Идет загрузка документа (169 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики приведения объема природного газа к стандартным условиям по показаниям бытовых счетчиков в случае отсутствия приборов для измерения температуры и давления газа

Министерство топлива и энергетики
Методика, Приказ от 26.02.2004 № 116
действует с 30.03.2004

Про затвердження Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 26 лютого 2004 року N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2004 р. за N 346/8945

З метою виконання положень Закону України "Про нафту і газ", приведення нормативної бази у відповідність із чинними нормативними документами, забезпечення єдності вимірювань об'єму природного газу за його споживанням та зменшення необґрунтованих витрат коштів споживачів на оснащення вузлів обліку газу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, що додається.

2. Першому заступнику Міністра - голові правління НАК "Нафтогаз України" Бойку Ю. А. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - голову правління НАК "Нафтогаз України" Бойка Ю. А.

 

Міністр 

С. Єрмілов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
економіки та з питань
європейської інтеграції України -
керівник апарату
 

 
 
 
В. Першин
 

Заступник Голови Державного
комітету України з питань
технічного регулювання та
споживчої політики
 

 
 
 
С. Т. Черепков
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Ю. Авксентьєв
 

Голова Державного комітету
України з енергозбереження
 

 
Ю. Шульга
 

 

МЕТОДИКА
приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу

1. Загальні положення

Методика приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу (далі - Методика) призначена для приведення об'єму природного газу (далі - газ), який вимірюється побутовими лічильниками газу (далі - лічильники) в робочих умовах, до стандартних умов за результатами вимірювання об'єму газу низького тиску лічильниками, що не мають спеціальних пристроїв для автоматичного приведення до стандартних умов їх показів у разі зміни температури та тиску газу.

Розрахунки об'єму газу, приведеного до стандартних умов, здійснюються з урахуванням коефіцієнтів коригування показів лічильників, визначених у цій Методиці. Такі розрахунки виконуються споживачами газу самостійно.

Оплата за газ у період, визначений в договорі на постачання газу, здійснюється за об'єми газу, які приведено до стандартних умов.

Газопостачальна організація має право здійснювати контроль за правильністю розрахунків об'єму спожитого газу.

2. Галузь використання

Методика розроблена згідно з положеннями Закону України "Про нафту і газ", Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України, затверджених наказом Держкомнафтогазу від 01.11.94 N 355, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 30.11.94 за N 281/491(із змінами).

Дія цієї Методики поширюється на суб'єкти господарювання, які у господарсько-виробничій діяльності для вимірювання об'єму спожитого газу використовують лічильники, крім випадків використання газу за показами лічильників громадянами-підприємцями для власних потреб.

3. Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 2939-63. "Газы. Условия для определения объема";

ДСТУ 3336-96. "Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги".

4. Терміни та їх визначення

У цій Методиці використано терміни і визначення, які наведено нижче:

Термін 

Визначення 

Відліковий пристрій 

Пристрій лічильника, який відображає сумарне значення об'єму газу, що протікає через лічильник, у кубічних метрах 

Газ низького тиску 

Газ, надлишковий тиск якого дорівнює або менше ніж 0, 003 МПа (300 мм вод. ст.) 

Газопостачальна організація 

Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачу на підставі укладених договорів та отримав відповідну ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики України 

Коефіцієнт коригування показів лічильника  

Число, на яке треба помножити покази лічильника за розрахунковий період для визначення об'єму газу, приведеного до стандартних умов 

Лічильник з елементами термокомпенсації 

Побутовий лічильник газу, відліковий пристрій якого відображає об'єм газу, який приведений до умов згідно з вимогами ГОСТ 2939-63 залежно від температури газу 

Місце входу газопроводу в опалюване приміщення 

Місце перетину внутрішньої поверхні стіни, стелі, підлоги опалюваного приміщення з трубою газопроводу у місці входу труби в це приміщення  

Неопалюване приміщення 

Приміщення, яке не відповідає визначенню опалюваного приміщення 

Об'єм газу, який приведено до стандартних умов 

Об'єм природного газу, який приведено до умов згідно з вимогами ГОСТ 2939-63  

Опалюване приміщення 

Приміщення, де є тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо) 

