Идет загрузка документа (469 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление, Инструкция от 19.12.2003 № 21-1
редакция действует с 30.01.2018

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 19 грудня 2003 року N 21-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2004 р. за N 64/8663

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами правління Пенсійного фонду України
 від 5 квітня 2004 року N 5-1
,
 від 29 липня 2004 року N 9-4
,
 від 31 січня 2005 року N 3-1
,
 від 21 червня 2005 року N 10-1
,
 від 15 травня 2006 року N 6-1
,
 від 10 жовтня 2006 року N 14-5
,
 від 18 січня 2007 року N 2-2
,
 від 25 січня 2008 року N 3-3
,
 від 14 листопада 2008 року N 20-1
,
 від 10 березня 2009 року N 10-3
,
 від 3 серпня 2009 року N 19-1
,
 від 5 листопада 2009 року N 26-1
,
 від 11 травня 2010 року N 9-4
,
 від 27 вересня 2010 року N 21-6
,
 від 22 жовтня 2010 року N 25-1
,
 від 25 липня 2011 року N 20-1
,
 від 19 грудня 2012 року N 25-1
,
 від 12 червня 2013 року N 8-1
,
 від 17 липня 2013 року N 11-1
,
від 21 жовтня 2013 року N 19-1
,
 від 4 серпня 2014 року N 15-1
,
 від 10 грудня 2014 року N 26-1
,
 від 25 грудня 2015 року N 27-1
,
 від 18 липня 2016 року N 16-1
,
від 13 грудня 2017 року N 29-1

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 41, 25 жовтня 2006 р.) 
,
лист Пенсійного фонду України
 від 7 лютого 2008 року N 2129/03-30
,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 12, 25 лютого 2008 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
від 21 березня 2008 року
,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 3 липня 2008 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 26 серпня 2008 року
,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 69, 18 вересня 2009 р.
),
 
постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 13 жовтня 2009 року
,
 від 4 лютого 2010 року
,
оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 54, 26 липня 2010 р.
,
"Офіційний вісник України", N 54, 26 липня 2010 р.)
,
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 16 вересня 2010 року
,
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 7 жовтня 2010 року
,
 від 14 жовтня 2010 року
,
 від 19 жовтня 2010 року,
 від 23 листопада 2010 року,
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
від 28 лютого 2011 року, 
оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 21, 28 березня 2011 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 10 травня 2011 року
,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 13 грудня 2011 року,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 10 квітня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (далі - Інструкція), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджену постановою правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2001 року за N 16-6 і зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2001 року за N 998/6189.

3. Управлінню надходження доходів та юридичному управлінню Пенсійного фонду України подати Інструкцію для реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління справами Петренку І. Н. після державної реєстрації Інструкції забезпечити її тиражування та надіслати підвідомчим органам Пенсійного фонду.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

 

Інструкція
про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

(У тексті Інструкції слова "інвалід", "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 13 грудня 2017 року N 29-1)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) та Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

1.2. Ця Інструкція визначає процедуру стягнення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду України, нарахування і сплати фінансових санкцій та пені, а також відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

(пункт 1.2 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до Закону підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

органи Пенсійного фонду України - управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах і районах;

(абзац третій пункту 1.3 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 25.12.2015 р. N 27-1)

роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону;

страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Інші терміни у цій Інструкції вживаються у значенні, визначеному Законом у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року.

(пункт 1.3 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

2. Платники страхових внесків

Платниками страхових внесків є:

2.1. Страхувальники:

2.1.1. Роботодавці:

підприємства, установи й організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок та фіксований сільськогосподарський податок), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру;

колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок);

(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними
 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами; 

іноземні дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України.

2.1.2. Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, надбавку або компенсацію.

(підпункт 2.1.2 пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

2.1.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).

2.1.4. Члени сімей осіб, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

2.1.5. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

2.1.6. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з моменту укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

(підпункт 2.1.6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

2.2. Застраховані особи:

2.2.1. Громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

2.2.2. Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок).

(підпункт 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

2.2.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок). 

2.2.4. Члени сімей фізичних осіб, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

2.2.5. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

2.2.6. Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

2.2.7. Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

2.2.8. Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді.

2.2.9. Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі.

(підпункт 2.2.9 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1)

2.2.10. Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

2.2.11. Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).

2.2.12. Особи, які отримують допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, а також особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами.

(підпункт 2.2.12 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 17.07.2013 р. N 11-1)

2.2.13. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з моменту укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

(підпункт 2.2.13 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

2.2.14. Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.14 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1)

2.2.15. Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.15 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
 підпункт 2.2.15 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.07.2016 р. N 16-1,
від 13.12.2017 р. N 29-1)

2.2.16. Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.16 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1)

2.2.17. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу. 

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.17 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2
,
підпункт 2.2.17 пункту 2.2 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

2.2.18. Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.18 згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

3. Розділ 3 виключено

(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.06.2005 р. N 10-1,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3,
виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-6)

4. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Абзац перший розділу 4 виключено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.1. Пункт 4.1 виключено

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4,
 від 31.01.2005 р. N 3-1,
 від 15.05.2006 р. N 6-1,
 у редакції постанови правління Пенсійного фонду України
 від 18.01.2007 р. N 2-2
,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3
 від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.2. Пункт 4.2 виключено

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
постановою правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005
 від 15.05.2006 р. N 6-1
,
 від 18.01.2007 р. N 2-2
,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.3. Пункт 4.3 виключено

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 правління Пенсійного фонду України від 15.05.200 р. N 6-1,
 від 18.01.2007 р. N 2-2,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.4. Пункт 4.4 виключено

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2
,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.5. Пункт 4.5 вилучено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1,
 у зв'язку з цим пункти 4.6 - 4.8 вважати відповідно пунктами 4.5 - 4.7)

4.5. Пункт 4.5 виключено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

4.6. Пункт 4.6 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

4.7. Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків:

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1 (крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку, осіб, які мали та/або мають статус осіб з інвалідністю, застрахованих осіб з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах), 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 34 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005, 34,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно), 33,8 відсотка за 2006 рік, 33,7 відсотка за 2007 рік, 35,2 відсотка з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - на 44 відсотки за 2004 - 2005 роки, 33,8 відсотка за 2006 рік, 42,5 відсотка за 2007 рік, 44 відсотка з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац третій пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, де кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, - на 6 відсотків за 2004 - 2006 роки, 4,5 відсотка за 2007 рік, 6 відсотків з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац четвертий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах, установах, організаціях (крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку) та мали та/або мають статус осіб з інвалідністю, - на 6 відсотків за 2004 - 2006 роки, 4,5 відсотка за 2007 рік, 6 відсотків з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац п'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.3 - 2.2.5 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за 2004 - 2005 роки; 31,8 відсотка за 2006 рік, 33,2 відсотка з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац шостий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.13 - 2.2.16 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005, 32,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005; 31,8 відсотка за 2006 рік, 33,2 відсотка з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац сьомий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку (крім осіб, які мали та/або мають статус осіб з інвалідністю), - на 34 відсотки за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік, 35,2 відсотка з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац восьмий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 від 11.05.2010 р. N 9-4
,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку та мали та/або мають статус осіб з інвалідністю, - на 6 відсотків за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік, 6 відсотків з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року включно;

(абзац дев'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 від 11.05.2010 р. N 9-4
,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4
,
 від 31.01.2005 р. N 3-1,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1)

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.18 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 33,2 відсотка з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року включно.

(пункт 4.7 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 абзац десятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами правління Пенсійного фонду України від 10.03.2009 р. N 10-3,
 від 22.10.2010 р. N 25-1)

5. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

5.1. Пункт 5.1 виключено

(підпункт 5.1.1 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4,
 від 15.05.2006 р. N 6-1,
 від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 14.11.2008 р. N 20-1,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

5.2. Пункт 5.2 виключено

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 25.01.2008 р. N 3-3,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

5.3. Пункт 5.3 виключено

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
 від 15.05.2006 р. N 6-1
,
 від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

5.4. Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), нарахування яких здійснюється у натуральній формі.

Обчислення страхових внесків із сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом валют, установленим Національним банком України на день обчислення страхових внесків.

5.5. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в розділі 4 цієї Інструкції, у межах максимальної величини, що встановлюється законом про розмір страхових внесків.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2)

5.6. Для зарахування коштів платників Пенсійного фонду в установах банку відкриваються органами Пенсійного фонду поточні рахунки на рахунку 2560 "Державні позабюджетні фонди", де відображаються їх надходження та використання. Рахунок відкривається у порядку, установленому постановою Національного банку України від 12.11.2003 N 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.

5.7. Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків.

