Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выплаты подъемных военнослужащим Управления государственной охраны Украины

Управление государственной охраны
Приказ, Инструкция от 22.12.2003 № 71
редакция действует с 26.08.2016

Про затвердження Інструкції про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Управління державної охорони України

Наказ Управління державної охорони України
від 22 грудня 2003 року N 71

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2004 р. за N 147/8746

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Управління державної охорони України
 від 20 листопада 2013 року N 727
,
 від 29 червня 2016 року N 183

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року N 332 "Про вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України" та з метою визначення порядку й умов виплати підйомних військовослужбовцям Управління державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Управління державної охорони України (додається).

2. З наказом ознайомити особовий склад Управління в частині, що його стосується.

 

Начальник Управління
генерал-лейтенант
 

 
В. І. Строгий
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
О. С. Яременко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Управління державної охорони України

Абзац перший виключено

(згідно з наказом Управління державної
 охорони України від 20.11.2013 р. N 727)

1. Військовослужбовцям Управління державної охорони України, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці), що переїхали до нового місця служби з одного населеного пункту в інший у зв'язку з призначенням на посади або зміною дислокації регіонального підрозділу, зі зміною місця проживання, виплачуються підйомні у розмірі місячного грошового забезпечення.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 20.11.2013 р. N 727)

2. Розмір підйомних визначається з окладу за основною посадою, на яку призначено військовослужбовця, окладу за військове звання та додаткових видів грошового забезпечення на день виникнення права на отримання підйомних.

У разі призначення на посади або передислокації регіонального підрозділу в ті місцевості, де чинним законодавством України передбачено виплату підвищених посадових окладів, підйомні виплачуються з урахуванням підвищених посадових окладів.

3. Підйомні в порядку і розмірах, передбачених пунктами 1 і 2 цієї Інструкції, також виплачуються:

3.1. Офіцерам, призваним (прийнятим) на військову службу із запасу і призначеним на посади офіцерського складу, а також військовозобов'язаним, які прийняті на військову службу за контрактом. При цьому особам, які прийняті на військову службу із запасу, підйомні виплачуються, якщо вони призначені в регіональні підрозділи, розташовані поза пунктом їх постійного проживання до прийняття на військову службу.

(підпункт 3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 20.11.2013 р. N 727)

3.2. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади офіцерського складу в інші населені пункти.

3.3. Військовослужбовцям, направленим для проходження військової служби з пункту постійної дислокації регіонального підрозділу, у штаті якого вони перебувають, у підрозділи (чи з одного підрозділу в інший підрозділ цього ж регіонального підрозділу), що дислоковані в інших населених пунктах.

3.4. Військовослужбовцям, які направлені для подальшого проходження військової служби з інших військових формувань, правоохоронних органів або державних органів України та уклали контракт про проходження військової служби з Управлінням державної охорони України, при переїзді в іншій населений пункт, у зв'язку з призначенням на військову посаду.

(пункт 3 доповнено підпунктом 3.4 згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 29.06.2016 р. N 183)

4. Підйомні військовослужбовцям виплачуються*:

____________
* З дозволу керівника регіонального підрозділу військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, що вибувають до нового місця служби в інший населений пункт, виплачується грошове забезпечення за місяць наперед.

(примітка до пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 20.11.2013 р. N 727)

4.1. Тим, які переїхали у зв'язку з призначенням на посади, - за новим місцем служби на підставі наказу про призначення і довідки кадрового підрозділу, які підтверджують те, що військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою.

4.2. Тим, які переїхали у зв'язку зі зміною постійної дислокації регіонального підрозділу, - у новому пункті постійної дислокації регіонального підрозділу на підставі наказу керівника регіонального підрозділу про прибуття до місця дислокації.

5. Військовослужбовцям, які призначені на посади у регіональний підрозділ, що формується, і прибули до нового місця служби у пункт тимчасової дислокації регіонального підрозділу, а потім переїхали до пункту його постійної дислокації, підйомні виплачуються один раз - після прибуття до пункту постійної дислокації регіонального підрозділу поза пунктом попереднього місця служби військовослужбовця.

6. Військовослужбовцям, які звільнені від виконання обов'язків за посадами і в період їх перебування у розпорядженні переїхали в інший населений пункт у зв'язку зі зміною постійної дислокації регіонального підрозділу, в якому вони проходили службу до зарахування у розпорядження, підйомні за цей переїзд не виплачуються. Підйомні цим військовослужбовцям виплачуються після призначення їх на посади і вступу до виконання обов'язків за посадами.

