Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании системы дистанционного контроля рыболовных судов

Министерство аграрной политики
Положение, Приказ от 25.12.2003 № 466
редакция действует с 27.05.2005

Про утворення системи дистанційного контролю риболовних суден

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 25 грудня 2003 року N 466

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2003 р. за N 1258/8579

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 11 лютого 2005 року N 65

(У тексті наказу слова "дистанційний моніторинг суден рибопромислового флоту" в усіх відмінках замінено словами "дистанційний контроль риболовних суден" згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 11 лютого 2005 року N 65)

На виконання Закону України "Про ратифікацію Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними" та постанов Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р. N 1353 "Про затвердження Комплексної програми діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України на 2002 - 2006 роки", Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден" для створення державної системи дистанційного контролю риболовних суден НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

1. Затвердити Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден, що додається.

2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю. Ф.

 

Міністр 

С. Рижук 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему дистанційного контролю риболовних суден 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Дистанційний контроль риболовних суден - це система, яка забезпечує збирання, оброблення, збереження інформації про ідентифікацію та місцезнаходження суден рибопромислового флоту, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, плавають під прапором України і здійснюють промисел у виключній (морській) економічній зоні, територіальних водах України, водах за межами юрисдикції України та суден, що плавають під прапорами інших держав і здійснюють промисел у виключній (морській) економічній зоні України. Це Положення визначає взаємодію суб'єктів системи та порядок здійснення дистанційного контролю риболовних суден.

2. В цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

суб'єкти системи - Держрибфлотінспекція, судновласники суден рибопромислового флоту, берегова наземна супутникова станція;

промисел водних живих ресурсів (далі - промисел) - рибогосподарська діяльність, пов'язана з використанням (вилученням, прийманням, переробкою, зберіганням, транспортуванням тощо, в тому числі постачанням палива, води, тари, продуктів для функціонування суден рибопромислового флоту та їх екіпажів), відновлюваних водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

абзац четвертий пункту 2 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 11.02.2005 р. N 65)

технічний засіб контролю (ТЗК) - засіб міжнародної супутникової системи зв'язку INMARSAT, який встановлюється на судно та через космічний сегмент забезпечує визначення географічних координат, курсу, швидкості судна, здійснює автоматичну передачу цієї інформації до берегової супутникової станції;

Центр моніторингу - підрозділ Держрибфлотінспекції, який здійснює тестування ТЗК та постановку суден на облік у системі дистанційного моніторингу суден, що здійснюють промисел в територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та у водах за межами юрисдикції України, контроль за місцезнаходженням цих суден, їх ідентифікацію, передачу та збереження отриманих даних від технічних засобів контролю;

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

космічний сегмент - чотири робочих супутники, які розташовані на геостаціонарних орбітах та використовуються в системі зв'язку INMARSAT для забезпечення приймання та передавання інформації в океанічних районах:

- AOR-W - Західноатлантичний район;

- AOR-E - Східноатлантичний район;

- IOR - Індійський район;

- POR - Тихоокеанський район;

берегова супутникова станція - наземна станція міжнародної супутникової системи зв'язку INMARSAT, яка забезпечує вихід до різних міжнародних мереж, суднових ТЗК, станцій супутникового зв'язку та супутників системи INMARSAT.

3. Безпосередня організація взаємодії суб'єктів системи здійснюється Держрибфлотінспекцією. Отримана інформація про місцезнаходження судна Держрибфлотінспекцією передається до Державного департаменту рибного господарства Міністерства аграрної політики України для прийняття управлінських рішень.

4. Фінансування робіт, пов'язаних із створенням системи дистанційного моніторингу, та її функціонування здійснюється за рахунок судновласників та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

5. Витрати, пов'язані із обладнанням суден технічними засобами контролю, передачею необхідної інформації з використанням системи дистанційного моніторингу, здійснюються за рахунок судновласників.

