Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению перечня предприятий агропромышленного комплекса для предоставления финансовой поддержки через механизм удешевления кратко- и долгосрочных кредитов

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 10.03.2004 № 73
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 10 березня 2004 року N 73

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2004 р. за N 325/8924

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики України
 від 27 грудня 2005 року N 752
,
 від 8 грудня 2006 року N 754

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 17 вересня 2013 року N 558)

(У тексті наказу цифри "2004" замінено цифрами "2005" згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 27 грудня 2005 року N 752)

(У тексті наказу цифри "2005" замінено цифрами "2006" згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 8 грудня 2006 року N 754)

На виконання абзацу 3 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2006 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року N 184, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів, що додається.

2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Г. І. Зуб) у встановленому порядку:

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики, Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр 

В. А. Слаута 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України 

 
Ф. О. Ярошенко
 

 

Порядок
проведення конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів

(У тексті Порядку цифри "2004" замінено цифрами "2005" згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 27 грудня 2005 року N 752)

(У тексті Порядку цифри "2005" замінено цифрами "2006", слова "Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим", "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій", "Управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міськдержадміністрації" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим", "головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій", "Управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації"  згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 8 грудня 2006 року N 754)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору підприємств агропромислового комплексу щодо надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів (далі - конкурс).

2. Завданням конкурсу є визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими цими підприємствами у банках коротко- і довгостроковими кредитами, а також короткостроковими кредитами, залученими у кредитних спілках (далі - компенсації) за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2006 рік.

Організація та проведення конкурсу

3. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації утворюють конкурсні комісії (далі - комісія), склад яких затверджують своїм розпорядженням.

4. Комісію очолюють відповідно заступники голів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій з питань агропромислового комплексу та Севастопольської міськдержадміністрації. Заступниками голів комісій призначаються відповідно Міністр агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальники головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та начальник Управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації.

5. До складу комісії обов'язково входять фахівці Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та Управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації, представники місцевих фінансових органів, територіальних управлінь Національного банку та за згодою представники державного казначейства, контрольно-ревізійних управлінь, громадських організацій. Секретарем комісії призначається спеціаліст фінансового відділу відповідно Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та Управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації.

6. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації відповідних органів виконавчої влади у 7-денний строк після затвердження складу комісії.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 08.12.2006 р. N 754)

7. Повідомлення про проведення конкурсу має містити строк проведення конкурсу, вимоги щодо участі в ньому, кінцевий строк подання заявок та інших документів, адресу, за якою приймаються документи, телефон для довідок.

Умови участі та порядок підготовки конкурсу

8. До участі в конкурсі допускаються підприємства агропромислового комплексу, які залучили в поточному році кредити, за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не перевищує 21 відсотків річних для короткострокових кредитів та 20 відсотків - для довгострокових, а за кредитами кредитних спілок - 27 відсотків річних (далі - претендент).

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 27.12.2005 р. N 752)

9. Для участі в конкурсі претендент подає до комісії заявку за зразком згідно з додатками 1, 2.

До заявки додаються такі документи:

копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

нотаріально посвідчена копія кредитної угоди;

графік погашення кредиту та сплати процентів за ним (завірений банком);

довідка - розрахунок банку про суму плати за весь період користування кредитом з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації;

фінансова звітність для підприємств агропромислового комплексу, у тому числі новостворених, за останній рік або звітність за останній квартал: форма N 1 "Баланс", форма N 2 "Звіт про фінансові результати", форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма N 4 "Звіт про власний капітал", форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", форма N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств";

(абзац сьомий пункту 9 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 08.12.2006 р. N 754)

інформація про прострочену заборгованість з виплати заробітної плати, а також про заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом і з орендної плати за земельні та майнові паї (в разі якщо така заборгованість існує);

копія договору страхування врожаю сільськогосподарських культур від негативного впливу стихійних явищ (у разі його наявності);

бізнес-план інвестиційного проекту (для довгострокових кредитів).

10. Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

11. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня публікації інформаційного повідомлення, а закінчує за 2 робочих дні до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії.

12. Подані на конкурс документи перевіряються секретарем комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів (далі - книга реєстрації) згідно з додатком 3. Книга реєстрації повинна бути пронумерована, прошнурована і засвідчена печаткою відповідного органу.

13. Подані не в повному обсязі документи не реєструються і повертаються претенденту із зазначенням причин повернення. Реєстрація або повернення документів проводиться в день їх надходження.

14. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія має право проводити перевірку достовірності наданої інформації. У разі виявлення недостовірної інформації комісія приймає вмотивоване рішення про відхилення заявки претендента, про що повідомляє його у письмовій формі у триденний термін.