Страхувальники - фізичні особи, які не мають банківських рахунків, сплачують страхові внески шляхом готівкових розрахунків через банківські установи.

5.8. Страхові внески, які підлягають сплаті із сум виплат (доходу) за період з дня виникнення у страхувальника зобов'язання щодо взяття на облік як платника страхових внесків до дня його реєстрації в органах Пенсійного фонду, сплачуються (стягуються) на загальних підставах відповідно до вимог цієї Інструкції за весь зазначений період.

(пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

5.9. Обчислення страхових внесків органами Пенсійного фонду здійснюється на підставі складених актів перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків, звітності, що подається страхувальником, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які нараховуються страхові внески.

Обчислення органами Пенсійного фонду сум страхових внесків за минулі періоди провадиться, виходячи з розміру страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу).

5.10. Пункт 5.10 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 12.06.2013 р. N 8-1)

5.11. Пункт 5.11 виключено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

6. Відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

6.1. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цієї Інструкції (крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), відшкодуванню підлягають фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до набрання чинності Законом України від 03 жовтня 2017 року N 2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" та призначених відповідно до частини другої статті 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування":

особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, крім тих, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за Списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

особам, які були зайняті на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та пунктів 2 - 8 частини другої статті 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

(пункт 6.1 в редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1,
 від 25.12.2015 р. N 27-1,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

6.2. Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими підприємствами пропорційно стажу роботи.

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 25.07.2011 р. N 20-1
,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується у повному розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається до стажу, необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах.

Наприклад, громадянину для призначення пенсії на пільгових умовах за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць необхідно мати стаж роботи 12,5 року при загальному стажі 30 років. Фактично він має стаж роботи, що дає йому право на пільгову пенсію 22 роки, з них на підприємствах:

(абзац третій пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 25.12.2015 р. N 27-1)

N 1 - 8 років (останнє місце роботи),

N 2 - 2 роки (попереднє місце роботи),

N 3 - 12 років.

Для визначення частки плати враховується стаж на підприємствах:

N 1 - 8 років,

N 2 - 2 роки,

N 3 - 2,5 року.

При визначенні частки сплати окремого підприємства стаж ураховується в місяцях (шляхом переведення років у місяці).

Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах водолазам 1 - 3 груп спеціалізації робіт та іншим працівникам, зайнятим на роботах під водою, у тому числі в умовах підвищеного атмосферного тиску, віднесеним до Списку N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 16 січня 2003 року N 36, покриваються підприємствами пропорційно годинам спусків під воду, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, на кожному підприємстві.

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом дванадцятим
 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 25.12.2015 р. N 27-1)

Частка відшкодування підприємством витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, яким відповідно до законодавства стаж, що дає право на призначення цих пенсій, зараховується у кратному розмірі, розраховується з урахуванням кратності стажу.

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом тринадцятим
 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 25.12.2015 р. N 27-1
,
 у зв'язку з цим абзац дванадцятий
 вважати абзацом чотирнадцятим
)

Якщо пенсія на пільгових умовах призначена із взаємним зарахуванням періодів роботи, передбачених статтями 13, 14 та 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", які дали право на цю пільгову пенсію, то відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку цих пенсій здійснюється тими підприємствами, на яких цей стаж було вироблено у розмірах, передбачених частиною 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

6.3. У разі ліквідації або зміни власника підприємства суми зазначених витрат Пенсійному фонду вносять правонаступники.

6.4. Розмір сум до відшкодування на поточний рік визначається органами Пенсійного фонду України щорічно у розрахунках фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону (згідно з додатками 6 та 7), які надсилаються підприємствам до 20-го січня поточного року та протягом місяця з новопризначених (перерахованих) пенсій.

(пункт 6.4 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами правління
 Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1
,
 від 25.12.2015 р. N 27-1)

6.5. Розрахунки складаються на підставі відомостей відділів з призначення пенсій органів Пенсійного фонду України, які подаються згідно з додатком 8 та додатком 8а до 1 січня поточного року та протягом місяця з дня прийняття рішення про призначення нової пенсії.

(пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1,
 від 11.05.2010 р. N 9-4
,
 від 25.12.2015 р. N 27-1)

6.6. Додаткові пенсії, додаткові витрати на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", доплати, надбавки та підвищення призначені відповідно до законодавства України, які виплачуються за рахунок інших джерел, ніж кошти Пенсійного фонду України, не включаються до розміру фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що підлягають відшкодуванню.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 14.11.2008 р. N 20-1,
 від 11.05.2010 р. N 9-4)

6.7. Пункт 6.7 виключено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1,
у зв'язку з цим пункти 6.8, 6.9
 вважати відповідно пунктами 6.7, 6.8)

6.7. Підприємства щомісяця до 25-го числа вносять до Пенсійного фонду зазначену в розрахунку місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

(абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1)

У разі зміни розміру пенсії або настання обставин, які впливають на суму відшкодування (смерть пенсіонера, зміна місця проживання тощо), органи Пенсійного фонду повідомляють про це підприємства у розрахунку, який направляється підприємству в місячний строк з дня прийняття рішення про зміну розміру пенсії або про припинення виплати пенсії.

(абзац другий пункту 6.7 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 25.12.2015 р. N 27-1)

Суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з дати призначення пенсії до дати складання розрахунку фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону, сплачуються одночасно із оплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць.

(пункт 6.7 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

6.9. Пункт 6.9 виключено

(пункт 6.9 в редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4,
у зв'язку з цим пункт 6.10 вважати відповідно пунктом 6.9)

6.8. У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам, які мають необхідний стаж роботи не за місцем призначення цієї пенсії, орган Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії надсилає розрахунок згідно з додатками, зазначеними у пункті 6.4 цієї глави для зазначених підприємств, у двох примірниках через орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням цього підприємства (крім підприємств, місцезнаходженням яких є вільна економічна зона "Крим"). Відшкодування сум фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, у таких випадках здійснюється підприємством на рахунки органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням підприємства.

(абзац перший пункту 6.8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1
,
 у редакції постанови правління Пенсійного
 фонду України від 10.12.2014 р. N 26-1)

У разі ліквідації підприємства без правонаступників або визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розрахунки для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням такого підприємства та безпосередньо підприємству не направляються.

(пункт 6.8 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 абзац другий пункту 6.8 у редакції
постанов
правління Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1,
 від 25.12.2015 р. N 27-1)

Підприємствам та організаціям, які мають місцезнаходження на території вільної економічної зони "Крим", розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, визначені в пункті 6.4 цієї глави, не надсилаються.

(пункт 6.8 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 10.12.2014 р. N 26-1)

7. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

7.1. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час подання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю, з операцій набуття права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні (крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону), купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку здійснюється відповідно до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року N 1740 (із змінами).

(абзац перший пункту 7.1 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 19.12.2012 р. N 25-1
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 10.12.2014 р. N 26-1
,
у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

На території вільної економічної зони "Крим" не справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

(пункт 7.1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 10.12.2014 р. N 26-1)

(розділ 7 в редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1)

8. Порядок стягнення заборгованості зі страхувальників

8.1. Стягнення заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості, або застосування штрафних санкцій.

(пункт 8.1 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

8.2. Органи Пенсійного фонду надсилають страхувальникам вимогу про сплату недоїмки в таких випадках:

а) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності страхувальника свідчать про донарахування сум страхових внесків;

б) якщо страхувальник має на кінець звітного базового періоду недоїмку зі сплати страхових внесків;

в) якщо страхувальник має на кінець звітного періоду борги зі сплати фінансових санкцій (штрафів) та пені.

У випадку а) вимога надсилається одночасно з актом документальної перевірки.

У випадках, визначених підпунктами "б" та/або "в" цього пункту, вимога надсилається протягом п'яти робочих днів, наступних за календарним місяцем, у якому виникла або зросла недоїмка зі сплати страхових внесків (заборгованість зі сплати фінансових санкцій (штрафів) та пені). Вимога формується на підставі даних особових рахунків платників.

(абзац шостий пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 19.12.2012 р. N 25-1)

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Сума боргу у вимозі проставляється у гривнях з двома десятковими знаками. Вимога формується на суму боргу, який не менше 10 грн.

8.3. Вимога формується на підставі актів документальних перевірок та облікових даних з карток особових рахунків страхувальників за формою згідно з додатком 9 цієї Інструкції (для страхувальника - юридичної особи) або за формою згідно з додатком 10 цієї Інструкції (для страхувальника - фізичної особи).

Відділ надходження доходів органу Пенсійного фонду України веде реєстр виданих вимог за формою згідно з додатком 11.