Побутовий лічильник газу 

Лічильник газу, який відповідає вимогам ДСТУ 3336-96 

Покази лічильника 

Різниця між значеннями об'єму газу на відліковому пристрої лічильника в кінці та на початку розрахункового періоду 

Природний газ 

Корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск 760 мм рт. ст. і температура 20° C) і є товарною продукцією 

Розрахунковий період 

Календарний місяць  

Споживач газу 

Юридична особа та громадянин - підприємець без статусу юридичної особи, які використовують лічильник для визначення об'єму спожитого газу 

Температура газу 

Термодинамічна температура газу у лічильнику, К 

Тиск газу 

Абсолютний тиск газу у лічильнику, мм рт. ст. 

5. Порядок використання коефіцієнтів коригування показів лічильника

5.1. Значення коефіцієнта коригування показів лічильника залежить від фактичного розміщення лічильника (зовні приміщення або в неопалюваному приміщенні або в опалюваному приміщенні) та від відстані місця входу газопроводу в опалюване приміщення до вхідного штуцера лічильника. Відстань вимірюється уздовж труби газопроводу незалежно від її діаметра та наявності на ній додаткових елементів (ізолюючого фланця, вимикального пристрою тощо).

5.1.1. У разі розміщення лічильника зовні приміщення коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатками 1 або 2 до Методики.

5.1.2. У разі розміщення лічильника в неопалювальному приміщенні коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 1 до Методики.

5.1.3. У разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із неопалюваного приміщення або із середовища, що оточує будівлю, коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатками 3 або 4, або 5 до Методики.

5.1.4. У разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із опалюваного приміщення, коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 5 до Методики незалежно від відстані місця розміщення лічильника до зазначеного входу.

5.1.5. У разі застосування лічильника з елементами термокомпенсації коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатком 6 до Методики незалежно від місця розміщення лічильника.

5.1.6. Для всіх населених пунктів Автономної Республіки Крим, які розташовані на узбережжі Чорного та Азовського морів, використовуються коефіцієнти коригування показів лічильника для м. Севастополя (з/п N 13) з додатків 1 - 6 до Методики.

5.1.7. Газопостачальна організація і споживач газу з обстеженням на місці складають двосторонній акт про фактичне розміщення лічильника з внесенням до нього номера додатка, який буде використовуватись під час розрахунків об'єму спожитого газу. Акт складається у довільній формі і підписується відповідальними представниками сторін.

6. Розрахунки об'єму газу, який приведено до стандартних умов

6.1. Об'єм спожитого газу за показами лічильника у визначений період (місяць), який приведено до стандартних умов (Vп), визначається за формулою:

Vп = Vл • Ккр,  м3,

де

Vл - покази побутового лічильника в робочих умовах, м3;

Ккр - чисельне значення коефіцієнта коригування показів лічильника згідно з додатками 1 - 6 до Методики.

6.2. Для розрахунків обсягів спожитого газу приймається значення Vп.

 

Директор Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості
 

 
 
М. Євдощук
 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України
 

 
 
Ю. Продан
 

 

Коефіцієнти коригування
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 1,0 м, або в разі розміщення лічильника в неопалюваному приміщенні

N
з/п 

Область, місто 

Розрахунковий період 

Календарний місяць 

Прим. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

  

Вінницька 

1,05 

1,05 

1,05 

1,04 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,04 

  

Волинська 

1,06 

1,07 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

1,04 

1,06 

  

Дніпропетровська 

1,07 

1,07 

1,07 

1,05 

1,03 

1,02 

1,01 

1,00 

1,01 

1,03 

1,04 

1,06 

  

Донецька 

1,06 

1,06 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,02 

1,03 

1,05 

  

Житомирська 

1,06 

1,06 

1,06 

1,05 

1,03 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,03 

1,04 

1,05 

  

Закарпатська 

1,07 

1,07 

1,07 

1,05 

1,04 

1,03 

1,02 

1,02 

1,03 

1,04 

1,05 

1,06 

  

