво 

СВМ 

Свідоцтво про вантажну марку* 

СУЗ 

Свідоцтво про устаткування та забезпечення* 

СЗНВС 

Свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою, стічними водами і сміттям* 

МС 

Міряльне свідоцтво* 

МСРС 

Міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна 

____________
* Обов'язкові документи для українських суден, що не мають документів на виконання вимог міжнародних конвенцій.

 

SHIP'S INSPECTION ACT*

(Reporting authority) 

Copy to:  

Master
Owner 

  

(address) 

If ship is detained copy to: 

Harbor master
State Service for Maritime and River Transport of Ukraine
Recognized Organization (if applicable) 

(telephone) 

  

  

(telefax) 

  

  

Name of reporting authority _________________________________________ 

Name of ship ___________________ 

Flag of ship _______________ 

Type of ship ____________________________________________________ 

Call sign ______________________ 

IMO number ________________ 

Gross tonnage _________________ 

Deadweight (where applicable) ___________________________ 

Year of build __________________ 

10 

Date of inspection _____________ 

11 

Place of inspection ______________ 

12 

Classification society ___________ 

13 

Date of release from detention** ___________________________ 

14 

Particulars of company _________ 

15 

Certificate(s) ____________________________________________________ 

  

a)Title 

b) Issuing authority 

c) Dates of issue and expire 

1

_______________ 

_______________ 

_______________ 

2

_______________ 

_______________ 

_______________ 

3

_______________ 

_______________ 

_______________ 

4

_______________ 

_______________ 

_______________ 

5

_______________ 

_______________ 

_______________ 

6

_______________ 

_______________ 

_______________ 

7

_______________ 

_______________ 

_______________ 

8

_______________ 

_______________ 

_______________ 

d) Information on last intermediate or annual survey** 

  

Date 

Surveying authority 

Place 

1

_______________ 

_______________ 

_______________ 

2

_______________ 

_______________ 

_______________ 

3

_______________ 

_______________ 

_______________ 

4

_______________ 

_______________ 

_______________ 

5

_______________ 

_______________ 

_______________ 

6

_______________ 

_______________ 

_______________ 

7

_______________ 

_______________ 

_______________ 

8

_______________ 

_______________ 

_______________ 

16 

Deficiencies 

 no 

 yes (see attached FORM B)

17 

Ship detained 

 no 

 yes*** 

18 

Supporting documentation 

 no 

 yes (see annex) 

Issuing office ___________________ 

Name _________________________
                  (duly authorized officer) 

Telephone _____________________ 

  

Telefax _______________________  

Signature _______________________  

This report must be retained on board for a period of two years and must be available for consultation by Port State Control Officers at all times.

____________
* This inspection act has been issued solely for the purposes of informing the master and owner that an inspection has taken place according to Regulations on ships' control for shipping safety. This inspection act cannot be construed as a seaworthiness in excess of the certificates the ship is required to carry.

** To be completed in the event of a detention.

*** Masters, shipowners and/or operators are advised that detailed information on a detention may by subject to future publication.

(See on a reverse)

ABBREVIATIONS:

Abbreviations 

Name of Document 

Passenger Safety  

Passenger Ship Safety Certificate 

Safety Construction  

Cargo Ship Safety Construction Certificate 

Safety Equipment  

Cargo Ship Safety Equipment Certificate 

Safety Radio  

Cargo Ship Safety Radio Certificate 

SOLAS Exemption 

Exemption Certificate to SOLAS 74 

DoC (reg. II-2/54) 

Document of Compliance (SOLAS 74, regulation II-2/54) 

BC Document 

Document of Fitness for the Carriage of Solid Bulk Cargoes (BC Code) 

Grain 

Document of authorization for the carriage of grain 

DoC ISM 

Copy of Document of Compliance (SOLAS chapter IX) 

ISM 

Safety Management Certificate 

ILL 

International Load Line Certificate 

ILL Exemption 

International Load Line Exemption Certificate 

Tonnage 

International Tonnage Certificate 

IOPP  

International Oil Pollution Prevention Certificate 

Supplement IOPP 

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate 

ISPP 

International Sewage Pollution Prevention Certificate 

GPP 

Garbage Pollution Prevention Certificate 

Safe Manning 

Minimum Safe Manning Document 

Class 

Classification Certificate 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
від 12.06.2014 р. N 250
,
 від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

 

АКТ ПЕРЕВІРКИ СУДНА*

Форма B 

(Орган державного контролю,
що склав акт) 

Копія: 

Капітану
Судновласнику 

  

(адреса) 

Якщо судно затримано, копія: 

Капітану порту
Морській адміністрації
Держрибагентству України (для суден флоту рибного господарства)
Класифікаційному товариству (якщо недоліки стосуються його компетенції) 

(телефон) 

  

  

(телефакс) 

  

  

Назва судна _________________ 

Номер IMO __________________ 

10 

Дата проведення перевірки ___ 

11 

Місце проведення перевірки ____ 

19 Характер недоліків** 

Посилання на Конвенції 

Приписи державного інспектора 

20 Вжиті заходи*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прізвище (особи, яка належним чином уповноважена органом державного контролю)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Підпис ____________

____________
* Цей акт перевірки виданий тільки з метою інформування капітана та судновласника про те, що перевірка виконана згідно з Правилами контролю суден з метою безпеки мореплавства.

** Ця перевірка не є повною і перелік недоліків може бути не вичерпаним. У випадку затримання рекомендується, щоб була виконана повна перевірка і всі недоліки були усунуті до подачі заявки на проведення повторної перевірки.

*** До вжитих заходів належать: судно затримане/звільнене, Морська адміністрація поінформована, класифікаційне товариство поінформоване, наступний порт заходу поінформований.

(див. на звороті)

Коди для приписів СКМП та прийнятих заходів

00 

не прийнято жодних заходів. 

10 

недоліки усунені. 

12 

усі недоліки усунені. 

15 

усунути недоліки в наступному порту. 

16 

усунути недоліки протягом 14 днів. 

17 

капітан проінструктований щодо усунення недоліків до відходу судна. 

18 

усунути невідповідності протягом 3 місяців. 

19 

серйозні недоліки усунути до відходу судна. 

20 

підстава для відстрочення відходу судна. 

25 

судну дозволений відхід після відстрочення. 

30 

підстава для затримання судна. 

35 

судну дозволений відхід після затримання. 

36 

судну дозволений відхід після усунення причин затримання. 

40 

наступний український порт проінформований. 

45 

наступний український порт проінформований про повторне затримання. 

60 

українські порти попереджені. 

70 

класифікаційне товариство проінформовано. 

80 

тимчасова заміна устаткування. 

85 

розслідування порушень положень МАРПОЛ 73/78. 

95 

вручено письмове попередження. 

96 

письмове попередження анульоване. 

99 

інші заходи (пишуться текстом). 

 

SHIP'S INSPECTION ACT*

Form B 

(Reporting authority) 

Copy to:  

Master
Owner 

  

(address) 

If ship is detained copy to: 

Harbor master
State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport
Recognized Organization (if applicable) 

(telephone) 

  

  

(telefax) 

  

  

Name of ship __________________

IMO number ________________  

10 

Date of inspection ______________  

11 

Place of inspection _____________  

19 

Nature of deficiencies** 

Conventions 

Instructions of inspector 

20 Action taken*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Name (duly authorized officer)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________
Signature

____________
* This inspection act has been issued solely for the purposes of informing the master and owner that an inspection has taken place according to Regulations on ships' control for shipping safety. This inspection act cannot be construed as a seaworthiness in excess of the certificates the ship is required to carry.

** This inspection was not a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive. In the event of a detention, it is recommended that full survey is carried out and all deficiencies are rectified before an application for re-inspection is made.

*** Action taken include i.e.: ship detained/released, flag State informed, classification society informed, next port informed.

(See reverse side)

Codes for instructions of inspector and actions taken

00 

no action taken. 

10 

deficiency rectified. 

12 

all deficiencies rectified. 

15 

rectify deficiencies at next port. 

16 

rectify deficiencies within 14 days. 

17 

master instructed to rectify deficiencies before departure. 

18 

rectify non-conformity within 3 months. 

19 

rectify major non-conformity before departure. 

20 

foundation for delay of departure. 

25 

ship allowed to sail a deferment. 

30 

foundation for delay of vessel. 

35 

ship allowed to sail after detention. 

36 

ship allowed to sail after follow-up detention. 

40 

next port of Ukraine informed. 

45 

next port of Ukraine informed to re-detain. 

60 

ports of Ukraine anticipated. 

70 

classification society informed. 

80 

temporary substitution of equipment. 

85 

investigation of contravention of discharge provisions (MARPOL). 

95 

letter of warning issued. 

96 

letter of warning withdrawn. 

99 

other (specify in clear text). 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
від 12.06.2014 р. N 250)

 

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH
PORT STATE CONTROL PROCEDURES*
 

 

14, Peremohy avenue, Kyiv, Ukraine

(resolution IMO A.1052(27)) 

Tel: (38 044) 351-44-19 

Form A 

Fax: (38 044) 351-44-22 

  

E-mail: 

  

Copy to:

If ship is detained copy to: 

Harbor master 

  

Master 

Flag State 

  

Head Office of Shipping Safety Inspectorate of Ukraine 

IMO 

  

PSCO 

Recognized Organization (if applicable) 

Name of reporting authority _________________________________________ 

Name of ship __________________ 

Flag of ship _________________ 

Type of ship ____________________________________________________ 

Call sign ___________________ 

IMO number ___________________ 

Gross tonnage ______________ 

Deadweight (where applicable) ______ 

Year of build _______________

10 

Date of inspection ________________ 

11 

Place of inspection ___________ 

12 

Classification society ______________ 

13

Date of release from detention** _________________________

14 

Particulars of company** __________

15 

Relevant certificate(s):**

  

______________________________  

  

a) Title 

b) Issuing authority 

c) Dates of issue and expire 

1  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

2  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

3  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

4  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

5  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

6  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

7  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

8  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

d) Information on last intermediate or annual survey** 

  

Date 

Surveying authority 

Place 

1  

_______________   

_______________   

_______________   

2  

_______________   

_______________   

_______________   

3  

_______________   

_______________   

_______________   

4  

_______________   

_______________   

_______________   

5  

_______________   

_______________   

_______________   

6  

_______________   

_______________   

_______________   

7  

_______________   

_______________   

_______________   

8  

_______________   

_______________   

_______________   

16 

Deficiencies 

 no 

 yes (see attached FORM B) 

17 

Ship detained 

 no 

 yes*** 

18 

Supporting documentation 

 no 

 yes (see annex) 

Issuing office ______________________

Name _________________________
(duly authorized PSCO of reporting authority)) 

Telephone  _______________________ 

  

Telefax __________________________ 

Signature _______________________    

This report must be retained on board for a period of two years and must be available for consultation by Port State Control Officers at all times.

____________
* This inspection report has been issued solely for the purposes of informing the master and other port States that an inspection by the port State, mentioned in the heading, has taken place. This inspection report cannot be construed as a seaworthiness in excess of the certificates the ship is required to carry.

** To be completed in the event of a detention.

*** Masters, shipowners and/or operators are advised that detailed information on a detention may by subject to future publication.

