Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации, опломбирования и применения регистраторов расчетных операций по купле-продаже иностранной валюты

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 12.02.2004 № 87
Утратил силу

Про затвердження Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 12 лютого 2004 року N 87

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2004 р. за N 234/8833

Наказ втратив чинність 
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
 від 28 серпня 2013 року N 417)

На виконання частини другої статті 7 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (додається).

2. Департаменту податкового аудиту та валютного контролю (Боєнко Л. Є.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Гриба Ю. В.

 

Голова 

Ю. Ф. Кравченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
К. О. Ващенко
 

Перший заступник Голови
Національного банку України
 

 
А. П. Яценюк
 

 

ПОРЯДОК
реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Даний Порядок не поширюється на реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахунків за товари (послуги).

1. Визначення термінів

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аванс - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи на початку зміни;

валютна операція, пункт обміну - операція з купівлі-продажу іноземної валюти, пункт обміну іноземної валюти відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України (далі - Інструкція), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами та доповненнями);

верифікатор - технічний засіб контролю, за допомогою якого шляхом послідовного порівняння одиниць виміру інформації (біт, байт) установлюється ідентичність версій внутрішнього програмного забезпечення реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), що перебуває в експлуатації, та еталонного зразка;

журнал використання РРО - зареєстрована в органі державної податкової служби (далі - орган ДПС) книга встановленої форми, що ведеться суб'єктом підприємницької діяльності;

засіб контролю - централізовано виготовлена спеціальна номерна пломба підвищеного рівня захисту у вигляді самоклейного знака, форма якого затверджується Державною податковою адміністрацією України;

зміна - період роботи РРО від реєстрації першої валютної операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту за період роботи одного касира;

інкасація - передача касиром цінностей уповноваженій особі;

Книга РРО з купівлі-продажу іноземної валюти - установленої форми книга (додаток 1), яка пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою органу ДПС і завірена підписом його керівника або заступника, де здійснюються записи про реєстрацію та облік РРО, журналів використання РРО, довідок про опломбування РРО, або накопичена за допомогою програмного забезпечення комп'ютера інформація про реєстрацію та облік РРО, журналів використання РРО, довідок про опломбування РРО, яка щоденно переноситься на паперові носії у формі, передбаченій для зазначеної книги. Книгу веде орган ДПС;

місцезнаходження, назва суб'єкта підприємницької діяльності - місцезнаходження та назва юридичної особи, що зазначені у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (далі - СПД). Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті скорочення, наприклад ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), ДП (державне підприємство), ЗАТ (закрите акціонерне товариство) тощо;

несправний РРО - такий РРО, що не забезпечує:

належного друкування розрахункових документів, їх других примірників чи контрольної стрічки, будь-якого із звітів або

наявності та повноти записів у відповідному реєстрі за кожним розрахунковим документом, що надрукований за період, відображений у реєстрі, або

відповідності сумарних даних за розрахунковими документами, надрукованими протягом зміни, загальним сумам за валютними операціями, відображеним у Z-звіті, або

блокування РРО у випадках, передбачених документацією виробника, або

збереження даних у фіскальній пам'яті РРО;

місцезнаходження, реєстраційний номер пункту обміну - адреса та номер, які зазначені в довідці про реєстрацію пункту обміну іноземної валюти в територіальному управлінні Національного банку України;

операція сторно - видача клієнту відповідної суми національної або іноземної валюти у разі його відмови від проведеної валютної операції;

підкріплення - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи протягом зміни;

сервісне обслуговування - комплекс послуг щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного та післягарантійного ремонту РРО;

фіскальний блок - складова частина РРО, яка забезпечує реєстрацію обсягів валютних операцій та керування механізмом друкування розрахункових документів і звітів;

фіскальний номер - власний номер реєстратора, визначений відповідно до встановлених правил, який надається органом ДПС під час реєстрації РРО;

цінності - валютні цінності, крім іменних чеків, та бланки суворого обліку;

чеки - дорожні чеки в іноземній валюті згідно з Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року N 520 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 21 лютого 2001 року за N 152/5343 (зі змінами та доповненнями);

Z-звіт - фіскальний звіт, під час друкування якого інформація про обсяги валютних операцій заноситься до фіскальної пам'яті реєстратора.

