Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке осуществления контроля за ввозом на таможенную территорию Украины отдельных товаров целевого назначения

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 26.12.2003 № 913
Утратил силу

Про Порядок здійснення контролю за ввезенням на митну територію України окремих товарів цільового призначення

Наказ Державної митної служби України
від 26 грудня 2003 року N 913

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2003 р. за N 1263/8584

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2015 року N 751)

З метою реалізації вимог статті 60 Митного кодексу України та Закону України "Про Митний тариф України", удосконалення контролю за ввезенням на митну територію України окремих товарів цільового призначення, а також для забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів (обов'язкових платежів) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за ввезенням на митну територію України окремих товарів цільового призначення (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню тарифного регулювання (Пашинний О. І.) і Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та митних брокерів, що працюють у зонах діяльності митниць, про вимоги цього наказу.

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дьоміна Ю. М.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

ПОРЯДОК
здійснення контролю за ввезенням на митну територію України окремих товарів цільового призначення

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою:

уніфікації процедур митного оформлення товарів цільового призначення, що ввозяться на митну територію України;

належної організації контролю з боку митних органів за ввезенням на митну територію України окремих товарів цільового призначення;

забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів (обов'язкових платежів);

застосування заходів тарифного регулювання при митному оформленні товарів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

товари цільового призначення (далі - товари) - товари (продукція), що ввозяться на митну територію України для використання в окремій галузі, для промислової переробки чи для виробництва певної продукції й перелік яких наведено в додатку 1 до цього Порядку;

суб'єкт господарської діяльності - підприємство, установа, організація (їх філія, представництво, відділення) незалежно від форми власності, іноземна юридична особа (її філія, представництво, відділення), фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює господарську діяльність на митній території України;

виробничі потужності - потужності суб'єкта господарської діяльності, що використовуються в процесі переробки та/або виробництва товарів.

1.3. Дія Порядку поширюється на товари, перелік яких наведено в додатку 1 до цього Порядку.

2. Особливості митного оформлення товарів

2.1. При здійсненні митного оформлення товарів суб'єкт господарської діяльності (далі - суб'єкт) подає митному органу такі документи:

зобов'язання керівника суб'єкта про цільове використання товарів (додаток 2);

довідку про наявність виробничих потужностей (місцезнаходження, загальну площу виробничого комплексу, технологічну схему виробництва тощо), потрібних для промислової переробки або/та для виробництва певної продукції.

2.2. У разі відсутності виробничих потужностей суб'єкт подає один з таких документів для підтвердження цільового використання товарів:

договір оренди виробничих потужностей;

договір про переробку товарів з іншим підприємством;

договір про спільну діяльність;

договір, відповідно до якого суб'єкт є повіреним, агентом або іншим посередником;

замовлення на поставку;

інший документ, що може бути використаний суб'єктом з цією метою.

2.3. За відсутності документів, зазначених у пунктах 2.1 та 2.2 цього Порядку, чи невідповідності даних, заявлених у цих документах, меті ввезення товарів митне оформлення останніх здійснюється за кодом згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, установленим для товарів, текстовий опис яких не передбачає цільового призначення або/та цільового використання товару.

2.4. Подані суб'єктом документи, заявлені ним як такі, що містять конфіденційну інформацію, не можуть використовуватися посадовими особами митних органів з іншою метою, ніж митне оформлення товарів, за винятком випадків, передбачених законодавством України. За розголошення такої інформації посадові особи митних органів несуть відповідальність згідно із законодавством України.

3. Контроль за ввезенням на митну територію України товарів

3.1. Контроль за ввезенням на митну територію України товарів проводиться митними органами в порядку, визначеному Указом Президента України від 23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" і постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 N 112 "Про порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами".

3.2. Суб'єкт у визначений у зобов'язанні строк подає митному органу, який проводив митне оформлення товарів, звіт, що підтверджує цільове використання товарів.

Такий звіт оформлюється на бланку підприємства в довільній формі з проставленням підпису керівника й печатки підприємства.

3.3. У разі виявлення фактів нецільового використання товарів митний орган уживає заходів згідно із законодавством України.

 

Начальник Управління
тарифного регулювання
 

 
О. І. Пашинний
 

 

Перелік товарів цільового призначення

Код згідно з
УКТЗЕД
 

Опис товару

0511 91 10 10 

Путасу некондиційна та інша некондиційна риба для годівлі хутрових звірів  

0511 99 10 10  

Жили та сухожилля (для медичних цілей)  

0713 10 10 00 

Горох для сівби 

0901 11 00 10
0901 12 00 10
0901 90 10 10

Кава для промислової переробки  

1204 00 10 00 

Насіння льону для сівби 

1205 00 10 00 

Насіння свиріпи або ріпака для сівби 

1206 00 10 00 

Насіння соняшнику для сівби 

1502 00 10 10  

Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крім жиру товарної позиції 1503, топлений, екстрагований пресуванням для виробництва мила  

1507 10 10 00  

Олія соєва та її фракції, неочищена (сира) для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1507 90 10 00  

Олія соєва та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1508 10 10 00  

Олія арахісова та її фракції, неочищена (сира) для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1508 90 10 00  

Олія арахісова та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1512 11 10 00  

Олія соняшникова або сафлорова та її фракції, неочищена (сира) для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1512 19 10 00  

Олія соняшникова або сафлорова та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1514 10 10 00  

Олія зі свиріпи, ріпакова або гірчична та її фракції, неочищена (сира) для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1514 90 10 00  

Олія зі свиріпи, ріпакова або гірчична та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1515 19 10 00  

Олія з насіння льону та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1515 29 10 00  

Олія з кукурудзи та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1515 50 11 00  

Олія кунжутова та її фракції, неочищена (сира) для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1515 50 91 00  

Олія кунжутова та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1515 90 21 00 

Олія з насіння тютюну та її фракції, неочищена (сира) для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування 

1515 90 31 00  

Олія з насіння тютюну та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1515 90 40 00  

Олія та її фракції, неочищена (сира) для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1515 90 60 00  

Олія та її фракції для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування  

1516 20 98 10 

Рослинні жири та їх фракції для виготовлення харчових продуктів в упаковці чистою вагою понад 1 кг 

1517 90 99 10 

Суміші рослинних жирів для виготовлення харчових продуктів  

 

Форма зобов'язання керівника суб'єкта господарської діяльності про цільове використання товарів

Зобов'язання про цільове використання товарів*

Я, _____________________________________________, беру зобов'язання,
                               (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

що нижчезазначені товари будуть використані з метою _________________

___________________________________________________ і в строк до ___
           (промислової переробки, промислового використання, інше)

___________________________________ митному органу буде наданий звіт,
        (орієнтовний строк використання товарів)

що підтверджує цільове використання цих товарів.

N
з/п
 

Дата і номер вантажної митної декларації 

Код товару згідно з УКТЗЕД 

Найменування товару 

Кількість 

Митна вартість 

  

  

  

  

  

  

У разі використання товару не за цільовим призначенням зобов'язуюся сплатити ввізне мито в повному обсязі згідно із законодавством України.

Про відповідальність, передбачену Митним кодексом України, у разі порушення цього зобов'язання попереджений.

Керівник
(посада) 

 
________________________
(підпис, дата, печатка) 

 
____________________
(ініціали, прізвище) 

Посада посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення 

 
 
 
________________________
(підпис, дата, особиста номерна печатка) 

 
 
 
____________________
(ініціали, прізвище) 

____________
* Зобов'язання оформлюється на бланку підприємства.

____________

Опрос