Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Условия оплаты труда работников заведений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения, утвержденные приказом Министерства труда и социальной политики Украины и Министерства здравоохранения Украины от 06.04.2001 N 161/137

Минтруда, Министерство здравоохранения
Приказ от 15.03.2004 № 55/137
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України
від 15 березня 2004 року N 55/137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2004 р. за N 350/8949

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України
 від 5 жовтня 2005 року N 308/519)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року N 166 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЄМО:

1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137 "Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.04.2001 за N 333/5524 (із змінами та доповненнями), такі зміни і доповнення:

1.1. Розділ 2 викласти у редакції, що додається.

1.2. Пункт 5.1.12 розділу 5 викласти у редакції:

"5.1.12. За лікарями виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на посади головних лікарів станцій швидкої медичної допомоги та їх заступників, керівників відділень та підстанцій швидкої медичної допомоги, а також за працівниками з числа середнього медичного персоналу виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на посади головного фельдшера станції, фельдшера (медичної сестри) з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам або старшого фельдшера станції (підстанції) швидкої медичної допомоги, зберігається надбавка в розмірах, що відповідають стажу безперервної роботи у виїзних бригадах".

1.3. У пункті 6.1 розділу 6:

в абзаці другому слова "та трьох посад середнього медичного персоналу (лаборант, рентгенлаборант, операційна медична сестра)" замінити на слова "та чотирьох посад середнього медичного персоналу (лаборант, рентгенолаборант, сестра медична операційна, сестра медична - анестезист)";

абзац шостий після слів "та нічний час" доповнити словами "працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф," і далі - за текстом.

2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення установити з 1 березня 2004 року посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів, передбачених розділом 2 для відповідних посад (професій) працівників.

 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
М. Папієв
 

Міністр охорони
здоров'я України 

 
А. Підаєв
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України 

 
А. І. Мярковський
 

Голова Центрального комітету
профспілки працівників охорони
здоров'я України
 

 
 
Т. Л. Казаріна
 

 

2. Схеми посадових окладів працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів

 

Посади 

Схемні посадові
оклади (грн.): 

2.1.1. 

Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, сімейні лікарі**, які мають:  

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

388 

- першу кваліфікаційну категорію 

353 

- другу кваліфікаційну категорію 

320 

- без категорії 

287 

2.1.2. 

Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю 

278 

2.1.3. 

Лікарі інших спеціальностей, які мають: 

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

370 

- першу кваліфікаційну категорію 

337 

- другу кваліфікаційну категорію 

311 

- без категорії 

278 

2.1.4. 

Лікар-інтерн, лікар-стажист 

269 

____________
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог (лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики), лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог; лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.

** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників підрозділів сімейної медицини та головних лікарів сімейних амбулаторій, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями "Терапія", "Підліткова терапія", "Педіатрія", "Медицина невідкладних станів" та "Суднова медицина".

2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю - до 25 відсотків, стаціонарі - до 40 відсотків.

2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів (університетів, академій), схемний посадовий оклад підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.

2.1.7. Фахівцям з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші) схемні посадові оклади встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей (пункт 2.1.3).

2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних підприємств та об'єднань схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктом 2.1.1.

2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та 2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно від типу закладу та місця його розташування.

2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі - МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі - ЦМСЕ), що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників структурних підрозділів

2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові оклади встановлюються відповідно до пунктів 2.1.1 - 2.1.5 з урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на 10 - 25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості лікарських посад згідно зі штатним розписом, з урахуванням посад завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах:

- на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3 одиниць (включно);

- на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до 6 одиниць (включно);

- на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6 одиниць.

2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги схемні посадові оклади підвищуються на 10 - 25 відсотків у залежності від напруженості й обсягу роботи:

- на 10 відсотків - підстанцій третьої категорії, у штатному розписі яких є 2 - 5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (40 - 120 посад персоналу);

- на 20 відсотків - підстанцій другої категорії, у штатному розписі яких є 6 - 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (120 - 240 посад персоналу);

- на 25 відсотків - підстанцій першої категорії, у штатному розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги (понад 240 посад персоналу);

2.2.3. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктами 2.1.1 та 2.1.3 в залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на 25 відсотків.

2.2.4. Лікарям - головам лікувально-льотних та лікарсько-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам, старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на 20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу (диспетчерської) станції швидкої медичної допомоги - на 10 відсотків.

2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації*, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги, територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян установлюються посадові оклади (у залежності від кількості осіб, які обслуговуються):

Кількість осіб 

Розміри посадових
окладів (грн.) 

до 160 осіб  

269 

від 161 до 320  

278 

від 321 до 480  

287 

від 481 до 640  

295 

від 641 до 800  

304 

понад 800  

320 

____________
* У разі зайняття даної посади лікарем відповідної спеціальності, розмір схемного посадового окладу визначається за пунктом 2.2.1.

2.3. Визначення схемних посадових окладів середнього медичного персоналу

  

Посади 

Схемні посадові
оклади (грн.) 

2.3.1. 

Сестри медичні, рентгенолаборанти, інструктори, медичні статистики, зубні техніки, гіпсові техніки - ортезисти; сестри з дієтичного харчування, які мають: 

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

260 

- першу кваліфікаційну категорію 

254 

- другу кваліфікаційну категорію 

245 

- без категорії 

236 

2.3.2. 

Акушерки, сестри медичні: операційних, перев'язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, станцій (відділень) швидкої медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, аудіометристи, оптометристи; помічники: санітарного лікаря, лікаря-епідеміолога, лікаря-паразитолога, ентомолога; фельдшери, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики*, які мають: 

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

287 

- першу кваліфікаційну категорію 

269 

- другу кваліфікаційну категорію 

254 

- без категорії 

245 

2.3.3. 

Зубні лікарі, які мають: 

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

287 

- першу кваліфікаційну категорію 

269 

- другу кваліфікаційну категорію 

254 

- без категорії 

236 

2.3.4. 

Реєстратори медичні, дезінфектори 

227 

____________
* Медичним сестрам, призначеним на посади медичних сестер загальної практики, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями "Фельдшер", "Фельдшер швидкої допомоги", "Акушерка жіночої консультації", "Медична сестра стаціонару", "Медична сестра поліклініки", "Медична сестра дитячого стаціонару", "Медична сестра дитячої поліклініки".

2.3.5. Старшим: медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам, зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків.

2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру на 10 - 20 відсотків:

- на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади керівника до 3 одиниць (включно);

- на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно);

- на 20 відсотків - понад 10 одиниць.

2.3.7. Старшим медичним сестрам, медичним сестрам та медичним реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.4. Визначення схемних окладів молодшого медичного персоналу

 

Посади (професії) 

Схемні оклади
(грн.) 

2.4.1. 

Молодші медичні сестри: операційні, перев'язувальні, палатні, з догляду за хворими  

212 

2.4.2. 

Сестри-господині 

212 

2.4.3. 

Буфетниці, ванниці, няні, прибиральниці (палатні) та інший молодший медичний персонал 

203 

2.5. Схемні оклади працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги вдома і служб милосердя

 

Посади (професії) 

Схемні оклади
(грн.) 

2.5.1. 

Соціальні працівники, які мають: 

  

- першу кваліфікаційну категорію 

260 

- другу кваліфікаційну категорію 

245 

- без категорії 

227 

2.5.2. 

Молодша сестра милосердя, соціальний робітник 

203 

2.6. Визначення схемних окладів керівних працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

  

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

2.6.1. 

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач) 

422 

403 

379 

353 

337 

2.6.2. 

Головна медична сестра (головний фельдшер) 

320 

304 

287 

278 

269 

2.6.3. 

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу) 

  

  

  

  

  

- провізор 

320 

304 

295 

287 

- фармацевт 

295 

287 

278 

269 

2.6.4. 

Начальник планово-економічного відділу 

278 

269 

260 

254 

2.6.5. 

Головні фахівці 

278 

269 

260 

254 

2.6.6. 

Керівник молочної фабрики - кухні 

287 

278 

269 

260 

254 

Завідувач молочної кухні 

269 

260 

254 

245 

236 

2.6.7. 