Запорізька 

1,08 

1,08 

1,08 

1,05 

1,03 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,03 

1,05 

1,07 

  

Івано-Франківська 

1,05 

1,05 

1,05 

1,03 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

1,04 

  

Київська 

1,07 

1,07 

1,07 

1,05 

1,03 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,03 

1,05 

1,06 

  

10 

м. Київ 

1,07 

1,07 

1,07 

1,05 

1,03 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,03 

1,05 

1,06 

  

11 

Кіровоградська 

1,06 

1,07 

1,06 

1,05 

1,03 

1,02 

1,01 

1,01 

1,01 

1,03 

1,04 

1,05 

  

12 

Республіка Крим 

1,05 

1,05 

1,05 

1,04 

1,02 

1,00 

0,99 

0,98 

0,99 

1,01 

1,03 

1,04 

  

13 

м. Севастополь  

1,07 

1,07 

1,07 

1,05 

1,04 

1,02 

1,01 

1,00 

1,01 

1,03 

1,04 

1,06 

  

14 

Луганська 

1,08 

1,08 

1,08 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,01 

1,02 

1,04 

1,06 

1,07 

  

15 

Львівська 

1,04 

1,04 

1,04 

1,03 

1,02 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,02 

1,04 

  

16 

Миколаївська 

1,08 

1,08 

1,08 

1,06 

1,04 

1,03 

1,02 

1,02 

1,02 

1,04 

1,05 

1,07 

  

17 

Одеська 

1,07 

1,08 

1,08 

1,06 

1,04 

1,03 

1,02 

1,02 

1,02 

1,04 

1,05 

1,06 

  

18 

Полтавська 

1,07 

1,07 

1,07 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,01 

1,02 

1,03 

1,05 

1,06 

  

19 

Рівненська 

1,06 

1,06 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,03 

1,04 

1,05 

  

20 

Сумська 

1,07 

1,07 

1,07 

1,06 

1,03 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,03 

1,05 

1,06 

  

21 

Тернопільська 

1,04 

1,05 

1,05 

1,03 

1,01 

1,00 

0,99 

0,99 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

  

22 

Харківська 

1,07 

1,07 

1,07 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,01 

1,02 

1,03 

1,05 

1,06 

  

23 

Херсонська 

1,08 

1,08 

1,08 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,01 

1,01 

1,03 

1,05 

1,07 

  

24 

Хмельницька 

1,05 

1,05 

1,05 

1,04 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,04 

  

25 

Черкаська 

1,07 

1,08 

1,08 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,01 

1,02 

1,04 

1,05 

1,06 

  

26 

Чернігівська 

1,07 

1,08 

1,08 

1,06 

1,04 

1,02 

1,01 

1,01 

1,02 

1,04 

1,05 

1,07 

  

27 

Чернівецька 

1,05 

1,05 

1,05 

1,04 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

1,04 

  

 

Коефіцієнти коригування показів побутових лічильників газу
в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,0 м

N
з/п 

Область, місто 

Розрахунковий період 

Календарний місяць 

Прим. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

  

Вінницька 

1,08 

1,08 

1,06 

1,03 

1,01 

0,98 

0,97 

0,98 

1,01 

1,03 

1,05 

1,07 

  

Волинська 

1,09 

1,08 

1,07 

1,04 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,04 

1,06 

1,08 

  

Дніпропетровська 

1,10 

1,10 

1,08 

1,04 

1,01 

0,98 

0,97 

0,98 

1,02 

1,05 

1,07 

1,09 

  

Донецька 

1,09 

1,09 

1,07 

1,03 

1,01 

0,98 

0,97 

0,97 

1,01 

1,04 

1,06 

1,08 

  

Житомирська 

1,09 

1,09 

1,07 

1,04 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,02 

1,04 

1,06 

1,08 

  

Закарпатська 

1,09 

1,08 

1,06 

1,04 

1,02 

0,99 

0,99 

0,99 

1,02 

1,05 

1,06 

1,08 

  