15. Книга реєстрації, конверти з документами претендентів зберігаються в порядку, встановленому Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153.

16. Заявки на участь у конкурсі, одержані комісією після закінчення строку подання визначеним пунктом 11 цього Порядку, не розглядаються.

17. Претендент не може бути зареєстрований як учасник конкурсу, якщо подані документи не відповідають вимогам, передбаченим у пункті 9 цього Порядку.

18. До участі в конкурсі не допускаються претенденти:

які визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

щодо яких прийнято рішення про ліквідацію.

абзац четвертий пункту 18 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 08.12.2006 р. N 754)

Проведення конкурсу

19. Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є дата засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Комісія розглядає заявки претендентів не рідше двох разів на місяць. Дата останнього розгляду - не пізніше 20 грудня 2006 року.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства аграрної політики України від 27.12.2005 р. N 752,
 від 08.12.2006 р. N 754)

20. Конкурс проводиться по двох номінаціях.

До першої номінації входять претенденти, які залучають короткострокові кредити, обсяг яких не перевищує 3 млн. гривень за рік, та/або довгострокові кредити, обсяг яких не перевищує 5 млн. гривень, при цьому враховується, що кредитні ресурси, отримані претендентом у декількох банках, уважаються як один кредит.

До другої номінації входять претенденти, які залучають короткострокові кредити, обсяг яких перевищує 3 млн. гривень за рік, та/або довгострокові кредити, обсяг яких перевищує 5 млн. гривень, при цьому враховується, що кредитні ресурси, отримані претендентом у декількох банках, уважаються як один кредит.

21. Для претендентів, які входять до першої номінації, конкурс проводиться у два етапи:

на першому етапі комісією розглядаються заявки на участь у конкурсі і приймається рішення про відповідність поданих документів умовам конкурсу та про реєстрацію претендента як учасника конкурсу або про відмову в реєстрації у разі невідповідності документів;

на другому етапі розглядаються безпосередньо конкурсні пропозиції учасників і визначається переможець конкурсу.

22. Для претендентів, які входять до другої номінації, конкурс проводиться у три етапи:

на першому етапі комісією розглядаються заявки на участь у конкурсі і приймається рішення про відповідність поданих документів умовам конкурсу та про реєстрацію претендента як учасника конкурсу або про відмову в реєстрації у разі невідповідності документів;

на другому етапі розглядаються безпосередньо конкурсні пропозиції учасників, і комісія приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та подає клопотання Мінагрополітики щодо погодження цього рішення;

на третьому етапі Мінагрополітики розглядає клопотання комісії та відповідність поданих документів пункту 9 цього Порядку і приймає рішення про узгодження або неузгодження рішення з врахуванням пункту 24 цього Порядку, про що надається довідка згідно з додатком 4. У разі неузгодження надаються письмові вмотивовані зауваження.

23. Комісія не має права приймати рішень щодо визначення переможців конкурсів понад бюджетні призначення доведені Міністерством аграрної політики України, які встановлені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".

Визначення переможців конкурсу

24. Переваги під час проведення конкурсу надаються претендентам:

які не мають простроченої більш як на два місяці заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом і з орендної плати за земельні та майнові паї;

у яких відсутня прострочена заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, а також за вітчизняну сільськогосподарську техніку, отриману на умовах фінансового лізингу в минулі роки;

які залучили кредити для придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва;

які безпосередньо займаються виробництвом та збутом тваринницької продукції;

які застрахували врожай сільськогосподарських культур від негативного впливу стихійних явищ;

які виконували в попередні роки зобов'язання щодо погашення та обслуговування кредиту;

у яких достатньо обігових коштів для забезпечення поточної діяльності (для довгострокових кредитів).

25. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови на засіданні є ухвальним.

26. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії.

27. Комісія на протязі 3 робочих днів з дня прийняття рішення надсилає претендентам повідомлення про результати конкурсу. Крім того, переможцям конкурсу комісія видає довідку у межах ліміту, затвердженого Мінагрополітики, з урахуванням коштів, що необхідні для обслуговування довгострокових кредитів, отриманих у 2004 - 2005 роках, для пред'явлення її банкам (кредитним спілкам), які надали кредити, за формою згідно з додатком 5, про що робиться відмітка у книзі реєстрації.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 08.12.2006 р. N 754)

Здійснення внутрішнього фінансового контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та дотриманням вимог цього Порядку

28. Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку покладається на голів комісій.

