Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинском конкурсе "Молодой предприниматель года"

Государственный комитет Украины по делам семьи и молодежи (2)
Положение, Приказ от 23.01.2004 № 14
Утратил силу

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Молодий підприємець року"

Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді
від 23 січня 2004 року N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2004 р. за N 164/8763

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді
 від 25 січня 2005 року N 22

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 19 червня 2015 року N 2130)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 N 536 "Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002 - 2005 роки" та з метою удосконалення роботи щодо підтримки підприємницьких ініціатив молоді, розвитку її підприємницького і наукового потенціалу, сприяння створенню й забезпеченню діяльності молодіжних підприємств НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс "Молодий підприємець року" (додається).

2. Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді АР Крим, управлінням у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати щороку організацію та проведення регіонального туру Всеукраїнського конкурсу "Молодий підприємець року" згідно із затвердженим Положенням.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Пекарєва І. М.

 

Голова Комітету 

В. І. Довженко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс "Молодий підприємець року"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Організаторами проведення Всеукраїнського конкурсу "Молодий підприємець року" (далі - Конкурс) є Державний комітет України у справах сім'ї та молоді (далі - Держкомсім'ямолодь) та Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Рада молодих підприємців України" (далі - РМПУ).

Конкурс проводиться щороку відповідно до наказу Держкомсім'ямолоді, яким затверджуються:

кількісний та особовий склад оргкомітету;

склад експертної ради;

термін подання заявок на участь у Конкурсі;

перелік документів та матеріалів щодо участі у Конкурсі.

2. Підготовка та проведення Конкурсу покладаються на організаційний комітет Конкурсу (далі - оргкомітет), до складу якого входять представники Держкомсім'ямолоді, РМПУ, Координаційної ради з питань підтримки та організації підприємницької діяльності молоді, установ, які реалізують державну політику у сфері зайнятості молоді, розвитку її підприємницьких ініціатив.

Завданнями оргкомітету є:

приймання, реєстрація матеріалів, які надходять на Конкурс;

інформаційно-рекламне забезпечення проведення Конкурсу;

підготовка засідань експертної ради;

тиражування документів та матеріалів щодо участі у Конкурсі та розсилка їх для експертної оцінки членам експертної ради;

систематизація та узагальнення документів (експертних висновків), підготовлених членами експертної ради;

підготовка проектів підсумкових документів Конкурсу (список переможців, розподіл призових місць, узгоджені експертні висновки);

підготовка та проведення фіналу Конкурсу.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

3. Головною метою Конкурсу є підтримка та сприяння розвитку зайнятості молоді, розвитку її підприємницьких ініціатив та підтримка підприємницької діяльності.

4. Завданнями Конкурсу є:

розвиток підприємницьких ініціатив молоді;

реалізація інтелектуального потенціалу молоді;

підтримка підприємницької діяльності молоді в пріоритетних напрямках економіки;

сприяння участі молодіжного бізнесу в розвитку вітчизняного виробництва;

сприяння науково-технічній діяльності молоді, впровадженню нових технологій у вітчизняне виробництво;

інформаційна підтримка молодіжного підприємництва;

популяризація ідей підприємництва серед молоді;

консультативна та методична підтримка молодих підприємців;

забезпечення засад соціального партнерства, налагодження й поглиблення співробітництва державних органів, громадських організацій та установ у сфері підтримки молодіжного підприємництва.

УМОВИ КОНКУРСУ

5. У Конкурсі беруть участь громадяни України віком до 35 років (керівники підприємств, фізичні особи - суб'єкти господарювання, зареєстровані до 1 січня звітного року).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, дітей та молоді від 25.01.2005 р. N 22)

5.1. Матеріали, надіслані на Конкурс, розглядаються та оцінюються за трьома номінаціями:

"Бізнес-початок";

"Малий бізнес";

"Середній та великий бізнес".

6. Зарахування учасників Конкурсу до відповідної номінації здійснюється на підставі їхніх заяв щодо участі у Конкурсі. Для цілей цього Порядку обсяг річного валового доходу вираховується у гривнях на останній день звітного періоду за офіційним курсом Національного банку України.