Поняття фіскальні функції, реєстратор розрахункових операцій, Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, фіскальна пам'ять, виробник, постачальник, центр сервісного обслуговування, розрахунковий документ, уповноважений банк, фіскальний режим роботи, фіскальний звіт уживаються у значенні, установленому статтею 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Терміни валютні цінності, реєстр уживаються відповідно до Інструкції.

2. Порядок реєстрації реєстраторів розрахункових операцій

2.1. До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО з визначеною сферою застосування "операції з купівлі-продажу іноземної валюти", за умови, що термін служби РРО не вичерпаний, та з урахуванням термінів реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

2.2. Реєстрація РРО здійснюється в органі ДПС за місцезнаходженням СПД. У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем провадження діяльності. Реєстрація та взяття на облік здійснюються безоплатно, реєстрація - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік - у день подання СПД усіх необхідних документів.

Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням цих філій.

2.3. Реєстрація РРО здійснюється на підставі подання СПД письмової заяви довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, постачальник або виробник, дата виготовлення), а також надання ним таких документів та їх копій, завірених підписом керівника і печаткою СПД:

копії свідоцтва про державну реєстрацію СПД (якщо СПД має зареєстрований в даному органі ДПС реєстратор, то копію свідоцтва надавати не треба);

документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування реєстратором;

паспорта (формуляра) на РРО;

належним чином оформленої довідки про реєстрацію пункту обміну іноземної валюти у відповідному територіальному управлінні Національного банку України;

у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СПД, - довідки про скасування реєстрації.

Оригінали документів повертаються СПД, копії залишаються в органі ДПС.

2.4. На підставі вивчення наданих СПД документів відповідальна посадова особа органу ДПС не пізніше двох днів з часу їх подання приймає рішення про можливість реєстрації РРО. За позитивним рішенням виписується довідка про резервування фіскального номера РРО у двох примірниках; один примірник довідки надається СПД, другий залишається в органі ДПС. Форма довідки про резервування фіскального номера РРО наведена в додатку 2.

2.5. Фіскальний номер РРО складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з місцезнаходженням СПД, порядкового номера запису (п'ять цифр) у Книзі РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та латинської літери "v". Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскального номера реєстратора СПД повинен забезпечити укладення договору про сервісне обслуговування реєстратора з центром сервісного обслуговування (далі - ЦСО), який має відповідний договір з постачальником даної моделі РРО. Необхідно також перевести РРО у фіскальний режим роботи, занести фіскальний номер до фіскальної пам'яті, опломбувати реєстратор у відповідності до розділу 3 даного Порядку. При оформленні довідки про опломбування РРО заповнюються всі її реквізити, крім даних про розпломбування реєстратора.

Довідку про опломбування РРО та договір про сервісне обслуговування разом з їх завіреними копіями СПД повинен подати протягом терміну чинності довідки про резервування фіскального номера до органу ДПС за місцем її видачі. У разі невиконання або несвоєчасного виконання дій, передбачених цим пунктом, довідка про резервування фіскального номера РРО вважається недійсною.

2.6. Після отримання належним чином оформленої довідки про опломбування РРО та договору про сервісне обслуговування посадова особа органу ДПС здійснює записи у відповідних розділах Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти і виписує реєстраційне посвідчення (додаток 3) у двох примірниках; один примірник посвідчення надається СПД, другий разом з копіями наданих документів залишається в органі ДПС. Номер посвідчення збігається з фіскальним номером РРО.

2.7. Узяття РРО на облік в органі ДПС за місцезнаходженням пункту обміну здійснюється при поданні СПД реєстраційного посвідчення на РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, а також робить відмітку в реєстраційному посвідченні.

2.8. Для перереєстрації РРО з метою використання його в іншому пункті обміну СПД подає до органу ДПС за місцем реєстрації РРО заяву довільної форми із зазначенням сфери застосування, реєстраційне посвідчення з відміткою, при потребі, про зняття РРО з обліку, а також визначений пунктом 2.3 даного розділу документ на пункт обміну. Посадова особа органу ДПС уносить зміни до відповідного запису в Книзі РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та до реєстраційного посвідчення. У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцезнаходженням пункту обміну.