Відповідальними за збереження інформації у реєстрах вимог є спеціалісти відділу надходження доходів.

При формуванні вимоги їй присвоюється порядковий номер, який складається з трьох частин: 1-ша частина - літери "Ю" (вимога до юридичної особи) або "Ф" (вимога до фізичної особи), 2-га частина - порядковий номер, 3-тя частина - літера "У" (узгоджена вимога).

Вимога формується під одним порядковим номером до повного погашення сум боргу.

Після формування вимоги та внесення даних до відповідного реєстру в той самий день вимога передається працівникам, на яких покладено обов'язки з ведення діловодства та архівне зберігання документів для вручення страхувальнику. Працівник зазначеного підрозділу в день отримання вимоги надсилає (вручає) її страхувальнику, при цьому корінець вимоги залишається у Пенсійному фонді.

Вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Вимога вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження з повідомленням про вручення за порядком оформлення зазначених поштових відправлень, установлених Кабінетом Міністрів України.

Якщо страхувальник на день надсилання йому органом Пенсійного фонду вимоги не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), вимога вважається належним чином врученою навіть у разі її повернення як такої, що не знайшла адресата.

(пункт 8.3 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 19.12.2012 р. N 25-1)

У разі коли неможливо вручити страхувальнику вимогу поштою у зв'язку з його відсутністю за місцезнаходженням (відсутністю службових осіб страхувальника за його місцезнаходженням), відмовою службових осіб страхувальника прийняти вимогу, вимога вважається врученою страхувальнику у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

(пункт 8.3 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 19.12.2012 р. N 25-1,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий
вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим)

Після вручення (отримання інформації про вручення) вимоги страхувальнику працівники, на яких покладено обов'язки з ведення діловодства та архівне зберігання документів, передають корінець такої вимоги з відміткою про вручення відділу надходження доходів.

Цей відділ уносить відповідні дані до реєстру вимог, підшиває корінець вимоги до справи страхувальника та:

а) якщо вимога органу Пенсійного фонду скасовується чи змінюється судом (господарським судом), то підшиває примірник (копію) рішення суду (господарського суду) до справи страхувальника поряд з корінцем від вимоги, щодо якого відбувся судовий розгляд;

б) у разі списання недоїмки у випадках, визначених статтею 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року- копія рішення про списання.

(абзац чотирнадцятий пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

8.4. Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити зазначені у вимозі суми.

8.5. У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, зазначеної у вимозі про сплату боргу, страхувальник узгоджує її з органами Пенсійного фонду, а у разі неузгодження вимоги із органами Пенсійного фонду має право на оскарження вимоги в судовому порядку. 

Про оскарження вимоги до суду страхувальник зобов'язаний письмово повідомити протягом трьох робочих днів орган Пенсійного фонду, який направив вимогу.

Узгодження вимоги органу Пенсійного фонду здійснюється на підставі заяви страхувальника, яка розглядається органом Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів після її отримання, та поданих страхувальником документів, що свідчать про неправильність обчислення сум недоїмки, зазначених у вимозі.

8.6. Відкликання вимог.

Вимога вважається відкликаною, якщо:

а) сума боргу самостійно погашається страхувальником;

б) орган Пенсійного фонду скасовує або змінює раніше зазначену суму боргу внаслідок її узгодження або оскарження;

в) вимога органу Пенсійного фонду про сплату боргу скасовується чи змінюється судом (господарським судом);

г) борг списується у випадках, передбачених статтею 106 Закону у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року;

(абзац шостий пункту 8.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

ґ) є рішення суду на стягнення відповідних сум боргу, що зазначені у вимозі.

(пункт 8.6 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

У випадку, зазначеному підпунктом "а", вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми недоїмки;

У випадку, зазначеному підпунктом "б", вимога вважається відкликаною з дня прийняття органом Пенсійного фонду рішення про скасування або зміну раніше зазначеної суми недоїмки; 

У випадку, зазначеному підпунктом "в", вимога вважається відкликаною у день отримання страхувальником відповідного рішення суду (господарського суду);

У випадку, зазначеному підпунктом "г", вимога вважається відкликаною у день прийняття органом Пенсійного фонду рішення про списання боргу відповідно до частини 6 статті 106 Закону у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року.

(абзац одинадцятий пункту 8.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

У випадку, зазначеному в підпункті "ґ", вимога вважається відкликаною у день надходження виконавчих документів до органів державної виконавчої служби.

(пункт 8.6 доповнено абзацом згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3)

8.7. Узгоджена вимога надсилається страхувальнику органом Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів. Страхувальник зобов'язаний сплатити узгоджену суму боргу протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги.

8.8. У разі, якщо страхувальник, який одержав вимогу і протягом десяти робочих днів після її отримання не сплатив зазначену у вимозі суму, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, або не оскаржив вимогу в судовому порядку, а також у разі, якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги, орган Пенсійного фонду звертається у встановленому законом порядку і подає вимогу до відповідного органу державної виконавчої служби, у якій зазначає суму боргу за даними карток особових рахунків платників на дату подання. До сум боргу, що подаються до органів державної виконавчої служби за даними карток особових рахунків платників, включаються також суми, узгоджених з платником, але не сплачених у встановлений термін, фінансових санкцій (штрафів) та пені.

8.9. Якщо протягом наступного базового звітного періоду страхувальник наростив суми боргу, то після проходження відповідної процедури узгодження та оскарження до органу державної виконавчої служби подається вимога тільки на суму зростання боргу.

Якщо протягом наступних базових звітних періодів страхувальник повністю погасив суми боргу, зазначені у вимозі, що подана до органу державної виконавчої служби, то орган Пенсійного фонду подає до відповідного органу повідомлення за формою згідно з додатком 12 цієї Інструкції. 

9. Фінансові санкції

9.1. До страхувальників за порушення норм законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування застосовуються фінансові санкції відповідно до повноважень, якими органи Пенсійного фонду були наділені до 1 січня 2011 року.

(пункт 9.1 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

9.2. Фінансові санкції, зазначені у підпунктах 9.3.2 - 9.3.7 пункту 9.3 Інструкції, застосовуються органами Пенсійного фонду України до страхувальників, визначених підпунктами 2.1.1 - 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Фінансові санкції, зазначені у підпункті 9.3.1 пункту 9.3 Інструкції, застосовуються органами Пенсійного фонду України до страхувальників, визначених підпунктами 2.1.1 - 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

(пункт 9.2 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

9.3. Фінансові санкції за порушення норм законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування накладаються на страхувальника відповідно до частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року, у таких розмірах:

(абзац перший пункту 9.3 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

9.3.1. У разі ухилення страхувальників від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в органах Пенсійного фонду України накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 13 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, що складається в довільній формі.

(підпункт 9.3.1 пункту 9.3 у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

9.3.2. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 14.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних картки особового рахунку платника.

При застосуванні штрафів, зазначених у цьому підпункті, приймається одне рішення після сплати (погашення) у повному обсязі недоїмки окремо за кожний базовий звітний період незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період.

(підпункт 9.3.2 пункту 9.3 у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 03.08.2009 р. N 19-1)

9.3.3. За приховування (заниження) страхувальником суми заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, накладається штраф у розмірі всієї суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу), а в разі повторного протягом року такого порушення - штраф у триразовому розмірі суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу). При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 15 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття такого рішення є акт документальної перевірки або акт звірки з органами податкової служби.

(абзац другий підпункту 9.3.3 пункту 9.3 у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

9.3.4. За донарахування органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми.

Для розрахунку зазначеного штрафу кількість місяців розраховується починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми внесків, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким страхувальником акта перевірки від органу Пенсійного фонду або в якому він подав звітність, де зазначено такі донараховані суми. 

Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми донарахованих (своєчасно не обчислених) та не сплачених страхових внесків, то за кожне таке донарахування накладається штраф у порядку та в розмірах, визначених цим пунктом.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 16 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки або акт звірки, розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України.

(абзац п'ятий підпункту 9.3.4 пункту 9.3 у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

9.3.5. За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення - у розмірі 20 відсотків зазначених сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 17 та/або додатком 17а цієї Інструкції.

(абзац другий підпункту 9.3.5 пункту 9.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

Підставою для прийняття відповідних рішень є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі, або акт перевірки.

(абзац третій підпункту 9.3.5 пункту 9.3 у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

До 31 грудня 2010 року рішення про застосування фінансових санкцій за подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, приймається лише у разі невиконання страхувальником розпорядчого документа про усунення порушень протягом 30 днів від дня його одержання.

(підпункт 9.3.5 пункту 9.3 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 03.08.2009 р. N 19-1)

9.3.6. За неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, відсутність первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення - у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 18 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт документальної перевірки.