Начальники служб, відділів (крім планово-економічного відділу), начальник штабу цивільної оборони 

269 

260 

254 

245 

2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення схемні посадові оклади встановлюються на 5 - 15 відсотків нижче схемного посадового окладу відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1 (без підвищення за кваліфікаційну категорію):

- заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків;

- заступнику керівника з економічних питань - на 10 відсотків;

- іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру на 10 - 15 відсотків.

2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я, лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється в розмірі 311 грн., керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, - 320 гривень.

2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста схемний посадовий оклад установлюється в розмірі 403 гривні.

2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів охорони здоров'я, фармацевтичних закладів та установ соціального захисту населення встановлюються відповідно до показників віднесення цих закладів до груп з оплати праці, які визначені в додатку 2, із підвищенням їх розмірів за кваліфікаційну категорію:

а) керівникам та їх заступникам - лікарям - за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я", провізорам - за спеціальністю "провізор-організатор", які мають:

- вищу кваліфікаційну категорію  

на 92 грн. 

- першу кваліфікаційну категорію  

на 66 грн. 

- другу кваліфікаційну категорію  

на 49 грн. 

б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного) персоналу та головним медичним сестрам, які мають:

- вищу кваліфікаційну категорію  

на 58 грн. 

- першу кваліфікаційну категорію  

на 37 грн. 

- другу кваліфікаційну категорію  

на 18 грн. 

2.7. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів

  

Посади 

Схемні посадові
оклади (грн.) 

2.7.1. 

Старший провізор, провізор контрольно-аналітичної лабораторії, провізор-аналітик, робота якого пов'язана з перевірками підвідомчої мережі), які мають: 

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

370 

- першу кваліфікаційну категорію 

337 

- другу кваліфікаційну категорію 

311 

- без категорії 

287 

2.7.2. 

Провізори, які мають: 

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

337 

- першу кваліфікаційну категорію 

311 

- другу кваліфікаційну категорію 

295 

- без категорії 

278 

2.7.3. 

Провізор-інтерн 

269 

2.7.4. 

Фармацевти, які мають: 

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

287 

- першу кваліфікаційну категорію 

269 

- другу кваліфікаційну категорію 

254 

- без категорії 

245 

2.7.5. 

Лаборанти контрольно-аналітичної лабораторії, які мають 

  

- вищу кваліфікаційну категорію 

260 

- першу кваліфікаційну категорію 

254 

- другу кваліфікаційну категорію 

245 

- без категорії 

236 

2.7.6. 

Продавець оптики 

219 

2.7.7. 

Молодший фармацевт, продавець кіоску 

212 

2.7.8. 

Фасувальник-пакувальник, молодша медична сестра-мийниця 

203 

2.7.9. 

Молодша медична сестра-мийниця, яка використовує дезінфекційні засоби 

212 

2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті виключно інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною категорією.

2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних закладів (крім баз, складів)

  

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

2.8.1. 

Керівник (завідувач) 

337 

320 

304 

295 

287 

2.8.2. 

Завідувач відділу: 

 

 

 

 

 

- провізор 

304 

287 

278 

- фармацевт 

287 

269 

260 

2.8.3. 

Начальник господарського відділу 

254 

236 

2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів установлюються в розмірі 254 грн. - для провізорів, 245 грн. - для фармацевтів.

При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних пунктів - провізора, фармацевта встановлюються на 15 та 20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу.

2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис. грн. установлюється схемний посадовий оклад у розмірі 236 грн. (перерахунок показників у додатку 2).

2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних закладів, обсяг роботи яких перевищує у 2 рази показники щодо I групи з оплати праці, встановлюються на 10 відсотків вище, а при перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків вище розмірів окладів, визначених у пунктах 2.8.1 - 2.8.3.

2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної районної аптеки (далі - ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників, головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району, встановлюються за пунктом 8 із підвищенням:

- на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек;

- на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.

2.9. Схемні посадові оклади працівників аптечних баз, складів

  

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

2.9.1. 

Завідувач 

353 

337 

320 

311 

304 

2.9.2. 

Завідувач відділу: 

  

  

  

  

  

- провізор 

311 

304 

295 

287 

278 

- фармацевт 

304 

295 

287 

278 

269 

2.9.3. 

Начальник планово-економічного відділу 

278 

269 

2.9.4. 