2.9. РРО вважається зареєстрованим після виконання всіх дій, передбачених пунктами 2.3 - 2.6, при здійсненні валютних операцій не за місцем реєстрації РРО - після виконання всіх дій, передбачених пунктами 2.3 - 2.7, а в разі перереєстрації - дій за пунктом 2.8 даного Порядку.

2.10. На кожний РРО слід зареєструвати журнал використання РРО у тому самому органі ДПС, де зареєстрований РРО. Форма журналу наведена в додатку 4. Перед реєстрацією СПД повинен забезпечити:

шнурування журналу та послідовне нумерування його сторінок;

установлення на журналі засобу контролю таким чином, щоб унеможливити розшнурування журналу або вилучення його аркушів без порушення цілісності засобу контролю;

здійснення на титульній сторінці журналу використання РРО записів, що містять дані про СПД, кількість аркушів, номер установленого засобу контролю, дані про РРО (модифікація, заводський і фіскальний номери, версія програмного забезпечення).

2.11. Реєстрація першого журналу використання РРО здійснюється одночасно з реєстрацією РРО або на підставі подання СПД письмової заяви довільної форми та реєстраційного посвідчення на РРО, яке повертається СПД. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, виписує довідку про реєстрацію журналу використання РРО (додаток 5) у двох примірниках, а також здійснює записи у незаповнених рядках титульної сторінки журналу.

Журналу використання РРО надається фіскальний номер, який збігається з фіскальним номером РРО та який є одночасно номером довідки про реєстрацію. Один примірник довідки надається СПД, другий - залишається в органі ДПС. Термін реєстрації - не більше двох робочих днів з моменту подання СПД усіх необхідних документів.

2.12. Реєстрація другого та наступних журналів використання РРО здійснюється за поданням СПД письмової заяви довільної форми та довідки про реєстрацію журналу використання РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, додаткові записи в обох примірниках довідки про реєстрацію журналу використання РРО, а також заповнює відповідні рядки титульної сторінки журналу.

Номер другого та наступних журналів використання РРО складається з фіскального номера першого журналу, зареєстрованого на той самий реєстратор, та проставленого через дріб порядкового номера журналу.

2.13. Скасування реєстрації РРО здійснюється на підставі подання СПД заяви довільної форми до органу ДПС, де зареєстровано РРО. Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно зняти з обліку, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні, і розпломбувати в ЦСО (крім випадків установлення невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника). При скасуванні реєстрації посадова особа органу ДПС вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про опломбування, уносить відповідні дані в Книгу РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та виписує довідку про скасування реєстрації РРО за встановленою формою (додаток 6), яка надається СПД.

У разі викрадення РРО для скасування реєстрації СПД повинен надати органу ДПС копію відповідного документа органів внутрішніх справ.

2.14. Примусове скасування реєстрації РРО здійснюється у таких випадках:

при закінченні терміну служби, установленого в документації на РРО;

при закінченні визначених законодавством термінів виведення з експлуатації РРО;

у разі скасування державної реєстрації СПД, прийняття судом рішення про ліквідацію або банкрутство підприємства, на підставі документів про відсутність СПД за місцезнаходженням більше 3 місяців;

у разі припинення діяльності пункту обміну за обставинами, визначеними законодавством;

при застосуванні РРО не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром РРО;

при виявленні невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника.

2.15. У випадках, передбачених абзацами 2 і 3 пункту 2.14 даного Порядку, орган ДПС за місцем реєстрації РРО повинен попередити СПД за місяць до настання терміну про необхідність скасування реєстрації РРО. Якщо СПД не виконує дій, передбачених пунктом 2.13, або його немає за місцезнаходженням, то через місяць після виникнення обставин, визначених пунктом 2.14, у Книзі РРО з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюється відповідний запис, після чого реєстрація РРО вважається скасованою.

