Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по учету и отчетности при технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи гражданской авиации Украины

Минтранс
Приказ, Инструкция от 11.11.2003 № 874
действует с 10.01.2004

Про затвердження Інструкції з обліку та звітності при технічній експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України

Наказ Міністерства транспорту України
від 11 листопада 2003 року N 874

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2003 р. за N 1264/8585

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, з метою узагальнення даних обліку та звітності для усіх підприємств цивільної авіації України, які здійснюють технічну експлуатацію наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку, підвищення якості їх функціонування шляхом проведення аналізу стану експлуатації за результатами обліку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з обліку та звітності при технічній експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Максимов В. О.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести Інструкцію до відома керівників структурних підрозділів Укравіатрансу, підприємств, організацій і установ цивільної авіації, що входять до сфери управління Мінтрансу й Укравіатрансу та прийняти її до неухильного виконання.

3. З уведенням у дію цієї Інструкції скасувати Інструкцію по обліку, аналізу та звітності при експлуатації наземних радіоелектронних засобів службами обслуговування повітряного руху, затверджену наказом Комітету по використанню повітряного простору України від 01.04.96 N 52.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В. В.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

ІНСТРУКЦІЯ
З ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПРИ ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЗЕМНИХ ЗАСОБІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ І АВІАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з обліку та звітності при технічній експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації (ЦА) України.

1.2. Інструкція є обов'язковою до виконання підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності, діяльність яких здійснюється у галузі цивільної авіації України (далі - підприємства ЦА), які здійснюють технічну експлуатацію наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (далі - наземні засоби РТЗ).

1.3. Інструкція встановлює вимоги до ведення обліку та звітності щодо складу і технічного стану наземних засобів РТЗ, а також щодо виробничої діяльності підрозділів, служб підприємств ЦА, які здійснюють технічну експлуатацію наземних засобів РТЗ (далі - служби РТЗ).

1.4. Перелік наземних засобів РТЗ, технічний стан і експлуатація яких підлягають звітності, наведений в додатку 1.

1.5. Поточний облік наявності, технічного стану та даних про роботу наземних засобів РТЗ ведеться за допомогою записів у журналах і формулярах на наземні засоби РТЗ, а також регулярним веденням баз даних (за наявності). Службам РТЗ дозволяється формувати річний звіт із використанням баз даних з дотриманням відповідних форм, наведених у цій Інструкції.

1.6. Звітність служб РТЗ складається з оперативних повідомлень та річних звітів. Перелік повідомлень і звітів та порядок їх надання наведені в додатку 2.

1.7. Річний звіт щодо технічної експлуатації наземних засобів РТЗ та виробничої діяльності служби РТЗ підписується керівником служби РТЗ підприємства ЦА і подається до Державного департаменту авіаційного транспорту (далі - Укравіатранс).

1.8. Річний звіт щодо технічної експлуатації наземних засобів РТЗ та виробничої діяльності служби РТЗ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (далі - Украерорух) підписується керівником служби РТЗ Украероруху і подається до Укравіатрансу.

1.9. Керівники служб РТЗ є відповідальними за виконання вимог цієї Інструкції, надання достовірних даних у річних звітах і повідомленнях та зобов'язані:

оперативно інформувати відповідні органи Укравіатрансу і Украероруху про порушення безпеки польотів, що пов'язані з виробничою діяльністю служб РТЗ;

вести постійний контроль за достовірністю та точністю обліку та веденням баз даних (за наявності) про технічний стан та роботу наземних засобів РТЗ;

своєчасно вживати заходів щодо попередження та ліквідації порушень, дотримуватись вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації України, а також підтримувати належну якість технічної експлуатації наземних засобів РТЗ у відповідності до вимог експлуатаційної документації.

1.10. Нормативні посилання

При розробці цієї Інструкції використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Правила розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 12.12.2001 N 870, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.12.2001 за N 1088/6279;

"Наставление по технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи в гражданской авиации СССР" (НТЭРТОС ГА-86), уведене в дію наказом Міністерства цивільної авіації СРСР від 31.12.86 N 84/и.

1.11. Визначення

У цій Інструкції терміни мають такі визначення:

Авіаційна подія - подія, пов'язана з використанням повітряного судна (ПС), яка має місце з моменту, коли будь-яка особа піднімається на борт з наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що перебували на борту, покинули ПС, і в ході якої:

будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним наслідком чи серйозні тілесні ушкодження або ПС дістає серйозні пошкодження конструкції, або виникла інша загроза безпеці польотів.