WHITE: Master's Copy 

YELLOW: PSC Officer's Copy 

PINK: Head Office's of Shipping Safety Ispectorate of Ukraine Copy 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
від 12.06.2014 р. N 250
,
від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

 

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH
PORT STATE CONTROL PROCEDURES*
 

 

14, Peremohy avenue, Kyiv, Ukraine

(resolution IMO A.1052(27)) 

Tel: (38 044) 351-44-19 

Form B 

Fax: (38 044) 351-44-22 

  

E-mail: 

  

Copy to: 

If ship is detained copy to: 

Harbor master 

  

Master 

Flag State 

  

Head Office of Shipping Safety Inspectorate of Ukraine 

IMO 

  

PSCO 

Recognized Organization (if applicable) 

Name of ship ________________  

IMO number __________________  

10 

Date of inspection ____________

11 

Place of inspection ______________  

19 

Nature of deficiencies** 

Convention*** 

20 

Action taken**** 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

___ 

__________________ 

____________ 

  

__________________ 

Name (duly authorized PSCO of issuing authority)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Signature _________________

_________________________________________ 

____________
* This inspection report has been issued solely for the purposes of informing the master and other port States that an inspection by the port State, mentioned in the heading, has taken place. This inspection report cannot be construed as a seaworthiness in excess of the certificates the ship is required to carry.

** This inspection was not a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive. In the event of a detention, it is recommended that full survey is carried out and all deficiencies are rectified before an application for re-inspection is made.

*** To be completed in event of a detention.

**** Action taken include i.e.: ship detained/released, flag State informed, classification society informed, next port informed.

WHITE: Master's Copy 

YELLOW: PSC Officer's Copy 

PINK: Head Office's of Shipping Safety Inspectorate of Ukraine Copy 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
від 12.06.2014 р. N 250
,
 від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

 

Державна служба морського та річкового транспорту України

ДОПОВІДЬ ПРО НЕДОЛІКИ, ЩО УСУНЕНІ НЕПОВНІСТЮ АБО ВИПРАВЛЕНІ ТІЛЬКИ ТИМЧАСОВО  

 

Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 14

  

Тел.: (38 044) 351-44-19 

  

Факс: (38 044) 351-44-22

  

E-mail: 

  

Відповідно до положень пункту 3.7.3 Процедур контролю суден державою порту
(резолюція ІМО А.1052(27))

(Копія: морській адміністрації наступного порту заходу, адміністрації прапора або інший визнаній організації, в залежності від обставин)

1 Із (країна/район) ______________ 

2 Порт _________________________ 

3 До (країна/район) _____________ 

4 Порт _________________________ 

5 Назва судна __________________ 

6 Дата виходу ___________________ 

7 Очікуване місце і час приходу ______________________________________ 

8 Номер IMO _________________ 

9 Прапор судна і порт реєстрації ____ 

10 Тип судна _________________ 

11 Позивний сигнал ______________ 

12 Валова місткість ____________ 

13 Рік побудови __________________ 

14 Організація, що видала відповідне свідоцтво (свідоцтва) _______________ 

15 Характер недоліків, які мають бути усунуті 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

16 Запропоновані заходи (включаючи заходи у наступному порту заходу) 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

17 Ужиті заходи 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Орган державного контролю, що склав доповідь 

  

______________________________ 

Установа ________________________ 

Прізвище ______________________
(особи, яка належним чином уповноважена
            органом державного контролю) 

телефакс, факс ____________________ 

Будь ласка, надайте нам інформацію про прийняті Вами заходи щодо вищезгаданого відповідно до вимог пункту 3.7.3 резолюції A.882(21)

Підпис ____________________ 

Дата ______________________ 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
від 12.06.2014 р. N 250)

 

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

REPORT OF DEFICIENCIES NOT FULLY RECTIFIED OR ONLY PROVISIONALLY REPAIRED 

 

14, Peremohy avenue, Kyiv, Ukraine

Tel: (38 044) 351-44-19 

  

Fax: (38 044) 351-44-22 

  

E-mail: 

  

In accordance with the provision of paragraph 3.7.3 of IMO Port State Control Procedures
(resolution IMO A.1052(27))

(Copy to maritime Authority of next port of call, flag administration, or other certifying authority as appropriate)