9.3.7. За несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків накладається штраф у розмірі 50 відсотків сум несплачених або своєчасно не сплачених авансових платежів.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 19 цієї Інструкції.

Розрахунок зазначеної фінансової санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки.

9.4. Органи Пенсійного фонду застосовують до банків такі штрафи:

9.4.1. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, застосованих до страхувальників, за несвоєчасне перерахування за платіжними документами органів Пенсійного фонду та несвоєчасне зарахування на банківські рахунки сум коштів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум згідно з додатком 20 цієї Інструкції.

9.4.2. У разі, якщо установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів без одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум (довідки органів Пенсійного фонду України у районах, містах та районах у містах), накладається штраф у розмірі суми страхових внесків, яка підлягає сплаті страхувальником згідно з додатком 20 цієї Інструкції.

9.5. Факти порушень законодавства, крім тих, що є предметом акта документальної перевірки та тих, що зазначені у підпункті 9.3.2 пункту 9.3 цієї Інструкції, посадова особа органу Пенсійного фонду оформляє актом довільної форми, в якому чітко викладається зміст порушення з обґрунтуванням порушених норм законодавчих актів. Такий акт підписується посадовими особами органу Пенсійного фонду та страхувальника.

Рішення про застосування штрафу за наслідками розгляду акта та інших матеріалів про порушення приймає начальник управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті або його заступник. Рішення приймаються за встановленою формою у двох примірниках.

Перший примірник рішення, протягом трьох робочих днів із дня його винесення, вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру страхувальника, банку чи фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності або надсилається листом з повідомленням про вручення.

Другий примірник залишається в структурному підрозділі, на який покладено обов'язки з організації контролю за надходженням сум страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду.

Надіслані (вручені) рішення про застосування фінансових санкцій реєструються в журналі реєстрації рішень за формою згідно з додатком 21.

Нумерація рішень провадиться в журналі, починаючи з першого номера, у межах календарного року.

9.6. Суми штрафів, передбачених пунктами 9.3 та 9.4 цієї Інструкції, підлягають сплаті страхувальником чи банком, протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення або можуть бути оскаржені у цей самий строк до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Пенсійного фонду, посадовими особами якого прийнято це рішення.

9.7. Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про накладення штрафів зупиняє строки їх сплати до винесення вищим органом Пенсійного фонду або судом рішення у справі.

Строки сплати фінансових санкцій також призупиняються до винесення судом рішення в разі оскарження страхувальником вимоги про сплату недоїмки, якщо накладення штрафу пов'язано з її виникненням або несвоєчасною сплатою. У разі винесення судом або вищим органом Пенсійного фонду рішення на користь Пенсійного фонду строки сплати штрафу поновлюються з моменту їх припинення.

9.8. Рішення органу Пенсійного фонду про накладення штрафу є виконавчим документом.

9.9. У разі, якщо страхувальник чи банк отримали рішення про накладення штрафу і не сплатили зазначені в них суми протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його оскарження, воно передається для виконання органу державної виконавчої служби та страхувальнику. 

9.10. Суми фінансових санкцій, застосованих за порушення порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових внесків стягуються в тому самому порядку, що й недоїмка із сплати страхових внесків. 

9.11. Строки давності щодо стягнення штрафів не застосовуються.

10. Порядок нарахування та погашення пені

10.1. На суми простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачені (не перераховані) фінансові санкції нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків страхувальники зобов'язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку та розмірах, визначених цим пунктом.

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником включно

(абзац третій пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 14.11.2008 р. N 20-1)

Документами, які є підставою для нарахування пені, є:

документи, що підтверджують суму страхових внесків, фінансових санкцій та строк їх сплати - Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з позитивною сумою; звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; вимога про донараховані суми страхових внесків за актами перевірок та узгоджене рішення про застосовані фінансові санкції (штрафи); рішення суду;

(абзац п'ятий пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за страховими внесками та боргу за фінансовими санкціями - виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів; корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою; договорів про розстрочення (відстрочення) страхових внесків; Розрахунок суми страхових внесків з від'ємною сумою; звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з від'ємною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з від'ємною сумою; рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи. 

(абзац шостий пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

Умовний приклад нарахування пені:

Сума недоїмки платника за станом на 20.02.2004 складає 10000 грн.

Платник страхових внесків 19.03.2004 здійснює сплату платежу до Пенсійного фонду у сумі 2000 грн.

На фактично погашену суму недоїмки (2000 грн.) нараховується пеня.

Сума пені розраховується за допомогою такої формули:

Y = S х K х 0,1 %,

Y - сума пені, що нараховується на фактично погашену суму недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій (округлюється до другого знака після коми);

S - фактично погашена сума недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій;

K - кількість днів прострочення платежу;

0,1 % - ставка для нарахування пені, згідно з частиною 8 статті 106 Закону.

У даному прикладі:

Y = 2000 х 28 х 0,1 %, Y = 56 грн.

Таким чином, нарахована платнику пеня складає 56 грн.

10.2. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у підпунктах 9.3.1 - 9.3.7 пункту 9.3 цієї Інструкції банкам нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування).

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку перерахування (зарахування) відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування (зарахування) банками.

10.3. Днем сплати вважається:

у разі перерахування сум страхових внесків та/або сум фінансових санкцій у безготівковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду - день списання установою банку, установою Державного казначейства України суми платежу з банківського (спеціального реєстраційного) рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок органу Пенсійного фонду;

у разі сплати сум страхових внесків та/або сум фінансових санкцій готівкою - день унесення страхувальником коштів у банківську установу чи відділення зв'язку для перерахування на банківські рахунки органу Пенсійного фонду.

10.4. Нарахування пені проводиться органами Пенсійного фонду.

Пеня на пеню не нараховується.

10.5. Рішення про нарахування пені посадові особи органів Пенсійного фонду виносять одночасно з прийняттям рішення про застосування фінансових санкцій, зазначених у підпункті 9.3.2 пункту 9.3 цієї Інструкції за формою згідно з додатком 14 цієї Інструкції, яке протягом трьох робочих днів із дня його винесення надсилається страхувальнику з повідомленням про вручення.

(пункт 10.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
  правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. N 9-4)

10.6. Суми пені підлягають сплаті страхувальником чи банком протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення або можуть бути оскаржені до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Пенсійного фонду, посадовими особами якого прийнято це рішення.

Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені зупиняє строки їх сплати до винесення вищим органом Пенсійного фонду або судом рішення у справі.

У разі оскарження страхувальниками чи банками вимоги про сплату недоїмки або рішення про накладення штрафу, нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до органу Пенсійного фонду або позову до суду.

При прийнятті рішення на користь Пенсійного фонду строки сплати пені поновлюються з моменту їх припинення.

10.7. Рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені є виконавчим документом.

10.8. У разі, якщо страхувальник чи банк отримали рішення про нарахування пені і не сплатили зазначену в ньому суму протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його оскарження, це рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби та страхувальнику. 

Суми пені стягуються в тому самому порядку, що й недоїмка зі сплати страхових внесків.

10.9. Строк давності щодо стягнення пені не застосовується.

10.10. Надміру чи помилково сплачені суми пені за заявою страхувальників повертаються їм або за їх згодою зараховуються в рахунок сплати майбутніх платежів страхових внесків.

10.11. Сплата (погашення) пені здійснюється у тому самому порядку, що і недоїмка та фінансові санкції.

У разі, коли страхувальник має несплачені суми недоїмки, пені та фінансових санкцій та здійснює сплату поточних сум страхових внесків, ці суми зараховуються шляхом перерозподілу такої сплаченої суми в рахунок сплати недоїмки, пені та фінансових санкцій у порядку календарної черговості їх виникнення.

При цьому протягом п'яти робочих днів після закінчення базового звітного місяця орган Пенсійного фонду складає повідомлення, у якому міститься інформація про суми розподілу сплачених коштів, за формою згідно з додатком 22 цієї Інструкції, яке надсилається (вручається) такому платнику. При цьому корінець повідомлення залишається в органі Пенсійного фонду.

Повідомлення вважається надісланим (врученим) платнику, якщо його передано посадовій особі юридичної особи або фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, адвокату, приватному нотаріусу, під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Дата відправлення проставляється на корінці повідомлення.

11. Розділ 11 виключено

(пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1,
 від 18.01.2007 р. N 2-2,
 від 05.11.2009 р. N 26-1,
 від 11.05.2010 р. N 9-4,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

12. Розділ 12 виключено

(розділ 12 із змінами. внесеними згідно з постановами
 правління  Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1,
 від 14.11.2008 р. N 20-1,)
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

13. Розділ 13 виключено

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

14. Розділ 14 вилучено 

(згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1)

15. Порядок здійснення доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону

(заголовок глави 15 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1)

15.1. Застрахована особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний місяць, подає до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 цієї Інструкції.

