Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция относительно организации прохождения службы работниками органов внутренних дел, военнослужащими внутренних войск МВД Украины, направленными для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности

МВД
Приказ, Инструкция от 07.12.2003 № 1490
редакция действует с 14.03.2014

ІНСТРУКЦІЯ
 щодо організації проходження служби працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України, які направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

(назва Інструкції у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 3 червня 2013 року N 544
,
від 15 січня 2014 року N 27

(У тексті Інструкції: абревіатуру "ДРП МВС" замінено абревіатурою "ДКЗ МВС"; слова "миротворча операція" у відповідних відмінках - словами "операція з підтримання миру і безпеки"; слова "миротворча місія" - словом "місія" у відповідному відмінку; абревіатуру "НАВСУ" - абревіатурою "НАВС"; слово та абревіатуру "Центру НАВСУ" - абревіатурою "СМЦ НАВС"; слова "миротворчий персонал" - словами "національний персонал"; слова та абревіатуру "заступник Міністра внутрішніх справ України (куратор ДРП МВС України)" - словами "заступник Міністра внутрішніх справ України - керівник апарату" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 3 червня 2013 року N 544)

Загальні положення

Ця Інструкція визначає організацію та порядок проведення тестування кандидатів, зарахування в резерв, звільнення із займаних посад за основним місцем проходження служби, призначення на посади Спеціального миротворчого центру НАВС, направлення кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, відрядження працівників при поверненні з міжнародних операцій у розпорядження апарату МВС, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), вищих навчальних закладів МВС України, Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі - ГУВВ) та визначає порядок обліку і ведення службової документації.

(загальні положення у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

1. Порядок тестування кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки з обов'язковим знанням іноземної мови

(назва розділу 1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

1.1. ДКЗ МВС України відповідає за визначення чисельного та якісного складу працівників для направлення до місій.

1.2. Кандидати для участі в місіях, які потребують знання іноземної мови, проходять два види тестування: первинне та заключне.

1.3. Підставою виклику кандидатів на тестування є наявність у ДКЗ МВС України їх рапортів, погоджених з керівництвом за місцем служби.

1.4. На первинне тестування викликаються, як правило, працівники, які не мають досвіду перебування в місіях (категорії спостерігачів, командного складу і перекладачів спецпідрозділів), а також ті, хто виявив слабке знання іноземної мови на попередньому тестуванні. Первинне тестування кандидатів здійснюється предметними комісіями НАВС та, за потреби, інших зацікавлених структурних підрозділів МВС України під контролем ДКЗ МВС України.

1.4.1. Перед первинним тестуванням ДКЗ МВС України спільно з СМЦ НАВС складає списки працівників для виклику на збори.

1.4.2. Первинне тестування кандидатів проводиться за такими дисциплінами: англійська мова, керування повнопривідним автомобілем, вогнева підготовка (знання підстав та правил застосування зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, матеріальної частини пістолета та практична стрільба). СМЦ НАВС проводить тестування на основі критеріїв та вимог міжнародних місій з урахуванням методичних рекомендацій ДКЗ МВС України щодо належного відбору відповідних категорій кандидатів. Працівники, які успішно склали первинне тестування, можуть бути допущеними до заключного тестування, яке здійснює міжнародна комісія.

(підпункт 1.4.2 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

1.4.3. Підпункт 1.4.3 пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544
,
у зв'язку з цим підпункти 1.4.4, 1.4.5
 уважати відповідно підпунктами 1.4.3, 1.4.4)

1.4.3. Для участі в заключному тестуванні ДКЗ МВС України направляє виклики особам, які успішно пройшли первинне тестування, а також працівникам, які бажають бути направленими до міжнародних місій повторно.

1.4.4. До структурних підрозділів апарату Міністерства, ГУМВС, УМВС, вищих начальних закладів МВС та ГУВВ, представники яких успішно склали заключне тестування, ДКЗ МВС України надсилає доручення щодо комплектування виїзних справ кандидатів та направлення їх у встановлені строки до ДКЗ МВС України.

(підпункт 1.4.4 пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

2. Порядок тестування кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки без обов'язкового знання іноземної мови

(назва розділу 2 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

2.1. Тестування кандидатів до миротворчих підрозділів МВС України проводиться на базі навчально-тренувального полігону НАВС та Кінологічного центру ГУМВС України в Київській області і складається з двох етапів: первинного та заключного.