2.16. Скасування реєстрації журналу використання РРО або його переопломбування здійснюється за рішенням керівника органу ДПС, де зареєстрований журнал, за таких обставин:

порушення цілісності засобу контролю, установленого на журнал;

виявлення факту опломбування журналу підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у довідці про реєстрацію журналу використання РРО;

за зверненням СПД.

Цілісність та справжність засобів контролю встановлюються за методикою їх виробника. У разі прийняття рішення про скасування реєстрації журналу посадова особа органу ДПС робить помітку на його титульній сторінці, у довідці про реєстрацію журналу використання РРО викреслює відповідний рядок у таблиці "Журнали використання РРО", а також робить помітку та викреслює відповідний запис у Книзі РРО з купівлі-продажу іноземної валюти. При переопломбуванні журналу виправляються дані про встановлений засіб контролю. Помітки, викреслювання, виправлення завіряються підписом посадової особи.

2.17. У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову щодо реєстрації (перереєстрації) РРО або журналу використання РРО необхідно повідомити про це СПД не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови може бути:

відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі РРО або її невідповідність сфері застосування;

вичерпання терміну служби РРО;

закінчення граничного терміну реєстрації за рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України;

невиконання вимог цього розділу щодо порядку реєстрації.

3. Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій

3.1. Опломбування реєстратора здійснюється ЦСО:

перед реєстрацією РРО;

після його ремонту;

при заміні засобу контролю;

при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше обслуговувався в іншому ЦСО;

за рішенням органу ДПС.

Після перевірки відповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника (далі - перевірка відповідності РРО) опломбування може здійснюватися уповноваженим представником органу ДПС.

3.2. При опломбуванні РРО складається (або доповнюється) довідка про опломбування РРО (додаток 7) у двох примірниках, один з яких надається СПД, а другий - зберігається у ЦСО (в органі ДПС), що здійснив опломбування. У довідці обов'язково відображаються дані щодо відповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника, а також щодо переведення РРО у фіскальний режим роботи.

При виявленні ЦСО невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких ЦСО надає СПД, другий - передає до місцевого органу ДПС, а третій - залишає у себе.

3.3. Опломбування корпусу РРО здійснюється шляхом установлення двох засобів контролю в місцях стику корпусу РРО з верхньою кришкою на її протилежних боках таким чином, щоб унеможливити доступ до внутрішніх вузлів РРО без зняття або порушення цілісності засобу контролю. Цілісність та справжність засобів контролю визначається за методикою, затвердженою їх виробником.

Якщо в документації виробника РРО визначено конкретні місця встановлення засобів контролю, то слід керуватися цією документацією з урахуванням вимог абзацу першого даного пункту.

3.4. Розпломбування РРО з вилученням попередньої довідки про опломбування та складанням нової довідки здійснюється:

ЦСО - при необхідності доступу до внутрішніх вузлів реєстратора для проведення його ремонту, якщо таке передбачено документацією виробника, за рішенням органу ДПС, перед скасуванням реєстрації РРО (крім випадків виявлення невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника), при закінченні терміну використання засобу контролю, а також у разі припинення дії договору про сервісне обслуговування даного реєстратора;

представником органу ДПС - для проведення перевірки відповідності РРО та перед скасуванням реєстрації РРО у разі виявлення невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника.

3.5. При розпломбуванні реєстратора в ЦСО перед скасуванням його реєстрації у довідці про опломбування вказуються всі дані, крім даних про опломбування. Якщо після проведення такого розпломбування ЦСО виявив невідповідність програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника, то реєстратор опломбовується і довідка про опломбування складається відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.2 даного розділу.

3.6. Копію кожної довідки про опломбування РРО, виданої ЦСО, СПД повинен подати до органу ДПС за місцем обліку реєстратора не пізніше настання найближчого терміну подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО.

3.7. У разі порушення цілісності засобу контролю, установленого на реєстратор, СПД зобов'язаний припинити застосування РРО, повідомити про це орган ДПС, де реєстратор перебуває на обліку, та ЦСО, який здійснив опломбування.

