Идет загрузка документа (142 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород, Инструкции по ведению племенного учета в молочном и молочно-мясном скотоводстве и образцов форм племенного учета в молочном и молочно-мясном скотоводстве

Министерство аграрной политики
Приказ, Инструкция от 30.12.2003 № 474
редакция действует с 14.04.2017

Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 30 грудня 2003 року N 474

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2004 р. за N 95/8694

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10 лютого 2017 року N 50

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві" та з метою проведення комплексної оцінки великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід за племінними і продуктивними якостями, забезпечення чіткої організації племінної роботи в галузі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід (додається).

1.2. Інструкцію з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві (додається).

1.3. Форми племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві (додаються):

форма N 1-мол "Картка племінного бугая";

форма N 2-мол "Картка племінної корови";

форма N 3-мол "Журнал реєстрації приплоду, вирощування та бонітування молодняку великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід на 20__ рік";

форма N 4-мол "Акт контрольного доїння корів від "___" ____________ 20__ року";

форма N 5-мол "Журнал оцінки вимені корів та інтенсивності молоковіддачі на 20__ рік";

форма N 6-мол "Відомість вимірювання статей тіла корів";

форма N 7-мол "Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід";

форма N 8-мол "Відомість вимірювання статей тіла бугаїв";

форма N 9-мол "Звіт про племінну цінність та результати використання бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід".

2. Визнати такою, що не застосовується на території України, Інструкцію по бонітуванню великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затверджену Науково-технічною радою Міністерства сільського господарства і продовольства України (протокол від 23 березня 1993 року N 7).

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Білоус О. В. за згодою) видати інструкції, зазначені в пункті 1.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю. Ф.

 

Міністр 

С. Рижук 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід

(У тексті Інструкції слова "головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій" та "управління сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінено відповідно словами "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2017 року N 50)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" і визначає порядок проведення бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід.

1.2. Бонітування - комплексна оцінка тварин за племінними і продуктивними якостями, яка проводиться в усіх господарствах незалежно від форми власності, що мають племінних тварин.

1.3. Мета бонітування - визначення комплексного класу тварин, у залежності від якого визначається їх племінне та виробниче призначення.

1.4. Бонітування великої рогатої худоби проводять щорічно відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України.

1.5. Організацію та проведення бонітування забезпечують суб'єкти племінної справи у тваринництві.

(пункт 1.5 розділу 1 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

1.6. Бонітування поголів'я великої рогатої худоби проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

(пункт 1.6 розділу 1 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

1.7. Бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід проводиться протягом року при досягненні тваринами певного віку.

1.8. Поголів'я великої рогатої худоби бонітують:

бугаїв - у віці 18 місяців та у 2 - 5 років на дату народження;

корів - після закінчення чергової лактації;

корів-первісток із незакінченою лактацією - за прогнозом молочної продуктивності;

молодняк - з 6-місячного віку.

Не бонітують молодняк віком до 6-ти місяців, тварин на відгодівлі та бугаїв з низькими показниками відтворювальної здатності.

1.9. Під час бонітування проводять:

перевірку ідентифікаційних номерів і за необхідності їх відновлення;

зважування тварин та узяття промірів відповідних статей екстер'єру;

перевірку показників відтворювальної здатності маточного поголів'я;

аналіз показників власної продуктивності тварин, продуктивності батьків та потомства, заповнення відповідних форм племінного обліку;

огляд тварин;

оцінку тварин за основними ознаками, які характеризують їх продуктивні та племінні якості;

присвоєння за основними ознаками комплексних класів: "еліта-рекорд", "еліта", I клас, II клас.

Тварин, що не відповідають мінімальним вимогам для визначення II класу, зараховують до некласних.

1.10. Тварин, на яких відсутні необхідні дані племінного обліку, зараховують до неплемінних і не бонітують.

1.11. За результатами бонітування складається звіт про результати бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід (форма N 7-мол) за станом на 1 січня кожного року, який подається підприємством (господарством):

до 20 січня - Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій для затвердження;

до 1 лютого - організаціям (установам), визначеним Міністерством аграрної політики України, для зведення.

1.12. Організації (установи), визначені Міністерством аграрної політики України:

проводять аналіз результатів бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід у розрізі порід, напряму їх продуктивності та статевовікових груп;

оцінюють якість племінних (генетичних) ресурсів та рівень ведення селекційної роботи у стадах;

подають зведені дані та аналіз бонітування Міністерству аграрної політики України до 25 лютого кожного року;

розробляють заходи з удосконалення порід і стад.

1.13. Зведені дані та аналіз бонітування використовуються для розробки і коригування загальнодержавних програм селекції у молочному і молочно-м'ясному скотарстві.

2. Визначення породності тварин

Породність - це наявність у тварин успадкованих, типових для породи ознак.

2.1. Породність тварини визначають за даними породності її батьків з обов'язковим оглядом і урахуванням вираженості у тварин ознак породи. За породністю тварин розподіляють на чистопородних і помісних.

