Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к Положению о порядке продажи пакетов акций открытых акционерных обществ за денежные средства на открытых денежных региональных аукционах через Государственную акционерную компанию "Національна мережа аукціонних центрів"

Фонд государственного имущества
Приказ от 31.01.2004 № 167
Утратил силу

Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів"

Наказ Фонду державного майна України
від 31 січня 2004 року N 167

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2004 р. за N 194/8793

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 8 вересня 2000 року N 1871
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 496)

На виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та для здійснення первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", затвердженого наказом ФДМУ від 08.09.2000 N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (далі - Положення), (додається).

2. Департаменту продажу акцій на фондовому ринку України та на міжнародних фондових ринках забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту продажу акцій на фондовому ринку України та на міжнародних фондових ринках у десятиденний термін з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити опублікування змін та доповнень до Положення у "Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Л. Кальніченко.

 

Голова Фонду 

М. Чечетов 

 

Зміни і доповнення до Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових реґіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів"

1. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.18 такого змісту:

"2.18. Анкета Учасника - документ, що заповнюється Учасником відповідно до додатків 1, 2".

2. У реченні підпункту 4.12 після сполучника "та" доповнити словами "Анкету Учасника і".

3. Останнє речення другого абзацу підпункту 7.3 викласти в такій редакції:

"Підставою для переведення акцій у реєстрі акціонерів з особового рахунку органа приватизації на особові рахунки переможців Аукціону є Розпорядження ФДМУ та анкета Учасника".

4. Доповнити Положення додатками 1, 2, що додаються.

У зв'язку з чим змінити нумерацію додатків 1 - 11 до Положення та посилання на них у тексті Положення відповідно на 3 - 13.

 

Директор Департаменту
продажу акцій на фондовому ринку
України та на міжнародних
фондових ринках
 

 
 
 
Ю. Яковлєв
 

 

АНКЕТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

(заповнювати розбірливо українською мовою)

_________________________________________________________________

РЕКВІЗИТИ ОСОБОВОГО РАХУНКУ (заповнюються реєстроутримувачем)

N особового рахунку 

  

Дата відкриття рахунку

  

Номер запису про відкриття рахунку за журналом 

ОСОБА (заповнюється реєстроутримувачем)

Одноосібний власник 

  

Співвласник (при спільній власності) 

  

Заставодержатель

  

Уповноважена особа 

________________________________________________________________

 
1. РЕКВІЗИТИ ОСОБИ (обов'язкові для заповнення)

Прізвище ________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Громадянство _________________________, документ, що посвідчує особу, ___________

Серія _________, N ___________________, орган, що
видав, ______________________________________, 

______________________________________ дата видачі:
"___" _____________ 19__ р.

Ідентифікаційний номер платника податків*
________________________________________________

Місце проживання

індекс __________________________________, область
________________________________________,
район __________________________________, насел.
пункт __________________________________,
вул. ____________________________________, буд.
_________________________, кв. ___________

2. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ

Код міжміського зв'язку ____________, тел. дом. ______________,
роб. ____________________

3. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування) ______________________________________________________.

Дані документа, який посвідчує особу (заповнюється, якщо уповноважена особа є фізичною особою):

вид документа ____________________, серія _______, N _____________,
виданий ______________________________________________________

_________________________________ дата видачі:
"___" ____________ 19__ р.

Тип повноважень уповноваженої особи (поставити у відповідній клітинці дату, до якої діють повноваження)

Отримання інформації з системи реєстру 

  

Зміни інформації щодо власника  

  

Участь у зборах акціонерів  

  

Отримання доходів за ЦП  

  


  

  


  

  


  

  


Дані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Номер та дата реєстрації анкети уповноваженої особи - заповнюється реєстроутримувачем: _________

Інформація про припинення повноважень (дата, підстава) - заповнюється реєстроутримувачем

_________________________________________________________________

4. БАЖАНА ФОРМА ОТРИМАННЯ ВИПИСОК З РЕЄСТРУ (потрібне підкреслити)

Особисто 

Рекомендований лист

Інше (указати)
_______________________

5. БАЖАНА ФОРМА ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ (потрібне підкреслити)

Готівкою  

Банківським переказом  

Поштовим переказом  

6. РАХУНОК ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ (у разі виплати банківським переказом)

р/р N _______________ у банку
_______________________________________________________________
________________________________________________________, МФО
___________________________

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (вказується за бажанням фізичної особи)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. ДАТА ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ (проставляється обов'язково)

"___" ____________ 19__ р.