6. Відносини Держрибфлотінспекції з підприємствами, організаціями, громадянами у сфері дистанційного контролю здійснюються на основі договорів та Розмірів плати за послуги, пов'язані з реєстрацією риболовних суден, проведенням технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, сертифікацією, підтвердженням та реєстрацією документів, що видаються персоналу риболовних суден, а також оцінкою його компетенції, передачею даних про ідентифікацію та місцезнаходження суден, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 03.02.2005 N 60, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.03.2005 за N 340/10620.

(пункт 6 в редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

II. ОСНОВНА МЕТА СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

7. Основною метою запровадження системи дистанційного моніторингу є:

запобігання порушенням законодавства у сфері використання живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України;

виконання вимог міжнародних договорів України щодо відповідальності держави прапора за дії національних судновласників у водах за межами юрисдикції держави прапора.

III. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ РИБОЛОВНИХ СУДЕН

8. ТЗК повинні бути сертифіковані класифікаційним товариством і здатні передавати таку інформацію:

- ідентифікаційні дані про ТЗК;

- дані про географічне місцезнаходження судна (широта, довгота) припустимим відхиленням не більше 100 метрів ймовірністю не менше 99 %;

- курс судна припустимим відхиленням не більше 0,1 градуса;

- швидкість судна припустимим відхиленням не більше 0,1 вузла ймовірністю не менше 99 %;

- дату та час визначення вищевказаної інформації за UTC з відхиленням не більш як 30 секунд.

9. Для включення судна в систему дистанційного контролю судновласник (фрахтувальник) зобов'язаний:

подати до Центру моніторингу заяву (додаток 1) та анкету судна (додаток 2);

підготувати персонал судна для забезпечення робочого стану ТЗК;

забезпечити постійний робочий стан ТЗК;

оплатити послуги, пов'язані з дистанційним контролем.

(пункт 9 в редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

10. Після включення судна в систему дистанційного контролю риболовних суден Центр моніторингу бере судно на облік, заповнює картку обліку судна (додаток 3) та видає Свідоцтво про включення судна в систему моніторингу (далі - Свідоцтво) згідно з додатком 4. Свідоцтво чинне протягом терміну включення судна в систему дистанційного контролю або до моменту зміни відомостей про ТЗК або судно.

Після закінчення терміну дії Свідоцтва судновласник зобов'язаний повернути його в Центр моніторингу.

У разі зміни відомостей про ТЗК або судно судновласник (фрахтувальник) зобов'язаний протягом 10 днів з моменту зміни відомостей про ТЗК або судно повідомити про це Центр моніторингу та отримати нове Свідоцтво. Старе Свідоцтво при цьому вилучається, про вилучення Свідоцтва Держрибфлотінспекція повідомляє капітанів морських рибних портів та органи рибоохорони.

(пункт 10 в редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

11. Судновласник (фрахтувальник) передає Свідоцтво капітану судна, яке повинне зберігатися на борту судна.

(пункт 11 в редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

12. Зняття судна, що плаває під іноземним прапором, з обліку в системі дистанційного моніторингу здійснюється Центром моніторингу не раніше ніж за 6 годин після його виходу з виключної (морської) економічної зони України.

13. Зняття судна, що плаває під прапором України, з обліку в системі дистанційного моніторингу здійснюється Центром моніторингу при постановці судна в ремонт або у відстій.

14. Для зняття судна, що плаває під іноземним прапором, з обліку в системі дистанційного моніторингу судновласник (фрахтувальник) у термін не пізніше ніж за 10 днів до виходу судна з економічної (морської) зони повинен подати до Центру моніторингу заяву (додаток 1а).

15. Для зняття судна, що плаває під прапором України, з обліку в системі дистанційного моніторингу судновласник (фрахтувальник) у термін не пізніше ніж за 10 днів до постановки судна в ремонт або відстій повинен подати до центру моніторингу заяву (додаток 1а).