Авіаційні події поділяються на катастрофи, аварії, серйозні інциденти та інциденти.

Авіаційний електрозв'язок - електрозв'язок, призначений для будь-яких авіаційних потреб.

Авіаційний наземний електрозв'язок - авіаційний електрозв'язок, що використовує засоби електрозв'язку цивільної авіації, технічні засоби автоматизованої системи електрозв'язку країни і міжнародну мережу електрозв'язку.

Авіаційний повітряний електрозв'язок - авіаційний електрозв'язок, що використовує засоби проводового електрозв'язку та авіаційного радіозв'язку з екіпажами повітряних суден у процесі усього польоту.

Відмова - подія, яка полягає у втраті об'єктом (засобом) здатності виконувати потрібну функцію, тобто в порушенні працездатного стану об'єкта (засобу).

Внутрішньоаеропортовий електрозв'язок - авіаційний електрозв'язок, що використовує засоби авіаційного наземного електрозв'язку для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємств ЦА та взаємодії органів обслуговування повітряного руху.

Електрозв'язок (RR S1.3) - будь-яке передавання, випромінювання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по проводових, радіо-, оптичних або інших електромагнітних системах.

Електрообладнання - пристрої, у яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; усі види захисту електроустановок.

Електроустановка - установка, у якій виробляється, перетворюється, передається, розподіляється та споживається електрична енергія.

Канал авіаційного електрозв'язку - сукупність технічних засобів та середовища поширення сигналів, що забезпечує передавання повідомлень під час підключення абонентських пристроїв.

Мережа електрозв'язку - сукупність засобів та споруд електрозв'язку, поєднаних в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну.

Надійність - властивість об'єкта (засобу) зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об'єкта (засобу) і умов його застосування може містити в собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей.

Надзвичайна подія - подія, пов'язана з використанням ПС, яка не підпадає під визначення "авіаційна подія", а також пов'язана з технічним обслуговуванням, ремонтом, зберіганням та транспортуванням, під час якої настав один з таких наслідків:

загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою особою під час її перебування на борту ПС унаслідок необережних або навмисних дій самого потерпілого або інших осіб, що не пов'язані з порушенням функціонування ПС та його систем;

загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою особою, яка без достатніх підстав або документів самовільно проникла за межі зон на ПС, куди не заборонений доступ пасажирам та членам екіпажу;

загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою особою, яка перебувала на борту ПС, у результаті впливу зовнішнього середовища після вимушеної посадки ПС за межами аеродрому;

руйнування або пошкодження ПС на землі, що призвело до порушення міцності його конструкції або погіршення льотно-технічних характеристик у результаті стихійного лиха або порушення технології обслуговування, правил зберігання та транспортування;

захоплення ПС, що перебувало на землі або в польоті, або намагання захоплення такого судна та інші акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

Наземні засоби радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (наземні засоби РТЗ) - це радіоелектронні та технічні засоби (засоби електрозв'язку, навігації, радіолокації, автоматизовані системи та їх робочі місця, апаратура відображення, антенно-фідерні пристрої, кабельні мережі електрозв'язку, автономні джерела електроживлення, електроустановки та електрообладнання, лінії електропостачання; інше обладнання), які задіяні в єдиному процесі радіотехнічного забезпечення польотів, обслуговування повітряного руху та забезпечення виробничої діяльності підприємств ЦА.

Наробіток (напрацювання) - тривалість чи обсяг роботи об'єкта (засобу).

Несправність - подія, яка полягає в порушенні справного стану об'єкта (засобу), коли зберігається його працездатність або стан об'єкта (засобу), за яким він не здатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта (засобу).

Об'єкт радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (об'єкт РТЗ) - сукупність інженерно-технічних споруд, наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку, мереж електрозв'язку та ліній управління, допоміжного і технологічного обладнання (джерела автономного електроживлення, електроустановки та електрообладнання, лінії електропередачі і т. ін.), що обслуговуються інженерно-технічним персоналом і призначені для радіотехнічного забезпечення польотів та виконання певної функції обслуговування повітряного руху, а також виробничої діяльності підприємств ЦА.

Обслуговування повітряного руху (ОПР) - загальний термін, що визначає у відповідних випадках польотно-інформаційне обслуговування, аварійне сповіщення, консультативне обслуговування повітряного руху, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування).

Підприємство ЦА - підприємства, організації та установи, діяльність яких здійснюється у галузі цивільної авіації України.

Порушення - це подія, можливими наслідками якої є: авіаційна подія (або надзвичайна подія), а також припинення (або затримка) приймання чи випуску повітряних суден, порушення безпеки та регулярності польотів, що сталися через відмову (або несправність) наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів та авіаційного електрозв'язку, виникнення випадків травматизму, пожежі, загоряння, пошкоджень мереж електрозв'язку та управління, порушення електроживлення, метеорологічні та стихійні явища, несанкціоновані дії персоналу та інших служб аеропорту чи сторонніх організацій і інші причини.

Працездатний стан (працездатність) - стан об'єкта (засобу), який характеризується його здатністю виконувати всі потрібні функції.

Служба, що здійснює технічну експлуатацію наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (служба РТЗ) - структурний підрозділ підприємства ЦА, а також інші юридичні особи, що виконують комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки та регулярності польотів повітряних суден, забезпечення виробничої діяльності підприємства ЦА з використанням наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку.

1.12. Скорочення

В Інструкції використовуються такі скорочення:

АРМ - автоматизоване робоче місце;

АРП - автоматичний радіопеленгатор;

АС КПР - автоматизована система керування повітряним рухом;

АФП - антенно-фідерний пристрій;

БПРМ - ближня приводна радіостанція з маркером;

ВОРЛ - вторинний оглядовий радіолокатор;

ВЧ - високі частоти;

ГРМ - глісадний радіомаяк;

ДВЧ - дуже високі частоти;

ДПРМ - дальня приводна радіостанція з маркером;

ЕТД - експлуатаційно-технічна документація;

КРМ - курсовий радіомаяк;

МВОРЛ - моноімпульсний вторинний оглядовий радіолокатор;

МРМ - маркерний радіомаяк;

ОПР - обслуговування повітряного руху;

ОПРС - окрема приводна радіостанція;

ОРЛ-А - оглядовий радіолокатор - аеродромний;

ОРЛ-Т - оглядовий радіолокатор - трасовий;

ПРЛ - посадковий радіолокатор;

ПРС - приводна радіостанція;

ПС - повітряне судно;

РЛС ОЛП - радіолокаційна станція огляду льотного поля;

РЛС - радіолокаційна станція;

РМС - радіомаячна система посадки;

РРС - радіорелейна станція;

РСБН - радіотехнічна система ближньої навігації;

РСП - регіональний структурний підрозділ;

РТЗ - радіотехнічне забезпечення;

СОПР - служба обслуговування повітряного руху;

ТРЛК - трасовий радіолокаційний комплекс;

УВЧ - ультрависокі частоти;

ЦА - цивільна авіація;

ATIS - система автоматичного передавання інформації у районі аеродрому;

DVOR - доплерівський всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ;

DME - всебічно направлений далекомірний радіомаяк діапазону УВЧ;

SADIS - супутникова система розповсюдження авіаційної метеорологічної інформації;

VOLMET - метеорологічна інформація для повітряних суден, які перебувають у польоті;

VOR - всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ;

2. Перелік, зміст та порядок надання оперативних повідомлень щодо порушень

2.1. Первинне телеграфне повідомлення

2.1.1. У всіх випадках порушень безпеки та регулярності польотів, що сталися через відмову наземних засобів РТЗ, а також при виникненні випадків травматизму, пожежі, загоряння, крадіжки, стихійного явища, повинно негайно надаватись первинне телеграфне повідомлення, у якому зазначаються:

а) дата і час виникнення порушення;

б) найменування аеропорту (аеродрому), служби (підрозділу), об'єкта радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (далі - об'єкт РТЗ);

в) вид порушення, його конкретний зміст (авіаційна подія, надзвичайна подія, припинення (або затримка) приймання або випуску повітряних суден);

г) тривалість порушення (за винятком тих, що відносяться до авіаційної або надзвичайної події);

ґ) безпосередня причина, що спричинила випадок порушення;

д) час виникнення відмови та тривалість непрацездатного стану наземного засобу РТЗ (об'єкта РТЗ);

е) причина відмови наземного засобу РТЗ (відмова комплектуючих виробів, порушення електроживлення, пошкодження мереж електрозв'язку і управління, метеорологічні та стихійні явища, несанкціоновані дії персоналу, а також несанкціоновані дії інших служб аеропорту чи сторонніх організацій, інші причини);

є) фізична або юридична особа, унаслідок дії якої сталося порушення.