3.8. Перевірка відповідності РРО, у тому числі перевірка програмного забезпечення за допомогою верифікатора, повинна проводитися за рішенням керівника органу ДПС або його заступника в таких випадках:

порушення цілісності засобу контролю, установленого на реєстратор;

виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у довідці про опломбування;

застосування СПД при розрахунках неналежним чином опломбованого або несправного реєстратора;

підключення до РРО додаткових пристроїв (блоків), якщо таке підключення не передбачене документацією виробника;

письмове звернення споживача або СПД, що застосовує реєстратор.

Перевірку проводять уповноважені посадові особи органу ДПС, після чого реєстратор опломбовується відповідно до вимог даного розділу. Якщо опломбування здійснила вповноважена посадова особа органу ДПС, то СПД повинен забезпечити переопломбування реєстратора в ЦСО не пізніше наступного робочого дня після перевірки (крім випадків виявлення невідповідності програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до документації виробника).

3.9. Щокварталу до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця ЦСО подають до органів ДПС за своїм місцезнаходженням звіт про використання засобів контролю за формою додатка 8. У разі припинення діяльності ЦСО або припинення дії договору з постачальником окремої моделі (модифікації) РРО звіт про використання засобів контролю повинен подаватися не пізніше двох тижнів від дня виникнення зазначених обставин.

4. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій

4.1. Порядок застосування поширюється на РРО, які зареєстровані в установленому порядку.

4.2. РРО може застосовуватись тільки в тому пункті обміну, який зазначений в реєстраційному посвідченні, відповідно до сфери застосування, установленої Державним реєстром РРО, та за наявності договору про сервісне обслуговування реєстратора.

4.3. Реєстрація валютної операції через РРО повинна проводитися одночасно з прийняттям та видачею клієнтові коштів (чеків). Розрахунковий документ, що підтверджує здійснення валютної операції, повинен видаватися клієнтові не пізніше завершення операції.

4.4. Аванс, підкріплення та інкасація цінностей повинні реєструватись через РРО з використанням відповідних службових операцій безпосередньо після отримання (передання) цінностей. Крім того, такі службові операції повинні використовуватися для реєстрації цінностей, що зберігаються на місці проведення валютних операцій на момент реєстрації першої валютної операції після виконання Z-звіту.

4.5. СПД повинен забезпечити:

виконання наприкінці кожної робочої зміни касира Z-звіту та зберігання надрукованого Z-звіту в журналі використання РРО;

ведення у встановленому порядку поточного, а також зберігання в пункті обміну попереднього журналу використання РРО;

зберігання кожного журналу використання РРО протягом трьох років після його закінчення;

друкування фіскального звіту, інших документів (крім розрахункових та Z-звіту), що передбачені документацією на РРО, під час здійснення перевірки пункту обміну на вимогу представника контролюючого органу;

зберігання на місці проведення валютних операцій реєстраційного посвідчення, довідки про опломбування реєстратора, паспорта (формуляра) на РРО, довідки про реєстрацію журналу використання РРО або копій цих документів.

4.6. Журнал використання РРО слід вести в такому порядку:

на початку використання журналу на титульній сторінці зазначати дату, на сторінках 3 - 4 записати повний перелік осіб, які мають право доступу до РРО;

підклеювати на відповідних сторінках усі Z-звіти у день їх друкування;

обліковувати в розділі 2 журналу перевірки з питань порядку проведення розрахунків при здійсненні валютних операцій, при цьому посадова особа контролюючого органу заповнює графи 1 - 4 на початку проведення перевірки, графи 5 - 6 - наприкінці перевірки, а графу 7 заповнює наприкінці перевірки особа, у присутності якої проводилася перевірка;

обліковувати ремонти та технічне обслуговування в розділі 3 журналу, при цьому графи 1 - 2 заповнює касир обмінного пункту безпосередньо після виходу РРО з ладу, графи 3 - 5 - представник ЦСО (у разі проведення ремонту чи технічного обслуговування) після відновлення використання РРО до початку реєстрації першої розрахункової операції; графи 6 - 7 - касир обмінного пункту після виконання Z-звіту;

обліковувати в розділі 3 журналу відключення електроенергії, при цьому всі графи заповнює касир обмінного пункту;

після використання всіх сторінок у будь-якому розділі закінчувати використання журналу, зазначаючи на титульній сторінці відповідну дату.