7. До номінації "Бізнес-початок" належать:

7.1. Фізичні та юридичні особи - суб'єкти господарювання, які зареєстровані в році, що передує звітному.

7.1.1. Суб'єкти господарювання в незалежності від середньооблікової кількості працюючих та обсягу річного валового доходу.

8. До номінації "Малий бізнес" належать:

8.1. Фізичні та юридичні особи - суб'єкти господарювання, які зареєстровані не пізніше ніж за два роки до звітного.

8.1.1. Малі підприємства (незалежно від форми власності), у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяги валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500000 євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні (ст. 63 Господарського кодексу України від 16.01.2003 N 436-IV).

Не належать до номінації малий бізнес: довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків.

9. До номінації "Середній та великий бізнес" належать:

9.1. Фізичні та юридичні особи - суб'єкти господарювання, які зареєстровані не пізніше ніж за два роки до звітного.

9.1.1. Фізичні та юридичні особи - суб'єкти господарювання, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу перевищує 500000 євро.

10. За результатами розгляду заяв та матеріалів щодо участі у Конкурсі та інших документів, які підтверджують заявлені в матеріалах дані, Експертна рада Конкурсу може прийняти рішення про зарахування учасника Конкурсу до номінації, іншої ніж указана в його заяві щодо участі у Конкурсі.

11. Співвиконавці заходів, визначені оргкомітетом відповідальними за приймання та реєстрацію заяв, при прийманні заяв щодо участі в Конкурсі проводять роз'яснювальну роботу для забезпечення правильності заповнення заяв.

12. Для участі у Конкурсі претенденти подають:

заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

таблицю матеріалів щодо участі у Конкурсі (у 2-х примірниках), завірену печаткою підприємства (додаток 2), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання завірену печаткою або підписом у разі відсутності печатки (додаток 3);

копію паспорта учасника (перша, друга сторінки та сторінка з даними про реєстрацію), завірену печаткою підприємства, фізичної особи - суб'єкта господарювання, завірену підписом у разі відсутності печатки для фізичної особи - суб'єкта господарювання;

засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

засвідчену в установленому порядку копію довідки про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб).

13. Об'єктом відбору Конкурсу є молоді підприємці, які подали документи та матеріали, які засвідчують підприємницьку діяльність.

У разі необхідності претенденти можуть додатково подавати (за наявності):

презентаційні матеріали учасника Конкурсу (рекламна інформація, відеоматеріали й ін.);

у разі наявності експорту продукції (послуг):

а) копія вивізної (експортної) митної декларації;

б) копія звіту відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 28.07.2003 N 237 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень по структурній статистиці".

Члени оргкомітету та експертні комісії при виконані своїх повноважень повинні дотримуватися Закону України "Про інформацію".

14. Матеріали щодо участі у Всеукраїнському конкурсі "Молодий підприємець року", надіслані на Конкурс, не повертаються і повторно не розглядаються.

15. Одна і та сама особа не може бути визнана переможцем двічі в одній номінації.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

16. Конкурс проводиться у два тури:

перший тур - регіональні конкурси (з 1 лютого до 31 березня);

другий тур - Всеукраїнський конкурс та фінал (м. Київ) (з 1 квітня по 15 квітня).

Перший тур - регіональні конкурси

17. Для організації та проведення першого туру Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді АР Крим, управління у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольських міських державних адміністрацій:

утворюють відповідні регіональні експертні комісії із залученням фахівців з питань підприємництва, інноваційної діяльності, зайнятості тощо;

оголошують Конкурс із зазначенням умов проведення і терміну приймання заявок;

експертні комісії:

приймають заявки на участь у Конкурсі;

здійснюють аналіз поданих на Конкурс документів і матеріалів, які засвідчують підприємницьку діяльність підприємця та визначають переможців;

подають (надсилають) на розгляд експертній раді з грифом "Всеукраїнський конкурс "Молодий підприємець року" матеріали щодо участі у конкурсі переможців регіональних конкурсів, але не більше 9 осіб (по 3 у кожній номінації), через організаційний комітет.

