Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил взаимодействия местных телефонных сетей общего пользования с местными телефонными сетями ведомств и других владельцев

Главное управление по вопросам радиочастот при КМУ
Приказ, Правила от 05.09.1995 № 39
Утратил силу

Про затвердження Правил взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників

Наказ Головного управління з питань
радіочастот при Кабінеті Міністрів України
від 5 вересня 1995 року N 39 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 1995 р. за N 336/872

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного управління з питань радіочастот
 при Кабінеті Міністрів України,
 Державного комітету зв'язку України
 від 9 червня 1998 року N 11/90

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 19 травня 2015 року N 270)

На виконання Закону України "Про зв'язок" Міністерство зв'язку України розробило Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників. Державна комісія з питань зв'язку і радіочастот узгодила Правила (протокол N 8 від 13.06.95 р.).

Для впровадження в дію Правил взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників (додаються).

2. Відділу електрозв'язку і розвитку ЄНСЗ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України подати вищезазначені Правила на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Міністерству зв'язку України забезпечити доведення Правил взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників до підприємств і організацій Мінзв'язку, зацікавлених міністерств і відомств, недержавних структур зв'язку, які здійснюють діяльність по наданню послуг місцевого телефонного зв'язку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління з питань радіочастот Кожем'якіна П. І. 

  

Начальник Головного управління

В. М. Бурмістенко 

  

ПРАВИЛА
взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Для забезпечення послугами телефонного зв'язку громадян, підприємств, установ та організацій створена мережа телефонного зв'язку загального користування (МТфЗЗК), як складова частина Єдиної національної системи зв'язку України.

В систему телефонного зв'язку загального користування входять місцеві, міжміські та міжнародні АТС, комутаційні вузли для включення відомчих телефонних станцій, лінії, канали та кінцеве абонентське обладнання.

2. Для задоволення власних потреб юридичні та фізичні особи можуть створювати місцеві телефонні мережі відомств та інших власників (далі - відомчі телефонні мережі). Відомчі телефонні мережі, які надають послуги зв'язку на умовах ліцензування іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, відносяться до телефонних мереж подвійного призначення.

3. Рішення про необхідність створення відомчої телефонної мережі приймається самостійно самим відомством в залежності від потреб виробництва.

4. Для відомчих місцевих телефонних мереж, як правило, організовується вихід на МТфЗЗК. Кількість абонентів власника цих мереж, які мають право виходу на МТфЗЗК, встановлюється в залежності від потреб відомства та технічних можливостей МТфЗЗК.

5. Порядок функціонування відомчих телефонних мереж, які призначені тільки для організації зв'язку між абонентами, безпосередньо задіяними у виробничому процесі і не мають виходу на МТфЗЗК, цими Правилами не регулюється.

6. При наявності вільної ємності відомчих телефонних мереж, крім мереж спецспоживачів (Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, Національна Гвардія, Штаб Цивільної оборони, Держкомкордон України), вона може використовуватися підприємствами зв'язку для розвитку МТфЗЗК на договірній основі. Справи таких абонентів зберігаються на підприємствах зв'язку МТфЗЗК та відомствах - власниках.

7. Режим роботи відомчих телефонних мереж залежить від їх призначення та режиму роботи підприємств. В залежності від режиму роботи підприємств та відомчих телефонних мереж (крім телефонних мереж спецспоживачів) дозволяється переключення окремих телефонів у вечірній час, вихідні та святкові дні на квартири громадян, які стоять в черзі на встановлення телефонів. Зазначене переключення регулюється окремим договором між підприємством зв'язку та власником відомчої телефонної мережі.

8. В разі стихійного лиха (землетрус, повінь, ураган тощо) телефонні мережі відомчого підпорядкування, а також будь-яких інших форм власності зобов'язані надавати на період ліквідації його наслідків в необхідному обсязі засоби зв'язку в тимчасове користування Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Національній Гвардії, Штабу Цивільної оборони та Держкомкордону України згідно з чинним законодавством. Ці засоби зв'язку також надаються для тренувань відповідних підрозділів цих міністерств та відомств з метою відпрацювання організації взаємодії з відомчими телефонними мережами. Графік тренувань затверджується керівниками мереж зв'язку, які взаємодіють між собою.