2.1.2. Якщо на момент подачі первинного телеграфного повідомлення інформація про порушення за пп. 2.1.1 (г - є) відсутня (недостатня) і потребує часу для з'ясування та уточнення, то в повідомленні вказується можлива причина з доданням фрази "Інформація уточнюється". Додаткова інформація про порушення повинна надаватись у подальших телеграфних повідомленнях.

2.1.3. Відсутність додаткової інформації про порушення не може бути причиною затримки надання первинного телеграфного повідомлення.

2.1.4. Підставою для надання первинних телеграфних повідомлень є доповіді командирів ПС, повідомлення органів управління повітряним рухом, а також посадових осіб, яким стало відомо про факт порушення.

2.2. Подальші телеграфні повідомлення

2.2.1. На підставі фактів, одержаних у ході організованого за встановленим порядком розслідування порушення, надаються подальші телеграфні повідомлення у вигляді доповнень, змін чи уточнень до первинного телеграфного повідомлення.

2.2.2. Текст подальших повідомлень повинен починатися посиланням на первинне телеграфне повідомлення "Доповнення до N ..... від ......".

2.3. Остаточне телеграфне повідомлення

2.3.1. За результатами розслідування порушення безпеки та регулярності польотів надсилається остаточне телеграфне повідомлення.

2.3.2. Текст остаточних телеграфних повідомлень повинен починатися посиланням на первинне телеграфне повідомлення "Остаточне повідомлення до N ..... від......".

2.3.3. Остаточне телеграфне повідомлення повинно містити:

а) найменування аеропорту (аеродрому), служби (підрозділу), об'єкта РТЗ;

б) справжню причину порушення;

в) юридичну або фізичну особу, на яку віднесено порушення;

г) характер порушення;

ґ) вжиті заходи щодо ліквідації порушення.

2.3.4. Підставою для надання остаточного телеграфного повідомлення є акт комісії з розслідування порушення.

2.4. Телеграфні повідомлення від підприємств ЦА та структурних одиниць Украероруху, які зазначені в пунктах 2.1 - 2.3, слід подавати до Укравіатрансу за адресами: УККАЫТЫД, УККАРСЬЬ, а до Украероруху за адресами: УККРДПДУ, УККРДТЯТ (телеграфна адреса інформаційної системи Украероруху).

2.5. Телеграфне повідомлення про відмову наземного засобу РТЗ, яка не спричинила порушення безпеки та регулярності польотів (тільки для структурних одиниць Украероруху)

2.5.1. У всіх випадках відмов наземних засобів РТЗ повинно протягом доби надаватись телеграфне повідомлення, у якому зазначаються:

а) назва РСП, СОПР, філії СОПР, об'єкта РТЗ;

б) дата і час виникнення відмови;

в) короткий опис відмови та найменування наземного засобу РТЗ, на якому сталася відмова;

г) причина відмови наземного засобу РТЗ (відмова комплектуючих виробів, порушення електроживлення, пошкодження мереж електрозв'язку й управління, метеорологічні та стихійні явища, несанкціоновані дії персоналу, пожежі, загоряння, крадіжки, несанкціоновані дії інших служб аеропорту чи сторонніх організацій, інші причини);

ґ) ужиті заходи щодо усунення відмови.

2.5.2. Підставою для надання телеграфного повідомлення про відмову наземного засобу РТЗ, яка не спричинила порушення безпеки та регулярності польотів, є доповідь персоналу з місця розташування засобу, що відмовив.

2.6. Телеграфне повідомлення щодо усунення відмови наземного засобу РТЗ, яка не спричинила порушення безпеки та регулярності польотів (тільки для структурних одиниць Украероруху)

2.6.1. За результатами виконання вжитих заходів щодо усунення відмови (відновлення працездатного стану) наземного засобу РТЗ повинно протягом доби надаватись телеграфне повідомлення, у якому зазначаються:

а) назва РСП, СОПР, філії СОПР, об'єкта РТЗ;

б) дата і час усунення відмови;

в) найменування наземного засобу РТЗ, на якому усунено відмову;

г) тривалість відмови наземного засобу РТЗ у годинах.