15.2. Працівник відділу надходження доходів на підставі даних персоніфікованого обліку про періоди, за які застрахована особа бажає здійснити доплату у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, складає повідомлення-розрахунок згідно з додатком 29 цієї Інструкції.

(пункт 15.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1)

15.3. Застрахована особа здійснює доплату в сумі, зазначеній у повідомленні-розрахунку, протягом 10 календарних днів з дня його отримання.

15.4. Про сплату коштів відділ надходження доходів повідомляє відділ персоніфікованого обліку в день їх надходження на поточний рахунок органів Пенсійного фонду.

15.5. Особи, які здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду України самі за себе відомості про суми доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону згідно з додатком 30 до цієї Інструкції.

(главу 15 доповнено пунктом 15.5 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1)

 

Начальник управління
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

 

(У тексті додатків слова "ідентифікаційний номер" у всіх відмінках замінено словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)" у відповідних відмінках згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2012 року N 25-1)

Заява

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

 

 

Серія та номер паспорта 

  

  

  

  

  

  

  

  


_______________________________________________________________
                                                                 (коли і ким виданий) 

Заява

Додаток 1а виключено

(додаток 1а із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

 

ФО 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))  

Серія та номер паспорта 

  

  

  

  

  

  

  

  


________________________________________________________________
                                                                    (ким і коли виданий) 

Заява

Я, ______________________________________________________________,
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до ст. 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" прошу укласти зі мною Договір про добровільну участь у
__________________ системі загальнообов'язкового державного пенсійного
               (солідарна)
страхування та зареєструвати мене платником страхових внесків на добровільних засадах.

Про себе повідомляю:

- не підлягаю загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;

- не укладав(ла) раніше договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким не виконала передбачені договором умови.

Страхові внески зобов'язуюсь сплачувати у строки, визначені договором.

Додатки:

1. Завірена копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

2. Завірена копія трудової книжки.

3. Завірена копія документа, що посвідчує особу.

"___" ____________ 200_ р.  
 

____________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5)

 

Типовий договір
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Додаток 3 виключено
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 12 червня 2013 року N 8-1)

 

Повідомлення
про
узяття на облік платника страхових внесків

Додаток 4 виключено

(додаток 4 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами правління
 Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
 від 11.05.2010 р. N 9-4
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 22.10.2010 р. N 25-1)

 

Назва управління Пенсійного фонду України
________________________________________
                        (у районі, місті, районі у місті) 

від __________________ N ________________ 

  

Довідка
про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України*

Додаток 5 виключено
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 14 листопада 2008 року N 20-1)

 

___________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України,
___________________________________________
___________________________________________
місцезнаходження)

 

від "___" ____________ 20__ р. N __________

Кому надсилається

_________________________
      (найменування підприємства)

____________________
(ЄДРПОУ)

_____________________________
(місцезнаходження)

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, що підлягають відшкодуванню, призначених особам, які були зайняті на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до
пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та пунктів 2 - 8 частини другої статті 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призна-
чена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призна-
чено пенсію

Дата досяг-
нення особою пенсій-
ного віку
1

Стаж, необхід-
ний для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на цьому підпри-
ємстві, що враховано при обчисленні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Частка плати цього підприєм-
ства, %
(гр. 6 х 100 / гр. 5)

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за попередній рік, грн

Сума плати цього підприєм-
ства Пенсійному фонду України за попередній рік
2

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призна-
чення (пере-
рахунку) пенсії до дати форму-
вання роз-
рахунку
3

Місяч-
ний розмір фактич-
них витрат на виплату та доставку пенсій
((гр. 10 + гр. 11) х гр. 12
4)

усього

у тому числі

фактич-
них витрат на випла-
ту пенсій
(гр. 10 = гр. 8)

фактич-
них витрат на доставку пенсій (% від гр. 10)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі
статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачена сума за попередній рік сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку).

3 Зазначена сума сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку.

4 Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________ ___________ _______________________
       (найменування органу Пенсійного                   (підпис)                    (прізвище, ініціали)
                       фонду України)

Виконавець _______________________________
                                (прізвище, ініціали, контактний телефон)

(додаток 6 у редакції постанов правління
 Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
 від 11.05.2010 р. N 9-4
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1
,
 у редакції
постанов правління Пенсійного
 фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1
,
 від 25.12.2015 р. N 27-1
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

___________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України,
___________________________________________
___________________________________________
місцезнаходження)

 

від "___" ____________ 20__ р. N __________

Кому надсилається

_________________________
    (найменування підприємства)

____________________
(ЄДРПОУ)

_____________________________
(місцезнаходження)

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, що підлягають відшкодуванню, призначених особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за
Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призна-
чена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призна-
чено пенсію

Дата досяг-
нення особою пенсій-
ного віку
1

Стаж, необхід-
ний для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на цьому підпри-
ємстві, що врахо-
вано при обчис-
ленні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за попе-
редній рік, грн

Розмір плати відповідно до Закону України "Про загально-
обов'язкове державне пенсійне страху-
вання"
,
%

Загальна сума плати за попе-
редній рік, грн

Частка плати цього підпри-
ємства, %
(гр. 6 х 100 / гр. 5)

Сума плати цього підпри-
ємства Пенсій-
ному фонду України за попередній рік
2

Сума фактич-
них витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призна-
чення (перера-
хунку) пенсії до дати форму-
вання розрахун-
ку
3

Місячний розмір фактич-
них витрат на виплату та доставку пенсій
((гр. 10 + гр. 11) х гр. 15
4)

усього

у тому числі

фактич-
них витрат на виплату пенсій
(гр. 10 = гр. 8)

фактич-
них витрат на доставку пенсій
(% від гр. 10)

розмір пенсії

надбав-
ки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі
статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачена сума за попередній рік сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку).

3 Зазначена сума сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку.

4 Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________ ___________ _______________________
   (найменування органу Пенсійного                     (підпис)                   (прізвище, ініціали)
                 фонду України)

Виконавець _______________________________
                                 (прізвище, ініціали, контактний телефон)

(додаток 7 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1
,
 у редакції
постанов правління Пенсійного
 фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1
,
 від 25.12.2015 р. N 27-1
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

ВІДОМОСТІ
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах, з ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку1

Пункт та стаття, згідно з якими призна-
чено пенсію

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат за попередній рік (грн)

Урахований стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах, усього (років, місяців)

У тому числі в розрізі підприємств

усього

у т. ч.

фактичних витрат на виплату пенсій
(гр. 7 = гр. 9)

фактич-
них витрат на доставку
пенсій
(% від гр. 9)

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

наймену-
вання підпри-
ємства

місцезнахо-
дження підпри-
ємства

стаж роботи для призна-
чення пенсії (років, місяців)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

162

172

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі
статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Графи 16 - 18 заповнюються, починаючи з останнього місця роботи.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________   ____________   _______________________
         (найменування органу Пенсійного                 (підпис)                         (прізвище, ініціали)
                         фонду України)

(додаток 8 у редакції постанов правління
 Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
 від 11.05.2010 р. N 9-4
,
 від 04.08.2014 р. N 15-1
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)
 

ВІДОМОСТІ
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах, з ____________ 20__ року, які не можуть бути відшкодовані у зв'язку з ліквідацією підприємств без правонаступників або перебуванням їх за межами України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призначено пенсію

Дата досягнення особою пенсійного віку1

Пункт та стаття, згідно з якими призна-
чено пенсію

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості

Підлягає відшкодуванню фактичних витрат за попередній рік (грн)

Урахований стаж роботи для призначення пенсії на пільгових умовах, усього
(років, місяців)

У тому числі в розрізі підприємств

усього

у т. ч.

фактичних витрат на виплату пенсій
(гр. 7 = гр. 9)

фактичних витрат на доставку пенсій
(% від гр. 9)

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

фактичних витрат на виплату пенсій

фактичних витрат на доставку пенсій

наймену-
вання підпри-
ємства

місце-
знаход-
ження підпри-
ємства

стаж роботи для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

162

172

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі
статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Графи 16 - 18 заповнюються, починаючи з останнього місця роботи.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________   ____________   _______________________
         (найменування органу Пенсійного                 (підпис)                         (прізвище, ініціали)
                         фонду України)

(Інструкцію доповнено додатком 8а згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4
,
додаток 8а у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 04.08.2014 р. N 15-1
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Корінець вимоги

від "___" ____________ 200_ р.

