Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к Порядку открытия счетов в национальной валюте в органах Государственного казначейства, утвержденному приказом Государственного казначейства Украины от 02.12.2002 N 221, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 17.12.2002 под N 976/7264

Государственное казначейство Украины
Приказ от 06.02.2004 № 22
Утратил силу

Про затвердження змін до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264

Наказ Державного казначейства України
від 6 лютого 2004 року N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2004 р. за N 241/8840

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 2 грудня 2002 року N 221

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 22 червня 2012 року N 758)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 31.07.95 N 590, з метою удосконалення процедури відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264, що додаються.

2. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України довести до відома органів Державного казначейства зміни до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства.

3. Зміни до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а органи Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного казначейства України О. О. Чечуліну.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

Зміни до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства

1. Підпункт "ґ" пункту 4.1 доповнити абзацами такого змісту: "У населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, районною радою.

Органи державної влади, які не мають установ вищого рівня, подають картки, засвідчені підписами керівників та головних бухгалтерів цих органів".

2. Підпункт "є" пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"є) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів. У період до затвердження кошторисів видатки бюджетних установ (організацій) здійснюються відповідно до чинного законодавства".

3. Підпункт "д" пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"д) дозвіл на відкриття рахунку від розпорядника бюджетних коштів із зазначенням його місцезнаходження та ідентифікаційного коду".

4. Пункт 4.2 доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) документ за формою кошторису про суми власних надходжень відокремленого підрозділу та напрями його використання".

5. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. У разі відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам і організаціям Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування (далі - військові частини/установи), подаються такі документи:

а) заява про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

б) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копія документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік, засвідчена податковим органом у випадках, передбачених чинним законодавством;

г) картка із зразками підписів у двох примірниках: командира (начальника) - перший підпис і начальника фінансового органу (головного чи старшого бухгалтера) - другий підпис.

Картка містить зразок відбитка гербової печатки військової частини, установи, підприємства чи організації, якій відкривається рахунок. Використання печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток тощо) є неприпустимим;

ґ) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду. У зазначеній довідці в обов'язковому порядку має бути вказаний орган Державного казначейства, у якому відкривається рахунок (уповноважений працівник органу Державного казначейства, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний належним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнтові для подання до органу Пенсійного фонду);

д) документ, що підтверджує реєстрацію клієнта як платника соціальних страхових внесків, або його копія, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

е) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів. У період до затвердження кошторисів видатки бюджетних установ (організацій) здійснюються відповідно до чинного законодавства".

6. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. На кожного з розпорядників та одержувачів коштів формуються особові справи, які містять документи, визначені відповідно до підпунктів "а" - "е" пункту 4.1, підпунктів "а" - "д" пункту 4.2, підпунктів "а" - "е" пункту 4.3 та підпунктів "а" - "д" пункту 4.4".

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос