Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия торгово-экономических миссий в составе зарубежных дипломатических учреждений Украины с Государственной налоговой администрацией Украины

Государственная налоговая администрация, Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, МИД
Порядок, Приказ от 16.02.2004 № 58/34/95
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України з Державною податковою адміністрацією України

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства закордонних справ України,
Державної податкової адміністрації України
від 16 лютого 2004 року N 58/34/95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2004 р. за N 345/8944

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства закордонних справ України,
 Міністерства фінансів України
 від 17 червня 2015 року N 611/178/569)

Відповідно до Положення про торговельно-економічну місію у складі закордонної дипломатичної установи України, затвердженого Указом Президента України від 30.04.94 N 200 (із змінами та доповненнями), та з метою забезпечення реалізації заходів щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, взаємодії з відповідними органами іноземних держав, захисту в іноземних державах економічних інтересів України в цій сфері НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України з Державною податковою адміністрацією України (додається).

2. Управлінню зарубіжних представництв та юридичному департаменту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством термін та забезпечити його подальше супроводження.

3. Управлінню зарубіжних представництв Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, загальному секретаріату Міністерства закордонних справ України, управлінню міжнародних зв'язків Державної податкової адміністрації України довести цей наказ до відома відповідних торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, закордонних дипломатичних установ України, департаментів, головних управлінь (управлінь) Державної податкової адміністрації України.

4. Скасувати наказ Міністерства економіки України та Державної податкової адміністрації України від 03.11.2000 N 236/566 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок надання торговельно-економічними місіями у складі дипломатичних представництв України за кордоном сприяння Державній податковій адміністрації України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти:

у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України - на першого заступника Міністра економіки та з питань європейської інтеграції Пятницького В. Т.;

у Міністерстві закордонних справ України - на першого заступника Міністра закордонних справ Єльченка В. Ю.;

у Державній податковій адміністрації України - на заступника Голови Лєкаря С. І.

 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
М. Деркач
 

Міністр закордонних справ
України

 
К. Грищенко
 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
Ю. Кравченко
 

 

ПОРЯДОК
взаємодії торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України з Державною податковою адміністрацією України

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України з Державною податковою адміністрацією України щодо збору в країнах перебування інформації стосовно приховування резидентами України неоподаткованих доходів та відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом.

2. Державною податковою адміністрацією України направляється Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України (департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва) подання щодо виконання торговельно-економічною місією (місіями) конкретного завдання.

3. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України доручає торговельно-економічним місіям у складі закордонних дипломатичних установ України в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, надавати Державній податковій адміністрації України сприяння у:

встановленні ділових контактів з податковими, фінансовими та правоохоронними органами країни перебування щодо обміну відповідною інформацією;

збиранні легальними засобами інформації щодо компанії, зокрема державної реєстрації, основних видів діяльності, засновників, керівників та інших осіб, що мають вплив на управління компанією або право представляти її інтереси, фінансового стану компанії за даними річного звіту, ділової репутації тощо;

виконанні співробітниками Державної податкової адміністрації України службових завдань у країні перебування;

одержанні відкритої інформації про заходи та досвід боротьби з ухиленням від оподаткування та відмиванням доходів.

Під час здійснення зазначених заходів торговельно-економічні місії додержуються вимог Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, Законів України "Про державну службу", "Про дипломатичну службу", чинних міжнародних договорів України, законодавства відповідної країни перебування торговельно-економічної місії стосовно обміну інформацією, уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи та майно, спільних дій у боротьбі з приховуванням неоподаткованих доходів та відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом.

4. Доручення щодо виконання конкретного завдання направляються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України (департаментом міжнародного торговельно-економічного співробітництва) торговельно-економічним місіям протягом п'яти днів після одержання звернення Державної податкової адміністрації України дипломатичною поштою або засобами електронного зв'язку, у тому числі за допомогою системи криптографічного захисту інформації Міністерства закордонних справ України.

У разі неможливості виконання доручення протягом місяця з дати його одержання торговельно-економічна місія у складі закордонної дипломатичної установи України повідомляє про це департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Державну податкову адміністрацію України із зазначенням причин та можливого терміну його виконання.

5. Звіт про виконання доручення торговельно-економічні місії надсилають дипломатичною поштою (згідно з установленим графіком) або засобами електронного зв'язку, у тому числі за допомогою системи криптографічного захисту інформації Міністерства закордонних справ України на електронні адреси:

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України - ustanov@mfer.gov.ua, факси: 212-55-50, 212-50-52;

Державної податкової адміністрації України - vsoldatenko@sta.gov.ua, факс: 212-50-55.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України та Державна податкова адміністрація України в разі змін адрес електронної пошти та факсів оперативно інформують про це торговельно-економічні місії у складі закордонних дипломатичних установ України.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство закордонних справ України та Державна податкова адміністрація України використовують для зазначених цілей спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему органів виконавчої влади.

6. Узагальнена інформація щодо проведеної роботи з питань, визначених у пункті 2 цього Порядку, подається торговельно-економічними місіями у складі закордонних дипломатичних установ України Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України (департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва) як окремий розділ звіту про роботу місії у такі терміни:

- за I півріччя - до 25 липня поточного року;

- річний - до 25 січня наступного року.

7. Зазначений розділ відповідного звіту протягом семи днів після одержання направляє Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва) Державній податковій адміністрації України.

 

Начальник управління зарубіжних
представництв Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України 

 
 
 
В. Балясний
 

Начальник управління
економічного співробітництва
Міністерства закордонних
справ України 

 
 
 
В. Макуха
 

Начальник управління
міжнародних зв'язків Державної
податкової адміністрації України

 
 
Ю. Гладун
 

Опрос