2.1.1. До чистопородних належать тварини:

а) що походять від батьків однієї породи, чистопородність яких підтверджується відповідними документами племінного обліку;

б) що одержані від чистопородних батьків споріднених порід з віднесенням до породи, яку поліпшують:

українська червоно-ряба молочна, голштинська (червоно-рябої масті);

українська чорно-ряба молочна, голштинська, чорно-ряба естонська, чорно-ряба датська, чорно-ряба литовська, чорно-ряба німецька, голландська та британо-фризька;

симентальська та монбельярдська;

червона степова, англерська, червона датська, червона естонська;

українська червона молочна, що створюється, голштинська (червоно-рябої масті), англерська, червона датська;

червона польська, червона датська, англерська;

лебединська, бура карпатська, бура молочна, що створюється, швіцька;

в) V-го покоління, що одержані при вбирному схрещуванні неспоріднених порід і мають виражений тип з віднесенням їх до поліпшуючої породи;

г) що поліпшені при ввідному схрещуванні від розведення помісей II - IV-го поколінь у залежності від вираженості типу з віднесенням до породи, яку поліпшують;

ґ) що одержані при відтворювальному схрещуванні після затвердження нової породи або внутрішньопородного типу.

2.1.2. До помісей належать тварини, що одержані від схрещування неспоріднених порід.

2.2. Ступінь породності тварин визначають за умовними частками кровності батьків (додаток 1).

3. Основні ознаки при визначенні класу тварин

3.1. Оцінку тварин під час бонітування проводять за ознаками:

корів - молочна продуктивність, тип будови тіла, жива маса, інтенсивність молоковіддачі, походження;

бугаїв - тип будови тіла, жива маса, інтенсивність росту, походження;

молодняку - походження, тип будови тіла, жива маса.

3.2. Ознаки оцінюють у певному віці тварини за результатами:

показників індивідуальної молочної продуктивності;

зважування;

оцінки типу будови тіла.

3.3. Оцінку тварин за походженням проводять за комплексним класом матері та розрядом племінної цінності батька, який установлюється за результатами оцінки за якістю потомства.

4. Оцінка тварин за індивідуальними якостями

4.1. Оцінку корів за молочною продуктивністю проводять за надоєм, кількістю молочного жиру та білка за 305 днів лактації чи скорочену закінчену лактацію, тривалістю не менше 240 днів.

Оцінюють і бонітують:

корів-первісток за показниками фактичної молочної продуктивності закінченої лактації або прогнозованої, яку визначають шляхом множення молочної продуктивності за певний період на відповідний коефіцієнт;

корів з двома отеленнями і старше - за середніми показниками продуктивності усіх закінчених лактацій.

Для визначення кількості молочного жиру/білка (кг) за лактацію розраховують кількість "однопроцентного" молока шляхом множення вмісту жиру/білка (%) у молоці за кожен місяць лактації на місячний надій (кг). Кількість "однопроцентного" молока за всі місяці лактації ділять на 100.

Середній вміст жиру/білка в молоці дорівнює кількості молочного жиру/білка за лактацію помноженій на 100 і поділеній на середній надій.

Середні показники продуктивності за усі лактації розраховують за сумою показників за окремі лактації поділеною на число врахованих лактацій.

4.2. Оцінку типу будови тіла бугаїв і корів проводять за 100-бальною шкалою оцінки типу будови тіла (додатки 2 і 3). При огляді тварин кількість балів за окремі статі екстер'єру зменшують у залежності від їх розвитку, відповідності їх особливостям породи, наявності вад і дефектів екстер'єру (додаток 4), зазначаючи інформацію про наявність вад та дефектів будови тіла тварин у формах племінного обліку (форми N 1-мол і N 2-мол).

4.2.1. За сумою одержаних балів бугаям і коровам виставляють оцінку:

90 балів і вище - "відмінно" (В);

85 - 89 балів - "дуже добре" (ДД);

80 - 84 бали - "добре з плюсом" (ДП);

75 - 79 балів - "добре" (Д);

65 - 74 бали - "задовільно" (З);

менше 65 балів - "незадовільно" (Н).

4.2.2. Результати оцінки типу будови тіла записують у форми племінного обліку (форми N 1-мол, N 2-мол) скорочено таким чином:

на першому місці - сума балів за тип будови тіла;

поряд у дужках - вік бугая у роках, корови у отеленнях.

4.3. Оцінку корів і бугаїв за живою масою проводять на основі мінімальних встановлених вимог (далі - стандарт породи) до кожної породи: для бугаїв - у певному віці; для корів - у залежності від числа отелень (додаток 5).

4.4. Інтенсивність молоковіддачі корів (ІМ, кг/хв), визначають шляхом ділення кількості отриманого вранці молока на тривалість доїння і виражають у кг/хв. Оцінку за показник встановлюють при визначенні комплексного класу (додаток 8).

4.5. Оцінку бугаїв молочно-м'ясних порід за інтенсивністю росту проводять за результатами зважування (форма N 3-мол).

4.6. Тип будови тіла молодняку оцінюють за 10-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, що одержує тварина за:

загальний вигляд і розвиток - 3;

формат тулуба - 4;

кінцівки і ратиці - 3 бали.