29. Переможець конкурсу для отримання фінансової підтримки на здешевлення коротко- та довгострокових кредитів за рахунок коштів державного бюджету в місячний термін з моменту цільового використання кредитних ресурсів надає Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Управлінню агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації копії підтверджувальних документів (рахунки-фактури, платіжні доручення тощо), а також копії первинних документів, що підтверджують одержання позичальником товарно-матеріальних цінностей з метою перевірки їх цільового використання.

(Порядок доповнено розділом згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 08.12.2006 р. N 754)

 

Начальник Департаменту
фінансово-кредитної
та податкової політики

 
 
Г. І. Зуб
 

 

Заявка
на участь у конкурсі на надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами банків

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами банку

Відомості про юридичну особу:

Повна назва ______________________________________________________

Скорочена назва __________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

Телефон _________________________, телефакс _______________________

Телетайп _________________________, E-mail _________________________

Форма власності __________________________________________________

Види діяльності ___________________________________________________

Ідентифікаційний код ______________________________________________

Банківські реквізити _______________________________________________
_________________________________________________________________

Дата і номер державної реєстрації ____________________________________

Повна назва органу державної реєстрації ______________________________

Орган управління майном __________________________________________

Назва банку, який надає кредит ______________________________________

Сума кредиту, грн. _________________________________________________

Термін використання кредиту _______________________________________

Цільове використання кредиту ______________________________________

Плата за кредит, % ________________________________________________

Плата за кредит, грн. _______________________________________________

Потреба в частковій компенсації _____________________________________

З вимогами Порядку проведення конкурсу ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Керівник 

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

Реєстраційний N _____
___ ____________ 2006 р. 

 

Заявка
на участь у конкурсі на надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами кредитних спілок

Прошу допустити до участі в конкурсі на надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами кредитної спілки

Відомості про фізичну особу:

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________

Паспорт номер _________ серія ____________, виданий ________________

__________________________________, дата видачі ____________________

Адреса реєстрації _________________________________________________

Адреса постійного місця проживання ________________________________

Телефон ______________________, телефакс __________________________

Телетайп ______________________, E-mail ____________________________

Види діяльності __________________________________________________

Ідентифікаційний код _____________________________________________

Назва кредитної спілки, яка надає кредит _____________________________

Сума кредиту, грн. ________________________________________________

Термін використання кредиту ______________________________________

Цільове використання кредиту ______________________________________

Плата за кредит, % ________________________________________________

Плата за кредит, грн. ______________________________________________

Потреба в частковій компенсації ____________________________________

З вимогами Порядку проведення конкурсу ознайомлений та зобов'язуюся їх виконувати.

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний N _____
___ ____________ 2006 р. 

 

Книга реєстрації
учасників конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів

Реєстраційний номер заявки претендента 

Дата реєстрації документів 

Найменування та місцезнаходження претендента 

Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка подала документи 

Відмітка про результат конкурсу 

Гранична сума передбаченої компенсації, грн. 

Дата видачі довідки
(для переможців конкурсу)
 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала довідку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

ДОВІДКА
про узгодження рішення конкурсної комісії щодо надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок державного бюджету

Надана конкурсній комісії __________________________________________
(Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної чи Севастопольської міської держадміністрації)
про те, що Міністерство аграрної політики розглянуло клопотання вищевказаної конкурсної комісії щодо узгодження рішення, прийнятого на засіданні конкурсної комісії від _________________ 2006 року, протокол N ___, та подані документи претендента __________________________________
________________________________________________________________
                                    (повна назва підприємства та його юридична адреса)
________________________________________________________________
і ____________________ дане рішення щодо визнання вищезазначеного
       (узгоджує/не узгоджує) 
претендента отримувачем ____ % часткової компенсації відсоткової ставки за кредит за рахунок Державного бюджету України на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 N 184 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів".

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний N _____
___ ____________ 2006 р. 

 

ДОВІДКА
про надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок державного бюджету

Надана __________________________________________________________
                     (назва підприємства або прізвище, ім'я, по батькові сільгосптоваровиробника)
про те, що воно (він) дійсно за результатами конкурсу визнане(ий) отримувачем ____ % часткової компенсації відсоткової ставки за кредит за рахунок Державного бюджету України на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 N 184 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів".

Граничний розмір компенсації встановлений комісією у сумі ____________
________________________________________________________________
                                             (сума цифрами та літерами)

у межах ліміту, затвердженого Мінагрополітики, з урахуванням коштів, що необхідні для обслуговування довгострокових кредитів, отриманих у 2004 - 2005 роках

Голова комісії 

______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Секретар комісії 

______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

  

  

Реєстраційний N _____
___ ____________ 2006 р. 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 08.12.2006 р. N 754)

____________

Опрос