N Ю -  

  

   
Виставлена (платнику, органам ДВС): 
               (потрібне підкреслити) 

____________________________
        (повна назва юридичної особи) 

--------------------------------------

____________________________
 (місцезнаходження юридичної особи)
____________________________
____________________________
                      (ЄДРПОУ) 

Загальна сума боргу платника страхових внесків станом на:

"___" ____________ 200_ р.

становить: ______ грн. __ коп.,
у т. ч. недоїмка із внесків: __________ грн. ____ коп.,

фінансові санкції (штрафи): ___ грн. ___ коп.

пеня: ___________ грн. ___ коп.

 
Керівник (заступник керівника) 

 
___________________________
                    (назва органу ПФУ) 

__________
     (підпис) 

______________
 (прізвище, ініціали) 

М. П. 

  


 
Вимогу отримав:
        посада ____________
__________________________
               (прізвище, ініціали) 
__________________________
                          (підпис) 

"___" ____________ 200_ р.

 
У разі надіслання вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена у повідомленні про вручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Вимога
про сплату боргу

від "___" ____________ 200_ р. 

N Ю -    

  

  За станом на "___" ____________ 200_ р. заборгованість зі сплати страхових внесків, штрафів (фінансових санкцій) та пені (потрібне підкреслити)
_____________________________________________________
                                                    (назва юридичної особи) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


                      (ЄДРПОУ) 

  


_______________________________________________________,
                                  (місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________________________
                       (рахунки в установах банків (найменування банку))
становить ___________________ грн. ____ коп.
Відповідно до ст. 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на підставі картки особового рахунку платника, рішень N ____________ від ________________
_________________________________________________________ _________________________________________________________: 
  (назва управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті) 
1. ВИМАГАЄ сплати недоїмки зі страхових внесків, фінансових санкцій (штрафів) та пені на загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі:
                                           (потрібне підкреслити) 

N р/р, на які сплачуються борги 

Сума боргу
(грн., коп.) 

У тому числі 

Недоїмка 

Фінансові санкції
(штрафи)* 

Пеня* 

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

х 

Всього 

  

  

  


____________
* Графи 4, 5 заповнюються в разі формування узгодженої вимоги, яка підлягає направленню до органів державної виконавчої служби.
2. Суми, зазначені у вимозі, підлягають сплаті
в десятиденний строк з дня одержання цієї вимоги на рахунки _________________________________
в _______________________________
                                  (назва банку) 
3. У разі несплати суми недоїмки, зазначеної в пункті 1 вимоги, ця вимога передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати, зазначеної в пункті 4 вимоги.
4. Дата набрання чинності вимоги про сплату боргу ________ 

Керівник (заступник керівника) 

________________
  (назва органу ПФУ) 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Виконавець (прізвище, тел.) _______________ 

М. П. 


(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Корінець вимоги

від "___" ____________ 200_ р.

N Ф -  

  

   

Виставлена (платнику, органам ДВС):
                   (потрібне підкреслити) 

___________________________
             (прізвище, ім'я по батькові 
                     платника внесків)
___________________________
              (дата і місце народження 
                     платника внесків)
___________________________
                    (місце проживання 
                     платника внесків)
___________________________
         місце роботи платника внесків)
-----------------------------------------
___________________________
             (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

 
Загальна сума боргу платника страхових внесків за станом на: 
"___" ____________ 200_ р.

становить: ______ грн. __ коп.,
у т. ч. недоїмка із внесків:
__________ грн. ___ коп.,
фінансові санкції (штрафи):
___________ грн. ___ коп.,
пеня: __________ грн. ____ коп.

Керівник (заступник керівника)
__________________________
                 (назва органу ПФУ) 

__________
     (підпис) 

______________
 (прізвище, ініціали) 

М. П. 

  


 

Вимогу отримав: ____________
__________________________
                (прізвище, ініціали)
__________________________
                           (підпис)
"___" ____________ 200_ р.

 
У разі надіслання вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена у повідомленні про вручення. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Вимога
про сплату боргу

від "___" ____________ 200_ р. 

N Ф -    

  

  За станом на "___" _____________ 200_ р. заборгованість зі сплати страхових внесків, фінансових санкцій (штрафів) та пені (потрібне підкреслити)
______________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я по батькові платника внесків)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) платника внесків)

  


_____________________________________________,
(дата і місце народження платника внесків)
_____________________________________________,
(місце проживання платника внесків)
_____________________________________________,
(місце роботи платника внесків)
_____________________________________________
(рахунки в установах банків (найменування банку))

становить ___________________ грн. ____ коп.
Відповідно до ст. 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на підставі картки особового рахунку платника, рішень N _____________ від ______________
_________________________________________________________ _________________________________________________________:
(назва управління Пенсійного фонду України в районі, місті або районі у місті)
1. ВИМАГАЄ сплати недоїмки зі страхових внесків, фінансові санкції (штрафів) та пені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі (потрібне підкреслити):

N р/р, на які сплачуються борги 

Сума боргу
(грн., коп. ) 

У тому числі 

Недоїмка 

Фінансові санкції
(штрафи)* 

Пеня* 

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

х 

Всього 

  

  

  


____________
* Графи 4, 5 заповнюються в разі формування узгодженої вимоги, яка підлягає направленню до органів державної виконавчої служби.
2. Суми, зазначені у вимозі, підлягають сплаті в десятиденний строк з дня одержання цієї вимоги на рахунки ______________
в ____________________________________
                                      (назва банку) 
3. У разі несплати суми недоїмки, зазначеної у пункті 1 вимоги, ця вимога передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати, зазначеної в пункті 4 вимоги.
4. Дата набрання чинності вимоги про сплату боргу _________.

Керівник (заступник керівника) 

________________
  (назва органу ПФУ) 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Виконавець (прізвище, тел.) _______________ 

М. П. 


(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Реєстр виданих вимог про сплату недоїмки

Дата формування вимоги 

Порядковий номер 

Повна назва страхувальника 

Ідентифі-
каційний номер
 

Сума боргу (грн., коп.) 

Дата передачі вимоги структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції 

Дата надіслання вимоги страхувальнику 

Відмітка про отримання вимоги страхувальником
(якщо отримане повідомлення, то вказати дату отримання) 

Відмітка про неможливість вручення вимоги страхувальнику
(вказати, з яких причин) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Дата передачі корінця вимоги підрозділу управління надходження доходів 

Відмітка про оскарження страхувальником вимоги
(коли і до якого органу оскаржено) 

Дата надходження заяви від страхувальника до органу ПФУ на узгодження суми боргу, зазначеної у вимозі 

Відмітка про результати розгляду заяви страхувальника щодо узгодження сум боргу, зазначених у вимозі 

Відмітка про сплату боргу, зазначеної у вимозі
(якщо сплата здійснювалась частинами, то розписати за датами надходження) 

Дата передачі вимоги про сплату недоїмки до органу ДВС 

Примітка 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

 

Повідомлення
про сплату боргу

від "___" ____________ 200_ р. N ___

__________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті)

Повідомляє _____________________________________________________
                                                            (назва органу державної виконавчої служби)
про сплату ______________________________________________________
                                         (назва юридичної або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) платника внесків)

___________________________________________________________
(місцезнаходження (проживання) юридичної (фізичної) особи - платника внесків)

____________________________________________________________
(рахунки в установах банків (найменування банку))

Відповідно до ст. 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на підставі картки особового рахунку платник повністю погасив борг у сумі:

Сума боргу
(грн. коп.) 

У тому числі 

Недоїмка 

Фінансові санкції
(штрафи) 

Пеня 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вимоги ____________________________________ вважати відкликаними.
                                              (номери та дати вимог) 

Керівник (заступник керівника) 

__________________
     (назва органу ПФУ) 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Виконавець (прізвище, тел.) _______________ 

М. П. 

 

Рішення N
про застосування фінансових санкцій за ухилення страхувальників від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в органах Пенсійного фонду

"___" ____________ 200_ р. 

______________________
(місце прийняття) 

        Я, _______________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі
пункту 1 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в органах Пенсійного фонду вирішив(ла) застосувати фінансові санкції до
______________________________________________________________________________________
             (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності -
                                                                                                      дата народження)
_____________________________________ N рахунку _________________ МФО ________________
                                      (адреса)  
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (назва установи банку)
у таких розмірах: ______________________________________________________________________,
                                                                                            (сума штрафних санкцій в гривнях)
які в десятиденний термін з дня отримання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок ______________________________________________________________________________________
                                                                          (назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунка _________________________ МФО ______________ ЄДРПОУ _______________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (назва установи банку) 

        Оскарження рішення платником страхових внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

         Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

       У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності. 

        Дата набрання чинності рішенням ____________________________________________________
                                                                             (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_______________________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано: 

________________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

_______________________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення) 

(додаток 13 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-5
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду

"___" ____________ 200_ року  

___________________
(місце прийняття)  

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                    (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі
пункту 2 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду, вирішив(ла) застосувати
до ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                     (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, для фізичної
                                                        особи - суб'єкта підприємницької діяльності - дата народження)
____________________________________ рахунки в установах банків N ________________________
                                       (адреса)
МФО ___________________________ ЄДРПОУ ___________________________ у вигляді стягнення
суми штрафу в розмірі ___________________________________________________________________
                                                                                                                                     (10 %)
та нарахування пені в розмірі _____________________________________________________________
                                                                                               (0,1 відсотка на суми недоїмки і фінансових санкцій)
за період з ___.___.______ року до ___.___.______ року, які протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунки
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (назва управління ПФУ)

у сумі _______________ грн на рахунок N _________ МФО _____________ ЄДРПОУ ____________;

у сумі _______________ грн на рахунок N _________ МФО _____________ ЄДРПОУ ____________;

у сумі _______________ грн на рахунок N _________ МФО _____________ ЄДРПОУ ____________.

У разі несплати сум штрафу та пені у визначений строк до
______________________________________________________________________________________
                                                                 (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником страхових внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення у порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності. 

Дата набрання чинності рішенням  

______________________________________________
                  (заповнюється при направленні рішення
                  до органу державної виконавчої служби) 

______________________________________
              (посада особи, яка прийняла рішення)  

________________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано: 

______________________________________
             (посада особи, яка прийняла рішення)  

________________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

          М. П.                    "___" ____________ 200_ року
                                                        (дата отримання рішення) 

(додаток 14 в редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2
,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 03.08.2009 р. N 19-1
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Рішення N
про застосування фінансових санкцій за приховування (заниження) страхувальником сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески

"___" ____________ 200_ р. 

______________________
(місце прийняття) 

Я, ______________________________________________________________
________________________________________________________________,
                          (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі матеріалів документальної перевірки _______________________,
                                                                                                                (номер та дата акта перевірки)
__________________________________________________, якою виявлено
(назва чи прізвище та ініціали страхувальника, адреса, N рахунку в установі банку)
приховування (заниження) сум заробітної плати (виплат, доходу) ______________ грн., повторне приховування (заниження) сум заробітної плати (виплат, доходу) ______________ грн.,
відповідно до пункту 3 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вирішив застосувати фінансові санкції в таких розмірах:
________________________________________________________________
(всієї суми / у трикратному розмірі прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу))

Штраф протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення підлягає перерахуванню (сплаті) на рахунки
________________________________________________________________
                                          (назва управління Пенсійного фонду України)
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн.
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн.
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн.

Оскарження рішення платником страхових внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк, рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                  (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

___________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано:

__________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення) 

  

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Рішення N
про застосування фінансових санкцій за донарахування органом Пенсійного фонду України або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків

"___" ____________ 200_ р. 

______________________
(місце прийняття) 

Я, _____________________________________________________________,
                       (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали документальної перевірки ____________________,
                                                                                                                 (номер та дата акта перевірки),
_______________________________________________________________,
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - дата народження)
з питань _______________________________________________________,
якою виявлено порушення ________________________________________
_______________________________________________________________
                             (назва законодавчого акта, номер статті /пункту, підпункту/)
і за наслідками якої донараховано _______________ грн. до Пенсійного фонду України
_______________________________________________________________,
                                        (назва управління Пенсійного фонду України)
на підставі пункту 4 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вирішив застосувати до
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                            (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, адреса)
фінансові санкції в таких розмірах __________________________________,
                                                                                                                (сума в гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) до
________________________________________________________________
                                        (назва управління Пенсійного фонду України)

на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн.
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн.
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн.

Оскарження рішення платником страхових внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк, рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням __________________________________
                    (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

___________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано:

___________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення) 

  

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Рішення N ____
про застосування фінансових санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності до органів Пенсійного фонду України

"___" ____________ 20__ року 

___________________________________
(місце прийняття) 

     Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                   (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі
пункту 5 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за неподання, несвоєчасне подання ____________________________________
                                                                                                                                                         (необхідне підкреслити)
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (назва звітності)
у строки, визначені законодавством, вирішив застосувати фінансові санкції до
_______________________________________________________________________________________
                                          (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, адреса, N рахунку в установі банку)
у таких розмірах: _______________________________________________________________________,
                                                                                      (сума фінансових санкцій у гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________:
                                                                              (назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку ________________ МФО __________ ЄДРПОУ ________________

     Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене протягом  10 робочих днів з дня одержання цього рішення у порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

     Суми, зазначені в рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

   У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

     Дата набрання чинності рішенням _______________________________________________________
                                                                             (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

______________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано 

________________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

______________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року.
     (дата отримання рішення) 

(додаток 17 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4
,
із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)
 

Рішення N _____
про застосування фінансових санкцій за подання до органів Пенсійного фонду України недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку

"__" ____________ 20__ року 

____________________________
(місце прийняття) 

     Я, __________________________________________________________________________________,
                                            (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі
пункту 5 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку _____
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
                                                                                           (назва звітності)
вирішив застосувати фінансові санкції до ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                        (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, адреса, N рахунку в установі банку)
у таких розмірах: _______________________________________________________________________,
                                                                                       (сума фінансових санкцій у гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________:
                                                                         (назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку ________________________ МФО _____________________ ЄДРПОУ __________________

     Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене протягом  10 робочих днів з дня одержання цього рішення у порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

      Суми, зазначені в рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

     У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

      Дата набрання чинності рішенням ______________________________________________________
                                                                               (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

______________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано 

_________________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

______________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року.
(дата отримання рішення) 

(Інструкцію доповнено додатком 17а згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4
,
додаток 17а із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Рішення N
про застосування фінансових санкцій за неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, відсутність первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків

"___" ____________ 200_ р. 

______________________
(місце прийняття) 

Я, _____________________________________________________________
_______________________________________________________________,
                       (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 6 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, за відсутність первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків вирішив застосувати фінансові санкції до
_______________________________________________________________
(назва підприємства чи прізвище, ініціали страхувальника, адреса, N рахунку в установі банку)
у таких розмірах: ________________________________________________,
                                                                    (сума фінансових санкцій в гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок
_______________________________________________________________:
                                               (назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку _____________ МФО ____________ ЄДРПОУ ______________

Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня одержання цього рішення, у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк, рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням _________________________________
               (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

___________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано:

___________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення) 

  

(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Рішення N
про застосування фінансових санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків

"___" ____________ 200_ р. 

______________________
(місце прийняття) 

Я, _____________________________________________________________
_______________________________________________________________,
                        (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 7 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків вирішив застосувати фінансові санкції до
_______________________________________________________________
(назва підприємства чи прізвище, ініціали страхувальника, адреса, N рахунку в установі банку)
у вигляді стягнення суми штрафу в розмірі 50 % сум несплачених або несвоєчасно сплачених авансових платежів:
______________________________________________________________,
                                                        (сума фінансових санкцій в гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок
______________________________________________________________:
                                            (назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку _______________ МФО __________ ЄДРПОУ _____________

Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня одержання цього рішення, у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк, рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням _________________________________
                (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

___________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано:

___________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення) 

  

(додаток 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Рішення N
про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій

"___" ____________ 200_ р. 

______________________
(місце прийняття) 

Я, ____________________________________________________________,
                            (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
прийняв рішення застосувати до __________________________________
                                                                                                   (назва установи банку)
- на підставі пункту 1 частини 10 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки управління Пенсійного фонду
______________________________________________________________
                                             (назва управління Пенсійного фонду України)
сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у частині дев'ятій цієї статті,

нарахувати пеню в сумі 

_____________________ грн. 

та застосувати штраф у розмірі 

_____________________ грн.
(10 % своєчасно не зарахованих сум) 

- за порушення вимог, передбачених частиною 12 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", накласти штраф у розмірі
________________________ грн., які протягом десяти робочих днів з дня
(сума страхових внесків, яка підлягає сплаті страхувальником)
одержання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок ______
_______________________________________________________________:
                                        (назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку _______________ МФО __________ ЄДРПОУ ______________

У разі несплати суми штрафу та пені у визначений строк до ____________
                                                                                                                             (назва установи банку)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником страхових внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк, рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом трьох місяців з дати набрання ним чинності.

