Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления финансовой отчетности об исполнении смет Пенсионным фондом Украины, Фондом социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в 2004 году

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 30.01.2004 № 16
редакция действует с 26.07.2004

Про затвердження Порядку подання фінансової звітності про виконання кошторисів Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2004 році

Наказ Державного казначейства України
від 30 січня 2004 року N 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2004 р. за N 193/8792

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного казначейства України
 від 1 липня 2004 року N 111

На виконання статті 85 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання та подання у 2004 році фінансової звітності про виконання кошторисів Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання фінансової звітності про виконання кошторисів Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2004 році (додається).

2. Установити, що Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття складають та подають до Державного казначейства України фінансову звітність у 2004 році відповідно до вимог цього Порядку.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

ПОРЯДОК
подання фінансової звітності про виконання кошторисів Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2004 році

На виконання статті 85 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", з метою отримання інформації про рух коштів, а також звірки звітних даних про отримані бюджетні кошти Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд, Фонди) подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних Фондів.

(преамбула в редакції наказу Державного
 казначейства України від 01.07.2004 р. N 111)

1. Місячну фінансову звітність щодо використання отриманих бюджетних коштів Фонди складають та подають до органів Державного казначейства України за такими формами:

N 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи";

N 4-3мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";

N 4-3мд.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)";

N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

N 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".

2. Квартальну фінансову звітність щодо використання отриманих бюджетних коштів Фонди складають та подають до органів Державного казначейства України за такими формами:

N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи";

N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";

N 4-3кд.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)";

N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".

3. Зразки форм і порядок їх заповнення викладені в інструкціях про порядок складання у 2004 році місячної та квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів.

Фонди подають форми і заповнюють їх аналогічно до порядку, встановленого для установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Звітність за коштами державного або місцевих бюджетів подається до органів Державного казначейства України звірена та завізована розпорядниками коштів, від яких зазначені Фонди отримали бюджетні кошти.

(пункт 3 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державного казначейства України від 01.07.2004 р. N 111)

4. Фонди складають і подають до Державного казначейства України зведені фінансові звіти про виконання кошторису Фонду за формами та у повному обсязі, які подаються Міністерству фінансів України.

До форм квартального звіту додається Звіт про виконання кошторису Фонду (додаток).

Заповнення рядків Звіту про виконання кошторису Фонду здійснюється за таким порядком.

У рядку 1 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється затверджена в кошторисі річна сума планових показників з урахуванням унесених протягом року змін до кошторису.

У рядку 2 "Залишок на початок року" записується сума залишку коштів на початок року.

У рядку 3 "Надійшло коштів за звітний період - усього" відображається сума коштів, яка фактично надійшла до відповідного Фонду.

У рядку 4 "Надійшло коштів за звітний період - усього, з них: страхові внески" відображається сума страхових внесків, яка фактично надійшла до відповідного Фонду.

У рядку 5 "Надійшло коштів за звітний період - усього, з них: кошти державного бюджету" відображається сума коштів з державного бюджету, яка фактично надійшла до відповідного Фонду.

У рядку 6 "Надійшло коштів за звітний період - усього, з них: інші кошти" відображається сума коштів, яка не ввійшла в рядки 4 та 5 і фактично надійшла до відповідного Фонду.

У рядку 7 "Видатки за звітний період - усього" відображається сума коштів усіх проведених відповідним Фондом видатків за звітний період.

У рядку 8 "Видатки за звітний період - усього, з них: відповідно до покладених функцій" відображається сума коштів, проведених відповідним Фондом видатків за звітний період відповідно до покладених функцій.

У рядку 9 "Видатки за звітний період - усього, з них: з організації роботи Фонду" відображається сума коштів, проведених відповідним Фондом видатків за звітний період з організації роботи Фонду.

У рядку 10 "Залишок на кінець звітного періоду" записується сума залишку коштів на кінець звітного періоду.

5. Терміни подання місячної та квартальної фінансової звітностей установлюються органами, до яких ці звіти подаються, у межах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Звіт про виконання кошторису Фонду

за _____________________ 200_ р.

Назва Фонду _____________________________________________________

Періодичність: квартальна

Одиниця виміру: грн.

N
рядка 

Показники 

Сума 

Затверджено кошторисом на рік 

  

Залишок на початок року 

  

Надійшло коштів за звітний період - усього 

  

 

з них: 

 

страхові внески 

  

кошти державного бюджету 

  

інші кошти 

  

Видатки за звітний період - усього 

  

 

з них: 

 

відповідно до покладених функцій 

  

з організації роботи Фонду 

  

10 

Залишок на кінець звітного періоду 

  

Керівник 

________
(підпис) 

_______________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

_______________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос