Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству, хранению и реализации племенных (генетических) ресурсов, проведению генетической экспертизы происхождения и аномалий животных

Министерство аграрной политики, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Условия, Приказ от 26.02.2004 № 25/52
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства аграрної політики України
від 26 лютого 2004 року N 25/52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2004 р. за N 324/8923

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 1 жовтня 2012 року N 1084/588)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статей 7 та 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" і на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року N 990 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування та до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Управлінню ліцензування Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О. Б.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головдержплемінспекцією Мінагрополітики України (Микитюк Д. М.) у встановленому порядку забезпечити подання Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головдержплемінспекцією Мінагрополітики України забезпечити публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. та заступника Міністра аграрної політики України Мельника Ю. Ф.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
Ю. Авксентьєв
 

Міністр аграрної
політики України
 

 
В. Слаута
 

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про племінну справу у тваринництві", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання - юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які провадять господарську діяльність з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність у зазначеній сфері.

1.3. Органом ліцензування у сфері господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин є Міністерство аграрної політики України.

1.4. Порядок ліцензування господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, відповідальність суб'єктів господарювання та органу ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування визначено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.5. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

виробництво племінних (генетичних) ресурсів - діяльність, пов'язана з одержанням племінних (генетичних) ресурсів, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;

зберігання племінних (генетичних) ресурсів - діяльність, яка спрямована на забезпечення довгострокового (більше трьох місяців) зберігання при низьких температурах племінних (генетичних) ресурсів невласного виробництва: заморожених сперми, ембріонів та яйцеклітин з метою подальшої реалізації їх для відтворення;

реалізація племінних (генетичних) ресурсів - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на племінні (генетичні) ресурси невласного виробництва для відтворення;

генетична експертиза походження тварин - ідентифікація тварин лабораторними методами з метою контролю достовірності їх походження;

генетична експертиза аномалій тварин - виявлення лабораторними методами морфофункціональних порушень в організмі тварин, які виникають в результаті генних і хромосомних мутацій;

племінні (генетичні) ресурси - тварини, сперма, ембріони, яйцеклітини, інкубаційні яйця, які мають племінну (генетичну) цінність;

тварини - велика рогата худоба, свині, коні, вівці, кози, хутрові звірі, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, яких розводять з метою одержання від них певної продукції;

племінне свідоцтво (сертифікат) - документ установленої форми про походження, продуктивність, тип та інші якості племінних (генетичних) ресурсів, складений на основі даних офіційного обліку продуктивності, імуногенетичного контролю та офіційної класифікації (оцінки) за типом;

статус - певний стан суб'єкта племінної справи у тваринництві, який визначається видом і напрямом його діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів та рівнем ведення селекційно-племінної роботи;

державна атестація - комісійна оцінка суб'єктів племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) на підставі єдиних нормативних вимог, визначених законодавством;

атестат - офіційний документ про присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу.

1.6. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин суб'єкт господарювання звертається до Міністерства аграрної політики України із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка.

1.7. Оформлення заяв про видачу ліцензії, копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії здійснюється суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 1 - 4).

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 5), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

2. Роботи, які виконуються у межах господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин та підлягають ліцензуванню

2.1. Ліцензія на господарську діяльність з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин видається із зазначенням окремих робіт, що можуть виконуватися в межах виду господарської діяльності, а саме:

1) виробництво племінних (генетичних) ресурсів (із зазначенням окремих видів племінних (генетичних) ресурсів, а також виду і породи (кросу) тварин, зазначених в атестаті про присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу);

2) зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів (із зазначенням окремих видів племінних (генетичних) ресурсів: заморожених сперми, ембріонів та яйцеклітин, а також виду тварин, зазначеного в атестаті про присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу);

3) проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

3. Вимоги для провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

3.1. Організаційні вимоги

3.1.1. Суб'єкт господарювання при провадженні господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин повинен дотримуватися у частині, що регулює цю діяльність, вимог таких нормативно-правових актів:

Закону України "Про племінну справу у тваринництві";

Закону України "Про бджільництво";

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закону України "Про ветеринарну медицину";

Кодексу законів про працю України;

Положення про Міністерство аграрної політики України (Указ Президента України від 07.06.2000 N 772);

постанов Кабінету Міністрів України:

від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912;

Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора, затвердженого наказом Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 722/5913;

Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, затвердженого наказом Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від 29.07.2002 N 211/61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2002 за N 651/6939;

Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів), затверджених наказом Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від 20.09.2000 N 185/83, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.10.2000 за N 739/4960;

Положення про Державний племінний реєстр, затвердженого наказом Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук від 20.05.2002 N 134/40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2002 за N 488/6776;

Положення про племінне свідоцтво (сертифікат), затвердженого наказом Мінагрополітики України від 29.12.2002 N 416, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2003 за N 55/7376;

Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 17.11.2003 N 406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за N 18/8617.

3.2. Спеціальні вимоги

3.2.1. Виконання робіт з виробництва племінних (генетичних) ресурсів - тварин та інкубаційних яєць, здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії за наявності:

племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси;

нормативно-правових актів, зазначених в абзацах 10 - 13 пункту 3.1.1 цих Ліцензійних умов, і нормативної документації, передбаченої цими нормативно-правовими актами, які необхідні для проведення технологічних процесів з виробництва племінних (генетичних) ресурсів - тварин та інкубаційних яєць.

3.2.2. Виконання робіт з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів - сперми здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії за умови:

наявності племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси;

наявності нормативно-правових актів, зазначених в абзацах 10 - 13 пункту 3.1.1 цих Ліцензійних умов, і нормативної документації, передбаченої цими нормативно-правовими актами, які необхідні для проведення технологічних процесів з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів - сперми;

одержання і заготівлі сперми на підприємстві (об'єднанні) з племінної справи, заводській конюшні, контрольно-випробувальній станції або придбанні сперми через імпорт, що засвідчено в племінному свідоцтві (сертифікаті).

3.2.3. Виконання робіт з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів - ембріонів та яйцеклітин здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії за умови:

наявності племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси;

наявності нормативно-правових актів, зазначених в абзацах 10 - 13 пункту 3.1.1 цих Ліцензійних умов, і нормативної документації, передбаченої цими нормативно-правовими актами, які необхідні для проведення технологічних процесів з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів - ембріонів та яйцеклітин;

одержання і заготівлі ембріонів та яйцеклітин на підприємстві (лабораторії) з трансплантації ембріонів; одержання і заготівлі ембріонів та яйцеклітин за участю спеціалістів підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів або придбанні ембріонів та яйцеклітин через імпорт, що засвідчено в племінному свідоцтві (сертифікаті).

3.2.4. Виконання робіт з проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії за наявності нормативно-правових актів, зазначених в абзацах 10 - 13 пункту 3.1.1 цих Ліцензійних умов, і нормативної документації, передбаченої цими нормативно-правовими актами, які необхідні для проведення технологічного процесу з проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

3.3. Технологічні вимоги

3.3.1. Провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин здійснюється за наявності відповідного лабораторного, технологічного та технічного оснащення, передбаченого нормативно-правовими актами, зазначеними в абзацах 10 - 13 пункту 3.1.1 цих Ліцензійних умов, іншими нормативно-правовими актами для проведення певних видів робіт з оцінки тварин; виробництва, зберігання і оцінки сперми, ембріонів, яйцеклітин, інкубаційних яєць.

3.3.2. Матеріально-технічна база та виробничі приміщення мають відповідати вимогам, передбаченими нормативно-правовими актами, зазначеними в абзацах 10 - 13 пункту 3.1.1 цих Ліцензійних умов.

3.3.3. На лабораторні прилади, обладнання та апаратуру мають бути технічні паспорти.

3.3.4. Лабораторні прилади, обладнання та апаратура мають підлягати своєчасному технічному обслуговуванню та атестації, засоби вимірювальної техніки - своєчасній повірці.

3.4. Кваліфікаційні вимоги

3.4.1. Працівники суб'єктів господарювання, що безпосередньо виконують роботи з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проводять генетичну експертизу походження та аномалій тварин, зобов'язані здійснювати виробничу діяльність згідно з вимогами санітарних, протипожежних норм і правил, правил охорони праці, регламентованими чинним законодавством.