7. Військовослужбовцям, які переїхали в інші населені пункти у складі регіонального підрозділу, що підлягає розформуванню, підйомні за цей переїзд не виплачуються. Підйомні цим військовослужбовцям виплачуються після того, як вони були призначені на посади і приступили до виконання обов'язків за цими посадами (крім випадків, передбачених підпунктом 14.6 Інструкції).

8. Військовослужбовцям, які повернулися для подальшого проходження військової служби в Управління державної охорони України після відрядження до органів виконавчої влади та інших цивільних установ (далі - державні органи) із залишенням на військовій службі, підйомні виплачуються регіональним підрозділом після того, як вони були призначені на посади і приступили до виконання обов'язків за цими посадами, в порядку і розмірах, передбачених пунктами 1 - 7 Інструкції.

9. На кожного члена сім'ї військовослужбовця, що фактично переїхав для постійного проживання до нового місця служби військовослужбовця, у випадках, передбачених пунктами 1, 3 Інструкції, виплачуються підйомні в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення, належного військовослужбовцю на день приїзду членів сім'ї до місця його служби, з урахуванням пункту 2 Інструкції.

Якщо члени сім'ї прибули одночасно з військовослужбовцем, підйомні на них виплачуються з моменту, коли військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, на яку призначений, з тих самих окладів та додаткових видів грошового забезпечення, що й на самого військовослужбовця.

Підйомні виплачуються також на сім'ї військовослужбовців, які змінили місце проживання і переїхали у зв'язку зі службовими переміщеннями військовослужбовців не безпосередньо до нового місця їх служби, а до інших населених пунктів поблизу місця служби військовослужбовців, де керівництвом регіонального підрозділу їм надана житлова площа або де вони тимчасово - до надання житлової площі - проживають на площі інших квартиронаймачів, а також тим, які переїхали для проживання в інші населені пункти у зв'язку з відсутністю житлової площі за новим місцем служби військовослужбовця. У разі переїзду членів сім'ї із зазначених пунктів безпосередньо до місця служби військовослужбовців підйомні вдруге не виплачуються.

У разі якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, то підйомні на кожного з них виплачуються за місцем штатної служби, а на членів сім'ї - з місячного грошового забезпечення одного з них (за їх бажанням).

10. Підйомні на членів сім'ї, які фактично переїхали для постійного проживання до місця служби військовослужбовців, також виплачуються у разі призначення військовослужбовців після закінчення військових навчальних закладів на посади у регіональні підрозділи за місцем дислокації цього військового навчального закладу, якщо члени сім'ї не переїжджали до військовослужбовця в період навчання його у військовому навчальному закладі.

11. Підйомні виплачуються на тих членів сім'ї військовослужбовця, які на день приїзду до нового місця служби військовослужбовця записані в його особовій справі:

11.1. На дружину (чоловіка), шлюб з якою (яким) зареєстрований до дня її (його) прибуття до нового місця служби або прийому на військову службу за контрактом.

11.2. На дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених: молодших 18 років та інвалідів I і II групи незалежно від віку, а у віці від 18 до 23 років:

які навчалися у навчальних закладах (крім заочних і вечірніх навчальних закладів, різного роду курсів, а також військових навчальних закладів) до дня від'їзду до нового місця служби військовослужбовця та прибули для постійного проживання з ним і в тому ж році вступили для продовження навчання в такі самі навчальні заклади у пункті служби військовослужбовця або в населеному пункті, розташованому поблизу місця його служби;

які до дня від'їзду до нового місця служби військовослужбовця закінчили неповну середню чи середню школи і прибули для постійного проживання з ним і в тому ж році вступили у навчальні заклади (крім заочних і вечірніх навчальних закладів, різного роду курсів, а також військових навчальних закладів) у пункті служби військовослужбовця або в населеному пункті, розташованому поблизу місця його служби.

11.3. На батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка): на батька, якому більше 60 років, на матір, якій більше 55 років або якщо вони є інвалідами I і II групи незалежно від віку, якщо вони прибули до місця служби військовослужбовця з населеного пункту, в якому він проходив службу до останнього призначення, або проживали разом із військовослужбовцем, прийнятим на військову службу із запасу, до дня його зарахування в списки особового складу.

Під час виплати підйомних на членів сім'ї враховуються також їх вік та інвалідність на день приїзду до нового місця служби військовослужбовця, а факт усиновлення - на день приїзду військовослужбовця до нового місця служби.

12. Підйомні на членів сім'ї виплачуються регіональним підрозділом, в який призначений або де проходить службу військовослужбовець, за умови зняття їх з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання і реєстрації у населеному пункті за місцем служби військовослужбовця, після надання довідки кадрового органу про склад сім'ї (із зазначенням дати народження дітей, батьків, усиновителів), найменування населеного пункту, з якого прибула сім'я, дату прибуття сім'ї.