2.6.2. Підставою для надання телеграфного повідомлення щодо усунення відмови наземного засобу РТЗ, яка не спричинила порушення безпеки та регулярності польотів, є доповідь персоналу з місця розташування засобу, на якому усунено відмову.

2.7. Телеграфні повідомлення, зазначені в пунктах 2.5 - 2.6, слід подавати до Украероруху за адресами: УККРДПДУ і УККРДТЯТ (телеграфна адреса інформаційної системи Украероруху).

3. Форми річної звітності та порядок їх заповнення

3.1. Річний звіт щодо технічної експлуатації наземних засобів РТЗ та виробничої діяльності складається з текстової частини та табличних форм.

3.2. У текстовій частині звіту в стислій формі викладаються підсумки роботи служб РТЗ з основних напрямків діяльності за звітний період. Порядок складання текстової частини наведений у додатку 3.

3.3. Звітність щодо складу та стану наземних засобів РТЗ здійснюється за табличними формами (додатки 4, 5, 6).

3.4. Заповнення табличної форми "Порушення безпеки та регулярності польотів, що пов'язані з технічною експлуатацією наземних засобів РТЗ" (додаток 4) здійснюється таким чином:

3.4.1. До графи 2 заносяться всі порушення безпеки та регулярності польотів, що пов'язані з відмовами наземних засобів РТЗ і несанкціонованими діями персоналу служби РТЗ, оформлені відповідними документами (висновок, акт, наказ тощо).

3.4.2. До графи 2 заноситься загальна кількість порушень. Якщо з будь-якої причини (порушення електроживлення, пошкодження мереж електрозв'язку та управління, стихійного явища та інші) виникла одночасна відмова групи об'єктів РТЗ, обладнання чи наземних засобів РТЗ, що викликало порушення безпеки та регулярності польотів, то така подія вважається одним порушенням.

3.4.3. До графи 3 заноситься кількість порушень, за результатами розслідування яких встановлена провина персоналу служби РТЗ.

3.4.4. До граф 4 - 9 заноситься кількість відмов наземних засобів РТЗ, що виникли внаслідок відмови комплектуючих виробів, порушення електроживлення, пошкодження мереж електрозв'язку та управління, метеорологічних та стихійних явищ, неправильних дій інших служб аеропорту або сторонніх організацій тощо.

3.5. Таблична форма "Дані про відмови в роботі наземних засобів РТЗ" наведена в додатку 5.

3.6. Таблична форма "Стан наземних засобів РТЗ" наведена в додатку 6. Звітний період для даних про стан наземних засобів РТЗ становить один рік. Звітні дані про стан наземних засобів РТЗ складаються один раз на рік (за станом на останній календарний день звітного року) та додаються до річного звіту. Заповнення цієї табличної форми здійснюється таким чином:

3.6.1. Назви підприємств ЦА, РСП, СОПР, філії СОПР, служби РТЗ заносяться до таблиці через кому першим рядком через усю таблицю у вигляді заголовка на кожній сторінці додатка 6. Найменування наземного засобу РТЗ записується до таблиці другим рядком через усю таблицю у вигляді заголовка на кожній сторінці додатка 6.

3.6.2. Далі необхідно прийняти такий формат уведення дат: ДД.ММ.РРРР (ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік).

3.6.3. У графі 1 указується тип наземного засобу РТЗ.

3.6.4. У графі 2 указується заводський номер наземного засобу РТЗ.

3.6.5. У графі 3 в чисельнику вказуються дата виготовлення наземного засобу РТЗ, а в знаменнику - дата введення в експлуатацію.

3.6.6. У графі 4 в чисельнику вказується номер Дозволу на право експлуатації (далі - Дозвіл) наземного засобу РТЗ, а в знаменнику - дата видачі Дозволу. Якщо наземний засіб РТЗ не має Дозволу, то в чисельнику та знаменнику графи 4 ставляться риски (-).

3.6.7. У графі 5 вказується номер Посвідчення придатності до експлуатації (далі - Посвідчення) (Сертифікат). Якщо наземний засіб РТЗ не має Посвідчення (Сертифіката), то в графі 5 ставиться риска (-).

3.6.8. У графі 6 у чисельнику вказується дата видачі Посвідчення (Сертифіката), а в знаменнику вказується строк дії Посвідчення (Сертифіката). Якщо наземний засіб РТЗ не має Посвідчення (Сертифіката), то в чисельнику та знаменнику графи 6 ставляться риски (-).