Другий тур - Всеукраїнський конкурс

18. Наказом Держкомсім'ямолоді затверджується склад експертної ради Всеукраїнського конкурсу у кількості 15 осіб.

19. До складу експертної ради входять висококваліфіковані фахівці з питань підприємництва, інноваційної діяльності.

20. Експертна рада Всеукраїнського конкурсу "Молодий підприємець року" проводить оцінку переможців, відібраних за результатами регіональних конкурсів.

Експертна рада Всеукраїнського конкурсу за результатами оцінки матеріалів конкурсантів - переможців регіональних конкурсів визначає 9 переможців (по 3 у кожній номінації):

три перших місця;

три других місця;

три третіх місця.

21. Вибір переможця у конкурсі вважається правочинним, якщо на засіданні присутні 2/3 членів експертної ради і рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх.

Оцінка матеріалів Всеукраїнського конкурсу "Молодий підприємець року" здійснюється експертною радою конкурсу з урахуванням економічних та соціальних показників роботи підприємства. Оцінка здійснюється за бальною системою з пропорційним розподілом балів серед економічних та соціальних показників.

Оцінювання відбувається з урахуванням середніх показників для учасників відповідної категорії, що дозволяє уникнути заниження оцінки для учасників, показники яких не наближаються до максимальних, та оцінити діяльність учасників з найвищими показниками за найбільшою можливою кількістю балів. Для оцінювання окремих критеріїв беруться до уваги пов'язані показники. Наприклад, оцінка рівня заробітної плати здійснюється з урахуванням середнього рівня заробітної плати у відповідній галузі народного господарства, оскільки рівень заробітної плати значно залежить від виду діяльності підприємства та галузі народного господарства, і для оцінювання не можна брати середній показник заробітної плати для учасників відповідної категорії.

22. Експертна оцінка матеріалів учасників Конкурсу здійснюється відповідно за такими критеріями:

обсяг виручки від реалізації продукції (робіт), послуг на кінець звітного року;

основні види діяльності підприємства;

ознака зовнішньоекономічної діяльності;

інноваційність продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються) учасником;

участь у соціальних, культурних заходах, благодійних заходах;

важливість діяльності для території (регіону), де провадиться основна діяльність;

обсяги сплачених податків та загальнообов'язкових платежів до бюджетів;

кількість робочих місць, створених у звітному періоді;

кількість працевлаштованих за направленням органів Державної служби зайнятості;

рівень заробітної плати;

участь підприємства в організації та проведенні оплачуваних громадських робіт;

забезпечення бронювання робочих місць відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";

відсутність порушень законодавства про працю;

покращання умов праці працівників, робітників підприємства.

Експертною радою Конкурсу можуть вводитися додаткові критерії оцінювання в разі потреби врахування особливостей діяльності учасників.

23. Оцінка показників кожного з критеріїв відбувається для групи учасників, що належать до однієї з номінацій. Оцінювання показників відбувається окремо для кожного з критеріїв з урахуванням пов'язаних та середньостатистичних показників.

24. Оцінювання здійснюється в декілька етапів:

збір інформації про показники діяльності учасників Конкурсу;

розподіл учасників за номінаціями та за групами в межах номінацій відповідно до видів економічної діяльності;

порівняння показників учасників в межах груп та номінацій;

корегування присвоєних балів з урахуванням співвідношень показників окремих видів економічної діяльності;

відбір претендентів на здобуття призових місць у кожній з номінацій;

публічне представлення учасниками результатів своєї діяльності;

остаточне оцінювання з присвоєнням додаткових балів;

фіксування результатів оцінювання у рішеннях експертної ради Конкурсу.

25. Попередній розгляд матеріалів здійснюється оргкомітетом Конкурсу з використанням відповідного програмного забезпечення.

Достовірність указаних у поданих до оцінювання матеріалах Конкурсу даних перевіряється попередньо оргкомітетом та остаточно експертною радою Конкурсу за потреби такої перевірки.