9. На відомчих телефонних мережах та станціях необхідно передбачати проведення заходів по забезпеченню таємниці телефонних розмов, по несанкціонованому доступу до ліній і споруд зв'язку згідно з вимогами Державної служби України з питань технічного захисту інформації. Власники відомчих телефонних станцій забезпечують безперешкодний доступ до них представників уповноважених органів для зйому інформації з каналів зв'язку у випадках і порядку, встановлених законодавчими актами України.

10. Керівникам відомств дозволяється підключення до телефонної розмови абонентів у межах своїх мереж при умові попередження їх акустичним сигналом.

11. При підготовці технічного завдання на реконструкцію та переобладнання станційних та лінійних споруд МТфЗЗК власники відомчих телефонних мереж попереджаються про майбутні роботи і згідно з рекомендаціями підприємств зв'язку телефонних мереж загального користування та в узгоджені з ними строки виконують за свій рахунок і власними силами технічне переобладнання відомчих мереж.

12. Управління відомчими телефонними мережами зв'язку здійснюють відповідні міністерства, відомства та підприємства на основі чинного законодавства та нормативних документів.

13. При невиконанні вимог цих Правил підприємства МТфЗЗК мають право відключати відомчі АТС від МТфЗЗК через два місяці після письмового попередження та узгодження з місцевими органами влади. Цей термін може бути змінений, якщо для усунення вимог цих Правил потрібен більший строк.

II. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ АБОНЕНТАМ ВІДОМЧИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ

14. Відомчі телефонні мережі, які мають вихід на мережі зв'язку загального користування, можуть надавати всі види послуг телефонного зв'язку, передбачених для МТфЗЗК. Відомства повинні інформувати своїх абонентів про можливі обмеження послуг з технічних причин.

15. Для інформації громадян про номери телефонів абонентів відомчих телефонних мереж відомства організовують довідково-інформаційні служби, видають довідники абонентів (крім телефонних мереж спецспоживачів). В списки абонентів телефонних мереж загального користування заносяться номери телефонів довідково-інформаційних служб відомств, квартирних абонентів, включених у відомчі АТС. За домовленістю з підприємствами зв'язку МТфЗЗК додатково в списки можуть заноситися номери телефонів відомчих АТС, які особливо часто з'ясовують абоненти.

16. Заяви на встановлення телефонів відомчих АТС задовольняються в такому порядку:

- підприємств, організацій, установ, посадових осіб та працівників даного відомства;

- підприємств, організацій, установ інших відомств та громадян, які не мають прямого відношення до діяльності власника даної відомчої телефонної мережі в порядку, викладеному в Правилах користування місцевим телефонним зв'язком.

III. ОПЛАТА ПОСЛУГ ВІДОМЧОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ

17. Всі послуги телефонного зв'язку, які надаються телефонними мережами подвійного призначення, сплачуються за тарифами, затвердженими згідно з діючим законодавством. Послуги надаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

18. Перелік категорій посадових осіб, яким надається право користування службовими квартирними телефонами, визначається наказом відповідного відомства або власника телефонної мережі.

19. Плата за надані послуги телефонного зв'язку стягується власниками відомчих телефонних мереж.

20. Плата за користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком стягується підприємствами МТфЗЗК. Абонентам розсилаються групові та індивідуальні рахунки. Дозволяється за взаємною домовленістю між власниками відомчих мереж та підприємствами зв'язку МТфЗЗК рахунки за такі розмови передавати власникам відомчих мереж, які проводять розрахунки зі своїми абонентами і перераховують зібрані кошти підприємствам МТфЗЗК.

Порядок взаєморозрахунків визначається окремим договором.

21. Власники відомчих мереж несуть відповідальність за своєчасну оплату всіх послуг, наданих їх абонентам в кредит підприємствами зв'язку МТфЗЗК. При несплаті абонентом цих послуг за вимогою підприємства зв'язку МТфЗЗК телефон виключається згідно з чинним законодавством.

IV. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ВІДОМЧИХ ТЕЛЕФОННИХ СТАНЦІЙ ДО ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТА СПІЛЬНОЇ ЇХ РОБОТИ

22. Приєднання відомчих телефонних станцій до телефонних мереж загального користування здійснюється у відповідності з діючими нормативними актами та виконується за заявою відомства та згодою обох сторін при умові відповідності їх технічним нормам і вимогам, які пред'являються до технічних засобів і каналів МТфЗЗК.