Начальники (завідувачі) інших відділів 

269 

260 

254 

245 

236 

2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз спецмедпостачання

Посади 

Центральна база спецмедпостачання (грн.) 

Інші бази спецмедпостачання за групою з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

V

 

Керівник 

403 

379 

361 

346 

328 

311 

2.9.6. Схемні посадові оклади керівників складів спецмедпостачання

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

Керівник 

337 

320 

304 

287 

2.9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз, складів, обсяг роботи яких перевищує в 2 рази показники щодо I групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків.

2.9.8. Схемні посадові оклади керівників та їх заступників із числа провізорів (фармацевтів) підвищуються за наявність кваліфікаційної категорії у розмірах, наведених у пункті 2.6.11.

2.10. Посадові оклади працівників централізованих бухгалтерій при закладах охорони здоров'я та органах соціального захисту населення

2.10.1. Керівнику групи обліку встановлюється посадовий оклад у розмірі 260 гривень.

2.10.2. Фахівцям та технічним службовцям централізованих бухгалтерій посадові оклади встановлюються відповідно до пункту 2.12.

2.10.3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії розмір посадового окладу визначається за пунктом 2.6.8, виходячи з найвищої групи з оплати праці керівників закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією.

2.11. Схемні посадові оклади керівних працівників будинків відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз, профілакторіїв

 

Посади 

Схемні посадові оклади, які встановлюються за групами з оплати праці (грн.) 

II 

III 

IV 

V

2.11.1. 

Директор (начальник) 

287 

269 

254 

245 

236 

2.11.2.

Начальник служби 

254 

236 

2.11.3.

Начальник відділу 

254 

236 

2.12. Місячні посадові оклади керівників інших структурних підрозділів, фахівців та технічних службовців

 

Посади 

Місячні посадові оклади
(грн.) 

2.12.1. 

Фахівці, які зайняті на роботах із рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, радіометричними, дозиметричними, радіохімічними, лазерними, плазмовими, компресорними, вакуумними, електронними, телеметричними, ультразвуковими апаратами, приладами, препаратами та обладнанням; інженери з охорони праці, метрологи:  

  

Інженери: 

  

провідний 

287 

I категорії 

269 

II категорії 

254 

без категорії 

245 

Техніки: 

  

I категорії 

245 

II категорії 

236 

без категорії 

227 

2.12.2. 

Інженери служб (водопровідно-каналізаційної, газової, ліфтової, енергетичної, кондиціонування повітря, опалення, ремонту): 

  

провідний 

254 

I категорії 

245 

II категорії 

227 

без категорії 

219 

2.12.3. 

Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, ветеринарний лікар, агроном, інші фахівці: 

  

провідний 

254 

I категорії 

245 

II категорії 

227 

без категорії 

219 

2.12.4. 

Художник ектопротезного кабінету, художник-окопротезист, редактор центру здоров'я, художник 

227 

2.12.5. 

Гідрогеолог: 

  

I категорії 

245 

II категорії 

236 

без категорії 

227 

старший лаборант (з вищою освітою) 

236 

2.12.6. 

Техніки всіх спеціальностей, ветеринарний фельдшер, зоотехнік: 

  

I категорії 

227 

II категорії 

219 

без категорії 

212 

2.12.7. 

Завідувач виробництва (шеф-кухар): 

  

- у лікарнях до 500 ліжок 

219 

- від 500 до 800 ліжок 

227 

- понад 800 ліжок 

236 

- у госпіталях та санаторіях до 150 ліжок 

219 

- від 150 до 250 ліжок 

227 

- понад 250 ліжок 

236 

- в установах соціального захисту населення 

236 

2.12.8. 

Завідувач: 

  

- центрального складу, канцелярії 

236 

- друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, експедиції, господарства, архіву, складу, гуртожитку, пральні, клубу тощо 

219 

- камери схову, віварію, кінного двору 

203 

2.12.9. 

Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, перекладач-дактилолог, стенографістка 

219 

2.12.10. 

Інші фахівці та технічні службовці: товарознавець, експедитор, секретар учбової частини, касир, інспектор, агент з постачання, діловод, архіваріус, табельник, копіювальник, кресляр, обліковець, друкарка, секретар, стенографістка, інкасатор, комендант, паспортист, обліковець, евакуатор, секретар-друкарка, інші 

212 

Оператор диспетчерської служби 

212 

Диспетчер 

212 

Старший диспетчер 

219 

Оператор комп'ютерного набору 

212 

Старший оператор комп'ютерного набору 

219 

2.12.11. 