9. ПІДПИС ОСОБИ, ЯКА СКЛАЛА АНКЕТУ (проставляється обов'язково)

____________________ (________________________________________)
                                                                                                       (П. І. Б.) 
_______________________________________________________________

10. ПРИМІТКИ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧА

_______________________________________________________________

11. РЕЄСТРАЦІЙНІ РЕКВІЗИТИ АНКЕТИ (ЗАПОВНЮЮТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ)

Реєстраційний номер  

  

Дата реєстрації анкети  

  

12. ПІДПИС ФАХІВЦЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧА, ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРУВАВ АНКЕТУ

________________________________________________________________
                                            (П. І. Б.)                                               (посада) 

____________
* Якщо операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу.

** Якщо до анкети вноситься інформація про уповноважену особу, необхідно окремо подати анкету уповноваженої особи.

 

Директор Департаменту
продажу акцій на фондовому ринку
України та на міжнародних
фондових ринках
 

 
 
 
Ю. Яковлєв
 

 

АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(заповнювати розбірливо українською мовою)

_________________________________________________________________

РЕКВІЗИТИ ОСОБОВОГО РАХУНКУ (заповнюються реєстроутримувачем)

N особового рахунку  

  

Дата відкриття рахунку  

  

Номер запису про відкриття рахунку за журналом  

ОСОБА (заповнюються реєстроутримувачем)

  

Одноосібний власник  

  

Спів- власник  

  

Номінальний утримувач  

  

Заставо- держатель  

  

Уповнова- жена особа  

  

Емітент  

1. РЕКВІЗИТИ ОСОБИ (обов'язкові для заповнення)

Ідентифікаційний код (для резидентів - ЄДРПОУ)  

Повне найменування
________________________________________________________________
___________________________________________

Скорочене найменування
________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________

N свідоцтва про державну реєстрацію __________, назва органу, який видав свідоцтво
________________________________________________________________
_____________________________________________________, дата видачі
свідоцтва "___" ____________ 19__ р.

Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)
індекс ___________________, область
___________________________________________________,

район ______________________, насел. пункт
___________________________________________________,

вул. ___________________________________________, буд.
____________________________________, кв. ____________

Код міжміського зв'язку ______________________, телефони
___________________________________________________,

факс ______________, номер за електронною поштою
___________________________________________________

Банківські реквізити: р/р N _____________________ у банку
____________________________________________________

______________________________________________, МФО
____________________________________________________

2. ПЕРЕЛІК УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ (ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО ПІДПИСУ)

Прізвище, ім'я, по батькові  

Посада  

Дані документа, на підставі якого уповноважена особа представляє юридичну особу  

Зразок підпису  

3. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ*

Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та найменування)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дані документа, який посвідчує особу (заповнюється, якщо уповноважена особа є фізичною особою):

вид документа __________, серія ________, N ____________, виданий (ким)
_________________, дата видачі "___" ____________ 19__ р.

Тип повноважень уповноваженої особи (поставити у відповідній клітинці дату, до якої діють повноваження)

Отримання інформації з системи реєстру  

  

Зміни інформації щодо власника  

  

Участь у зборах акціонерів  

  

Отримання доходів за ЦП  

  


  

  


  

  


  

  


Дані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Номер та дата реєстрації анкети уповноваженої особи (заповнюється реєстроутримувачем): __________

Інформація про припинення повноважень (дата, підстава) (заповнюється реєстроутримувачем):
_________________________________________________________________
________________
_______

4. БАЖАНА ФОРМА ОТРИМАННЯ ВИПИСОК З РЕЄСТРУ (потрібне підкреслити)

Особисто 

 

Рекомендований лист 

 

Інше (указати)
________________________

5. БАЖАНА ФОРМА ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ (потрібне підкреслити)

Готівкою  

  

Банківським переказом  

  

Поштовим переказом  

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (указується за бажанням юридичної особи)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. ДАТА ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ (проставляється обов'язково)

"___" ____________ 19__ р.

8. ПІДПИС ОСОБИ, ЯКА ЗАСВІДЧУЄ ДАНІ АНКЕТИ (проставляється обов'язково) _________

____________________
(П. І. Б.) 

(____________________)
(посада) 

 
М. П. 

________________________________________________________________

9. ПРИМІТКИ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧА

________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. РЕЄСТРАЦІЙНІ РЕКВІЗИТИ АНКЕТИ (ЗАПОВНЮЮТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ)

Реєстраційний номер 

  

Дата реєстрації анкети 

  

11. ПІДПИС ФАХІВЦЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧА, ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРУВАВ АНКЕТУ

________________________________________________________________
                                         (П. І. Б.)                                                      (посада) 

____________
* Якщо до анкети вноситься інформація про уповноважену особу, необхідно окремо подати анкету уповноваженої особи.

 

Директор Департаменту
продажу акцій на фондовому ринку
України та на міжнародних
фондових ринках
 

 
 
 
Ю. Яковлєв
 

Опрос