Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ Гостаможслужбы Украины от 09.07.97 N 307 и от 30.06.98 N 380

Государственная таможенная служба
Приказ от 29.12.2003 № 929
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до наказів Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 і від 30.06.98 N 380

Наказ Державної митної служби України
від 29 грудня 2003 року N 929

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 січня 2004 р. за N 7/8606

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 7 листопада 2007 року N 933

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30 травня 2012 року N 651)

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 N 1022/2000, і з метою приведення нормативних актів Держмитслужби України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Унести такі зміни й доповнення до глави 2 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247:

1.1. Опис графи 4 "Відвантажувальні специфікації" вантажної митної декларації (далі - ВМД) доповнити абзацом такого змісту:

"Порядок використання специфікацій визначається Державною митною службою України".

1.2. Опис графи 20 "Умови поставки" ВМД після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

"При декларуванні товарів, що переміщуються трубопроводами, лініями електропередачі, після скороченого літерного найменування умов поставки обов'язково зазначається відповідно назва пункту приймання-передачі чи назва пункту контролю таких товарів".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий і п'ятий опису особливостей заповнення графи вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим і шостим.

1.3. Пункти 3.1, 3.2 і 3.3 опису графи 47 "Нарахування мита та митних платежів" ВМД викласти в такій редакції:

"3.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах, то:

вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору).

3.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено в грошовому еквіваленті до одиниці виміру товару, - кількість товару, заявлена в графі 31, у відповідних одиницях виміру та обліку.

3.3. Якщо акцизний збір нараховується умовно, - митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму умовно нарахованого мита".

2. Унести такі зміни й доповнення до Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями):

2.1. У розділі 1 цього Класифікатора:

2.1.1. Назви митних режимів "Випуск у вільний обіг" і "Вільна митна зона" замінити відповідно назвами "Імпорт" і "Спеціальна митна зона".

2.1.2. Назви митних режимів "Переробка на митній території" і "Переробка за межами митної території" після слів "території" доповнити словом "України".

2.1.3. Назву митного режиму "Знищення" доповнити словами "або руйнування".

2.2. У розділі 2 цього Класифікатора:

2.2.1. Найменування особливостей поставки товарів "Товари, що переміщуються відповідно до договорів лізингу (оренди) строком до 1 року" і "Товари, що переміщуються відповідно до договорів лізингу (оренди) строком більше ніж на 1 рік" замінити відповідно найменуваннями "Товари, що переміщуються за договорами оперативного лізингу (оренди)" і "Товари, що переміщуються за договорами фінансового лізингу (оренди)".

2.2.2. Доповнити розділ, установивши такі особливості поставки товарів:

"

54 

Переміщення транспортних засобів за договорами фрахтування (чартеру) 

46 

55 

Вивезення продуктів переробки, виготовлених з давальницької сировини, купленої іноземним замовником на території України 

49 

56 

Переміщення через митний кордон України відходів 

51

".

3. Унести такі зміни й доповнення до Класифікатора митних органів (та їх структурних підрозділів), затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями):

3.1. У пункті 2.1 цього Класифікатора назви та коди структурних підрозділів митного поста "Ратне" Волинської митниці "Пулемець - Томашівка" і "Піща - Олтуш" виключити.

3.2. Пункт 2.4 цього Класифікатора доповнити такими назвами й кодами структурних підрозділів митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці:

"Пулемець - Томашівка  

205020311 

Піща - Олтуш  

 205020421". 

3.3. Пункт 17 цього Класифікатора викласти в такій редакції:

"17. 

Центральне бюро аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби України

12700". 

4. Унести такі зміни й доповнення до Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями):

4.1. Доповнити цей Класифікатор такими кодами й найменуваннями документів:

4.1.1. Розділ 0 після коду й найменування документа "0031 Довідка про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою":

"

0032 

Періодична митна декларація 

0033 

Тимчасова декларація 

0034 

Неповна декларація 

0035 

Декларація митної вартості - 1 

0036 

Декларація митної вартості - 2 

0037 

Декларація митної вартості - 3 

".

4.1.2. Розділ 6 після коду й найменування документа "6044 Гарантійний документ незалежного фінансового посередника":

"

6101 

Дозвіл на реекспорт 

6110 

Дозвіл уповноваженого контрольного органу влади на знищення або руйнування товарів 

".

4.1.3. Розділ 9:

а) після коду й найменування документа "9008 Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем":

"

9009 

Акт про знищення (руйнування) товарів 

";

б) після коду й найменування документа "9011 Касовий ордер":

"

9012 

Довідка банку про надходження валютних коштів на рахунок українського продавця сировини 

9013 

Заявка-розрахунок на купівлю марок акцизного збору 

9014 

Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари 

";

в) після коду 9105 й опису "Резервна позиція":

"

9200 

Заява (дозвіл) 

9201 

Заява про надання дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки (дозвіл) 

9202 

Заява про застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем (дозвіл) 

9203 

Заява про надання дозволу на поміщення товарів, що перебувають під митним контролем, у митний режим відмови на користь держави (дозвіл) 

9204 

Заява про надання дозволу на випуск у вільний обіг товарів за тимчасовою (неповною) декларацією (дозвіл) 

9205 

Заява про надання дозволу на подання періодичної митної декларації (дозвіл) 

9206 

Заява про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) (дозвіл) 

9207 

Резервна позиція 

9208 

Резервна позиція 

9209 

Резервна позиція 

".

4.2. У розділі 6 цього Класифікатора опис "Резервна позиція" коду "6005" замінити описом "Дозвіл на імпорт".

5. Класифікатор способів розрахунку, затверджений наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями), доповнити таким кодом і назвою способу розрахунку:

"

19 

Нарахування податків при поданні на товари періодичної митної, тимчасової чи неповної декларацій 

".

6. Пункт 6 втратив чинність

7. Пункт 7 втратив чинність

8. Управлінню митних режимів (Заяц В. В.) і Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В. П.) у 14-денний строк після державної реєстрації наказу допрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням змін, унесених цим наказом.

10. Установити, що цей наказ набирає чинності через 14 днів після його державної реєстрації.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

Опрос