From (country/region) ____________

Port ________________________  

To (country/region) ______________

Port ________________________  

Name of ship _________________

Date departed ________________  

Estimated place and time of arrival ___________________________________ 

IMO number _________________ 

Flag of ship & POR ____________ 

10 

Type of ship __________________ 

11 

Call sign _____________________ 

12 

Gross tonnage ________________ 

13 

Year of build __________________ 

14 

Issuing authority of relevant certificate(s) _______________________________

15 

Nature of deficiencies to be rectified 

  

  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

16 Suggested action (including at next port of call) 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

17 Action taken 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Reporting Authority _______________  

Office _______________________  

Name _________________________
                 (duly authorized PSC officer of
                        (reporting authority))
 

fone, fax ___________________  

Please let us have your action taken on the above as provided by item 3.7.3 of resolution A.882(21)

Signature ____________________  

Date ____________________  

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
від 12.06.2014 р. N 250
,
 від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

 

ДОПОВІДЬ ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ПРО НЕДОЛІКИ, ПРО ВЖИТІ ЗАХОДИ

Відповідно до положень пункту 3.7.3 Процедур контролю суден державою порту
(резолюція ІМО А.1052(27))

(надсилається за допомогою факсимільного зв'язку і/або поштою)

До кого

(Прізвище) ___________________________________________

  

  

(Посада) _____________________________________________

  

  

(Орган влади) ________________________________________

  

  

Телефон ___________________

Телефакс ________________

  

  

Дата 

Від кого

(Прізвище) ___________________________________________

  

  

(Посада) _____________________________________________

  

  

(Орган державного контролю) __________________________

  

  

Телефон ___________________

Телефакс ________________

Назва судна ____________________________________________________

Позивний сигнал _____________

Номер IMO __________________

Порт, у якому проводилася перевірка _______________________________

Дата проведення перевірки _______________________________________

Вжиті заходи 

  

  

a) Недоліки 

b) Вжиті заходи 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Наступний порт _______

  

(Дата) _______________________

10 

Підтвердні документи 

 Немає 

 Є 

(Див. додаток) 

Підпис _____________________________________________________ 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

 

REPORT OF ACTION TAKEN
TO THE NOTIFYING AUTHORITY

In accordance with the provision of paragraph 3.7.3 of IMO Port State Control Procedures
(resolution IMO A.1052(27))

(by Facsimile and/or Mail)

To: 

(Name) _________________________________________________

  

  

(Position) ________________________________________________

  

  

(Authority) _______________________________________________

  

  

Telephone __________________

Telefax ___________________

  

  

Date ___________________________________________________

From: 

(Name) _________________________________________________

  

  

(Position) ________________________________________________

  

  

(Authority) _______________________________________________

  

  

Telephone __________________

Telefax ___________________

Name of ship ___________________________________________________

Call sign: ______________________

IMO number _________________

Port of inspection _______________________________________________

Date of inspection _______________________________________________

Action taken

(a) Deficiencies 

(b) Action taken 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Next port ____________

  

(Date):  

10 

Supporting documentation 

 No 

 Yes 

(See attached) 

Signature ____________________________________________________

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250)

 

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine 

REPORT OF CONTRAVENTION OF MARPOL 73/78 (article 6)
IMO PORT STATE CONTROL PROCEDURES
 

 

14, Peremohy avenue, Kyiv, Ukraine

(resolution IMO A.1052(27)) 

Tel: (38 044) 351-44-19 

  

Fax: (38 044) 351-44-22 

  

E-mail: 

  

Copy to: 

Master 

Reporting country _______________________________________________ 

Name of ship ________________ 

Flag of ship ____________________ 

Type of ship ___________________________________________________ 

Call sign ___________________ 

IMO number __________________ 

Gross tonnage ______________ 

Deadweight (where appropriate) ____ 

Year of build _______________ 

10 

Classification society _____________ 

11 

Date of incident _____________ 

12 

Place of incident ________________ 

13 

Date of investigation _____________________________________________ 

14 

In case of contravention of discharge provisions, a report may be completed in addition to port State report on deficiencies. This report should be in accordance with parts 2 and 3 of appendix 2 and/or parts 2 and 3 of appendix 3, as applicable, and should be supplemented by documents, such as: 