4.6.1. Максимальну оцінку 10 балів тварина одержує за умови:

загальний вигляд і розвиток - достатня вираженість ознак породи, нормальний ріст, неперерозвинений, негрубий, міцний кістяк;

формат тулуба - відмінний об'єм грудей (глибина, ширина, відсутність перехвату за лопатками), пряма лінія верху (холка, спина, поперек, крижі), широкий і довгий таз;

кінцівки і ратиці - правильна постава без іксоподібності (наближеності у скакальних суглобах), розмету, відставленості ліктів, шаблистості, слоновості, слабкості бабок, дефектів ратиць, ознак артриту суглобів, кульгавості.

Кількість балів за окремі ознаки знижують у залежності від їх розвитку, вираженості, наявності вад і дефектів екстер'єру.

4.6.2. За сумою одержаних балів молодняку виставляють оцінку:

10 балів - "відмінно" (В);

9 балів - "добре" (Д);

7 - 8 балів - "задовільно" (З);

менше 7 балів - "незадовільно" (Н).

4.7. Оцінку молодняку за живою масою проводять на основі стандарту порід за живою масою (додатки 6, 7) для кожної породи у певному віці.

5. Визначення комплексного класу тварин

5.1. Визначення комплексного класу тварин проводять за 100-бальними шкалами (додатки 8, 12, 13). Максимальна кількість балів, що одержує тварина під час оцінки за ознаку, становить для:

племінних корів: молочна продуктивність - 70, тип будови тіла - 10, жива маса - 5, інтенсивність молоковіддачі - 5 і походження - 10;

племінних бугаїв молочних порід: тип будови тіла - 20, жива маса - 10 і походження - 70;

племінних бугаїв молочно-м'ясних порід: тип будови тіла - 20, жива маса - 10, інтенсивність росту - 10 і походження - 60;

племінних бугайців і ремонтних телиць: походження - 70, тип будови тіла - 10 і жива маса - 20.

5.2. За сумою одержаних балів тварин (племінні корови, племінні бугаї, племінні бугайці, ремонтні телиці) зараховують до класу:

85 балів і вище - "еліта-рекорд" (ЕР);

75 - 84 бали - "еліта" (ЕЛ);

65 - 74 бали - I клас (I К);

55 - 64 бали - II клас (II К).

Тварин, що одержали менше 55 балів, зараховують до некласних (НК).

6. Визначення комплексного класу племінних корів

6.1. Комплексний клас корів установлюють за сумою одержаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки корів за комплексом ознак згідно з додатком 8 цієї Інструкції, стандарту порід за молочною продуктивністю (додатки 9, 10) та живою масою корів (додаток 5).

6.2. Рівень молочної продуктивності з урахуванням точності оцінки обчислюють за формулами:

за умови наявності інформації про вміст жиру та білка в молоці

 
МПжб =
 

k (МЖm + МБm)
------------------------
МЖс + МБс 

 
х 100; 

за умови відсутності інформації про вміст білка в молоці

 
МПж 

k (МЖm)
-----------------------
МЖс 

 
х 100, 

де МПжб - сумарна кількість молочного жиру і молочного білка до стандарту породи, %;

МПж - кількість молочного жиру до стандарту породи, %;

МЖm, МБm - кількість молочного жиру і молочного білка відповідно за першу лактацію або середня за m лактацій, кг;

МЖс, МБс - стандарти породи за кількістю молочного жиру і молочного білка відповідно за першу лактацію або середня за m лактацій, кг;

k - коефіцієнт поправки на точність оцінки, який змінюється залежно від числа лактацій (додаток 11).

6.3. Для корів-первісток із незакінченою лактацією комплексний клас визначають за прогнозом фактичної молочної продуктивності. У залежності від тривалості лактації, при множенні використовують відповідний коефіціент: 90 днів - 2,59, 120 днів - 1,98, 150 днів - 1,63, 180 днів - 1,40, 210 днів - 1,25, 240 днів - 1,13, 270 днів - 1,05.

Таким самим чином визначають клас для первісток, що вибули до закінчення лактації.

Після закінчення лактації корів-первісток, коригується клас корови за молочну продуктивність та клас її приплоду.

6.4. Для корів-первісток, що отелилися у віці 37 місяців та старше, стандарти порід за молочною продуктивністю підвищують на 10 %.

6.5. Коровам, що відповідають вимогам класу "еліта-рекорд", з довічним надоєм 50000 кг і більше присвоюють розряд племінної цінності "екстра" (ЕК) і вказують кількість одержаного молока в тоннах.

6.6. Коровам додатково нараховують 5 балів за кожну дочку класу "еліта-рекорд" і 2 бали - класу "еліта". Додаткові бали зараховують до загальної оцінки (у межах 100 балів).

6.7. Комплексний клас корів, що пробонітовані за даними 5-ти лактацій і вище, може бути змінений лише за умови одержання більшої кількості балів.

7. Визначення комплексного класу племінних бугаїв

7.1. Комплексний клас племінних бугаїв установлюють за сумою одержаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки бугаїв за комплексом ознак згідно з додатком 12 та відповідно до стандарту порід за живою масою згідно з додатком 5 цієї Інструкції.