2.2. Перший етап тестування кандидатів до Спеціального миротворчого підрозділу МВС України проводиться СМЦ НАВС під контролем ДКЗ МВС України. Для оцінки знань, фізичної та спеціальної підготовки працівників, які бажають взяти участь у операціях з підтримання миру і безпеки, наказом ректора НАВС створюються предметні комісії.

2.3. Заключний етап тестування проводиться міжнародною комісією на базі НАВС та включає кандидатів, які успішно склали тестування першого етапу або мають попередній досвід участі в операціях з підтримання миру і безпеки.

2.4. Заключне тестування кандидатів до Кінологічного підрозділу проводиться міжнародною комісією на базі Кінологічного центру ГУМВС України в Київській області.

2.5. Виклик кандидатів для складання іспитів здійснюється ДКЗ МВС України на підставі службового доручення керівництва МВС України. Узагальнені списки направляються до СМЦ НАВС для підготовки, проведення збору та тестувань.

3. Органи, які здійснюють адміністративно-розпорядчі заходи, пов'язані з підготовкою та направленням кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

3.1. Комісія МВС України, ДКЗ МВС України та СМЦ НАВС здійснюють комплекс заходів, пов'язаних з вивченням кандидатів та розглядом можливості їх направлення до місій. При прийнятті рішення щодо зарахування кандидатів до груп працівників на відправку до місій враховуються: наявна чисельність працівників, які склали тестування, чисельність вакансій у місіях та доцільність створення резерву кандидатів у разі хвороби чи потреби термінової заміни/відклику працівника із місії.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

3.2. Занесення кандидатів до списків для розгляду Комісією МВС України відбувається за наявності результатів тестування, проведеного міжнародною комісією, та виїзних справ на кожного кандидата.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

3.3. Кандидати, які не склали тестування, на розгляд Комісії МВС України не пропонуються.

3.4. Після затвердження на Комісії МВС України з відбору та направлення до місій для зарахування до складу національного персоналу кандидат подає рапорт на ім'я заступника Міністра внутрішніх справ України - керівника апарату про звільнення від займаної посади та направлення для участі в операції з підтримання миру і безпеки та на ім'я ректора НАВС - про призначення його на посаду перемінного складу СМЦ НАВС.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

3.5. ДКЗ МВС України та СМЦ НАВС визначають терміни перебування кандидатів на зборах, напрямки їх проведення (відбіркові, організаційні, навчально-тренувальні, заключні тощо) та перелік кандидатів, які на них викликаються. Виклик кандидатів на збори здійснює ДКЗ МВС України.

3.6. На період відбіркових та навчально-тренувальних зборів кандидатів усіх категорій, переміщення по службі осіб, направлення яких до операцій з підтримання миру і безпеки було затверджено Комісією МВС України, не допускається.

4. Призначення до складу, присвоєння спеціальних звань та заохочення національного персоналу МВС України

4.1. При направленні відібраних кандидатів для участі у операції з підтримання миру і безпеки ДКЗ МВС України готує наказ МВС України про направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, відібраних для участі в операціях з підтримання миру і безпеки, до НАВС, звільнивши їх від займаних посад за основним місцем проходження служби, та направляє вказаних працівників до відповідної місії.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

4.2. Ректор НАВС призначає працівників, які наказом МВС України направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки, на посади згідно зі штатним розписом СМЦ НАВС та поданими рапортами.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

4.3. Після закінчення терміну перебування в місіях та отримання від ДКЗ МВС України відповідного наказу щодо прибуття різних категорій національного персоналу НАВС готує наказ про відрядження прибулих до попереднього місця служби.

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

У разі, коли після відрядження працівник виявляє бажання бути направленим на службу до іншого підрозділу МВС України, це питання вирішується відповідно до вимог МВС України.

(абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

4.4. Дострокове припинення строку перебування працівника в складі національного персоналу відбувається за рішенням керівництва МВС України.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

4.4.1. Відкликання членів українського національного персоналу з міжнародної операції з підтримання миру і безпеки можливе за таких обставин:

(абзац перший підпункту 4.4.1 пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

порушення службової дисципліни;

хвороба;

сімейні обставини;

оперативно-службова необхідність;

за особистим рапортом працівника через обставини, що унеможливлюють його подальшу роботу в місії.

(абзац шостий підпункту 4.4.1 пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

4.4.2. У разі допущення працівником національного персоналу МВС України дій, які принижують авторитет України та дискредитують звання працівника органів внутрішніх справ України або репатріації його з місії за порушення службової дисципліни за рішенням керівництва місії МВС України відкликає працівника з міжнародної операції, про що ДКЗ МВС України готує наказ по особовому складу з зазначенням причини відкликання працівника та призначає проведення службового розслідування, за висновками якого приймається рішення щодо доцільності подальшого проходження служби працівником в органах внутрішніх справ України, або вживаються інші заходи дисциплінарного впливу.

