Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подтверждения принадлежности оборудования и имущества к ввозимому для обеспечения беспрерывной работы сейсмической станции PS 45 в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Подготовительной комиссией Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний о проведении мер, в том числе послесертификационной деятельности, относительно объектов по международному мониторингу по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Государственная таможенная служба, Национальное космическое агентство Украины
Порядок, Приказ от 16.02.2004 № 41/97
редакция действует с 07.12.2009

Про затвердження Порядку підтвердження належності обладнання та майна до таких, що ввозяться для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45 відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Наказ Національного космічного агентства України,
Державної митної служби України
від 16 лютого 2004 року N 41/97

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2004 р. за N 255/8854

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Національного космічного агентства України,
 Державної митної служби України
 від 28 жовтня 2009 року N 349/1032

З метою забезпечення реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань, ратифікованої Законом України від 16 листопада 2000 року N 2108-III, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок підтвердження належності обладнання та майна до таких, що ввозяться для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45 відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (далі - Угода), що додається.

2. Національному космічному агентству України (НКАУ) надавати Державній митній службі України (далі - Держмитслужба України) підтвердження про належність обладнання та майна, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до Угоди, та переліки цього обладнання та майна, затверджені Кабінетом Міністрів України, як передбачає стаття 7 вищезгаданої Угоди, згідно із зазначеним Порядком.

3. Управлінню оборонних програм Національного космічного агентства України забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Генерального директора Національного космічного агентства України Комарова В. Г. та першого заступника Голови Державної митної служби Іванюка М. М.

 

Генеральний директор
Національного космічного
агентства України
 

 
 
О. О. Негода
 

Голова Державної митної
служби України
 

 
М. М. Каленський
 

 

Порядок підтвердження належності обладнання та майна до таких, що ввозяться для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45 відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Порядок підтвердження належності обладнання та майна до таких, що ввозяться для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45 відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (далі - Порядок) встановлює процедуру підтвердження належності обладнання до такого, яке ввозиться (пересилається) на митну територію України для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45, відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (далі - Угода).

1. Загальні положення

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

- Тимчасовий технічний секретаріат (далі - ТТС) - орган Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (далі - ОДВЗЯВ), який сприяє державам-учасницям у реалізації цього Договору і здійснює інші функції, покладені на нього;

- Національний центр управління та випробувань космічних засобів (далі - НЦУВКЗ) - установа, що входить до сфери управління Національного космічного агентства України, яка виконує функції кінцевого отримувача обладнання для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45, наданого ТТС Підготовчої комісії ОДВЗЯВ відповідно до контрактів у рамках Угоди.

2. Порядок надання документів для митного оформлення обладнання та майна

2.1. У разі надходження до НКАУ повідомлення про ввезення (пересилку) на митну територію України обладнання та майна, придбаних за рахунок ТТС Підготовчої комісії ОДВЗЯВ у рамках Угоди, НКАУ підтверджує цей факт довідкою про підтвердження надходження на митну територію України обладнання та майна (додаток 1) та відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України, складає перелік обладнання та майна, що ввозяться за контрактом (додаток 2), який підписує Генеральний директор НКАУ або один з його заступників.

Прізвища керівників із зразками їх підписів та печаток заздалегідь надсилаються НКАУ до Держмитслужби України для подальшого інформування відповідних митниць.

2.1.1. Після отримання повідомлення про ввезення (пересилку) обладнання та майна на митну територію України НЦУВКЗ подає до митниці оформлення такі документи:

- довідку про підтвердження надходження на митну територію України обладнання та майна;

- перелік обладнання та майна, що ввозяться за контрактом;

- товарно-транспортні документи з позначкою митниці на кордоні;

- відповідні дозволи (висновки) Державної служби експортного контролю України (Держекспортконтроль України) на ті частини обладнання, які підлягають державному експортному контролю;

- необхідні для здійснення митного оформлення документи відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2005 року за N 439/10719.

(абзац шостий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 у редакції
 наказу Національного космічного агентства України,
 Державної митної служби України від 28.10.2009 р. N 349/1032)

2.1.2. Зазначена в наданих документах інформація є конфіденційною і розголошенню не підлягає.

2.1.3. Митне оформлення обладнання та майна, що ввозяться для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45 на митну територію України, здійснюється у першочерговому порядку.

2.1.4. Підставою для пільгового митного оформлення обладнання та майна є пред'явлення до митниці оформлення оригіналу довідки про підтвердження надходження на митну територію України обладнання та майна і переліку обладнання та майна, що ввозяться за контрактом.

2.1.5. Митниця, у зоні діяльності якої здійснюється митне оформлення, звіряє прізвища керівників, їх підписи та печатки на довідках про підтвердження надходження на митну територію України обладнання та майна і переліках обладнання та майна, що ввозяться за контрактом, з отриманою Держмитслужбою України інформацією згідно з п. 2.1; звіряє дані, наведені в товарно-транспортних документах на обладнання та майно; перевіряє відповідні документи Держекспортконтролю України за наявності товарів, що підлягають державному експортному контролю, і у разі відсутності зауважень проводить митне оформлення.

2.1.6. НЦУВКЗ відповідає за повноту та достовірність даних, наведених у документах, зазначених у п. 2.1.1.

У разі отримання неповної та недостовірної інформації митниця оформлення відмовляє у митному оформленні обладнання та майна, про що повідомляє НЦУВКЗ.

2.2. Обладнання та майно, що ввозяться на митну територію України в рамках Угоди, використовуються НЦУВКЗ для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45 після завершення митного оформлення.

 

Начальник Управління
оборонних програм
 

 
Є. І. Махонін
 

Заступник начальника
Управління митних режимів
 

 
О. В. Демченко
 

 

Довідка
про підтвердження надходження на митну територію України обладнання та майна

N ______ від __________________ р.

Підпис ____________

М. П. (гербової)

 

Начальник Управління
оборонних програм
 

 
Є. І. Махонін
 

Заступник начальника
Управління митних режимів
 

 
О. В. Демченко
 

 

Перелік
обладнання та майна, що ввозяться за контрактом

N ______ від __________________ р.

Назва товару 

Кількість 

Код товарів за УКТЗЕД 

Ціна за од. 

Вартість 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

Підпис ____________

М. П. (гербової)

 

Начальник Управління
оборонних програм
 

 
Є. І. Махонін
 

Заступник начальника
Управління митних режимів
 

 
О. В. Демченко
 

Опрос