Запорізька 

1,11 

1,11 

1,08 

1,05 

1,02 

0,99 

0,98 

0,99 

1,03 

1,05 

1,08 

1,10 

  

Івано-Франківська 

1,08 

1,08 

1,05 

1,03 

1,01 

1,00 

0,99 

0,99 

1,01 

1,03 

1,05 

1,07 

  

Київська 

1,10 

1,09 

1,07 

1,04 

1,02 

0,99 

0,98 

0,98 

1,02 

1,05 

1,07 

1,09 

  

10 

м. Київ 

1,10 

1,09 

1,07 

1,04 

1,02 

0,99 

0,98 

0,98 

1,02 

1,05 

1,07 

1,09 

  

11 

Кіровоградська 

1,10 

1,09 

1,07 

1,04 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,02 

1,05 

1,07 

1,09 

  

12 

Республіка Крим 

1,07 

1,07 

1,06 

1,03 

1,01 

0,98 

0,97 

0,97 

1,01 

1,03 

1,05 

1,06 

  

13 

м. Севастополь  

1,08 

1,08 

1,07 

1,05 

1,03 

1,00 

0,99 

0,99 

1,02 

1,04 

1,06 

1,07 

  

14 

Луганська 

1,12 

1,11 

1,09 

1,05 

1,02 

1,01 

1,00 

1,01 

1,03 

1,06 

1,08 

1,10 

  

15 

Львівська 

1,07 

1,07 

1,05 

1,02 

1,01 

0,98 

0,97 

0,98 

1,01 

1,03 

1,04 

1,06 

  

16 

Миколаївська 

1,11 

1,10 

1,08 

1,05 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,03 

1,05 

1,08 

1,10 

  

17 

Одеська 

1,10 

1,10 

1,08 

1,05 

1,03 

1,01 

1,00 

1,01 

1,03 

1,05 

1,07 

1,09 

  

18 

Полтавська 

1,10 

1,10 

1,08 

1,04 

1,02 

0,99 

0,98 

0,98 

1,02 

1,05 

1,07 

1,09 

  

19 

Рівненська 

1,09 

1,08 

1,06 

1,04 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,04 

1,06 

1,07 

  

20 

Сумська 

1,11 

1,10 

1,08 

1,05 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,05 

1,07 

1,09 

  

21 

Тернопільська 

1,07 

1,07 

1,05 

1,02 

1,00 

0,97 

0,97 

0,97 

1,00 

1,03 

1,05 

1,06 

  

22 

Харківська 

1,11 

1,11 

1,08 

1,04 

1,02 

1,00 

0,99 

1,00 

1,02 

1,05 

1,08 

1,09 

  

23 

Херсонська 

1,10 

1,10 

1,08 

1,05 

1,03 

1,01 

1,00 

1,01 

1,03 

1,05 

1,07 

1,09 

  

24 

Хмельницька 

1,08 

1,07 

1,06 

1,03 

1,00 

0,98 

0,97 

0,97 

1,01 

1,03 

1,05 

1,07 

  

25 

Черкаська 

1,11 

1,10 

1,08 

1,05 

1,02 

1,01 

1,00 

1,01 

1,03 

1,06 

1,08 

1,09 

  

26 

Чернігівська 

1,11 

1,11 

1,09 

1,05 

1,02 

1,01 

1,00 

1,01 

1,03 

1,06 

1,08 

1,10 

  

27 

Чернівецька 

1,09 

1,08 

1,06 

1,03 

1,01 

0,98 

0,98 

0,98 

1,01 

1,03 

1,06 

1,07 

  

 

Коефіцієнти коригування показів побутових лічильників газу
в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 0,5 м

N
з/п 

Область, місто 

Розрахунковий період 

Календарний місяць 

Прим. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

  

Вінницька 

1,03 

1,03 

1,02 

0,99 

0,99 

0,98 

0,98 

0,98 

0,99 

1,00 

1,02 

1,02 

  

Волинська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

  

Дніпропетровська 

1,05 

1,05 

1,03 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

0,99 

1,01 

1,01 

1,03 

1,04 

  