4.7. У разі відмови клієнта від проведеної валютної операції відповідно до Інструкції, реєстрації через РРО помилкової суми за валютною операцією або технічного збою під час друкування розрахункового документа така операція скасовується шляхом наступної реєстрації операції сторно.

4.8. Якщо сталася поломка РРО чи відключення електроенергії, то безпосередньо після встановлення відремонтованого реєстратора або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО підсумкову інформацію про проведені операції за період роботи без застосування РРО. У разі обнулення оперативної пам'яті фіскального блока реєстратора слід також провести через РРО підсумкову інформацію про проведені операції за період роботи з початку робочої зміни касира, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії. Суми проводяться окремо за кожним найменуванням валюти, видом валютної операції, а також окремо за різними значеннями курсів купівлі-продажу (крос-курсів).

Після друкування відповідного службового звіту за проведеними сумами слід виконати Z-звіт. Обидва звіти повинні зберігатися разом у журналі використання РРО. При потребі виконується службова операція згідно з вимогами пункту 4.4 даного розділу.

 

Директор Департаменту
податкового аудиту та
валютного контролю
 

 
 
Л. Є. Боєнко
 

 

Титульна сторінка

Книга реєстраторів розрахункових операцій
з купівлі-продажу іноземної валюти

Розділ ______________________________________________________________
(номер та назва розділу) 

Державна податкова інспекція _________________________________________
                  (повна назва органу ДПС) 

Розпочата ______________
Закінчена  ______________


Розділи Книги реєстраторів розрахункових операцій
з купівлі-продажу іноземної валюти

Розділ 1. Реєстрація реєстраторів розрахункових операцій

N з/п 

Назва, код за ЄДРПОУ суб'єкта підприємницької діяльності (СПД) 

Місцезнаходження, реєстраційний номер пункту обміну іноземної валюти 

Модифікація, заводський номер РРО 

Дата реєстрації РРО, фіскальний N

Посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи органу ДПС 

Підпис, прізвище, ініціали представника СПД 

Орган ДПС, де РРО перебуватиме на обліку 

Дата скасування реєстрації 

Посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС 

10 

Розділ 2. Реєстрація журналів використання реєстраторів розрахункових операцій

N з/п 

Код за ЄДРПОУ

На реєстратор розрахункових операцій (РРО) 

Журнал використання РРО 

Номер установленого засобу контролю 

N з/п попереднього реєстраційного запису 

Посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС 

Прізвище, ініціали, підпис представника СПД 

модифікація 

фіскальний номер 

дата реєстрації 

порядковий номер 

10 

Розділ 3. Облік реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих в інших органах ДПС

N з/п 

Назва, код за ЄДРПОУ суб'єкта підприємницької діяльності (СПД) 

Місцезнаходження, реєстраційний номер пункту обміну іноземної валюти 

Модифікація, заводський номер РРО 

Дата реєстрації, фіскальний номер РРО 

Орган ДПС, де РРО зареєстровано 

Дата взяття на облік 

Посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС 

Дата зняття з обліку 

Посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС 

10 

Розділ 4. Облік довідок про опломбування реєстраторів розрахункових операцій

N з/п 

Реєстратор розрахункових операцій 

Розпломбування 

Причина розпломбування (характер несправності) 

Опломбування 

Номери встановлених засобів контролю 

Дата обліку 

Прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС 

модифікація 

заводський номер 

фіскальний номер 

дата 

час 

дата 

час 

10 

11 

12 

 

ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Державною податковою інспекцією _________________________________
                                                                                                        (повна назва органу ДПС)
зарезервовано фіскальний номер __________________ для реєстратора розрахункових операцій

Модифікація

  

Заводський номер 

  

Версія програмного забезпечення 

  

Виробник (постачальник) 

  

Дата виготовлення 

  

Термін служби 

  

Належить суб'єкту підприємницької діяльності

  

Код за ЄДРПОУ 

  

Довідка дійсна до _______ години "___" ____________ 20__ року.