(підпункт 4.4.2 пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

4.5. Присвоєння чергових спеціальних звань особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військових звань військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів.

Витяги з наказу про присвоєння спеціального (військового) звання особам, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, надсилаються до ДКЗ МВС України та командирам національного персоналу для оголошення особовому складу.

(пункт 4.5 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

4.6. Заохочення національного персоналу МВС України здійснюється відповідно до нормативно-правових актів.

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

4.7. За працівником, направленим до міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, залишається службове посвідчення за посадою, яку займав працівник за останнім місцем служби. Обмін службового посвідчення проводиться НАВС лише в разі закінчення його терміну дії, пошкодження або втрати.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

5. Порядок забезпечення грошовим утриманням та щомісячною грошовою винагородою в іноземній валюті національного персоналу МВС України

(назва розділу 5 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.1. З метою соціального захисту національного персоналу МВС України та членів їх сімей на час перебування у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки за працівниками органів внутрішніх справ зберігається грошове утримання, виплата якого здійснюється відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (далі - ВФЗБО) НАВС за поданням фінансових підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України, де проходив службу працівник до направлення для участі в операціях з підтримання миру і безпеки. ВФЗБО НАВС щомісяця перераховує суму грошового утримання працівника на його банківський рахунок, яка в подальшому може бути отримана уповноваженими на те особами.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

Виплата грошового утримання військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України здійснюється фінансовим підрозділом ГУВВ МВС України.

5.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 963 "Про затвердження Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" за працівниками органів внутрішніх справ України, що входять до складу національного персоналу України, зберігаються виплати в національній валюті у розмірі 100 відсотків окладу за спеціальне (військове) звання, посадового окладу або середньої заробітної плати за останнім місцем служби чи роботи, надбавки за вислугу років, а також інших видів додаткового грошового забезпечення постійного характеру, які враховуються при обчисленні пенсії.

5.3. На період участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки речові атестати національного персоналу залишаються у відділах (управліннях) за останнім місцем проходження служби працівників. Грошові атестати працівників, відібраних для участі в операціях з підтримання миру і безпеки, направляються до ВФЗБО НАВС.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

5.4. За зразкове виконання службових обов'язків керівному складу миротворчих підрозділів МВС України до окладів валютного грошового утримання можуть бути встановлені валютні надбавки, що передбачено меморандумами про взаєморозуміння між урядом України та ООН від 20 грудня 2000 року та 13 березня 2001 року та іншими нормативно-правовими актами України. Для цього, за поданням командирів, ДКЗ МВС України розглядає питання щодо встановлення спеціальних щомісячних доплат до валютного грошового утримання особовому складу миротворчих підрозділів МВС України, про що видає відповідний наказ за підписом Міністра внутрішніх справ України.

5.5. Щомісячна грошова винагорода в іноземній валюті національному персоналу МВС України, що входить до складу спецпідрозділів та кінологічних миротворчих підрозділів МВС України (далі - спеціальні та кінологічні підрозділи), виплачується за рахунок бюджетної програми, за якою здійснюється забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ України з підтримання миру і безпеки, якщо вказане передбачено меморандумом між Україною та міжнародною організацією, що здійснює керівництво місією.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.5 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.6. Щомісячну грошову винагороду в іноземній валюті національному персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, виплачувати з 15 до 20 числа поточного місяця за минулий місяць.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.7. Проведення видатків на виплату щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті національному персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, здійснюється Національною академією внутрішніх справ України шляхом зарахування щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті на банківські рахунки, відкриті в банках на ім'я цих осіб.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.7 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.8. Для зарахування щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті на банківські рахунки, відкриті в банках, командиру (начальнику) національного персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, у строк до 10 числа поточного місяця подавати до Національної академії внутрішніх справ України відповідні списки із зазначенням конкретної суми винагороди.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.8 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.9. Дати перетину державного кордону України визначати за відмітками Державної прикордонної служби України в паспортах громадян України для виїзду за кордон національного персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, й оголошувати наказами відповідних командирів (начальників).

(розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.10. Національному персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, щомісячну грошову винагороду в іноземній валюті виплачувати також за час проїзду іноземною територією до місця проходження служби та за час прийняття і здачі посад у межах установлених строків, виходячи з розмірів щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за тими посадами, які вони обіймали.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.11. Виплату підйомної допомоги в іноземній валюті національному персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, не здійснювати.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.11 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.12. Національному персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, щомісячну грошову винагороду в іноземній валюті також виплачувати за час після здачі справ та обов'язків за посадами по день відправлення рейсу літака (парома, ешелону) та за час проїзду по іноземній території по день перетину державного кордону України включно, виходячи з розмірів щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за тими посадами, які вони обіймали.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.12 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.13. Особі з національного персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, допущеній до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою, виплату різниці в щомісячній грошовій винагороді в іноземній валюті за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, провадити з дня вступу в її виконання і по день припинення тимчасового виконання посади включно одночасно з виплатою щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за поточний місяць.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.13 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.14. Виплату щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за час перебування у відпустці, а також відрядженні на території України національному персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, не здійснювати.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.14 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.15. Виплату встановлених Кабінетом Міністрів України надбавок до щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті (у тому числі за виконання службових обов'язків у важких кліматичних умовах) національному персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, здійснювати одночасно з виплатою щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті в поточному місяці за минулий місяць.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.15 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.16. У разі загибелі, смерті, зникнення безвісти особи з національного персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, щомісячну грошову винагороду в іноземній валюті виплачувати по день загибелі, смерті, зникнення безвісти включно.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.16 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

5.17. Для забезпечення першочергових потреб національного персоналу МВС України, що входить до складу спеціальних та кінологічних підрозділів, одноразово перед відправленням за межі України виплачувати аванс у розмірі 250 доларів США на одну особу (за бажанням одержувача), який утримувати під час нарахування щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за поточний місяць.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.17 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2014 р. N 27)

6. Ведення службової документації, зберігання особових та виїзних справ на періоди вивчення, відбору, направлення та перебування національного персоналу МВС України в місіях

6.1. Виїзні справи кандидатів надсилаються з ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України до Міністерства за окремими запитами ДКЗ МВС України з метою якісного вивчення кандидатів та їх доповіді Комісії МВС України.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

6.2. ДКЗ МВС України спільно з НАВС вивчає наявні виїзні справи кандидатів. За результатами вивчення ДКЗ МВС України викликає кандидатів на збір до НАВС для участі в тестуванні. На цьому етапі відбору виїзні справи кандидатів, які не відповідають вимогам міжнародних організацій та МВС України, повертаються до ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України з викладенням причин відмови кандидату в тестуванні.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

6.3. Виїзні справи кандидатів, які не склали тестування, проведеного міжнародною комісією, повертаються ДКЗ МВС України до ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України з результатами іспитів.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

6.4. Виїзні справи працівників органів внутрішніх справ України, визнаними комісією МВС України не підготовленими до направлення до місій, або якщо кандидати визнані такими, що не відповідають вимогам міжнародних організацій щодо відбору кандидатів, повертаються ДКЗ МВС України до ГУВВ, ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України з викладенням результатів відбору.

(пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

6.5. Особові справи працівників, які направляються для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, надсилаються кадровими підрозділами ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів МВС України до НАВС, де вони зберігаються впродовж усього періоду перебування національного персоналу в міжнародній операції.

(пункт 6.5 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

6.6. Виїзні справи національного персоналу залишаються в ДКЗ МВС України для ведення поточних обліків персоналу та літерних справ по місіях. Після закінчення строку перебування в місії виїзні справи працівників передаються на зберігання до архіву МВС України.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

6.7. Особові справи військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, які направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки, зберігаються в управлінні кадрів ГУВВ МВС України. Їх виїзні справи зберігаються в ДКЗ МВС України. Після повернення з міжнародної операції з підтримання миру і безпеки - передаються для подальшого зберігання до архіву МВС України.

(пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

6.8. Працівники НАВС, ГУВВ МВС України, які відповідають за кадрове забезпечення, здійснюють в особових справах усі записи щодо звільнення, призначення, направлення, заохочення, стягнення і прибуття з місій національного персоналу та залучають до особових справ копії наказів, характеристик, довідок щодо перебування працівників у місіях.

(пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2013 р. N 544)

6.9. Накази по особовому складу МВС України та НАВС щодо проходження служби національним персоналом МВС України направляються в підрозділ за останнім місцем служби працівника.

 

Начальник ДРП МВС України
генерал-майор міліції
 

 
М. Н. Курко
 

Опрос