Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления администратором негосударственного пенсионного фонда информации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, о заключении советом негосударственного пенсионного фонда договоров о предоставлении финансовых услуг негосударственному пенсионному фонду

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 25.12.2003 № 178
редакция действует с 04.09.2015

Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду

(заголовок із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 25 грудня 2003 року N 178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2004 р. за N 57/8656

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 17 квітня 2008 року N 531
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
від 30 липня 2015 року N 1823

Відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду

(У заголовку, тексті Порядку та у додатках 1 - 3 до нього слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших чинних нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2. Терміни та поняття у цьому Порядку вживаються відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення".

3. Адміністратор повинен повідомляти Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

про адміністрування пенсійного фонду;

про управління активами пенсійного фонду;

про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

4. Про укладення радою пенсійного фонду договорів щодо кожного договору подається така інформація:

відомості про особу - надавача послуг, з якою укладено договір:

повне найменування особи;

місцезнаходження особи, телефон (факс);

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи;

відомості про ліцензії на провадження відповідних видів діяльності:

вид діяльності;

номер та дата видачі;

строк дії ліцензії;

інформація щодо укладеного договору:

номер договору;

дата укладення договору;

дата закінчення строку дії договору;

посада та прізвище особи, що підписала договір.

5. Рада пенсійного фонду повинна надавати адміністратору інформацію щодо укладених, переукладених та/або пролонгованих договорів про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем разом з копіями відповідних договорів протягом 5 робочих днів з дати укладення таких договорів або протягом 5 робочих днів з дати укладення договору про адміністрування пенсійного фонду (у разі, якщо договір про управління активами пенсійного фонду та/або договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем укладено радою фонду до укладення договору про адміністрування пенсійного фонду).

(пункт 5 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 17.04.2008 р. N 531)

6. Адміністратор пенсійного фонду, з яким рада пенсійного фонду уклала договір про адміністрування, повинен надати Нацкомфінпослуг інформацію щодо укладених договорів за формою згідно з додатками до цього Порядку разом з копіями відповідних договорів протягом 10 робочих днів з дня укладення останнього договору щодо недержавного пенсійного забезпечення.

Такий адміністратор повинен надати Нацкомфінпослуг інформацію щодо переукладених та/або пролонгованих договорів за формою згідно з додатками до цього Порядку разом з копіями відповідних договорів протягом 10 робочих днів з дня переукладення та/або пролонгації таких договорів.

(пункт 6 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 17.04.2008 р. N 531)

7. У разі зміни радою фонду адміністратора новообраний адміністратор надає інформацію про укладення нового договору про адміністрування пенсійного фонду Нацкомфінпослуг за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку протягом 10 робочих днів з дати укладення такого договору.

У разі зміни радою фонду осіб (особи), що здійснюють управління активами, зміни зберігача адміністратор надає інформацію Нацкомфінпослуг про укладення нових договорів щодо недержавного пенсійного забезпечення за формою згідно з додатками 2 та 3 до цього Порядку протягом 10 робочих днів з дня укладення таких договорів.

8. Адміністратор несе відповідальність за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації до Нацкомфінпослуг у встановленому законодавством порядку.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 17.04.2008 р. N 531)

 

Член Комісії - директор
департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондами 

 
 
А. А. Рибальченко
 

 

"___" ____________ 200_ N ___
(дата написання повідомлення) 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 

Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою недержавного пенсійного фонду договору про адміністрування пенсійного фонду

________________________________________________________________
                                                   (повне найменування адміністратора)
місцезнаходження ________________________________________________

телефон _________________ факс ___________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________

повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою __________________________________
                                                                    (повне найменування недержавного пенсійного фонду) 

договору про адміністрування пенсійного фонду

місцезнаходження фонду __________________________________________

телефон _________________ факс ___________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду _____________________________

Голова ради фонду _______________________________________________

Номер договору __________________________________________________

Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору __________________________________________

Дата закінчення договору __________________________________________

Договір укладено:

від адміністратора ________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
від недержавного пенсійного фонду _________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

М. П. 

Керівник адміністратора 

(П. І. Б.) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 17.04.2008 р. N 531)

 

"___" ____________ 200_ N ___
(дата написання повідомлення) 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 

Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою недержавного пенсійного фонду договору про управління активами пенсійного фонду

_______________________________________________________________
                                                      (повне найменування адміністратора) 

місцезнаходження _______________________________________________

телефон _________________ факс __________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи __________________

повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою _________________________________
                                                                   (повне найменування недержавного пенсійного фонду) 

договору про управління активами пенсійного фонду

місцезнаходження фонду _________________________________________

телефон _________________ факс __________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду ____________________________

Голова ради фонду _______________________________________________

Кількість осіб, з якими радою укладено договір про управління активами пенсійного фонду __________________

Повне найменування особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду
________________________________________________________________

місцезнаходження ________________________________________________

телефон _________________ факс ___________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами _______

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку/Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами:

серія та номер ліцензії _________________________

дата видачі ліцензії ____________________________

строк дії ліцензії ______________________________

Номер договору __________________________________________________

Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору __________________________________________

Дата закінчення договору __________________________________________

Договір укладено:

від особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами
_________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
від недержавного пенсійного фонду __________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

М. П. 

Керівник адміністратора 

(П. І. Б.) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 17.04.2008 р. N 531
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

"___" ____________ 200_ N ___
(дата написання повідомлення) 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 

Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою недержавного пенсійного фонду договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем

_________________________________________________________________
                                                    (повне найменування адміністратора)
місцезнаходження ________________________________________________

телефон _________________ факс ___________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________

повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою __________________________________
                                                                   (повне найменування недержавного пенсійного фонду) 

договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем

місцезнаходження фонду __________________________________________

телефон _________________ факс ___________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду _____________________________

Голова ради фонду _______________________________________________

Повне найменування зберігача _____________________________________

місцезнаходження ________________________________________________

телефон _________________ факс ___________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача ___________________________

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: Діяльності із зберігання активів пенсійних фондів:

серія та номер ліцензії _________________________

дата видачі ліцензії ____________________________

строк дії ліцензії ______________________________

Номер договору __________________________________________________

Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору __________________________________________

Дата закінчення договору __________________________________________

Договір укладено:

від зберігача _____________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
від недержавного пенсійного фонду _________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

М. П. 

Керівник адміністратора 

(П. І. Б.) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 17.04.2008 р. N 531
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
 від 30.07.2015 р. N 1823)

____________

Опрос