3.4.2. У суб'єкта господарювання - юридичної особи мають бути затверджені посадові інструкції для працівників, діяльність яких безпосередньо пов'язана з виробництвом, зберіганням і реалізацією племінних (генетичних) ресурсів, провадженням генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

3.4.3. Для провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, провадження генетичної експертизи походження та аномалій тварин юридична особа у своєму штаті обов'язково повинна мати спеціаліста з повною, вищою або неповною вищою відповідною фаховою освітою (зоотехнічною, ветеринарною).

3.4.4. Для провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, провадження генетичної експертизи походження та аномалій тварин фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності повинна мати відповідну фахову освіту або спеціаліста з відповідною фаховою освітою (зоотехнічною, ветеринарною), що працює на договірних умовах.

3.4.5. Працівники, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток та трансплантацією ембріонів, повинні пройти атестацію.

 

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
О. В. Єфремов
 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
Міністерства аграрної
політики України
 

 
 
 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ________________________________________________________
                                    (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________
                                                посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
                                              для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________,
                            серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

номер телефону ______________, номер факсу _______________________,

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ____________________,

поточний рахунок N _________________ у ___________________________
________________________________________________________________,
                                                       (найменування кредитної установи) 

рахунок в іноземній валюті N ________________ у ____________________
________________________________________________________________.
                                                     (найменування кредитної установи) 

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин (зазначити роботи згідно з розділом 2 Ліцензійних умов):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Місцезнаходження відокремлених підрозділів (філії) підприємства, що провадитимуть діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філій, представництв, відокремлених підрозділів 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

Два примірника опису документів, що подаються із заявою, додаються.

Підпис заявника _________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. N _______

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

__________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

___________________________________________
                         (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію) 

Заявник ________________________________________________________
                                       (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________
                                                 посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
                                               для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________,
                            серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ____________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія ___________ N ___________): ______________________________________
_________________________________________________, просить видати копію ліцензії у зв'язку зі створенням нового відокремленого підрозділу, а саме:

Найменування філій, представництв, відокремлених підрозділів 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перелік документів, що підтверджують створення нового відокремленого підрозділу, а також інших документів, що вимагаються законодавством, додається.

Підпис заявника _________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. N _______

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

__________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

___________________________________________
                       (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію) 

Заявник ________________________________________________________
                                    (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________
                                             посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
                                           для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________,
                             серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ____________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія ___________ N ___________): ______________________________________
____________________________________, просить переоформити ліцензії
у зв'язку з _______________________________________________________
(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з реорганізацією юридичної особи,
_________________________________________________________________
зміна прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи,
_________________________________________________________________
      місця проживання фізичної особи; зміни, що пов'язані з провадженням господарської 
_________________________________________________________________
                                                    діяльності, що підлягають ліцензуванню) 

Перелік документів, що додаються до заяви: ___________________________
_________________________________________________________________
           (ліцензія, документи, що підтверджують зміни, які підлягають унесенню до ліцензії)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. N _______

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

__________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

___________________________________________
                        (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію) 

Заявник ________________________________________________________
                                    (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________
                                                посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
                                              для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________,
                              серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
ідентифікаційний код юридичної особи ________________________, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ____________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія ___________ N ___________): ______________________________________
___________________________________, просить видати дублікат ліцензії
у зв'язку з _______________________________________________________
                                      (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)
________________________________________________________________

До заяви додаються _______________________________________________
                                                    (документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката
_________________________________________________________________
   ліцензії, або непридатна до користування ліцензія у випадку пошкодження бланка ліцензії)
_________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

  

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ р. N _______

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

__________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

ОПИС
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

Вид господарської діяльності _______________________________________
________________________________________________________________

від _____________________________________________________________
                                                (найменування суб'єкта господарювання)
________________________________________________________________

N
з/п 

Найменування документа 

Кількість аркушів 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підпис заявника _________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

  

Відмітка про прийняття документів
"___" ____________ 20__ р. N _____

__________________________________
        (підпис)       (П. І. Б. відповідальної особи)
__________________________________
                  (посада відповідальної особи) 

Відмітка про прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

Документ ___________________________ 

Дата прийняття "___" ____________ 20__ р.

Підпис ________________________ 

____________

Опрос