7.2. Комплексний клас бугаїв, що пробонітовані за даними 5 років і старше, може бути змінений лише за умови одержання більшої кількості балів.

8. Визначення комплексного класу молодняку

Визначення комплексного класу молодняку проводять на дату проведення бонітування.

8.1. Комплексний клас молодняку установлюють відповідно до стандарту порід за живою масою племінних бугайців, телиць і нетелей згідно з додатками 6 і 7 цієї Інструкції та сумою одержаних балів при оцінці окремих ознак відповідно до шкали оцінки молодняку за комплексом ознак згідно з додатком 13.

8.2. Для нетелей у віці старше 24 місяців вимоги за живою масою ті самі, що і для корів-первісток.

8.3. Бугайців, що походять від матерів I і II класів, не бонітують.

8.4. Телиць, що народилися від матерів II класу і некласних, зараховують до класів не вище класу "еліта".

9. Заходи щодо поліпшення племінної справи

9.1. За результатами бонітування з урахуванням індивідуальних особливостей тварин та потреби в племінному молодняку для ремонту власного стада, тварин розподіляють на такі групи:

селекційне ядро (СЯ);

корови виробничої групи (ВГ);

корови, що підлягають вибракуванню або виранжируванню (Б);

ремонтні телиці (РТ);

племінні бугайці (ПБ) та телиці для реалізації (ТР);

бугайці та телиці для відгодівлі (Б).

9.2. У племінних заводах із селекційного ядра виділяють кращих за походженням, типом і продуктивністю корів для замовного підбору:

серед корів-первісток - потенційні матері племінних бугайців (СЯ1);

серед повновікових корів - матері племінних бугайців (СЯ2).

9.3. За матеріалами бонітування розробляють плани закріплення бугаїв за маточним поголів'ям та замовних парувань, коригують програму якісного поліпшення стада, методи розведення, формування та розгалуження генеалогічної структури стада, об'єми реалізації та закупівлі племінних (генетичних) ресурсів у відповідності до програми селекції з певної породи.

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

Ступінь породності тварин за умовними частками кровності батьків

У дробових числах 

Породність матері 

Породність батька 

чистопородний (ч/п) 

IV покоління (15/16) 

III покоління
(7/8) 

II покоління
(3/4) 

I покоління
(1/2) 

Чистопородна (ч/п) 

ч/п 

ч/п 

IV (15/16) 

III (7/8) 

II (3/4) 

IV покоління (15/16) 

ч/п 

IV (15/16) 

III (29/32) 

III (27/32) 

II (23/32) 

III покоління (7/8) 

IV (15/16) 

IV (29/32) 

III (7/8) 

II (13/16) 

II (11/16) 

II покоління (3/4) 

III (7/8) 

III (27/32) 

III (13/16) 

II (3/4) 

II (5/8) 

I покоління (1/2) 

II (3/4) 

II (23/32) 

II (11/16) 

II (5/8) 

I (1/2) 

У відсотках 

Породність матері,

Породність батька, % 

чистопородний (ч/п) 

IV покоління (93,75) 

III покоління
(87,5) 

II покоління
(75) 

I покоління
(50) 

Чистопородна (100) 

100 

100 

IV (93,75) 

III (87,5) 

II (75) 

IV покоління (93,75) 

100 

IV (93,75) 

III (90,62) 

III (84,37) 

II (71,87) 

III покоління (87,5) 

IV (93,75) 

IV (90,62) 

III (87,5) 

II (81,25) 

II (68,75) 

II покоління (75) 

III (87,5) 

III (84,37) 

III (81,25) 

II (75) 

II (62,5) 

I покоління (50) 

II (75) 

II (71,87) 

II (68,75) 

II (62,5) 

I (50) 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

Шкала оцінки типу будови тіла бугаїв

Ознаки і статі 

Вимоги до оцінки за вищим балом 

Вищий бал 

Загальний вигляд 

Відмінна розвиненість ознак молочного типу для молочних порід, достатнє поєднання їх із обмускуленістю у молочно-м'ясних порід, конституція щільна, міцна; темперамент врівноважений 

10 

Розвиток 

Гармонійне поєднання усіх статей, чітко виражений статевий диморфізм, жива маса відповідає стандартам породи, екстер'єр типовий для породи та напряму продуктивності 

10 

Кістяк  

Міцний, але не грубий 

10 

Голова і шия 

Типові для породи, широка морда з великими відкритими ніздрями, міцні щелепи, шия плавно з'єднується з холкою і грудиною, чітко окреслені підгруддя та грудина, шкіра тонка, еластична, складчаста  

10 

Лінія верху (холка, спина, поперек) 

Холка широка, довга, рівна, клиноподібна для молочних порід; лопатки трохи нахилені назад і притиснуті до грудей; спина і поперек довгі, прямі, міцні, широкі 

10 

Груди 

Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за лопатками, обхват великий; ребра плоскі, широкі, довгі, широко розставлені та косо спрямовані назад, міжреберна ширина велика; шкіра тонка, щільна, еластична 