26. На своєму засіданні експертна рада відкритим голосуванням затверджує:

список переможців Конкурсу і розподіл призових місць;

узгоджений експертний висновок до кожного учасника Конкурсу, які стали переможцями Конкурсу.

Експертний висновок оформлюється у вигляді протоколу, який затверджується головою експертної ради. Висновок оголошується та зберігається у архіві Держкомсім'ямолоді.

27. Після визначення експертною радою переможців Конкурсу оргкомітетом проводиться фінальна частина Конкурсу:

підбиття підсумків Конкурсу;

фінал (урочисте нагородження переможців Конкурсу) у м. Києві;

презентація переможців Конкурсу;

ознайомлення широких кіл молоді, підприємців, керівників установ різних форм власності, науковців з результатами Конкурсу;

надання можливості учасникам Конкурсу популяризувати своє підприємство, налагодити ділові стосунки для подальшого розвитку підприємства, реалізації власного підприємницького та наукового потенціалу.

28. Претензії щодо рішення експертної ради організаторами не приймаються.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

29. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
Т. В. Безулік
 

 

Заява

Прошу прийняти матеріали від
_________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові учасника)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                         (повна назва юридичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності)
щодо участі у Всеукраїнському конкурсі "Молодий підприємець року" у 200_ році

у номінації (виберіть та відмітьте тільки одну з трьох номінацій):

  

  


"Бізнес-початок" 

  

  


"Малий бізнес" 

  

  


"Середній та великий" 

Додаються:

N
з/п
 

Назва документа 

Відмітка про наявність документа (так/ні) 

Матеріали щодо участі у Всеукраїнському конкурсі "Молодий підприємець року" на ____ арк. (у 2-х прим.). 

  

Копія свідоцтва про державну реєстрацію на _____ арк. 

  

Копія паспорта учасника (перша, друга сторінки та сторінка з даними про місце проживання) на ____ арк. 

  

Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.  

  

З умовами організації та проведення конкурсу ознайомлений.

 

_____________________
(назва посади учасника - для юридичних осіб) 

_______________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

М. П. 

 

Дата "___" ____________ 200_ року

 

МАТЕРІАЛИ
щодо участі у Всеукраїнському конкурсі "Молодий підприємець року" суб'єкта господарювання - юридичної особи

01 


Учасник 

___________________________________________
                                            (повна назва суб'єкта господарювання - юридичної особи) 

02 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

03 


Адреса: _________________________

  

04 


Тел.: ___________ 

  

05 


факс: __________ 

06  
 
 

08
 
 


Назва одного з видів економічної діяльності* 

____________________

  

07  
 
 

09
 
 


Код виду економічної діяльності
(КВЕД)* 

 

Дата реєстрації суб'єкта господарювання 

 

  

Звітний період 200_ рік 

  

N  

Показники  

Код рядка 

Одиниця виміру 

Результати за звітний період 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

I 

Задекларований скоригований валовий дохід за звітний рік 

10 

тис. грн. 

 

II 

Обсяг податків, сплачених протягом звітного року 

11 

тис. грн. 

 

III 

Наявність експорту продукції власного виробництва або власних послуг 

12 

так/ні 

так  

 

ні 

 

 

Наявність задекларованого доходу від експорту продукції, послуг у звітному році 

13 

так/ні 

так  

 

ні 

 

 

Код продукції за УКТ ЗЕД або код послуг відповідно до Класифікації послуг зовнішньоекономічної діяльності, що експортувались у звітному році 

14 

 

Назва продукції (послуг), що експортувалися у звітному році: 

 

Наявність експорту продукції, робіт, послуг у звітному році 

15 

так/ні 

так 

 

ні 

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ і акцизу) за звітний рік 

16 

тис. грн. 

 

IV 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний рік  

17 

осіб 

 

Середня чисельність позаштатних працівників (за договорами та зовнішні сумісники) за звітний рік 

18 

осіб 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за рік, що передує звітному 

19 

осіб 

 

Середня чисельність позаштатних працівників (за договорами та зовнішні сумісники) за рік, що передує звітному 

20 

осіб 

 

V 

Фонд оплати праці за звітний період  

21 

тис. грн. 