23. Будівлі та приміщення, призначені для будівництва нових відомчих станцій, повинні відповідати вимогам, викладеним у технічних умовах на телефонні станції.

24. Підприємство МТфЗЗК у місячний термін після одержання від відомства письмової заяви на приєднання відомчої АТС до телефонної мережі загального користування повинне розглянути технічну можливість та видати на розробку проектної документації технічні умови на приєднання з урахуванням необхідного переліку робіт для організації зв'язку з нормативною якістю.

У разі незгоди з виданими технічними умовами відомство має право оскаржити рішення підприємства МТфЗЗК в Держкомзв'язку України чи у суді.

(пункт 24 в редакції наказу Головного управління з питань
 радіочастот при Кабінеті Міністрів України,
Державного комітету зв'язку України від 09.06.98 р. N 11/90)

25. У технічні умови не повинні включатись вимоги щодо побудови споруд зв'язку та встановлення обладнання, які не пов'язані з пропуском трафіку від (до) відомчої станції, що приєднується.

(пункт 25 в редакції наказу Головного управління з питань
 радіочастот при Кабінеті Міністрів України,
Державного комітету зв'язку України від 09.06.98 р. N 11/90)

26. Для включення відомчої АТС у телефонну мережу загального користування представником підприємства МТфЗЗК у присутності представника відомства проводиться обстеження її технічного стану. За результатами складається акт обстеження технічного стану відомчої телефонної станції (додаток N 1).

Приєднання відомчої телефонної мережі до МТфЗЗК здійснюється після реалізації в повному обсязі технічних умов на приєднання, проведення приймальною комісією комплексних випробувань готовності мереж до взаємодії та затвердження обома сторонами відповідного акта.

(пункт 26 в редакції наказу Головного управління з питань
 радіочастот при Кабінеті Міністрів України,
Державного комітету зв'язку України від 09.06.98 р. N 11/90)

27. Порядок взаємодії підприємств зв'язку з відомствами передбачається договором про взаємовідносини підприємств зв'язку МТфЗЗК і власників відомчих телефонних мереж (додаток N 2).

28. При створенні відомчих телефонних мереж, крім ліній та каналів свого відомства, можуть використовуватися орендовані лінії та канали МТфЗЗК або мереж інших відомств.

29. Підприємства зв'язку МТфЗЗК при взаємній згоді сторін можуть приймати на технічне обслуговування станційні та лінійні споруди відомчих телефонних мереж з оплатою за договором.

30. Нумерація абонентів відомчих АТС з правом виходу на МТфЗЗК повинна узгоджуватися з підприємствами МТфЗЗК і відповідати за кількістю знаків нумерації, прийнятій для даної МТфЗЗК. Значність номера для внутрішнього зв'язку може бути скороченою. При скороченій значності номера для внутрішнього зв'язку виклик абонентів МТфЗЗК абонентами відомчих АТС рекомендується виконувати шляхом попереднього набору індексу виходу на МТфЗЗК "9" з подальшим набором місцевого номера телефону без додаткового прослуховування сигналу "Відповідь станції".

31. Для забезпечення абонентів відомчих АТС всіма видами телефонного зв'язку з абонентами МТфЗЗК та іншими відомчими мережами організовуються вихідні та вхідні з'єднувальні лінії місцевого зв'язку і вхідні з'єднувальні лінії міжміського зв'язку односторонньої чи двосторонньої дії або універсальні в залежності від ємності цих АТС та типу обладнання.

Примітка. Назва з'єднувальних ліній - "вихідна", "вхідна", визначається по відношенню до відомчої АТС.

32. Кількість з'єднувальних ліній між відомчими АТС та АТС МТфЗЗК визначається нормами технологічного проектування Міністерства зв'язку та припущеннями по телефонному навантаженню.

У процесі експлуатації їх кількість регулюється таким чином, щоб кількість відмов у з'єднаннях не перевищувала встановлених норм. Якщо кількість з'єднувальних ліній менше встановлених технічними нормами, то власник відомчої АТС тимчасово обмежує кількість абонентів, які мають вихід на МТфЗЗК.

33. Загальна кількість основних та паралельних апаратів, включених у відомчу АТС, визначається відповідно до телефонного навантаження.