10 

Крижі 

Широкі у маклаках і сідничних горбах, довгі, вирівняні та майже прямі; кульшові суглоби високо і широко розставлені; корінь хвоста на рівні лінії спини, хвіст довгий 

10 

Кінцівки 

Грудні - прямі, широко розставлені; тазові - при огляді з боку (від скакального суглоба до бабок) майже прямі, а при огляді ззаду прямі, широко і паралельно поставлені; суглоби сухі, чітко сформовані; бабки короткі, міцні  

10 

Ратиці 

Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із блискучою поверхнею рогу без тріщин, передня стінка спрямована під кутом 40 - 50°, п'ятка висока 

10 

Статеві органи 

Сім'яники великі, об'ємні, рівномірно розвинені; мошонка простора; препуцій чистий; пеніс без дефектів 

10 

Сума балів 

100 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

Шкала оцінки типу будови тіла корів

Ознаки і статі 

Вимоги до оцінки за вищим балом 

Вищий бал 

Загальний вигляд і розвиток 

Відмінна розвиненість ознак молочного типу для молочних порід, достатнє поєднання їх з обмускуленістю у молочно-м'ясних порід, пропорційний розвиток статей відповідно породних ознак, голова і шия типові для породи, жива маса відповідає стандарту породи, конституція щільна, міцна, кістяк міцний, але не грубий 

10 

Холка, спина, поперек, середня частина 

Холка довга, рівна, чітко виражена (клиноподібної форми для молочних порід), лопатки щільно прилягають до грудей; спина пряма, міцна; поперек широкий і майже горизонтальний; черево довге, глибоке, невідвисле, великої ємності  

10 

Груди 

Глибокі, широкі, довгі, без перехвату і западин за лопатками, обхват великий; ребра плоскі, широкі, довгі, широко розставлені та косо спрямовані назад, міжреберна ширина велика; шкіра тонка, щільна, еластична 

10 

Крижі 

Довгі, рівні, широкі у маклаках і сідничних горбах, чітко окреслені; кульшові суглоби високі та широко розставлені; корінь хвоста на рівні лінії спини, хвіст довгий і негрубий 

10 

Кінцівки 

Грудні - прямі, широко розставлені; тазові - при огляді збоку (від скакального суглоба до бабок) майже прямі, а при огляді ззаду прямі, широко і паралельно поставлені; суглоби сухі, чітко сформовані; бабки короткі, міцні  

10 

Ратиці 

Овальної форми, міцні, короткі, компактні, із блискучою поверхнею рогу без тріщин, передня стінка спрямована під кутом 40 - 50°, п'ятка висока 

10 

Вим'я 

Ванноподібне, симетричне, широке, щільно прикріплене до черева; дно трохи вище скакального суглоба, майже горизонтальне; м'яке, еластичне, значно спадає після видоювання; частки рівномірно розвинені; молочні вени великі, довгі, звивисті, розгалужені 

10 

Передня частина вимені 

Добре розвинена в глибину і ширину, значно поширена вперед, плавно переходить у задню частину та міцно прикріплена; частки не розходяться в боки і рівномірно розвинені 

10 

Задня частина вимені 

Добре розвинена, високо, широко і міцно прикріплена між стегнами; частки рівномірно розвинені з глибокою роздільною боріздкою між лівою і правою половинами 

10 

Дійки 

Циліндричної або трохи конічної форми, однакового оптимального розміру за довжиною (5 - 8 см) і діаметром (2 - 3 см), рівномірно розставлені під кожною чвертю, прямовисно спрямовані донизу 

10 

Сума балів 

 

100 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

Вади і дефекти екстер'єру

Ознаки і статі 

Вади і дефекти 

Загальний вигляд і розвиток, вираженість особливостей породи, кістяк 

Загальна недорозвиненість; кістяк грубий чи перерозвинено ніжний; мускулатура рихла або слабко розвинена; будова тіла непропорційна і не відповідає напряму продуктивності; тип породи виражений слабо; низькорослість; голова дуже мала, вузька, важка, груба чи перерозвинена, "бичача" для корови чи "коров'яча" для бугая; шия коротка, груба, із товстими складками шкіри, вирізана й різко переходить у груди й плечі; підгруддя велике 

Тулуб:
холка, спина, поперек, середня частина 

Тулуб короткий, молочний трикутник виражений слабо, лопатки прилягають нещільно, плечі (лопатки) вивернуті; холка роздвоєна чи дуже гостра, низька, надмірно обмускулена; вузька відстань між ребрами, спина вузька, коротка, провисла або горбата; поперек вузький, провислий, дахоподібний; середня частина коротка, недостатні глибина і об'єм черева у корів, у бугаїв черево відвисле 

Груди 

Неглибокі, вузькі, з перехватом і западинами за лопатками, об'єм грудей малий, недостатньо округлі передні ребра 

Крижі 

Короткі, вузькі, звислі, маклаки низькі, корінь хвоста високий, запалий, шилозадість, дахоподібність 

Кінцівки 

Зближеність у зап'ястках (іксоподібність), розмет грудних кінцівок, відставлені лікті, шаблевидні, слонова постава, зближеність у скакальних суглобах тазових кінцівок, перерозвинені стегна. Кістяк грубий; бабки слабкі (провислі) 