Старші: виконавець робіт (начальник дільниці), майстер (у т. ч. виробничого навчання), контрольний майстер 

245 

2.12.12. 

Майстер (у т. ч. виробничого навчання), контрольний майстер, механік, виконроб 

236 

2.13. Робітники, яким встановлюються місячні оклади

Найменування професії 

Місячні оклади
(грн.) 

Береговий: матрос, робітник 

198 

Береговий: матрос, робітник (старший) 

203 

Банник 

198 

Водій електро- та автовізка 

203 

Водій транспортно-прибиральних машин 

212 

Водій самохідних механізмів 

203 

Гардеробник 

198 

Єгер 

198 

Єгер (старший) 

203 

Опалювач 

198 

Кастелянка 

198 

Комірник 

198 

Комірник (старший) 

212 

Конюх 

198 

Кубівник 

198 

Кур'єр 

198 

Лісник 

203 

Ліфтер 

198 

Ліфтер при швидкості руху ліфтів: 

  

від 2,5 до 5 метрів за сек. 

198 

від 5 до 7 метрів за сек. 

203 

більше 7 метрів за сек. 

212 

Двірник 

198 

Робітник ритуальних послуг 

203 

Черговий гуртожитку, поверху 

203 

Старший електромеханік 

219 

Електромеханік 

212 

Оператор електрозв'язку 

203 

Телеграфіст, телефоніст 

  

I кл. 

219 

II кл. 

212 

III кл. 

203 

Лаборант, який не має вищої освіти 

212 

Оператор заправних станцій 

203 

Сторож 

203 

Гідрометеоспостерігач 

198 

Візник 

198 

Візник з вивезення нечистот з вигрібних ям 

203 

Маркувальник 

198 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) 

203 

Комплектувальник білизни 

198 

Прасувальник 

198 

Апаратник хімічного чищення 

203 

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання 

212 

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

  

I категорії 

219 

II категорії 

212 

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (старший) 

219 

Оператор копіювальних і розмножувальних машин: 

  

при одержанні копій на папері 

203 

при виготовленні друкарських форм із текстових і штрихових оригіналів 

212 

Палітурник документів  

198 

Натирач підлоги  

198 

Натирач підлоги з цінних порід деревини 

203 

Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів) 

212 

Перукар  

203 

Офіціант 

203 

Провідник із супроводження вантажів  

198 

Робітник з благоустрою (на роботах з видалення нечистот вручну)  

203 

Робітник з обслуговування й ремонту будинків (обладнання)  

212 

Садівник  

198 

Сатураторник  

198 

Склографіст (ротаторник)  

198 

Підсобний робітник  

198 

Ремонтувальник висотних частин будинків 

219 

Препаратор 

203 

Склопротиральник  

198 

Робітник з догляду за тваринами  

203 

Прибиральник територій  

203 

Прибиральник службових приміщень  

198 

Прибиральник виробничих приміщень  

203 

Прибиральник сміттєпроводів  

203 

Фотограф  

212 

Швачка  

203 

Вантажник  

203 

Електроосвітлювач  

203 

Робітники з наладки, експлуатації та ремонту електронного та іншого особливо складного обладнання  

219 

Висококваліфіковані робітники, які зайняті на особливо важливих і відповідальних роботах (у т. ч. з ремонту взуття та з виробничого навчання)  

227 

Робітники, які зайняті комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків: 

  

за 2 - 5 професіями 

219 

за 6 і більше професіями 

227 

Оптик медичний  

227 

Механік дизельної та холодильної установок  

219 

2.14. Місячні оклади робітників, які зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах 

 

Найменування робіт 

Місячні оклади
(грн.) 

2.14.1. 

При навантаженні (розвантаженні) на судна шкідливих для здоров'я вантажів, що змерзлись, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг: у гарячому стані металу, агломерату і шлаку, руди, пеку, вугілля, вугільного брикету, креозоту, подової і анодної маси, азбесту, негашеного вапна та мінеральної вати, цементу 

203 

2.14.2. 

