Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка расчетов объемов товарооборота и платных услуг в сравнимых ценах и темпов их роста (снижение)

Минстат
Порядок, Приказ от 21.09.1995 № 235
Утратил силу

Про затвердження Порядку розрахунків обсягів товарообороту та платних послуг у порівнянних цінах і темпів їх зростання (зниження) 

Наказ Міністерства статистики України
від 21 вересня 1995 року N 235

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 1995 р. за N 343/879

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 р. N 725 "Про затвердження Порядку визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням фонду споживання" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунків обсягів товарообороту та платних послуг у порівнянних цінах та темпів їх зростання (зниження), що додається.

2. Скасувати:

- вказівки Мінстату України від 03.04.94 N 8-1-3/41 "Методика розрахунків темпів росту (зниження) товарообороту для використання при обчисленні розрахункового фонду споживання";

- вказівки Мінстату України від 18.07.94 N 8-2/8-72 "Розрахунок обсягів платних послуг у порівнянних цінах та темпів їх зростання (зниження)".

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра

О. Г. Осауленко

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства статистики України
від 21 вересня 1995 р. N 235

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 вересня 1995 р. за N 343/879

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ОБСЯГІВ ТОВАРООБОРОТУ
ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У ПОРІВНЯННИХ ЦІНАХ ТА ТЕМПІВ ЇХ ЗРОСТАННЯ (ЗНИЖЕННЯ)

Для визначення нормованої величини витрат на оплату праці для підприємств торгівлі та громадського харчування застосовується показник обсяг товарообороту, для підприємств, основною діяльністю яких є надання послуг населенню - обсяг реалізації платних послуг населенню.

Контроль обсягів роздрібного товарообороту та платних послуг здійснюється на підставі даних форм N 1-торг "Звіт про товарооборот, продаж та залишки товарів", місячна і N 1-послуги "Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню", місячна. Звіряється загальний обсяг роздрібного товарообороту і платних послуг за звітний місяць поточного року у фактичних цінах.

I. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ОБСЯГУ ТОВАРООБОРОТУ У ПОРІВНЯННИХ ЦІНАХ ТА ТЕМПІВ ЙОГО ЗРОСТАННЯ (ЗНИЖЕННЯ)

1.1. При обчисленні розрахункового фонду споживання по галузі "торгівля і громадське харчування" показником обсягу виробництва підприємств роздрібної торгівлі є обсяг роздрібного товарообороту, громадського харчування - весь обсяг товарообороту громадського харчування, організацій оптової торгівлі - оптовий товарооборот за участю у розрахунках.

1.2. Темпи росту (зниження) товарообороту розраховуються за звітний місяць до попереднього місяця звітного року у порівнянних цінах (у цінах попереднього місяця).

1.3. Для розрахунків можна користуватись як індексами цін, обчисленими обласними управліннями статистики, так і середніми цінами, що склалися на підприємстві.

1.4. При розрахунках через індекси цін неправильно використовувати зведений індекс цін в цілому по товарообороту, або в цілому по обороту продовольчих чи непродовольчих товарів.

Необхідно попередньо дані про продаж товарів у грошовому виразі об'єднати у товарні групи відповідно номенклатури середньогрупових індексів (аналогічно структурі у формах NN 3-торг, 4-торг). Потім продаж по кожній товарній групі за звітний місяць поточного року розділити на середньогруповий індекс роздрібних цін цієї групи у цілому по області за звітний місяць порівняно з попереднім місяцем цього ж року та помножити на 100.

При розрахунках можна використовувати не тільки товарні групи і їх середньогрупові індекси, а й окремі види товарів і їх індекси, що підлягають реєстрації.

Одержану суму по всіх товарних групах звітного місяця поточного року (у цінах попереднього місяця) слід розділити на обсяг товарообороту попереднього місяця у фактичних цінах (у цінах попереднього місяця) і помножити на 100.

1.5. Якщо індекс цін по якій-небудь товарній групі (виду товару) не відображає реальне становище з обсягами продажу товарів у конкретному підприємстві торгівлі, можна користуватись розрахунками через середні ціни - для цього необхідно обсяг реалізації у натуральному виразі по кожній товарній групі (виду товару) звітного місяця помножити на середні ціни попереднього місяця.