Ратиці 

Дуже вузькі; торцева передня стінка; м'які, випукле дно, роздвоєні, низька п'ятка 

Вим'я 

Дуже мале (примітивне), мішкоподібне, відвисле, із нерівномірно розвиненими частками (козяче); глибокі роздільні борозни між передньою та задньою частинами (перехват); м'ясисте, слабо залозисте, дно вимені ступінчасте; молочні вени малі, погано виражені 

Передня частина вимені 

Глибокі (відвислі) або мілкі передні частки; вузька, коротка і слабо прикріплена до черевної стінки 

Задня частина вимені 

Дуже мілка, відвисла, мало поширена назад; низьке прикріплення ззаду; підтримувальна зв'язка погано виражена 

Дійки 

Дуже короткі або довгі, товсті або тонкі, кососпрямовані, олівцеподібні, пляшкоподібні, грушоподібні, зближені збоку або ззаду 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

Стандарти порід за живою масою бугаїв і корів, кг

Порода 

Вік бугая  

Отелення корови 

18 місяців 

років 

перше 

друге 

третє і старше 

5 і старше 

Айрширська 

475 

540 

665 

750 

800 

440 

485 

510 

Англерська, червона датська 

480 

560 

690 

770 

850 

470 

520 

550 

Білоголова українська 

415 

500 

620 

700 

750 

420 

460 

485 

Бура карпатська 

435 

520 

640 

720 

780 

420 

460 

485 

Голштинська  

505 

630 

790 

890 

950 

510 

580 

610 

Джерсейська 

400 

450 

550 

620 

670 

420 

460 

485 

Лебединська 

480 

595 

730 

830 

900 

470 

525 

560 

Пінцгау 

415 

500 

620 

690 

750 

420 

460 

485 

Симентальська, монбельярдська 

510 

640 

800 

900 

960 

500 

560 

600 

Українська червоно-ряба молочна 

490 

620 

780 

880 

940 

500 

560 

600 

Українська чорно-ряба молочна 

485 

610 

770 

860 

930 

490 

550 

590 

Червона польська 

415 

500 

620 

700 

750 

420 

460 

485 

Червона степова 

475 

535 

670 

740 

810 

460 

500 

520 

Швіцька 

485 

595 

730 

830 

900 

480 

540 

570 

Українська червона молочна 

485 

560 

690 

770 

850 

470 

510 

530 

Бура молочна 

490 

600 

760 

860 

920 

500 

560 

600 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Стандарти порід за живою масою племінних бугайців, кг

Порода 

Жива маса (кг) у віці (місяців) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Айрширська 

175 

200 

226 

253 

281 

310 

340 

369 

396 

421 

443 

461 

Англерська, червона датська 

180 

205 

231 

258 

286 

315 

345 

374 

401 

426 

448 

466 

Білоголова українська 

160 

184 

209 

234 

258 

281 

302 

323 

343 

362 

380 

398 

Бура карпатська 

165 

188 

212 

237 

263 

290 

317 

343 

367 

388 

406 

421 

Голштинська 

190 

217 

245 

274 

304 

335 

365 

394 

421 

445 

466 

486 

Джерсейська 

160 

184 

209 

234 

258 

281 

302 

322 

340 

356 

371 

386 

Лебединська 

180 

205 

231 

258 

286 

315 

345 

374 

401 

426 

448 

466 

Пінцгау 

160 

184 

209 

234 

258 

281 

302 

323 

343 

362 

380 

398 

Симентальська, монбельярдська 

190 

217 

245 

274 

304 

335 

365 

394 

422 

447 

469 

490 

Українська червоно-ряба молочна 

185 

210 

236 

263 

291 

320 

350 

379 

407 

433 

456 

475 

Українська чорно-ряба молочна 

185 

210 

236 

263 

291 

320 

350 

379 

406 

431 

453 

471 

Червона польська 

160 

184 

209 

234 

258 

281 

302 

323 

343 

362 

380 

398 

Червона степова 

175 

200 

226 

253 

281 

310 

340 

369 

396 

421 

443 

461 

Швіцька 

185 

210 

236 

263 

291 

320 

350 

379 

406 

431 

453 

471 

Українська червона молочна 

180 

208 

231 

258 

286 

315 

345 

374 

405 

428 

450 

468 

Бура молочна 

185 

210 

236 

263 

291 

320 

350 

379 

407 

433 

456 

475 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Стандарти порід за живою масою телиць і нетелей, кг

Порода 

Жива маса (кг) у віці (місяців) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Айрширська 