Донецька 

1,04 

1,04 

1,03 

1,00 

1,00 

0,99 

0,98 

0,99 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

  

Житомирська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

  

Закарпатська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

1,04 

  

Запорізька 

1,06 

1,06 

1,04 

1,02 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,02 

1,04 

1,05 

  

Івано-Франківська 

1,04 

1,04 

1,02 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,02 

1,04 

  

Київська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,03 

1,04 

  

10 

м. Київ 

1,04 

1,04 

1,03 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,01 

1,01 

1,03 

1,04 

  

11 

Кіровоградська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,03 

1,04 

  

12 

Республіка Крим 

1,03 

1,03 

1,02 

1,00 

1,00 

0,99 

0,98 

0,99 

1,00 

1,01 

1,02 

1,02 

  

13 

м. Севастополь  

1,05 

1,04 

1,04 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,04 

1,04 

  

14 

Луганська 

1,06 

1,06 

1,05 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,02 

1,05 

1,05 

  

15 

Львівська 

1,03 

1,03 

1,02 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

1,00 

1,02 

1,03 

  

16 

Миколаївська 

1,06 

1,06 

1,04 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,04 

1,05 

  

17 

Одеська 

1,05 

1,05 

1,04 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,04 

1,04 

  

18 

Полтавська 

1,05 

1,05 

1,04 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,03 

1,04 

  

19 

Рівненська 

1,03 

1,03 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

  

20 

Сумська 

1,05 

1,05 

1,03 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,03 

1,04 

  

21 

Тернопільська 

1,03 

1,03 

1,02 

1,00 

0,99 

0,99 

0,98 

0,99 

0,99 

1,00 

1,02 

1,03 

  

22 

Харківська 

1,05 

1,05 

1,04 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,03 

1,04 

  

23 

Херсонська 

1,05 

1,05 

1,04 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,04 

1,05 

  

24 

Хмельницька 

1,04 

1,04 

1,02 

0,99 

0,99 

0,98 

0,98 

0,98 

0,99 

1,00 

1,02 

1,03 

  

25 

Черкаська 

1,05 

1,05 

1,04 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,04 

1,05 

  

26 

Чернігівська 

1,05 

1,05 

1,04 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

1,04 

1,05 

  

27 

Чернівецька 

1,03 

1,03 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

  

 

Коефіцієнти коригування
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 0,5 м та дорівнює або менше ніж 1,5 м

N
з/п 

Область, місто 

Розрахунковий період 

Календарний місяць 

Прим. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

  

Вінницька 

1,02 

1,02 

1,01 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

  

Волинська 

1,03 

1,02 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,02 

  

Дніпропетровська 

1,03 

1,03 

1,03 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

0,99 

1,01 

1,01 

1,03 

1,03 

  

Донецька 

1,02 

1,02 

1,02 

1,00 

1,00 

0,99 

0,98 

0,99 

1,00 

1,00 

1,02 

1,02 

  

Житомирська 

1,02 

1,02 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

  

Закарпатська 

1,03 

1,03 

1,02 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,02 

1,03 

  

Запорізька  

1,05 

1,04 

1,04 

1,02 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,02 

1,03 

1,04 

  

Івано-Франківська

1,03 

1,03 

1,02 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

  

Київська  

1,03 

1,03 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

1,03 

  

10 

м. Київ 

1,03 

1,03 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

1,03 

  

11 

Кіровоградська 

1,03 

1,03 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

1,03 

  

12 

Республіка Крим 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

0,99 

0,98 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

  

13 

м. Севастополь  

1,04 

1,04 

1,03 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,03 

1,04 

  

14 

Луганська 

1,05 

1,05 

1,04 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,02 

1,04 

1,04 

  

15 

Львівська 

1,02 

1,02 

1,01 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

1,00 

1,01 

1,02 

  

16 

Миколаївська 

1,05 

1,04 

1,04 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,04 

1,04 

  

17 

Одеська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,03 

1,04 

  

18 

Полтавська 

1,03 

1,03 

1,03 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

1,03 

  

19 

Рівненська 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

  

20 

Сумська 

1,03 

1,03 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

1,03 

  