34. В залежності від ємності відомчих АТС, їх кількості та місця встановлення вони включаються у вузли відомчих телефонних станцій, міські районні АТС, центральні, вузлові або кінцеві сільські АТС. При ємності таких АТС більше 6000 номерів вони включаються в МТфЗЗК на правах районних АТС.

35. При облаштуванні МТфЗЗК апаратурою автоматичного визначення номера відомчі телефонні станції, які будуються, повинні бути обладнані такими пристроями, інші - в плановому порядку при реконструкції за рахунок власників цих АТС.

36. При впровадженні на місцевих телефонних мережах погодинної оплати місцевих розмов на вузлах відомчих телефонних мереж передбачається сумарний облік усіх вихідних розмов.

За рішенням власників відомчих телефонних мереж індивідуальний облік місцевих телефонних розмов може виконуватися на цих мережах обладнанням, яке встановлюється за рахунок відомств.

37. Облік міжміських розмов відомчих АТС ведеться на міжміських телефонних станціях.

38. Вхідний зв'язок до абонентів відомчих АТС повинен бути автоматичним. В окремих випадках дозволяється встановлювати такий зв'язок через оператора.

V. ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІДОМЧИХ СТАНЦІЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВИХІД НА МТфЗЗК

39. Експлуатація відомчих телефонних мереж, які мають вихід на МТфЗЗК, здійснюється за правилами та нормами, затвердженими відповідними міністерствами та відомствами з урахуванням діючих в МТфЗЗК технічних норм та правил.

40. Підприємства зв'язку МТфЗЗК контролюють відповідність з'єднувальних ліній встановленим нормам, правильність експлуатації і технічний стан відомчих станцій (крім відомчих станцій спецспоживачів).

41. Власники відомчих телефонних станцій, що мають вихід на МТфЗЗК, забезпечують безперешкодний доступ працівників телефонних мереж МТфЗЗК для технічного обстеження цих станцій та мереж. Технічне обстеження відомчих мереж проводиться після реконструкції та в інших випадках. З урахуванням результатів обстеження складається акт.

42. Пошкодження в обладнанні та з'єднувальних лініях відомчих телефонних мереж та мереж зв'язку подвійного призначення ліквідуються в контрольні строки, встановлені для МТфЗЗК.

43. Керівники відомчих телефонних мереж (крім відомчих телефонних мереж спецспоживачів), які мають вихід на телефонні мережі загального користування, зобов'язані повідомляти підприємства зв'язку МТфЗЗК про всі зміни, проведені на відомчих телефонних мережах, а також надсилати квартальний звіт про наявність телефонних апаратів (Державна статистична звітність, форма N 2-зв'язок, додаток N 3).

VI. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗВ'ЯЗКУ МТфЗЗК ТА ВЛАСНИКАМИ ВІДОМЧИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ

44. Порядок взаєморозрахунків між підприємствами зв'язку МТфЗЗК та власниками відомчих телефонних мереж передбачається договором про взаємовідносини підприємств зв'язку МТфЗЗК і власників відомчих телефонних мереж (додаток N 2).

45. Розмір оплати за надані послуги телефонного зв'язку для різних сторін та за вхідні і вихідні з'єднувальні лінії від відомчих АТС визначається діючими тарифами, затвердженими Держкомзв'язку України в установленому порядку.

(пункт 45 в редакції наказу Головного управління з питань
 радіочастот при Кабінеті Міністрів України,
Державного комітету зв'язку України від 09.06.98 р. N 11/90)

46. Пункт 46 виключено 

(згідно з наказом Головного управління з питань
 радіочастот при Кабінеті Міністрів України, 
Державного комітету зв'язку України від 09.06.98 р. N 11/90)

47. За організацію ліній міжміського зв'язку та за доступ міжміських АТС до відомчих АТС взаєморозрахунки не проводяться. Припускається, що затрати на їх експлуатацію і оплата за доступ рівні.

48. При використанні підприємствами зв'язку МТфЗЗК станційних та лінійних споруд відомчих телефонних мереж для забезпечення телефонним зв'язком сторонніх для відомства абонентів взаєморозрахунки між власниками відомчих АТС та підприємствами зв'язку МТфЗЗК виконуються згідно з договором.