153 

169 

186 

203 

219 

235 

250 

265 

280 

295 

310 

325 

340 

354 

368 

382 

385 

408 

410 

Англерська, червона датська 

165 

182 

200 

218 

235 

252 

269 

285 

301 

317 

333 

349 

365 

380 

395 

410 

424 

437 

450 

Білоголова українська 

140 

156 

172 

188 

204 

220 

235 

250 

265 

280 

295 

310 

325 

338 

351 

364 

376 

388 

400 

Бура карпатська 

140 

156 

172 

188 

204 

220 

235 

250 

265 

280 

295 

310 

325 

338 

351 

364 

376 

388 

400 

Голштинська 

175 

194 

214 

234 

253 

271 

288 

305 

322 

338 

354 

370 

385 

400 

414 

428 

442 

456 

470 

Джерсейська 

140 

156 

172 

188 

204 

220 

235 

250 

265 

280 

295 

310 

325 

338 

351 

364 

376 

388 

400 

Лебединська 

165 

182 

200 

218 

235 

252 

269 

285 

301 

317 

333 

349 

365 

380 

395 

410 

424 

437 

450 

Пінцгау 

140 

156 

172 

188 

204 

220 

235 

250 

265 

280 

295 

310 

325 

338 

351 

364 

376 

388 

400 

Симентальська, монбельярдська 

170 

189 

209 

229 

248 

266 

284 

301 

318 

334 

350 

365 

380 

395 

409 

423 

437 

451 

465 

Українська червоно-ряба молочна 

175 

194 

214 

234 

253 

271 

288 

305 

322 

338 

354 

370 

385 

400 

414 

428 

442 

456 

470 

Українська чорно-ряба молочна 

170 

189 

209 

229 

248 

266 

284 

301 

318 

334 

350 

365 

380 

395 

409 

423 

437 

451 

465 

Червона польська 

140 

156 

172 

188 

204 

220 

235 

250 

265 

280 

295 

310 

325 

338 

351 

364 

376 

388 

400 

Червона степова 

155 

172 

190 

208 

225 

242 

259 

275 

291 

307 

323 

339 

355 

370 

385 

400 

414 

427 

440 

Швіцька 

165 

182 

200 

218 

235 

252 

269 

285 

301 

317 

333 

349 

365 

380 

395 

410 

424 

437 

450 

Українська червона молочна

160 

178 

195 

215 

230 

245 

262 

278 

295 

310 

325 

340 

355 

370 

385 

400 

415 

430 

445 

Бура молочна

175 

194 

214 

234 

253 

271 

288 

305 

322 

338 

354 

370 

385 

400 

414 

428 

442 

456 

470 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Шкала оцінки корів за комплексом ознак

1. Молочна продуктивність (% до стандарту породи) 

Кількість балів 

сумарна кількість молочного жиру і білка 

кількість молочного жиру 

170 і більше  

200 і більше  

70  

160 - 169  

190 - 199  

65  

150 - 159  

180 - 189  

62  

140 - 149  

170 - 179  

59  

130 - 139  

160 - 169  

56  

120 - 129  

150 - 159  

53  

110 - 119 

140 - 149 

50 

100 - 109 

130 - 139 

47 

90 - 99 

120 - 129 

44 

80 - 89 

110 - 119 

41 

70 - 79 

100 - 109 

38 

60 - 69 

90 - 99 

35 

2. Тип будови тіла  

  

  

відмінно 

  

10 

дуже добре 

  

добре з плюсом 

  

добре 

  

задовільно 

  

3. Жива маса до стандарту породи, % 

  

  

відповідає стандарту породи 

  

95 - 99  

  

4. Інтенсивність молоковіддачі, кг/хв 

  

  

2,20 і більше 

  

2,19 - 1,80 

  

1,79 - 1,50 

  

менше 1,50 

  

5. Походження 

  

  

комплексний клас матері: 

  

  

еліта-рекорд 

  

еліта 

  

перший  

  

другий 

  

розряд племінної цінності батька: 

  

  

поліпшувач - відмінно (П5) 

  

поліпшувач - добре (П4) 

  

поліпшувач - задовільно (П3) 

  

нейтральний - плюс (Н+) 

  

нейтральний - мінус (Н-) 

  

Разом 

  