3.6.9. У графі 7 у чисельнику зазначається напрацювання наземного засобу РТЗ з початку експлуатації у годинах, а в знаменнику - за звітний період у годинах.

3.6.10. У графі 8 у чисельнику вказується кількість відмов, а в знаменнику - кількість несправностей, що виникли за звітний період. Якщо за звітний період відмов або несправностей не було, то відповідно в чисельнику або знаменнику графи 8 ставляться нулі (0/0, 0/1, 1/0).

3.6.11. У графі 9 у чисельнику вказується надійність з початку експлуатації (напрацювання в годинах з початку експлуатації необхідно поділити на кількість відмов з початку експлуатації), а в знаменнику - надійність за звітний період (напрацювання в годинах за звітний період необхідно поділити на кількість відмов за звітний період). Якщо з початку експлуатації або за звітний період відмов не було, то відповідно в чисельнику або знаменнику графи 9 ставиться "б/в" (без відмов).

 

Начальник управління
технічного забезпечення
аеронавігації Укравіатрансу 

 
 
В. М. Афанасьєв
 

 

Перелік наземних засобів РТЗ, технічний стан і експлуатація яких підлягають звітності

Перелік наземних засобів РТЗ 

Електрозв'язок 

Навігація 

Радіолокація 

Системи обробки інформації, робочі місця диспетчерів 

Засоби метеорологічного та інформаційного забезпечення польотів 

Електро-
обладнання
 

Апарати телеграфні 

Радіо маячні системи посадки (РМС) 

Оглядові радіолокатори - трасові (ОРЛ-Т) 

Автоматизовані системи керування повітряним рухом (АС КПР) 

Автоматизовані системи мовлення метеоінформації VOLMET 

Дизель-
генератори та засоби автоматизації 

Автоматизовані робочі місця телеграфістів 

Маркерні радіомаяки (МРМ) 

Оглядові радіолокатори - аеродромні (ОРЛ-А) 

Робочі місця диспетчерів (у тому числі АРМ диспетчерів) 

Системи автоматичного передавання інформації в районі аеродрому (ATIS) 

Джерела безперебійного живлення (потужністю більш ніж 3 кВт) 

Центри комутації телеграфних повідомлень 

Приводні радіостанції (ПРС) 

Вторинні оглядові радіолокатори (ВОРЛ) 

Засоби відображення радіолокаційної інформації 

Супутникова система розповсюдження авіаційної метеорологічної інформації SADIS  

  

Канало-
утворювальна апаратура та апаратура ущільнення 

Окремі приводні радіостанції (ОПРС) 

Посадкові радіолокатори (ПРЛ) 

Стартові командні пункти (диспетчерські) 

  

  

Комутатори 

Радіотехнічні системи ближньої навігації (РСБН) 

Радіолокаційні станції огляду льотного поля (РЛС ОЛП) 

Апаратура оброблення, перетворення, адаптації та передавання радіолокаційних даних 

  

  

Апаратура вибіркового виклику 

Всебічно направлені далекомірні радіомаяки діапазону УВЧ (DME) 

  

  

  

  

Апаратура гучномовного електрозв'язку 

Всебічно направлені азимутальні радіомаяки діапазону ДВЧ (VOR, DVOR) 

  

  

  

  

Апаратура телефонного електрозв'язку 

Автоматичні радіопеленгатори (АРП) 

  

  

  

  

Апаратура управління радіостанціями 

  

  

  

  

  

Радіорелейні станції (РРС) 

  

  

  

  

  

Радіостанції внутрішньо-
аеропортового електрозв'язку 

  

  

  

  

  

Радіостанції та радіопередавачі авіаційного електрозв'язку діапазону ВЧ 

  

  

  

  

  

Радіостанції та радіопередавачі авіаційного повітряного електрозв'язку діапазону ДВЧ та УВЧ 

  

  

  

  

  

Радіоприймачі авіаційного електрозв'язку діапазону ВЧ 

  

  

  

  

  

Радіоприймачі авіаційного повітряного електрозв'язку діапазону ДВЧ та УВЧ 

  

  

  

  

  

Виносні приймальні радіоцентри 

  

  

  

  

  

Супутникові системи електрозв'язку 

  

  

  

  

  

Антенно-фідерні пристрої (АФП) 

  

  

  

  

  

Пересувні вузли електрозв'язку 

  

  

  

  

  

Апаратура запису та відтворення інформації 

  

  

  

  

  

Системи мовного електрозв'язку 

  

  

  

  

  

 

Перелік повідомлень і звітів та порядок їх надання

Вид інформації, що надається 

Адресант 

Адресат 

Термін надання 

Зміст 

Первинне телеграфне повідомлення про порушення безпеки та регулярності польотів, що сталися через відмову наземних засобів РТЗ, випадки травматизму, крадіжки, пожежі, загоряння і т. ін. 