У таких випадках облік та розрахунки з цими абонентами ведуться на підприємствах зв'язку МТфЗЗК. Підприємства зв'язку перераховують власникам відомчих телефонних мереж 35 % від одержаних тарифних доходів. Зазначений розмір відрахувань може бути встановлений окремо для кожної телефонної мережі в залежності від фактичних затрат обох сторін. Плата за з'єднувальні лінії між відомчими АТС та МТфЗЗК зменшується пропорційно ємності відомчих АТС, яка використовується підприємствами зв'язку МТфЗЗК.

  

 

 
 

Додаток N 1
до Правил взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників

АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВІДОМЧОЇ ТЕЛЕФОННОЇ СТАНЦІЇ

   "___" ___________ 19__ р.           м.____________
 
   При обстеженні телефонної станції, яка належить ___________
_______________________________________________________________,
   (найменування власника телефонної станції)
 
встановлена за адресою:_________________________________________
представником___________________________________________________
         (найменування підприємства зв'язку МТфЗЗК)
________________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)
 
в присутності  представника власника відомчої телефонної
мережі___________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
виявлено наступне:
 
        I. Технічні дані обстеженої АТС
 
   Ємність телефонної мережі_______ номерів, із них______ номерів
з виходом на телефонну мережу загального користування. Ємність
відомчої АТС задіяна на _________ номерів, встановлено ___________
паралельних телефонів, орендовано__________ пар кабельної мережі
МТфЗЗК, включено _________ сторонніх для відомства абонентів.
 
   Для зв'язку з МТфЗЗК організовано:
   - вихідних з'єднувальних ліній _________,
   - вхідних з'єднувальних ліній для місцевого зв'язку _______,
   - вхідних з'єднувальних ліній для міжміського зв'язку _____,
   - ліній двосторонньої дії.
   Підприємствами зв'язку МТфЗЗК орендовано _____ пар кабельної
мережі відомчої АТС, ______ номерів АТС.
 
       II. Технічний стан обладнання АТС,
       електроживлення, кросу, приміщення
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
      III. Технічний стан лінійних споруд та
          абонентського обладнання
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
    IV. Організація експлуатації телефонних споруд
        та підготовленість техперсоналу
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
    V. Висновки та пропозиції про стан обладнання,
    можливість підключення чи відключення відомчої
         телефонної мережі від МТфЗЗК
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   Недоліки відмічені в акті, необхідно усунути до ____________
_________________________________________________________________
 
   У випадку не усунення недоліків до вказаного строку телефонна
мережа згідно з п.13. Правил взаємодії місцевих телефонних мереж
загального користування з місцевими телефонними мережами відомств
та інших власників буде відключена від МТфЗЗК.
 
   Представник підприємства зв'язку МТфЗЗК ______________
                       (підпис)
   Представник відомчої мережі       ______________
                        (підпис)

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Правил взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
ПРО ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ'ЯЗКУ МТфЗЗК І ВЛАСНИКІВ ВІДОМЧИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ

              м. ___________
   N _____                "___" ___________ 19__ р.
 
   Підприємство зв'язку МТфЗЗК________________________________,
                 (найменування підприємства)
назване в подальшому Підприємство, в особі_______________________
_________________________________________________________________
   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з одного боку, і ________________________________________________,
         (найменування відомства, іншого власника АТС)
назване в подальшому Відомство, в особі _________________________
_________________________________________________________________
   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з другого боку, на підставі Правил взаємодії місцевих телефонних
мереж загального користування з телефонними мережами відомств та
інших власників згідно з заявою Відомства уклали цей договір про
нижченаведене.
 
         1. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
 
   1. Підприємство  зв'язку  виділяє  точки   включення
з'єднувальних ліній від АТС Відомства, встановленої за адресою
______________________________________ в такій кількості:
 
   для вихідного зв'язку       _________ точок
   для вхідного місцевого зв'язку  _________ точок
   для вхідного міжміського зв'язку _________ точок
   для ліній двосторонньої дії    _________ точок
з присвоєнням індексу виходу на АТС Відомства _________, а також
_________пар у прокладених кабелях зв'язку  для  організації
 
з'єднувальних ліній та прямих зв'язків.
 
   2. Інші умови на розсуд сторін:_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
           2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 
   3. Відомство повідомляє Підприємство про всі зміни, проведені
на відомчій АТС, щоквартально 1-го числа після звітного періоду
надсилає звіт за затвердженою формою.
 
   4. Усунення  пошкоджень  на відомчій АТС проводяться у
контрольні строки, встановлені на телефонних мережах загального
користування.
 