1.6. Можна розрахувати індекс цін, який склався на підприємстві, виходячи з обсягів надходження товарів і середніх цін. Для цього потрібно обсяги надходження кожного товару даної товарної групи у натуральному виразі за звітний місяць помножити на ціни, за якими товар реалізовувався у звітному місяці, а потім ці ж обсяги помножити на ціни, за якими товар продавався у попередньому місяці. Розділивши суму надходжень всіх товарів цієї товарної групи у цінах звітного місяця на суму продажів у цінах попереднього місяця і помноживши на 100, одержимо індекс цін даної товарної групи, який можна використати замість обласних індексів.

1.7. В обох випадках одержану суму по всіх товарних групах (видах товарів) звітного місяця поточного року (у цінах попереднього місяця) слід розділити на обсяг товарообороту попереднього місяця у фактичних цінах і помножити на 100.

 Наприклад (усі цифри умовні):

*****************************************************************
 Товарна*Товарооборот   *Індекс цін   * Товарооборот
 група *за серпень 1995 р.*серпня 1995 р. * серпня 1995 р.
     * (млн.крб.)    * у % до    * у цінах липня
     *         * липня 1995 р. * 1995 р. (млн.крб.)
*****************************************************************
  А  *    1     *   2    *   3 = 1 : 2
*****************************************************************
  1     44853       102,7      43674
  2     51501       109,0      47249
  3     11287       103,1      10948
  4      3898       113,6       3431
  5      2981       105,8       2818
  6     13334       143,8       9273
  7     19968       108,5      18404
  8      1837       108,8       1688
                        __________
                      Ітого 137485

Товарооборот за липень 1995 р. у фактичних цінах становив 133845 млн. крб. 

Темп росту (зниження) товарообороту за серпень 1995 року у цінах липня 1995 року (у порівнянних цінах) буде:

(137485 : 133845 ) х 100 = 102,7 %.

II. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ОБСЯГІВ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У ПОРІВНЯННИХ ЦІНАХ ТА ТЕМПІВ ЇХ ЗРОСТАННЯ (ЗНИЖЕННЯ)

2.1. При обчисленні розрахункового фонду споживання по підприємствах, основною діяльністю яких є надання платних послуг населенню, показником обсягу виробництва є обсяг реалізації платних послуг населенню.

2.2. Темпи зростання (зниження) обсягу платних послуг розраховуються за звітний місяць у процентах до попереднього місяця у порівнянних цінах (у цінах попереднього місяця).

2.3. Якщо підприємство надає декілька видів послуг, то розрахунки проводяться по кожному виду окремо.

Порядок розрахунку:

2.4. Для розрахунку обсягу послуг за звітний місяць у цінах попереднього місяця необхідно обсяг послуг по кожному виду за місяць, по якому робиться розрахунок, поділити на індекс цін (тарифів) за цей же місяць до попереднього місяця і одержаний результат помножити на 100. Якщо індекс цін, обчислений управлінням статистики, по якомусь виду послуг не відображає реальне становище з обсягами наданих населенню підприємством послуг, то для перерахування цих обсягів у ціни попереднього місяця можна користуватись індексом цін (тарифів), що склався на самому підприємстві.

2.5. Для розрахунку темпів зростання (зниження) обсягу послуг у цілому по підприємству за місяць, по якому робиться розрахунок, необхідно одержану суму по всіх видах послуг у порівнянних цінах поділити на обсяг послуг по цих же видах за попередній місяць у фактичних цінах і помножити на 100.

Наприклад (усі цифри умовні):

*****************************************************************
 Види*Обсяг послуг за*Індекс цін серпня *Обсяг послуг за серпень
 пос-*серпень 1995р.-*1995 року у % до *1995 р. у цінах липня
 луг *  млн.крб.  *липня 1995 року  *1995 р. - млн.крб.
*****************************************************************
 А *    1    *    2     *      3
*****************************************************************
 1   2459931      1969,5         124901
 2   1792292      4936,5         36309
 3    263019      1950,9         13482
 4    108182      1027,8         10526
 5    365094      1761,6         20725
 6    887808      2257,0         39336
                      --------------------
                      Усього 245279

Обсяг платних послуг за липень 1995 року у фактичних цінах становив 412036 млн. крб. 

Темп зростання (зниження) обсягу послуг за серпень 1995 року у цінах липня 1995 року буде:

245279 : 412036 х 100 = 59,5 %.

____________ 

Опрос