100 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

Стандарти порід за молочною продуктивністю корів за окремими лактаціями

Порода 

Надій, кг 

Вміст у молоці, % 

Молочний жир, кг 

Молочний білок, кг 

перша 

друга 

третя і старше 

жиру 

білка 

перша 

друга 

третя і старше 

перша 

друга 

третя і старше 

Айрширська 

3250 

3500 

3800 

4,1 

3,4 

133 

143 

156 

111 

119 

129 

Англерська, червона датська 

3100 

3500 

3900 

3,9 

3,3 

121 

136 

152 

102 

116 

129 

Білоголова українська 

2600 

3000 

3400 

3,8 

3,3 

99 

114 

129 

86 

99 

112 

Бура карпатська 

2400 

2750 

3100 

3,7 

3,3 

89 

102 

115 

79 

91 

102 

Голштинська 

4200 

4600 

5000 

3,6 

3,2 

151 

165 

180 

134 

147 

160 

Джерсейська 

3000 

3300 

3600 

5,0 

3,7 

150 

165 

180 

111 

122 

133 

Лебединська 

2700 

3150 

3600 

3,7 

3,3 

100 

117 

133 

89 

104 

119 

Пінцгау 

2600 

3000 

3400 

3,8 

3,3 

99 

114 

129 

86 

99 

112 

Симентальська, монбельярдська 

2700 

3100 

3500 

3,8 

3,3 

103 

118 

133 

89 

102 

116 

Українська червоно-ряба молочна 

3200 

3600 

4000 

3,7 

3,3 

118 

133 

148 

106 

119 

132 

Українська чорно-ряба молочна 

3400 

3800 

4200 

3,6 

3,2 

122 

137 

151 

109 

122 

134 

Червона польська 

2600 

3000 

3400 

3,7 

3,3 

96 

111 

126 

86 

99 

112 

Червона степова 

2900 

3300 

3700 

3,7 

3,3 

107 

122 

137 

96 

109 

122 

Швіцька 

3100 

3500 

3900 

3,7 

3,3 

115 

130 

144 

102 

116 

129 

Українська червона молочна 

3100 

3500 

3900 

3,7 

3,3 

115 

130 

144 

102 

116 

129 

Бура молочна 

3200 

3600 

4200 

3,8 

3,3 

122 

137 

160 

106 

120 

139 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Стандарти порід за середніми показниками молочної продуктивності корів за ряд лактацій

Порода 

Надій, кг 

Молочний жир, кг 

Молочний білок, кг 

перша і друга 

перша - третя 

перша - четверта і старше 

перша і друга 

перша - третя 

перша - четверта і старше 

перша і друга 

перша - третя 

перша - четверта і старше 

Айрширська 

3375 

3500 

3590 

138 

144 

147 

115 

120 

123 

Англерська, червона датська 

3300 

3500 

3600 

128 

136 

140 

109 

116 

119 

Білоголова українська 

2800 

3000 

3100 

106 

114 

118 

92 

99 

101 

Бура карпатська 

2550 

2700 

2800 

94 

101 

103 

84 

90 

92 

Голштинська 

4400 

4600 

4700 

158 

165 

169 

140 

147 

151 

Джерсейська 

3150 

3300 

3375 

157 

165 

168 

116 

122 

125 

Лебединська 

2950 

3200 

3275 

109 

117 

121 

97 

105 

108 

Пінцгау 

2800 

3000 

3100 

106 

114 

118 

92 

99 

101 

Симентальська, монбельярдська 

2900 

3100 

3200 

110 

118 

121 

95 

109 

105 

Українська червоно-ряба молочна 

3400 

3600 

3700 

126 

133 

136 

112 

119 

122 

Українська чорно-ряба молочна 

3600 

3800 

3900 

130 

137 

142 

115 

122 

125 

Червона польська 

2800 

3000 

3100 

103 

111 

115 

92 

99 

101 

Червона степова 

3100 

3300 

3400 

114 

122 

126 

102 

109 

112 

Швіцька 

3300 

3500 

3600 

122 

130 

135 

109 

116 

119 

Українська червона молочна 

3300 

3500 

3600 

122 

130 

135 

109 

116 

119 

Бура молочна 

3400 

3666 

3700 

130 

140 

141 

112 

121 

122 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

 

Коефіцієнти поправки на точність оцінки, що змінюється залежно від числа лактацій

Число лактацій (m) 

1 - 2 

1 - 3 

1 - 4 

1 - 5 

1 - m 

Коефіцієнт (k

1,051 

1,067 

1,082 

1,092 

1,097 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

Шкала оцінки племінних бугаїв за комплексом ознак

Ознаки 

Кількість балів  

для молочних порід 

для молочно-м'ясних порід 

1. Тип будови тіла 

  

  

відмінно 

20 

20 

дуже добре 

18 

18 

добре з плюсом 

15 

15 

добре 

10 

10 

2. Жива маса до стандарту породи, % 

  

  

105 і більше 

10 

10 

100 - 104 

3. Інтенсивність росту 

 

 

середньодобовий приріст до 15-місячного віку, г

 

 

1101 і вище 

10 

951- 1100 

4. Походження 

 

 

а) комплексний клас матері: 

  

  

еліта-рекорд  

30 

30 

еліта 

20 

20 

б) розряд племінної цінності батька: 

  

  

поліпшувач - відмінно (П5) 

40 

30 

поліпшувач - добре (П4) 

35 

25 

поліпшувач - задовільно (П3) 

20 

20 

Разом 

100 

100 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

Шкала оцінки молодняку за комплексом ознак

Ознака 

Кількість балів 

для бугайців 

для телиць 

1. Походження 

  

  

а) комплексний клас матері: 

  

  

еліта-рекорд 

30 

30 

еліта 

25 

25 

перший 

18 

другий 

10 

б) розряд племінної цінності батька: 

  

  

поліпшувач - відмінно (П5) 

40 

40 

поліпшувач - добре (П4) 

35 

35 

поліпшувач - задовільно (П3) 

20 

27 

нейтральний - плюс (Н+) 

17 

нейтральний - мінус (Н-) 

або клас батька: 

 

 

еліта-рекорд 

27 

еліта 

17 

2. Тип будови тіла 

 

 

відмінно 

10 

10 

добре 

задовільно 

3. Жива маса до стандарту породи, % 

  

  

105 і більше 

20 

20 

100 - 104 

15 

15 

95 - 99 

10 

10 

90 - 94 

Разом 

100 

100 

 

Заступник начальника
Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

Опрос