16. Після зняття судна з обліку в системі дистанційного моніторингу Центр моніторингу робить в картці обліку судна (додаток 3) відмітку про зняття судна з обліку та протягом 10 днів повідомляє про це судновласника (фрахтувальника) і органи рибоохорони та капітанів морських рибних портів.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

17. У випадку зміни судновласника (фрахтувальника), заміни або модернізації як самого суднового ТЗК, так і його програмного забезпечення, судно повинно пройти тестування ТЗК та стати на облік в системі дистанційного моніторингу згідно з пунктом 9 цього Положення.

18. У разі виявлення недостовірної інформації про судно або судновласника (фрахтувальника) відповідальна особа Центру моніторингу протягом п'яти днів повідомляє про це судновласника (фрахтувальника). У цьому разі тестування ТЗК не здійснюється і судно на облік не береться і Свідоцтво не видається.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

19. У випадку негативного результату тестування Центр моніторингу направляє судновласнику (фрахтувальнику) повідомлення із зазначенням причин відмови (додаток 4а).

IV. КОНТРОЛЬ ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ СУДНА

20. Судновласник (фрахтувальник) судна, що плаває під іноземним прапором, за допомогою телефаксу або E-mail fishfleetinspect@fm.com.ua не пізніше ніж за 72 години до входу чи виходу судна у (з) виключну(ої) (морську(ої)) економічну(ої) зону(и) України зобов'язаний направити до Центру моніторингу повідомлення про вхід або вихід судна за формою 1а (додаток 5).

21. Судновласник (фрахтувальник) судна, що плаває під прапором України та здійснює промисел за межами юрисдикції України, при зміні судном океанічного району не пізніше ніж за 48 години до вступу в дію зміни зобов'язаний за допомогою телефаксу або E-mail fishfleetinspect@fm.com.ua направити до Центру моніторингу повідомлення про відповідні зміни.

22. Капітан судна забезпечує постійне перебування ТЗК у ввімкнутому стані.

Капітан судна має право самостійно вимкнути ТЗК тільки після отримання повідомлення від Центру моніторингу про зняття судна з обліку відповідно до пункту 16 Положення.

(пункт 22 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

23. У випадку припинення роботи ТЗК через технічну несправність або з інших причин капітан судна зобов'язаний:

- на судні, що плаває під іноземним прапором та здійснює промисел в виключній (морській) економічній зоні України, - припинити промисел та негайно доповісти до Центру моніторингу телефаксом або E-mail fishfleetinspect@fm.com.ua та зайти в український порт для усунення несправності або заміни устаткування;

- на судні, що плаває під прапором України і веде промисел за межами юрисдикції України, - негайно повідомити судновласника, Центр моніторингу і керуватися правилами, встановленими прибережною державою, у водах якої здійснюється промисел, або Міжнародними конвенціями;

- на судні, що плаває під прапором України і веде промисел в територіальних водах або у виключній (морській) економічній зоні України, - припинити промисел, негайно повідомити судновласника та Центр моніторингу і йти до найближчого порту для усунення несправностей ТЗК.

24. З моменту виявлення і до моменту усунення несправності судновласник, або за його дорученням капітан судна, зобов'язаний не рідше ніж один раз на добу передавати до Центру моніторингу інформацію про ідентифікацію судна, його місцезнаходження, час та дату за формою 1Р (додаток 6).

25. Після усунення несправностей ТЗК повинно пройти тестування згідно з пунктом 9 цього Положення.

26. Капітан судна, що плаває під прапором іноземних держав, під час виходу судна з виключної (морської) економічної зони України за допомогою телефаксу або E-mail передає до Центру моніторингу повідомлення про вихід (додаток 7).

27. Виконання вимог даного Положення не звільняє капітана судна, що плаває під будь-яким прапором, від виконання інших обов'язків, установлених законодавством України.

28. У разі невиконання судновласником вимог пунктів 20 - 26 Положення та/або у разі заборгованості щодо оплати за передачу даних про ідентифікацію та місцезнаходження судна протягом двох місяців, або здійснення двох порушень вимог цього Положення протягом року Держрибфлотінспекція має право припинити дію Свідоцтва шляхом вилучення.

Про вилучення Свідоцтва Держрибфлотінспекція повідомляє Укрдержрибгосп, органи рибоохорони.

(Положення доповнено пунктом 28 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

 

Начальник Держрибфлотінспекції 

А. Туровський 

 

Заява

Прошу включити судно _________________ до системи дистанційного контролю риболовних суден, здійснити тестування ТЗК та видати Свідоцтво про включення судна в систему дистанційного контролю риболовних суден
________________________________________________________________,
                                                                   (назва судна, суден)
та поставити його (їх) на облік в системі дистанційного моніторингу.

Придатність ТЗК для забезпечення постійної автоматичної передачі інформації про місцезнаходження судна та оплату витрат центру моніторингу, пов'язану з тестуванням ТЗК та постановкою судна на облік в системі дистанційного моніторингу, гарантую. Відомості про ТЗК та судно додаються.

ТЗК установлено на борту судна та сертифіковано класифікаційним товариством, персонал судна підготовлений для забезпечення постійної роботи ТЗК.

Назва судновласника 

(українською) _______________________________________
(англійською) _______________________________________ 

Адреса судновласника 

(українською)_______________________________________
(англійською)_______________________________________ 

Платіжні
реквізити
судновласника
 

 

Телефон (з кодом міста) факс: 

  

E-mail 

 

Телефон для екстреного зв'язку
(диспетчер, черговий) 

 

 

Телекс  

  

Дата ____________ 200_ р. 

(підпис) 

М. П. 

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

 

Заява

Прошу зняти судно _________________________________________________
                                                                                                 (назва судна)
з обліку в системі дистанційного контролю риболовних суден.

Відомості про ТЗК та судно додаються.

Назва судновласника 

(українською) _______________________________________
(англійською) _______________________________________ 

Бортовий номер 

 

Тип ТЗК 

 

Номер
Инмарсат - C 

 

Телефон (з кодом міста) факс: 

  

E-mail 

 

 

Телефон для екстреного зв'язку
(диспетчер, черговий) 

 

 

Дата ____________ 200_ р. 

(підпис) 

М. П. 

  

 

Анкета судна

Назва судна 

(українською) ___________________________________________
(англійською) ___________________________________________ 

Бортовий номер 

  

Тип судна 

  

Порт приписки 

  

Прізвище капітана 

  

Характеристика судна  

Довжина 

  

Кількість екіпажу 

  

Ширина 

  

Кількість вантажних трюмів 

  

Тоннаж 

  

Обсяг вантажних трюмів, м3 

  

Потужність двигуна, кВт 

  

Кількість морозильних апаратів 

  

Максимальна швидкість 

  

Сумарна добова потужність морозильних апаратів 

  

Код MMSI 

  

Умови радіо- та супутникового зв'язку  

Радіопозивний сигнал 

  

Контрольні частоти 

  

Номер INMARSAT - C/GPS 

  

Робочі частоти 

  

Частоти радіотелефону  

Характеристика технічного засобу контролю  

Тип супутникової антени 

  

Виробник  

  

Модель апаратури 

  

Серійний номер апаратури 

  

Ідентифікаційний номер (ID) 

  

Версія програмного забезпечення 

Океанічний регіон тестування ТЗК/роботи судна 

(AOR-E), (AOR-W), (IOR), (POR).
Вказати потрібне 

  

Дата ____________ 200_ р. 

_______________________
П. І. Б.           (підпис) 

М. П. 

  

 

КАРТКА ОБЛІКУ РИБОПРОМИСЛОВОГО СУДНА

Назва судновласника 

  

Юридична адреса 

  

Інші реквізити: 

  

Телефон 

  

Факс 

  

Телекс 

  

E-mail 

  

Назва судна 

  

Бортовий номер судна 

  

Тип судна 

  

Порт приписки 

  

Прізвище капітана 

  

Характеристика судна: 

Умови радіо- і супутникового зв'язку: 

Довжина (метри) 

  

Радіопозивний 

  

Ширина (метри) 

 

Контрольні частоти 

 

Тоннаж (тонни) 

  

Робочі частоти 

  

Потужність двигуна (кВт) 

  

Частоти радіотелефону 

  

Максимальна швидкість (вузли) 

  

Номер INMARSAT - C/GPS 

  

Чисельність екіпажу
(кількість чоловік) 

  

Код MMSI 

  

Дані про морозильні камери та вантажні трюми 

Морозильні камери (кількість) 

  

Місткість (тонни) 

  

Вантажні трюми (кількість) 

  

Місткість (тонни) 

  

____________ 200_ р. 

  

Керівник 

__________________________________/
                                    (П. І. Б., підпис) 

М. П. 

  

 

Міністерство аграрної політики України
Ministry of agricultural policy of Ukraine
Державний департамент рибного господарства
State Department for Fisheries
Свідоцтво про включення судна в систему моніторингу N
Certificate

Назва судна _________________________________________________________________________
Name of ship

Позивний ___________________________________________________________________________
Call Sign

Власник _____________________________________________________________________________
Owner

Ідентифікатор морської рухомої служби ___________________________________________________
MMSI

Ідентифікаційний номер станції супутникового зв'язку ______________________________________
INMARSAT

Судно включено в Українську систему дистанційного контролю риболовних суден

Ship of the registered into Ukraine Vessel control sistem

Дата включення ______________________________________________________________________
Date of registration

Уповноважена особа (посада) __________________________________________________________
Duty qualified official (capacity)

Підпис/Signature                                   Прізвище/Name

Гербова печатка
Official seal

Автентичність та дійсність цього свідоцтва може бути перевірена:
The authenticity and validitiy of this certificate may be veryfied at:

Телефон (факс)/Phone (fax): (+38044) 246-96-28)

Адреса електронної пошти/E-mail: fishfleetinspect@fm.com.ua. 

(додаток 4 в редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 11.02.2005 р. N 65)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___

__________________________________________________
(назва підприємства)

Держрибфлотінспекція повідомляє, що ТЗК __________________________,
                                                                                                                  (номер INMARSAT - C)
який встановлено на судні ________________________________________,
                                                                                                         (назва судна) 

код MMSI ______________________________________________________,

"___" ____________ 200_ року не пройшов тестування з причин:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Судновласнику (фрахтувальнику) необхідно усунути згадані причини та подати документи до Центру моніторингу для повторного тестування ТЗК.

Начальник Держрибфлотінспекції 

___________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

 

ФОРМА - 1а

Судновласник 

 

Назва судна 

 

Номер INMARSAT - C 

 

Код MMSI 

 

Радіопозивний судна 

 

Дата входу (виходу) судна з економічної морської зони 

 

Час входу (виходу) судна з економічної морської зони 

 

Прізвище капітана 

 

Дата, підпис посадової особи судновласника 

 

 

ФОРМА - 1Р

Найменування 

Дані 

Назва судновласника (фрахтувальника) 

 

Адреса судновласника (фрахтувальника) 

 

Назва судна 

 

Бортовий номер судна 

 

Радіопозивний сигнал 

 

Код MMSI 

 

Місцезнаходження судна 

Дата 

 

Широта 

 

Довгота 

 

Курс 

 

Швидкість 

 

Час за UTC 

 

Широта 

 

Довгота 

 

Курс 

 

Швидкість 

 

Час за UTC 

 

Широта 

 

Довгота 

 

Курс 

 

Швидкість 

 

Час за UTC 

 

Широта 

 

Довгота 

 

Курс 

 

Швидкість 

 

Час за UTC 

 

Номер повідомлення 

 

Прізвище капітана 

 

 

ФОРМА - 1В

Назва судна 

 

Номер INMARSAT - C 

 

Код MMSI 

 

Дата, час виходу судна з економічної (морської) зони 

 

Координати точки виходу судна з економічної морської зони 

 

Пункт призначення 

 

Прізвище капітана 

 

Підпис капітана 

 

____________

Опрос