Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев эффективности управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики

Фонд государственного имущества, Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины
Приказ от 18.12.2003 № 375/2298
Утратил силу

Про затвердження критеріїв ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Фонду державного майна України
від 18 грудня 2003 року N 375/2298

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2003 р. за N 1268/8589

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Фонду державного майна України
 від 18 лютого 2015 року N 147/220)

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, дієвість, результативність", розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року N 327 "Про забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України" та рішення Урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської інтеграції від 22 липня 2003 року НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Критерії ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки (додаються).

2. Міністерствам, іншим суб'єктам управління в державному секторі економіки застосовувати окремі Критерії ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки при встановленні завдань з управління керівникам та/або представникам органів управління суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

3. Департаменту реформування відносин власності Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (Мельник О. В.) разом з Департаментом з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах Фонду державного майна України (Гудзь А. А.) у двомісячний термін розробити методичні рекомендації щодо застосування критеріїв ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки.

4. Департаменту реформування відносин власності Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (Мельник О. В.) провести державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
В. Хорошковський

Голова Фонду
державного майна України
 

 
М. Чечетов
 

 

КРИТЕРІЇ
ефективності управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки

N
з/п 

Критерій 

Назва та індекс статистичного спостереження, що використовується при застосуванні критерію 

I група. Некомерційні критерії 

1.1 

Зростання (збереження) частки підприємства на ринку відповідного товару 

Форма N 1-П (річна) "Звіт підприємства з продукції",
форма N 1-П (термінова - місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції", відомості органу управління, Держкомстату 

1.2 

Обсяг виробництва визначеної державою продукції (робіт, послуг), у тому числі в натуральних показниках, за умови відповідності встановленим соціальним чи іншим нормативам та забезпеченню відповідного визначеного рівня затрат

Форма N 1-П (річна) "Звіт підприємства з продукції",
форма N 1-П (термінова - місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції",
форма N 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво і поставку продукції для потреб оборони і безпеки",
форма N 1-НО (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт для потреб оборони і безпеки",
форма N 5-НО (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи",
відомості органу управління, Держкомстату

1.3 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу 

Форма N 1-підприємництво (річна, коротка - річна, квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємств",
форма N 1-ПВ (термінова - місячна) "Звіт з праці" 

1.4 

Середня за період заробітна плата (відношення фонду оплати праці до середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу) 

Форма N 1-підприємництво (річна, коротка - річна, квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємств",
форма N 1-ПВ (термінова - місячна) "Звіт з праці" 

1.5 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати 

Форма N 1-ПВ (термінова - місячна) "Звіт з праці" 

1.6 

Витрати на соціальні заходи 

Форма фінансового плану державного підприємства 

1.7 

Поточні екологічні витрати на охорону природи, а також інвестиції в основний капітал на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів 

Форма N 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про екологічні збори та поточні витрати на охорону природи",
форма N 1-інвестиції (річна) "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)" 

II група. Комерційні критерії 

2.1 

Встановлені обсяги (темпи росту) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Фінансова звітність: форми N 2 і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати" 

2.2 

Встановлені обсяги (темпи росту) чистого прибутку 

Фінансова звітність: форми N 2 і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати" 

2.3 

Встановлені обсяги (темпи росту) податкових надходжень 

Форма фінансового плану державного підприємства 

2.4 

Встановлені обсяги (темпи росту) дивідендів державних некорпоратизованих, казенних підприємств та їх об'єднань 

Форма фінансового плану державного підприємства 

2.5 

Встановлені обсяги (темпи росту) дивідендів на державні акції (частки, паї) для господарських товариств 

Форма фінансового плану державного підприємства 

2.6 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (відношення обсягу чистого прибутку до середньої за період вартості власного капіталу) 

Фінансова звітність: форми N 2 і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати", форми N 1 і N 1-м (квартальна, річна) "Баланс" 

2.7 

Показник раціонального ведення фінансово-господарської діяльності (коефіцієнт Бівера) (відношення обсягу чистого прибутку за мінусом нарахованих амортизаційних відрахувань до загального обсягу довгострокових та поточних зобов'язань) 

Фінансова звітність: форми N 2 і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати", форми N 1 і N 1-м (квартальна, річна) "Баланс" 

2.8 

Коефіцієнт фінансової стабільності (відношення обсягу власних коштів підприємства до позикових коштів) 

Фінансова звітність: форми N 1 і N 1-м (квартальна, річна) "Баланс" 

2.9 

Коефіцієнт реінвестування (відношення реінвестованого прибутку до обсягу чистого прибутку) 

Фінансова звітність: форми N 2 і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати" 

2.10 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання (відношення реінвестованого прибутку до величини власного капіталу) 

Фінансова звітність: форми N 2 і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати", форми N 1 і N 1-м (квартальна, річна) "Баланс" 

2.11 

Коефіцієнт покриття (відношення поточних активів до поточних зобов'язань) 

Фінансова звітність: форми N 1 і N 1-м (квартальна, річна) "Баланс" 

2.12 

Коефіцієнт рентабельності виробництва (відношення балансового прибутку до суми залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів та вартості оборотних активів) 

Фінансова звітність: форми N 2 і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати", форми N 1 і N 1-м (квартальна, річна) "Баланс" 

2.13 

Ефективність прийняття управлінських рішень органами управління відкритих акціонерних товариств з державними корпоративними правами у статутних фондах 

Фінансова звітність: форми N 2 і N 2-м (квартальна, річна) "Звіт про фінансові результати", форми N 1 і N 1-м (квартальна, річна) "Баланс", форма фінансового плану державного підприємства, форма N 1-підприємництво (річна, коротка - річна, квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємств" 

 

Директор департаменту
 реформування відносин власності
 Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України 

 
 
 
О. Мельник
 

Опрос