21 

Тернопільська  

1,02 

1,02 

1,01 

0,99 

0,99 

0,99 

0,98 

0,99 

0,99 

1,00 

1,01 

1,02 

  

22 

Харківська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,03 

1,03 

  

23 

Херсонська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,03 

1,04 

  

24 

Хмельницька 

1,03 

1,02 

1,01 

0,99 

0,99 

0,99 

0,98 

0,99 

0,99 

1,00 

1,01 

1,02 

  

25 

Черкаська 

1,02 

1,04 

1,03 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

1,03 

  

26 

Чернігівська 

1,04 

1,04 

1,03 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

1,03 

1,03 

  

27 

Чернівецька 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

  

 

Коефіцієнти коригування
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,5 м, або в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із опалюваного приміщення

N
з/п 

Область, місто 

Розрахунковий період 

Календарний місяць 

Прим. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

  

Вінницька 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

  

Волинська 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,01 

1,01 

  

Дніпропетровська 

1,02 

1,02 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

0,99 

1,01 

1,01 

1,02 

1,02 

  

Донецька 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

0,98 

0,99 

1,00 

1,00 

1,01 

1,01 

  

Житомирська 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

  

Закарпатська 

1,02 

1,02 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,02 

1,02 

  

Запорізька  

1,03 

1,03 

1,03 

1,02 

1,02 

1,00 

1,00 

1,00 

1,02 

1,02 

1,03 

1,03 

  

Івано-Франківська

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

  

Київська  

1,02 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,01 

1,01 

  

10 

м. Київ 

1,02 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,01 

1,01 

  

11 

Кіровоградська 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,01 

1,01 

  

12 

Республіка Крим 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

0,98 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,01 

  

13 

м. Севастополь  

1,03 

1,03 

1,03 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,03 

1,03 

  

14 

Луганська 

1,03 

1,03 

1,03 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,02 

1,03 

1,03 

  

15 

Львівська 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

  

16 

Миколаївська 

1,03 

1,03 

1,03 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,03 

1,03 

  

17 

Одеська 

1,03 

1,03 

1,02 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,03 

1,03 

  

18 

Полтавська 

1,02 

1,02 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,01 

1,02 

  

19 

Рівненська 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

  

20 

Сумська 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,01 

1,01 

  

21 

Тернопільська  

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

0,99 

0,99 

0,98 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

  

22 

Харківська 

1,02 

1,02 

1,01 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

1,00 

1,01 

1,01 

1,02 

1,02 

  

23 

Херсонська 

1,03 

1,03 

1,02 

1,02 

1,02 

1,01 

1,00 

1,00 

1,02 

1,03 

1,03 

1,03 

  

24 

Хмельницька 

1,01 

1,01 

1,00 

0,99 

0,99 

0,99 

0,98 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,01 

  

25 

Черкаська 

1,02 

1,02 

1,02 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,02 

1,02 

  

26 

Чернігівська 

1,02 

1,02 

1,02 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,01 

1,02 

1,02 

1,02 

  

27 

Чернівецька 

1,01 

1,01 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,99 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

  

 

Коефіцієнти коригування
показів побутових лічильників газу з елементами температурної компенсації

N
з/п 

Область, місто 

Розрахунковий період 

Календарний місяць 

Прим. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

  

Вінницька 

0,987 

0,986 

0,986 

0,980 

0,985 

0,983 

0,984 

0,985 

0,987 

0,989 

0,987 

0,985 

  

Волинська 

0,996 

0,996 

0,996 

0,993 

0,994 

0,993 

0,993 

0,994 

0,996 

0,998 

0,995 

0,995 

  

Дніпропетровська 

1,004 

1,004 

1,003 

1,000 

1,000 

0,998 

0,998 

1,000 

1,003 

1,006 

1,004 

1,003 

  

Донецька 

0,994 

0,994 

0,993 

0,990 

0,990 

0,988 

0,988 

0,989 

0,992 

0,995 

0,994 

0,993 

  

Житомирська  

0,994 

0,993 

0,993 

0,990 

0,991 

0,980 

0,990 

0,991 

0,994 

0,996 

0,993 

0,992 

  