14.1 

a statement by the observer of the pollution; 

14.2 

the appropriate information listed under section 1 of part 3 of appendices 2 and 3 to the Procedures, the statement should include considerations which lead the observer to conclude that none of any other possible pollution sources is in fact a source; 

14.3 

statements concerning the sampling procedures both of the slick and on board. These should include location of and time when samples were taken, identify of person(s) taking the samples and receipts identifying the persons having custody and receiving transfer of the samples; 

14.4 

reports of analyses of samples taken of the slick and on board; the reports should include the results of the analyses, a description of the method employed, reference to or copies of scientific documentation attesting to the accuracy and validity of the method employed and names of persons performing the analyses and their experience; 

14.5 

if applicable, a statement by the PSCO on board together with the PSCO's rank and organization; 

14.6 

statements by persons being questioned; 

14.7 

statements by witnesses; 

14.8 

photographs of the slick; 

14.9 

copies of relevant pages of Oil/Cargo Record Books, log-books, discharge recordings, etc. 

Name and Title (duly authorized Contravention investigating official)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Signature _______________

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
від 12.06.2014 р. N 250
,
 від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

 

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

COMMENTS BY FLAG STATE ON DEFICIENCY REPORT 

 

14, Peremohy avenue, Kyiv, Ukraine

(resolution IMO A.1052(27)) 

Tel: (38 044) 351-44-19 

  

Fax: (38 044) 351-44-22 

  

E-mail: 

  

Name of ship ___________________________________________________ 

IMO number/call sign _____________________________________________ 

Flag State ______________________________________________________ 

Gross tonnage __________________________________________________ 

Deadweight (where appropriate) ____________________________________ 

Date of inspection _______________________________________________ 

Report by _____________________________________________________ 

Classification Society or Recognized Organization involved ________________
_____________________________________________________________ 

Brief note on action taken _________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487,
від 12.06.2014 р. N 250
,
 від 16.08.2016 р. N 278
,
від 06.08.2018 р. N 354)

 

Зразок та опис посвідчення інспектора контролю державою порту

Опис посвідчення інспектора контролю державою порту

1. Посвідчення державного інспектора виготовляється на щільному папері розміром 95 х 66 мм.

2. Посвідчення інспектора оформлюється українською та англійською мовами.

3. Лицьовий бік розділено на частини:

білого кольору висотою 15 мм;

блакитного кольору висотою 20 мм;

жовтого кольору висотою 20 мм;

червоного кольору висотою 11 мм.

4. На лицьовому боці розміщуються:

на білому фоні: найменування Державної служби морського та річкового транспорту України англійською мовою;

на блакитному фоні: прізвище, ім'я, по батькові інспектора українською та англійською мовами;

фотокартка інспектора;

на жовтому фоні:

вид контролю, який має право здійснювати інспектор (Port State Control (PSC), Контроль державою порту);

реєстраційний номер посвідчення інспектора;

на червоному фоні: номер телефону "гарячої лінії" Укрморрічінспекції.

5. Зворотний бік має блакитний колір та містить:

найменування Державної служби морського та річкового транспорту України українською мовою;

підтвердження, що власник посвідчення є державним інспектором контролю державою порту та уповноважений виконувати перевірку суден відповідно до вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні та національного законодавства України з безпеки судноплавства;

підпис власника посвідчення;

підпис Голови та печатку Державної служби морського та річкового транспорту України;

дату видачі та термін дії посвідчення інспектора.

6. Посвідчення інспектора заповнюється за допомогою комп'ютера і після оформлення ламінується.

(Правила доповнено додатком 12 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 12.06.2014 р. N 250
,
додаток 12 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278,
від 06.08.2018 р. N 354)

____________

Опрос