 

____________
* Учасник указує той вид економічної діяльності, який вважає основним.

VI 

Кількість працівників, прийнятих на роботу за направленням органів Державної служби зайнятості у звітному періоді 

22 

осіб 

 

VII 

Чи є заборгованість із сплати внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

23 

так/ні 

так 

 

ні 

 

 

VIII

Забезпечення бронювання робочих місць 

24 

так/ні 

так 

 

ні 

 

 

IX 

Участь в організації та проведенні оплачуваних громадських робіт у звітному періоді 

25 

так/ні 

так 

 

ні 

 

 

Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для участі в Конкурсі.

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства) 

________________
(підпис)        М. П.

"___" ____________ 200_ р.
(дата подання матеріалів) 

 

МАТЕРІАЛИ
щодо участі у Всеукраїнському конкурсі "Молодий підприємець року" фізичної особи - суб'єкта господарювання

01 


Учасник 

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, та по батькові) 

02


Ідентифікаційний номер 

  

03 


Адреса: _________________ 

  

04 


Тел.: ______________ 

  

05 


факс: _________ 

06  
 
 

08
 
 Назва одного з видів
економічної діяльності учасника* 

__________________

  

07  
 
 

09
 
 Код виду економічної діяльності (КВЕД)* 

  

Дата реєстрації суб'єкта господарювання 

  

  

Звітний період: 200_ рік 

  

N  

Показники  

Код рядка 

Одиниця виміру 

Результати за звітний період 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

I 

Задекларований валовий дохід від підприємницької діяльності за звітний рік 

10 

тис. грн. 

 

II 

Обсяг податків, сплачених протягом звітного року 

11 

тис. грн. 

 

III 

Наявність експорту продукції власного виробництва або власних послуг 

12 

так/ні 

так  

 

ні 

 

 

Наявність задекларованого доходу від експорту продукції, послуг у звітному році 

13 

так/ні 

так  

 

ні 

 

 

Код продукції за УКТ ЗЕД або код послуг відповідно до Класифікації послуг зовнішньоекономічної діяльності, що експортувались у звітному році 

14 

-

 

Назва продукції (послуг), що експортувалися у звітному році

____________
* Учасник указує той вид економічної діяльності, який вважає основним.

N  

Показники  

Код рядка 

Одиниця виміру 

Результати за звітний період 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

IV 

Чи є заборгованість із сплати внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття? 

15 

так/ні 

так 

 

ні 

 

 

V 

Фонд оплати праці найманих працівників за звітний рік  

16 

тис. грн. 

 

VI 

Кількість працівників, прийнятих на роботу за направленням органів Державної служби зайнятості у звітному році 

17 

осіб 

 

VII 

Кількість угод, укладених з найманими працівниками, що діяли у звітному році 

18 

одиниць 

 

VIII 

Чисельність найманих працівників (осіб) станом на: 

01.01.0* 

01.02.0* 

01.03.0* 

01.04.0* 

01.05.0* 

01.06.0* 

01.07.0* 

01.08.0* 

01.09.0* 

01.10.0* 

01.11.0* 

01.12.0* 

31.12.0* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.0** 

01.02.0** 

01.03.0** 

01.04.0** 

01.05.0** 

01.06.0** 

01.07.0** 

01.08.0** 

01.09.0** 

01.10.0** 

01.11.0** 

01.12.0** 

31.12.0** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

Кількість угод, укладених з найманими працівниками, що діяли у попередньому році 

19 

одиниць 

 

Мінімальна заробітна плата, указана в угодах з найманими працівниками, що діяли за станом на 31.12.2002 рік. 

20 

гривень 

 

____________
* Слід указати чисельність найманих працівників за станом на відповідну дату звітного року.

** Слід указати чисельність найманих працівників за станом на відповідну дату попереднього року.

Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для участі в Конкурсі.

______________________________
(П. І. Б. особи - суб'єкта господарювання)

________________
(підпис)        М. П.

"___" ____________ 200_ р.
(дата подання матеріалів) 

____________

Опрос