При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, що змерзлись, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг, на судна інших вантажів 

203 

2.14.3. 

При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад решти вантажів, на внутрішньоскладській переробці вантажів 

198 

2.14.4. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних складів, територій вантажних дільниць тощо), за години переходів, переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх вини проводиться за пунктом 2.14.3.

2.14.5. Вантажникам, які працюють у нічний час, установлюються місячні оклади:

- при відрядній оплаті - 198 гривень;

- при погодинній оплаті - 203 гривні.

2.15. Працівники підсобних сільських господарств

2.15.1. Посадові оклади керівників підсобних сільських господарств

Посади 

Місячні посадові
оклади (грн.) 

Директор, завідувач підсобного сільського господарства з обсягом виробництва продукції до 50 тис. грн.

236  

понад 50 тис. грн 

254 

2.15.2. Місячні оклади робітників підсобних сільських господарств

Професії 

Місячні оклади, які встановлюються за кваліфікаційними розрядами (грн.) 

II 

III 

IV 

VI 

Механізатори 

203 

205 

209 

213 

215 

219 

Робітники, зайняті: 

 

 

 

 

 

 

- на ремонтних і верстатних роботах 

203 

205 

209 

213 

215 

219 

- на верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах 

212 

214 

216 

222 

224 

227 

Робітники, які зайняті на ручних роботах: 

 

 

 

 

 

 

- у тваринництві 

198 

- у рослинництві 

203 

- трактористи-машиністи 

198 

203 

205 

209 

213 

215 

2.16. Місячні тарифні ставки працівників автомобільного транспорту

2.16.1. Водії вантажних автомобілів

Вантажопідйомність 

Місячні тарифні ставки, які встановлюються за групами автомобілів (грн.) 

I група 

II група 

III група 

Бортові автомобілі, автомобілі-фургони загального призначення 

Спеціалізовані і спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, фургони, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, технічної допомоги, снігоочищувальні, поливально-мийні, підмітально-прибиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші, сідельні тягачі з напівпричепами та баластні тягачі з причепами 

Автомобілі для перевезення цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, сміття, що гниє, асенізаційних вантажів 

до 1,5 

203 

205 

209 

понад 1,5 до 3 

205 

209 

213 

понад 3 до 5 

209 

213 

215 

понад 5 до 7 

213 

215 

219 

понад 7 до 10 

215 

219 

223 

понад 10 до 20 

219 

223 

226 

понад 20 до 40 

223 

226 

227 

понад 40 до 60 

227 

227 

понад 60 

227 

2.16.2. Водії легкових (у т. ч. спеціальних) автомобілів

Клас автомобіля 

Робочий обсяг двигуна (л) 

Місячні тарифні ставки (грн.) 

Загальні 

При роботі на легкових таксі у м. Києві і в містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше; на санітарних автомобілях (крім швидкої допомоги) 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

203 

209 

Середній 

понад 1,8 до 3,5 

205 

213 

Великий 

понад 3,5 

209 

215 

2.16.3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги та оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "сирена")

Клас автомобіля 

Робочий обсяг двигуна (л) 

Місячні тарифні ставки (грн.) 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

215 

Середній (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги) 

понад 1,8 до 3,5 

219 

Великий (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги) 

понад 3,5 

223 

2.16.4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

Клас автобуса 

Габаритна довжина автобуса (у метрах) 

Місячні тарифні ставки (грн.) 

Загальні 

При роботі на міських та екскурсійних маршрутах у м. Києві та інших містах із чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше; на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий 

до 5 

205 

209 

Малий 

а) понад 5 до 6,5 

209 

213 

б) понад 6,5 до 7,5 

213 

215 

Середній 

понад 7,5 до 9,5 

215 

219 

Великий 

а) понад 9,5 до 1 1 

219 

223 

б) понад 11 до 12 

223 

226 

в) понад 12 до 15 

226 

227 

г) понад 15 до 18 

227 

227 

2.16.5. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонарт - 203 гривні.

2.16.6. Начальнику гаража із рухомим складом від 50 до 100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин) установлюється посадовий оклад у розмірі 254 грн., а більше 100 одиниць - 287 гривень.