Регіональні структурні підрозділи 

Украерорух, Укравіатранс 

Негайно 

Відповідно до пунктів 2.1, 2.4 

Підприємства ЦА 

Укравіатранс 

Подальше телеграфне повідомлення про порушення 

Регіональні структурні підрозділи 

Украерорух, Укравіатранс 

Не пізніше доби після порушення 

Відповідно до пунктів 2.2, 2.4 

Підприємства ЦА 

Укравіатранс 

Остаточне телеграфне повідомлення про результати розслідування порушення 

Регіональні структурні підрозділи 

Украерорух, Укравіатранс 

Після підписання Акта розслідування 

Відповідно до пунктів 2.3, 2.4 

Підприємства ЦА 

Укравіатранс 

Телеграфне повідомлення про відмову наземного засобу РТЗ, яка не спричинила порушення безпеки та регулярності польотів  

Регіональні структурні підрозділи 

Украерорух 

Протягом доби після відмови 

Відповідно до пунктів 2.5, 2.7 

Телеграфне повідомлення щодо усунення відмови наземного засобу РТЗ, яка не спричинила порушення безпеки та регулярності польотів  

Регіональні структурні підрозділи 

Украерорух 

Протягом доби після усунення відмови 

Відповідно до пунктів 2.6, 2.7 

Річний звіт щодо технічної експлуатації наземних засобів РТЗ та виробничої діяльності служб РТЗ структурних одиниць Украероруху 

Регіональні структурні підрозділи 

Украерорух 

Січень, 20 число 

Розділ 3 

Річний звіт щодо технічної експлуатації наземних засобів РТЗ та виробничої діяльності служби РТЗ Украероруху 

Украерорух  

Укравіатранс 

Січень, 30 число 

Розділ 3 

Річний звіт щодо технічної експлуатації наземних засобів РТЗ та виробничої діяльності служб РТЗ підприємств ЦА 

Підприємства ЦА 

Укравіатранс 

Січень 30 число 

Розділ 3 

 

Порядок складання текстової частини

1. Наводиться стан виконання планів та робіт за звітний період робіт щодо забезпечення надійного функціонування наземних засобів РТЗ та поліпшення радіотехнічного забезпечення ОПР, а саме:

1.1. Виконання планів підготовки до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди.

1.2. Перелік уведеного в експлуатацію обладнання.

1.3. Виконання плану робіт з технічного обслуговування наземних засобів РТЗ.

1.4. Виконання плану робіт з ремонту наземних засобів РТЗ.

1.5. Виконання плану-графіка робіт з продовження терміну служби (ресурсу) наземних засобів РТЗ.

1.6. Виконання плану льотних перевірок наземних засобів РТЗ.

1.7. Перелік виконаних робіт щодо усунення радіозавад.

2. Порушення у роботі наземних засобів РТЗ з вини особового складу та заходи щодо їх усунення.

3. Порушення електроживлення об'єктів РТЗ.

3.1. У табличній формі (табл. 3.1) наводиться порівняльна характеристика причин порушення за звітний період та за попередній звітний період щодо кількості порушень промислового електроживлення, пошкоджень внутрішньоаеропортових мереж, відмов джерел автономного електроживлення.

Таблиця 3.1

Порушення електроживлення об'єктів РТЗ

Види порушень 

За звітний період 

За попередній звітний період 

Кількість випадків 

% від загальної кількості 

кількість випадків 

% від загальної кількості 

Відключення зовнішньої промислової електричної мережі живлення об'єктів РТЗ 

 

 

 

 

Пошкодження внутрішньої промислової електричної мережі живлення об'єктів РТЗ (напругою до 1000 В та понад 1000 В): 

 

 

 

 

лінії електропостачання 

 

 

 

 

розподільчі пристрої 

 

 

 

 

електроустановки 

 

 

 

 

Відмова автономного джерела електроживлення, яке належить: 

 

 

 

 

власнику наземних засобів РТЗ 

 

 

 

 

сторонній організації 

 

 

 

 

Усього: 

 

100 % 

 

100 % 

4. Порушення вимог з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

4.1. У табличній формі (табл. 3.2) наводиться порівняльна характеристика причин порушення за звітний період та за попередній звітний період щодо кількості випадків з виробничого травматизму, професійних захворювань, пожеж, загорянь.