   5. Підприємство включає в список абонентів і довідкову службу
телефонних  мереж  загального  користування  один  номер
довідково-інформаційної служби Відомства,а також номери квартирних
телефонів, встановлених від відомчої АТС.
 
         2. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
 
   6. Всі розрахунки з абонентами відомчої АТС проводить Ві-
домство.
 
   7. Інші форми розрахунків з абонентами на розсуд сторін:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   8. Відомство проводить наступні платежі Підприємству:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   9. Підприємство проводить наступні платежі Відомству:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
         3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
   10.  Підприємство   та  Відомство  несуть  однакову
відповідальність за якість зв'язку на міжстанційній дільниці.
Конкретний винуватець визначається окремо в кожному випадку.
 
   11. Відомство несе повну відповідальність за розрахунки з
абонентами за всі послуги, надані по телефону.
 
   12. За невиконання Правил взаємодії місцевих телефонних мереж
загального користування з телефонними мережами відомств та інших
власників, а  також  умов цього Договору Підприємство після
письмового попередження через два місяці має право відключить
відомчу АТС від телефонної мережі загального користування.
 
   13. Інші санкції та відповідальність на розсуд сторін:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
         4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
   14. Спори  технічного характеру вирішуються вищестоящими
організаціями сторін.
 
   15. Спори, які виникли при виконанні договору, вирішуються
згідно з чинним законодавством.
 
   16. У випадку дострокового розторження договору здійснюються
взаєморозрахунки по фактичних витратах сторін на момент розірвання
договірних зобов'язань.
 
    5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
 
   17. Строк дії договору:
   Початок "  "      19___ р.
   Закінчення __________________________________________________
 
   18. Адреси і розрахункові рахунки сторін:
   Підприємства _________________________________________________
__________________________________________________________________
   Відомства ____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Відомство ознайомлено  з  Правилами  взаємодії  місцевих
телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними
мережами відомств та інших власників, Правилами користування
місцевим телефонним зв'язком.
 
   Підприємство              Відомство
___________________________    ______________________________
(посада, прізвище, ініціали)    (посада, прізвище, ініціали)
 
 М.П. _____________________     М.П. ________________________
     (підпис)               (підпис)
 
  "___" ___________ 19__ р.     "___" ____________ 19__ р.

 

 
 
 

Додаток N 3
до Правил взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

                        Форма N 2-зв'язок
Кому надсилається___________________ Затверджена наказом Мінстату
____________________________________ України від 20.01.94 N 15
(найменування та адреса одержувача) Поштова - квартальна
Міністерство (відомство)____________ Надсилають  підприємства,
____________________________________ організації, установи неза-
Об'єднання (підприємство)___________ лежно від підпорядкованості,
____________________________________ форм власності, які мають
____________________________________ відомчі телефонні станції з
Адреса підприємства_________________ виходом на телефонні мережі
____________________________________ загального користування Мін-
Форма власності ____________________ зв'язку України, 1 числа
                   після звітного періоду під-
                   приємству зв'язку за місцем
                   знаходження

ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ
ТЕЛЕФОННИХ АПАРАТІВ ВІДОМЧОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ
за ______________ 19__ р.

                          (одиниць)
*****************************************************************
Найменування показників      * N  *Міська  *Сільська
                  *рядка*телефонна*телефонна
                  *   * мережа * мережа
*****************************************************************
        А         * Б *   1  *   2
*****************************************************************
Телефонні апарати, приєднані до ві-
домчих АТС, які мають вихід на те-  010
лефонну мережу загального користу-
вання Мінзв'язку України, всього
------------------------------------------------------------------
   в тому числі домашні      011
------------------------------------------------------------------
з рядка 010 - основні телефонні
апарати               020
------------------------------------------------------------------
   в тому числі домашні      021
------------------------------------------------------------------
 
Керівник_______________    Виконавець____________________
"___" ____________ 19__ р.  Телефон  ____________________

 

 
 
 

Додаток N 4
до Правил взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників

МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ОПЛАТИ ЗА З'ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ ВІД ВІДОМЧИХ АТС

Методика втратила чинність
(згідно з наказом Головного управління з питань радіочастот
 при Кабінеті Міністрів України,
 Державного комітету зв'язку України 
 від 9 червня 1998 року N 11/90)

____________ 

Опрос