Закарпатська 

1,008 

1,006 

1,004 

1,001 

1,003 

1,000 

1,003 

1,004 

1,006 

1,008 

1,007 

1,007 

  

Запорізька 

1,015 

1,014 

1,013 

1,010 

1,010 

1,008 

1,007 

1,009 

1,012 

1,016 

1,015 

1,013 

  

Івано-Франківська 

0,988 

0,988 

0,987 

0,984 

0,986 

0,985 

0,986 

0,987 

0,987 

0,990 

0,988 

0,987 

  

Київська 

1,000 

1,000 

0,999 

0,996 

0,997 

0,995 

0,996 

0,997 

0,999 

1,001 

0,999 

0,998 

  

10 

м. Київ 

1,000 

1,000 

0,999 

0,996 

0,997 

0,995 

0,996 

0,997 

0,999 

1,001 

0,999 

0,998 

  

11 

Кіровоградська 

1,001 

1,000 

1,000 

0,996 

0,997 

0,996 

0,996 

0,997 

1,000 

1,003 

1,001 

1,000 

  

12 

Республіка Крим 

0,996 

0,996 

0,995 

0,993 

0,993 

0,993 

0,992 

0,993 

0,996 

0,999 

0,998 

0,996 

  

13 

м. Севастополь 

1,021 

1,019 

1,019 

1,016 

1,016 

1,015 

1,014 

1,015 

1,018 

1,021 

1,021 

1,020 

  

14 

Луганська 

1,016 

1,016 

1,015 

1,011 

1,010 

1,008 

1,007 

1,009 

1,012 

1,016 

1,015 

1,014 

  

15 

Львівська 

0,981 

0,980 

0,980 

0,978 

0,980 

0,979 

0,980 

0,981 

0,982 

0,983 

0,981 

0,980 

  

16 

Миколаївська  

1,017 

1,016 

1,015 

1,011 

1,012 

1,010 

1,010 

1,011 

1,014 

1,018 

1,016 

1,015 

  

17 

Одеська 

1,017 

1,016 

1,015 

1,012 

1,012 

1,011 

1,011 

1,012 

1,015 

1,018 

1,017 

1,016 

  

18 

Полтавська 

1,003 

1,002 

1,002 

0,998 

0,999 

0,999 

0,996 

0,998 

1,001 

1,004 

1,002 

1,001 

  

19 

Рівненська 

0,993 

0,992 

0,991 

0,989 

0,991 

0,989 

0,990 

0,991 

0,993 

0,995 

0,992 

0,991 

  

20 

Сумська 

1,000 

1,001 

1,000 

0,997 

0,997 

0,995 

0,995 

0,996 

0,999 

1,002 

1,000 

0,998 

  

21 

Тернопільська 

0,981 

0,980 

0,980 

0,977 

0,979 

0,978 

0,979 

0,980 

0,981 

0,983 

0,980 

0,980 

  

22 

Харківська 

1,004 

1,004 

1,003 

0,999 

1,000 

0,998 

0,997 

0,999 

1,002 

1,005 

1,003 

1,002 

  

23 

Херсонська 

1,017 

1,016 

1,015 

1,011 

1,012 

1,010 

1,010 

1,011 

1,012 

1,018 

1,016 

1,015 

  

24 

Хмельницька 

0,984 

0,983 

0,983 

0,980 

0,982 

0,981 

0,981 

0,983 

0,984 

0,986 

0,984 

0,983 

  

25 

Черкаська 

1,008 

1,008 

1,007 

1,004 

1,004 

1,003 

1,002 

1,004 

1,007 

1,010 

1,008 

1,007 

  

26 

Чернігівська 

1,006 

1,007 

1,006 

1,002 

1,003 

1,004 

1,001 

1,003 

1,005 

1,007 

1,006 

1,004 

  

27 

Чернівецька 

0,992 

0,991 

0,991 

0,988 

0,989 

0,989 

0,989 

0,990 

0,992 

0,994 

0,992 

0,991 

  

____________

Опрос