Дата набрання чинності рішенням _________________________________
                (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

___________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано:

___________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

_____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення) 

  

(додаток 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 13.12.2017 р. N 29-1)

 

Журнал
обліку рішень про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за 200_ рік

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Номер рішення 

Кому надсилається рішення (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника) 

Пункт та стаття Закону, згідно з якими застосовано фінансову санкцію (штраф) 

Сума фінансових санкцій (штрафу)
(грн.) 

Сума нарахованої пені
(грн.) 

Дата отримання рішення страхувальником 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Корінець повідомлення

N _______
від "___" ____________ 200_ р.
Виставлене
______ ____________________
           (повна назва платника або
___________________________
            прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті),
ЄДРПОУ платника)
(місцезнаходження (проживання)
___________________________
                         платника) 

Відповідно до календарної черговості виникнення недоїмки, пені та фінансових санкцій здійснено перерозподіл сплаченої
"___" ____________ 200_ р. N ___
суми боргу _______ грн.
за платежем:
___________________________
                      (назва платежу) 

Сплачена сума 

Перерозподіл суми на погашення 

Недоїмка 

Пеня 

Фінансові санкції 

 

 

 

 


Начальник (заступник начальника)
___________________________
     (назва органу Пенсійного фонду) 

________
   (підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  


Повідомлення отримав:
___________________________
                            (посада)
___________________________
                 (прізвище, ініціали)
___________________________
                            (підпис)
"___" ____________ 200_ р.  

Повідомлення

від "___" ____________ 200_ р. N ___
_______________________________________________
                                 (назва органу Пенсійного фонду)
повідомляє _____________________________________
                                                  (повна назва платника або
________________________________________________
                                     прізвище, ім'я, по батькові, 
________________________________________________
                     реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) або ЄДРПОУ платника,
________________________________________________,
                         місцезнаходження (проживання) платника)
що згідно ч. 5 ст. 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
_________________________________________________
            (назва платника або прізвище та ініціали - фізичної особи)
відповідно до календарної черговості виникнення недоїмки, пені та фінансових санкцій здійснено
перерозподіл сплаченої "___" ____________ 200_ р. N ___
в сумі ________ грн. ___________________________
                                                                    (назва платежу) 

Сплачена сума 

Перерозподіл суми на погашення 

Недоїмка 

Пеня 

Фінансові санкції 

 

 

 

 


Довідково: сума боргу, що залишилася несплаченою за станом на "___" ____________ 200_ р.
в результаті перерозподілу сплаченої суми ________ грн.

Загальна сума боргу 

У тому числі 

Недоїмка 

Пеня 

Фінансові санкції 

 

 

 

 


 

Начальник (заступник начальника)
_________________________________________
                           (назва органу Пенсійного фонду) 

М. П.  

 

Міністерство, інший центральний
орган виконавчої
влади _______________________________
Місцезнаходження
(місце проживання) ___________________
___________ тел. _____________________
Форма власності _____________________
Код за ЄДРПОУ
(номер згідно з ДРФО) ________________
N реєстрації платника _________________
Назва банку _________________________
МФО ______________________________
N п/рахунку _________________________
Обрана система оподаткування ________
Кількість застрахованих осіб
у звітному періоді ____________________ 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період (заповнюється відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722) ___________
у тому числі: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (заповнюється відповідно до
наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 N 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384) ____________
Середня чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру _________________ 

               Платник ____________________________________________________________
                                               (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

 

Розрахунок суми страхових внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
що підлягають сплаті за ________ місяць 200_ року

Додаток 23 виключено

(додаток 23 із змінами, внесеним згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 05.04.2004 р. N 5-1
,
 в редакції
постанов правління
 Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
 від 15.05.2006 р. N 6-1
,
 від 18.01.2007 р. N 2-2
,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 14.11.2008 р. N 20-1
,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 10.03.2009 р. N 10-3
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. N 26-1)

 

Розрахунок авансових сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на 200_ рік

Додаток 24 виключено
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 11 травня 2010 року N 9-4)

 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік

Додаток 25 виключено

(додаток 25 в редакції постанов правління
 Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
 від 15.05.2006 р. N 6-1
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. N 26-1)

 

Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік

Додаток 26 виключено
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 5 листопада 2009 року N 26-1)

 

Журнал реєстрації розрахунків
сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Додаток 27 виключено
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 5 листопада 2009 року N 26-1)

 

  

До управління Пенсійного фонду України
______________________________________
                    (у районі, місті, районі у місті)
від ___________________________________
                                 (прізвище та ініціали)
______________________________________,
що проживає за адресою ________________
______________________________________
тел. __________________________________ 

ФО 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


               (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Серія та номер паспорта 

  

  

  

  

  

  

  

  


________________________________________________________________
(ким і коли виданий) 

Заява

Я, _____________________________________________________________,
                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до частини 3 статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" бажаю доплатити за неповні
_______________________________________________________________
                                                              (вказати місяці та роки)
страхові внески у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок з метою зарахування зазначених місяців до страхового стажу як повних місяців.

"___" ____________ 200_ р. 

______________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1)

 

Повідомлення-розрахунок 

від "___" ____________ 200_ р. 

N ___ 

_____________________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України)

Повідомляє гр. __________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ______________________
адреса _________________________________________________________,
що відповідно до частини 3 статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з метою зарахування неповних місяців до страхового стажу як повних місяців, Вам визначено таку суму доплати:

Період       (місяць, рік) 

Сума доплати 

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

Указана сума підлягає сплаті у строк до ______________________________
                                                                                                                 (число, місяць, рік)
на рахунок Пенсійного фонду України _______________________________
                                                                                                                   (номер рахунку)
_________________________________________, МФО _________________
                                           (назва банку) 

Начальник управління
Пенсійного фонду України у 

  

  

____________________________
           (районі, місті, районі у місті) 

______________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

Звіт
про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

за ____________ 200_ року

Додаток 30 виключено

(Інструкцію доповнено додатком 30 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
 додаток 30 виключено згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2)
 

Відомості
про суми доплати відповідно до
частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"*

1. Рік, у якому подається відомість

 

 

 

 


 

Подають

Строки подання

Особи згідно зі статтею 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" -

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах)

Протягом одного календарного місяця після здійснення доплати


 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________________________________

Місце проживання ____________________________________________________________________

Телефон
_____________________________________________________________________________________


Назва таблиці

Платник

______________
(підпис)

_____________________
              (П. І. Б.)

Вхідний N відомостей в органі Пенсійного фонду України ______________________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України ____________________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла відомості _______ _________
                                                                                                                                                                                      (підпис)      (П. І. Б.)
Відмітка про внесення даних до реєстру застрахованих осіб:

"___" __________ 20__ року

_____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                                                   (лінія відрізу)

Розписка про одержання відомостей до Пенсійного фонду України за ____ місяць 20__ року

Вхідний N відомостей в органах Пенсійного фонду України _____________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України ___________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла відомості _______ _________
                                                                                                                                                                                      (підпис)       (П. І. Б.)
М. П.

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця. Відомості про суми доплати до Пенсійного фонду України

Прізвище ______________________________________________________

Тип форми:

Ім'я ___________________________________________________________

 початкова

По батькові ____________________________________________________

 

Категорія застрахованої особи

 

 


 

 

Загальна сума доплати

    грн

коп.

 

 

 

 

 

 


 

 


N з/п

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Сума, з якої сплачено внесок

Сума доплати

грн

коп.

грн

коп.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище платника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /                                   /
 

Дата  

Підтвердження спеціаліста органу Пенсійного фонду України про факт сплати внесків:

Так
 

Ні
 

"___" ____________ 20__ року

________________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

____________
* Персональні дані, наведені у цій Відомості, збираються та обробляються Пенсійним фондом з метою включення доплати, здійсненої особою відповідно до
частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", до реєстру застрахованих осіб відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

(Інструкцію доповнено додатком 30 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 р. N 19-1)

 

Звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
за _____________ 200__ року

Додаток 31 виключено

(Інструкцію доповнено додатком 31 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
 додаток 31 у редакції
постанов правління
 Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2
,
 від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. N 26-1)
 

Звіт
про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу,

за ____________ 200_ року

Додаток 32 виключено

(Інструкцію доповнено додатком 32 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
додаток 32 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. N 26-1)

 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік

Додаток 33 виключено

(Інструкцію доповнено додатком 33 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.01.2005 р. N 3-1
,
 додаток 33 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.05.2006 р. N 6-1
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 11.05.2010 р. N 9-4)

 

________________________________________
(назва страхувальника)

Місцезнаходження ___________________________

Тел. _______________________

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення ______________

Розрахунок
суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті за _____________ 200_ року

Додаток 34 виключено

(Інструкцію доповнено додатком 34 згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р. N 2-2
,
додаток 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. N 3-3
,
 виключено згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. N 26-1)

____________

Опрос