Таблиця 3.2

Порушення вимог з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки

Наслідки порушення 

За звітний період 

За попередній звітний період 

кількість випадків 

% від загальної кількості 

кількість випадків 

% від загальної кількості 

Виробничий травматизм 

  

  

  

  

Професійні захворювання 

  

  

  

  

Пожежі 

  

  

  

  

Загоряння 

  

  

  

  

Усього: 

  

100 % 

  

100 % 

4.2. Зазначаються усі випадки порушень, що спричинили нещасні випадки, із зазначенням дати, місця, обставин, причин, наслідків, а також винуватців.

4.3. Повідомляється про вжиті заходи з попередження випадків порушення охорони праці, поліпшення умов праці та протипожежного стану.

5. Склад та освіта кадрів.

5.1. У табличній формі (табл. 3.3) наводяться дані про кількісний склад, укомплектованість та рівень підготовки кадрів.

Таблиця 3.3

Склад та освіта кадрів

Категорія працівників 

За штатом 

Фактично 

Освіта 

повна загальна середня 

професійно-технічна 

базова вища 

Повна вища 

Керівний склад 

 

 

 

 

 

 

Інженери 

 

 

 

 

 

 

Техніки 

 

 

 

 

 

 

Робочі 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

6. Текстова частина річного звіту щодо технічної експлуатації наземних засобів РТЗ та виробничої діяльності служби РТЗ підписується керівником служби РТЗ.

 

Порушення безпеки та регулярності польотів, що пов'язані з технічною експлуатацією наземних засобів РТЗ,
за ______________________
період звітності
_________________________________________________
підприємство ЦА, структурний підрозділ

Види порушень 

Кількість порушень 

Причина порушень (кількість) 

усього 

у тому числі з вини персоналу 

відмова наземних засобів РТЗ 

порушення електро-
живлення 

інші причини 

електрозв'язку 

навігації 

радіолокації 

робочих місць диспетчерів 

Авіаційна подія 

  

  

  

  

  

  

  

  

Надзвичайна подія 

  

  

  

  

  

  

  

  

Припинення приймання або випуску повітряних суден 

  

  

  

  

  

  

  

  

Затримка приймання або випуску повітряних суден 

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

________________
посада

__________________________
підпис

________________
ініціали, прізвище

  

"___" ____________ 20__ року 

  

 

Дані про відмови в роботі наземних засобів РТЗ у
___________________________
період звітності
_________________________________________________
підприємство ЦА, структурний підрозділ

Місце встановлення, найменування, тип наземного засобу РТЗ 

Дата і час: виникнення відмови ____________ відновлення працездатності 

Тривалість непрацездатного стану (годин) 

Причина відмови 

Підприємство ЦА, РСП, СОПР, філія СОПР, служба РТЗ, стороння організація, з вини яких сталася відмова 

Наслідки для авіаційної діяльності 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________
посада

__________________________
підпис 

________________
ініціали, прізвище

  

"___" ____________ 20__ року 

  

 

Стан наземних засобів РТЗ за ____ рік

Підприємство ЦА, РСП, СОПР, філія СОПР, служба РТЗ

Найменування наземного засобу РТЗ

Тип наземного засобу РТЗ 

Заводський номер 

Дата виготовлення

Дата введення в експлуатацію 

Номер Дозволу

Дата видачі Дозволу 

Номер Посвідчення (Сертифіката) 

Дата видачі Посвідчення (Сертифіката)

Строк дії Посвідчення (Сертифіката) 

Напрацювання з початку експлуатації (годин)

Напрацювання за звітний період (годин) 

Кількість відмов за звітний період

Кількість несправностей за звітний період 

Надійність з початку експлуатації (годин/відмов)

Надійність за звітний період (годин/відмов) 

Назва підприємства ЦА, РСП, СОПР, філія СОПР, служба РТЗ 

Найменування наземного засобу РТЗ 

Тип наземного засобу РТЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________
посада 

__________________________
підпис

________________
ініціали, прізвище

  

"___" ____________ 20__ року 

  

____________

Опрос