Довідку видано "___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа органу ДПС ___________________________________.
                                                                                          (посада, підпис, прізвище та ініціали) 

Примірник довідки отримав _______________________________________.
                                                                        (підпис, прізвище та ініціали представника СПД) 

 

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ N _____________

Державною податковою інспекцією _________________________________
                                                                                                     (повна назва органу ДПС)
здійснено реєстрацію реєстратора розрахункових операцій _____________,
                                                                                                                                      (модифікація РРО)
________________________________________________________________,
           (класифікація РРО за Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій)
заводський N ________, фіскальний N ________, версія програмного забезпечення __________,
що належить _____________________________, код за ЄДРПОУ ________.
                             (назва суб'єкта підприємницької діяльності)
РРО призначений для використання в пункті обміну іноземної валюти

Місцезнаходження, реєстраційний номер 

Адміністративно-територіальна одиниця 

Підпис, прізвище, ініціали представника СПД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник державної податкової інспекції 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

Назва органу ДПС, де РРО взято на облік 

Дата взяття на облік 

Посада, підпис та прізвище відповідальної особи органу ДПС 

Дата зняття з обліку 

Посада, підпис та прізвище відповідальної особи органу ДПС 

  

М. П. 

  

М. П. 

  

  

М. П. 

  

М. П. 

  

  

М. П. 

  

М. П. 

  

 

Форма журналу використання
реєстратора розрахункових операцій

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
використання реєстратора розрахункових операцій
N ____________________

Зареєстрований державною податковою інспекцією _________________
                                                                                                                                  (назва органу ДПС)
для використання з реєстратором розрахункових операцій ______________,
                                                                                                                                       (модифікація РРО)
заводський N _________, фіскальний N __________, версія програмного забезпечення _______.

Належить _____________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
                        (назва агента або уповноваженого банку)
місцезнаходження ________________________________________________.

Пункт обміну іноземної валюти N ______, місцезнаходження ___________.

Уповноважений банк __________________, код за ЄДРПОУ ___________,
                                                               (назва банку)
місцезнаходження ________________________________________________.

Номер установленого засобу контролю ____________ Кількість аркушів _________

Реєстрацію здійснив ______________________________________________
                                               (посада, прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу ДПС) 

Дата реєстрації ___________.

Розпочатий ______________.
Закінчений ______________.

3 - 4 сторінки

Особи, які мають право доступу до реєстратора розрахункових операцій

Прізвище, ім'я, по батькові 

Повноваження 

N телефону 

Примітки 

Примітка. Повноваження - представник банку, керівник агента, касир, посадова особа органу ДПС, працівник центру сервісного обслуговування тощо.

Розділи журналу використання
реєстратора розрахункових операцій

Розділ 1. Z-звіти

МІСЦЕ ДЛЯ ПІДКЛЕЮВАННЯ Z-ЗВІТІВ 

 
 

Розділ 2. Облік перевірок

N
з/п

Дата і час початку перевірки 

Установа, що здійснює перевірку 

Документ, на підставі якого проводиться перевірка 

Номер акта, дата і час завершення перевірки 

Посада, прізвище, ініціали та підписи осіб, що здійснили перевірку 

Посада, прізвище, ініціали та підпис особи, у присутності якої здійснювалася перевірка 

Розділ 3. Облік ремонтів та технічного обслуговування РРО

N
з/п

Дата і час виходу РРО з ладу 

Характер несправності (вид техобслуговування) 

Дата і час відновлення роботи РРО 

Підпис та індивідуальне клеймо працівника ЦСО, який проводив ремонт (обслуговування) РРО 

Реквізити документів, за якими введено суми за період роботи без застосування РРО 

Номер першого Z-звіту після відновлення роботи РРО

Примітка. У разі тимчасового відключення електроенергії касир пункту обміну валюти заповнює графи розділу 3 таким чином:

гр. 1, 4, 6, 7 - відповідно до їх назв;

гр. 2 - дата і час відключення електроенергії;

гр. 3 - запис про причину незастосування РРО;

гр. 5 - підпис, ініціали, прізвище касира, за зміну якого було відновлено постачання електроенергії.