2.16.7. Старшим механікам, які здійснюють керівництво автотранспортними підрозділами закладів охорони здоров'я і установ соціального захисту населення з рухомим складом від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин, посадовий оклад установлюється в розмірі 227 грн., механікам з рухомим складом від 15 до 25 одиниць - 219 гривень.

2.16.8. Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки підвищуються на 20 відсотків.

2.17. Місячні оклади робітників, зайнятих на ремонті рухомого складу, устаткування, на верстатних роботах і на роботах у спеціалізованих цехах (із нормальними умовами праці)

Професії 

Місячні оклади, які встановлюються за розрядами (грн.) 

II 

III 

IV 

VI 

2.17.1. Робітники з ремонту устаткування (рухомого складу, суден та автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів та автоматів; ремонтно-будівельних, енергетичних, ливарних, ковальських, паросилового обладнання, електролітичних, компресорних, вентиляційно-зволожувальних і кисневих установок, очисних споруд 

198 

203 

205 

209 

213 

215 

2.17.2. Робітники, що виконують верстатні роботи з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах, роботи з холодної штамповки металу та інших матеріалів, виготовлення і ремонту інструменту і технологічної оснастки 

203 

205 

209 

213 

215 

219 

2.17.3. Робітники у виробничих цехах, безпосередньо зайняті ремонтом і наладкою основного технологічного електроенергетичного, експериментального і наукового обладнання, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-вимірювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 

203 

205 

209 

213 

215 

219 

2.17.4. Робітники у виробничих цехах та підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом автомобільних шин та виготовленням гумово-технічних виробів 

209 

213 

215 

219 

223 

226 

2.17.5. Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням водопровідних та каналізаційних систем, ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів із дерева, ремонтом та виготовленням взуття, експлуатацією та обслуговуванням котелень; газозварювальники 

198 

203 

205 

209 

213 

215 

2.17.6. Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання та електрообладнання 

203 

205 

209 

213 

215 

219 

2.17.7. Робітники, зайняті в будівництві, на ремонтно-будівельних і ремонтно-вантажних роботах, та робітники учбово-виробничих (учбових) майстерень 

205 

209 

213 

215 

219 

223 

2.17.8. Кухарі та інші виробничі робітники громадського харчування 

198 

203 

205 

209 

213 

215 

2.17.9. Ливарники, полірувальники 

209 

213 

215 

219 

224 

227 

2.18. Визначення посадових окладів працівників центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих систем управління

2.18.1. Посадові оклади керівників центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих систем управління

Чисельність населення, що обслуговується лікувально-профілактичними закладами, які закріплені за центрами медичної статистики, інформатики та автоматизованих систем управління (тис. чол.) 

Групи з оплати праці 

Посадові оклади (грн.) 

понад 2500 

361 

від 1500 до 2500 

II 

346 

від 500 до 1500 

III 

328 

до 500 

IV 

311 

За наявності у керівників центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я" їх посадові оклади підвищуються у розмірах, установлених у пункті 2.6.11.

2.18.2. Керівникам відділів (бюро) автоматизованих систем управління посадові оклади встановлюються за пунктом 2.12.3 із підвищенням на 20 відсотків.

2.18.3. Посадові оклади інших працівників центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих систем управління встановлюються за пунктами 2.12, 2.13.

2.18.4. Керівнику центру статистики МОЗ України схемний посадовий оклад установлюється у розмірі 379 гривень.

2.19. Ставки погодинної оплати праці працівників, які залучаються закладами та організаціями для проведення консультацій

Науковий ступінь, вчене звання 

Ставки погодинної оплати (грн.) 

Професор, доктор медичних наук 

22,16 

Доцент, кандидат медичних наук 

18,66 

Особи, які не мають наукового ступеня, зі стажем роботи не менше 5 років 

16,34 

2.19.1. Ставки погодинної оплати праці академіка та члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук.

2.19.2. Разова консультація тривалістю менше однієї години сплачується як за годину.

2.19.3. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування у дорозі.

2.19.4. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є.

 

Начальник Управління політики
оплати праці Міністерства праці
та соціальної політики України
 

 
 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

Директор Департаменту економіки
і фінансів Міністерства охорони
здоров'я України
 

 
 
Л. І. Карамушка
 

Опрос