Якщо члени сім'ї зняті з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання, переїхали до місця служби військовослужбовця, але до надання житлової площі і тимчасово проживають на житловій площі інших квартиронаймачів або в будинках, що належать громадянам, підйомні виплачуються на них, якщо фактичний їх переїзд для постійного проживання до місця служби військовослужбовця підтверджений довідкою кадрового органу за новим місцем служби із зазначенням складу сім'ї, дати народження дітей, батьків (усиновителів), найменування населеного пункту, з якого прибула сім'я, і дати прибуття сім'ї.

Якщо члени сім'ї зняті з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання, переїхали для проживання в інші населені пункти через відсутність житлової площі за новим місцем служби військовослужбовця, підйомні на них виплачуються після надання довідки домоуправління або житлово-експлуатаційної контори (за місцем проживання) про склад сім'ї (із зазначенням дати народження дітей, батьків, усиновителів), найменування - населеного пункту, з якого вибули (із зазначенням дати виписки) і в який прибули (із зазначенням дати прибуття) члени сім'ї. У разі неможливості реєстрації членів сім'ї за місцем проживання підйомні на них виплачуються за наданою довідкою кадрового органу, що видається за заявою членів сім'ї, із зазначенням у ній, крім цих відомостей, місця проживання.

13. Фактичний переїзд військовослужбовця визначається з дати, з якої він приступив до виконання обов'язків за посадою або прибуття в новий пункт дислокації регіонального підрозділу, а членів сім'ї - за датою прибуття їх до нового місця служби військовослужбовця.

14. Підйомні, у тому числі на членів сім'ї, не виплачуються:

14.1. Якщо місце проживання військовослужбовців у зв'язку з призначенням на посади або зміною постійної дислокації регіонального підрозділу не змінилося. У цьому випадку підйомні виплачуються після фактичного переїзду військовослужбовця на постійне проживання до пункту дислокації регіонального підрозділу.

14.2. Військовослужбовцям, які перебували на навчанні у військовому навчальному закладі зі збереженням посади за місцем служби і направлені після закінчення навчання для проходження служби в той самий пункт, звідки вони вибули на навчання.

14.3. Військовослужбовцям, які прибули до регіонального підрозділу без призначення на посади наказами відповідних начальників, - до надходження наказу про призначення.

14.4. Військовослужбовцям, які закінчили військовий навчальний заклад з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади у регіональний підрозділ за місцем дислокації цього військового навчального закладу, крім членів сім'ї, на яких підйомна допомога виплачується у порядку, передбаченому в пункті 10 Інструкції.

14.5. Військовослужбовцям, які переїхали у зв'язку з призначенням на посади або передислокацією регіонального підрозділу з одного населеного пункту в інший, прослужили в цьому новому пункті один рік і менше та за їх проханням знову призначені у пункт попередньої служби, - за переміщення у пункт попередньої служби.

14.6. Військовослужбовцям, які переїхали в інші населені пункти у складі регіонального підрозділу, що підлягає розформуванню, або одиночним порядком у розпорядження відповідного начальника без призначення на посади, надалі направленим для проходження військової служби до пунктів попереднього місця служби або звільненим з військової служби.

15. Підйомні також не виплачуються на членів сім'ї військовослужбовця:

15.1. Які переїхали до військовослужбовця у пункт перебування його в розпорядженні. На цих членів сім'ї підйомні за наявності права на них виплачуються після вступу військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою, на яку він буде призначений.

15.2. На дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні.

15.3. На дітей, які прибули до місця служби військовослужбовця тимчасово (на канікули, у відпустку і т. ін.).

15.4. Якщо зміна місця проживання членів сім'ї не пов'язана з переведенням військовослужбовця до нового місця служби і призначенням на посаду, зміною місця постійної дислокації регіонального підрозділу, призовом на військову службу із запасу і прийняттям на військову службу військовослужбовця, який проходить службу за контрактом.

(підпункт 15.4 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Управління державної охорони України від 20.11.2013 р. N 727)

16. У разі призначень на посади і переміщень у складі регіонального підрозділу, пов'язаного з фактичним переїздом з одного населеного пункту в інший, військовослужбовцям здійснюється, крім підйомних, також виплата добових у розмірах, визначених чинним законодавством.

17. Аліменти із суми підйомних та добових не утримуються.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Управління державної охорони України від 20.11.2013 р. N 727,
 від 29.06.2016 р. N 183)

 

Начальник фінансово-планового 
відділу Управління державної
охорони України
підполковник 

 
 
 
П. О. Кізюн
 

Опрос