 

ДОВІДКА N _____________
про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій

Державною податковою інспекцією _________________________________
                                                                                                        (повна назва органу ДПС)
здійснено реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій на РРО
_______________, заводський N ____________, фіскальний N ___________,
        (модифікація)
версія програмного забезпечення ___________________.

Належить ____________________________, код за ЄДРПОУ ____________,
                       (назва агента або уповноваженого банку)
місцезнаходження _______________________________________________.

Пункт обміну іноземної валюти N ______, місцезнаходження ___________.

Уповноважений банк __________________, код за ЄДРПОУ ___________,
                                                                (назва банку)
місцезнаходження _______________________________________________.

Начальник державної податкової інспекції ________________________
                                                                                                              (підпис, прізвище та ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ р. 

___________________________________________

Журнали використання реєстратора розрахункових операцій

N з/п 

Номер установленого засобу контролю 

Дата реєстрації 

Посада, прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи органу ДПС 

Прізвище, ініціали та підпис представника СПД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. Продовження таблиці на зворотному боці довідки.

 

ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Державною податковою інспекцією _________________________________
                                                                                                        (повна назва органу ДПС)
скасовано реєстрацію реєстратора розрахункових операцій _____________,
                                                                                                                                      (модифікація РРО)
заводський N _________, фіскальний N _________, версія програмного забезпечення ________,
що належить ___________________________, код за ЄДРПОУ __________.
                            (назва суб'єкта підприємницької діяльності) 

Начальник державної податкової інспекції 

_________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ р. 

 

ДОВІДКА
про опломбування реєстратора розрахункових операцій

Модифікація

  

Заводський номер 

  

Фіскальний номер 

  

Версія програмного забезпечення 

  

Виробник (постачальник) 

  

Дата виготовлення/дата введення в експлуатацію 

  

Належить суб'єкту підприємницької діяльності

  

Код за ЄДРПОУ 

  

_____________________, код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) ____________,
(центр сервісного обслуговування)
розташований за адресою _________________________________________,
в особі _________________________________________________________
                                                  (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи)
"___" ____________ 20__ року о ____ годині, ____ хвилин здійснив розпломбування РРО.

Причина розпломбування ___________________________________________

Характер несправності _____________________________________________ 

Перевіркою РРО встановлено:

Програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції, відповідають документації виробника.
Реєстратор розрахункових операцій працює у фіскальному режимі роботи.
 

"___" ____________ 20__ року о ____ годині, ____ хвилин здійснено опломбування РРО.

Номери установлених засобів контролю _____________________________.

_________________
(посада) 

_____________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище та ініціали посадової особи) 

М. П.

Примітка. У разі опломбування РРО уповноваженою посадовою особою органу ДПС замість реквізитів центру сервісного обслуговування та його уповноваженої особи вказуються відповідні дані про орган ДПС та посадову особу, що здійснила опломбування (розпломбування).

 

ЗВІТ
про використання засобів контролю

________________________________________________________________,
                                            (назва суб'єкта підприємницької діяльності)
код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) _________, адреса __________________,
за період з __________________ до __________________ отримав засоби контролю:

Дата отримання 

Кількість засобів контролю у партії, штук 

Серія та номер засобу контролю у партії 

першого 

останнього 

Усього отримано засобів контролю ____________ штук.

I. Засоби контролю, використані для опломбування РРО

Серія та номер встановлених засобів контролю з партії 

Фіскальні номери опломбованих РРО 

Період використання засобів контролю 

першого 

останнього 

Усього використано засобів контролю ____________ штук.

II. Засоби контролю, повернені через виробничі дефекти

Кількість засобів контролю 

Вид дефекту 

Дата повернення 

Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.

III. Засоби контролю, пошкоджені при встановленні на РРО або зберіганні

Кількість засобів контролю 

Вид пошкодження 

Дата списання 

Усього засобів контролю ____________ штук.

IV. Невикористані засоби контролю, повернені постачальнику

Кількість засобів контролю 

N та назва документа 

Дата повернення 

Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.

Звіт здав ________________________
_________________________________
           (посада, ініціали, прізвище, підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

  

Звіт прийняв ____________________
_________________________________
             (посада, ініціали, прізвище, підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

____________

Опрос